Nyheder (sidste 120 dage)


Billeder

 Ikon   Beskrivelse   Knyttet til   Sidst ændret 
Else Hansdatter Riber
Else Hansdatter Riber
Fra Svaning-Riber-Ernst von Baden epitafiet i Horsens Klosterkirke 
  3 nov. 2020
Hans Olufsen Riber og Anna Hansdatter Svannings tre sønner.
Hans Olufsen Riber og Anna Hansdatter Svannings tre sønner.
Fra venstre Hans, Oluf og Anders

Fra Svaning-Riber-Ernst von Baden epitafiet i Horsens Klosterkirke 
  2 nov. 2020
Hans Olufsen Riber og Anna Hansdatter Svannings tre sønner.
Hans Olufsen Riber og Anna Hansdatter Svannings tre sønner.
Fra venstre Hans, Anders og Oluf

Fra Svaning-Riber-Ernst von Baden epitafiet i Horsens Klosterkirke 
  2 nov. 2020
Hans Olufsen Riber og Anna Hansdatter Svannings tre sønner
Hans Olufsen Riber og Anna Hansdatter Svannings tre sønner
Fra venstre Hans, Oluf og Anders

Fra Svaning-Riber-Ernst von Baden epitafiet i Horsens Klosterkirke 
  2 nov. 2020
Hans Olufsen Riber og Anna Hansdatter Svannings to sønner, der døde som små
Hans Olufsen Riber og Anna Hansdatter Svannings to sønner, der døde som små
Fra Svaning-Riber-Ernst von Baden epitafiet i Horsens Klosterkirke 
  2 nov. 2020
Hans Olufsen Riber og Anna Hansdatter Svannings to sønner, der døde som små
Hans Olufsen Riber og Anna Hansdatter Svannings to sønner, der døde som små
Fra Svaning-Riber-Ernst von Baden epitafiet i Horsens Klosterkirke 
  2 nov. 2020
Svaneboligen i 1990'erne. På dette tidspunkt var Svaneboligen værtshuset Den Hvide Svane
Svaneboligen i 1990'erne. På dette tidspunkt var Svaneboligen værtshuset Den Hvide Svane
Fotograf: Benthe Mikkelsens mand (BM er giver)

Tak til Byarkivet i Horsens, som venligst har givet tilladelse til at vise billedet her på siden 
  29 okt. 2020
Hans Svaning
Hans Svaning
Fra Svaning-Riber-Ernst von Baden epitafiet i Horsens Klosterkirke. 
  29 okt. 2020
Kirsten Pedersdatter Borch, også kaldet Kirstine Clausen Borch
Kirsten Pedersdatter Borch, også kaldet Kirstine Clausen Borch
Tak til Eskild Marstrand 
  29 okt. 2020
Peter Eskildsen Graae
Peter Eskildsen Graae
Tak til Eskild Marstrand 
  24 okt. 2020
Søren Eskildsen Graae
Søren Eskildsen Graae
Tak til Eskild Marstrand 
  24 okt. 2020
Svaneboligen Fugholm 16, Horsens, billedet er taget i 1943
Svaneboligen Fugholm 16, Horsens, billedet er taget i 1943
Indgangspartiet med mindepladen og svanen.

”Anno 1631 Lod ædle Mad: ANNA SVANE
Sal: RIIBERS, frelst fra Fienden bygge for
3 Enker Himmeriges Boder og give 100 spec:
Daler hvis redelige Anvendelse ved Præsten
og Øvrigheden har frembragt denne bedre
Bygning i Aaret 1785.”

Tak til Byarkivet i Horsens, som venligst har givet tilladelse til at vise billedet her på siden.

Se mere om Svaneboligen under Notater nedenfor. 
  23 okt. 2020
Svaneboligen i Fugholm 16
Svaneboligen i Fugholm 16
Ukendt år, men billedet er taget ved juletid, da huset er pyntet med gran. Fotografen er også ukendt.

Tak til Byarkivet i Horsens, som venligst har givet tilladelse til at vise billedet her på siden. 
  23 okt. 2020
Svaneboligen Fugholm 16 omkring 1900-1910
Svaneboligen Fugholm 16 omkring 1900-1910
5 enker står foran på trappen.

Fotografen er ukendt.

Tak til Byarkivet i Horsens, som venligst har givet tilladelse til at vise billedet her på siden. 
  23 okt. 2020
Et tidligt billede af Svaneboligen, Fugholm 16 i Horsens. Årstallet kendes ikke.
Et tidligt billede af Svaneboligen, Fugholm 16 i Horsens. Årstallet kendes ikke.
Tak til Byarkivet i Horsens, som venligst har givet tilladelse til at vise billedet her på siden.

 
  23 okt. 2020
Maleriet på Svaning-Riber-Ernst von Baden epitafiet i Horsens Klosterkirke
Maleriet på Svaning-Riber-Ernst von Baden epitafiet i Horsens Klosterkirke
Ifølge Nationalmuseets værk om Horsens Klosterkirke menes personerne at være, set fra venstre:
Ernst Ernstsen von Baden, borgmester i Horsens
Hans Olufsen Riber, borgmester i Horsens
Hans Svaning, mentor for prins Frederik (II), kgl. histograf, professor i retorik
Marine Sørensdatter Klyne [Stage], gift med Hans Svaning
Anna Hansdatter Svanning, gift med Hans Olufsen Riber
Anne Hansdatter Svane, trolovet med Ernst Ernstsen von Baden
Hans Olufsen Riber og Anna Hansdatter Svannings børn foran, set fra venstre:
Hans Hansen Svane, f. 1606
Oluf Hansen Svane, f. ca. 1600
Anders Hansen Svane, f. 1601
Foran farfaderen Hans Svaning de to sønner, der døde som små
Else Hansdatter Riber til højre foran sin mor

Inskriptionen under epitafiet, tydet af Lis Klarskov Jensen:
"Her neden for hviler Erlig oc welforstandige mand S. Hans Oluffsøn Riiber, som var Borgemester i Horsens i 25 Aar oc hensouff i Herren den 2 Augusti Aar 1615. Med sin kære oc G [?] Hustru Anne S. Mester Hans Suane fordum Canick udi Riibe hans Datter [historikeren Hans Svaning, †20. sept. 1584] som oc hensoff i Herren den 9. okt. 1637 oc aflede tilsammen i Deris Ecteskab paa 25 Aars thide 5 Sønner oc 2 Døttre. Herhos hviler oc Erlig oc welforstandige Mand Ernst von Baden som war Borgemester her sammesteds i 30 Aar, som hensoff i Herren den 21. nov. 1656 med sin kiere Hustru Anne forbemeldt S. Hans Ribers Datter som oc hensouff i Herren den ------ Aar 16---- [efter 6. sept. 1660] afflede tilsammen i deris Ecteskab paa Aars thide [o. 41] 4 Sønner oc 1 Datter. Gud giffue Denim ---- Samtligen med alle Christne en Glædelig oc Erefulde opstandelse."

Se under notater for nærmere kommentarer vedrørende identifikationen af personerne på epitafiet.

Se ligeledes tegningen nedenfor, som formodes at være et udkast til udformningen af epitafiet. 
  20 okt. 2020
Tegning i Det Kgl. Bibloteks Billedsamling, et udkast til Svaning-Riber-Ernst von Baden epitafiet i Horsens Klosterkirke
Tegning i Det Kgl. Bibloteks Billedsamling, et udkast til Svaning-Riber-Ernst von Baden epitafiet i Horsens Klosterkirke
Tegningen afviger fra det endelige epitafium, da nr. 2 person fra højre er en mand. Det er formentlig Ernst Ernstsen von Baden. I det endelige epitafium er han blevet erstattet af Hans Olufsen Ribers hustru Anna Hansdatter Svanning, som endnu levede på tidspunktet for maleriets udfærdigelse. Det er sandsynligvis hende, som har taget initiativet til epitafiets udfærdigelse. Ernst Ernstsen von Baden er i stedet for blevet placeret helt til venstre. Hvem der var tænkt på som personen her, vides ikke.

Det kgl. bibliotek har på forespørgsel oplyst, at de ikke kender til, hvem personerne på tegningen er.

Tegningen indleder bogen "Efterretninger om Familien Baden" af Dr. J.G. Burman Becker, Kjøbenhavn. E. C. Løsers Bog- og Nodetrykkeri, Store Kjøbmagergade Nr. 26, 1875. Her ses den på Maibrit Badens hjemmeside:
Efterretninger om Familien Baden

Bogen er her som PDF-fil, men uden tegningen:
Efterretninger om Familien Baden

Der er en henvisning til tegningen her i Det Kgl. Biblioteks Billedsamling:
Epitaphium over Borgemesterne Hans Olufsen Riber og Ernst von Baden med Familie 
  19 okt. 2020
Ernst Ernstsen von Baden
Ernst Ernstsen von Baden
Fra Svaning-Riber-Ernst von Baden epitafiet i Horsens Klosterkirke. 
  18 okt. 2020
Anne Hansdatter Svane
Anne Hansdatter Svane
Fra Svaning-Riber-Ernst von Baden epitafiet i Horsens Klosterkirke 
  18 okt. 2020
Hans Olufsen Riber
Hans Olufsen Riber
Fra Svaning-Riber-Ernst von Baden epitafiet i Horsens Klosterkirke.  
  18 okt. 2020
Anna Hansdatter Svanning
Anna Hansdatter Svanning
Fra Svaning-Riber-Ernst von Baden epitafiet i Horsens Klosterkirke. 
  18 okt. 2020
Marine Sørensdatter Stage
Marine Sørensdatter Stage
Fra Svaning-Riber-Ernst von Baden epitafiet i Horsens Klosterkirke 
  18 okt. 2020
Svaning-Riber-Ernst von Baden epitafiet i Horsens Klosterkirke
Svaning-Riber-Ernst von Baden epitafiet i Horsens Klosterkirke
 
  18 okt. 2020
Mindetavlen af sort kalksten på pillen for enden af skillevæggen mellem de to østkapeller i Søndre Korsarm fortæller på latin, at Skjalm Hvide og sønnen Toke af Ærkebiskop Absalon blev overflyttet fra Fjenneslevlille Kirke og genbegravet her. Mindetavlen er opsat i 1774 efter en undersøgelse og reparationsarbejder i kirken.
Mindetavlen af sort kalksten på pillen for enden af skillevæggen mellem de to østkapeller i Søndre Korsarm fortæller på latin, at Skjalm Hvide og sønnen Toke af Ærkebiskop Absalon blev overflyttet fra Fjenneslevlille Kirke og genbegravet her. Mindetavlen er opsat i 1774 efter en undersøgelse og reparationsarbejder i kirken.
 
  25 sep. 2020
Mindesten for Asser Rig Hvide i Mindelunden ved Fjenneslevlille kirke.
Mindesten for Asser Rig Hvide i Mindelunden ved Fjenneslevlille kirke.
Tak til Ruth og Henrik, Kendtes Gravsted, gravsted.dk, for at give tilladelse til at bringe billedet. Foto: va 2014
Se nærmere under Notater 
  21 sep. 2020
Runestenen ved Fjenneslevlille kirke, kaldet Sasserstenen.
Runestenen ved Fjenneslevlille kirke, kaldet Sasserstenen.
: sasur : risþi : stin : an : karþi : bru :
(»Sasser rejste Sten(en) og gjorde Bro(en)«)
Se nærmere under Notater

Foto: Lerdue, som har offentliggjort billedet på WikiMedia Commons og givet tilladelse til at benytte det. 
  21 sep. 2020
Ærkebiskop Absalon i Stehag kirke i Eslöv, Skåne, Sverige.
Ærkebiskop Absalon i Stehag kirke i Eslöv, Skåne, Sverige.
Fotograf Sven Rosborn, som i 2013 har udgivet billedet på WikiMedia Commons og givet tilladelse til at benytte det. 
  21 sep. 2020
Fru Inge og Asser Rig skænker Vorherre en guldring og en kirke.
Fru Inge og Asser Rig skænker Vorherre en guldring og en kirke.
"Det såkaldte Stifterbillede, det ældst kendte i Danmark, er malet på triumfvæggen i Fjenneslev Kirke. Her gengivet efter akvarel af Schulz". (teksten til billedet i Thi de var af stor slægt) 
  18 sep. 2020
Sorø Klosterkirke
Sorø Klosterkirke
Klosterkomplekset har ligget mellem kirken og Academiets hovedbygning og delvis under den. 
  18 sep. 2020
Prædikestolen i Skt.Nikolaj Kirke i Vejle,
Prædikestolen i Skt.Nikolaj Kirke i Vejle,
Prædikestolsarkade visende et skjold med Clemens Sørensen's bomærke og initialer. 
  28 aug. 2020

Dokumenter

 Ikon   Beskrivelse   Knyttet til   Sidst ændret 
Danielle Jacobine Michelsen i Politiets registerblade
Danielle Jacobine Michelsen i Politiets registerblade
Data om adresser
01-05-1922 Fra Rungsted, til Ny Vestergade (Indre By) 21, 3. sal
06-09-1922 Vester Voldgade 131, 2. sal, hos Raastrup
01-11-1922 Cort Adelers Gade 4, stuen
01-05-1923 Sankt Hans Gade (Nørrebro) 21, 2. sal 
  27 sep. 2020
Euphrosyne Christiansdatter Luja
Euphrosyne Christiansdatter Luja
Dåb i Brandts kirkebogsuddrag 
  16 sep. 2020
Omslag Svane (Lim) og Vejle, som indeholder sedlen om Knud Madsen Liim
Omslag Svane (Lim) og Vejle, som indeholder sedlen om Knud Madsen Liim
 
  25 aug. 2020
Knud Madsen Liim
Knud Madsen Liim
Håndskriftsamlingen, T.Baumgartens samling, se kilde S4304  
  25 aug. 2020
Arvinger efter Christoffer Pedersen Baggesen
Arvinger efter Christoffer Pedersen Baggesen
Jens Pedersen Nørholm, gift med Mette Harder Fischer, halvsøster
Laurs Andersen er Laurids Andersen Meldgård, søn af søsteren Kirsten Marie Lauridsdatter Baggesen og Anders Lauridsen Meldgård
Clemen Fischer, halvbror
Niels Lauridsen Worm, halvbror 
  19 aug. 2020
Gravskrift for Clemen Fischer
Gravskrift for Clemen Fischer
De graae Haars deilige Krone, som denne bedagede, velædle og velbyrdige Hr. Regiments-Qyartermester Clemen Fischer til Øster Keilstrup her i Livet, som for ham begyndtes den 22 Januarii 1687, med Ære havde fundet paa Retfærdigheds Vei, omvexlede han Aar 1781 den 29 Junii, da han næsten efter 95 Aars møisommeligt Levnet paa Jorden blev indladt til de fuldkomne Retfærdigheds Aander i Himmelen. En Bornich, en Haasum omfavner ham hisset. En Thygesen beklager hans Afsavn her. Alle tre elskværdige Ægtefæller. Af 13 Børn med den første, efterlever sex, som blander deres Taarer med saa elskværdig en Faders Aske 
  13 aug. 2020
Samfrændeskifte med børnene Anne Cathrine og Peder Nicolai Bagges 16. september 1763
Samfrændeskifte med børnene Anne Cathrine og Peder Nicolai Bagges 16. september 1763
 
  5 aug. 2020
Oprettelse af gensidigt testamente for Peder Pedersen Baggesen og Johanne Nielsdatter Kolding 23. april 1728
Oprettelse af gensidigt testamente for Peder Pedersen Baggesen og Johanne Nielsdatter Kolding 23. april 1728
91 Bevilling til uskiftet bo på Holmsland. 23.4.1728, fol.443B.
Bevilling til uskiftet bo for Peder Pedersen Bagges og hustru Johanne Nielsdatter Colding til Søgård på Holmsland.

Lundenæs og Bøvling amter
Skifteprotokol
1726-1730
B 8 - 1076 
  5 aug. 2020
28. august 1761 fik enken Johanne Nielsdatter Kolding bevilling på, at hendes datter og søn skulle have lige arvelod.
28. august 1761 fik enken Johanne Nielsdatter Kolding bevilling på, at hendes datter og søn skulle have lige arvelod.
Ved det gensidige testamente oprettet d. 23. april 1728 fik hun bevilling på at kunne sidde i uskiftet bo og efterfølgende skifte med samfrænder, altså børn, børnebørn og disses ægtefæller.

Arkivalieronline, skifter, Ringkjøbing Amt Skifteprotokol for Lundenæs og Bøvling amter, 1726 B - 1730 B, opslag 134f, folio 445a og 445b 
  5 aug. 2020

Gravsten

 Ikon   Beskrivelse   Kirkegård   Status   Knyttet til   Sidst ændret 
Familiegravstedet for Danielle Jacobine Michelsen og sønnen Dan Davidsen på Assistens kirkegård i København.
Familiegravstedet for Danielle Jacobine Michelsen og sønnen Dan Davidsen på Assistens kirkegård i København.
Familiegravstedet er placeret i Mindepark-området, gravstedet har nummer F 174.

Korset på Dans gravsted er udarbejdet af faderen, Valdemar Karl Peter Davidsen, som var terrassoarbejder. 
     27 sep. 2020

Personer

 ID   Efternavn, Fornavn   Født/Døbt   Beliggenhed   Sidst ændret 
I11156 
Svane, Hans Hansen 
f. 27 mar. 1606  Horsens  2 nov. 2020
I11269 
Svane, Anders Hansen 
f. 1601  Horsens  2 nov. 2020
I11267 
Svane, Oluf Hansen 
f. ca 1600  Horsens  2 nov. 2020
I11272 
Riber, Nn Hansen 
   2 nov. 2020
I11273 
Riber, Nn Hansen 
   2 nov. 2020
I7625 
Riber, Else Hansdatter 
f. dec. 1599  Horsens  29 okt. 2020
I11268 
von Baden, Ernst Ernstsen 
   29 okt. 2020
I11266 
Svane, Anne Hansdatter 
f. 1596  Horsens  29 okt. 2020
I5258 
Riber, Hans Olufsen 
f. ca. 1545  Ribe  29 okt. 2020
I5243 
Svanning, Anna Hansdatter 
f. 18 okt. 1573  Ribe  29 okt. 2020
I5117 
Svaning, Hans 
f. 1503  Svanninge, Fåborg  29 okt. 2020
I499 
Borch, Kirsten Pedersdatter 
f. 1754  Kerteminde, Bjerge, Odense  29 okt. 2020
I1180 
Graae, Peter Eskildsen 
f. 13 jul. 1782  Kerteminde, Bjerge, Odense  24 okt. 2020
I1181 
Graae, Søren Eskildsen 
f. 1736  Oddum, Nørre Horne, Ringkøbing  24 okt. 2020
I5116 
Stage, Marine Sørensdatter 
f. ca. 1539   21 okt. 2020
I11298 
Jerløs, Else Cathrine Jensdatter 
   16 okt. 2020
I11299 
Berntsdatter, Anna 
   16 okt. 2020
I11297 
Larsdatter, Else 
   16 okt. 2020
I11287 
von Baden, Laurids 
f. 1626  Horsens  16 okt. 2020
I11296 
Thuesen, Nn Torkildsdatter 
   15 okt. 2020
I11288 
von Baden, Jacob 
f. 1650  Horsens  15 okt. 2020
I11295 
Halse, Dorothea Pedersdatter 
   15 okt. 2020
I11291 
von Baden, Ernst 
f. 1620  Horsens  15 okt. 2020
I11294 
Wind, Maria 
   15 okt. 2020
I11293 
Wind, Anna 
   14 okt. 2020
I11290 
von Baden, Johannes 
f. 1618  Horsens  14 okt. 2020
I11292 
Winstrup, Peder Pedersen 
f. 30 apr. 1605  København  14 okt. 2020
I11289 
von Baden, Maria 
f. 1615  Horsens  14 okt. 2020
I11280 
Svane, Frederik Olufsen 
   13 okt. 2020
I11281 
Svane, Oluf Olufsen 
   13 okt. 2020
I11282 
Svane, Maren Olufsdatter 
   13 okt. 2020
I11286 
Reitzenstein Baron 
   13 okt. 2020
I11285 
Svane, Ane Margrethe 
f. 1704  Horsens  13 okt. 2020
I11284 
Knudsdatter, Mette 
   13 okt. 2020
I11279 
Svane, Ernst Olufsen 
   13 okt. 2020
I11283 
Frederiksdatter, Karen 
   13 okt. 2020
I11278 
Svane, Elias Olufsen 
f.   Horsens  13 okt. 2020
I11277 
Svane, Hans Olufsen 
   13 okt. 2020
I11276 
Eisenberg, Ellen Eliasdatter 
   13 okt. 2020
I11275 
Hansdatter, Maren 
   13 okt. 2020
I11274 
Lambertsen, Peder 
f.   Ribe  13 okt. 2020
I11261 
Staby, Else Olufsdatter 
   13 okt. 2020
I11271 
Pouch, Else Johansdatter 
   12 okt. 2020
I11270 
Svane, Anders Hansen 
f. 1601  Ribe  12 okt. 2020
I7628 
Weile, Christen Jensen 
f. 24 jan. 1596   11 okt. 2020
I7626 
Clemensen, Laurids 
f. 1595  Vejle  11 okt. 2020
I11260 
Neb, Else Svendsdatter 
   10 okt. 2020
I5219 
Hvide, Ebbe Skjalmsen 
   9 okt. 2020
I11256 
Laugesen, Lauge Hansen 
f. 1560  Vester Vedsted  9 okt. 2020
I11264 
Tausen, Hans 
   9 okt. 2020
I11265 
Bentzen, Nn Hansdatter 
   9 okt. 2020
I11263 
Nn 
   9 okt. 2020
I11258 
Madsen Buthe, Hans 
   9 okt. 2020
I11259 
Staby, Oluf 
   9 okt. 2020
I7192 
Pors, Anders Madsen 
   9 okt. 2020
I11257 
Tausen, Elisabeth Hansdatter 
   9 okt. 2020
I11262 
Staby, Anna Olufsdatter 
   9 okt. 2020
I5252 
Vedel, Anders Sørensen 
f. 9 nov. 1542  Vejle  9 okt. 2020
I5238 
Svanning, Marine Hansdatter 
f. 20 feb. 1562  Ribe  9 okt. 2020
I7696 
Laugesen, Steffen 
f. 1546   8 okt. 2020
I3403 
Christensen, Lauge 
f. 16 mar. 1573  Ribe  8 okt. 2020
I7154 
Laugesen, Mette Hansdatter 
f. 6 feb. 1563  Vester Vedsted  7 okt. 2020
I7639 
Laugesen, Hans 
f. 13 jan. 1530  Ribe  7 okt. 2020
I11253 
Tausen, Hans 
f. ca. 1494  Birkende, Fyn  7 okt. 2020
I7641 
Tausen, Dorothea Hansdatter 
f. eft. 1538   6 okt. 2020
I11255 
Andersdatter, Anna 
   6 okt. 2020
I11254 
Sadolin, Dorothea Jensdatter 
   6 okt. 2020
I9514 
Seerup, Søren Nielsen 
f. 27 maj 1654  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  6 okt. 2020
I4072 
Hvide, Asser Rig 
   5 okt. 2020
I11250 
Alexandersen, Alexander 
   2 okt. 2020
I115 
Falster, Niels Alexandersen 
   29 sep. 2020
I11251 
Rød, Absalon 
   29 sep. 2020
I11252 
Nn 
   29 sep. 2020
I3669 
Pedersen, Alexander 
   29 sep. 2020
I74 
af Borup, Peder 
   29 sep. 2020
I1926 
Hvide, Ingefred Assersdatter 
   29 sep. 2020
I833 
Davidsen, Valdemar Karl Peter 
f. 3 okt. 1901  Skt.Mikkel Slagelse, Slagelse, Sorø  27 sep. 2020
I3057 
Michelsen, Danielle Jacobine 
f. 28 jul. 1899  Porkeri, Suderø, Færøerne  27 sep. 2020
I11246 
Hvide, Toke Ebbesen 
   26 sep. 2020
I994 
Eriksdatter, Inger 
   26 sep. 2020
I5224 
Hvide, Gyde Ebbesdatter 
   26 sep. 2020
I11249 
Gyde 
   26 sep. 2020
I5220 
Regnhild 
   26 sep. 2020
I11248 
Hvide, Fin Ebbesen 
   26 sep. 2020
I11247 
Hvide, Sune Ebbesen 
   26 sep. 2020
I5221 
Hvide, Skjalm 
   26 sep. 2020
I5306 
Hvide, Toke Skjalmsen 
   25 sep. 2020
I11237 
Assersen Hvide, Absalon 
   21 sep. 2020
I11245 
Hvide, Esbern Snare 
   21 sep. 2020
I11242 
Blæst, Tyge 
   20 sep. 2020
I11244 
Hvide, Gyde 
   20 sep. 2020
I11243 
Bang, Skjalm 
   20 sep. 2020
I11241 
Nn 
   20 sep. 2020
I11240 
Hvide, Ingefred Tokesdatter 
   20 sep. 2020
I11239 
Gyde 
   20 sep. 2020
I5308 
Hvide, Margrete Skjalmsdatter 
   17 sep. 2020
I11238 
Nn 
   17 sep. 2020
I11232 
Lime, Morten Madsen 
   9 sep. 2020
I9814 
Svane, Niels Knudsen 
   9 sep. 2020
I11230 
Knudsen, Mads 
   9 sep. 2020
I11236 
Nielsen, Anders 
   9 sep. 2020
I5167 
Nielsen, Oluf 
f. ca. 1538   9 sep. 2020
I11233 
Terkildsen, Niels 
   9 sep. 2020
I11234 
Kirsten 
   9 sep. 2020
I11235 
Lassen, Knud 
   9 sep. 2020
I9483 
Lime, Knud Madsen 
f.   Lime  9 sep. 2020
I11231 
Nn 
   9 sep. 2020
I7248 
Weile, Peder Jacobsen 
   2 sep. 2020
I10400 
Nielsen, Oluf 
   31 aug. 2020
I11228 
Tygesen, Niels 
   31 aug. 2020
I11229 
Nn 
   31 aug. 2020
I11227 
Meldgård, Anders Lauridsen 
f. ca. 1740  Resendal, Gødvad  28 aug. 2020
I11226 
Meldgård, Maren Lauridsdatter 
f. ca. 1732  Resendal, Gødvad  28 aug. 2020
I11225 
Meldgård, Karen Lauridsdatter 
f. ca. 1730  Resendal, Gødvad  28 aug. 2020
I11224 
Meldgård, Anne Kirstine Lauridsdatter 
f. ca. 1728  Resendal, Gødvad  28 aug. 2020
I11223 
Meldgård, Inger Lauridsdatter 
f. ca. 1724  Resendal, Gødvad  28 aug. 2020
I11222 
Meldgård, Søren Lauridsen 
f.   Resendal, Gødvad  28 aug. 2020
I11221 
Meldgård, Anne Lauridsdatter 
f. ca. 1720   28 aug. 2020
I11220 
Meldgård, Kirstine Marie Lauridsdatter 
   28 aug. 2020
I11219 
Sørensdatter, Ellen 
f.   Sejling  28 aug. 2020
I11213 
Meldgård, Laurids Andersen 
f. ca. 1695  Resendal, Gødvad  28 aug. 2020
I11035 
Rindelev, Sidsel Ebbesdatter 
   28 aug. 2020
I11034 
Rindelev, Clemend Ebbesen 
   28 aug. 2020
I11033 
Rindelev, Christoffer Ebbesen 
f.   Rindelevgård  28 aug. 2020
I9894 
Fogh, Mikkel Mogensen 
   28 aug. 2020
I9830 
Dorschæus, Rebekka 
f. ca. 1681  Fredericia  28 aug. 2020
I9819 
Høgh, Maren Pedersdatter 
   28 aug. 2020
I9522 
Wulff, Jeremias Hansen 
f. 1664  Vejle  28 aug. 2020
I9529 
Fog, Magdalene Sophie 
f. 1705  Skt.Kathrine, Ribe, Ribe  28 aug. 2020
I9882 
Jespersen, Find 
f.   Vejle  28 aug. 2020
I9883 
Buch, Mette Nielsdatter 
   28 aug. 2020
I9822 
Wulff, Hans Jeremiassen 
f. 1627  Kolding  28 aug. 2020
I9205 
Thomsen, Mads 
f. ca. 1583  Odense  28 aug. 2020
I7633 
Sørensen, Clemens 
f. 1513  Ribe  28 aug. 2020
I7623 
Sørensen, Clemen 
f. 25 feb. 1573  Vejle  28 aug. 2020
I9816 
Svane, Jens Hansen 
   28 aug. 2020
I9817 
Svane, Ingeborg Hansdatter 
f. 1643  Vejle  28 aug. 2020
I7636 
Skaaning, Mette Christophersdatter 
f. 1546   28 aug. 2020
I9815 
Jensdatter, Johanne 
f. 1610  Vejle  28 aug. 2020
I7634 
Clemensen, Søren 
f. ca. 1540  Vejle  28 aug. 2020
I9204 
Clemensdatter, Mette 
f. ca. 1601  Vejle  28 aug. 2020
I9187 
Svane, Hans Clausen 
   28 aug. 2020
I9877 
Bertelsen, Jens 
f.   Dons  28 aug. 2020
I11199 
Bornich, Johanne Andreasdatter 
f. 12 mar. 1692  Farregård, Sporup, Gjern, Skanderborg  27 aug. 2020
I7632 
Christiernsdatter, Lene 
f. ca. 1505   25 aug. 2020
I9224 
Kirstine 
   25 aug. 2020
I9223 
Jonsen, Niels 
f. ml. 1455 og 1460   25 aug. 2020
I439 
Blumensaadt, Nicolai Nielsen 
f. 28 maj 1760  Sønder Skast, Højer, Tønder  24 aug. 2020
I11217 
Nielsen, Nikolaj 
   24 aug. 2020
I11218 
Blumensaadt, Mette Margrethe 
   24 aug. 2020
I11216 
Trautman, Dolores Minnie 
f. 20 apr. 1925  Verdi Township, Lincoln County, Minnesota, USA  23 aug. 2020
I11215 
Faber, Woodrow Grundtvig 
   23 aug. 2020
I11214 
F., Sofie 
f. 1883   23 aug. 2020
I9169 
Faber, Thorvald 
f. 27 dec. 1880   23 aug. 2020
I9186 
Svane, Claus Hansen 
   22 aug. 2020
I5251 
Laugesen, Jens 
f.   Ribe  21 aug. 2020
I9487 
Moth, Beate Ingeborg Poulsdatter 
f. 23 jan. 1646  Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland  21 aug. 2020
I9810 
Frandsen, Niels 
f. ca. 1586  Roskilde  21 aug. 2020
I10878 
Baggesen, Bagge Lauridsen 
f. ca. 1676   19 aug. 2020
I11212 
Meldgård, Anders Lauridsen 
f. ca. 1659  Resendal, Gødvad  19 aug. 2020
I10877 
Baggesen, Kirsten Marie Lauridsdatter 
f. ca. 1672  Skanderborg  19 aug. 2020
I10876 
Bagge, Christoffer Lauridsen 
f. 1669  Skanderborg  19 aug. 2020
I9734 
Lauridsen, Anders Christen 
   18 aug. 2020
I10882 
Fischer, Christian 
   18 aug. 2020
I10880 
Worm, Niels Lauridsen 
   18 aug. 2020
I9419 
Baggesen, Laurids Christoffersen 
f. ca. 1633  Aarhus  18 aug. 2020
I5093 
du Pont, Maturin 
   18 aug. 2020
I11206 
Bruun, Gregers Otto Jochumsen 
f. 3 jan. 1672  Sæby, Roskilde amt  17 aug. 2020
I11211 
Fischer, Susanne Christensdatter 
f.   Gjerrild  17 aug. 2020
I11209 
Kappel, Karen Hansdatter 
f. 30 okt. 1659  Gjerrild, Djurs Nørre, Randers  17 aug. 2020
I11208 
Haasum, Anders Nielsen 
f.   Haasum  17 aug. 2020
I11210 
Kappel, Hans Pedersen 
f.   Svendborg  17 aug. 2020
I11128 
Worm, Oluf Mathiassen 
f. 17 jul. 1672   17 aug. 2020
I11202 
Müller, Anna Mikkelsdatter 
f. 15 maj 1701  Holbæk, Randers amt  17 aug. 2020
I11203 
Haasum, Hans Kappel Andersen 
f. 21 nov. 1686  Gjerrild, Djurs Nørre, Randers  17 aug. 2020
I11207 
Langballe, Niels Sørensen 
f. 16 okt. 1687   16 aug. 2020
I11136 
Worm, Jens Olufsen 
f. 24 aug. 1716  Aarhus Domsogn, Hasle, Aarhus  16 aug. 2020
I11200 
Kappel Haasum, Karen 
f. ca. 1711  Holbæk, Randers amt  16 aug. 2020
I11205 
Müller, Mikkel Pedersen 
f.   Grenå  16 aug. 2020
I11204 
Suhr, Anna Maria Casparsdatter 
f.   Saxild  16 aug. 2020
I11135 
Worm, Matthias Olufsen 
f. 31 jul. 1714  Aarhus Domsogn, Hasle, Aarhus  16 aug. 2020
I11201 
Thygesen, Christine Nobel 
f. ca. 1729  Dollerup, Viborg amt  16 aug. 2020
I10879 
Fischer, Clemen 
f. 22 jan. 1687  Vester Kejlstrup, Balle  16 aug. 2020
I11198 
Nørholm, Jens Pedersen 
f. 1672  Nørholm, Hids, Viborg  12 aug. 2020
I10881 
Fischer, Mette Harder 
   12 aug. 2020
I7187 
Baggesen, Christoffer Pedersen 
f. ca. 1580  Ribe  11 aug. 2020
I11194 
Bruun, Anna Cathrine 
f. 1754  Kolding Sct.Nikolaj, Brusk, Vejle  6 aug. 2020
I11197 
Nygård, Peder Andersen 
f. ca. 1777   5 aug. 2020
I11195 
Bruun, Johanna 
f. 14 sep. 1755  Kolding Sct.Nikolaj, Brusk, Vejle  5 aug. 2020
I11193 
Lang, Anders 
f. ca. 1783   5 aug. 2020
I11188 
Ammitzbøll, Henrik Sørensen 
f. ca. 1733  Flade, Thisted  5 aug. 2020
I11190 
Ammitzbøll, Søren 
f. 31 mar. 1760  Kolding Sct.Nikolaj, Brusk, Vejle  5 aug. 2020
I11189 
Ammitzbøll, Hans Peter 
f. 20 mar. 1759  Kolding Sct.Nikolaj, Brusk, Vejle  5 aug. 2020
I11187 
Bruun, Hans Pedersen 
f. 1723  Kolding Sct.Nikolaj, Brusk, Vejle  5 aug. 2020
I11162 
Kolding, Johanne Nielsdatter 
f. 19 maj 1699  Kolding Sct.Nikolaj, Brusk, Vejle  5 aug. 2020
I11180 
Baggesen, Anne Cathrine Pedersdatter 
f. ca. 1727   5 aug. 2020
I11058 
Baggesen, Peder Pedersen 
f. 1685  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  5 aug. 2020

Familier
                                                                    
 ID   Mands ID   Mands navn   Kvindes ID   Mors Navn   Gift   Sidst ændret 
 F889 
 I1181  Søren Eskildsen Graae  I499  Kirsten Pedersdatter Borch  23 okt. 1781  24 okt. 2020
 F1934 
 I5117  Hans Svaning  I5116  Marine Sørensdatter Stage  30 sep. 1554  20 okt. 2020
 F4119 
 I11287  Laurids von Baden  I11299  Anna Berntsdatter    16 okt. 2020
 F4118 
 I11287  Laurids von Baden  I11298  Else Cathrine Jensdatter Jerløs    16 okt. 2020
 F4117 
 I11287  Laurids von Baden  I11297  Else Larsdatter  1655  16 okt. 2020
 F4115 
 I11288  Jacob von Baden  I11295  Dorothea Pedersdatter Halse  1657  15 okt. 2020
 F4116 
 I11288  Jacob von Baden  I11296  Nn Torkildsdatter Thuesen    15 okt. 2020
 F4114 
 I11290  Johannes von Baden  I11294  Maria Wind  1648  14 okt. 2020
 F4113 
 I11292  Peder Pedersen Winstrup  I11289  Maria von Baden  20 jul. 1634  14 okt. 2020
 F4104 
 I11268  Ernst Ernstsen von Baden  I11266  Anne Hansdatter Svane  Skønnet 1615  14 okt. 2020
 F4112 
 I11286  Baron Reitzenstein  I11285  Ane Margrethe Svane    13 okt. 2020
 F4111 
 I11279  Ernst Olufsen Svane  I11284  Mette Knudsdatter    13 okt. 2020
 F4110 
 I11278  Elias Olufsen Svane  I11283  Karen Frederiksdatter  18 sep. 1688  13 okt. 2020
 F4109 
 I11267  Oluf Hansen Svane  I11276  Ellen Eliasdatter Eisenberg    13 okt. 2020
 F4108 
 I11267  Oluf Hansen Svane  I11275  Maren Hansdatter    13 okt. 2020
 F4107 
 I11274  Peder Lambertsen  I11261  Else Olufsdatter Staby    13 okt. 2020
 F2005 
 I5258  Hans Olufsen Riber  I5243  Anna Hansdatter Svanning  9 aug. 1590  12 okt. 2020
 F2000 
 I5240  Hans Hansen Svane  I5253  Maren Kristensdatter Friis  17 okt. 1596  12 okt. 2020
 F4106 
           12 okt. 2020
 F4105 
 I11270  Anders Hansen Svane  I11271  Else Johansdatter Pouch    12 okt. 2020
 F4020 
 I11075  Johan Pouch  I11076  Margrethe Lydiksdatter    12 okt. 2020
 F2877 
 I7628  Christen Jensen Weile  I7625  Else Hansdatter Riber  19 sep. 1624  11 okt. 2020
 F4103 
 I11264  Hans Tausen  I11265  Nn Hansdatter Bentzen  20 feb. 1603  9 okt. 2020
 F4102 
 I11263  Nn  I11257  Elisabeth Hansdatter Tausen    9 okt. 2020
 F2688 
 I7192  Anders Madsen Pors  I11262  Anna Olufsdatter Staby    9 okt. 2020
 F4101 
 I7192  Anders Madsen Pors  I11257  Elisabeth Hansdatter Tausen    9 okt. 2020
 F4099 
 I11258  Hans Madsen Buthe  I11257  Elisabeth Hansdatter Tausen    9 okt. 2020
 F4100 
 I11259  Oluf Staby  I11260  Else Svendsdatter Neb    9 okt. 2020
 F4098 
 I11253  Hans Tausen  I11255  Anna Andersdatter  1538  9 okt. 2020
 F2883 
 I7639  Hans Laugesen  I7641  Dorothea Hansdatter Tausen  7 okt. 1557  7 okt. 2020
 F2668 
 I5252  Anders Sørensen Vedel  I7154  Mette Hansdatter Laugesen  20 aug. 1581  7 okt. 2020
 F4097 
 I11253  Hans Tausen  I11254  Dorothea Jensdatter Sadolin    6 okt. 2020
 F1645 
 I3669  Alexander Pedersen  I11252  Nn    29 sep. 2020
 F4096 
 I5219  Ebbe Skjalmsen Hvide  I11249  Gyde    26 sep. 2020
 F1990 
 I5219  Ebbe Skjalmsen Hvide  I5220  Regnhild    26 sep. 2020
 F1423 
 I4072  Asser Rig Hvide  I994  Inger Eriksdatter    21 sep. 2020
 F4095 
 I11241  Nn  I11240  Ingefred Tokesdatter Hvide    20 sep. 2020
 F4094 
 I5306  Toke Skjalmsen Hvide  I11239  Gyde    20 sep. 2020
 F1991 
 I11238  Nn  I5308  Margrete Skjalmsdatter Hvide    17 sep. 2020
 F4091 
 I11230  Mads Knudsen  I11231  Nn    9 sep. 2020
 F4092 
 I11233  Niels Terkildsen  I11234  Kirsten    9 sep. 2020
 F4093 
 I11235  Knud Lassen  I11234  Kirsten  eft. 1559  9 sep. 2020
 F2714 
 I7248  Peder Jacobsen Weile  I5235  Marine Andersdatter Klyne  21 apr. 1605  2 sep. 2020
 F4090 
 I11228  Niels Tygesen  I11229  Nn    31 aug. 2020
 F4089 
 I11213  Laurids Andersen Meldgård  I11219  Ellen Sørensdatter    28 aug. 2020
 F3609 
 I9187  Hans Clausen Svane  I9830  Rebekka Dorschæus  10 dec. 1722  28 aug. 2020
 F418 
 I439  Nicolai Nielsen Blumensaadt  I1205  Susanne Kathrine Gøtzsche  1793  24 aug. 2020
 F4088 
 I11217  Nikolaj Nielsen  I11218  Mette Margrethe Blumensaadt    24 aug. 2020
 F2693 
 I7187  Christoffer Pedersen Baggesen  I7197  Lene Worm  22 aug. 1613  24 aug. 2020
 F4087 
 I11215  Woodrow Grundtvig Faber  I11216  Dolores Minnie Trautman    23 aug. 2020
 F4086 
 I9169  Thorvald Faber  I11214  Sofie F.    23 aug. 2020
 F4085 
 I11212  Anders Lauridsen Meldgård  I10877  Kirsten Marie Lauridsdatter Baggesen    19 aug. 2020
 F3954 
 I10885  Clemend Tomasen Fischer  I10886  Maren Lauritsdatter    18 aug. 2020
 F4084 
 I11206  Gregers Otto Jochumsen Bruun  I11209  Karen Hansdatter Kappel  10 mar. 1701  17 aug. 2020
 F4083 
 I11210  Hans Pedersen Kappel  I11211  Susanne Christensdatter Fischer  27 dec. 1658  17 aug. 2020
 F4082 
 I11208  Anders Nielsen Haasum  I11209  Karen Hansdatter Kappel  7 okt. 1685  17 aug. 2020
 F4077 
 I11136  Jens Olufsen Worm  I11202  Anna Mikkelsdatter Müller  2 aug. 1754  16 aug. 2020
 F4081 
 I11207  Niels Sørensen Langballe  I11202  Anna Mikkelsdatter Müller    16 aug. 2020
 F4080 
 I11206  Gregers Otto Jochumsen Bruun  I11202  Anna Mikkelsdatter Müller  7 aug. 1724  16 aug. 2020
 F4079 
 I11205  Mikkel Pedersen Müller  I11204  Anna Maria Casparsdatter Suhr    16 aug. 2020
 F4078 
 I11203  Hans Kappel Andersen Haasum  I11204  Anna Maria Casparsdatter Suhr  1710  16 aug. 2020
 F4076 
 I10879  Clemen Fischer  I11201  Christine Nobel Thygesen  1765  16 aug. 2020
 F4075 
 I10879  Clemen Fischer  I11200  Karen Kappel Haasum    15 aug. 2020
 F4074 
 I10879  Clemen Fischer  I11199  Johanne Andreasdatter Bornich  7 aug. 1716  14 aug. 2020
 F4073 
 I11198  Jens Pedersen Nørholm  I10881  Mette Harder Fischer    12 aug. 2020
 F4072 
 I11197  Peder Andersen Nygård  I11195  Johanna Bruun  13 mar. 1800  5 aug. 2020
 F4066 
 I11187  Hans Pedersen Bruun  I11180  Anne Cathrine Pedersdatter Baggesen  19 jul. 1756  5 aug. 2020
 F4067 
 I11188  Henrik Sørensen Ammitzbøll  I11180  Anne Cathrine Pedersdatter Baggesen  24 maj 1758  5 aug. 2020