Nyheder (sidste 120 dage)


Billeder

 Ikon   Beskrivelse   Knyttet til   Sidst ændret 
Borchs gård i Kolding
Borchs gård i Kolding
I 1595 havde Apoteker Reiminch tjent saa meget, at han lod opføre det prægtige Hus paa Torvet, der nu staar paa fjerde Hundrede Aar. Paa Løsholtet over sin Dør lod han sætte et Vers af Davids Salmer: » Kast din Sag paa Herren, og han skal forsørge dig!« Baade denne Indskrift og en anden, ligeledes et Salmevers fra Davids Salmer, som han anbragte over sin Port, er selvfølgelig paa Apotekerens Modersmaal, det tyske Sprog. Nedenunder staar saa Aarstallet 1595 og hans og hendes Navnetræk: H. R. = Herman Hei- minch og M. H. R. == Margrete Herman Heirninehss).

Kilde: "Borchs Gaard" i Kolding og dens beboere gennem tiderne, af P. Eliassen, Vejle Amts Aarbog, 1915, udgivet af Vejle Amts Historiske Samfund, p. 161

Fotograf. Leif Jørgensen, som har offentliggjort billedet under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licens. Billedet er taget d. 29. september 2018  
  11 feb. 2021
Egtved Kirkegård, den ældre afdeling
Egtved Kirkegård, den ældre afdeling
Webmaster: Egtved Kirkegård er utrolig smuk og velholdt. I den ældre afdeling er alle grave omkranset af bøgehæk i 20 cm's højde, som håndklippes hver uge.

I den nye afdeling findes flere forskellige typer grave: Rosenlunden med kistegrave i græs, afsnit med skovbundsgrave og gravgårde med urnebegravelser. Tjørnelunden med kistebegravelser i plæne og Lynghaven, hvor kistebegravelserne dækkes med lyngplanter.(Kilde: Egtved sogns brochure om Egtved Kirkegård) 
  9 feb. 2021
Egtved Kirke
Egtved Kirke
Se også flere billeder fra Egtved kirke under Albummer 
  9 feb. 2021
Præste/mindetavlen i Egtved Kirke
Præste/mindetavlen i Egtved Kirke
Tavlen af sten er både en præstetavle og et epitafium. Sognepræsten Peder Hansen Storm, 1696-1733, opsatte tavlen og fortæller på latin, at der i de 190 år efter reformationen kun var 5 præster i Egtved sogn, alle af samme familie. Peder Hansen Storms søn fortæller nederst på tavlen - også på latin - om sine hæderværdige og salige forældre.

På søjlen til venstre nævnes de første præster, på den højre efterfølgerne indtil 1926.

Kilde: Egtved sogns brochure om Egtved Kirke 
  9 feb. 2021
Mule våbenskjold
Mule våbenskjold
Tak til Finn Holbek, som har givet tilladelse til at benytte billede af våbenskjoldet
© Dansk Adelsforening © 
  9 feb. 2021
Almisseboderne (almisseboligerne) i Klostergade i Ribe, som blev oprettet af Dorothea Sørensdatter Stage i 1602, dagen før hun døde
Almisseboderne (almisseboligerne) i Klostergade i Ribe, som blev oprettet af Dorothea Sørensdatter Stage i 1602, dagen før hun døde
Det nærmeste hus er Klostergade 2, som er hjørnehuset på Klostergade og Badstuegade. Dette hus var ikke et af almisseboderne, men nabohusene nr. 4 til og med nr. 12 var. De oprindelige 7 boliger er senere blevet ombygget til 5. Bolig nr. 4 og 6 er i dag fredet.
Boligerne ligger over for Skt. Kathrine Kirke.

Se nærmere under Dokumenter og Notater 
  19 jan. 2021
I Klostergade 26 ligger også Ribes mindste hus på 26,5 kvadratmeter. Dette var ikke et af almisseboderne
I Klostergade 26 ligger også Ribes mindste hus på 26,5 kvadratmeter. Dette var ikke et af almisseboderne
Kilde: Byvandring. Finurlige fortællinger på egen hånd i Ribe. VisitRibe-Esbjerg.

Ifølge kulturarv.dk blev huset fredet i 1964. 
  18 jan. 2021
Hotel Dagmar i Ribe
Hotel Dagmar i Ribe
Laurids Thøgersen: "Han ejede og bebode den nuværende Gjæstgivergård på Torvet, hvilken grundmurede Gård han rimeligvis har opbygget efter Branden 1580, og var en velhavende Mand."

Kilde: Ribe Bys Historie og Beskrivelse fra Reformationen indtil Enevoldsmagtens Indførelse (1536-1660), af J.F.Kinch, Kjøbenhavn, 1884, bind 2, p. 234 
  14 jan. 2021
Portrætter af Lene Kjeldsdatter og Hans Nielsen Friis i Ribe Domkirke
Portrætter af Lene Kjeldsdatter og Hans Nielsen Friis i Ribe Domkirke
Tak til livinghistory.dk 
  11 jan. 2021
Portræt af Hans Nielsen Friis i Ribe Domkirke
Portræt af Hans Nielsen Friis i Ribe Domkirke
Tak til livinghistory.dk 
  11 jan. 2021
Portræt af Lene Kjeldsdatter i Ribe Domkirke
Portræt af Lene Kjeldsdatter i Ribe Domkirke
Tak til livinghistory.dk 
  11 jan. 2021
Niels Torkildsen boede på denne adresse i kannike-residensen. Det nuværende hus på Skolegade 1c i Ribe er fra 1837.
Niels Torkildsen boede på denne adresse i kannike-residensen. Det nuværende hus på Skolegade 1c i Ribe er fra 1837.
1528. Køber stor Gård fra 1496 i Ribe. Gården eksisterer den dag i dag og var fra 1708 og indtil kommunesammenlægningen i 2007 Ribes Rådhus. Siden byens museum. Selv boede han antagelig i Kannike residensen, Skolegade 1C, overfor våbenhuset til Ribe Domkirke. Det hus man finder på adressen i dag er opført i 1837 og er således ikke Niels orkildsens originale bolig, men der findes en overligger over hoveddøren, der bærer hans våben samt årstallet 1519. Desuden finder man her hans valgsprog: "Cristus Vincit" (Kristus sejrer). Særligt interessant er det, at overliggeren de facto bærer Niels Torkildsens våben, skønt den er dateret året før adelsbrevet fra 1520.

Tekst: Jørgen Verner Hansen og Hans Jørgen Rosenstjerne Kølle på wikitree.com

Fotograf Hjart. Billedet er publiceret på Wikimedia Commons under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licens 
  9 jan. 2021
Ludvig Johansen Pouch (til venstre) Anders Pedersen Romdrup, begge ægtefæller til Dorothea Sørensdatter Vedel
Ludvig Johansen Pouch (til venstre) Anders Pedersen Romdrup, begge ægtefæller til Dorothea Sørensdatter Vedel
Del af epitafium i Ribe Domkirke

Tak til livinghistory.dk 
  4 jan. 2021
Tårnborg i Puggårdsgade i Ribe. Dorothea Sørensdatter Vedel boede her med sine ægtefæller.
Tårnborg i Puggårdsgade i Ribe. Dorothea Sørensdatter Vedel boede her med sine ægtefæller.
Tårnborg er opført ca 1520 af adelsmanden Oluf Munk. Tårnborg blev bispebolig, da H.A. Brorson blev biskop i Ribe i 1741 og var bispebolig frem til 1858.

Tekst til beskrivelsen: Byvandring. Finurlige fortællinger på egen hånd i Ribe.
VisitRibe-Esbjerg 
  4 jan. 2021
Dorothea Sørensdatter Vedel.
Dorothea Sørensdatter Vedel.
Del af epitafium i Ribe Domkirke

Tak til livinghistory.dk 
  4 jan. 2021
Fra venstre Ludvig Johansen Pouch, Anders Pedersen Romdrup og begges ægtefælle Dorothea Sørensdatter Vedel. Epitafium i Ribe Domkirke
Fra venstre Ludvig Johansen Pouch, Anders Pedersen Romdrup og begges ægtefælle Dorothea Sørensdatter Vedel. Epitafium i Ribe Domkirke
Tak til livinghistory.dk 
  4 jan. 2021
Peder Jensen Hegelund, portræt i Ribe Domkirke
Peder Jensen Hegelund, portræt i Ribe Domkirke
Billedet af portrættet er taget af Orwell 123 og offentliggjort til fri afbenyttelse på Wikimedia Commons 
  4 jan. 2021
Niels Pedersen Terpagers gård, Mellemdammen 18 i Ribe
Niels Pedersen Terpagers gård, Mellemdammen 18 i Ribe
Fotograf PHE77. Billedet er publiceret på Wikimedia Commons under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licens

Huset blev ifølge kulturarv.dk fredet i 1918. 
  3 jan. 2021
Porsborg, som Peder Baggesen lod bygge i 1582.
Porsborg, som Peder Baggesen lod bygge i 1582.
Svigersønnen Mads Andersen Pors overtog bygningen efter Peder Baggesen. Bygningen fik derefter navn efter ham. I dag huser bygningen turistinformationen. Adressen er Torvegade 3.

Huset blev ifølge kulturarv.dk fredet i 1918. 
  3 jan. 2021
Anders Sørensen Vedel
Anders Sørensen Vedel
Billedet er fra bogen "Billeder af berømte Mænd og Kvinder" 1867, af J.P. Trap, offentliggjort til fri afbenyttelse på Wikimedia Commons  
  3 jan. 2021
Ribe Domskole (Latinskole), hvor Anders Sørensen Vedel var elev fra 1557-1561
Ribe Domskole (Latinskole), hvor Anders Sørensen Vedel var elev fra 1557-1561
Nuværende adresse Skolegade 1a på hjørnet af Skolegade og Grydergade  
  3 jan. 2021
Inskriptionen på Ribe Domskole
Inskriptionen på Ribe Domskole
Se billedet ovenfor 
  3 jan. 2021
Epitafiet i sin helhed over Hans Jensen Vandel, hustruen Anne Hansdatter og deres børn
Epitafiet i sin helhed over Hans Jensen Vandel, hustruen Anne Hansdatter og deres børn
Tak til livinghistory.dk 
  2 jan. 2021
Anne Hansdatter og de 4 døtre. Del af epitafium i Ribe Domkirke
Anne Hansdatter og de 4 døtre. Del af epitafium i Ribe Domkirke
Tak til livinghistory.dk

 
  2 jan. 2021
Epitafium for Hans Jensen Vandel, hustruen Anne Hansdatter og deres børn i Ribe Domkirke
Epitafium for Hans Jensen Vandel, hustruen Anne Hansdatter og deres børn i Ribe Domkirke
Tak til livinghistory.dk 
  2 jan. 2021
Hans Jensen Vandel og de to sønner. Del af epitafium i Ribe Domkirke
Hans Jensen Vandel og de to sønner. Del af epitafium i Ribe Domkirke
Tak til livinghistory.dk 
  2 jan. 2021
Døren til Terpagers gård, Mellemdammen 18 i Ribe
Døren til Terpagers gård, Mellemdammen 18 i Ribe
Fotograf PHE77. Billedet er publiceret på Wikimedia Commons under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licens 
  2 jan. 2021
Niels Torkildsens ejendom på hjørnet af Sønderportsgade og von Støckens Plads, som han erhvervede i 1528
Niels Torkildsens ejendom på hjørnet af Sønderportsgade og von Støckens Plads, som han erhvervede i 1528
Oprindeligt var der tale om to huse fra før 1496, som Niels Torkildsen ombyggede og lagde sammen til én bolig. Hans kannike-residens lå i Skolegade. Sønnen Oluf Nielsen overtager boligen, men efter hans død sælger enken Lene Lauridsdatter Thøgersen hjørnehuset til sin svoger rådmand Anders Sørensen Klyne, gift med søsteren Kirsten. "Senere forenedes begge Huse atter, da Anders Sörensens Arvinger 1617 og 1618 solgte deres Hus til Dr.Kristen Bording, som allerede ejede det an­det Hus. 1673 gik Ejendommen dernæst fra Bordings Arvinger over til Rådmand Niels Pedersen Terpager, den lærde Terpagers Fader. 1709 solgte atter Madame Anna Terpager, Niels Knudsens Enke, Rådmandens Datter, sit Hus, „kaldet Steensen..." Det var daværende Ribe rådmænd, som købte huset og indrettede det som rådhus. I dag er det ikke længere rådhus, men borgersalen bliver anvendt til vielser, og der er indrettet museum for Rådhussamlingen.

Kilde: Byvandring, Finurlige fortællinger på egen hånd i Ribe, VisitRibe-Esbjerg samt lex.dk om Ribe gamle rådhus. Ribe Bys Historie og Beskrivelse indtil reformationen, bd. 1, p. 522f 
  2 jan. 2021
Indskrift på det nuværende hus i Skolegade 4 tæt på domkirkepladsen i Ribe, hvor Liljebjerget oprindeligt lå.
Indskrift på det nuværende hus i Skolegade 4 tæt på domkirkepladsen i Ribe, hvor Liljebjerget oprindeligt lå.
Anders Sørensen Vedel boede her fra ca 1581 indtil sin død d. 13. februar 1616 med sin anden hustru Mette Hansdatter Laugesen og deres fælles børn. I forbindelse med skiftet efter faderen i 1620 overtager sønnen Søren Andersen Vedel ejendommen. Formentlig bor moderen i huset indtil sin død i 1633. Det var hendes farfar, Lauge Steffensen, som i 1545 byggede ejendommen.

Kilde: Ribe Bys Historie, bd. 2, pp. 274-282 
  1 jan. 2021
Huset på det sted, hvor Liljebjerget oprindeligt lå
Huset på det sted, hvor Liljebjerget oprindeligt lå
Nuværende adresse Skolegade 4. Se indskriften på billedet ovenfor 
  1 jan. 2021
Anders Sørensen Vedel
Anders Sørensen Vedel
Titel Andreas Velleius Historiographus ...
Ressourcetype Grafik
Oprindelsesdato 1550-1795
Emne kobberstik
Person Vedel, Anders Sørensen (1542-1616) historiker, Danmark
Id MP000825.tif
Opstilling Billedsamlingen. Müllers Pinakotek 14, 56, I, 4°
Kommentar Ref.: W.12680
Relateret Det Kgl. Biblioteks billedsamling
Ophavsret Materialet er fri af ophavsret 
  31 dec. 2020
Anders Sørensen Vedels Bomærke - våbenskjold (coat of arms)
Anders Sørensen Vedels Bomærke - våbenskjold (coat of arms)
Tak til Finn Holbek 
  31 dec. 2020
Epifafiet i sin helhed. Lauge Andersen Vedel og Elisabeth Johannesdatter Mauritii helt til venstre, til højre for dem deres 11 børn
Epifafiet i sin helhed. Lauge Andersen Vedel og Elisabeth Johannesdatter Mauritii helt til venstre, til højre for dem deres 11 børn
Tak til livinghistory.dk 
  31 dec. 2020
Lauge Andersen Vedel, hustue Elisabeth Johannesdatter Mauritii og deres 11 børn
Lauge Andersen Vedel, hustue Elisabeth Johannesdatter Mauritii og deres 11 børn
Fra epitafiet i Ribe Domkirke

Tak til livinghistory.dk 
  31 dec. 2020
Lauge Andersen Vedel og hustru Elisabeth Johannesdatter Mauritii
Lauge Andersen Vedel og hustru Elisabeth Johannesdatter Mauritii
Fra epitafium i Ribe Domkirke

Tak til livinghistory.dk 
  31 dec. 2020
Hans Tausens statue foran Ribe Domkirke
Hans Tausens statue foran Ribe Domkirke
Hans Tausen har blikket rettet mod huset, hvor han boede som biskop.

Statuen er af bronze, over 3 m høj og er udført af billedhuggeren Johannes Bjerg i 1942, 400 året for Hans Tausens udnævnelse som biskop over Ribe Stift 
  29 dec. 2020
Inskriptionen på Hans Tausens hus
Inskriptionen på Hans Tausens hus
 
  29 dec. 2020
Hans Tausens hus i Ribe, som ligger over for Ribe Domkirkes sydside
Hans Tausens hus i Ribe, som ligger over for Ribe Domkirkes sydside
 
  29 dec. 2020
Portræt af reformatoren Hans Tausen som ung. Fra Asmild Kirke.
Portræt af reformatoren Hans Tausen som ung. Fra Asmild Kirke.
Fotograf Calvin, som i 2010 har publiceret billedet på Wikimedia Commons:

I, the copyright holder of this work, release this work into the public domain. This applies worldwide.
In some countries this may not be legally possible; if so:
I grant anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.  
  29 dec. 2020
Hans Tausen forsvarer biskop Joachim Rønnow
Hans Tausen forsvarer biskop Joachim Rønnow
I 1533 blev reformatoren Hans Tausen dømt for blasfemi og det ophidsede de protestantiske borgere i København. Litografiet viser, hvordan Tausen forsvarer biskop Joachim Rønnow mod folkemængden. Farvelitografi på papir, opklæbet på pap.
Usigneret, men tilskrevet Louis Moe. Tekst: Danmarks historie i Billeder XXXIII, Hans Tavsen forsvarer Joakim Rönnov. Alfred Jacobsens litogr. Etablissement, København K. Samlingen omfatter 50 billeder, mus.nr. 17.001-17.049. Nr. VI og L mangler. Samlingen er udgivet i 1898, se V.E. Clausen: Folkelig grafik i Skandinavien, 1973 s. 144. 70.9 Cl f.
Udstillet i juli-august 1906 iflg. årsberetning 1906-07. 1 dublet.

Litografien er publiceret under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licens og derfor uden copyright 
  29 dec. 2020
Bryllupsbillede: Jensy Marie Andersen og Erland Christensen
1947

Tak til Gordon Faber
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
  22 dec. 2020
Galen (Hvide) våbenskjold
Galen (Hvide) våbenskjold
Tak til Finn Holbek, som har givet tilladelse til at benytte billedet
© Dansk Adelsforening © 
  19 nov. 2020
Rani våbenskjold
Rani våbenskjold
Slægten Ranis våben var et delt Skjold; 1. Felt en Guld-Hjortevie i rødt, 2. Felt fem Gange tværdelt af Guld og Blaat, paa Hjelmen Hjortevien og det tværdelte Felt, men det sidste nedadvendt. Dog angives ogsaa under Navnet Egeteside en rød Hjortevie i Guld og tre røde Bjelker i Sølv, paa Hjelmen to Sølv Vesselhorn, hvert med tre røde Bjelker; men Ekeside-Slægten synes ellers at have ført Hak-Vaabnet. Fru Jytte Gyldenstierne siger: en hvid Hjortevie i rødt og to sorte Bjelker i hvidt Felt. Vaabnet skal ogsaa være blevet ført af Esbern Snares Søn Niels Mule og ifl. Hamsfort af en vis Poul Jensen og Poul Petersen af "Annalikæ". Slægten uddøde alt i Midten af det 15. Aarh. og var udelukkende knyttet til Sjælland og Skaane.

Tak til Finn Holbek, som har givet tilladelse til at benytte billede og tekst
© Dansk Adelsforening © 
  19 nov. 2020
Udsen våbenskjold
Udsen våbenskjold
en med tre Guld Baand belagt blaa Klokke i Sølv; paa Hjelmen en med fem Guld Bjælder belagt hvid Tranehals

Tak til Finn Holbek, som har givet tilladelse til at benytte billede og tekst
© Dansk Adelsforening © 
  19 nov. 2020
Fønss - våbenskjold (coat of arms)
Fønss - våbenskjold (coat of arms)
Tak til Finn Holbek, som har givet tilladelse til at bringe våbenskjoldet. 
  15 nov. 2020
Vigand Falbe-Hansen
Vigand Falbe-Hansen
Politiets registerblade 1. november 1902 
  11 nov. 2020
Vigand Andreas Falbe-Hansen
Vigand Andreas Falbe-Hansen
Billedet er fra 1867. Fotograf Christian Neuhaus (1833-1907).

Billedet er udgivet under Creative Commons frie licens, da copyright er udløbet. 
  11 nov. 2020
Viggo Falbe-Hansen
Viggo Falbe-Hansen
Politiets registerblade 1. november 1912 
  11 nov. 2020
Anna Dorthea Haugsted
Anna Dorthea Haugsted
Tak til Hanne, som har sendt billedet 
  10 nov. 2020
Bagsiden af billedet med Anna Dorthea Haugsted
Bagsiden af billedet med Anna Dorthea Haugsted
 
  10 nov. 2020
Frøken Vilhelmine Møller, fadder til Oline Kristine Larsen
Frøken Vilhelmine Møller, fadder til Oline Kristine Larsen
Vilhelmine Møller ses til højre.

Tak til Hanne, som har sendt billedet 
  10 nov. 2020
Bagside af billedet med Vilhelmine Møller
Bagside af billedet med Vilhelmine Møller
 
  10 nov. 2020
Absalons gravsten i Sorø Klosterkirke
Absalons gravsten i Sorø Klosterkirke
 
  6 nov. 2020
Runestenen i Norra Åsum kirke, Gärds Herred i Skåne, Sverige
Runestenen i Norra Åsum kirke, Gärds Herred i Skåne, Sverige
Datering 1178-1215. Stenen regnes for rejst af kirkebyggerne Absalon og Esbern Mule, efter Absalon er blevet bisp i Lund(1178) og før han dør(1201) eller før Esbern Mule dør(senest 1215)

Runestenen er fundet i kirken i 1598 og siden opstillet ved våbenhuset, hvor den er fastmuret i gulvet.

Krist Mario sun hialpi þem, ær kirkiu ... [g]ærþo/[g]ærþi, Absalon ærkibiskop ok Æsbiorn Muli.

Kristus, Marias søn, hjælpe dem som gjorde denne kirke, Absalon Ærkebiskop og Asbjørn/Esben Mule

Tak til Lisbeth Imer,seniorforsker ved Nationalmuseet, som venligst har givet tilladelse til her på siden at offentliggøre billedet og de relevante informationer.

Link til billede af Norra Åsum runesten på samlinger.natmus.dk Fotograf Roberto Fortuna, 18. marts 2015. Licens CC-BY-SA, Fil-ID 190003, Filnavn: Norra Åsum.tif 
  6 nov. 2020
Norra Åsum Kirke, Lunds Stift, Skåne, Sverige
Norra Åsum Kirke, Lunds Stift, Skåne, Sverige
Billedet kan frit benyttes under "the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license"
 
  6 nov. 2020
Tegning i Det Kgl. Bibloteks Billedsamling, et udkast til Svaning-Riber-Ernst von Baden epitafiet i Horsens Klosterkirke
Tegning i Det Kgl. Bibloteks Billedsamling, et udkast til Svaning-Riber-Ernst von Baden epitafiet i Horsens Klosterkirke
Tegningen afviger fra det endelige epitafium, da nr. 2 person fra højre er en mand. Det er formentlig Ernst Ernstsen von Baden. I det endelige epitafium er han blevet erstattet af Hans Olufsen Ribers hustru Anna Hansdatter Svanning, som endnu levede på tidspunktet for maleriets udfærdigelse. Det er sandsynligvis hende, som har taget initiativet til epitafiets udfærdigelse. Ernst Ernstsen von Baden er i stedet for blevet placeret helt til venstre. Hvem der var tænkt på som personen her, vides ikke.

Det kgl. bibliotek har på forespørgsel oplyst, at de ikke kender til, hvem personerne på tegningen er.

Tegningen indleder bogen "Efterretninger om Familien Baden" af Dr. J.G. Burman Becker, Kjøbenhavn. E. C. Løsers Bog- og Nodetrykkeri, Store Kjøbmagergade Nr. 26, 1875. Her ses den på Maibrit Badens hjemmeside:
Efterretninger om Familien Baden

Bogen er her som PDF-fil, men uden tegningen:
Efterretninger om Familien Baden

Der er en henvisning til tegningen her i Det Kgl. Biblioteks Billedsamling:
Epitaphium over Borgemesterne Hans Olufsen Riber og Ernst von Baden med Familie 
  4 nov. 2020
Maleriet på Svaning-Riber-Ernst von Baden epitafiet i Horsens Klosterkirke
Maleriet på Svaning-Riber-Ernst von Baden epitafiet i Horsens Klosterkirke
Ifølge Nationalmuseets værk om Horsens Klosterkirke menes personerne at være, set fra venstre:
Ernst Ernstsen von Baden, borgmester i Horsens
Hans Olufsen Riber, borgmester i Horsens
Hans Svaning, mentor for prins Frederik (II), kgl. histograf, professor i retorik
Marine Sørensdatter Klyne [Stage], gift med Hans Svaning
Anna Hansdatter Svanning, gift med Hans Olufsen Riber
Anne Hansdatter Svane, trolovet med Ernst Ernstsen von Baden
Hans Olufsen Riber og Anna Hansdatter Svannings børn foran, set fra venstre:
Hans Hansen Svane, f. 1606
Oluf Hansen Svane, f. ca. 1600
Anders Hansen Svane, f. 1601
Foran farfaderen Hans Svaning de to sønner, der døde som små
Else Hansdatter Riber til højre foran sin mor

Inskriptionen under epitafiet, tydet af Lis Klarskov Jensen:
"Her neden for hviler Erlig oc welforstandige mand S. Hans Oluffsøn Riiber, som var Borgemester i Horsens i 25 Aar oc hensouff i Herren den 2 Augusti Aar 1615. Med sin kære oc G [?] Hustru Anne S. Mester Hans Suane fordum Canick udi Riibe hans Datter [historikeren Hans Svaning, †20. sept. 1584] som oc hensoff i Herren den 9. okt. 1637 oc aflede tilsammen i Deris Ecteskab paa 25 Aars thide 5 Sønner oc 2 Døttre. Herhos hviler oc Erlig oc welforstandige Mand Ernst von Baden som war Borgemester her sammesteds i 30 Aar, som hensoff i Herren den 21. nov. 1656 med sin kiere Hustru Anne forbemeldt S. Hans Ribers Datter som oc hensouff i Herren den ------ Aar 16---- [efter 6. sept. 1660] afflede tilsammen i deris Ecteskab paa Aars thide [o. 41] 4 Sønner oc 1 Datter. Gud giffue Denim ---- Samtligen med alle Christne en Glædelig oc Erefulde opstandelse."

Se under notater for nærmere kommentarer vedrørende identifikationen af personerne på epitafiet.

Se ligeledes tegningen nedenfor, som formodes at være et udkast til udformningen af epitafiet. 
  4 nov. 2020
Svaning-Riber-Ernst von Baden epitafiet i Horsens Klosterkirke
Svaning-Riber-Ernst von Baden epitafiet i Horsens Klosterkirke
 
  4 nov. 2020
Else Hansdatter Riber
Else Hansdatter Riber
Fra Svaning-Riber-Ernst von Baden epitafiet i Horsens Klosterkirke 
  3 nov. 2020
Hans Olufsen Riber og Anna Hansdatter Svannings tre sønner.
Hans Olufsen Riber og Anna Hansdatter Svannings tre sønner.
Fra venstre Hans, Oluf og Anders

Fra Svaning-Riber-Ernst von Baden epitafiet i Horsens Klosterkirke 
  2 nov. 2020
Hans Olufsen Riber og Anna Hansdatter Svannings tre sønner.
Hans Olufsen Riber og Anna Hansdatter Svannings tre sønner.
Fra venstre Hans, Anders og Oluf

Fra Svaning-Riber-Ernst von Baden epitafiet i Horsens Klosterkirke 
  2 nov. 2020
Hans Olufsen Riber og Anna Hansdatter Svannings tre sønner
Hans Olufsen Riber og Anna Hansdatter Svannings tre sønner
Fra venstre Hans, Oluf og Anders

Fra Svaning-Riber-Ernst von Baden epitafiet i Horsens Klosterkirke 
  2 nov. 2020
Hans Olufsen Riber og Anna Hansdatter Svannings to sønner, der døde som små
Hans Olufsen Riber og Anna Hansdatter Svannings to sønner, der døde som små
Fra Svaning-Riber-Ernst von Baden epitafiet i Horsens Klosterkirke 
  2 nov. 2020
Hans Olufsen Riber og Anna Hansdatter Svannings to sønner, der døde som små
Hans Olufsen Riber og Anna Hansdatter Svannings to sønner, der døde som små
Fra Svaning-Riber-Ernst von Baden epitafiet i Horsens Klosterkirke 
  2 nov. 2020

Dokumenter

 Ikon   Beskrivelse   Knyttet til   Sidst ændret 
Hans Mule - Det originale Adelsbrev, tildelt af Christoffer af Bayern i 1444.
Hans Mule - Det originale Adelsbrev, tildelt af Christoffer af Bayern i 1444.
Kilde: Billedværk om Danmarks historie fra 1937

Tak til Hans Nørgaard, fynhistorie.dis-danmark.dk 
  9 feb. 2021
Mule Adelsbrev med våbenskjold
Mule Adelsbrev med våbenskjold
Kilde: En Samling af Genealogier til den danske Adelshistorie. Optegnelser af P. I. Lucoppidan, 1651-1717, præst på Tåsinge

Tak til Hans Nørgaard, som har følgende supplerende oplysninger på fynhistorie.dis-danmark.dk:
I indkomne breve fra Gudme herreds provsti til Fyns biskop gemmer sig i et flot pergamentbind de originale optegnelser fra herredets sognepræster til Ole Worm i 1623. Disse optegnelser som mestensdel består af optegnelser om kirker, gravhøje, sagn, helligkilder o.lign., inspirerede en senere tids præster til at optegne indskrifter på gravsten i kirkerne osv. Sognepræsten i Landet på Tåsinge, Peder Jensen Lucoppidan, som døde i 1717, har efterladt sig store samlinger af optegnelser på dels Det kgl. Bibliotek og dels i håndskriftssamlingen på Rigsarkivet.  
  9 feb. 2021
Jacob Andersen Harbo opholder sig i 1683 og 1689 på Ahlergaard ifølge nygaardssedler.dk
Jacob Andersen Harbo opholder sig i 1683 og 1689 på Ahlergaard ifølge nygaardssedler.dk
I markbogen 1683:
Ahlergaard, enlig gård, til Sophie Rostrup til Deiberiglund. (Dejbjerglund)
Forpagter: Jacob Andersen 16 rigsdaler årlig.

I Ny Matrikel 1688 er hartkorn for Ahlergaard steget fra 6200 til 8421. Jacob Andersen Harbo er fortsat forpagter

Kilde: nørvang-herred.dk 
  22 jan. 2021
Ved vielsen med Jens Bodsen oplyses, at Else Marie Nielsdatter Boltrup er af Østergaard
Ved vielsen med Jens Bodsen oplyses, at Else Marie Nielsdatter Boltrup er af Østergaard
 
  21 jan. 2021
Uddrag af 'Bevaringsplan Ribe' udarbejdet af Hans Henrik Engqvist i 1969. 
Almisseboderne i Klostergade nr. 4-12
Uddrag af "Bevaringsplan Ribe" udarbejdet af Hans Henrik Engqvist i 1969. Almisseboderne i Klostergade nr. 4-12
p. 37

Tak til Ribe Byhistoriske Arkiv 
  18 jan. 2021
Uddrag af 'Bevaringsplan Ribe' udarbejdet af Hans Henrik Engqvist i 1969. 
Almisseboderne i Klostergade nr. 4-12
Uddrag af "Bevaringsplan Ribe" udarbejdet af Hans Henrik Engqvist i 1969. Almisseboderne i Klostergade nr. 4-12
p. 38

Tak til Ribe Byhistoriske Arkiv 
  18 jan. 2021
Anna Nielsdatter Vandel Terpager og ægtefælle Niels Knudsen donerer 200 rdl. til de fattige i Ribe
Anna Nielsdatter Vandel Terpager og ægtefælle Niels Knudsen donerer 200 rdl. til de fattige i Ribe
Tekst på Nygaards seddel:
Terpagger, Anne Nielsdatter. 1711 16/2 fik hun kgl. konfirmation på en af hendes afg. mand Niels Knudsen i Ribe 5/8 1706 bestemt gave til de fattige sst. på 200 rdl.
(Jy. Reg.24.24) (nr. 30) 
  12 jan. 2021
Samfrændeskifte 5. marts 1790 efter afdøde hustru Kristiane Charlotte Lovise Olsen
Samfrændeskifte 5. marts 1790 efter afdøde hustru Kristiane Charlotte Lovise Olsen
Børn Elisabeth Kathrine 3 år, Hans Peter 1 1/4 år
Kalø Amts skifteprotokol 362 
  7 dec. 2020
Arvinger efter Christoffer Pedersen Baggesen
Arvinger efter Christoffer Pedersen Baggesen
Jens Pedersen Nørholm, gift med Mette Harder Fischer, halvsøster
Laurs Andersen er Laurids Andersen Meldgård, søn af søsteren Kirsten Marie Lauridsdatter Baggesen og Anders Lauridsen Meldgård
Clemen Fischer, halvbror
Niels Lauridsen Worm, halvbror 
  22 nov. 2020
Folketællingen 1901, adresse Vodroffsvej 55, Frederiksberg
Folketællingen 1901, adresse Vodroffsvej 55, Frederiksberg
 
  11 nov. 2020

Gravsten

 Ikon   Beskrivelse   Kirkegård   Status   Knyttet til   Sidst ændret 
Gravsten i koret over præsten Søren Poulsen og hans hustruer og børn.
Gravsten i koret over præsten Søren Poulsen og hans hustruer og børn.
Søren Poulsen døde i 1640 og blev begravet i et muret gravkammer i koret, der var så stort, at også pastor Knud Storm, der døde i 1774, også blev stedt til hvile i "Herr Søren Poulsens ligstue".

Kilde: Egtved sogns brochure om Egtved Kirke 
     12 feb. 2021
Gravsten for Anders Sørensen Klyne, hustru Kirsten Lauridsdatter Thøgersen og Margrethe Andersdatter Klyne i Skt.Kathrine Kirke i Ribe
Gravsten for Anders Sørensen Klyne, hustru Kirsten Lauridsdatter Thøgersen og Margrethe Andersdatter Klyne i Skt.Kathrine Kirke i Ribe
Gravstenen er den højre side af en dobbelt gravsten. Venstre side er gravsten for Anders Sørensen Klynes forældre Søren Jacobsen Stage, Anna Sørensdatter Klyne og Margrethe Andersdatter Klynes ægtefælle Oluf Christian Engelstoft

OG HVILER HER I HERREN ERLIG
MAND ANDERS SØFRENSØN
RAADMAND I RIBE SOM DØDE
AAR MDXCVIII DEN IIII MAI I
HANS ALDERS XLVIII
OG HANS HUSTRO ERLIG QUINDE
KIRSTINE LAVRIIZ TØGERS
DAATER SOM DØDE AAR 1634 DEN 7 OCT.
I HENDIS ALDERS LXXXII.
----------------------------------------------------
MARGARETA ANDERSDATTER KLYN
FØD ANO 1651 DØD ANO 1688.

Kilde: Danmarks Kirker, Skt.Kathrine Kirke, p. 792 
     19 jan. 2021
Gravsten for Søren Jacobsen Stage og hustru Anna Sørensdatter Klyne i Skt.Kathrine Kirke i Ribe
Gravsten for Søren Jacobsen Stage og hustru Anna Sørensdatter Klyne i Skt.Kathrine Kirke i Ribe
Venstre side af dobbelt gravsten. Den højre side er gravsten for sønnen Anders Sørensen Klyne og dennes hustru Kirsten Lauridsdatter Thøgersen

"HER HVILER I HERREN ERLIG
MAND SØREN IACOBSON BORGEMESTER I RIBE
SOM DØDE AAR MDLXXVII DEN XX IUNI I
HANS ALDERS LXVIII -
OG HANS HUSTRO ERLIG QUINDE
ANNE SØFREN KLYNES
DAATER SOM DØDE AAR 1575
XIII JUNI I HENDES ALDERS LVI

OLVF CHRISTIAN ENGELSTOFT
FØD ANO 1638 DØD ANO (årstallet udvisket)"

Se nærmere under Notater  
     19 jan. 2021
Tegning fra 1774 af Niels Torkildsens og sønnen Oluf Nielsens gravsten i Ribe Domkirke
Tegning fra 1774 af Niels Torkildsens og sønnen Oluf Nielsens gravsten i Ribe Domkirke
Under tegningen står:
Denne Gravsteen, o. 1553, som er af brunagtig Marmor, ligger i Riber Dom-Kirke i den sydlige Afdeling ved Siden og uden for Choret, over Niels Torkildsen Lihme, †1553, kannik. Genbrugt for Oluf Nielsen, †1587. Denne Nicolaus Torchilli har formodentlig været Fader til den Andreas Nicolai, om hvilken Terpager mælder i hans ”inscriptiones ripenses”. S: Abildgaard. 1774 .

På selve gravstenen står:
»Anno D(omi)ni [1553 xx ivnii obiit venerabilis] vir [d(omi)nus Nicolavs Tor]chilli piæ memoriæ canonic(us) Ripe(ensis)« (I Herrens år 1553, 20. juni, døde den ærværdige mand hr. Niels Torkildsen, i from erindring, kannik i Ribe)

Nationalmuseets supplerende kommentar:
Udsmykningen er nu stærkt nedslidt, men kendes fra Terpager og fra Abildgaards gengivelser.- Omkring 1587 har stenen fået sin sekundære indskrift med reliefversaler, placeret over våbnet, for Oluf Nielsøn, †9. febr.1587. Han var søn af Niels Torkildsøn og borger i Ribe.

Kilde: Nationalmuseets værk om Ribe Domkirke, p. 598

Tak til Nationalmuseets Samlinger, som har givet tilladelse til at vise tegningen her på siden.  
     9 jan. 2021
Tegning af Anders Nielsens gravsten i Ribe Domkirke
Tegning af Anders Nielsens gravsten i Ribe Domkirke
Nationalmuseets kommentar i deres værk om Ribe Domkirke, p. 599f:
28) (Fig. 428). O. 1559. Andreas Nicolai (Anders Nielsen) »fromhedens og de frie kunsters studerende«. Søn af Niels Torkildsen. (jfr. nr. 26). Blåsort kalksten, 203x89 cm, latinsk indskrift med reliefversaler. Midtfeltet udfyldes af det kartouchefligede Rosenstjerne (Lihme)-våben med stikhjelm og akantusbladet hjelmløv. Stærkt nedslidt randskrift, der brydes af hjørnecirkler med forkrænkelighedssymboler. Det enestående, elegante arbejde synes, som påpeget af C. A. Jensen at være udført af en tysk stenmester.
1702 lå stenen i søndre korsarm, og her fandtes den stadig 1774, da Abildgaard tegnede den.

Tegningen er offentliggjort på Nationalmuseets samlinger online under Public Domain licens  
     8 jan. 2021
Gravsten for Ludvig Johansen Pouch og hustru Elisabeth Pedersdatter Kragelund
Gravsten for Ludvig Johansen Pouch og hustru Elisabeth Pedersdatter Kragelund
Billedet er taget fra siden, for at man tydeligere kan se indskriften 
     4 jan. 2021
Gravsten for Ludvig Johansen Pouch og hustru Elisabeth Pedersdatter Kragelund i Ribe Domkirke
Gravsten for Ludvig Johansen Pouch og hustru Elisabeth Pedersdatter Kragelund i Ribe Domkirke
Se også billede i Nationalmuseets værk om Ribe Domkirke p. 627 og beskrivelse p. 626  
     4 jan. 2021
Anders Sørensen Vedel
Anders Sørensen Vedel
Mindetavle for Anders Sørensen Vedel opsat i Ribe Domkirke, udført i hvidlig marmor, 180x100 cm, signeret af A. Poulsen 1891. Stenen tager udgangspunkt i Abildgaards tegning af´Vedels nu forsvundne gravsten, men har i stedet for den oprindelige indskrift i midten et portrætrelief af Vedel. (Danmarks Kirker, Ribe Domkirke, p. 581. På p. 640 findes en tegning af den forsvundne gravsten.)

Fotograf Charlotteshj, som har publiceret billedet på Wikimedia Commons under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported licens.  
     31 dec. 2020
Gravsten i Ribe Domkirke for Lauge Andersen Vedel og hustru Elisabeth Johannesdatter Mauritii
Gravsten i Ribe Domkirke for Lauge Andersen Vedel og hustru Elisabeth Johannesdatter Mauritii
Gravstenen kan ses i sin helhed i Nationalmuseets værk om Ribe Domkirke, fig. 451, p. 619. Beskrivelse af stenen p. 613f. Værket kan ses online. 
     31 dec. 2020
Hans Tausens gravsten i Ribe Domkirke
Hans Tausens gravsten i Ribe Domkirke
Sten over Hans Tavsen til venstre for døren til trappeopgangen i Ribe Domkirke. Stenen er opsat 1663 - »Den sammenstyrtede gravurne istandsatte Ludvig Pouch og hans hustru, mit (Tausens) tipoldebarn Dorotea Sev. Velleja (Sørensdatter Vedel)« I anledning af reformationsjubilæet 1836 blev stenen renoveret, og billedet af Tavsen hugget "i samme smag som den før har været, da der endnu kunne findes spor heraf«. Stenens indskrifter blev hugget op med nye bogstaver. (Danmarks Kirker, Ribe Domkirke p. 622, se flere oplysninger der)

Fotograf Charlotteshj. Billedet er publiceret på Wikimedia Commons under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported licens og derfor uden copyright 
     29 dec. 2020


Personer

 ID   Efternavn, Fornavn   Født/Døbt   Beliggenhed   Sidst ændret 
I470 
Borch, Anna Albertine 
f. 6 mar. 1838  Vor Frue Ålborg, Fleskum, Ålborg  16 feb. 2021
I11644 
Rasch, Sophie 
f. ca. 1710   16 feb. 2021
I11646 
Landorph, Hans 
   16 feb. 2021
I11645 
Rasch, Otto Christian 
f. ca. 1702   16 feb. 2021
I11264 
Tausen, Hans 
   12 feb. 2021
I11258 
Madsen Buthe, Hans 
   12 feb. 2021
I7639 
Laugesen, Hans 
f. 13 jan. 1530  Ribe  12 feb. 2021
I11208 
Haasum, Anders Nielsen 
f.   Haasum  12 feb. 2021
I11198 
Nørholm, Jens Pedersen 
f. 1672  Nørholm, Hids, Viborg  12 feb. 2021
I11184 
Dan, Johan Christopher Knudsen 
f. 19 jun. 1686  Stenløse, Odense, Odense  12 feb. 2021
I11083 
Vedel, Nissenius Pedersen 
f. 1660  Reisby  12 feb. 2021
I11163 
Kinast, Johannes Garlefsen 
f. 12 sep. 1705  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  12 feb. 2021
I11138 
Bagge, Christen Sørensen 
f. 9 nov. 1702  Aarhus Domsogn, Hasle, Aarhus  12 feb. 2021
I11643 
Bang, Laurids Pedersen 
f. ca. 1640  Middelfart  12 feb. 2021
I11566 
Lime, Hans Madsen 
f. ca. 1646  Middelfart  12 feb. 2021
I11489 
Lime, Peder Mortensen 
f. ca. 1605  Ribe  12 feb. 2021
I11415 
Terpager, Hans Vandel Nielsen 
f. 5 jun. 1668  Ribe  12 feb. 2021
I11287 
von Baden, Laurids 
f. 1626  Horsens  12 feb. 2021
I11639 
Taulov, Bertel Jørgensen 
f. 2 sep. 1653  Odense  12 feb. 2021
I11568 
Lime, Eleonora Madsdatter 
   12 feb. 2021
I11642 
Ringkøbing, Laurits Andersen 
f. ca. 1640   11 feb. 2021
I11641 
Morville, Gert 
f. 1660  Sorø  11 feb. 2021
I11567 
Lime, Karen Madsdatter 
f. nov. 1642   11 feb. 2021
I11640 
Taulov, Bertel Bertelsen 
f. 18 feb. 1682  Asperup  11 feb. 2021
I11486 
Lime, Mads Mortensen 
f. 10 mar. 1610  Ribe  11 feb. 2021
I11638 
Gosmann, Johan Henriksen 
f. 1621  København  11 feb. 2021
I11572 
Rasmusdatter, Anna 
f. 1593   11 feb. 2021
I11571 
Bang, Claus Madsen 
f. 1583   11 feb. 2021
I11565 
Bang, Elisabeth Clausdatter 
f. 1629   11 feb. 2021
I11636 
Reiminch, Johan 
f.   Coesfeld, Westphalen, Tyskland  11 feb. 2021
I11637 
Reiminch, Herman 
   11 feb. 2021
I11635 
Wulff, Maren Jeremiasdatter 
   11 feb. 2021
I11631 
Reiminch, Herman 
f.   Coesfeld, Westphalen, Tyskland  11 feb. 2021
I11634 
Panck, Morten Nielsen 
   10 feb. 2021
I11575 
Reiminch, Annecken Hermansdatter 
f. 1593  Kolding  10 feb. 2021
I11632 
Schumacher, Margrethe 
f.   Haderslev  10 feb. 2021
I11633 
Grave, Gert 
   10 feb. 2021
I11573 
Taulov, Karen Jørgensdatter 
f. 1655   9 feb. 2021
I7757 
Buch, Mogens Knudsen 
f.   ?Nagbøl  9 feb. 2021
I11578 
Nn 
   9 feb. 2021
I11630 
Nn 
   9 feb. 2021
I11581 
Buch, Jørgen Mogensen 
   9 feb. 2021
I11598 
Buch, Hans Knudsen 
f.   Skanderup  9 feb. 2021
I11629 
Kolding, Per Poulsen 
   9 feb. 2021
I11593 
Jensdatter, Marine 
   9 feb. 2021
I11594 
Buch, Inger Knudsdatter 
f.   Skanderup  9 feb. 2021
I11592 
Buch, Maren Knudsdatter 
f. 1572  Skanderup  9 feb. 2021
I11596 
Buch, Karen Knudsdatter 
f. 1573  Skanderup  9 feb. 2021
I11597 
Buch, Jens Knudsen 
f. ca. 1560  Skanderup  9 feb. 2021
I11628 
Jørgensdatter, Lene 
   9 feb. 2021
I11627 
Kneus, Dorthe Hansdatter 
   9 feb. 2021
I11600 
Turesen, Anna Knudsdatter 
f. ca. 1515  Kolding  9 feb. 2021
I11584 
Findsen, Iver 
f. ca. 1530   9 feb. 2021
I11585 
Mikkelsdatter, Karen 
   9 feb. 2021
I11626 
Mule, Henrik Jørgensen 
   9 feb. 2021
I11624 
Mule, Mette Jørgensdatter 
f. ca. 1612  Odense  9 feb. 2021
I11625 
Mule, Mogens Jørgensen 
f. 19 jul. 1610  Odense  9 feb. 2021
I11623 
Mule, Hans Jørgensen 
f. 8 mar. 1605  Odense  9 feb. 2021
I11621 
Mule, Else Jørgensdatter 
   8 feb. 2021
I11622 
Bruun, Karen Hansdatter 
   8 feb. 2021
I11577 
Wulff, Margrethe Jeremiasdatter 
   8 feb. 2021
I11589 
Taulov, Jørgen Bertelsen 
f. 6 apr. 1606   8 feb. 2021
I11620 
Willumsdatter, Karen 
   8 feb. 2021
I11586 
Iversen, Bertel 
f. ca. 1559   8 feb. 2021
I11617 
Dorthe 
f. ca 1560  Kolding  8 feb. 2021
I11588 
Jørgensdatter, Ellen 
f. ca. 1570  Udby præstegård  8 feb. 2021
I11619 
Jensdatter, Dorthe 
   8 feb. 2021
I11618 
Findsen, Hans Iversen 
f.   Vejle  8 feb. 2021
I10369 
Sørensen, Stephan 
   8 feb. 2021
I10362 
Buch, Maren Madsdatter 
   7 feb. 2021
I10363 
Buch, Jens Madsen 
   7 feb. 2021
I633 
Buch, Mads Knudsen 
   7 feb. 2021
I11611 
Kolding, Ancher Sørensen 
f. 21 jun. 1608  Egtved  7 feb. 2021
I11604 
Kneus, Maria Hansdatter 
f. nov. 1556   7 feb. 2021
I11605 
Kneus, Marine Hansdatter 
   7 feb. 2021
I11615 
Hansdatter, Dorthe 
   7 feb. 2021
I11616 
Godskesdatter, Maren 
   7 feb. 2021
I11612 
Kolding, Poul Sørensen 
f. 1596  Egtved  7 feb. 2021
I11590 
Kjær, Hans Sørensen 
f. ca. 1555   7 feb. 2021
I11587 
Iversdatter, Anna 
f. ca. 1565-1570   7 feb. 2021
I10365 
Buch, Inger Nielsdatter 
   7 feb. 2021
I11582 
Kolding, Poul Jensen 
f. ca. 1509   6 feb. 2021
I11614 
Pedersen, Sone 
   6 feb. 2021
I11576 
Wulff, Anne Jeremiasdatter 
f. 1625  Kolding  6 feb. 2021
I11613 
Bøgvad, Maren Nielsdatter 
f. 1618  Kolding  6 feb. 2021
I10367 
Kolding, Søren Poulsen 
f. 1561  Kolding  6 feb. 2021
I11583 
Kjær, Else Sørensdatter 
f. ca. 1535   6 feb. 2021
I11599 
Kjær, Søren Mortensen 
f. 1510  Ribe  6 feb. 2021
I11610 
Schwendi, Margrethe Bastiansdatter 
   6 feb. 2021
I11609 
Hvid, Poul Pedersen 
   6 feb. 2021
I11608 
Hvid, Morten Pedersen 
f. 10 nov. 1537  Grenå  6 feb. 2021
I11602 
Kjær, Dorothea Sørensdatter 
f. ca. 1556  Kolding  6 feb. 2021
I11607 
Jørgensdatter, Margrethe 
   5 feb. 2021
I11606 
Nielsdatter, Karen 
   5 feb. 2021
I11601 
Kjær, Knud Sørensen 
f. ca. 1550  Kolding  5 feb. 2021
I11603 
Kjær, Marcus Sørensen 
   5 feb. 2021
I11579 
Buch, Knud Mogensen 
f. ca. 1553   4 feb. 2021
I11595 
Madsen, Anton 
f. ca. 1550   4 feb. 2021
I11591 
Paludan, Poul Poulsen 
f. 1567  Kolding  4 feb. 2021
I11580 
Buch, Ancher Mogensen 
   3 feb. 2021
I11574 
Wulff, Jeremias Hansen 
   3 feb. 2021
I9227 
Buch, Niels Madsen 
   3 feb. 2021
I9822 
Wulff, Hans Jeremiassen 
f. 1627  Kolding  2 feb. 2021
I11570 
Lime, Nn Madsdatter 
f. før 1646  Middelfart  1 feb. 2021
I11569 
Nn 
   1 feb. 2021
I11485 
Lime, Karen Mortensdatter 
   30 jan. 2021
I11564 
Grøn, Karen Bentsdatter 
f. ca. 1678  Bækbølling præstegård, Føvling  30 jan. 2021
I11563 
Lime, Kirsten Madsdatter 
   30 jan. 2021
I11562 
Lime, Nn Madsen 
   30 jan. 2021
I11561 
Lime, Nn Madsen 
   30 jan. 2021
I11560 
Lime, Mads Nielsen 
   30 jan. 2021
I11559 
Andersdatter, Line 
   30 jan. 2021
I11455 
Jepsen, Anders 
   30 jan. 2021
I11558 
Vestergaard, Niels Pedersen 
   29 jan. 2021
I11555 
Lime, Karen Lauritsdatter 
f. ca. 1639  Husby præstegård  29 jan. 2021
I11553 
Lime, Johanne Madsdatter 
f.   Ribe  29 jan. 2021
I11552 
Lime, Kirsten Madsdatter 
f.   Ribe  29 jan. 2021
I11551 
Lime, Karen Madsdatter 
f.   Ribe  29 jan. 2021
I11548 
Lime, Lene Madsdatter 
f.   Ribe  29 jan. 2021
I11550 
Lime, Niels Madsen 
f.   Ribe  29 jan. 2021
I11557 
Knurborg, Hans Knudsen 
   29 jan. 2021
I11554 
Stabye, Margrethe Jacobsdatter 
   29 jan. 2021
I11556 
Lime, Edel Lauritsdatter 
   29 jan. 2021
I11549 
Lime, Laurits Madsen 
f. ca. 1610  Ribe  29 jan. 2021
I11547 
Lime, Mads Nielsen 
   28 jan. 2021
I11446 
Olufsdatter, Karine 
   28 jan. 2021
I11521 
Klyne, Ludvig Ludvigsen 
f. ca. 1686   26 jan. 2021
I11520 
Klyne, Anne Elisabeth Ludvigsdatter 
f. ca. 1681   26 jan. 2021
I11533 
Pouch, Anders Johansen 
f. ca. 1708  Kolding  26 jan. 2021
I11545 
Pedersdatter, Elisabeth 
   26 jan. 2021
I11546 
Pouch, Peder Andersen 
   26 jan. 2021
I11543 
Henriksdatter, Anne Cathrine 
   26 jan. 2021
I11544 
Pouch, Henrik Andersen 
f. ca. 1739  Kolding  26 jan. 2021
I11509 
Pouch, Johan Andersen 
f. ca. 1660  Ribe  26 jan. 2021
I11534 
Pouch, Else Johansdatter 
f. 1711  Kolding Sct.Nikolaj, Brusk, Vejle  26 jan. 2021
I11532 
Pouch, Maren Johansdatter 
f. 1706  Kolding Sct.Nikolaj, Brusk, Vejle  26 jan. 2021
I11542 
Frost, Laurids Eriksen 
   26 jan. 2021
I11528 
Pouch, Johanne Johansdatter 
f. abt. 1690   26 jan. 2021
I11541 
Helt, Karen Pedersdatter 
f. ca. feb. 1724  Kolding  26 jan. 2021
I11540 
Helt, Anne Elisabeth Pedersdatter 
f. ca. 1713  Kolding  26 jan. 2021
I11539 
Helt, Peder Andersen 
   26 jan. 2021
I11529 
Pouch, Karen Johansdatter 
f. 1695  Kolding Sct.Nikolaj, Brusk, Vejle  26 jan. 2021
I11531 
Pouch, Mette Johansdatter 
f. ca. 1702  Kolding Sct.Nikolaj, Brusk, Vejle  25 jan. 2021
I11527 
Pedersdatter, Mette 
f. ca. 1664   25 jan. 2021
I11538 
Pouch, Maren Johansdatter 
f. 1697  Kolding Sct.Nikolaj, Brusk, Vejle  25 jan. 2021
I11537 
Sivertsen, Jacob Peder 
f. ca. 1727  Kolding  24 jan. 2021
I11536 
Sivertsen, Bertel 
f. ca. 1725  Kolding  24 jan. 2021
I11535 
Pedersen, Sivert 
   24 jan. 2021
I11526 
Bodsen, Jens 
f. ca. 1688   23 jan. 2021
I11507 
Harbo, Jacob Andersen 
f. ca. 1650  Ribe  22 jan. 2021
I11530 
Bruun, Anne Nielsdatter 
   22 jan. 2021
I11525 
Boltrup, Else Marie Nielsdatter 
f. 1689  Lyne  21 jan. 2021
I11524 
Pedersdatter, Maren 
   21 jan. 2021
I11420 
Guldsmed, Lydik Andersen 
f.   Ribe  20 jan. 2021
I11523 
Pedersdatter, Lene 
   20 jan. 2021
I5106 
Thøgersen, Lene Lauridsdatter 
f.   Ribe  20 jan. 2021
I11235 
Lassen, Knud 
   20 jan. 2021
I11519 
Engelstoft, Anne Marie Olufsdatter 
f. ca. 1686  Ribe  19 jan. 2021
I11518 
Engelstoft, Peder Olufsen 
f. ca. 1686  Ribe  19 jan. 2021
I11517 
Engelstoft, Anders Olufsen 
f. ca. 1684  Ribe  19 jan. 2021
I11516 
Engelstoft, Christine Olusdatter 
f. ca. 1681  Ribe  19 jan. 2021
I11515 
Engelstoft, Martha Olufsdatter 
f. ca. 1680  Ribe  19 jan. 2021
I11514 
Engelstoft, Karen Olufsdatter 
f. ca. 1677  Ribe  19 jan. 2021
I11513 
Engelstoft, Ellen Olufsdatter 
f. ca. 1676  Ribe  19 jan. 2021
I11511 
Klyne, Margrethe Andersdatter 
f. 1651  Ribe  19 jan. 2021
I5109 
Thøgersen, Kirsten Lauridsdatter 
f. ca. 1552   19 jan. 2021
I5110 
Klyne, Anders Sørensen 
f. 16 nov. 1551   19 jan. 2021
I11504 
Engelstoft, Oluf Christian 
f. 1658   19 jan. 2021
I11508 
Klyne, Ludvig Andersen 
   19 jan. 2021
I11522 
Mortensen, Peder 
   19 jan. 2021
I11512 
Klyne, Lene Andersdatter 
   19 jan. 2021
I11505 
Elisabeth 
   19 jan. 2021
I11510 
Klyne, Jacob Andersen 
   19 jan. 2021
I11409 
Harbo, Karen Rasmusdatter 
   19 jan. 2021
I10466 
Guldsmed, Anders Jensen 
f. 31 mar. 1607  Ribe  19 jan. 2021
I11506 
Klyne, Jens Andersen 
f. 6 jan. 1643  Ribe  19 jan. 2021
I2453 
Klyne, Anna Sørensdatter 
f. 1519   19 jan. 2021
I4336 
Stage, Søren Jacobsen 
f. 1509  Thy  19 jan. 2021
I7247 
Guldsmed, Jens Andersen 
   19 jan. 2021
I5229 
Klyne, Jens Andersen 
f. 9 mar. 1574  Ribe  19 jan. 2021
I4334 
Stage, Dorothea Sørensdatter 
f. ca. 1558   19 jan. 2021
I11500 
Pedersdatter, Stenche 
f.   Fredericia  18 jan. 2021
I11495 
Lime, Morten Pedersen 
f. ca. 1644  Bækbølling præstegård, Føvling  18 jan. 2021
I11417 
Terpager, Niels Hansen 
   18 jan. 2021
I11416 
Grøn, Karen Bentsdatter 
f.   Bækbølling præstegård  18 jan. 2021
I11498 
Grøn, Bent Olufsen 
f. ca. nov. 1639  Horsens  18 jan. 2021
I11502 
Henne, Mette Christensdatter 
f.   Bækbølling præstegård, Føvling  18 jan. 2021
I11501 
Grøn, Bodil Bentsdatter 
f. ca. 1682  Bækbølling præstegård, Føvling  18 jan. 2021
I11499 
Grøn, Johan Bentsen 
f.   Bækbølling præstegård, Føvling  18 jan. 2021
I11503 
Christoffersen, Niels 
   18 jan. 2021
I11496 
Lime, Ide Pedersdatter 
   16 jan. 2021
I11497 
Henne, Christen Hansen 
   16 jan. 2021
I11494 
Nn 
   14 jan. 2021
I5107 
Thøgersen, Laurids 
f. 1517   14 jan. 2021
I11493 
Bosen, Peder 
   14 jan. 2021
I10382 
Thøgersdatter, Karen 
   14 jan. 2021
I258 
Baggesen, Peder 
f. 1546  Ribe  14 jan. 2021
I11073 
Vandel, Else Iversdatter 
f. 1563   13 jan. 2021
I11492 
Pedersen, Christen 
   13 jan. 2021
I11491 
Hansdatter, Margrethe 
   13 jan. 2021
I11490 
Jessen, Christen 
   13 jan. 2021
I11072 
Christensen, Peder 
f. ca. 1560   13 jan. 2021
I11447 
Lime, Morten Madsen 
f. 1564  Keldkær herregård, Bredsten  13 jan. 2021
I11487 
Nielsen, Mads 
   13 jan. 2021
I11488 
Marine 
   13 jan. 2021
I11438 
Lime, Las Hansen 
   13 jan. 2021
I11466 
Kjeldsen, Christoffer 
   13 jan. 2021
I11468 
Pedersdatter, Lisbeth 
   13 jan. 2021
I11484 
Skriver, Laurids Staffensen 
   12 jan. 2021
I11483 
Harbo, Just Jensen 
   12 jan. 2021
I11472 
Lund, Marine Andersdatter 
   12 jan. 2021
I11482 
Guldsmed, Sara Hansdatter 
   12 jan. 2021
I11471 
Lund, Anders Andersen 
   12 jan. 2021
I11480 
Guldsmed, Hans Dytmersker 
   12 jan. 2021
I11481 
Nn 
   12 jan. 2021
I11473 
Guldsmed, Ditlev Hansen 
f. før 1576   12 jan. 2021
I11477 
Guldsmed, Sara Ditlevsdatter 
f. 1602   12 jan. 2021
I11478 
Simonsdatter, Anne 
   12 jan. 2021
I11479 
Andersdatter, Karen 
   12 jan. 2021
I11476 
Guldsmed, Cornelius Ditlevsen 
   12 jan. 2021
I11475 
Guldsmed, Hans Ditlevsen 
f. ca. 1596   12 jan. 2021
I7761 
Guldsmed, Susanne Ditlevsdatter 
   12 jan. 2021
I11474 
Vandel, Sara Iversdatter 
   12 jan. 2021
I7180 
Bertelsen, Jesper 
   12 jan. 2021
I11467 
Kjeldsen, Jens 
f. ca. 1598   11 jan. 2021
I11470 
Svane, Anne Hansdatter 
   11 jan. 2021
I9507 
Baggesen, Bagge 
f. 17 mar. 1644  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  11 jan. 2021
I11469 
Pedersdatter, Anna 
   11 jan. 2021
I11465 
Kjeldsen, Jørgen 
f. 1588  Ribe  11 jan. 2021
I11464 
Amerinus, Lene Hansdatter 
   11 jan. 2021
I9504 
Friis, Hans Nielsen 
f. 14 okt. 1587  Ribe  11 jan. 2021
I9505 
Kjeldsdatter, Lene 
f. ca. 1596  Ribe  11 jan. 2021
I2797 
Kjeldsdatter, Marine 
f. ca. 1591  Ribe  11 jan. 2021
I10391 
Jørgensen, Kjeld 
f. 1549 el. 1550   11 jan. 2021
I581 
Amerinus, Hans Lauridsen 
f. ca. 1550   11 jan. 2021
I11463 
Nielsdatter, Else Margrethe 
f. 1705  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  11 jan. 2021
I11405 
Terpager, Anna Nielsdatter Vandel 
f. 15 okt. 1671  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  11 jan. 2021
I11462 
Nielsen, Niels Knudsen 
f. 13 okt. 1706  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  11 jan. 2021
I11406 
Knudsen, Niels 
f. ca. 1645   11 jan. 2021
I11456 
Nielsen, Knud 
   11 jan. 2021
I5240 
Svane, Hans Hansen 
f. ca. 1560   11 jan. 2021
I11458 
Villumsen, Niels 
f. 1556  Ribe  10 jan. 2021
I11461 
Amerinus, Cecilie Hansdatter 
f. eft. 1587   10 jan. 2021
I11460 
Nielsdatter, Kirsten 
   10 jan. 2021
I11459 
Villumsen, Mads 
   10 jan. 2021
I11457 
Christensdatter, Catharina 
   10 jan. 2021
I11452 
Christensdatter, Marina 
   10 jan. 2021
I11432 
Friis, Karen Christensdatter 
   10 jan. 2021
I11454 
Kjeldsdatter, Else 
   10 jan. 2021
I11450 
Spandet, Anders Pedersen 
f. 2 feb. 1574  Ribe  10 jan. 2021
I11453 
Spandet, Peder Pedersen 
f. 1530   10 jan. 2021
I11449 
Lund, Anders Hansen 
f. ca. 1550   10 jan. 2021
I11451 
Lund, Mette Andersdatter 
f. ca. 1570  Ribe  10 jan. 2021
I9171 
Weile, Lene Jacobsdatter 
f. eft. 1566   10 jan. 2021
I597 
Lund, Jens Andersen 
   10 jan. 2021
I11428 
Christensdatter, Voldborg 
   10 jan. 2021
I11425 
Madsen, Christen 
f. ca. 1519   10 jan. 2021
I11426 
Maren 
   10 jan. 2021
I11430 
Friis, Anders Christensen 
   10 jan. 2021
I11448 
Munthe, Ludvig 
f. 2 aug. 1593  Tikøb, Lynge-Kronborg  10 jan. 2021
I11431 
Friis, Ingeborg Sørensdatter 
f. ca. 1605   10 jan. 2021
I5260 
Friis, Søren Christensen 
f. ca. 1570   10 jan. 2021
I5167 
Nielsen, Oluf 
f. ca. 1538   8 jan. 2021
I11236 
Nielsen, Anders 
   8 jan. 2021
I11233 
Torkildsen, Niels 
   8 jan. 2021
I11445 
Nielsen, Knud 
   8 jan. 2021
I10381 
Thøgersdatter, Maren 
f. ca. 1532   8 jan. 2021
I11444 
Trellund, Villum Pedersen 
   8 jan. 2021
I11443 
Lambertsdatter, Kirstine 
   8 jan. 2021
I10389 
Tornum, Nn Ibsdatter 
   8 jan. 2021
I10390 
Knudsen, Lambert 
   8 jan. 2021
I10388 
Tornum, Anne Ibsdatter 
   8 jan. 2021
I10387 
Tornum, Peder Ibsen 
   8 jan. 2021
I11442 
Sørensen, Niels 
f. 1601  Ribe  7 jan. 2021
I11441 
Trellund, Niels Pedersen 
   7 jan. 2021
I11440 
Findsdatter, Lene 
   7 jan. 2021
I11421 
Guldsmed, Søren Andersen 
f.   Ribe  7 jan. 2021
I11437 
Lime, Kirsten Lasdatter 
   7 jan. 2021
I11232 
Lime, Morten Madsen 
   7 jan. 2021
I11439 
Notler, Karen Pedersdatter 
   7 jan. 2021
I11436 
Roed, Oluf Pedersen 
f. 1548   7 jan. 2021
I11429 
Friis, Margrethe Christensdatter 
   7 jan. 2021
I11435 
Nn, Villum 
   7 jan. 2021
I11434 
Nn 
   7 jan. 2021
I11433 
Hegelund, Marine 
   7 jan. 2021
I5262 
Glud, Niels Sørensen 
f. ca. 1539   7 jan. 2021
I3390 
Grisbech, Niels Hansen 
f. 1549  Vejrup, Ribe amt  6 jan. 2021
I5253 
Friis, Maren Christensdatter 
   6 jan. 2021
I8947 
Friis, Christen 
f. ca. 1540   6 jan. 2021
I3402 
Christensdatter, Kirsten 
f. 1545   6 jan. 2021
I11427 
Christensen, Mads 
   6 jan. 2021
I11422 
Andersen, Hans 
f. 1577  Ribe  6 jan. 2021
I11419 
Christensdatter, Karen 
   6 jan. 2021
I7620 
Riber, Peder Christensen 
f. 1564  Ribe  6 jan. 2021
I11418 
Guldsmed, Anders Lydiksen 
f. ca. 1540   6 jan. 2021
I11424 
Andersen, Christen 
   6 jan. 2021
I11423 
Andersen, Engelbrecht 
   6 jan. 2021
I11253 
Tausen, Hans 
f. ca. 1494  Birkende, Fyn  6 jan. 2021
I11097 
Kragelund, Elisabeth Pedersdatter 
f. 28 mar. 1652   4 jan. 2021
I7203 
Pouch, Dorothea Margaretha 
f. 3 jan. 1678  Ribe  4 jan. 2021
I11077 
Pouch, Ludvig Johansen 
f. 14 okt. 1620  Ribe  4 jan. 2021
I11074 
Vedel, Dorothea Sørensdatter 
f. ca. 1621  Ribe  4 jan. 2021
I11098 
Romdrup, Anders Pedersen 
f. ca. 1605   4 jan. 2021
I5252 
Vedel, Anders Sørensen 
f. 9 nov. 1542  Vejle  3 jan. 2021
I9521 
Terpager, Dorthe Margrethe Nielsdatter 
f. 3 okt. 1657  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  3 jan. 2021
I11087 
Friis, Maren Lauridsdatter 
f. 1657  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  3 jan. 2021
I11099 
Terpager, Niels Pedersen 
f. 1618   3 jan. 2021
I11413 
Terpager, Maren Nielsdatter 
   3 jan. 2021
I11412 
Terpager, Gregers Nielsen 
   3 jan. 2021
I11414 
Terpager, Gregers Pedersen 
   3 jan. 2021
I11411 
Gregersdatter, Dorete 
f. ca. 1595   2 jan. 2021
I11410 
Terpager, Peder Jensen 
f. 1579   2 jan. 2021
I11408 
Nn 
   2 jan. 2021
I11407 
Harbo, Rasmus Jacobsen 
   2 jan. 2021
I11100 
Harbo, Maren Rasmusdatter 
f. 1617   2 jan. 2021
I11400 
Vandel, Hans Jensen 
f. ca. 1611   2 jan. 2021
I11404 
Vandel, Else Hansdatter 
f. 1646  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  2 jan. 2021
I11401 
Hansdatter, Anne 
f. ca. 1615   2 jan. 2021
I11403 
Madsdatter, Bould 
f. ca. 1587   2 jan. 2021
I11402 
Jørgensen, Hans 
   2 jan. 2021
I5108 
Varder, Karen Jensdatter 
f. ca. 1515 el. 1525   1 jan. 2021
I11399 
Nn 
   1 jan. 2021
I11398 
Nn 
   1 jan. 2021
I7172 
Varder, Jens Christiernsen 
   1 jan. 2021
I7173 
Nielsen, Christiern 
f. 1470   1 jan. 2021
I5114 
Vedel, Anna Andersdatter 
f. 18 maj 1585   31 dec. 2020
I11397 
Mauritii, Elisabeth Johannesdatter 
f. 1596   31 dec. 2020
I11396 
Vedel, Lauge Andersen 
f. 20 dec. 1592  Vejle  31 dec. 2020
I2926 
Meinertsdatter, Anne 
f. aug. 1692   30 dec. 2020
I7695 
Laugesen, Søren 
   28 dec. 2020
I7638 
Steffensen, Lauge 
f. ca. 1510   28 dec. 2020
I7637 
Christiernsdatter, Mette 
f. ca. 1510   28 dec. 2020
I10341 
Brøndlund, Anders Jensen 
dbt. 22 sept 1702  Brønderslev  28 dec. 2020
I11390 
Bojesen, Charlotte Lovise 
f. 21 dec. 1792  Skovgårde, Ebeltoft, Mols, Randers  19 dec. 2020
I11392 
Bojesen, Andreas 
f. 14 aug. 1797  Rødegaard, Vistoft, Mols, Randers  19 dec. 2020
I11393 
Bojesen, Ane Kirstine 
f. 19 jan. 1800  Fuglslev, Djurs Sønder, Randers  19 dec. 2020
I11394 
Bojesen, Erasmine 
f. 18 aug. 1802  Fuglslev, Djurs Sønder, Randers  19 dec. 2020
I11395 
Bojesen, Christiane 
f. 1805  Fuglslev, Djurs Sønder, Randers  19 dec. 2020
I11391 
Bojesen, Michael 
f. 10 maj 1795  Vistoft, Mols, Randers  19 dec. 2020
I11388 
Bojesen, Johan Peter 
f. jul. 1760  Varnæs, Lundtoft, Aabenraa-Sønderborg  19 dec. 2020
I11389 
Bojesen, Michael 
f. 1791  Fuglsøgaard, Udbyneder, Gjerlev, Randers  18 dec. 2020
I9159 
Christensen, Jytte 
   14 dec. 2020
I9136 
Andersen, Jensy Marie 
f. 21 jun. 1919  Snertinge, Sværdborg, Hammer, Præstø  14 dec. 2020
I9158 
Christensen, Erland 
   14 dec. 2020
I11363 
Mikkelsdatter, Inger Marie 
f. 1764  Dråby Havmølle, Dråby, Mols, Randers  7 dec. 2020
I11361 
Mikkelsdatter, Anne Tomine 
f. 1758  Dråby Havmølle, Dråby, Mols, Randers  4 dec. 2020
I11387 
Smidt, Jens 
f. ca. 1746   4 dec. 2020
I11386 
Quist, Rasmus Christensen 
f. ca. 1750   4 dec. 2020
I11383 
Møller, Hans Christian 
f. ca. 1753   3 dec. 2020
I11385 
Møller, Johannes Hansen 
f. 1785  Grenå, Djurs Nørre, Randers  3 dec. 2020
I11384 
Møller, Elisabeth Kirstine Hansdatter 
f. 1783  Hyllested, Djurs Sønder, Randers  3 dec. 2020
I11360 
Mikkelsdatter, Ellen 
f. 1756  Dråby Havmølle, Dråby, Mols, Randers  2 dec. 2020
I11382 
Lauridsdatter, Gertrud Cathrine 
f. 25 apr. 1808  Ebeltoft, Mols, Randers  30 nov. 2020
I11381 
Lauridsen, Hans Jacob 
f. 27 mar. 1802  Ebeltoft, Mols, Randers  30 nov. 2020
I11380 
Sørensen, Søren 
   30 nov. 2020
I11379 
Hansdatter, Bolette Cathrine 
f. 1777  Ebeltoft  30 nov. 2020
I11377 
Jensen, Laurids 
f. 1768  Skovgårde, Ebeltoft, Mols, Randers  29 nov. 2020
I11378 
Jensdatter, Dorthe Marie 
f. 1770  Skovgårde, Ebeltoft, Mols, Randers  29 nov. 2020
I11375 
Mikkelsdatter, Gertrud Cathrine 
f. 1739  Lille Mølle, Vejlby, Djurs Sønder, Randers  29 nov. 2020
I11366 
Caspersen, Jens 
   29 nov. 2020
I11374 
Terchelsdatter, Maren 
f. 1715  Lille Mølle, Vejlby, Djurs Sønder, Randers  29 nov. 2020
I11376 
Mikkelsdatter, Bodil 
f. 1742  Dråby Havmølle, Dråby, Mols, Randers  29 nov. 2020
I11358 
Andersen, Mikkel 
f. ca. 1707   28 nov. 2020
I6891 
Thomasen, Ruth Elisabeth 
   27 nov. 2020
I9362 
Gardner, Colin 
   27 nov. 2020
I8004 
Hartmann, Fritz Michael 
   27 nov. 2020
I9940 
Nielsen, Hermod 
   27 nov. 2020
I9375 
Wendelboe Breede, Knud 
f. 13 mar. 1910  Randers Sankt Morten, Støvring, Randers  27 nov. 2020
I5663 
Wendelboe, Nicolai Knud 
f. 8 aug. 1925   27 nov. 2020
I4338 
Stapelfeldt, Kirsten Marie 
f. 12 feb. 1940   27 nov. 2020
I6879 
Rasmussen, Jørgen Tage 
f. 7 maj 1946  Galø  27 nov. 2020
I3550 
Olsen, Erling Kim 
f. 28 jun. 1952  København  27 nov. 2020
I9378 
Mathisen, Karen 
f. 21 okt. 1916  Randers Sankt Morten, Støvring, Randers  27 nov. 2020
I2669 
Larsen, Esther Harms 
f. 29 maj 1920   27 nov. 2020
I1424 
Hansen, Karen Eva 
f. 19 apr. 1921  Svinninge, Tuse, Holbæk  27 nov. 2020
I8885 
Hansen, Helen 
f. 14 aug. 1924  Santaquin, Utah County, Utah, USA  27 nov. 2020
I8828 
Faber, Patty Jo 
f. 12 nov. 1947  Hampton, Franklin County, Iowa  27 nov. 2020
I8870 
Epps, Mattie Christine 
f. 28 sep. 1920  Turkey, Sampson County, North Carolina, USA  27 nov. 2020
I11276 
Eisenberg, Ellen Eliasdatter 
   27 nov. 2020
I692 
Christensen, Betty Lykke 
f. 10 dec. 1940  Aarslev, Fyn  27 nov. 2020
I9952 
Christensen, Beatrice Anna 
f. 25 maj 1916  Manchester, Minnesota, USA  27 nov. 2020
I6286 
Nn 
   27 nov. 2020
I11161 
Clausen, Mette Dorothea Nicolaisdatter 
f. 1663   27 nov. 2020
I6877 
Rasmussen, Meinert Ernst 
   27 nov. 2020
I5406 
Olsdatter, Maren 
f. 1800  Lynge, Alsted, Sorø  27 nov. 2020
I11353 
Lime, Peder 
   27 nov. 2020
I7405 
Christensdatter, Birthe Marie 
f. 24 apr. 1844  Sdr.Jernløse, Merløse, Holbæk  27 nov. 2020
I11359 
Mikkelsdatter, Anne Marie 
f. 1753  Dråby Havmølle, Dråby, Mols, Randers  27 nov. 2020
I11371 
Jensen, Anders 
f. 7 maj 1793  Skovgårde, Ebeltoft, Mols, Randers  27 nov. 2020
I11368 
Jensen, Michel 
f. 1775  Skovgårde, Ebeltoft, Mols, Randers  27 nov. 2020
I11373 
Nn 
f. ca. 13 nov. 1787  Skovgårde, Ebeltoft, Mols, Randers  27 nov. 2020
I11370 
Jensen, Mikkel Andreas 
f. 1789  Skovgårde, Ebeltoft, Mols, Randers  27 nov. 2020
I11372 
Nn 
f. ca. 21 okt. 1780  Skovgårde, Ebeltoft, Mols, Randers  27 nov. 2020
I11367 
Jensdatter, Gertrud Cathrine 
f. 1774  Skovgårde, Ebeltoft, Mols, Randers  27 nov. 2020
I11369 
Jensen, Casper 
f. 1778  Skovgårde, Ebeltoft, Mols, Randers  27 nov. 2020
I11365 
Mikkelsen, Anders 
f. 1752  Dråby Havmølle, Dråby, Mols, Randers  24 nov. 2020
I11364 
Mikkelsen, Anders 
f. 1764  Dråby Havmølle, Dråby, Mols, Randers  24 nov. 2020
I11224 
Meldgård, Anne Kirstine Lauridsdatter 
f. ca. 1728  Resendal, Gødvad  24 nov. 2020
I11362 
Mikkelsdatter, Gertrud 
f. 1761  Dråby Havmølle, Dråby, Mols, Randers  24 nov. 2020
I11356 
Schmith, Cynde Johannes 
f. ca. 1712   24 nov. 2020
I11223 
Meldgård, Inger Lauridsdatter 
f. ca. 1724  Resendal, Gødvad  23 nov. 2020
I11357 
Schmith, Johannes Cyndesen 
f. 1762  Klode Mølle, Kragelund, Hids, Viborg  23 nov. 2020
I11222 
Meldgård, Søren Lauridsen 
f.   Resendal, Gødvad  23 nov. 2020
I11354 
Bang, Peder 
   23 nov. 2020
I11355 
Bang, Poul Pedersen 
   23 nov. 2020
I11221 
Meldgård, Anne Lauridsdatter 
f. ca. 1720   23 nov. 2020
I11219 
Sørensdatter, Ellen 
f. 1698  Sejling  23 nov. 2020
I11220 
Meldgård, Kirstine Marie Lauridsdatter 
f. ca. 1718  Resendal, Gødvad  23 nov. 2020
I11349 
Lime, Laurids 
f. 1755  Hinge, Lysgård, Viborg  23 nov. 2020
I11348 
Lime, Jacob 
f. 1752  Hinge, Lysgård, Viborg  23 nov. 2020
I11352 
Lime, Peder 
   23 nov. 2020
I11351 
Lime, Jacob 
f. 1760  Hinge, Lysgård, Viborg  23 nov. 2020
I11350 
Lime, Johanne Dorthe 
f. 1757  Hinge, Lysgård, Viborg  23 nov. 2020
I11347 
Lime, Peder 
f. 1751  Hinge, Lysgård, Viborg  22 nov. 2020
I11346 
Lime, Birgitte 
f. 1748  Hinge, Lysgård, Viborg  22 nov. 2020
I11345 
Lime, Anne Fischer 
f. 1745  Hinge, Lysgård, Viborg  22 nov. 2020
I11344 
Lime, Jochum Pedersen 
f. 1696  Farregaard, Sporup, Gjern, Skanderborg  22 nov. 2020
I11248 
Hvide, Fin Ebbesen 
   19 nov. 2020
I11247 
Hvide, Sune Ebbesen 
   19 nov. 2020
I11244 
Hvide, Gyde Ingefredsdatter 
   19 nov. 2020
I11243 
Hvide, Skjalm Bang 
   19 nov. 2020
I11339 
Rani, Jon Nielsen 
   19 nov. 2020
I11338 
Rane, af Magleby, Hr. Jacob Nielsen 
   19 nov. 2020
I11337 
Rani, Peder Nielsen 
   19 nov. 2020
I11336 
Rani, Cecilie Nielsdatter 
   19 nov. 2020
I11335 
Rani, af Havnelev, Elena Nielsdatter 
   19 nov. 2020
I11343 
Gremersen, Hr. Amfast 
   19 nov. 2020
I11334 
Rani, af Havnelev, Ove Nielsen 
   19 nov. 2020
I11342 
Udsen, Lave Jensen 
   19 nov. 2020
I3871 
Ranesdatter, til Rudgaard, Anne 
   18 nov. 2020
I3874 
Jonsen, Hr. Rane Ridder 
   18 nov. 2020
I3872 
Rani, Johannes 
   18 nov. 2020
I2347 
Jonsen Rani, Rane 
   18 nov. 2020
I11341 
Rani, Niels 
   18 nov. 2020
I11340 
Nn 
   18 nov. 2020
I11332 
Rane, Peder Jonsen 
   18 nov. 2020
I11333 
Blåfod, Edel Jacobsdatter 
   18 nov. 2020
I11331 
Rane, Hr. Niels 
   18 nov. 2020
I11330 
Nn 
   18 nov. 2020
I3873 
Ranesen, Johannes Ridder 
   17 nov. 2020
I11329 
Sofie 
   17 nov. 2020
I11328 
Andreasen af Hyby, Andreas 
   17 nov. 2020
I11327 
Nn 
   17 nov. 2020
I11326 
Andreasen af Rygen, Andreas 
   17 nov. 2020
I11325 
Erlandsen, Andreas 
   17 nov. 2020
I11324 
Hvide, Ingefred Nielsdatter 
   17 nov. 2020
I11323 
Hvide, Stig 
   17 nov. 2020
I11320 
Hvide, Nn Nielsdatter 
   17 nov. 2020
I11322 
Gerhardtsen, Tyge Pust 
   17 nov. 2020
I11321 
Hvide, Gunnild Nielsdatter 
   17 nov. 2020
I3289 
Hvide, Elisabeth Nielsdatter 
   15 nov. 2020
I11319 
Hvide, Estrid Nielsdatter 
   15 nov. 2020
I3669 
Hvide, Alexander Pedersen 
   15 nov. 2020
I115 
Hvide, Niels Alexandersen Falster 
   15 nov. 2020
I11318 
Hvide, Andreas Nielsen 
   15 nov. 2020
I11317 
Nn 
   15 nov. 2020
I11316 
Bylandt Grøn, Ludvig Georg Ernst 
f. 24 apr. 1899  København  15 nov. 2020
I11304 
Falbe-Hansen, Dagny 
f. 11 jan. 1908  København  15 nov. 2020
I11315 
Bak, Eigil Jørgensen 
f. 1920   15 nov. 2020
I11313 
Ejlers, Regitze 
   15 nov. 2020
I11314 
Ejlers, Marie Louise 
f. 1919   15 nov. 2020
I11312 
Basse Fønss, Edele Margrethe Karen 
f. 21 feb. 1896  Billeshave Hovedgård, Vejlby, Vends, Odense  15 nov. 2020
I11311 
Ejlers, Carl Eiler 
f. 12 sep. 1888  Fåborg, Sallinge, Svendborg  14 nov. 2020
I11305 
Falbe-Hansen, Ettie 
f. 31 jul. 1911   14 nov. 2020
I11308 
Falbe-Hansen, Allan 
f. 5 mar. 1910   11 nov. 2020
I11307 
Dumont Hansen, Anna Margrethe Veronique 
f. 1 sep. 1851  København  11 nov. 2020
I11309 
Falbe-Hansen, Inger Marie 
f. 3 feb. 1874  Frederiksberg  11 nov. 2020
I11310 
Heine, Laurits 
f. 13 jun. 1867  København  11 nov. 2020
I11306 
Falbe-Hansen, Vigand Andreas 
f. 24 sep. 1841  Odense  11 nov. 2020
I11303 
Falbe-Hansen, Viggo 
f. 28 mar. 1875  Vor Frue København, Sokkelund, København  11 nov. 2020
I2726 
Larsen, Oline Kristine 
f. 19 jun. 1887  Helligånd, Sokkelund, København  10 nov. 2020
I1568 
Haugsted, Anna Dorthea 
f. 16 apr. 1852  Bogense, Skovby, Odense  10 nov. 2020
I11237 
Hvide, Absalon Assersen 
f. ca. 1128   9 nov. 2020
I11245 
Hvide, Esbern Snare 
f. før 1128   9 nov. 2020
I11302 
Elena 
   9 nov. 2020
I5578 
Boesdatter, Ingeborre Kathrine 
f. 1716  Sct.Knud, Odense, Odense  9 nov. 2020
I5877 
Waidtløv, Hans Ulrich 
f.   Beensheim an der Bergstrasse  9 nov. 2020
I7490 
Luja, Laurits 
f. 1668  Sct.Knud, Odense, Odense  9 nov. 2020
I7492 
Luja, Christian Henrich 
f. 1679  Sct.Knud, Odense, Odense  9 nov. 2020
I4892 
Wendelboe, Thomas Nielsen 
f. 1712  Sct.Knud, Odense, Odense  9 nov. 2020
I5867 
Trane, Niels Olufsen 
f. 1701  Sct.Knud, Odense, Odense  9 nov. 2020
I11301 
Ingeborg 
   8 nov. 2020
I11300 
Holmfred 
   8 nov. 2020
I994 
Eriksdatter, Inger 
   6 nov. 2020
I1926 
Hvide, Ingefred Assersdatter 
   6 nov. 2020
I4072 
Hvide, Asser Rig 
   4 nov. 2020
I11156 
Svane, Hans Hansen 
f. 27 mar. 1606  Horsens  2 nov. 2020
I11269 
Svane, Anders Hansen 
f. 1601  Horsens  2 nov. 2020
I11267 
Svane, Oluf Hansen 
f. ca 1600  Horsens  2 nov. 2020
I11272 
Riber, Nn Hansen 
   2 nov. 2020
I11273 
Riber, Nn Hansen 
   2 nov. 2020

Familier
                                                                                                                                                                                         
 ID   Mands ID   Mands navn   Kvindes ID   Kvindes navn   Gift   Sidst ændret 
 F4266 
 I11646  Hans Landorph  I11644  Sophie Rasch  27 feb. 1737  16 feb. 2021
 F3760 
 I10313  Mads Sørensen Rasch  I10314  Magdalene Jochumsdatter Broch  26 nov. 1696  16 feb. 2021
 F4265 
 I11643  Laurids Pedersen Bang  I11568  Eleonora Madsdatter Lime    11 feb. 2021
 F4264 
 I11642  Laurits Andersen Ringkøbing  I11568  Eleonora Madsdatter Lime    11 feb. 2021
 F4263 
 I11641  Gert Morville  I11567  Karen Madsdatter Lime    11 feb. 2021
 F4262 
 I11639  Bertel Jørgensen Taulov  I11567  Karen Madsdatter Lime  21 jul. 1680  11 feb. 2021
 F4231 
 I11589  Jørgen Bertelsen Taulov  I11577  Margrethe Jeremiasdatter Wulff  10 okt. 1652  11 feb. 2021
 F4223 
 I11571  Claus Madsen Bang  I11572  Anna Rasmusdatter    11 feb. 2021
 F4261 
 I11638  Johan Henriksen Gosmann  I11565  Elisabeth Clausdatter Bang    11 feb. 2021
 F4260 
 I11636  Johan Reiminch  I11635  Maren Jeremiasdatter Wulff    11 feb. 2021
 F4225 
 I11574  Jeremias Hansen Wulff  I11575  Annecken Hermansdatter Reiminch    11 feb. 2021
 F4259 
 I11634  Morten Nielsen Panck  I11575  Annecken Hermansdatter Reiminch    11 feb. 2021
 F4258 
 I11633  Gert Grave  I11575  Annecken Hermansdatter Reiminch  1612  11 feb. 2021
 F4257 
 I11631  Herman Reiminch  I11632  Margrethe Schumacher    11 feb. 2021
 F4224 
 I11566  Hans Madsen Lime  I11573  Karen Jørgensdatter Taulov  13 maj 1674  9 feb. 2021
 F4256 
 I11581  Jørgen Mogensen Buch  I11630  Nn    9 feb. 2021
 F4255 
 I11629  Per Poulsen Kolding  I11596  Karen Knudsdatter Buch  12 okt. 1608  9 feb. 2021
 F4226 
 I11582  Poul Jensen Kolding  I11583  Else Sørensdatter Kjær  1552  9 feb. 2021
 F4254 
 I11597  Jens Knudsen Buch  I11628  Lene Jørgensdatter  12 jun. 1608  9 feb. 2021
 F4253 
 I11597  Jens Knudsen Buch  I11627  Dorthe Hansdatter Kneus  18 nov. 1593  9 feb. 2021
 F2809 
 I7496  Jørgen Hansen Mule  I7497  Barbara Mogensdatter Rosenvinge  før 1604  9 feb. 2021
 F4250 
 I11589  Jørgen Bertelsen Taulov  I11620  Karen Willumsdatter  3 nov. 1639  8 feb. 2021
 F4252 
 I11589  Jørgen Bertelsen Taulov  I11622  Karen Hansdatter Bruun  5 apr. 1657  8 feb. 2021
 F4251 
 I11589  Jørgen Bertelsen Taulov  I11621  Else Jørgensdatter Mule  6 jan. 1664  8 feb. 2021
 F4229 
 I11586  Bertel Iversen  I11588  Ellen Jørgensdatter  ca. 1597  8 feb. 2021
 F4249 
 I11586  Bertel Iversen  I11619  Dorthe Jensdatter    8 feb. 2021
 F4248 
 I11586  Bertel Iversen  I11617  Dorthe  ca. 1584  8 feb. 2021
 F4228 
 I11584  Iver Findsen  I11585  Karen Mikkelsdatter    8 feb. 2021
 F3782 
 I10369  Stephan Sørensen  I10362  Maren Madsdatter Buch    8 feb. 2021
 F4247 
 I11612  Poul Sørensen Kolding  I11616  Maren Godskesdatter  1646  7 feb. 2021
 F4246 
 I11612  Poul Sørensen Kolding  I11615  Dorthe Hansdatter  ca. 1624  7 feb. 2021
 F4227 
 I11580  Ancher Mogensen Buch  I11583  Else Sørensdatter Kjær    7 feb. 2021
 F3780 
 I10367  Søren Poulsen Kolding  I10365  Inger Nielsdatter Buch  22 nov. 1618  7 feb. 2021
 F4245 
 I11614  Sone Pedersen  I11576  Anne Jeremiasdatter Wulff    6 feb. 2021
 F4244 
 I11611  Ancher Sørensen Kolding  I11576  Anne Jeremiasdatter Wulff    6 feb. 2021
 F4243 
 I11611  Ancher Sørensen Kolding  I11613  Maren Nielsdatter Bøgvad  1637  6 feb. 2021
 F4242 
 I10367  Søren Poulsen Kolding  I10368  Mette Stephansdatter  14 jun. 1590  6 feb. 2021
 F4241 
 I11609  Poul Pedersen Hvid  I11610  Margrethe Bastiansdatter Schwendi  ca. 1610  6 feb. 2021
 F4240 
 I11608  Morten Pedersen Hvid  I11602  Dorothea Sørensdatter Kjær  31 maj 1573  6 feb. 2021
 F4239 
 I11601  Knud Sørensen Kjær  I11607  Margrethe Jørgensdatter    5 feb. 2021
 F4238 
 I11601  Knud Sørensen Kjær  I11606  Karen Nielsdatter  29 aug. 1574  5 feb. 2021
 F4236 
 I11590  Hans Sørensen Kjær  I11604  Maria Hansdatter Kneus  1578  5 feb. 2021
 F4237 
 I11590  Hans Sørensen Kjær  I11605  Marine Hansdatter Kneus  15 sep. 1583  5 feb. 2021
 F4235 
 I11599  Søren Mortensen Kjær  I11600  Anna Knudsdatter Turesen    5 feb. 2021
 F4233 
 I11579  Knud Mogensen Buch  I11593  Marine Jensdatter    4 feb. 2021
 F4234 
 I11595  Anton Madsen  I11594  Inger Knudsdatter Buch    3 feb. 2021
 F4232 
 I11591  Poul Poulsen Paludan  I11592  Maren Knudsdatter Buch  12 okt. 1600  3 feb. 2021
 F4230 
 I11590  Hans Sørensen Kjær  I11587  Anna Iversdatter    3 feb. 2021
 F2962 
 I9882  Find Jespersen  I9883  Mette Nielsdatter Buch    3 feb. 2021
 F2905 
 I9227  Niels Madsen Buch  I9228  Karen Madsdatter Weile    3 feb. 2021
 F2937 
 I7757  Mogens Knudsen Buch  I11578  Nn    2 feb. 2021
 F4222 
 I11486  Mads Mortensen Lime  I11569  Nn    1 feb. 2021
 F4221 
 I11486  Mads Mortensen Lime  I11565  Elisabeth Clausdatter Bang    30 jan. 2021
 F4199 
 I11498  Bent Olufsen Grøn  I11496  Ide Pedersdatter Lime    30 jan. 2021
 F4220 
 I11560  Mads Nielsen Lime  I11559  Line Andersdatter  ca. 1600  30 jan. 2021
 F4179 
 I11455  Anders Jepsen  I11454  Else Kjeldsdatter    30 jan. 2021
 F4219 
 I11558  Niels Pedersen Vestergaard  I11555  Karen Lauritsdatter Lime    29 jan. 2021
 F4218 
 I11557  Hans Knudsen Knurborg  I11552  Kirsten Madsdatter Lime  ml. 7 feb. og 7 okt. 1656  29 jan. 2021
 F4172 
 I11549  Laurits Madsen Lime  I11554  Margrethe Jacobsdatter Stabye    29 jan. 2021
 F4217 
 I11547  Mads Nielsen Lime  I11446  Karine Olufsdatter  14 nov. 1596  27 jan. 2021
 F4216 
 I11533  Anders Johansen Pouch  I11545  Elisabeth Pedersdatter    26 jan. 2021
 F4215 
 I11533  Anders Johansen Pouch  I11543  Anne Cathrine Henriksdatter    26 jan. 2021
 F4213 
 I11539  Peder Andersen Helt  I11528  Johanne Johansdatter Pouch    26 jan. 2021
 F4214 
 I11542  Laurids Eriksen Frost  I11528  Johanne Johansdatter Pouch    26 jan. 2021
 F4210 
 I11509  Johan Andersen Pouch  I11527  Mette Pedersdatter  24 apr. 1694  25 jan. 2021
 F4212 
 I11535  Sivert Pedersen  I11531  Mette Johansdatter Pouch    24 jan. 2021
 F4203 
 I10466  Anders Jensen Guldsmed  I11409  Karen Rasmusdatter Harbo    23 jan. 2021
 F4209 
 I11526  Jens Bodsen  I11525  Else Marie Nielsdatter Boltrup  15 okt. 1738  23 jan. 2021
 F4211 
 I11509  Johan Andersen Pouch  I11530  Anne Nielsdatter Bruun    23 jan. 2021
 F4208 
 I11507  Jacob Andersen Harbo  I11525  Else Marie Nielsdatter Boltrup  11 dec. 1707  21 jan. 2021
 F4207 
 I11507  Jacob Andersen Harbo  I11524  Maren Pedersdatter    21 jan. 2021
 F4202 
 I11420  Lydik Andersen Guldsmed  I11523  Lene Pedersdatter    20 jan. 2021
 F4092 
 I11233  Niels Torkildsen  I11234  Kirsten    20 jan. 2021
 F4206 
 I11522  Peder Mortensen  I11512  Lene Andersdatter Klyne    19 jan. 2021
 F4205 
 I11508  Ludvig Andersen Klyne  I11505  Elisabeth    19 jan. 2021
 F4204 
 I11504  Oluf Christian Engelstoft  I11511  Margrethe Andersdatter Klyne    19 jan. 2021
 F4201 
 I11495  Morten Pedersen Lime  I11500  Stenche Pedersdatter  1670  18 jan. 2021
 F4200 
 I11503  Niels Christoffersen  I11502  Mette Christensdatter Henne    18 jan. 2021
 F4198 
 I11497  Christen Hansen Henne  I11496  Ide Pedersdatter Lime    18 jan. 2021
 F4197 
 I11489  Peder Mortensen Lime  I11494  Nn    15 jan. 2021
 F4196 
 I11493  Peder Bosen  I10382  Karen Thøgersdatter    14 jan. 2021
 F4019 
 I11072  Peder Christensen  I11073  Else Iversdatter Vandel  8 okt. 1587  13 jan. 2021
 F4195 
 I11490  Christen Jessen  I11491  Margrethe Hansdatter    13 jan. 2021
 F4174 
 I11447  Morten Madsen Lime  I11073  Else Iversdatter Vandel  ca. 1603  13 jan. 2021
 F4194 
 I11487  Mads Nielsen  I11488  Marine    13 jan. 2021
 F4155 
 I11406  Niels Knudsen  I11405  Anna Nielsdatter Vandel Terpager  3 apr. 1704  12 jan. 2021
 F4177 
 I11450  Anders Pedersen Spandet  I11451  Mette Andersdatter Lund  20 jan. 1600  12 jan. 2021
 F4193 
 I11484  Laurids Staffensen Skriver  I11472  Marine Andersdatter Lund  1609  12 jan. 2021
 F4192 
 I11483  Just Jensen Harbo  I11472  Marine Andersdatter Lund    12 jan. 2021
 F4191 
 I11471  Anders Andersen Lund  I11482  Sara Hansdatter Guldsmed    12 jan. 2021
 F4190 
 I11480  Hans Dytmersker Guldsmed  I11481  Nn    12 jan. 2021
 F4188 
 I11475  Hans Ditlevsen Guldsmed  I11478  Anne Simonsdatter    12 jan. 2021
 F4189 
 I11476  Cornelius Ditlevsen Guldsmed  I11479  Karen Andersdatter    12 jan. 2021
 F2939 
 I7760  Johan Henriksen Vintapper  I7761  Susanne Ditlevsdatter Guldsmed  eft. 1613  12 jan. 2021
 F4187 
 I11473  Ditlev Hansen Guldsmed  I11474  Sara Iversdatter Vandel  21 sep. 1595  12 jan. 2021
 F4176 
 I11449  Anders Hansen Lund  I11428  Voldborg Christensdatter    12 jan. 2021
 F4186 
 I11466  Christoffer Kjeldsen  I11468  Lisbeth Pedersdatter  1633  11 jan. 2021
 F4185 
 I11466  Christoffer Kjeldsen  I11470  Anne Hansdatter Svane  før 1621  11 jan. 2021
 F3791 
 I10391  Kjeld Jørgensen  I10388  Anne Ibsdatter Tornum  24 nov. 1584  11 jan. 2021
 F4184 
 I11465  Jørgen Kjeldsen  I11469  Anna Pedersdatter    11 jan. 2021
 F4183 
 I11465  Jørgen Kjeldsen  I11464  Lene Hansdatter Amerinus    11 jan. 2021
 F3499 
 I9504  Hans Nielsen Friis  I9505  Lene Kjeldsdatter  28 jun. 1618  11 jan. 2021
 F888 
 I7225  Jørgen Pedersen Hegelund  I2797  Marine Kjeldsdatter  21 okt. 1610  11 jan. 2021
 F3393 
 I581  Hans Lauridsen Amerinus  I9171  Lene Jacobsdatter Weile  15 okt. 1587  11 jan. 2021
 F4171 
 I11445  Knud Nielsen  I10381  Maren Thøgersdatter    11 jan. 2021
 F4162 
 I10390  Lambert Knudsen  I11429  Margrethe Christensdatter Friis  1591  11 jan. 2021
 F4182 
 I11458  Niels Villumsen  I11461  Cecilie Hansdatter Amerinus  22 nov. 1607  10 jan. 2021
 F4181 
 I11458  Niels Villumsen  I11460  Kirsten Nielsdatter    10 jan. 2021
 F4164 
 I11435  Villum Nn  I11434  Nn    10 jan. 2021
 F4160 
 I11425  Christen Madsen  I11426  Maren    10 jan. 2021
 F4180 
 I11456  Knud Nielsen  I11452  Marina Christensdatter  18 jul. 1591  10 jan. 2021
 F4178 
 I11453  Peder Pedersen Spandet  I11454  Else Kjeldsdatter    10 jan. 2021
 F3308 
 I8947  Christen Friis  I3402  Kirsten Christensdatter    10 jan. 2021
 F4175 
 I11448  Ludvig Munthe  I11431  Ingeborg Sørensdatter Friis  17 sep. 1624  10 jan. 2021
 F2007 
 I5260  Søren Christensen Friis  I5245  Marine Hansdatter Svanning  5 feb. 1604  10 jan. 2021
 F4173 
 I11447  Morten Madsen Lime  I11439  Karen Pedersdatter Notler  31 maj 1597  8 jan. 2021
 F1957 
 I5167  Oluf Nielsen  I5106  Lene Lauridsdatter Thøgersen  før 1572  8 jan. 2021
 F3781 
 I11444  Villum Pedersen Trellund  I11443  Kirstine Lambertsdatter    8 jan. 2021
 F4170 
 I10390  Lambert Knudsen  I10389  Nn Ibsdatter Tornum  25 okt. 1590  8 jan. 2021
 F3790 
 I10385  Ib Jensen Tornum  I10381  Maren Thøgersdatter  1566  8 jan. 2021
 F4169 
 I11441  Niels Pedersen Trellund  I11440  Lene Findsdatter    7 jan. 2021
 F4168 
 I11421  Søren Andersen Guldsmed  I11440  Lene Findsdatter  1601  7 jan. 2021
 F4167 
 I11438  Las Hansen Lime  I11439  Karen Pedersdatter Notler  1572  7 jan. 2021
 F4166 
 I11436  Oluf Pedersen Roed  I11437  Kirsten Lasdatter Lime  1 nov. 1589  7 jan. 2021
 F4165 
 I11436  Oluf Pedersen Roed  I11429  Margrethe Christensdatter Friis  ca. 1605  7 jan. 2021
 F4163 
 I11425  Christen Madsen  I11434  Nn    7 jan. 2021
 F4161 
 I5262  Niels Sørensen Glud  I11433  Marine Hegelund    7 jan. 2021
 F2009 
 I5262  Niels Sørensen Glud  I5253  Maren Christensdatter Friis  22 sep. 1605  6 jan. 2021
 F2000 
 I5240  Hans Hansen Svane  I5253  Maren Christensdatter Friis  17 okt. 1596  6 jan. 2021
 F4159 
 I11418  Anders Lydiksen Guldsmed  I11419  Karen Christensdatter    6 jan. 2021
 F4030 
 I11077  Ludvig Johansen Pouch  I11097  Elisabeth Pedersdatter Kragelund    4 jan. 2021
 F1703 
 I258  Peder Baggesen  I4334  Dorothea Sørensdatter Stage  30 nov. 1572  3 jan. 2021
 F4101 
 I7192  Anders Madsen Pors  I11257  Elisabeth Hansdatter Tausen    3 jan. 2021
 F4102 
 I11263  Nn  I11257  Elisabeth Hansdatter Tausen    3 jan. 2021
 F4158 
 I11415  Hans Vandel Nielsen Terpager  I11416  Karen Bentsdatter Grøn    3 jan. 2021
 F4154 
 I11099  Niels Pedersen Terpager  I11404  Else Hansdatter Vandel  24 sep. 1666  3 jan. 2021
 F4157 
 I11410  Peder Jensen Terpager  I11411  Dorete Gregersdatter    3 jan. 2021
 F4032 
 I11099  Niels Pedersen Terpager  I11100  Maren Rasmusdatter Harbo  ca. 1652  3 jan. 2021
 F4156 
 I11407  Rasmus Jacobsen Harbo  I11408  Nn    2 jan. 2021
 F4152 
 I11400  Hans Jensen Vandel  I11401  Anne Hansdatter  ca. 1 okt. 1637  2 jan. 2021
 F4153 
 I11402  Hans Jørgensen  I11403  Bould Madsdatter    2 jan. 2021
 F2691 
 I7195  Jens Iversen Vandel  I7186  Maren Pedersdatter Baggesen  1 nov. 1601  2 jan. 2021
 F2680 
 I7172  Jens Christiernsen Varder  I11399  Nn    1 jan. 2021
 F4151 
 I7172  Jens Christiernsen Varder  I11398  Nn  1540  1 jan. 2021
 F2668 
 I5252  Anders Sørensen Vedel  I7154  Mette Hansdatter Laugesen  20 aug. 1581  1 jan. 2021
 F4150 
 I11396  Lauge Andersen Vedel  I11397  Elisabeth Johannesdatter Mauritii  26 jul. 1618  31 dec. 2020
 F4149 
 I11388  Johan Peter Bojesen  I11363  Inger Marie Mikkelsdatter    19 dec. 2020
 F3374 
 I9158  Erland Christensen  I9136  Jensy Marie Andersen    14 dec. 2020
 F4148 
 I11387  Jens Smidt  I11361  Anne Tomine Mikkelsdatter  3 dec. 1813  4 dec. 2020
 F4147 
 I11386  Rasmus Christensen Quist  I11361  Anne Tomine Mikkelsdatter  8 dec. 1786  4 dec. 2020
 F4146 
 I11383  Hans Christian Møller  I11360  Ellen Mikkelsdatter  7 feb. 1783  3 dec. 2020
 F4144 
 I11377  Laurids Jensen  I11379  Bolette Cathrine Hansdatter  31 okt. 1800  30 nov. 2020
 F4145 
 I11380  Søren Sørensen  I11379  Bolette Cathrine Hansdatter  15 dec. 1809  30 nov. 2020
 F4142 
 I11366  Jens Caspersen  I11375  Gertrud Cathrine Mikkelsdatter  21 aug. 1767  29 nov. 2020
 F4143 
 I11358  Mikkel Andersen  I11374  Maren Terchelsdatter  9 sep. 1736  28 nov. 2020
 F4053 
 I11082  Søren Pedersen Vedel  I11161  Mette Dorothea Nicolaisdatter Clausen  1686  27 nov. 2020
 F4140 
 I11358  Mikkel Andersen  I11224  Anne Kirstine Lauridsdatter Meldgård    27 nov. 2020
 F4141 
 I11366  Jens Caspersen  I11359  Anne Marie Mikkelsdatter  19 jun. 1772  27 nov. 2020
 F4139 
 I11356  Cynde Johannes Schmith  I11223  Inger Lauridsdatter Meldgård    23 nov. 2020
 F4138 
 I11354  Peder Bang  I11221  Anne Lauridsdatter Meldgård    23 nov. 2020
 F4137 
 I11344  Jochum Pedersen Lime  I11220  Kirstine Marie Lauridsdatter Meldgård    22 nov. 2020
 F4136 
 I11343  Hr. Amfast Gremersen  I11335  Elena Nielsdatter Rani, af Havnelev    19 nov. 2020
 F1419 
 I4617  Jens Lavesen Udsen  I3871  Anne Ranesdatter, til Rudgaard    19 nov. 2020
 F1647 
 I2347  Rane Jonsen Rani  I11340  Nn    18 nov. 2020
 F4135 
 I11331  Hr. Niels Rane  I11333  Edel Jacobsdatter Blåfod    18 nov. 2020
 F1648 
 I3872  Johannes Rani  I11330  Nn    18 nov. 2020
 F1421 
 I3873  Johannes Ranesen, Ridder  I3289  Elisabeth Nielsdatter Hvide    18 nov. 2020
 F4134 
 I11328  Andreas Andreasen af Hyby  I11329  Sofie    17 nov. 2020
 F4133 
 I11326  Andreas Andreasen af Rygen  I11327  Nn    17 nov. 2020
 F4132 
 I11325  Andreas Erlandsen  I11324  Ingefred Nielsdatter Hvide    17 nov. 2020
 F1646 
 I115  Niels Alexandersen Falster Hvide  I11317  Nn    17 nov. 2020
 F4131 
 I11323  Stig Hvide  I11320  Nn Nielsdatter Hvide    17 nov. 2020
 F4130 
 I11322  Tyge Pust Gerhardtsen  I11321  Gunnild Nielsdatter Hvide    16 nov. 2020
 F4129 
 I11316  Ludvig Georg Ernst Bylandt Grøn  I11304  Dagny Falbe-Hansen  24 apr. 1929  15 nov. 2020
 F4128 
 I11315  Eigil Jørgensen Bak  I11313  Regitze Ejlers    15 nov. 2020
 F4126 
 I11311  Carl Eiler Ejlers  I11305  Ettie Falbe-Hansen    15 nov. 2020
 F4127 
 I11311  Carl Eiler Ejlers  I11312  Edele Margrethe Karen Basse Fønss  26 jan. 1918  15 nov. 2020
 F4125 
 I11310  Laurits Heine  I11309  Inger Marie Falbe-Hansen  3 maj 1902  11 nov. 2020
 F4124 
 I11306  Vigand Andreas Falbe-Hansen  I11307  Anna Margrethe Veronique Dumont Hansen    11 nov. 2020
 F4123 
 I11303  Viggo Falbe-Hansen  I2726  Oline Kristine Larsen  14 mar. 1907  11 nov. 2020
 F1422 
 I74  Peder af Borup  I1926  Ingefred Assersdatter Hvide    9 nov. 2020
 F1423 
 I4072  Asser Rig Hvide  I994  Inger Eriksdatter    9 nov. 2020
 F4122 
 I11245  Esbern Snare Hvide  I11302  Elena    8 nov. 2020
 F4121 
 I11245  Esbern Snare Hvide  I11301  Ingeborg    8 nov. 2020
 F4120 
 I11245  Esbern Snare Hvide  I11300  Holmfred    8 nov. 2020