Nyheder (sidste 400 dage)


Billeder

 Ikon   Beskrivelse   Knyttet til   Sidst ændret 
Lillienskjold - Våbenskjold©
Lillienskjold - Våbenskjold©
Tak til Finn Holbek 
  24 jun. 2022
Apoteker Lotze foran indgangen til Lotzes have
Apoteker Lotze foran indgangen til Lotzes have
 
  19 jun. 2022
Lotzes have, stenhøjen i den østlige del
Lotzes have, stenhøjen i den østlige del
Apoteker Lotze ses ved båden, hans kone Christiane sidder på øen med familiens hund. 
  19 jun. 2022
Lotzes have
Lotzes have
Billede 3 
  19 jun. 2022
Lotzes have
Lotzes have
Billede 2 
  19 jun. 2022
Lotzes have
Lotzes have
Billede 1 
  19 jun. 2022
Apoteker Jannik Andersen
Apoteker Jannik Andersen
Portræt malet på sort glas forestillende apoteker Jannik Andersen (1774-1854), der drev Løveapoteket 1808-1853 og var den, der købte den grund, som siden blev apotekerhave og kendt som Lotzes have.

Odense Bys Museers tekst til billedet, som de venligst har givet tilladelse til at bringe her på siden 
  16 jun. 2022
Løveapoteket. Udsigten over Overgade 2, Lotzes gård og Overgadekvarteret.
Løveapoteket. Udsigten over Overgade 2, Lotzes gård og Overgadekvarteret.
 
  15 jun. 2022
Lotzes gård
Lotzes gård
Billede 5

 
  15 jun. 2022
Lotzes gård
Lotzes gård
Billede 4

 
  15 jun. 2022
Lotzes gård
Lotzes gård
Billede 3

 
  15 jun. 2022
Lotzes gård
Lotzes gård
Billede 2

 
  15 jun. 2022
Lotzes gård
Lotzes gård
Billede 1
 
  15 jun. 2022
N.N.Blumensaadts Fabriker
N.N.Blumensaadts Fabriker
Farvelagt litografi. 
  11 jun. 2022
Sankt Nicolai Kirke i Køge
Sankt Nicolai Kirke i Køge
 
  8 jun. 2022
Køge apotek. Nicolai Nielsen Blumensaadt var ejer af apoteket fra 3. marts 1790 til 1799.
Køge apotek. Nicolai Nielsen Blumensaadt var ejer af apoteket fra 3. marts 1790 til 1799.
Bygningen blev opført i 1677 og er i dag fredet. Bygningen blev opført af apoteker Jørgen Berendsen, og den har siden da været anvendt som apotek. Kilde kulturarv.dk 
  8 jun. 2022
Skiltet ved Køge apotek
Skiltet ved Køge apotek
 
  8 jun. 2022
Indgangen til Køge apotek.
Indgangen til Køge apotek.
 
  8 jun. 2022
Johannes Friis' segl 1388
Johannes Friis' segl 1388
 
  17 maj 2022
Rosenstjerne våbenskjold
Rosenstjerne våbenskjold
Ved patentet tillagdes der kannikken Niels Torkildsen følgende våben: En med en rød rose belagt syvoddet sølvstjerne i blåt. På hjelmen to nøgne arme hver holdende i hånden en rød rose på krydsvis stillede grønne stilke.

Tak til Finn Holbek 
  30 apr. 2022
Niels Torkildsen boede på denne adresse i kannike-residensen. Det nuværende hus på Skolegade 1c i Ribe er fra 1837.
Niels Torkildsen boede på denne adresse i kannike-residensen. Det nuværende hus på Skolegade 1c i Ribe er fra 1837.
1528. Køber stor Gård fra 1496 i Ribe. Gården eksisterer den dag i dag og var fra 1708 og indtil kommunesammenlægningen i 2007 Ribes Rådhus. Siden byens museum. Selv boede han antagelig i Kannike residensen, Skolegade 1C, overfor våbenhuset til Ribe Domkirke. Det hus man finder på adressen i dag er opført i 1837 og er således ikke Niels Torkildsens originale bolig, men der findes en overligger over hoveddøren, der bærer hans våben samt årstallet 1519. Desuden finder man her hans valgsprog: "Cristus Vincit" (Kristus sejrer). Særligt interessant er det, at overliggeren de facto bærer Niels Torkildsens våben, skønt den er dateret året før adelsbrevet fra 1520.

Tekst: Jørgen Verner Hansen og Hans Jørgen Rosenstjerne Kølle på wikitree.com

Fotograf Hjart. Billedet er publiceret på Wikimedia Commons under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licens 
  30 apr. 2022
Epitafium i Ribe Domkirke for Peder Jensen Baggesen, dennes hustru Sofie Dorthe Andreasdatter Bruun og hendes 1. ægtefælle Mads Pedersen Fridsch.
Epitafium i Ribe Domkirke for Peder Jensen Baggesen, dennes hustru Sofie Dorthe Andreasdatter Bruun og hendes 1. ægtefælle Mads Pedersen Fridsch.
19) (Fig. 401). O. 1722. Mads Pedersen
Fridsk, råd- og handelsmand i Ribe, † 2. maj
1720 »Alders 42(el.43) aar 5 Maaneder minder
en dag«, »nedlagt her i dom Kirken Lige for
Prædicke Stolens Pille vdi den Store gang
Vnder Een Med egen Herkomst udhuggen blaa
Steen«, og Peder Jensen Baggesen, handels-
mand »her i byen«, † 28. marts 1722 »Alders
36. aar 3 Maaneder 4 dage«, samt Sophie Dor-
the Bruun, »Begge Disse Ovenmeldte Mænds
Effterladte Encke, 3 Sønners og 4 Døttres Liv-
Salig Moder, Som Ere avlede med Mads Peder-
sen Fridsk«. Død år 17? den ? Alders ?.33

Teksten er fra Nationalmuseets værk om Ribe Domkirke, p. 572 
  1 mar. 2022
Mern Kirke i starten af 1900-tallet
Mern Kirke i starten af 1900-tallet
Billedet er fra mern-by.dk, men findes ikke længere på hjemmesiden. Der er nu andre billeder af præstegården og kirken. 
  21 feb. 2022
Mern Kirke 1907
Mern Kirke 1907
Billedet er fra mern-by.dk, men findes ikke længere på hjemmesiden. Der er nu andre billeder af præstegården og kirken. 
  21 feb. 2022
Mern Præstegård ca. 1890
Mern Præstegård ca. 1890
Billedet er fra mern-by.dk, men findes ikke længere på hjemmesiden. Der er nu andre billeder af præstegården og kirken. 
  21 feb. 2022
Nogle af almisseboderne set fra pladsen foran Skt. Kathrine Kirke
Nogle af almisseboderne set fra pladsen foran Skt. Kathrine Kirke
 
  13 feb. 2022
Klostergade nr. 12
Klostergade nr. 12
 
  13 feb. 2022
Klostergade nr. 10
Klostergade nr. 10
 
  13 feb. 2022
Klostergade nr. 8
Klostergade nr. 8
 
  13 feb. 2022
Klostergade nr. 6 og 4, to af de oprindelige almisseboder. De er i dag fredet.
Klostergade nr. 6 og 4, to af de oprindelige almisseboder. De er i dag fredet.
 
  13 feb. 2022
Porthammeren på Quedens Gård anbragt over porten ud til Sortebrødregade
Porthammeren på Quedens Gård anbragt over porten ud til Sortebrødregade
Det nygifte par ombyggede den gamle ejendom langs Sortebrødregade, ligesom de udvidede grunden mod øst og syd. Deres virke blev markeret ved opsætning af en ornamenteret porthammer (den vandrette overdel af en portramme), der blev anbragt over porten ud til Sortebrødregade. Til venstre på bjælken ses Jens Lauridsen Baggesens initialer, til højre hustruens og i midten et sammenslynget IHS flankeret af ANNO 1681. IHS-monogrammet er blevet udlagt som “Jesus Hominum Salvator”, dvs. “Jesus menneskenes frelser”, eller som “In hoc signo (vinces)” med betydningen: “I dette tegn skal du sejre”

Kilde til ovenstående tekst:
By, marsk og geest, Kulturhistorisk årbog for Ribe-egnen, Den antikvariske Samling i Ribe, Forlaget Liljebjerget, 2007, nr. 19, Uwe Dall: ”Stat Wandrings Mand og Læs” – slægterne i et ripensisk hus og deres gravminder 1591 - 2003, p. 63  
  13 feb. 2022
Quedens Gård set fra Sortebrødregade
Quedens Gård set fra Sortebrødregade
Se teksten til billedet ovenfor 
  13 feb. 2022
Quedens Gård, også kaldet Jens Lauridsen Baggesens Gård eller J.L. Baggesens Gård, i Storegade/Overdammen 10 i Ribe.
Quedens Gård, også kaldet Jens Lauridsen Baggesens Gård eller J.L. Baggesens Gård, i Storegade/Overdammen 10 i Ribe.
Efter den store ildebrand i 1580 lod købmand og senere rådmand Ebbe Mogensen opføre en ejendom med gavlen vendt mod Storegade og 15 fag langs Sortebrødregade. Ebbe Mogensen havde været svend hos Bagge Jensen på Nederdammen og var i 1574 blevet gift med en af husets døtre, Anne Baggesdatter.
I midten af 1600-tallet købte et oldebarn af Bagge Jensen, studehandler og pengemester Laurids Baggesen, der boede på Torvet, Ebbe Mogensens købmandsgård....Laurids Baggesen døde i 1655, kort efter købet af gården....hans sønner Peder Lauridsen Baggesen og Jens Lauridsen Baggesen arvede ejendommen.....Jens Lauridsen Baggesen ægtede i 1680 Susanne Pedersdatter Wedel, og snart efter optræder han i dokumenterne som eneejer af købmandsgården, mens broderen ses at bebo sin afdøde fars ejendom på Torvet. Det nygifte par ombyggede den gamle ejendom langs Sortebrødregade, ligesom de udvidede grunden mod øst og syd.

Kilde til ovenstående tekst:
By, marsk og geest, Kulturhistorisk årbog for Ribe-egnen, Den antikvariske Samling i Ribe, Forlaget Liljebjerget, 2007, nr. 19, Uwe Dall: ”Stat Wandrings Mand og Læs” – slægterne i et ripensisk hus og deres gravminder 1591 - 2003, p. 63

Til højre i billedet et kig ned i Sortebrødregade, se næste billede 
  13 feb. 2022
Den smukke prædikestol i Ribe Domkirke, som den ser ud i dag
Den smukke prædikestol i Ribe Domkirke, som den ser ud i dag
1724 havde Andreas Hansen Mahler og hans kiæreste Wibeke
Jensdatter Bagges bekostet prædikestolen be­-
klædt med rødt fløjl med silkefrynser; hertil
også et overtræk, så klædet ikke skulle blive
støvet, når der ikke prædikedes. Stolens be-­
klædning blev siden gentagne gange repareret
og fornyet.

Tekst fra Nationalmuseets værk om Ribe Domkirke, p.440 
  13 feb. 2022
Porsborg, som Peder Baggesen lod bygge i 1582.
Porsborg, som Peder Baggesen lod bygge i 1582.
Svigersønnen Mads Andersen Pors overtog bygningen efter Peder Baggesen. Bygningen fik derefter navn efter ham. I 1717 købte Mads Pedersen Fridsch Porsborg af Jens Ducke. I dag huser bygningen turistinformationen. Adressen er Torvegade 3.

Huset blev ifølge kulturarv.dk fredet i 1918. 
  11 jan. 2022
Epitafium over Jens Lauridsen Baggesen og hustru Susanne Pedersdatter Vedel i Ribe Domkirke
Epitafium over Jens Lauridsen Baggesen og hustru Susanne Pedersdatter Vedel i Ribe Domkirke
18) O. 1703-04. Sat over Jens Lavridsen Bag-
gesen, råd- og handelsmand i Ribe, »af den
ældgamle Bagge Sønners Stamme sammesteds
Barnefød« 19. nov. 1650, døde 10. marts 1702
og »Ofverlefvede Udi Eenlig Enckestand« Su-
sanne Pedersdatter Wedel, fire sønners og syv
døtres moder, gift i 22 år. Hans »Effterlefven-
de« har ladet »dette oprette«. Meget lang ro
sende indskrift samt vers »Stat Wandrings-
Mand« etc. underskrevet: p.m. pos. C. M.
Worm.31 I hængestykket: »Psalm. CXIX v.
56.« Epitaf af sandsten, (hængestykket af træ),
ialt 385x205 cm, gravskrift i storfeltet og vers i
postamentet med fordybet fraktur (Worms
navn dog kursiv), den religiøse indskrift i hæn-
gestykket malet gylden fraktur på sort bag
grund.

Kilde til teksten er Nationalmuseets værk om Ribe Domkirke, p. 570 
  7 jan. 2022
Marine Hansdatter Svannings epitafium i Ribe Domkirke 1578. Topstykke med portrætmedailloner. Nederst Anders Sørensen Vedels manuskript til epitafiet.
Marine Hansdatter Svannings epitafium i Ribe Domkirke 1578. Topstykke med portrætmedailloner. Nederst Anders Sørensen Vedels manuskript til epitafiet.
Marine Hansdatter Svanning døde under ægteparrets besøg i Ribe i 1578.

Det har ikke været muligt at få kontakt til forlaget Rosenkilde og Bagger, der har udgivet bogen Festskrift til Astrid Friis, som bringer billedet. Angiveligt eksisterer forlaget ikke mere. 
  5 jan. 2022
Udsnit at epitafiet for Mette Christensdatter og hendes to ægtemænd i Ribe Domkirke
Udsnit at epitafiet for Mette Christensdatter og hendes to ægtemænd i Ribe Domkirke
Jørgen Pedersen står til venstre, Karsten Tønnesen i midten 
  4 jan. 2022
Epitafium over Mette Christensdatter og hendes to ægtemænd i Ribe Domkirke
Epitafium over Mette Christensdatter og hendes to ægtemænd i Ribe Domkirke
Jørgen Pedersen står til venstre, Karsten Tønnesen i midten.

"11) (Fig. 382-85, 394). O. 1650-51. Salig Iør-
gen Pedersen, slotsskriver på Riberhus, †27.
juli 1650 49 år og Carsten Thønnisen, slotsskri-
ver sammesteds, †(26. april) 16(67 51) år samt
»deris Kierre Hustru« Mette Christens Datter,
†(12. aug.) 16(59 55) år. Indskrift med (sekun-
dær) gylden fraktur. To sortmalede kvadre på
postamentbjælken har med langt yngre, hvid
skriveskrift: 1. »Jørgen Pedersen Slotsskriver,
død 1650« og 2. »Carsten Tønnesen, Borgeme-
ster, død 1667, med Begges Hustru« (sml.
Terpager 1702, s. 32). De med parantes ind-
rammede data må være sekundært indføjede,
idet teksten viser, at epitafiet er opsat, medens
Karsten Tønnesen var slotsskriver, og det var
han kun 1650-51.20"

Teksten er fra Nationalmuseets værk om Ribe Domkirke, p. 560 
  4 jan. 2022
Anders Sørensen Vedels buste i Vedels Anlæg i Ribe
Anders Sørensen Vedels buste i Vedels Anlæg i Ribe
Billede 3 
  3 jan. 2022
Anders Sørensen Vedels buste i Vedels Anlæg i Ribe
Anders Sørensen Vedels buste i Vedels Anlæg i Ribe
Billede 4 
  3 jan. 2022
Anders Sørensen Vedels buste i Vedels Anlæg i Ribe
Anders Sørensen Vedels buste i Vedels Anlæg i Ribe
Billede 2 
  3 jan. 2022
Anders Sørensen Vedels buste i Vedels Anlæg i Ribe
Anders Sørensen Vedels buste i Vedels Anlæg i Ribe
Billede 1 
  3 jan. 2022
Epitafium for Matthias Olufsen Worm og hustru Margrethe Ingeborg Christoffersdatter de Hemmer i Ribe Domkirke
Epitafium for Matthias Olufsen Worm og hustru Margrethe Ingeborg Christoffersdatter de Hemmer i Ribe Domkirke
16) (Fig. 398, 400). 1679. Matthias Worm, præsident (†1707), og hustru Margreta de Hemmer (†l723).26 - Epitafiet, af sandsten, 235 cm højt, 180 cm bredt, med portrætmalerier på kobberplader, 60x48 cm, adskiller sig noget fra de tidligere beskrevne epitafier fra det s. 585 omtalte Ribeværksted (og fra de Haderslev’- ske); men værkstedets brudte gavl er bevaret, og obeliskerne genkendes fra apoteker Pouch’s epitaf……Den latinske indskrift (sml. Terpager 1702, s. 29), der består af tre disticha, er undertegnet »N. G. Serupius Anno 1679« og beder den vejfarende standse og betragte de afdødes træk, de som også efter deres død lever i Gud. (Serup var svigerfar til Worms datter). —…….

Kilde til teksten: Nationalmuseet, Danmarks kirker, Ribe Domkirke, p. 568f og p. 571 
  2 jan. 2022
Epitaf i Ribe Domkirke over Marine (Maria) Hansdatter Svanning, sat af hendes mand Anders Sørensen Vedel
Epitaf i Ribe Domkirke over Marine (Maria) Hansdatter Svanning, sat af hendes mand Anders Sørensen Vedel
P. 574f 2) (Fig. 402-3). 1578. Maria Svanningsdatter, hensov »IIII cal. avg. ho. II M. XXX p.m. anno domini M.D.LXXVIII — cvrricvlvm vite qvidem explevi annis XVI Men. VI dieb. VIII ho. XIII, conivgii avtem, anno saltem, pro vnico, mensib. IIII die I ho. VI« (29. juli to timer og 30 minutter efter middag i Herrens år 1578 - men jeg fuldførte mit livsløb på 16 år, 6 måneder, 8 dage og 13 timer og mit ægteskab på blot 1 år, 4 måneder, 1 dag og 6 timer). Den latinske indskrifts første del er holdt i jeg-form med den afdøde 16-årige barnebrud som talende. De tre første afsnit af beretningen om hendes korte liv lyder i oversættelse: Født og gift til hæderlige kår, førte jeg et nok så kort, men fromt og kysk liv på jorden. Således fik jeg herfra en let, men from og fredelig bortgang på selve dette sted, hvor jeg modtog min sjæl, af mine forældre min krop samt ægteskabets pagt af min husbond, for nu at give alt dette tilbage til hver enkelt. Thi jeg rejste fra København for at gæste den hjemlige arne sammen med min Vedel. På selve den dag, hvor jeg skulde drage ind i staden for at blive modtaget med gensidig glæde, blev jeg pludselig angrebet af en smitsom feber; næste dag blev jeg båret ind som syg, til almindelig sorg. Her sov jeg ind efter to dage, i min sørgende husbonds og mine forældres favn, med et så standhaftigt og villigt sind, at det overgik, hvad man kunde have ventet af denne min alder. 29. juli 1578. Efter yderligere tre afsnit - med lange, fromme betragtninger - og et par »samtalende« fugle udtrykker ægtemanden »Andrea Velleivs« (Anders Sørensen Vedel, da slotspræst i København) sin sorg og meddeler, at han »f(ecit) et s(cripsit)« (udførte og skrev). Nederst kranie over korslagte knogler.41 På den smukke, lille messingtavle, 39x35 cm i lysningsmål, med gyldne versaler på sort bund (oprindelig udført i skrabeteknik), var rulleværksrammens tre sider næsten helt fornyet (ved restaureringen i 1873),42 mens topstykket med de to portrætmedailloner i profil (fig. 402) af Vedel og Maria Svanningsdatter var velbevaret. Vedels portræt skønnes at være fremstillet på grundlag af et kobberstik (af en flamsk kunstner), som nu kun kendes i eet eksemplar.43 - Ifølge Galthen (1792, s. 136) hang tavlen på vestsiden af søndre korsskæringspille,44 efter 1845 i ydre, nordre sideskib og efter 1904 på vestvæggen i nordre korsarm, - hvorfra den blev stjålet 1981.

Tilføjelser og rettelser, p. 3528: S. 574, v. sp., lin. 3 f. n., rettelse vedr. Maria Svanningsdatters †epitafium 1578: Tavlen (fig. 4), der blev stjålet fra kirken 1981, er vendt tilbage 1985 (med post fra Köln), og er nu genopsat, hvor den hang 1981.

Henvisninger er til Nationalmuseets værk Danmarks Kirker, Ribe Domkirke 
  2 jan. 2022
Matthias Olufsen Worms portrætmedaljon på epitafiet for ham og hustruen Margrethe Ingeborg Christoffersdatter de Hemmer i Ribe Domkirke
Matthias Olufsen Worms portrætmedaljon på epitafiet for ham og hustruen Margrethe Ingeborg Christoffersdatter de Hemmer i Ribe Domkirke
16) (Fig. 398, 400). 1679. Matthias Worm, præsident (†1707), og hustru Margreta de Hemmer (†l723).26 - Epitafiet, af sandsten, 235 cm højt, 180 cm bredt, med portrætmalerier på kobberplader, 60x48 cm, adskiller sig noget fra de tidligere beskrevne epitafier fra det s. 585 omtalte Ribeværksted (og fra de Haderslev’- ske); men værkstedets brudte gavl er bevaret, og obeliskerne genkendes fra apoteker Pouch’s epitaf……Den latinske indskrift (sml. Terpager 1702, s. 29), der består af tre disticha, er undertegnet »N. G. Serupius Anno 1679« og beder den vejfarende standse og betragte de afdødes træk, de som også efter deres død lever i Gud. (Serup var svigerfar til Worms datter). —…….

Kilde til teksten: Nationalmuseet, Danmarks kirker, Ribe Domkirke, p. 568f og p. 571 
  1 jan. 2022
Margrethe Ingeborg Christoffersdatter de Hemmers portrætmedaljon på epitafiet for hende og hendes mand Matthias Olufsen Worm i Ribe Domkirke
Margrethe Ingeborg Christoffersdatter de Hemmers portrætmedaljon på epitafiet for hende og hendes mand Matthias Olufsen Worm i Ribe Domkirke
16) (Fig. 398, 400). 1679. Matthias Worm, præsident (†1707), og hustru Margreta de Hemmer (†l723).26 - Epitafiet, af sandsten, 235 cm højt, 180 cm bredt, med portrætmalerier på kobberplader, 60x48 cm, adskiller sig noget fra de tidligere beskrevne epitafier fra det s. 585 omtalte Ribeværksted (og fra de Haderslev’- ske); men værkstedets brudte gavl er bevaret, og obeliskerne genkendes fra apoteker Pouch’s epitaf……Den latinske indskrift (sml. Terpager 1702, s. 29), der består af tre disticha, er undertegnet »N. G. Serupius Anno 1679« og beder den vejfarende standse og betragte de afdødes træk, de som også efter deres død lever i Gud. (Serup var svigerfar til Worms datter). —…….

Kilde til teksten: Nationalmuseet, Danmarks kirker, Ribe Domkirke, p. 568f og p. 571 
  1 jan. 2022

Dokumenter

 Ikon   Beskrivelse   Knyttet til   Sidst ændret 
Karen Nielsdatter og Jep Pedersen Eenholms børn
Karen Nielsdatter og Jep Pedersen Eenholms børn
 
  3 aug. 2022
Ellen Marie Pedersdatter og Niels Pedersen Høghs børn
Ellen Marie Pedersdatter og Niels Pedersen Høghs børn
 
  11 jul. 2022
Sønnen Mikkel født d. 7. november 1711, død d. 31. marts 1712
Sønnen Mikkel født d. 7. november 1711, død d. 31. marts 1712
Se de øvrige børn nedenfor under Dokument nr. 1. Af disse blev kun sønnen Peder voksen, han blev guldsmed i Horsens og en velhavende mand. Se nærmere i kilde S4427 anført i kildeoversigten nederst på siden (p. 65) 
  10 jul. 2022
Jørgen Pedersen Høeghs børn med ægtefællerne Anne Mikkelsdatter og Helene Dorothea Guldberg
Jørgen Pedersen Høeghs børn med ægtefællerne Anne Mikkelsdatter og Helene Dorothea Guldberg
Dokument nr. 1 
  10 jul. 2022
Jørgen Pedersen Høeghs børn med ægtefællerne Anne Mikkelsdatter og Helene Dorothea Guldberg
Jørgen Pedersen Høeghs børn med ægtefællerne Anne Mikkelsdatter og Helene Dorothea Guldberg
Dokument nr. 2 
  10 jul. 2022
Gjertrud Munks og Peder Jørgensen Flensborgs børn
Gjertrud Munks og Peder Jørgensen Flensborgs børn
 
  8 jul. 2022
Nekrolog over Johan Andreas Paulsen i Berlingske Tidende d. 7. februar 1838
Nekrolog over Johan Andreas Paulsen i Berlingske Tidende d. 7. februar 1838
Nyborg (fejl for Odense) - Vor By har mistet en saare brav og virksom Borger i Kirkeværge og Brygger Paulsen, som i Gaar Aftes, efter længere Tids Sygdom, endte sit daadrige Liv. Som Værge for St. Knuds Kirke i over 18 Aar har den Afdøde selv sat sig et smukt og hædrende Minde. thi Kirken har ej alene under hans Værgemaal modtaget mange Forskiønnelser, men dens Gjeld er desuagtet bleven betydelig formindsket. Det smukke Anlæg ved Gymnasiet skyldes ogsaa den Afdøde. Han gavnede desuden Samfundet som eligeret Borger i flere Stillinger og Medlem af offentlige Commissioner, og i disse fremlyste altid hans driftige Aand og velvillige Hjerte. Ved sin Flid og Virkelyst havde han bragt det dertil, at han ejede en af de største og skiønneste Gaarde her i Byen. og drev i samme et betydeligt Brænderi, forenet med et stort Øl- og Eddikebryggeri. For et Aarstid siden var den Afdøde endnu i sin fulde Manddomskraft, og Ingen troede da, at denne muntre og livlige Mand, hvem Forsynet syntes ret at have bestemt en høj Alderdom, og en glad og venlig Aften, skulde svækkes pg borfaldes fra det Borgersamfund, hvor han var almindelig elsket og agtet.  
  15 jun. 2022
Tobias Andreas Frederik Paulsen annoncerer i Hempels Avis moderens begravelse d. 10. april 1856
Tobias Andreas Frederik Paulsen annoncerer i Hempels Avis moderens begravelse d. 10. april 1856
 
  15 jun. 2022
Johanne Nicoline Andersens begravelse. Hun blev overført fra Trinitatis Kirkes kapel til Garnisons kirkegård
Johanne Nicoline Andersens begravelse. Hun blev overført fra Trinitatis Kirkes kapel til Garnisons kirkegård
Information på politiets registerblade, kilde Københavns Stadsarkiv, Begravelsesprotokoller 
  15 jun. 2022
Jens Jensen Kølholt og Margrethe Jensdatter Brøndum (Friis) opretter i 1721 testamente
Jens Jensen Kølholt og Margrethe Jensdatter Brøndum (Friis) opretter i 1721 testamente
Margrethe Jensdatter Brøndum (Friis) er da 66 år og barnløs 
  15 maj 2022
Johan Hansen Buch og Margrethe Jensdatter Brøndums tre børn, der døde som små
Johan Hansen Buch og Margrethe Jensdatter Brøndums tre børn, der døde som små
 
  15 maj 2022
Børn af Vibeke Jensdatter Baggesen og Andreas Hansen Mahler
Børn af Vibeke Jensdatter Baggesen og Andreas Hansen Mahler
Nygaards sedler, dokument nr. 1 
  14 apr. 2022
Børn af Vibeke Jensdatter Baggesen og Andreas Hansen Mahler
Børn af Vibeke Jensdatter Baggesen og Andreas Hansen Mahler
Nygaards sedler, dokument nr. 2 
  14 apr. 2022
Niels Nielsen Færch og Karen Sørensdatter Klitgaard Thybos børn
Niels Nielsen Færch og Karen Sørensdatter Klitgaard Thybos børn
 
  13 apr. 2022
Anders Nielsen Qvistgaard og Pernille Marie Qvistgaards børn
Anders Nielsen Qvistgaard og Pernille Marie Qvistgaards børn
 
  11 apr. 2022
Vibeke Pedersdatter Terpager opretter d. 22. oktober 1750 på egne og hendes afdøde mand Venzel Pedersen Galthens vegne en fundats på 100 rdl. til fordel for de fattige i Sneum og Tjæreborg sogne.
Vibeke Pedersdatter Terpager opretter d. 22. oktober 1750 på egne og hendes afdøde mand Venzel Pedersen Galthens vegne en fundats på 100 rdl. til fordel for de fattige i Sneum og Tjæreborg sogne.
Kilde nygaards sedler ddd.dda.dk/nygaard. Der henvises til Hofmans fundationer, IV, 589 
  19 feb. 2022
Mads Pedersen Fridsch og hustru Sofie Dorthe Andreasdatter Bruuns børn
Mads Pedersen Fridsch og hustru Sofie Dorthe Andreasdatter Bruuns børn
Dokument 2 
  10 jan. 2022
Mads Pedersen Fridsch og hustru Sofie Dorthe Andreasdatter Bruuns børn
Mads Pedersen Fridsch og hustru Sofie Dorthe Andreasdatter Bruuns børn
Dokument 1 
  10 jan. 2022
Dødsattest for Lars Olsen
Dødsattest for Lars Olsen
 
  8 jan. 2022

Gravsten

 Ikon   Beskrivelse   Kirkegård   Status   Knyttet til   Sidst ændret 
Gravsten på Holmens kirkegård for Gustav Adolph Friis og hustru Clara Marie Holm
Gravsten på Holmens kirkegård for Gustav Adolph Friis og hustru Clara Marie Holm
 
     5 jul. 2022
Gravsten for Anna Mathilde Haugsted og Herman Godske Trolle på Holmens kirkegård
Gravsten for Anna Mathilde Haugsted og Herman Godske Trolle på Holmens kirkegård
 
     31 maj 2022
Gravsten for Hans Nielsen Friis og hustru Lene Kjeldsdattter i Ribe Domkirke
Gravsten for Hans Nielsen Friis og hustru Lene Kjeldsdattter i Ribe Domkirke
Øvre del 
     17 maj 2022
Gravsten for Martha Dillman og James Robert Olson
Gravsten for Martha Dillman og James Robert Olson
 
     10 maj 2022
Gravsten for Dorte Olufsdatter Roed og Hans Jacobsen i Skt. Kathrine kirke i Ribe
Gravsten for Dorte Olufsdatter Roed og Hans Jacobsen i Skt. Kathrine kirke i Ribe
 
     3 maj 2022
Gravsten for Jørgen Pedersen Rentemester og hustru Anna Christensdatter Hegelund i Ribe Domkirke
Gravsten for Jørgen Pedersen Rentemester og hustru Anna Christensdatter Hegelund i Ribe Domkirke
 
     13 apr. 2022
Gravsten for Gregers Pedersen Terpager, hustruen Anne Pedersdatter og deres fælles søn Peder Gregersen Terpager i Skt.Kathrine Kirke i Ribe
Gravsten for Gregers Pedersen Terpager, hustruen Anne Pedersdatter og deres fælles søn Peder Gregersen Terpager i Skt.Kathrine Kirke i Ribe
 
     13 apr. 2022
Gravsten for Peder Jensen Terpager og hustru Dorete Gregersdatter i Ribe Domkirke
Gravsten for Peder Jensen Terpager og hustru Dorete Gregersdatter i Ribe Domkirke
 
     21 feb. 2022
Kirsten Hansdatter Friis' kisteplade
Kirsten Hansdatter Friis' kisteplade
Kisteplade (fig. 493) 1674. Kirstin Hansdatter
Friis, Bagge Baggesøns hustru, som døde 23.
marts 1674 i hendes alders 50. år. Bibelcitat:
»Salige er de døde ...« (Ab. 14,13). Oval mes-­
singplade, 75X51 cm. En gennembrudt, hvæl-­
vet ramme med blomstermotiver omslutter et
skriftfelt med fordybede versaler. Foroven ind­-
graveret våben mellem engle, forneden krani-­
um over korslagte knogler. Nu på nordvæggen
i Skeels kapel.

Tekst: Nationalmuseets værk om Ribe Domkirke, p. 661 
     13 feb. 2022
Gravsten for Bagge Jensen i Skt. Katrine Kirke i Ribe
Gravsten for Bagge Jensen i Skt. Katrine Kirke i Ribe
4) (Fig. 95) 1588-89. Bag[ge] Jenssøn, råd-­
mand i [Ri]be, †24. okt. 1578, i sin alders 67.
år ... Resten af gravskriften er forsvundet, men
har formentlig svaret til epitafiets (†nr. 3)....
Ifølge kirkeregnskabet 1588-89
betalte svigersønnen Christen Laugesen 20 rdl.
for pålæggelsen af den »blå ligsten«, formentlig
nær epitafiet (†nr. 3) i midtskibet. Fra 1853 lå
stenen i nordre sideskibs østfag, siden 1932 op-­
stillet ved sydmuren østligst i søndre sideskib

Tekst: Nationalmuseets værk om Skt. Katrine Kirke i Ribe, p. 789 
     13 feb. 2022
Den øvre del af gravstenen i Ribe Domkirke for Christen Nielsen Friis og hustru Ingeborg Lauridsdatter Thøgersen
Den øvre del af gravstenen i Ribe Domkirke for Christen Nielsen Friis og hustru Ingeborg Lauridsdatter Thøgersen
63) O. 1653. Christen Nielsen Friis, rektor i Ribe skole ti år, lektor i Ribe og sognepræst i Wester Weedsted kirke 30 år, og kannik i Ribe kapitel i 13 år, †2. marts 1653 i hans alders 69. år, og hustru Ingeborig, borgmester i Ribe Lauritz Thøggersens datter, †31.juli 1631 i hendes alders 39. år, efter 14 års ægteskab velsignet med seks sønner og fire døtre. Han var søn af Niels Griisbeck.

Teksten er fra Nationalmuseets værk om Ribe Domkirke, p. 617 
     9 jan. 2022
Gravsten i Ribe Domkirke for Laurids Christensen Friis og hans to hustruer Else Jensdatter og Vibeke Jensdatter
Gravsten i Ribe Domkirke for Laurids Christensen Friis og hans to hustruer Else Jensdatter og Vibeke Jensdatter
69) (Fig. 454). 1660. Lauridz Christensøn
Friis, rådmand i Ribe, †22.juli 1659 i hans
alders 40. år, og hustruer Else lesdatter,
†26. dec. 1652 i hendes alders 27. år, efter tre års
ægteskab velsignet med tre døtre, samt Wi-
becke lensdatter, (†17. okt. 1709) i hendes al-
ders (73.) år, efter at de sammen havde avlet en
søn og to døtre (jfr. †kisteplade s. 664 nr. 9).

Teksten er fra Nationalmuseets værk om Ribe Domkirke, p. 621
 
     9 jan. 2022
Udsnit af gravsten for Lars Olsen
Udsnit af gravsten for Lars Olsen
 
     8 jan. 2022
Gravsten for Lars Olsen
Gravsten for Lars Olsen
 
     8 jan. 2022
Tegning af gravsten over Anders Sørensen Vedel og hustru Mette Hansdatter
Tegning af gravsten over Anders Sørensen Vedel og hustru Mette Hansdatter
Tegning af Søren Abildgaard, datering 1776. Tegningen er offentliggjort på Nationalmuseets samlinger online, hvor det oplyses, at tegningen hører under Public domain. Dette betyder, at tegningen er fri af ophavsret. 
     5 jan. 2022
Gravsten for Niels Torkildsen og sønnen Oluf Nielsen i Ribe Domkirke
Gravsten for Niels Torkildsen og sønnen Oluf Nielsen i Ribe Domkirke
26) (Fig. 426). O. 1553. Nicolaus Torchilli
(Niels Torkildsen (Lym, Lihme)), kannik, med
sekundær indskrift fra o. 1587. »Anno D(o-
mi)ni [1553 xx ivnii obiit venerabilis] vir [d(o-
mi)nus Nicolavs Tor]chilli piæ memoriæ cano-
nic(us) Ripe(ensis)« (I Herrens år 1553, 20. juni,
døde den ærværdige mand hr. Niels Torkild-
sen, i from erindring, kannik i Ribe). Grå
kalksten, 174x82 cm, udbedret med cement.
Randskrift med reliefversaler og hjørnecirkler
med evangelisttegn omgiver Rosenstjerne
(Lihme)-våbnet. Udsmykningen er nu stærkt
nedslidt, men kendes fra Terpager og fra Abild-
gaards gengivelser. - Omkring 1587 har stenen
fået sin sekundære indskrift med reliefversaler,
placeret over våbnet, for Oluf Nielsøn,
†9. febr. 1587. Han var søn af Niels Torkildsøn
og borger i Ribe.40
Det oplyses 1702 og 1774, at stenen lå i
søndre korsarm. 1855 i ydre, søndre sideskibs
2. fag, nu anbragt op ad vestvæggen i samme
sideskibs 6. fag. - Terpager 1702, s. 82; Jensen:
Gravsten, nr. 550.

Kilde til tekst: p. 598 i Nationalmuseets værk om Ribe Domkirke

Tak til Ane Krogh Nielsen, gravstenogepitafier.dk, som har givet tilladelse til at bringe hendes eget billede af gravstenen her på siden. 
     2 jan. 2022
Gravsten for Anders Nielsen i Ribe Domkirke
Gravsten for Anders Nielsen i Ribe Domkirke
28) (Fig. 428). O. 1559. Andreas Nicolai
(Anders Nielsen) »fromhedens og de frie kun-
sters studerende«. Søn af Niels Torkildsen41
(jfr. nr. 26). Blåsort kalksten, 203x89 cm, la-
tinsk indskrift med reliefversaler. Midtfeltet
udfyldes af det kartouchefligede Rosenstjerne
(Lihme)-våben med stikhjelm og akantusbladet
hjelmløv. Stærkt nedslidt randskrift, der bry-
des af hjørnecirkler med forkrænkelighedssym-
boler. Det enestående, elegante arbejde synes,
som påpeget af C. A. Jensen at være udført af
en tysk stenmester.
1702 lå stenen i søndre korsarm, og her
fandtes den stadig 1774, da Abildgaard tegnede
den. 1855 lå den i de søndre sideskibe, 1902 i
nordre sideskib; nu placeret op ad vestvæggen i
ydre, søndre sideskib. - Terpager, 1702 s. 82;
Jensen: Gravsten, nr. 285.

P. 599ff i Nationalmuseets værk om Ribe Domkirke

Billede taget i 2014 af Knud Erik Christensen, offentliggjort på WikiTree's hjemmeside, hvor det er tilladt medlemmer at benytte sidens indhold
 
     2 jan. 2022
Gravsten i Ribe Domkirke for Hans Laugesen og hans hustru Dorothea Hansdatter Tausen
Gravsten i Ribe Domkirke for Hans Laugesen og hans hustru Dorothea Hansdatter Tausen
GRAVSTEN
44) (Fig. 434). 1623. Hans Lavgissøn, for­dum læsemester i Riibe domkirke 14 år, siden kannik sammesteds og biskop over Ribe stift 25 år, døde i sin fødeby 16. aug. 1594 i hans alders 65. år, og hustru, datter af biskop i Ribe Hans Tavsøn, Dorothe, †l5. april 1601 i hendes alders 63. år; de levede i ægteskab 38 år (jfr. †epitafium nr. 8). 
     1 jan. 2022
Gravsten i Ribe Domkirke for Dorothea Poulsdatter og Karine (Catharina) Sørensdatter Stage, Poul Madsens 2. og 3. hustru
Gravsten i Ribe Domkirke for Dorothea Poulsdatter og Karine (Catharina) Sørensdatter Stage, Poul Madsens 2. og 3. hustru
 
     15 sep. 2021

Personer

 ID   Efternavn, Fornavn   Født/Døbt   Beliggenhed   Sidst ændret 
I11987 
Høegh-Guldberg, Ove 
f. 1 sep. 1731  Horsens Vor Frelser, Nim, Skanderborg  3 aug. 2022
I11868 
Bøtcher, Abigail Marie Henriksdatter 
f. 1711  Skt.Kathrine, Ribe, Ribe  3 aug. 2022
I11866 
Buch, Johan Hansen 
f. ca. 1667   3 aug. 2022
I11993 
van Fochen, Johan Haro 
f. 1720  Fredericia Michaelis, Elbo, Vejle  3 aug. 2022
I11992 
Poulson, Anne Marie 
f. Primo 1724  Vaar, Farstrup, Slet, Ålborg  3 aug. 2022
I11698 
Eenholm, Christian Siegfred 
f. primo 1698  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  3 aug. 2022
I11689 
Bruun, Sofie Dorthe Andreasdatter 
f. 1677  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  25 jul. 2022
I11702 
Bruun, Andreas Andreasen 
f. 21 sep. 1647  Ribe  25 jul. 2022
I11715 
Nielsdatter, Karen 
f. 10 nov. 1674  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  24 jul. 2022
I11714 
Eenholm, Jep Pedersen 
f. ca. 1660  Ribe  24 jul. 2022
I11716 
Lasdatter, Margrethe 
f. 31 jan. 1632   24 jul. 2022
I11771 
Jensdatter, Mette 
f. ca. 1651  Ribe  23 jul. 2022
I11776 
Pedersdatter, Anne 
f. abt. 1631  Ribe  23 jul. 2022
I11773 
Hansen, Gøde 
f. ca. 1639   23 jul. 2022
I11772 
Jensdatter, Karen 
f. 29 nov. 1653   23 jul. 2022
I11692 
Baggesen, Margrethe Jensdatter 
f. 1689  Ribe  22 jul. 2022
I11764 
Hemmet, Karen Baggesdatter 
f. ca. 1650  Ribe  21 jul. 2022
I11819 
Humble, Maren Christensdatter 
f.   Humble  21 jul. 2022
I11086 
Jensdatter, Vibeke 
f. 17 okt. 1638  Varde  21 jul. 2022
I11900 
Olufsen, Hans 
f. 1578  Odense  21 jul. 2022
I11893 
Pedersdatter, Anne 
f. ca. 1593   21 jul. 2022
I11073 
Vandel, Else Iversdatter 
f. 1563   21 jul. 2022
I1961 
Haagensen, Anna Cathrine 
f. 8 nov. 1855  Trinitatis, Sokkelund, København  21 jul. 2022
I1175 
Grøn, Ann Cathrine 
f. 11 jan. 1815  Assens, Båg, Odense  21 jul. 2022
I1551 
Haugsted, Albert Louis 
f. 3 aug. 1880  Garnisons, Sokkelund, København  20 jul. 2022
I7303 
Olsen, Dagmar 
f. 26 feb. 1883  Sankt Jacob, Sokkelund, København  20 jul. 2022
I255 
Bagge, Anne Sophie 
f. 21 jan. 1830  Kerteminde, Bjerge, Odense  20 jul. 2022
I925 
Dragsted, Georg Theodor 
f. 12 nov. 1822  Kerteminde, Bjerge, Odense  20 jul. 2022
I4599 
Trolle, Herman Godske Ridder af Dannebrog 
f. 16 jul. 1849  Holmen, Sokkelund, København  20 jul. 2022
I9524 
Wøldike, Marcus Pedersen 
f. 20 nov. 1699  Sommersted, Gram  20 jul. 2022
I11991 
Biering, Johan Frederik 
f. 8 sep. 1847  Marstal, Ærø, Svendborg  20 jul. 2022
I11990 
Limkilde, Marie Sofie Camilla Regine 
f. 10 sep. 1846  Sct.Knud, Odense, Odense  19 jul. 2022
I11968 
Friis, Carl Vilhelm 
f. 20 feb. 1839  Vejle, Nørvang, Vejle  19 jul. 2022
I11964 
Friis, Gustav Adolph 
f. 7 apr. 1831  Vejle, Nørvang, Vejle  19 jul. 2022
I11966 
Friis, Ferdinand Alexander 
f. 18 apr. 1834  Vejle, Nørvang, Vejle  19 jul. 2022
I11965 
Friis, Josephine Mathilde 
f. 1 nov. 1832  Vejle, Nørvang, Vejle  18 jul. 2022
I11970 
Lillienskjold, Peter Alexander Montagne 
f. 9 jun. 1819  Fredericia Michaelis, Elbo, Vejle  18 jul. 2022
I11945 
Blumensaadt, Junius Hansteen 
f. 16 jun. 1802  Sct.Knud, Odense, Odense  17 jul. 2022
I439 
Blumensaadt, Nicolai Nielsen 
f. 28 maj 1760  Sønder Skast, Højer, Tønder  17 jul. 2022
I11946 
Ramløse, Anna Christine 
f. 25 okt. 1799  Trinitatis, Sokkelund, København  17 jul. 2022
I11952 
Holm, Sophie Frederikke 
f. ca. 1784   15 jul. 2022
I11951 
Paulsen, Johan Andreas 
f. ca. jul. 1773  På Als  15 jul. 2022
I11967 
Friis, Caja Henriette Caroline 
f. 15 sep. 1835  Vejle, Nørvang, Vejle  13 jul. 2022
I11969 
Aarestrup, Emma 
f. 26 nov. 1830  Nysted, Musse, Maribo  13 jul. 2022
I11961 
Friis, Johanne Nicoline 
f. 24 mar. 1826  Vejle, Nørvang, Vejle  13 jul. 2022
I11975 
Høg, Barbara Nielsdatter 
f. ca. 1643  Horsens  13 jul. 2022
I11974 
Flensborg, Peder Jørgensen 
f. 16 sep. 1648  Flensborg  13 jul. 2022
I11982 
Munk, Gjertrud Nielsdatter 
f. ca. 1668   13 jul. 2022
I11164 
Kinast, Garlef 
   13 jul. 2022
I11989 
Pedersdatter, Ellen Marie 
f. 1683  Horsens Vor Frelser, Nim, Skanderborg  12 jul. 2022
I11988 
Høgh, Niels Pedersen 
f. 1681  Horsens Vor Frelser, Nim, Skanderborg  11 jul. 2022
I11986 
Guldberg, Helene Dorothea Ovesdatter 
f. ca. 1697  Bogense  10 jul. 2022
I11985 
Høegh, Jørgen Pedersen 
f. 1683  Horsens Vor Frelser, Nim, Skanderborg  10 jul. 2022
I9819 
Høgh, Maren Pedersdatter 
f. 1680  Horsens, Nim, Skanderborg  9 jul. 2022
I11984 
Mikkelsdatter, Anne 
   9 jul. 2022
I11983 
Lauridsen, Mikkel 
   9 jul. 2022
I9187 
Svane, Hans Clausen 
   9 jul. 2022
I11981 
Holm, Clara Maria 
f. 30 nov. 1835  Vor Frelser, Sokkelund, København  7 jul. 2022
I11963 
Friis, Sophie Frederikke 
f. 19 mar. 1829  Vejle, Nørvang, Vejle  4 jul. 2022
I11980 
Caroc, Johan Herman Rudolph 
f. 12 dec. 1822  Thisted, Hundborg, Thisted  4 jul. 2022
I9522 
Wulff, Jeremias Hansen 
f. 1664  Vejle  3 jul. 2022
I9523 
Wulff, Ingeborg Jeremiasdatter 
f. 8 aug. 1708  Vejle  1 jul. 2022
I9816 
Svane, Jens Hansen 
   30 jun. 2022
I11979 
Svane, Frants Hansen 
   30 jun. 2022
I9548 
Staal, Peder Hansen 
f. ca. 1707   30 jun. 2022
I9547 
Andersen, Hans 
   30 jun. 2022
I9184 
Baggesen, Margrethe Pedersdatter 
f. 1647  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  30 jun. 2022
I9186 
Svane, Claus Hansen 
   30 jun. 2022
I9811 
Svane, Hans Knudsen 
f. 1610  Vejle  30 jun. 2022
I11977 
Svane, Peder Hansen 
f. ca. 1714  Vejle  29 jun. 2022
I11978 
Svane, Margrethe Hansdatter 
f. ca. 1715  Vejle  29 jun. 2022
I11976 
Svane, Jens Hansen 
f. ca. 1713  Vejle  29 jun. 2022
I11972 
Monrad, Anna Ditlevine 
f. 2 jan. 1836  Horsens Vor Frelser, Nim, Skanderborg  28 jun. 2022
I11962 
Friis, Hans Emil 
f. 25 jun. 1827  Vejle, Nørvang, Vejle  27 jun. 2022
I11973 
Termansen, Marie Magdalene Marenza 
f. 19 sep. 1840  Vejen. Malt, Ribe  27 jun. 2022
I11971 
Klem, Severin Christian 
f. mar. 1819  Viborg Søndre, Nørlyng, Viborg  26 jun. 2022
I834 
Davidsen, Wulff Benjamin 
f. 15 apr. 1833  Slagelse, Slagelse, Sorø  24 jun. 2022
I11960 
Friis, Susanne Catharine 
f. 28 dec. 1824  Vejle, Nørvang, Vejle  24 jun. 2022
I11959 
Friis, Nikolai Jannich 
f. 3 jun. 1823  Vejle, Nørvang, Vejle  24 jun. 2022
I11958 
Friis, Frederik Ludvig 
f. 4 jan. 1822  Vejle, Nørvang, Vejle  22 jun. 2022
I11957 
Friis, Peter Frederiksen 
f. 1796  Vor Frue Odense, Odense, Odense  21 jun. 2022
I11943 
Blumensaadt, Betty Catharina Birgitta 
f. 29 dec. 1799  Sct.Knud, Odense, Odense  21 jun. 2022
I11942 
Blumensaadt, Niels Göttsche 
f. 9 okt. 1798  Køge Skt.Nikolaj, Ramsø, Roskilde  20 jun. 2022
I11956 
Janniksen, Hanna 
f. 1744  Vodder, Hviding, Tønder  19 jun. 2022
I11947 
Andersen, Jannik 
f. 23 feb. 1774  Skærbæk, Hviding, Tønder  19 jun. 2022
I11955 
Ulf, Anders Hansen 
f. 1738  Skærbæk, Hviding, Tønder  18 jun. 2022
I11953 
Göttsche, Christopher Kinch 
f. ca. 1727   16 jun. 2022
I11954 
Rose, Johanne Christiane 
f. ca. 1734   16 jun. 2022
I1205 
Göttsche, Susanne Kathrine 
f. 1766  Karlebo, Lynge-Kronborg, Frederiksborg  16 jun. 2022
I11950 
Paulsen, Tobias Andreas Frederik 
f. 1808  Sct.Knud, Odense, Odense  16 jun. 2022
I11949 
Andersen, Johanne Nicoline 
f. 1808  Sct.Knud, Odense, Odense  15 jun. 2022
I11948 
Andersen, Nicoline Jasmine Nathalie 
f. medio dec. 1805  Sct.Knud, Odense, Odense  14 jun. 2022
I11944 
Blumensaadt, Christopher King 
f. ca. mar. 1801  Sct.Knud, Odense, Odense  13 jun. 2022
I11941 
Blumensaadt, Sophie Margrethe Christiane 
f. 30 jun. 1797  Køge Skt.Nikolaj, Ramsø, Roskilde  11 jun. 2022
I11940 
Blumensaadt, Nn 
f. apr. 1796  Køge Skt.Nikolaj, Ramsø, Roskilde  11 jun. 2022
I11939 
Blumensaadt, Christopher Nielsen 
f. 13 feb. 1795  Køge Skt.Nikolaj, Ramsø, Roskilde  11 jun. 2022
I11938 
Blumensaadt, Nicoline Dorthea Marie 
f. 25 jan. 1794  Køge Skt.Nikolaj, Ramsø, Roskilde  11 jun. 2022
I5467 
Jacobsen, Abraham 
f.   Ringsted  8 jun. 2022
I4051 
Rhoed, Sille Andersdatter 
f. 1711  Nyborg, Vindinge, Svendborg  6 jun. 2022
I2078 
Jensdatter, Karen 
   6 jun. 2022
I1570 
Haugsted, Anna Mathilde 
f. 20 jun. 1860  Sct.Hans, Odense, Odense  31 maj 2022
I1575 
Haugsted, Bendt Aage 
f. 3 maj 1890  Sct.Hans, Odense, Odense  31 maj 2022
I7304 
Haugsted, Edith Lilian 
f. 30 sep. 1909  Sankt Jacob, Sokkelund, København  31 maj 2022
I4002 
Rhoed Haugsted, Lars 
f. 6 dec. 1849  Bogense, Skovby, Odense  30 maj 2022
I11936 
Olsen, Niels Peter 
   30 maj 2022
I11937 
Sicklau, Francisca Ludovica Theodora 
   30 maj 2022
I11932 
Lindam, Christen Arsleben 
f. 1734  Sønder Dalby, Fakse, Præstø  26 maj 2022
I11931 
Lohmann, Hanna Bartholina 
f. 1742  Kildebrønde, Tune, Roskilde  26 maj 2022
I11933 
Winge, Peder Nielsen 
f. 10 mar. 1727  Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk  25 maj 2022
I11919 
Anne Kirstine 
   25 maj 2022
I11918 
Greis, Jens Bertelsen 
f. 1677  Greis  25 maj 2022
I11935 
Morsleth, Mariane 
f. 1758  Greve, Tune, Roskilde  25 maj 2022
I11920 
Greis, Sophia Hedevig Jensdatter 
f. 1727  Greve, Tune, Roskilde  25 maj 2022
I11921 
Nerenst, Christian Sommerfeldt 
f. 15 apr. 1736  Toten, Norge  25 maj 2022
I11925 
Greis, Kirstine Marie Jensdatter 
f. ca. jan. 1716   25 maj 2022
I11934 
Morsleth, Jørgen 
f. 1724   25 maj 2022
I11927 
Stub, Otto Frederik 
f. 1754  Hellested, Stevns, Præstø  24 maj 2022
I11929 
Lohmann, Frederik 
f. 3 feb. 1740  Kildebrønde, Tune, Roskilde  24 maj 2022
I11926 
Greis, Charlotte Amalie Jensdatter 
f. 1732  Greve, Tune, Roskilde  24 maj 2022
I11930 
Lohmann, Karen 
f. 1741  Kildebrønde, Tune, Roskilde  24 maj 2022
I11924 
Lohmann, Frederik Frederiksen 
f. 1718  Trinitatis, Sokkelund, København  24 maj 2022
I11928 
Kratzenstein, Louise Elisabeth 
f. 1757   23 maj 2022
I11922 
Greis, Valborg Jensdatter 
f. 1721  Greve, Tune, Roskilde  23 maj 2022
I11923 
Stub, Laurits Lauritsen 
dbt. 29 jan. 1723  Longelse  23 maj 2022
I11813 
Hemmet, Iver Baggesen 
   23 maj 2022
I11917 
Greis, Bertel Jensen 
   23 maj 2022
I11812 
Hemmet, Maren Baggesdatter 
   23 maj 2022
I11811 
Hemmet, Nn Baggesen 
   23 maj 2022
I11820 
Rosenstjerne, Elisabeth Sophie Dinesdatter 
   23 maj 2022
I11842 
Hansen, Las 
   23 maj 2022
I11843 
Hansen, Peder 
   23 maj 2022
I11844 
Hansen, Jacob 
   23 maj 2022
I11845 
Hansen, Hans 
   23 maj 2022
I11916 
Sørensen, Jens 
   22 maj 2022
I11564 
Friis, Ide Margrethe Hansdatter 
f. 1680  Vilslev  22 maj 2022
I11499 
Grøn, Johan Bentsen 
f.   Bækbølling præstegård, Føvling  22 maj 2022
I11497 
Henne, Christen Hansen 
   22 maj 2022
I11502 
Henne, Mette Christensdatter 
f.   Bækbølling præstegård, Føvling  22 maj 2022
I11503 
Christensen, Niels 
   22 maj 2022
I11488 
Marine 
   22 maj 2022
I11914 
Gørding, Søren Sørensen 
f. 1606  Gjørding  21 maj 2022
I11915 
Olufsdatter, Maren 
f. 1608  Ølby  21 maj 2022
I11835 
Lime, Gertrud Pedersdatter 
f.   Ribe  21 maj 2022
I11913 
Mortensen, Jens 
   21 maj 2022
I11850 
Lime, Karen Madsdatter 
   21 maj 2022
I11912 
Clemendsen, Anders 
   21 maj 2022
I11849 
Lime, Lene Madsdatter 
   21 maj 2022
I11911 
Hommersen, Hans 
   21 maj 2022
I11910 
Astrup, Povl Mortensen 
   21 maj 2022
I11909 
Vedel, Sidsel Andersdatter 
f. 6 aug. 1586   21 maj 2022
I11908 
Vedel, Hans Andersen 
f. 2 okt. 1595   21 maj 2022
I11907 
Vedel, Hans Andersen 
f. 7 jan. 1590   21 maj 2022
I11903 
Vedel, Marine Andersdatter 
f. 22 jun. 1582   21 maj 2022
I11892 
Holst, Dorthe Hansdatter 
f. ca. ,mar 1675  Aastrup  21 maj 2022
I11901 
Friis, Frederik Hansen 
f. 2 maj 1628  Ribe  21 maj 2022
I11906 
Lassen, Maren Larsdatter 
f. ca. 1642   21 maj 2022
I11904 
Stub, Ægidius Lauridsen 
   21 maj 2022
I11905 
Stub, Anna Ægidiidatter 
f. 23 maj 1609  Ribe  21 maj 2022
I9500 
Lend, Hans Nielsen 
f. ca. 1593  Gram  21 maj 2022
I11902 
Lend, Anna Hansdatter 
f. ca. 1637  Gram  21 maj 2022
I9509 
Baggesen, Dorte 
f. 1649  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  21 maj 2022
I11076 
Guldsmed, Margrethe Lydicksdatter 
f. 1593   21 maj 2022
I11896 
Jepsdatter, Maren 
   21 maj 2022
I11895 
Guldsmed, Hans Lydicksen 
   21 maj 2022
I11894 
Pedersdatter, Margrethe 
   21 maj 2022
I11899 
Buch, Jacob Hansen 
f. 1549  Horskjær ved Kolding, Vamdrup  21 maj 2022
I11897 
Guldsmed, Karen Hansdatter 
f. ca. 1542   21 maj 2022
I11898 
Weile, Mathias Nielsen 
   21 maj 2022
I11855 
Guldsmed, Anders Lydicksen 
   21 maj 2022
I11889 
Krabbe, Iver Gregersen 
f. ca. 1666  Torstrup  19 maj 2022
I11891 
Kaaberholm, Lorentz 
   19 maj 2022
I11890 
Friis, Ingeborg Hansdatter 
f. 1681  Vilslev  19 maj 2022
I11886 
Sevel, Jens Andersen 
   19 maj 2022
I11808 
Sevel, Søren Christen Jensen 
   19 maj 2022
I11888 
Sevel, Anders Jensen 
   19 maj 2022
I11887 
Nn 
   19 maj 2022
I9590 
Friis, Bagge Mortensen 
f. 1703  Thorstrup  19 maj 2022
I9579 
Friis, Morten Hansen 
f. 26 dec. 1677  Vilslev  19 maj 2022
I8942 
Friis, Else Hansdatter 
f. 1674  Vilslev  19 maj 2022
I11884 
Friis, Cecilie Hansdatter 
f. ca. 1674  Vilslev  19 maj 2022
I11885 
Sevel, Maren Jensdatter 
   19 maj 2022
I11088 
Roager, Rasmus Hansen 
f. ca. 1664   19 maj 2022
I11108 
Lukasdatter, Gedske 
f. ca. 1651   18 maj 2022
I11089 
Friis, Laurids Lauridsen 
f. 2 mar. 1660  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  18 maj 2022
I11883 
Fædder, Bertel Hansen 
   18 maj 2022
I11878 
Friis, Maren Sørensdatter 
   17 maj 2022
I5293 
Friis, Laurids Mortensen 
f. 1648  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  17 maj 2022
I1794 
Hillerup, Morten Lassen 
f.   Hillerup, Vilslev sogn  17 maj 2022
I8946 
Jensdatter, Else 
f. 1625  Ribe  17 maj 2022
I9504 
Friis, Hans Nielsen 
f. 14 okt. 1587  Ribe  17 maj 2022
I11882 
Beyer, Peder Ananiassen 
f. ca. 1630   17 maj 2022
I11881 
Bugge, Niels Hansen 
f. ca. 1616   17 maj 2022
I11880 
Stoud, Jacob Rasmussen 
f. ca. 1619   17 maj 2022
I11879 
Jørgensen, Isak 
f. ca. 1602   17 maj 2022
I11448 
Munthe, Ludvig Hansen 
f. 2 aug. 1593  Tikøb, Lynge-Kronborg  17 maj 2022
I11431 
Friis, Ingeborg Sørensdatter 
f. ca. 1605   17 maj 2022
I8947 
Friis, Christen 
f. ca. 1540   17 maj 2022
I11877 
Tygholm, Peder Nielsen 
   17 maj 2022
I11432 
Jacobsdatter, Birgitte 
   17 maj 2022
I11876 
Sørensen, Niels 
   17 maj 2022
I11874 
Friis, Dorthea Andersdatter 
   17 maj 2022
I11875 
Trægaard, Hans 
   17 maj 2022
I11873 
Friis, Mariche Andersdatter 
   17 maj 2022
I11872 
Friis, Lisbeth Andersdatter 
   17 maj 2022
I11430 
Friis, Anders Christensen 
   17 maj 2022
I5253 
Friis, Maren Christensdatter 
   16 maj 2022
I11433 
Hegelund, Marine Pedersdatter 
f. ca. 1573   16 maj 2022
I5262 
Glud, Niels Sørensen 
f. ca. 1539   16 maj 2022
I7708 
Hegelund, Marine Jensdatter 
f. ca. 1543  Ribe  16 maj 2022
I11871 
Brøndum, Kirsten Jensdatter 
   16 maj 2022
I11870 
Brøndum, Kirsten Jensdatter 
   16 maj 2022
I11867 
Kølholt, Jens Jensen 
f. ca. 1690   15 maj 2022
I11760 
Brøndum, Margrethe Jensdatter 
f. ca. 1651  Ribe  15 maj 2022
I11869 
Jørgensdatter, Kirsten 
f. mar. 1659   15 maj 2022
I11851 
Lime, Laurids Madsen 
   13 maj 2022
I11841 
Lime, Keld Ebbesen 
f. 1635  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  11 maj 2022
I11840 
Lime, Knud Ebbesen 
f. 1632  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  11 maj 2022
I11863 
Holst, Alhed Johansdatter 
f. 1632  Helsingør  11 maj 2022
I11864 
Fuiren, Anne 
f. 30 mar. 1634  København  11 maj 2022
I11839 
Lime, Lambert Ebbesen 
f. 29 sep. 1620  Ribe  11 maj 2022
I11865 
Wildschyt, Kirstine Clausdatter 
   10 maj 2022
I9837 
Dillman, Martha 
f. jan. 1881  Wisconsin  10 maj 2022
I9361 
Olson, James Robert 
f. 16 jan. 1878  Raymond, Racine County, Wisconsin, USA  10 maj 2022
I11837 
Lime, Karen Pedersdatter 
   8 maj 2022
I11861 
Mattiesen, Thomas 
   8 maj 2022
I11862 
Thomasen, Matties 
f. 14 aug. 1681  Skibsted, Hellum, Ålborg  8 maj 2022
I11860 
Rosenberg, Ingeborg Frantsdatter 
   7 maj 2022
I11834 
Lime, Karen Pedersdatter 
   7 maj 2022
I11857 
Astrup, Niels Poulsen 
f. 1615  Astrup  7 maj 2022
I11859 
Christensdatter, Else 
   7 maj 2022
I11858 
Astrup, Poul Andersen 
   7 maj 2022
I11836 
Astrup, Anne Poulsdatter 
   7 maj 2022
I11854 
Lime, Maren Madsdatter 
   7 maj 2022
I11856 
Guldsmed, Mads Andersen 
   7 maj 2022
I11853 
Lime, Dorte Madsdatter 
   7 maj 2022
I11852 
Lime, Kirsten Madsdatter 
   7 maj 2022
I11420 
Guldsmed, Lydick Andersen 
f.   Ribe  4 maj 2022
I11418 
Guldsmed, Anders Lydicksen 
f. ca. 1540   4 maj 2022
I11549 
Lime, Laurits Madsen 
f. ca. 1610  Ribe  4 maj 2022
I11848 
Lambertsen, Knud 
   4 maj 2022
I11831 
Roed, Gertrud Olufsdatter 
   4 maj 2022
I11847 
Lang, Mads Hansen 
   4 maj 2022
I11829 
Roed, Johanne Olufsdatter 
   4 maj 2022
I11846 
Hansen, Jacob 
   4 maj 2022
I11828 
Roed, Dorte Olufsdatter 
   4 maj 2022
I11830 
Jacobsen, Hans 
f. ca. 1578   3 maj 2022
I11832 
Roed, Nn Olufsen 
   3 maj 2022
I11827 
Lime, Ebbe Lassen 
   3 maj 2022
I11838 
Lambertsdatter, Marine 
   3 maj 2022
I11826 
Lime, Peder Lassen 
f. ca. 1583  Ribe  3 maj 2022
I11833 
Christensdatter, Nn 
   3 maj 2022
I11825 
Lime, Mads Lassen 
f. 1584  Ribe  3 maj 2022
I11436 
Roed, Oluf Pedersen 
f. 1548  Vandel  3 maj 2022
I11438 
Lime, Las Hansen 
   3 maj 2022
I11447 
Lime, Morten Madsen 
f. 1564  Keldkær herregård, Bredsten  2 maj 2022
I7731 
Ibsen, Ib Lambertsen 
   2 maj 2022
I5106 
Thøgersen, Lene Lauridsdatter 
f.   Ribe  2 maj 2022
I5167 
Nielsen, Oluf 
f. ca. 1538   2 maj 2022
I11823 
Riber, Anders Olufsen 
f.   Ribe  2 maj 2022
I11822 
Olufsen, Niels 
f. 20 sep. 1570  Ribe  2 maj 2022
I11824 
Olufsdatter, Kirsten 
   2 maj 2022
I11821 
Achton, Christen Jacobsen 
   30 apr. 2022
I11818 
Jørgensdatter, Elisabeth Sophie 
f.   Nordby, Samsø  30 apr. 2022
I11817 
Nielsdatter, Margrethe 
   30 apr. 2022
I11233 
Torkildsen, Niels 
   30 apr. 2022
I11816 
Rosenstjerne, Dines Jensen 
f. ca. 1607  Hunseby eller Lunde  30 apr. 2022
I11815 
Karen 
   27 apr. 2022
I11814 
Riber, Jens Olufsen 
f. ca. 1580  Ribe  27 apr. 2022
I11810 
Mulvad, Voldborg Nielsdatter 
f. ca. 1678  Ribe  27 apr. 2022
I4004 
Rhoed, Anders Hansen 
f. 1659  Skovby-Bogense, Skovby, Odense  25 apr. 2022
I11761 
Brøndum, Peder Jensen 
   25 apr. 2022
I11270 
Svane, Anders Hansen 
f. 1601  Ribe  25 apr. 2022
I11762 
Hemmet, Bagge Iversen 
f. 1623  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  24 apr. 2022
I11721 
Riis, Nikolaj Willumsen 
f. ca. 1678   24 apr. 2022
I11722 
Evendorff, Anne Cathrine Mortensdatter 
f. ca. 1695   24 apr. 2022
I11711 
Bruun, Kirsten Andreasdatter 
f. ca. jul. 1672  Ribe  24 apr. 2022
I11712 
Bruun, Maren Andreasdatter 
   24 apr. 2022
I11809 
Vandel, Anders Johansen 
f. ca. 1682   24 apr. 2022
I11731 
Fridsch, Peder Madsen 
f. 7 jun. 1712  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  21 apr. 2022
I11729 
Groes, Marie 
f. 17 sep. 1681   21 apr. 2022
I11807 
Mulvad, Niels Christensen 
f. ca. 1653   20 apr. 2022
I11763 
Tønnesdatter, Kirsten 
f. 1621   20 apr. 2022
I11704 
Brøndum, Jens Pedersen 
   20 apr. 2022
I11806 
Heldvad, Nikolaj 
f. 5 mar. 1703   18 apr. 2022
I11733 
Fridsch, Anne Kirstine Madsdatter 
f. 23 apr. 1717  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  18 apr. 2022
I11805 
Anchersen, Ancher 
f. 7 jan. 1702  I Borch præstegård  18 apr. 2022
I11732 
Fridsch, Ingeborg Kirstine Madsdatter 
f. 1714  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  18 apr. 2022
I11701 
Friis, Kirsten Jensdatter 
f. ca. 1648   18 apr. 2022
I11741 
Frausing, Christoffer Andreasen 
f. 9 jun. 1720  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  17 apr. 2022
I11697 
Fridsch, Mads Pedersen 
f. 20 okt 1672  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  17 apr. 2022
I11788 
Rodschou, Johanne Marie 
f. ca. 1738   17 apr. 2022
I11802 
Bach, Kirsten Sørensdatter 
   17 apr. 2022
I11801 
Rodschou, Jens Poulsen 
   17 apr. 2022
I11804 
Riis, Hilleborg Jensdatter 
   17 apr. 2022
I11803 
Meldahl, Tolle Olufsen 
   17 apr. 2022
I11790 
Meldahl, Hans Tollesen Lange 
f. 7 okt. 1730  Viborg  17 apr. 2022
I11799 
Falster, Christian Hansen 
f. ca. 1652   16 apr. 2022
I11798 
Falster, Christian 
f. 1 jan. 1690  Branderslev ved Nakskov  16 apr. 2022
I11800 
Staal, Marie Pedersdatter 
   16 apr. 2022
I11688 
Baggesen, Margrethe Jensdatter 
f. 11 sep. 1692  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  16 apr. 2022
I11797 
Raffn, Mathias Nielsen 
   15 apr. 2022
I11686 
Baggesen, Susanne Dorthe Jensdatter 
f. 1688  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  15 apr. 2022
I11796 
Bjerregaard, Clemend Eriksen 
   15 apr. 2022
I11693 
Buchholtz, Øllegaard 
f. 16 maj 1695   15 apr. 2022
I11682 
Baggesen, Laurids Jensen 
f. 30 jun. 1681  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  15 apr. 2022
I11684 
Baggesen, Anne Jensdatter 
f. 10 nov. 1684  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  15 apr. 2022
I11696 
Ussing, Niels Jensen 
f. 22 dec. 1652   15 apr. 2022
I11685 
Baggesen, Vibeke Jensdatter 
f. 1687  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  14 apr. 2022
I11690 
Baggesen, Bagge 
f. 4 maj 1691  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  14 apr. 2022
I11687 
Baggesen, Nn Jensen 
   13 apr. 2022
I11691 
Baggesen, Else Marie Jensdatter 
f. 1694  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  13 apr. 2022
I11683 
Baggesen, Mette Jensdatter 
f. 1683  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  13 apr. 2022
I11681 
Baggesen, Peder Jensen 
f. 24 dec. 1685  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  13 apr. 2022
I7665 
Pedersen Rentemester, Jørgen 
f. før 1510  Ribe  13 apr. 2022
I11703 
Brøndum, Ingeborg Jensdatter 
   13 apr. 2022
I11414 
Terpager, Gregers Pedersen 
f. 1632  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  13 apr. 2022
I11743 
Brychmann, Gertrud 
f. 1767  Sejlstrup, Børglum, Hjørring  13 apr. 2022
I11789 
Bjerring, Peder 
   13 apr. 2022
I11795 
Bjerring, Christiane Marie 
   13 apr. 2022
I11794 
Bjerring, Maren Pedersdatter 
   13 apr. 2022
I11793 
Thybo, Karen Sørensdatter Klitgaard 
   13 apr. 2022
I11792 
Færch, Niels Nielsen 
   13 apr. 2022
I11742 
Færch, Maren Kirstine Nielsdatter 
f. 1777  Nibe, Hornum, Ålborg  13 apr. 2022
I948 
Due, Niels Andreas Pedersen 
f. ca. 1798  Hobro  13 apr. 2022
I11781 
Due, Anders 
f. 22 dec. 1805  Hobro  12 apr. 2022
I11782 
Rose, Ottilia Eleonora Temperantia 
f. 2 feb. 1811  Skt.Petri, Sokkelund, København  12 apr. 2022
I11779 
Due, Mannerup Pedersen 
f. 1734  Højslev, Fjends, Viborg  12 apr. 2022
I11791 
Due, Mandrup Pedersen 
f. ca 1795  Hobro  12 apr. 2022
I949 
Due, Peder Mandrup 
f. ca dec. 1766  Hobro  12 apr. 2022
I3866 
Qvistgård, Johanne Marie Andersdatter 
f. 1782  Østergaard, Åsted, Harre, Viborg  12 apr. 2022
I11783 
Due, Gjertrud Maren Kirstine 
f. 4 nov. 1803  Hobro  11 apr. 2022
I11784 
Due, Anne Marie 
f. 18 feb. 1812  Hobro, Onsild, Randers  11 apr. 2022
I11787 
Brychmann, Andreas 
   11 apr. 2022
I11785 
Qvistgaard, Anders Nielsen 
f. 1748   11 apr. 2022
I11786 
Qvistgaard, Pernille Marie 
f. cirka 1758   11 apr. 2022
I11780 
Sørensdatter, Anne Marie 
   10 apr. 2022
I11709 
Brøndum, Søren Pedersen 
   6 apr. 2022
I11411 
Gregersdatter, Dorete 
f. 10 sep. 1595  Ribe  6 apr. 2022
I11777 
Terpager, Peder Gregersen 
f. ca. 1659  Ribe  5 apr. 2022
I7773 
Baggesen, Lambert 
f. 1620  Ribe  5 apr. 2022
I11778 
Terpager, Peder Pedersen 
f. 1639  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  5 apr. 2022
I11774 
Terpager, Maren Pedersdatter 
f. 1631  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  5 apr. 2022
I11775 
Nielsen, Frands 
f. maj 1620  Ribe  5 apr. 2022
I11770 
Pedersen, Jens 
f. 1618   5 apr. 2022
I11769 
Terpager, Anne Pedersdatter 
f. 30 sep. 1617  Ribe  5 apr. 2022
I11766 
Terpager, Jens Pedersen 
f. 1624  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  4 apr. 2022
I11767 
Terpager, Claus Pedersen 
f. 1627  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  4 apr. 2022
I11768 
Terpager, Ingeborg Pedersdatter 
f. 1630  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  4 apr. 2022
I11410 
Terpager, Peder Jensen 
f. 1579   4 apr. 2022
I584 
Bruun, Oscar Jesper 
f. 20 sep. 1858  Aarhus Domsogn, Hasle, Aarhus  4 apr. 2022
I1587 
Haugsted, Christian 
f. 21 jan. 1781  Sct.Hans, Odense, Odense  4 apr. 2022
I11765 
Juul, Iver 
   4 apr. 2022
I2795 
Lindberg, Inger Sophie 
f. 1776  Stockholm  4 apr. 2022
I11708 
Hostrup, Kirstine Christensdatter 
   2 apr. 2022
I11694 
Friis, Kirsten Christensdatter 
f. 16 dec. 1618  Ribe  2 apr. 2022
I9821 
Brøndum, Christen Pedersen 
   2 apr. 2022
I1559 
Haugsted, Andreas Peter 
f. 3 okt. 1807  Vor Frue, Odense, Odense  2 apr. 2022
I11759 
Brøndum, Peder Sørensen 
   1 apr. 2022
I11758 
Ægidiusdatter, Dorthe 
   1 apr. 2022
I11757 
Brøndum, Frands Jensen 
   1 apr. 2022
I11756 
Pedersdatter, Maren 
   1 apr. 2022
I11747 
Nn 
   31 mar. 2022
I11748 
Mortensen, Morten 
   31 mar. 2022
I11749 
Nn 
   31 mar. 2022
I11751 
Hansen, Jørgen 
   31 mar. 2022
I11755 
Christensen, Jens 
   30 mar. 2022
I11753 
Mortensdatter, Marine 
   30 mar. 2022
I11754 
Skriver, Hans 
   30 mar. 2022
I11752 
Mortensdatter, Nn 
   30 mar. 2022
I11750 
Mortensdatter, Marine 
   30 mar. 2022
I11746 
Skrædder, Morten 
   30 mar. 2022
I11599 
Kjær, Søren Mortensen 
f. 1510  Ribe  30 mar. 2022
I11102 
Terpager, Laurids Pedersen 
f. 28 feb. 1684  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  30 mar. 2022
I11706 
Bramming, Peder Jensen 
f. 1546   29 mar. 2022
I11744 
Pedersdatter, Maren 
f.   Bølling  29 mar. 2022
I11725 
Grimstrup, Jørgen Jørgensen 
f. 1600  Grimstrup  29 mar. 2022
I11745 
Roest, Anders Hansen 
f. 1621  Roest  29 mar. 2022
I11724 
Clausen, Niels 
   29 mar. 2022
I11740 
Frausing, Sophie Andreasdatter 
f. 29 apr. 1714  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  9 mar. 2022
I11728 
Frausing, Andreas Jensen 
   8 mar. 2022
I11739 
Fridsch, Andreas Madsen 
f. 15 aug. 1715  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  6 mar. 2022
I11736 
Fridsch, Peder Madsen 
f. 30 mar. 1708  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  6 mar. 2022
I11738 
Fridsch, Ingeborg Madsdatter 
f. 10 dec. 1710  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  6 mar. 2022
I11737 
Fridsch, Andreas Bruun Madsen 
f. 28 jul. 1709  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  6 mar. 2022
I11734 
Fridsch, Andreas Madsen 
f. 7 sep. 1705  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  6 mar. 2022
I11735 
Fridsch, An-Chirstin Madsdatter 
f. 1707  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  1 mar. 2022
I11699 
Fridsch, Peder Madsen 
f. 1645   1 mar. 2022
I11100 
Harbo, Maren Rasmusdatter 
f. 1617   1 mar. 2022
I11404 
Vandel, Else Hansdatter 
f. 1646  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  1 mar. 2022
I11099 
Terpager, Niels Pedersen 
f. 1618   1 mar. 2022
I11730 
Schutz, Anna 
f. 13 apr. 1698  Hjembæk Præstegård  20 feb. 2022
I11103 
Terpager, Vibeke Pedersdatter 
f. 1685  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  19 feb. 2022
I11727 
Galthen, Venzel Pedersen 
f. 8 sep. 1683  Galten  16 feb. 2022
I11726 
Jørgensdatter, Kirstine 
   14 feb. 2022
I51 
Mette 
   14 feb. 2022
I3845 
Poulsen, Jørgen 
   14 feb. 2022
I11723 
Jørgensdatter, Anna 
   14 feb. 2022
I2399 
Jørgensen, Jørgen 
   14 feb. 2022
I9562 
Carstensen, Frants Eberhart 
f. 11 jan. 1689  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  13 feb. 2022
I7788 
Friis, Kirsten Hansdatter 
f. 1624  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  13 feb. 2022
I4334 
Stage, Dorothea Sørensdatter 
f. ca. 1558   13 feb. 2022
I2104 
Jensen, Bagge 
f. 1511  Ribe  13 feb. 2022
I11048 
Baggesen, Jens Lauridsen 
f. 19 nov. 1650  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  13 feb. 2022
I7745 
Baggesdatter, Anne 
   13 feb. 2022
I7746 
Buch, Ebbe Mogensen 
   1 feb. 2022
I11720 
Nielsen, Hans 
   12 jan. 2022
I11719 
Andersen, Hans 
   12 jan. 2022
I11718 
Hansdatter, Anne 
f. 1667  Ribe  12 jan. 2022
I11713 
Mahler, Andreas Hansen 
f. 1663  Ribe  12 jan. 2022
I11717 
Hansen, Las 
f. 1662   12 jan. 2022
I11406 
Knudsen, Niels 
f. ca. 1645   12 jan. 2022
I11710 
Anchersen, Maren Sørensdatter 
   11 jan. 2022
I11695 
Eilertz, Johan Christopher Jacobsen 
f.   København  11 jan. 2022
I11700 
Terkelsdatter, Ane 
   11 jan. 2022
I11707 
Karen 
   10 jan. 2022
I11705 
Jensdatter, Kirsten 
   10 jan. 2022
I11648 
Friis, Maren Christensdatter 
f. 22 maj 1627  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  10 jan. 2022
I5804 
Friis, Christen Nielsen 
f. 1584  Ribe  9 jan. 2022
I8945 
Friis, Laurids Christensen 
f. 1619  Ribe  9 jan. 2022
I10996 
Olsen, Lars 
f. 11 nov. 1835  Rødledshuset, Brorfelde Skov, Brorfelde, Kvanløse, Merløse, Holbæk  8 jan. 2022
I11081 
Vedel, Susanne Pedersdatter 
f. 4 apr. 1656  Reisby  7 jan. 2022
I5252 
Vedel, Anders Sørensen 
f. 9 nov. 1542  Vejle  5 jan. 2022
I7735 
Grave, Magnus 
f. ca. 1553  Westphalen, Tyskland  5 jan. 2022
I5238 
Svanning, Marine Hansdatter 
f. 21 jan. 1562  Ribe  5 jan. 2022
I11122 
Tønnesen, Karsten 
f. 1616  Flensborg  4 jan. 2022
I11680 
Pedersen, Jørgen 
f. ca. 1601   4 jan. 2022
I11679 
Christensdatter, Mette 
f. ca. 1604   4 jan. 2022
I8840 
Wariner, Florence June 
f. 10 jun. 1921  Roberta, Bryan County, Oklahoma, USA  3 jan. 2022
I9307 
Satterlund, Lois 
f. ca. 1917   3 jan. 2022
I6846 
Nielsen, Tove Inger 
f. 13 nov. 1917  Helligånd, København  3 jan. 2022
I7513 
Meinertsen, Kaj Kristian 
f. 9 aug. 1925   3 jan. 2022
I9328 
Hickey, John Milton Jr. 
f. 6 apr. 1925  Warren, Warren County, Pennsylvania, USA  3 jan. 2022
I8004 
Hartmann, Fritz Michael 
f. 25 feb. 1909  Frihavn, Sokkelund, København  3 jan. 2022
I1503 
Hansen, Svend 
f. 28 okt. 1922  Endelave, Nim, Skanderborg  3 jan. 2022
I11236 
Nielsen, Anders 
   2 jan. 2022
I11084 
Worm, Susanne Cathrine Matthiasdatter 
f. 9 apr. 1685   1 jan. 2022
I11128 
Worm, Oluf Matthiassen 
f. 17 jul. 1672   1 jan. 2022
I11119 
de Hemmer, Margrethe Ingeborg Christoffersdatter 
f. 22 sep. 1643  Budolfi Ålborg, Fleskum, Ålborg  1 jan. 2022
I11118 
Worm, Matthias Olufsen 
f. 19 apr. 1636  Vor Frue København, Sokkelund, København  1 jan. 2022
I7639 
Laugesen, Hans 
f. 13 jan. 1530  Ribe  1 jan. 2022
I7339 
Olsen, Amanda Dorthea 
f. 26 okt. 1893  Kvarmløse, Soderup, Merløse, Holbæk  26 sep. 2021
I7342 
Jensen, Peter Clement 
f. 8 jul. 1896  Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk  26 sep. 2021
I7331 
Olsen, Jens Laurids 
f. 22 apr. 1885  Nr.Vallenderød, Tølløse, Merløse, Holbæk  26 sep. 2021
I11678 
Ruth 
   26 sep. 2021
I11677 
Olsen, Thorkild 
   26 sep. 2021
I11675 
Bendtsen, Erna Kirstine 
   26 sep. 2021
I11676 
Meinild, Svend Ole Meinert 
   25 sep. 2021
I11674 
Olsen, Carl Gunnar Meinert 
f. 1922   25 sep. 2021
I7335 
Olsen, Anders Ludvig 
f. 15 mar. 1889  Nr.Vallenderød, Tølløse, Merløse, Holbæk  25 sep. 2021
I7728 
Ibsen, Marine Lambertsdatter 
   16 sep. 2021
I7734 
Timsdatter, Ellen 
   16 sep. 2021
I7732 
Viborg, Jens Pedersen 
f. ca. 1500   16 sep. 2021
I5120 
Madsen, Poul 
f. 1527  Køge  15 sep. 2021
I11672 
Hasebard, Cathrine Jacobsdatter 
f. ca. 1547   15 sep. 2021
I5119 
Stage, Karine Sørensdatter 
f. 1548   15 sep. 2021
I11673 
Poulsdatter, Dorothea 
f. ca. 1546   14 sep. 2021
I11671 
Nn, Ursula 
   14 sep. 2021

Familier
                                                                                                                                                                                                               
 ID   Mands ID   Mands navn   Kvindes ID   Kvindes navn   Gift   Sidst ændret 
 F4440 
 I11993  Johan Haro van Fochen  I11992  Anne Marie Poulson  13 aug. 1773  3 aug. 2022
 F4439 
 I11698  Christian Siegfred Eenholm  I11992  Anne Marie Poulson  3 okt. 1759  3 aug. 2022
 F4301 
 I11714  Jep Pedersen Eenholm  I11715  Karen Nielsdatter  17 dec. 1696  3 aug. 2022
 F4291 
 I11698  Christian Siegfred Eenholm  I11689  Sofie Dorthe Andreasdatter Bruun  18 mar. 1723  2 aug. 2022
 F2736 
 I1551  Albert Louis Haugsted  I7303  Dagmar Olsen  17 dec. 1908  20 jul. 2022
 F4437 
 I11968  Carl Vilhelm Friis  I11990  Marie Sofie Camilla Regine Limkilde  6 dec. 1868  19 jul. 2022
 F4438 
 I11991  Johan Frederik Biering  I11990  Marie Sofie Camilla Regine Limkilde  24 jun. 1880  19 jul. 2022
 F4436 
 I11970  Peter Alexander Montagne Lillienskjold  I11965  Josephine Mathilde Friis  16 jul. 1857  18 jul. 2022
 F4416 
 I11945  Junius Hansteen Blumensaadt  I11946  Anna Christine Ramløse  21 okt. 1830  18 jul. 2022
 F418 
 I439  Nicolai Nielsen Blumensaadt  I1205  Susanne Kathrine Göttsche  1793  17 jul. 2022
 F4435 
 I11988  Niels Pedersen Høgh  I11989  Ellen Marie Pedersdatter  20 jun. 1707  11 jul. 2022
 F4428 
 I11974  Peder Jørgensen Flensborg  I11975  Barbara Nielsdatter Høg  1679  11 jul. 2022
 F4434 
 I11985  Jørgen Pedersen Høegh  I11986  Helene Dorothea Ovesdatter Guldberg  18 jan. 1724  10 jul. 2022
 F4433 
 I11985  Jørgen Pedersen Høegh  I11984  Anne Mikkelsdatter  20 jul. 1711  10 jul. 2022
 F4432 
 I11983  Mikkel Lauridsen  I11982  Gjertrud Nielsdatter Munk    9 jul. 2022
 F4431 
 I11974  Peder Jørgensen Flensborg  I11982  Gjertrud Nielsdatter Munk  28 feb. 1698  9 jul. 2022
 F4430 
 I11964  Gustav Adolph Friis  I11981  Clara Maria Holm  10 sep. 1858  7 jul. 2022
 F4429 
 I11980  Johan Herman Rudolph Caroc  I11963  Sophie Frederikke Friis  28 aug. 1851  4 jul. 2022
 F3606 
 I9824  Laurits Andersen Gonsager  I9818  Maren Hansdatter Svane    1 jul. 2022
 F3601 
 I9811  Hans Knudsen Svane  I9815  Johanne Jensdatter  1632  30 jun. 2022
 F3608 
 I9187  Hans Clausen Svane  I9819  Maren Pedersdatter Høgh    29 jun. 2022
 F4427 
 I11962  Hans Emil Friis  I11973  Marie Magdalene Marenza Termansen  9 jun. 1866  28 jun. 2022
 F4426 
 I11962  Hans Emil Friis  I11972  Anna Ditlevine Monrad  21 apr. 1857  28 jun. 2022
 F4425 
 I11971  Severin Christian Klem  I11961  Johanne Nicoline Friis  11 maj 1854  26 jun. 2022
 F4424 
 I11970  Peter Alexander Montagne Lillienskjold  I11960  Susanne Catharine Friis  29 aug. 1849  24 jun. 2022
 F4423 
 I11958  Frederik Ludvig Friis  I11969  Emma Aarestrup  29 jul. 1853  23 jun. 2022
 F2794 
 I7456  Julius Jensen  I428  Betty Marie Cathinka Blumensaadt  30 jun. 1914  21 jun. 2022
 F4422 
 I11957  Peter Frederiksen Friis  I11943  Betty Catharina Birgitta Blumensaadt  29 jul. 1820  21 jun. 2022
 F4421 
 I11955  Anders Hansen Ulf  I11956  Hanna Janniksen  9 feb. 1765  18 jun. 2022
 F4417 
 I11947  Jannik Andersen  I1205  Susanne Kathrine Göttsche  31 maj 1805  18 jun. 2022
 F4420 
 I11953  Christopher Kinch Göttsche  I11954  Johanne Christiane Rose    16 jun. 2022
 F4418 
 I11950  Tobias Andreas Frederik Paulsen  I11949  Johanne Nicoline Andersen  1 jul. 1837  15 jun. 2022
 F4419 
 I11951  Johan Andreas Paulsen  I11952  Sophie Frederikke Holm    15 jun. 2022
 F33 
 I4004  Anders Hansen Rhoed  I2759  Maren Lauritzdatter    6 jun. 2022
 F198 
 I3959  Rasmus Rasmussen  I3882  Johanne Rasmusdatter    6 jun. 2022
 F157 
 I3959  Rasmus Rasmussen  I2078  Karen Jensdatter    6 jun. 2022
 F4415 
 I11936  Niels Peter Olsen  I11937  Francisca Ludovica Theodora Sicklau    30 maj 2022
 F4411 
 I11932  Christen Arsleben Lindam  I11931  Hanna Bartholina Lohmann  21 sep. 1759  26 maj 2022
 F4413 
 I11934  Jørgen Morsleth  I11925  Kirstine Marie Jensdatter Greis  10 okt. 1755  25 maj 2022
 F4406 
 I11918  Jens Bertelsen Greis  I11919  Anne Kirstine    25 maj 2022
 F4414 
 I11921  Christian Sommerfeldt Nerenst  I11935  Mariane Morsleth  29 okt. 1792  25 maj 2022
 F4407 
 I11921  Christian Sommerfeldt Nerenst  I11920  Sophia Hedevig Jensdatter Greis  23 jul. 1763  25 maj 2022
 F4412 
 I11933  Peder Nielsen Winge  I11926  Charlotte Amalie Jensdatter Greis    25 maj 2022
 F4409 
 I11924  Frederik Frederiksen Lohmann  I11922  Valborg Jensdatter Greis  20 feb. 1739  24 maj 2022
 F4410 
 I11927  Otto Frederik Stub  I11928  Louise Elisabeth Kratzenstein    23 maj 2022
 F4408 
 I11923  Laurits Lauritsen Stub  I11922  Valborg Jensdatter Greis  14 dec. 1752  23 maj 2022
 F4405 
 I11917  Bertel Jensen Greis  I11812  Maren Baggesdatter Hemmet    23 maj 2022
 F1868 
 I1087  Hans Mortensen Friis  I4388  Else Baggesdatter Suur  29 sep. 1673  22 maj 2022
 F4404 
 I11916  Jens Sørensen  I11564  Ide Margrethe Hansdatter Friis    22 maj 2022
 F3499 
 I9504  Hans Nielsen Friis  I9505  Lene Kjeldsdatter  28 jun. 1618  22 maj 2022
 F4393 
 I11901  Frederik Hansen Friis  I9509  Dorte Baggesen  1672  22 maj 2022
 F4262 
 I11639  Bertel Jørgensen Taulov  I11567  Karen Madsdatter Lime  21 jul. 1680  22 maj 2022
 F4224 
 I11566  Hans Madsen Lime  I11573  Karen Jørgensdatter Taulov  13 maj 1674  22 maj 2022
 F4199 
 I11498  Bent Olufsen Grøn  I11496  Ide Pedersdatter Lime    22 maj 2022
 F4402 
 I11914  Søren Sørensen Gørding  I11835  Gertrud Pedersdatter Lime  1646  21 maj 2022
 F4403 
 I11914  Søren Sørensen Gørding  I11915  Maren Olufsdatter  1637  21 maj 2022
 F4401 
 I11913  Jens Mortensen  I11850  Karen Madsdatter Lime    21 maj 2022
 F4399 
 I11911  Hans Hommersen  I11849  Lene Madsdatter Lime  1657  21 maj 2022
 F4400 
 I11912  Anders Clemendsen  I11849  Lene Madsdatter Lime  1660 el 1661  21 maj 2022
 F4398 
 I11910  Povl Mortensen Astrup  I11909  Sidsel Andersdatter Vedel    21 maj 2022
 F2668 
 I5252  Anders Sørensen Vedel  I7154  Mette Hansdatter Laugesen  20 aug. 1581  21 maj 2022
 F4394 
 I11901  Frederik Hansen Friis  I11902  Anna Hansdatter Lend  1657  21 maj 2022
 F4397 
 I11901  Frederik Hansen Friis  I11906  Maren Larsdatter Lassen  1669  21 maj 2022
 F4396 
 I9500  Hans Nielsen Lend  I11905  Anna Ægidiidatter Stub    21 maj 2022
 F4395 
 I11904  Ægidius Lauridsen Stub  I11903  Marine Andersdatter Vedel    21 maj 2022
 F3496 
 I9500  Hans Nielsen Lend  I9499  Anna S. Madsdatter Pors  1617  21 maj 2022
 F2943 
 I7778  Peder Olufsen Roed  I7768  Dorete Baggesdatter    21 maj 2022
 F4392 
 I11900  Hans Olufsen  I11893  Anne Pedersdatter  1 jan. 1615  21 maj 2022
 F4389 
 I11898  Mathias Nielsen Weile  I11897  Karen Hansdatter Guldsmed  11 nov. 1576  21 maj 2022
 F4202 
 I11420  Lydick Andersen Guldsmed  I11523  Lene Pedersdatter    21 maj 2022
 F4391 
 I11899  Jacob Hansen Buch  I11894  Margrethe Pedersdatter  12 okt. 1606  21 maj 2022
 F4390 
 I11899  Jacob Hansen Buch  I11897  Karen Hansdatter Guldsmed    21 maj 2022
 F2905 
 I9227  Niels Madsen Buch  I9228  Karen Madsdatter Weile    21 maj 2022
 F4388 
 I11895  Hans Lydicksen Guldsmed  I11896  Maren Jepsdatter    21 maj 2022
 F4019 
 I11072  Peder Christensen  I11073  Else Iversdatter Vandel  8 okt. 1587  20 maj 2022
 F2224 
 I5804  Christen Nielsen Friis  I5905  Ingeborg Lauridsdatter Thøgersen  13 okt. 1617  19 maj 2022
 F4387 
 I11889  Iver Gregersen Krabbe  I11892  Dorthe Hansdatter Holst    19 maj 2022
 F4386 
 I11891  Lorentz Kaaberholm  I11890  Ingeborg Hansdatter Friis  27 okt. 1726  19 maj 2022
 F4385 
 I11889  Iver Gregersen Krabbe  I11890  Ingeborg Hansdatter Friis    19 maj 2022
 F3630 
 I9899  Gregers Iversen Krabbe  I9898  Karen Lambertsdatter Barfod    19 maj 2022
 F4383 
 I11088  Rasmus Hansen Roager  I11885  Maren Jensdatter Sevel  1 okt. 1705  19 maj 2022
 F4384 
 I11886  Jens Andersen Sevel  I11887  Nn    19 maj 2022
 F4382 
 I11088  Rasmus Hansen Roager  I11884  Cecilie Hansdatter Friis  10 jun. 1696  18 maj 2022
 F4270 
 I11651  Hans Hansen Roager  I11653  Anne Rasmusdatter    18 maj 2022
 F4271 
 I5293  Laurids Mortensen Friis  I11654  Anne Hansdatter Roager  28 feb. 1683  18 maj 2022
 F3629 
 I5294  Christen Mortensen Friis  I9898  Karen Lambertsdatter Barfod  1675  17 maj 2022
 F4026 
 I8945  Laurids Christensen Friis  I11086  Vibeke Jensdatter  21 sep. 1656  17 maj 2022
 F4381 
 I11883  Bertel Hansen Fædder  I11108  Gedske Lukasdatter    17 maj 2022
 F4033 
 I11089  Laurids Lauridsen Friis  I11108  Gedske Lukasdatter  13 jun. 1694  17 maj 2022
 F4380 
 I11882  Peder Ananiassen Beyer  I11878  Maren Sørensdatter Friis    17 maj 2022
 F4379 
 I11881  Niels Hansen Bugge  I11878  Maren Sørensdatter Friis    17 maj 2022
 F4378 
 I11880  Jacob Rasmussen Stoud  I11878  Maren Sørensdatter Friis    17 maj 2022
 F4377 
 I11879  Isak Jørgensen  I11878  Maren Sørensdatter Friis    17 maj 2022
 F2007 
 I5260  Søren Christensen Friis  I5245  Marine Hansdatter Svanning  5 feb. 1604  17 maj 2022
 F4376 
 I11877  Peder Nielsen Tygholm  I11432  Birgitte Jacobsdatter    17 maj 2022
 F4375 
 I11876  Niels Sørensen  I11874  Dorthea Andersdatter Friis    17 maj 2022
 F4374 
 I11875  Hans Trægaard  I11873  Mariche Andersdatter Friis    17 maj 2022
 F4373 
 I11430  Anders Christensen Friis  I11432  Birgitte Jacobsdatter    17 maj 2022
 F3308 
 I8947  Christen Friis  I3402  Kirsten Christensdatter    16 maj 2022
 F2009 
 I5262  Niels Sørensen Glud  I5253  Maren Christensdatter Friis  22 sep. 1605  16 maj 2022
 F4161 
 I5262  Niels Sørensen Glud  I11433  Marine Pedersdatter Hegelund  19 jul. 1590  16 maj 2022
 F2885 
 I7643  Peder Mortensen Hegelund  I7640  Marine Laugesdatter  ca. 1561  16 maj 2022
 F4295 
 I11704  Jens Pedersen Brøndum  I11694  Kirsten Christensdatter Friis    16 maj 2022
 F4371 
 I11867  Jens Jensen Kølholt  I11868  Abigail Marie Henriksdatter Bøtcher  19 jul. 1737  15 maj 2022
 F4370 
 I11867  Jens Jensen Kølholt  I11760  Margrethe Jensdatter Brøndum  5 nov. 1716  15 maj 2022
 F4369 
 I11866  Johan Hansen Buch  I11760  Margrethe Jensdatter Brøndum  14 feb. 1694  15 maj 2022
 F4372 
 I11866  Johan Hansen Buch  I11869  Kirsten Jørgensdatter    15 maj 2022
 F4368 
 I11851  Laurids Madsen Lime  I11865  Kirstine Clausdatter Wildschyt  jan. 1639  11 maj 2022
 F4367 
 I11839  Lambert Ebbesen Lime  I11864  Anne Fuiren    10 maj 2022
 F4366 
 I11839  Lambert Ebbesen Lime  I11863  Alhed Johansdatter Holst    10 maj 2022
 F4365 
 I11861  Thomas Mattiesen  I11837  Karen Pedersdatter Lime    8 maj 2022
 F4364 
 I11857  Niels Poulsen Astrup  I11860  Ingeborg Frantsdatter Rosenberg  1652  7 maj 2022
 F4363 
 I11858  Poul Andersen Astrup  I11859  Else Christensdatter    7 maj 2022
 F4362 
 I11857  Niels Poulsen Astrup  I11834  Karen Pedersdatter Lime    7 maj 2022
 F4361 
 I11855  Anders Lydicksen Guldsmed  I11852  Kirsten Madsdatter Lime    7 maj 2022
 F4353 
 I11825  Mads Lassen Lime  I11824  Kirsten Olufsdatter  20 okt. 1605  4 maj 2022
 F4360 
 I11848  Knud Lambertsen  I11831  Gertrud Olufsdatter Roed    4 maj 2022
 F4162 
 I10390  Lambert Knudsen  I11429  Margrethe Christensdatter Friis  1591  4 maj 2022
 F4359 
 I11847  Mads Hansen Lang  I11829  Johanne Olufsdatter Roed  30 aug. 1612  4 maj 2022
 F4358 
 I11846  Jacob Hansen  I11828  Dorte Olufsdatter Roed    4 maj 2022
 F4357 
 I11830  Hans Jacobsen  I11828  Dorte Olufsdatter Roed  1608  4 maj 2022
 F4166 
 I11436  Oluf Pedersen Roed  I11437  Kirsten Lasdatter Lime  1 nov. 1589  3 maj 2022
 F4356 
 I11827  Ebbe Lassen Lime  I11838  Marine Lambertsdatter    3 maj 2022
 F4355 
 I11826  Peder Lassen Lime  I11836  Anne Poulsdatter Astrup    3 maj 2022
 F4354 
 I11826  Peder Lassen Lime  I11833  Nn Christensdatter    3 maj 2022
 F4173 
 I11447  Morten Madsen Lime  I11439  Karen Pedersdatter Notler  eft. 31 maj 1597  2 maj 2022
 F4167 
 I11438  Las Hansen Lime  I11439  Karen Pedersdatter Notler  ca. 1572  2 maj 2022
 F1957 
 I5167  Oluf Nielsen  I5106  Lene Lauridsdatter Thøgersen    2 maj 2022
 F4352 
 I11821  Christen Jacobsen Achton  I11819  Maren Christensdatter Humble    30 apr. 2022
 F4351 
 I11816  Dines Jensen Rosenstjerne  I11819  Maren Christensdatter Humble    27 apr. 2022
 F4350 
 I11816  Dines Jensen Rosenstjerne  I11818  Elisabeth Sophie Jørgensdatter  1652  27 apr. 2022
 F4349 
 I11816  Dines Jensen Rosenstjerne  I11817  Margrethe Nielsdatter  1638  27 apr. 2022
 F4348 
 I11814  Jens Olufsen Riber  I11815  Karen    27 apr. 2022
 F4323 
 I11762  Bagge Iversen Hemmet  I11763  Kirsten Tønnesdatter    27 apr. 2022
 F4345 
 I11807  Niels Christensen Mulvad  I11764  Karen Baggesdatter Hemmet  1680  27 apr. 2022
 F4305 
 I11721  Nikolaj Willumsen Riis  I11722  Anne Cathrine Mortensdatter Evendorff    24 apr. 2022
 F4347 
 I11809  Anders Johansen Vandel  I11712  Maren Andreasdatter Bruun  6 nov. 1704  24 apr. 2022
 F4346 
 I11808  Søren Christen Jensen Sevel  I11711  Kirsten Andreasdatter Bruun  6 nov. 1704  24 apr. 2022
 F4312 
 I11731  Peder Madsen Fridsch  I11740  Sophie Andreasdatter Frausing  27 sep. 1737  21 apr. 2022
 F4344 
 I11806  Nikolaj Heldvad  I11733  Anne Kirstine Madsdatter Fridsch  18 sep. 1737  18 apr. 2022
 F4343 
 I11805  Ancher Anchersen  I11732  Ingeborg Kirstine Madsdatter Fridsch  1732  18 apr. 2022
 F4335 
 I11790  Hans Tollesen Lange Meldahl  I11788  Johanne Marie Rodschou  14 sep. 1785  17 apr. 2022
 F4342 
 I11803  Tolle Olufsen Meldahl  I11804  Hilleborg Jensdatter Riis    17 apr. 2022
 F4341 
 I11801  Jens Poulsen Rodschou  I11802  Kirsten Sørensdatter Bach    17 apr. 2022
 F4340 
 I11799  Christian Hansen Falster  I11800  Marie Pedersdatter Staal    16 apr. 2022
 F4339 
 I11798  Christian Falster  I11688  Margrethe Jensdatter Baggesen  24 sep. 1717  16 apr. 2022
 F4338 
 I11797  Mathias Nielsen Raffn  I11686  Susanne Dorthe Jensdatter Baggesen    15 apr. 2022
 F4337 
 I11796  Clemend Eriksen Bjerregaard  I11686  Susanne Dorthe Jensdatter Baggesen  1 okt. 1721  15 apr. 2022
 F4289 
 I11696  Niels Jensen Ussing  I11684  Anne Jensdatter Baggesen  8 apr. 1704  15 apr. 2022
 F4300 
 I11713  Andreas Hansen Mahler  I11685  Vibeke Jensdatter Baggesen  27 nov. 1704  14 apr. 2022
 F4023 
 I11048  Jens Lauridsen Baggesen  I11081  Susanne Pedersdatter Vedel  1680  14 apr. 2022
 F4334 
 I11789  Peder Bjerring  I11788  Johanne Marie Rodschou  1771  13 apr. 2022
 F4336 
 I11792  Niels Nielsen Færch  I11793  Karen Sørensdatter Klitgaard Thybo    13 apr. 2022
 F4331 
 I11781  Anders Due  I11782  Ottilia Eleonora Temperantia Rose  17 nov. 1836  12 apr. 2022
 F4313 
 I949  Peder Mandrup Due  I11743  Gertrud Brychmann  26 nov. 1794  12 apr. 2022
 F4311 
 I949  Peder Mandrup Due  I11742  Maren Kirstine Nielsdatter Færch  7 apr. 1797  12 apr. 2022
 F106 
 I949  Peder Mandrup Due  I3866  Johanne Marie Andersdatter Qvistgård  21 nov. 1798  11 apr. 2022
 F4333 
 I11787  Andreas Brychmann  I11788  Johanne Marie Rodschou    11 apr. 2022
 F4332 
 I11785  Anders Nielsen Qvistgaard  I11786  Pernille Marie Qvistgaard  10 apr. 1778  11 apr. 2022
 F4330 
 I11779  Mannerup Pedersen Due  I11780  Anne Marie Sørensdatter    10 apr. 2022
 F4298 
 I11706  Peder Jensen Bramming  I11708  Kirstine Christensdatter Hostrup  14 sep. 1600  6 apr. 2022
 F4329 
 I11414  Gregers Pedersen Terpager  I11776  Anne Pedersdatter  1658  6 apr. 2022
 F4157 
 I11410  Peder Jensen Terpager  I11411  Dorete Gregersdatter  13 okt. 1616  5 apr. 2022
 F4328 
 I11775  Frands Nielsen  I11774  Maren Pedersdatter Terpager  20 nov. 1659  5 apr. 2022
 F4326 
 I11770  Jens Pedersen  I11769  Anne Pedersdatter Terpager    5 apr. 2022
 F4327 
 I11773  Gøde Hansen  I11772  Karen Jensdatter    5 apr. 2022
 F4325 
 I11765  Iver Juul  I2795  Inger Sophie Lindberg  1812  4 apr. 2022
 F4324 
 I11761  Peder Jensen Brøndum  I11764  Karen Baggesdatter Hemmet    2 apr. 2022
 F1700 
 I1772  Iver Iversen Hemmet  I257  Karen Pedersdatter Baggesen  27 nov. 1603  2 apr. 2022
 F4296 
 I9821  Christen Pedersen Brøndum  I11705  Kirsten Jensdatter    2 apr. 2022
 F4321 
 I11704  Jens Pedersen Brøndum  I11756  Maren Pedersdatter    1 apr. 2022
 F4322 
 I11709  Søren Pedersen Brøndum  I11758  Dorthe Ægidiusdatter    1 apr. 2022
 F4320 
 I11755  Jens Christensen  I11753  Marine Mortensdatter    30 mar. 2022
 F4319 
 I11754  Hans Skriver  I11752  Nn Mortensdatter    30 mar. 2022
 F4316 
 I11746  Morten Skrædder  I11747  Nn    30 mar. 2022
 F4318 
 I11751  Jørgen Hansen  I11750  Marine Mortensdatter    30 mar. 2022
 F4317 
 I11746  Morten Skrædder  I11749  Nn    30 mar. 2022
 F4315 
 I11745  Anders Hansen Roest  I11744  Maren Pedersdatter  8 jun. 1656  29 mar. 2022
 F4314 
 I11725  Jørgen Jørgensen Grimstrup  I11744  Maren Pedersdatter    29 mar. 2022
 F4309 
 I11728  Andreas Jensen Frausing  I11729  Marie Groes    6 mar. 2022
 F4290 
 I11697  Mads Pedersen Fridsch  I11689  Sofie Dorthe Andreasdatter Bruun  6 nov. 1704  1 mar. 2022
 F4310 
 I11102  Laurids Pedersen Terpager  I11730  Anna Schutz    20 feb. 2022
 F4307 
 I11727  Venzel Pedersen Galthen  I11103  Vibeke Pedersdatter Terpager  14 nov. 1709  19 feb. 2022
 F4308 
 I11728  Andreas Jensen Frausing  I11103  Vibeke Pedersdatter Terpager  25 okt. 1737  16 feb. 2022
 F1712 
 I2399  Jørgen Jørgensen  I267  Gjertrud Lauritsdatter Barfod    14 feb. 2022
 F4306 
 I11724  Niels Clausen  I11723  Anna Jørgensdatter  5 jun. 1597  14 feb. 2022
 F4304 
 I11721  Nikolaj Willumsen Riis  I11711  Kirsten Andreasdatter Bruun    15 jan. 2022
 F4294 
 I11702  Andreas Andreasen Bruun  I11703  Ingeborg Jensdatter Brøndum  1671  13 jan. 2022
 F4302 
 I11406  Niels Knudsen  I11716  Margrethe Lasdatter    12 jan. 2022
 F4303 
 I11719  Hans Andersen  I11716  Margrethe Lasdatter    12 jan. 2022
 F4293 
 I11699  Peder Madsen Fridsch  I11701  Kirsten Jensdatter Friis  ca. 1677  12 jan. 2022
 F4299 
 I11695  Johan Christopher Jacobsen Eilertz  I11710  Maren Sørensdatter Anchersen  2 okt. 1690  11 jan. 2022
 F4297 
 I11706  Peder Jensen Bramming  I11707  Karen    10 jan. 2022
 F4292 
 I11699  Peder Madsen Fridsch  I11700  Ane Terkelsdatter    10 jan. 2022
 F4286 
 I11681  Peder Jensen Baggesen  I11689  Sofie Dorthe Andreasdatter Bruun  14 feb. 1721  10 jan. 2022
 F4288 
 I11695  Johan Christopher Jacobsen Eilertz  I11683  Mette Jensdatter Baggesen  23 jan. 1700  9 jan. 2022
 F4287 
 I11682  Laurids Jensen Baggesen  I11693  Øllegaard Buchholtz    8 jan. 2022
 F4285 
 I11680  Jørgen Pedersen  I11679  Mette Christensdatter    4 jan. 2022
 F4284 
 I11122  Karsten Tønnesen  I11679  Mette Christensdatter    4 jan. 2022
 F1999 
 I5252  Anders Sørensen Vedel  I5238  Marine Hansdatter Svanning  30 jun. 1577  2 jan. 2022
 F4283 
 I11677  Thorkild Olsen  I11678  Ruth    26 sep. 2021
 F2749 
 I7333  Alfred Meinert Olsen  I7334  Valborg Sofie Petersen  17 maj 1912  26 sep. 2021
 F4282 
 I11674  Carl Gunnar Meinert Olsen  I11675  Erna Kirstine Bendtsen  1944  25 sep. 2021
 F2750 
 I7335  Anders Ludvig Olsen  I7336  Helene  30 mar. 1915  25 sep. 2021
 F4280 
 I5120  Poul Madsen  I11672  Cathrine Jacobsdatter Hasebard  4 jul. 1568  15 sep. 2021
 F4281 
 I5120  Poul Madsen  I11673  Dorothea Poulsdatter  11 okt. 1562  15 sep. 2021
 F4279 
 I5120  Poul Madsen  I11671  Ursula Nn    14 sep. 2021