Nyheder (sidste 120 dage)


Billeder

 Ikon   Beskrivelse   Knyttet til   Sidst ændret 
Epitafium i Vor Frue Kirke i Aarhus over Hans Jensen Winther og hans tre hustruer Anna Nielsdatter Friis, Ingeborg Nielsdatter Ferslew og Ingeborg Jensdatter Spliid
Epitafium i Vor Frue Kirke i Aarhus over Hans Jensen Winther og hans tre hustruer Anna Nielsdatter Friis, Ingeborg Nielsdatter Ferslew og Ingeborg Jensdatter Spliid
11) (Fig. 165—166). O. 1700. Billedskærerarbejde omkring indskriftstavle for borgmester Hans Ienssen Wintter, 1648 f. i Aarhuus, 1684 beskikket (til) denne kirkes værge, byens overformynder, 1687 rådmand, 1701 udvalgt til borgmester i byen, »hvilket forvaltet til sin dødsdag«. Haft tre hustruer til ægte: 1679 Anne Friis, fødte tvillingdøtre, hvorefter Gud bortkaldte hende i hendes 19. år. 1684 Maren Mickelsdatter Malling, fødte tre sønner og fem døtre, d. 1692 i sit 25. år. 1696 Ingebaare Splidz, sl. rådmand Rudolf Rosses, d. 1724 i sit 77. år. Rorgmesteren d. 1726 18. jan. i sit 78. år.182 (jfr. gravsten nr. 17 og † muret begravelse nr. 11).
Kilde: Nationalmuseet, Danmarks Kirker, Aarhus amt, Vor Frue Kirke, Aarhus, p. 1214 og 1216 
  10 dec. 2019
Mary Greve, Fred Overheu og deres børn
Mary Greve, Fred Overheu og deres børn
Billedet er taget ca 1905. Det yngste barn i børneflokken på 10 er endnu ikke født. 
  30 nov. 2019
Laura Christine Juhl, Horskærgaard
Laura Christine Juhl, Horskærgaard
Billedet er fra Alvilda Børres fotoalbum, se dette 
  29 nov. 2019
Måske er dette Alvilda Børres og Carl Holger Heinrich Ahrentsens bryllupsbillede.
Måske er dette Alvilda Børres og Carl Holger Heinrich Ahrentsens bryllupsbillede.
Der er en vis lighed mellem Carl Holger Heinrich Ahrentsen og Christian Axel Emil Ahrentsen, som er brødre. Men det er blot et gæt, det er ikke sikkert, det forholder sig sådan  
  29 nov. 2019
Det er formentlig et billede af Christian Axel Emil Ahrentsen, bror til Alvilda Børres mand
Det er formentlig et billede af Christian Axel Emil Ahrentsen, bror til Alvilda Børres mand
Billedet er fra Alvlda Børres fotoalbum 
  29 nov. 2019
Side 8 i Alvilda Børres fotoalbum
Side 8 i Alvilda Børres fotoalbum
 
  29 nov. 2019
Side 7 i Alvilda Børres fotoalbum
Side 7 i Alvilda Børres fotoalbum
 
  29 nov. 2019
Side 6 i Alvilda Børres fotoalbum
Side 6 i Alvilda Børres fotoalbum
 
  29 nov. 2019
Side 5 i Alvilda Børres fotoalbum
Side 5 i Alvilda Børres fotoalbum
 
  29 nov. 2019
Side 4 i Alvilda Børres fotoalbum
Side 4 i Alvilda Børres fotoalbum
 
  29 nov. 2019
Side 3 i Alvilda Børres fotoalbum
Side 3 i Alvilda Børres fotoalbum
 
  29 nov. 2019
Side 2 i Alvilda Børres fotoalbum
Side 2 i Alvilda Børres fotoalbum
 
  29 nov. 2019
Side 1 i Alvilda Børres fotoalbum
Side 1 i Alvilda Børres fotoalbum
 
  29 nov. 2019
Se skødebrevet omtalt nedenfor
Se skødebrevet omtalt nedenfor
Tak til Claus Rønlev, som bl.a. tilføjer:

Et af seglene skulle være Jep Buchs med et hoved af en buk og et JB aftegnet. Det kan vi desværre ikke se, men vi må da indrømme, at det omkring 550 år gamle pergament og segl er forbavsende godt velbevaret.

William Christensen har i 1929 i sit værk "Repertorium Diplomaticum Regni Danici Mediævalis (Danmarks Breve fra Middelalderen) 1467-1478" tydet og gengivet en del af skødebrevet:

Jeg Lawy Snob Væbner af Brødzgard sælger og skøder hæderlig og velbyrdig Mand Hr. Tellef Rewentlow Ridder "eedh gardhes eye" paa Skowbil Mark i Leborgh Sogn østen fra Leborgh Kirke og "eedh" Enemærkeskov paa den samme Mark, som kaldes Snobbeslundh, og al min Ejendom over al Leborgh Mark og et Byggested "neer" i Drøsdrup og alle mine Gaardes Ejendom og Rettighed over alt Molt Herred for fuldt Værdi, "hwilk" jeg har opbaaret. Medbeseglet af velbyrdige Mænd Anders Joensen af Toffskow, Per Styggi, Jes Tødsen, Iwer Tødsen, Jwrin Smalsted "wepener", Iwer Nielsen, Jep Buck Brødre af Nagbil. Datum Graam fer. 4. infra oct. ascent dni. Jvf. kilde 2 nedenfor. 
  24 nov. 2019
Næs Gl. Kirke.
Næs Gl. Kirke.
Kirken er bygget i 1843. Før da fandtes den ældste kirke, som formentlig var mindre end den nuværende.

Tak til Birgit Jacobsen, præstefrue i Næs (præsteboligen ses i baggrunden) og til Inge Thorsøe, som har fotograferet mindetavlen i Næs Kirke og de øvrige billeder fra Næs.

Se under Albummer flere billeder af kirken, den ny kirke og den gamle præstegård 
  8 nov. 2019

Dokumenter

 Ikon   Beskrivelse   Knyttet til   Sidst ændret 
Der bliver betalt for Niels lauridsens begravelse i Vor Frue sogn
d. 10.maj 1726
Der bliver betalt for Niels lauridsens begravelse i Vor Frue sogn d. 10.maj 1726
 
  11 jan. 2020
Betaling for begravelse for Jacob handskemager d. 11. juni 1716, Vor Frue sogn
Betaling for begravelse for Jacob handskemager d. 11. juni 1716, Vor Frue sogn
 
  10 jan. 2020
Skifte efter Peder Jørgensen Greve
Skifte efter Peder Jørgensen Greve
Wads sedler 
  8 jan. 2020
Nekrolog for Franz Greve
Nekrolog for Franz Greve
Tak til William Dahlem 
  30 nov. 2019
Margaretha Unrau, nekrolog
Margaretha Unrau, nekrolog
Tak til William Dahlem 
  30 nov. 2019
Christen Jensen Djurhuus' kaldsbrev af 29. marts 1737 i forbindelse med udnævnelse til personlig kapellan for sognepræst Anders Knudsen Lemvig, Østerø præstegæld, side 2
Christen Jensen Djurhuus' kaldsbrev af 29. marts 1737 i forbindelse med udnævnelse til personlig kapellan for sognepræst Anders Knudsen Lemvig, Østerø præstegæld, side 2
Kilde: arkivalieronline, Danske Kancelli, Norske registre, 1737-1738, opslag 65

Tak til Randi Rostrup, wiberg-net.dk, hvor der under Christen Jensen Djruhuus, Østerø præstekald, er et direkte link til kaldsbrevet. 
  30 nov. 2019
Christen Jensen Djurhuus' kaldsbrev af 29. marts 1737 i forbindelse med udnævnelse til personlig kapellan for sognepræst Anders Knudsen Lemvig, Østerø præstegæld, side 1
Christen Jensen Djurhuus' kaldsbrev af 29. marts 1737 i forbindelse med udnævnelse til personlig kapellan for sognepræst Anders Knudsen Lemvig, Østerø præstegæld, side 1
Kilde: arkivalieronline, Danske Kancelli, Norske registre, 1737-1738, opslag 64

Tak til Randi Rostrup, wiberg-net.dk, hvor der under Christen Jensen Djruhuus, Østerø præstekald, er et direkte link til kaldsbrevet. 
  30 nov. 2019
Ægteskabsbevilling for Inger Nielsdatter Smith og Christen Jensen Djurhuus af 12. april 1737. Tilladelse til at afholde vielsen 'i huset.' De vælger at få foretaget vielsen i Slotsforvalter Vogts Hus på Frederichsberg
Ægteskabsbevilling for Inger Nielsdatter Smith og Christen Jensen Djurhuus af 12. april 1737. Tilladelse til at afholde vielsen "i huset." De vælger at få foretaget vielsen i Slotsforvalter Vogts Hus på Frederichsberg
Kilde: arkivalieronline, Danske Kancelli, Norske registre, 1737-1738, opslag 71

Tak til Randi Rostrup, wiberg-net.dk, hvor der er et direkte link til ægteskabsbevillingen under Christen Jensen Djurhuus, Østerø præstegæld 
  30 nov. 2019
Iver Nielsen og Jep Buck, brødre af Nagbøl, medbeseglere af skødebrev 1. juni 1468, hvor væbner Lawy Snob sælger et gods til ridder Tellef Rewentlow.
Iver Nielsen og Jep Buck, brødre af Nagbøl, medbeseglere af skødebrev 1. juni 1468, hvor væbner Lawy Snob sælger et gods til ridder Tellef Rewentlow.
Dokumentet er fundet på Landsarkivet i Åbenrå, se ovenfor.

Tak til Claus Rønlev 
  24 nov. 2019
Begyndelsen af Christen Jensen Djurhuus' Curriculum Vitae, levnedsbeskrivelse, som han skrev i 1737 i forbindelse med hans udnævnelse som kapellan for Østerø præstegæld.
Begyndelsen af Christen Jensen Djurhuus' Curriculum Vitae, levnedsbeskrivelse, som han skrev i 1737 i forbindelse med hans udnævnelse som kapellan for Østerø præstegæld.
Se den fulde tekst i noterne her på siden.
Tak til Hanus Kamban, som har givet tilladelse til at bringe uddrag fra hans bog J.H.O.Djurhuus, en litterær biografi.
Der henvises til kilde 1 nederst på siden her. 
  9 nov. 2019
Christen Jensen Djurhuus' udskæringer i Sæby kirke, mens han var elev på latinskolen i Sæby.
Tegninger: Grethe Krabbe
Christen Jensen Djurhuus' udskæringer i Sæby kirke, mens han var elev på latinskolen i Sæby. Tegninger: Grethe Krabbe
Tak til Hanus Kamban, som har givet tilladelse til at bringe uddrag fra hans bog J.H.O.Djurhuus, en litterær biografi.
Der henvises i øvrigt til artiklen "Ambassadøren fra Knæverhede - Christen Djurhuus og Færøerne" af Hanus Andreassen(Kamban), bragt i Sæby Museums Tidsskrift, 1997, p. 36-40  
  9 nov. 2019

Personer

 ID   Efternavn, Fornavn   Født/Døbt   Beliggenhed   Sidst ændret 
I10793 
Holm, Johan Andreasen 
f.   Landskrona  31 jan. 2020
I291 
Holm, Andreas Jensen 
f. ca. 1696  Skåne  31 jan. 2020
I10785 
Holm, Carl Christian Andreasen 
f. ca. 1740  Skåne  31 jan. 2020
I5612 
Holm, Hans Andreasen 
f. ca. 1724  Landskrona  31 jan. 2020
I9960 
Nn 
   29 jan. 2020
I10630 
Holm, Hans Andreas Hansen 
f. 1776  Vor Frue Odense, Odense, Odense  29 jan. 2020
I10707 
Holst, Mette Andreasdatter 
f. ca. 1719   29 jan. 2020
I9954 
Møller, Jørgen 
   28 jan. 2020
I2461 
Knudsen, Anders 
f. 1710  Marslev, Bjerge, Odense  28 jan. 2020
I10786 
Holm, Anna Hedevig Carlsdatter 
f. 1765  Vor Frue Odense, Odense, Odense  28 jan. 2020
I10728 
Meyer, Anne Cathrine Michelsdatter 
f. 1738  Sct.Knud, Odense, Odense  28 jan. 2020
I10787 
Holm, Karen Carlsdatter 
f. 1767  Vor Frue Odense, Odense, Odense  28 jan. 2020
I10788 
Bager, Peder Jørgensen 
f. ca. 1724   28 jan. 2020
I10789 
Bager, Bondo Pedersen 
f. 1753  Veflinge, Skovby, Odense  27 jan. 2020
I10790 
Bager, Claus Vedel Pedersen 
f. 1759  Veflinge, Skovby, Odense  27 jan. 2020
I3065 
Michelsen, Peder 
   27 jan. 2020
I10702 
Greve, Woldborg Margrethe Pedersdatter 
f. 1725  Sct.Knud, Odense, Odense  27 jan. 2020
I10784 
Greve, Anna Hedevig Pedersdatter 
f. 1776  Middelfart, Vends, Odense  25 jan. 2020
I9958 
Rastrup, Knud Andersen 
f. cirka 28 dec. 1736  Vor Frue Odense, Odense, Odense  25 jan. 2020
I10615 
Greve, Peder Pedersen 
f. 13 jun. 1768  Sct.Hans, Odense, Odense  24 jan. 2020
I10607 
Greve, Anna Hedevig Hansdatter 
f. 7 jul. 1798  Middelfart, Vends, Odense  24 jan. 2020
I10768 
Hunderup, Anne Marie Hansdatter 
f. ca. okt. 1773   24 jan. 2020
I10774 
Greve, Gotlob Topdahl Pedersen 
f. 31 maj 1815  Sct.Knud, Odense, Odense  24 jan. 2020
I10783 
Greve, Carl Christian Pedersen 
f. 22 apr. 1812  Sct.Knud, Odense, Odense  24 jan. 2020
I10782 
Greve, Hans Pedersen 
f. 12 jan. 1810  Sct.Knud, Odense, Odense  24 jan. 2020
I10781 
Greve, Peder Pedersen 
f. 3 feb. 1808  Sct.Knud, Odense, Odense  24 jan. 2020
I10780 
Greve, Woldborg Margrethe Pedersdatter 
f. 1806  Sct.Knud, Odense, Odense  24 jan. 2020
I10779 
Greve, Karen Pedersdatter 
f. 1804  Sct.Knud, Odense, Odense  24 jan. 2020
I10771 
Greve, Anne Marie Pedersdatter 
f. 8 aug. 1800  Sct.Knud, Odense, Odense  24 jan. 2020
I10777 
Greve, Hans Peder Pedersen 
f. 1797  Sct.Knud, Odense, Odense  24 jan. 2020
I10772 
Greve, Birgithe Bartholine Pedersdatter 
f. 24 aug. 1820  Sct.Knud, Odense, Odense  24 jan. 2020
I10773 
Greve, Dorthea Christine Pedersdatter 
f. 12 mar. 1818  Sct.Knud, Odense, Odense  24 jan. 2020
I10769 
Greve, Petrosina Catharina Pedersdatter 
f. 1795  Vor Frue Odense, Odense, Odense  23 jan. 2020
I10778 
Greve, Anne Marie Pedersdatter 
f. 1802  Sct.Knud, Odense, Odense  23 jan. 2020
I10770 
Greve, Anne Hedevig Pedersdatter 
f. 1798  Sct.Knud, Odense, Odense  23 jan. 2020
I10776 
Frandzdatter, Giertrud 
   23 jan. 2020
I10775 
Nielsen, Rasmus 
   23 jan. 2020
I10606 
Rasmusdatter Nielsen, Maria 
f. ca. 1767  Middelfart  23 jan. 2020
I606 
Brylle, Hans Jensen 
f. 1706  Vor Frue, Odense, Odense  23 jan. 2020
I10765 
Berthelsen, Jens 
   23 jan. 2020
I10739 
Henriksdatter, Anne 
f. 1685  Odense  22 jan. 2020
I10738 
Jensdatter, Anne 
f. 1646   22 jan. 2020
I10766 
Christophersdatter, Karen 
   22 jan. 2020
I10767 
Jensdatter, Karen 
   22 jan. 2020
I10708 
Henriksen, Berthel 
f. 1666  Odense  22 jan. 2020
I10764 
Henriksen, Niels 
f. eft. 1672  Odense  22 jan. 2020
I10763 
Nielsen Lund, Peder 
f. 1742  Sct.Knud, Odense, Odense  22 jan. 2020
I1764 
Pedersen Lund, Niels 
f. 1721  Sct.Knud, Odense, Odense  22 jan. 2020
I10762 
Benjaminsdatter, Johanna 
   22 jan. 2020
I10746 
Poulsen, Jens 
f.   Malmø  21 jan. 2020
I10760 
Jensen, Peder 
f.   Skaane  21 jan. 2020
I1760 
Henriksdatter, Woldborg 
f. jul. 1667  Odense  21 jan. 2020
I10761 
Christensen, Laurits 
   21 jan. 2020
I10759 
Andersdatter, Bodil 
   21 jan. 2020
I5057 
Jensen, Peder 
f.   Odense  21 jan. 2020
I10758 
Nielsdatter, Anna 
   21 jan. 2020
I10756 
Andersen, Jens 
f.   Odense  21 jan. 2020
I10757 
Iversdatter, Maren 
   21 jan. 2020
I1759 
Pedersdatter, Giertrud 
f. 1707  Sct.Knud, Odense, Odense  21 jan. 2020
I10749 
Hansen, Henrik 
f. 1702  Fredericia Trinitatis, Elbo, Vejle  21 jan. 2020
I10755 
Hansen, Lorentz 
f. 1704  Fredericia Trinitatis, Elbo, Vejle  21 jan. 2020
I10754 
Hansen, Henrik 
f. 1701  Fredericia Trinitatis, Elbo, Vejle  21 jan. 2020
I10751 
Hansen, Hans 
f. 1699  Fredericia Trinitatis, Elbo, Vejle  21 jan. 2020
I10752 
Hansdatter, Barbara Cathrine 
f. 1695  Fredericia Trinitatis, Elbo, Vejle  21 jan. 2020
I10740 
Henriksen, Hans 
f. 1671  Odense  20 jan. 2020
I10737 
Hansen, Henrik 
f. 1644  Odense  20 jan. 2020
I10717 
Carstensen, Anders 
f.   Odense  20 jan. 2020
I3410 
Nielsdatter, Maren 
   20 jan. 2020
I10744 
Hansen Juel, Henrik 
f. 1715  Fredericia Trinitatis, Elbo, Vejle  20 jan. 2020
I10743 
Hansdatter, Anne Cathrine 
f. ca. 1706  Fredericia Trinitatis, Elbo, Vejle  20 jan. 2020
I10742 
Hansdatter, Barbara Cathrine 
f. 1697  Fredericia Trinitatis, Elbo, Vejle  19 jan. 2020
I10750 
Berthelsdatter, Anne-Marie 
f. 1694  Fredericia Trinitatis, Elbo, Vejle  19 jan. 2020
I10753 
Berthelsdatter, Anne-Cathrine 
f. 1696  Fredericia Trinitatis, Elbo, Vejle  19 jan. 2020
I10748 
Jacobsdatter, Margrethe 
   19 jan. 2020
I10747 
Soubert, Christopher 
   19 jan. 2020
I4736 
Wendelboe, Anna Sophia Lauridsdatter 
f. ca. 1711   19 jan. 2020
I2748 
Loumann, Hedevig Charlotte 
   19 jan. 2020
I10741 
Loumann, Cathrine Margrethe 
   19 jan. 2020
I10539 
Loumann, Lorents 
   19 jan. 2020
I10745 
Dyssel, Thøger 
   19 jan. 2020
I10734 
Berthelsdatter, Woldborg 
   19 jan. 2020
I10733 
Lauridsdatter, Johanne 
f. ca. 1660   19 jan. 2020
I4816 
Wendelboe, Johanne Marie Nielsdatter 
f. 1710  Sct.Knud, Odense, Odense  18 jan. 2020
I10633 
Holm, Anders Hansen 
f. 1761  Vor Frue Odense, Odense, Odense  17 jan. 2020
I5691 
Lauritzdatter Berentz, Berte 
f. 1734  Sct.Knud, Odense, Odense  17 jan. 2020
I10735 
Svarer, Hans Nielsen 
f.   Odense  16 jan. 2020
I10736 
Gauerslund, Anders Nielsen 
f. ca. 1716  Jylland  16 jan. 2020
I10610 
Berthelsdatter, Anne 
   16 jan. 2020
I10704 
Greve, Jørgen Pedersen 
f. 1733  Sct.Knud, Odense, Odense  15 jan. 2020
I10732 
Greve, Bertel Pedersen 
f. 1736  Sct.Knud, Odense, Odense  15 jan. 2020
I10706 
Greve, Mads Pedersen 
f. 1739  Sct.Knud, Odense, Odense  15 jan. 2020
I10731 
Holm, Maren Cathrine Andersdatter 
f. ca. 1800  Odense  15 jan. 2020
I10730 
Holm, Mads Peder Andersen 
f. ca. 1798  Odense  15 jan. 2020
I10729 
Greve, Anna Cathrine Madsdatter 
f. 1773  Vor Frue Odense, Odense, Odense  15 jan. 2020
I5688 
Lauritzen Berentz, Niels 
f. ca. 1730   13 jan. 2020
I10684 
Rasmussen, Morten 
f. 1684  Nyborg, Vindinge, Svendborg  13 jan. 2020
I5600 
Brylle, Anna Jørgensdatter 
f. 1724  Vor Frue, Odense, Odense  12 jan. 2020
I10727 
Carstensdatter, Johanne Kirstine 
f. ca. 1732  Odense  12 jan. 2020
I10726 
Carstensen, Tønne 
f. ca. 1724  Odense  12 jan. 2020
I10718 
Andersen, Carsten 
   12 jan. 2020
I10725 
Laursdatter, Marin 
   12 jan. 2020
I10724 
Hansen, Carsten 
   12 jan. 2020
I10705 
Braad, Laurits Hansen 
f. ca. 1677   12 jan. 2020
I10722 
Braad, Lars Andersen 
f. ca. 1755  Odense  12 jan. 2020
I10723 
Braad, Hendrich Andersen 
f. ca. 1756  Odense  12 jan. 2020
I10720 
Braad, Anne Marie Andersdatter 
f. ca. 1749  Odense  12 jan. 2020
I10721 
Smidt, Jens Petersen 
   12 jan. 2020
I10710 
Braad, Laurids Lauridsen 
f. ca. 1707   12 jan. 2020
I10711 
Sørensdatter, Anne 
   12 jan. 2020
I4848 
Wendelboe, Michel Michelsen 
f. 1710  Sønder Nærå, Åsum, Odense  12 jan. 2020
I4483 
Saabye, Michael 
f. 1782  Vor Frue, Odense, Odense  12 jan. 2020
I4791 
Wendelboe, Hans Michelsen 
f. 1754  Vor Frue, Odense, Odense  12 jan. 2020
I4749 
Wendelboe, Birthe Marie Michelsen 
f. 1749  Vor Frue, Odense, Odense  12 jan. 2020
I10649 
Hansdatter, Maren 
   12 jan. 2020
I10712 
Braad, Anders Laursen 
f. ca. 1709   12 jan. 2020
I567 
Braad, Johanne Andersdatter 
f. ca. 1753  Odense  12 jan. 2020
I10719 
Hendrichsdatter, Johanne Margrethe 
   12 jan. 2020
I10716 
Braad, Johanne Lauridsdatter 
f. ca. 1705   12 jan. 2020
I10709 
Lauridsen, Niels 
   11 jan. 2020
I10714 
Højer, Christian 
   10 jan. 2020
I10713 
Drammel, Sigusmundus Jonasen 
   10 jan. 2020
I10715 
Frandsen, Poul 
f. ca. 1713   10 jan. 2020
I10640 
Lauridsdatter, Maren 
f. ca. 1714   10 jan. 2020
I10642 
Lauridsen, Jørgen 
f. ca. 1718   10 jan. 2020
I10641 
Lauridsdatter, Marie Elisabeth 
f. ca. 1716   10 jan. 2020
I10643 
Lauridsdatter, Sophie 
f. ca. 1720   10 jan. 2020
I10648 
Jørgensen, Jacob 
   10 jan. 2020
I939 
Dragsted, Oline Emilie Barbara 
f. 19 jan. 1856  Kerteminde, Bjerge, Odense  10 jan. 2020
I10698 
Greve, Jørgen Pedersen 
f. 1730  Sct.Knud, Odense, Odense  9 jan. 2020
I10701 
Greve, Anna Pedersdatter 
f. 1720  Sct.Knud, Odense, Odense  9 jan. 2020
I10700 
Greve, Rasmus Pedersen 
f. 1719  Sct.Knud, Odense, Odense  9 jan. 2020
I10699 
Greve, Anne Pedersdatter 
f. 1718  Sct.Knud, Odense, Odense  9 jan. 2020
I10703 
Greve, Gyrlou Pedersdatter 
f. 1731  Sct.Knud, Odense, Odense  9 jan. 2020
I10602 
Greve, Peder Pedersen 
f. 1728  Sct.Knud, Odense, Odense  8 jan. 2020
I10176 
Greve, Karen Pedersdatter 
f. 1716  Sct.Knud, Odense, Odense  8 jan. 2020
I10697 
Sørensdatter, Anne Margrethe 
   8 jan. 2020
I10609 
Greve, Peder Jørgensen 
f. 1673  Brylle, Odense, Odense  7 jan. 2020
I10691 
Jacobsen, Peder 
f. ca. 1699  Odense  6 jan. 2020
I10690 
Jacobsen, Jørgen 
f. ca. 1696  Odense  6 jan. 2020
I5684 
Arntsen, Lauritz 
f. 1708  Vor Frue, Odense, Odense  5 jan. 2020
I5687 
Biørnøe, Lars Michelsen 
   5 jan. 2020
I10696 
Mortensdatter, Sidsel Marie 
   5 jan. 2020
I440 
Blumensaadt, Nicolai Niemann 
f. 9 mar. 1804  Sct.Knud, Odense, Odense  3 jan. 2020
I5682 
Lottrup, Anne Christensdatter 
f. ca. 1692   3 jan. 2020
I3055 
Lund, Malene 
f. 1723  Vejle, Nørvang, Vejle  3 jan. 2020
I5683 
Lund, Michel Rasmussen 
   3 jan. 2020
I5693 
Lund, Christen Michelsen 
f. 1728  Vejle, Nørvang, Vejle  2 jan. 2020
I2820 
Lund, Rasmus Michelsen 
f. 1726  Vejle, Nørvang, Vejle  2 jan. 2020
I2807 
Lund, Anna Birgitte 
f. 1753  Vor Frue, Odense, Odense  2 jan. 2020
I10695 
Nn 
   2 jan. 2020
I10694 
Mortensdatter, Maren 
   30 dec. 2019
I10693 
Rasmusdatter, Anne 
   30 dec. 2019
I10683 
Sørensdatter, Maren 
   30 dec. 2019
I10692 
Jørgensdatter, Anna Susanna 
   29 dec. 2019
I10681 
Jacobsen, Hans 
f. ca. 1694  Odense  29 dec. 2019
I10210 
Hansen, Laurids 
   28 dec. 2019
I10679 
Bonde, Jørgen Lorentz Sørensen 
f. 1720  Sct.Knud, Odense, Odense  28 dec. 2019
I10677 
Bonde, Søren Rasmussen 
f. 1682  Nyborg, Vindinge, Svendborg  28 dec. 2019
I10680 
Bonde, Johanna Kirstine Sørensdatter 
f. 1721  Sct.Knud, Odense, Odense  28 dec. 2019
I10689 
Bonde, Anne Kirstine Sørensdatter 
f. 1712  Sct.Knud, Odense, Odense  28 dec. 2019
I10688 
Bonde, Maren Sørensdatter 
f. 1709  Sct.Knud, Odense, Odense  28 dec. 2019
I5610 
Jacobsdatter, Karen 
   28 dec. 2019
I10208 
Jørgensdatter, Gye 
f. 1683  Odense  28 dec. 2019
I10678 
Bonde, Rasmus Sørensen 
f. 1715  Sct.Knud, Odense, Odense  28 dec. 2019
I10685 
Rasmussen, Hans 
f. 1686  Nyborg, Vindinge, Svendborg  28 dec. 2019
I10686 
Rasmusdatter, Anne 
f. 1677  Nyborg, Vindinge, Svendborg  28 dec. 2019
I1763 
Helt, Peder Christensen 
   28 dec. 2019
I10687 
Rasmusdatter, Maria 
f. 1679  Nyborg, Vindinge, Svendborg  28 dec. 2019
I10682 
Mortensen, Rasmus 
   28 dec. 2019
I10263 
Jørgensdatter, Margrethe 
   27 dec. 2019
I10675 
Junge, Hans Christian 
f. 1743  Sct.Knud, Odense, Odense  27 dec. 2019
I10654 
Holm, Maren Johanne Olesdatter 
f. 1805  Sct.Knud, Odense, Odense  27 dec. 2019
I10653 
Holm, Marie Cathrine Olesdatter 
f. 1803  Sct.Knud, Odense, Odense  27 dec. 2019
I10669 
Christensdatter, Anna Margrethe 
f. 1780  Stige, Lumby, Lunde, Odense  27 dec. 2019
I10668 
Christensen, Oluf 
f. 1774  Stige, Lumby, Lunde, Odense  27 dec. 2019
I10667 
Christensdatter, Elisabeth 
f. 1769  Stige, Lumby, Lunde, Odense  27 dec. 2019
I10666 
Christensen, Ebbe Christian 
f. 1766  Stige, Lumby, Lunde, Odense  27 dec. 2019
I10674 
Milo, Anna Maria 
f. 1762  Sct.Knud, Odense, Odense  27 dec. 2019
I10673 
Milo, Friederich Wilhelm 
f. 1759  Sct.Knud, Odense, Odense  27 dec. 2019
I10671 
Milo, Johan Friederich 
f. 1754  Sct.Knud, Odense, Odense  27 dec. 2019
I10672 
Milo, Christian Gotlieb 
f. 1756  Sct.Knud, Odense, Odense  27 dec. 2019
I10670 
Milo, Povel Friederich 
f. 1752  Sct.Knud, Odense, Odense  26 dec. 2019
I10676 
Junge, Maria Elisabeth 
f. 1746  Sct.Knud, Odense, Odense  26 dec. 2019
I4578 
Torp, Anne Marie Hansdatter 
f. 1721  Vor Frue, Odense, Odense  26 dec. 2019
I6506 
Frederiksen, Laura Petrea Marie 
f. 8 maj 1877  Marup, Tølløse, Merløse, Holbæk  26 dec. 2019
I6501 
Jensen, Ane Marie 
f. 8 jul. 1831  Tølløse, Merløse, Holbæk  26 dec. 2019
I6371 
Frederiksen, Salomon 
f. 20 feb. 1831  Ejlestrup, Sdr.Asmindrup, Merløse, Holbæk  26 dec. 2019
I7250 
Bording, Christen Lauridsen 
f. 8 sep. 1578  Aarhus  26 dec. 2019
I5237 
Klyne, Ingeborg Andersdatter 
f. 22 apr. 1593  Ribe  26 dec. 2019
I10209 
Jørgensen, Laurids 
f. 1687  Odense  25 dec. 2019
I2153 
Jensen, Jørgen 
f. ca. 1715   25 dec. 2019
I5840 
Olesdatter, Margrethe 
f. 1738  Nørre Lyndelse, Åsum, Odense  25 dec. 2019
I10231 
Jørgensdatter, Maren 
f. 1744  Nørre Lyndelse, Åsum, Odense  25 dec. 2019
I10656 
Bærentsen, Lars 
f. ca. 1740   25 dec. 2019
I10661 
Larsen, Bærent 
f. 1782  Køng, Båg, Odense  24 dec. 2019
I10665 
Henningsdatter, Ane 
f. ca. 1787  Køng  24 dec. 2019
I10659 
Larsdatter, Lisbeth 
f. ca. 1775  Køng  24 dec. 2019
I10664 
Larsen, Andreas 
f. 1788  Køng, Båg, Odense  24 dec. 2019
I10662 
Larsdatter, Sophia 
f. 1785  Køng, Båg, Odense  24 dec. 2019
I10660 
Larsdatter, Anna 
f. 1777  Køng, Båg, Odense  24 dec. 2019
I10658 
Larsen, Jørgen 
f. 1774  Køng, Båg, Odense  24 dec. 2019
I10663 
Larsdatter, Margrethe 
f. 1779  Køng, Båg, Odense  24 dec. 2019
I10657 
Larsen, Anders 
f. 1772  Køng, Båg, Odense  24 dec. 2019
I604 
Brylle, Elisabeth Andersdatter 
f. 1717  Vor Frue, Odense, Odense  24 dec. 2019
I10232 
Jørgensdatter, Anne Marie 
f. 1751  Nørre Lyndelse, Åsum, Odense  22 dec. 2019
I10655 
Olesdatter, Marie Cathrine 
f. 1739  Nørre Lyndelse, Åsum, Odense  22 dec. 2019
I5611 
Brylle, Maren Hansdatter 
f. 1729  Sct.Knud, Odense, Odense  22 dec. 2019
I10651 
Jensdatter, Karen 
f. ca. 1770   22 dec. 2019
I10652 
Holm, Hans Andreas Olsen 
f. 1801  Vor Frue Odense, Odense, Odense  22 dec. 2019
I10631 
Holm, Ole 
f. 1758  Vor Frue Odense, Odense, Odense  22 dec. 2019
I10650 
Rasmusdatter, Johanne 
   22 dec. 2019
I10647 
Holm, Hans Andreas Hansen 
f. 1756  Vor Frue Odense, Odense, Odense  21 dec. 2019
I10628 
Nordbye, Margrethe Cathrine Nielsdatter 
f. 1737  Assens, Båg, Odense  21 dec. 2019
I10637 
Holm, Maria Elisabeth Hansdatter 
f. 1769  Vor Frue Odense, Odense, Odense  21 dec. 2019
I10621 
Bang, Ane Margrethe 
f. 1757  Assens, Båg, Odense  21 dec. 2019
I10646 
Sørensdatter, Lene Marie 
f. 1791  Assens, Båg, Odense  21 dec. 2019
I10645 
Sørensen, Jørgen 
f. 1788  Assens, Båg, Odense  21 dec. 2019
I2620 
Langhoff, Kirsten Sørensdatter 
f. 1750  Vor Frue, Odense, Odense  21 dec. 2019
I10644 
Lauridsdatter, Anne Kirstine 
f. ca. 1727   21 dec. 2019
I10639 
Holm, Margrethe Elisabeth Hansdatter 
f. 1773  Vor Frue Odense, Odense, Odense  20 dec. 2019
I10636 
Holm, Johan Carl Hansen 
f. 1767  Vor Frue Odense, Odense, Odense  20 dec. 2019
I10638 
Holm, Margrethe Lisabeth Hansdatter 
f. 1771  Vor Frue Odense, Odense, Odense  20 dec. 2019
I10634 
Holm, Johan Carl Hansen 
f. 1764  Vor Frue Odense, Odense, Odense  20 dec. 2019
I10632 
Holm, Hedevig Losia Hansdatter 
f. 1760  Vor Frue Odense, Odense, Odense  20 dec. 2019
I10635 
Holm, Cathrina Sophia Hansdatter 
f. 1765  Vor Frue Odense, Odense, Odense  20 dec. 2019
I10583 
Madsen, Søren 
f. 1749  Assens, Båg, Odense  19 dec. 2019
I10622 
Sørensdatter, Margrethe Cathrine 
f. 1 aug. 1786  Assens, Båg, Odense  19 dec. 2019
I10629 
Mortensen, Hans 
   19 dec. 2019
I7283 
Rasmusdatter, Karen 
f. ca. 1700   19 dec. 2019
I10590 
Jørgensdatter, Voldborg 
f. ca. 1762   19 dec. 2019
I7276 
Raun, Hans Mikkelsen 
f. 1708  Dreslette, Båg, Odense  19 dec. 2019
I7274 
Raun, Mikkel Jørgensen 
f. 1663  Dreslette, Båg, Odense  19 dec. 2019
I10627 
Raun, Johanne Mikkelsdatter 
f. 1695  Dreslette, Båg, Odense  19 dec. 2019
I10624 
Raun, Dorthe Kirstine Mikkelsdatter 
f. 1703  Dreslette, Båg, Odense  19 dec. 2019
I10623 
Raun, Sidsel Mikkelsdatter 
f. 1701  Dreslette, Båg, Odense  19 dec. 2019
I7277 
Raun, Mette Marie Mikkelsdatter 
f. 1696  Dreslette, Båg, Odense  19 dec. 2019
I3046 
Raun, Johanne Mikkelsdatter 
f. 1705  Dreslette, Båg, Odense  19 dec. 2019
I10626 
Andersen, Thue 
   19 dec. 2019
I10625 
Pedersen, Laurids 
   18 dec. 2019
I10616 
Grønlund, Peder Madsen 
   17 dec. 2019
I10524 
Mathiasen, Hans Jacob 
f. 1700  Assens, Båg, Odense  16 dec. 2019
I5596 
Brylle, Karen Hansdatter 
f. 1732  Sct.Knud, Odense, Odense  16 dec. 2019
I10600 
Madsdatter, Maren 
   16 dec. 2019
I10618 
Jensdatter, Maren 
   16 dec. 2019
I10620 
Nielsdatter, Anna Kirstine 
   16 dec. 2019
I10617 
Grønlund, Jens Mathias Pedersen 
   16 dec. 2019
I10619 
Mosegaard, Hans 
   16 dec. 2019
I10531 
Cortsdatter, Lene 
f. 1724  Assens, Båg, Odense  16 dec. 2019
I10599 
Mortensen, Søren 
   16 dec. 2019
I10605 
Greve, Birthe Kirstine Pedersdatter 
f. 1778  Middelfart, Vends, Odense  16 dec. 2019
I10604 
Greve, Jørgen Mathias Pedersen 
f. 1773  Middelfart, Vends, Odense  16 dec. 2019
I10614 
Greve, Anna Margrethe Pedersdatter 
f. 25 jul. 1771  Sct.Hans, Odense, Odense  16 dec. 2019
I10613 
Greve, Hans Pedersen 
f. 20 0ct 1763  Sct.Hans, Odense, Odense  16 dec. 2019
I10612 
Greve, Birthe Pedersdatter 
f. 17 aug. 1762  Sct.Hans, Odense, Odense  16 dec. 2019
I10603 
Greve, Hans Pedersen 
f. 12 feb. 1766  Sct.Hans, Odense, Odense  16 dec. 2019
I10611 
Greve, Berthel Pedersen 
f. 30 aug. 1760  Sct.Hans, Odense, Odense  16 dec. 2019
I10608 
Holbech, Morten Pedersen 
f. ca. 1771  Fjelsted  16 dec. 2019
I10528 
Jensdatter, Lene Maria 
f. 1716  Assens, Båg, Odense  15 dec. 2019
I10527 
Jensdatter, Gertrud 
   15 dec. 2019
I10601 
Sørensdatter, Birthe Cathrine 
f. 1717  Assens, Båg, Odense  15 dec. 2019
I10529 
Sørensen, Mads 
f. 1714  Assens, Båg, Odense  15 dec. 2019
I10598 
Mortensdatter, Lene Maria 
f. 19 jul. 1796  Ørslev, Vends, Odense  14 dec. 2019
I10597 
Mortensen, Anders 
f. 27 jun. 1795  Ørslev, Vends, Odense  14 dec. 2019
I10596 
Mortensen, Søren 
f. 5 jul. 1793  Ørslev, Vends, Odense  14 dec. 2019
I10595 
Mortensen, Johan Friederich 
f. 1791  Ørslev, Vends, Odense  14 dec. 2019
I10594 
Mortensen, Hans Peter 
f. 1789  Ørslev, Vends, Odense  14 dec. 2019
I10592 
Mortensdatter, Anna Dorthea 
f. 1783  Ørslev, Vends, Odense  14 dec. 2019
I10593 
Mortensen, Jørgen 
f. 1785  Ørslev, Vends, Odense  14 dec. 2019
I10591 
Mortensen, Mads 
f. 1782  Ørslev, Vends, Odense  14 dec. 2019
I10587 
Madsen, Morten Fugl 
f. 1756  Assens, Båg, Odense  14 dec. 2019
I9429 
Winther, Hans Jensen 
f. 31 mar. 1648  Aarhus  10 dec. 2019
I10588 
Ruchmann, Anna Christine Anthonidatter 
f. 1689  Verninge, Odense, Odense  10 dec. 2019
I10586 
Madsdatter, Mariche-Kierstine 
f. 1753  Assens, Båg, Odense  10 dec. 2019
I10584 
Madsdatter, Giertrud 
f. 1750  Assens, Båg, Odense  10 dec. 2019
I10580 
Madsen, Søren 
f. 1743  Assens, Båg, Odense  10 dec. 2019
I10563 
Ruchmann, Anthoni 
   10 dec. 2019
I10589 
Ruchmann, Henrik Anthonisen 
   10 dec. 2019
I10575 
Madsdatter, Karen 
   10 dec. 2019
I10566 
Ruchmann, Johan Anthonisen 
f. 1701  Assens, Båg, Odense  10 dec. 2019
I10565 
Ruchmann, Maria Anthonidatter 
f. 1701  Assens, Båg, Odense  10 dec. 2019
I10585 
Madsdatter, Anna Dorthea 
f. 1751  Assens, Båg, Odense  9 dec. 2019
I10582 
Madsdatter, Maren 
f. 1748  Assens, Båg, Odense  9 dec. 2019
I10581 
Madsen, Hans Jacob 
f. 1745  Assens, Båg, Odense  8 dec. 2019
I10579 
Beck, Jeppe Jensen 
   8 dec. 2019
I10530 
Madsdatter, Karen 
   8 dec. 2019
I10578 
Madsen, Jens 
f. 1741  Assens, Båg, Odense  8 dec. 2019
I10574 
Jørgensen, Mathias 
f. 1740  Assens, Båg, Odense  8 dec. 2019
I10568 
Hansen, Niels 
f. ca. 1673   8 dec. 2019
I10570 
Nielsen, Anthoni 
f. ca. 1724   8 dec. 2019
I10577 
Ruchmann, Anthoni Johansen 
f. 1726  Assens, Båg, Odense  8 dec. 2019
I10576 
Ruchmann, Anne Johandatter 
f. 1724  Assens, Båg, Odense  8 dec. 2019
I10535 
Ruchmann, Anne Helene Ernstdatter 
f. ca. 1730-1731   8 dec. 2019
I7468 
Franck, Helene Sophie Lambertsdatter 
f. 1704  Assens  8 dec. 2019
I10550 
Ruchmann, Mathias Ernstsen 
f. 1730  Assens, Båg, Odense  8 dec. 2019
I10533 
Ruchmann, Antoni Ernstsen 
f. 1728  Assens, Båg, Odense  8 dec. 2019
I10534 
Ruchmann, Margrethe Marie Ernstdatter 
f. 1735  Assens, Båg, Odense  8 dec. 2019
I10572 
Nielsen, Lambert 
f. 1733  Turup, Båg, Odense  7 dec. 2019
I10571 
Nielsen, Hans Henrich 
f. 1726  Turup, Båg, Odense  7 dec. 2019
I10573 
Nielsdatter, Anna Kirstine 
f. 1731  Turup, Båg, Odense  7 dec. 2019
I10569 
Nielsdatter, Anne 
f. 1723  Turup, Båg, Odense  7 dec. 2019
I10567 
Ruchmann, Birgitte Anthonidatter 
f. 1697  Sandager, Båg, Odense  7 dec. 2019
I10547 
Cortsdatter, Anna Cathrine 
f. 1734  Assens, Båg, Odense  7 dec. 2019
I10522 
Mathiasen, Jens 
f. 1690  Assens, Båg, Odense  7 dec. 2019
I10532 
Ruchmann, Ernst Anthonisen 
f. 1704  Turup, Båg, Odense  7 dec. 2019
I10564 
Nn 
   7 dec. 2019
I10548 
Cortsdatter, Anna Cathrine 
f. 1731  Assens, Båg, Odense  7 dec. 2019
I10555 
Jørgensen, Ernst Anthoni 
f. 1773  Kalundborg, Ars, Holbæk  7 dec. 2019
I10557 
Jørgensdatter, Giertrud Marie 
f. 1761  Kalundborg, Ars, Holbæk  7 dec. 2019
I10552 
Ibsen, Jørgen 
f. ca. 1726   7 dec. 2019
I10556 
Jørgensdatter, Ellen Margrethe 
f. 1766  Kalundborg, Ars, Holbæk  7 dec. 2019
I10561 
Streder, Conrad 
   7 dec. 2019
I10562 
Streder, Ane Helene 
   7 dec. 2019
I10560 
Streder 
   7 dec. 2019
I10553 
Jørgensdatter, Maren 
f. 23 dec. 1769  Kalundborg, Ars, Holbæk  7 dec. 2019
I10559 
Ane Helene Sicilia 
   7 dec. 2019
I10558 
Nn 
   7 dec. 2019
I10554 
Jacobsdatter, Anna 
   6 dec. 2019
I10551 
Strøyberg, Jacob Jørgensen 
f. 1716  Kerte  6 dec. 2019
I10538 
Albertsen, Jørgen 
f. 1723  Assens, Båg, Odense  6 dec. 2019
I10537 
Jørgensdatter, Anne Margrethe 
f. ca. 1699   6 dec. 2019
I10549 
Winther, Cecilie Christiansdatter 
f. 1731  Assens, Båg, Odense  5 dec. 2019
I10546 
Munch, Signe Marie 
f. 1753  Børglum  5 dec. 2019
I10544 
Winther, Lambert Franck Christiansen 
f. 1735  Assens, Båg, Odense  5 dec. 2019
I10545 
Friis, Leopoldine Charlotte 
   5 dec. 2019
I7467 
Winther, Christian Henrich Pedersen 
f. 20 sep. 1696  Føns, Odense  5 dec. 2019
I10543 
Winther, Euphrosyne Luja Christiansdatter 
f. 1736  Assens, Båg, Odense  5 dec. 2019
I10542 
Dahl, Elisabeth 
   4 dec. 2019
I10536 
Selmer, Johan Christian 
   4 dec. 2019
I10520 
Jacobsdatter, Leena 
   4 dec. 2019
I10523 
Mathiasen, Cort 
f. 1695  Assens, Båg, Odense  4 dec. 2019
I10541 
Mathiasen, Maarten 
f. 1708  Assens, Båg, Odense  4 dec. 2019
I10519 
Hansen, Mathias 
   4 dec. 2019
I10540 
Mathiasen, Hans Jacob 
f. 1689  Assens, Båg, Odense  4 dec. 2019
I10521 
Mathiasen, Jørgen 
f. 1702  Assens, Båg, Odense  4 dec. 2019
I10526 
Mathiasdatter, Anna Kirstina 
f. 1705  Assens, Båg, Odense  4 dec. 2019
I5595 
Mathiasdatter, Birgitte 
f. 1698  Assens, Båg, Odense  3 dec. 2019
I10525 
Mathiasdatter, Ellen 
f. 1692  Assens, Båg, Odense  3 dec. 2019
I4828 
Wendelboe, Lorents Lauridsen 
f. 1698  Harndrup, Vends, Odense  3 dec. 2019
I4826 
Wendelboe, Laurids Madsen 
f. ca. 1675  Odense  3 dec. 2019
I6015 
Greve, Franz 
f. 26 sep. 1835  Brekendorf, Hüttener Berge, Rendsburg-Eckernförde, Slesvig-Holsten  30 nov. 2019
I10488 
Unrau, Margaretha 
f. 18 okt. 1847  Schleswig  30 nov. 2019
I860 
Djurhuus, Christen Jensen 
f. 23 apr. 1708  Knæverhede, Volstrup, Sæby  30 nov. 2019
I5597 
Brylle, Jens Mathias Hansen 
f. 5 maj 1735  Sct.Knud, Odense, Odense  29 nov. 2019
I2356 
Juhl, Laura Christine 
f. 14 aug. 1861  Horskærgaard, Vamdrup, Anst, Ribe  29 nov. 2019
I97 
Ahrentsen, Carl Holger Heinrich 
f. 26 feb. 1878  Næstved Skt.Peder, Tybjerg, Præstø  29 nov. 2019
I10518 
Moreland, Franklin 
f. 5 dec. 1927   27 nov. 2019
I10515 
Freese, Erma Jean 
f. 17 jul. 1933   27 nov. 2019
I10517 
Neymeyer, Emery Dale 
f. 28 aug. 1928   27 nov. 2019
I10514 
Freese, Norma Lee 
f. 2 sep. 1930   27 nov. 2019
I10513 
Freese, Calvin H. 
f. 3 jun. 1926   27 nov. 2019
I10516 
Shaffer, Glen Arlo 
f. 1922   27 nov. 2019
I10512 
Freese, Jeanette Ellen 
f. 18 okt. 1924   27 nov. 2019
I10511 
Freese, Christian Johannes 
f. 1903   27 nov. 2019
I10510 
Greve, Edna Anna 
f. 5 aug. 1905   27 nov. 2019
I10509 
Wingert, Mary H. 
f. 1902   27 nov. 2019
I10508 
Greve, Arthur H. 
f. 2 okt. 1900   27 nov. 2019
I10507 
Gliessman, Lena 
f. 1881   27 nov. 2019
I10506 
Kies, Olga 
f. 1881   27 nov. 2019
I10492 
Greve, Peter Herman 
f. 10 apr. 1875   27 nov. 2019
I10491 
Greve, Emma Catherine 
f. 16 feb. 1873  Clinton  27 nov. 2019
I10505 
Herrig, Alvin Marvin 
   27 nov. 2019
I10504 
Herrig, Lulu 
   27 nov. 2019
I10503 
Herrig, Herbert 
   27 nov. 2019
I10502 
Herrig, Leo 
   27 nov. 2019
I10501 
Herrig, Annie 
   27 nov. 2019
I10500 
Herrig, Emil 
   27 nov. 2019
I10499 
Overheu, Alfred 
f. 1908   27 nov. 2019
I10498 
Overheu, Caroline 
f. 1901   27 nov. 2019
I10497 
Overheu, Frank 
f. 1891   27 nov. 2019
I10495 
Overheu, Mary 
f. 11 dec. 1887   27 nov. 2019
I10496 
Overheu, Ella 
f. 11 dec. 1887   27 nov. 2019
I10494 
Overheu, Fred 
f. nov. 1861  Tyskland  27 nov. 2019
I10490 
Greve, Mary 
f. 1868   27 nov. 2019
I613 
Brylle, Jørgen Jensen 
   27 nov. 2019
I10493 
Brylle, Dorthe Jørgensdatter 
   27 nov. 2019
I8247 
Gabrielsdatter, Riborre 
f. nov. 1661  Skåne  27 nov. 2019
I10489 
Greve, Henry 
f. 1877   26 nov. 2019
I10479 
Simonsen, Jens Peter 
f. 16 nov. 1893   26 nov. 2019
I828 
Davidsen, Emilie Georgia 
f. 24 feb. 1899  Skt.Mikkel Slagelse, Slagelse, Sorø  26 nov. 2019
I10482 
Simonsen, Henning Peter 
   26 nov. 2019
I10487 
Hammergart, Isabella Alicia 
   26 nov. 2019
I10485 
Hammergart, Alexander 
   26 nov. 2019
I10486 
Hammergart, Emmelie Maria 
   26 nov. 2019
I10484 
Hammergart, Mette 
   26 nov. 2019
I10483 
Olsen, Ole Christian 
   26 nov. 2019
I10481 
Simonsen, Birgit 
   26 nov. 2019
I10480 
Svendsen, Joan 
   26 nov. 2019
I43 
Simonsen, Ove Kurt 
f. 31 maj 1927   26 nov. 2019
I651 
Børre, Alvilda 
f. 16 mar. 1885  Ved Helsingborg i Sverige  26 nov. 2019
I10478 
Børre, Harald Juhl 
f. 14 dec. 1892   26 nov. 2019
I10477 
Børre, Otto Theodor 
f. 30 jul. 1891   26 nov. 2019
I10476 
Børre, Marie 
f. 2 feb. 1889   26 nov. 2019
I10475 
Børre, Carl Sofus 
f. 15 dec. 1887   26 nov. 2019
I10474 
Børre, Johannes 
f. 18 apr. 1886   26 nov. 2019
I10473 
Børre, Laurits 
f. 11 mar. 1884   26 nov. 2019
I652 
Børre, Carl Theodor 
f. 1 maj 1858  Hørsholm  26 nov. 2019
I630 
Buch, Jep Nielsen 
   24 nov. 2019
I9828 
Buch, Tuli Jepsen 
   23 nov. 2019
I9826 
Buch, Jørgen Jepsen 
   23 nov. 2019
I9825 
Buch, Iver Nielsen 
   23 nov. 2019
I9827 
Buch, Ancher Jepsen 
   23 nov. 2019
I632 
Buch, Knud Jepsen 
   23 nov. 2019
I4316 
Smith, Inger Nielsdatter 
f. ca. 1710   20 nov. 2019
I10472 
Bording, Laurids 
   18 nov. 2019
I10471 
Bording, Anders 
f. 21 jan. 1619  Ribe  18 nov. 2019
I10470 
Storm, Anna Nielsdatter 
   17 nov. 2019
I10469 
Worm, Johan Steffensen 
   17 nov. 2019
I7198 
Worm, Willum Johansen 
f. ca. 1563   17 nov. 2019
I8655 
Licht, Henrik Wilhelm 
f. 1704  Hof & Slot, Sokkelund, København  15 nov. 2019
I7220 
Hegelund, Peder Jensen 
   15 nov. 2019
I7247 
Guldsmed, Jens Andersen 
   14 nov. 2019
I7221 
Klyne, Søren Jensen 
   14 nov. 2019
I10468 
Nielsen, Jens 
   14 nov. 2019
I10467 
Guldsmed, Lene Andersdatter 
   14 nov. 2019
I10466 
Guldsmed, Anders Jensen 
   14 nov. 2019
I5229 
Klyne, Jens Andersen 
f. 9 mar. 1574  Ribe  14 nov. 2019
I10463 
Pedersdatter, Berthe 
   13 nov. 2019
I10465 
Nn 
   13 nov. 2019
I10464 
Stumberg, Peder Nielsen 
   13 nov. 2019
I10460 
Paasche, Catharina Olsdatter 
   13 nov. 2019
I10461 
Paasche, Oluf Nielsen 
   13 nov. 2019
I10462 
Nn 
   13 nov. 2019
I10456 
Hegelund, Maren Pedersdatter 
f. 1 maj 1651  Højrup  13 nov. 2019
I10459 
Ferslev, Jens Thøgersen 
f. 22 feb. 1653  Aarhus  13 nov. 2019
I10455 
Hegelund, Elisabeth Pedersdatter 
f. 1650  Højrup  13 nov. 2019
I10457 
Fogh, Jørgen Lauritsen 
f. 23 jul. 1631  Feldballe  13 nov. 2019
I10458 
Foss, Magdalene Davidsdatter 
f. ca 1640   13 nov. 2019
I10454 
Hansdatter, Abelone 
   13 nov. 2019
I2804 
Lucassen, Hans 
f. 7 nov. 1727  Hvalvik  9 nov. 2019
I851 
Djurhuus, Andreas Christensen 
f. 20 maj 1742  Næs, Østerø, Færøerne  7 nov. 2019
I5150 
Djurhuus, Johan Christian 
f. 25 okt. 1792  Næs, Østerø, Færøerne  7 nov. 2019
I5152 
Lund, Johan Michael 
   7 nov. 2019
I5147 
Djurhuus, Hans 
f. 18 jul. 1779  Næs, Østerø, Færøerne  7 nov. 2019
I5140 
Djurhuus, Anneke Hedevig 
f. 26 jul. 1773  Næs, Østerø, Færøerne  7 nov. 2019
I10452 
Egholm, Johan Henrich 
f. ca 1805   7 nov. 2019
I10453 
Egholm, Maren Elisabeth Margrethe 
f. ca 1799  Kvalvig  7 nov. 2019
I10450 
Egholm, Claus Frederik 
f. ca 1801  Kvalvig  7 nov. 2019
I10451 
Egholm, Wenzel Laurits Andreas 
f. ca 1798  Kvalvig  7 nov. 2019
I4665 
Wang, Anne Cathrine Olufsdatter 
f. 3 sep. 1737  Kvivik  7 nov. 2019
I10449 
Wang, Christen 
f. 1775  Kvivik  7 nov. 2019
I10431 
Weyhe, Hans 
f. 1808  Lamba, Østerø  7 nov. 2019
I874 
Djurhuus, Helanna 
f. 1738  Næs, Østerø, Færøerne  7 nov. 2019
I10447 
Wang, Inger Anne Marie 
f. ca 1772  Kvivik  7 nov. 2019
I10448 
Dam, Jens 
f. 1765   7 nov. 2019
I5137 
Wang, Hans Olufsen 
f. 29 jun. 1734  Kvivik, Nordstrømø, Færøerne  6 nov. 2019
I10446 
Thormandsen, Thomas 
   6 nov. 2019
I10445 
Thomasdatter, Cecilie 
f. 1746   6 nov. 2019
I5661 
Haldansen, Antonius 
f. 20 jul. 1719  Kaalgaard, Sumbø, Suderø, Færøerne  6 nov. 2019
I10444 
Pedersdatter, Maren 
   6 nov. 2019
I10443 
Müller, Gregers Christophersen 
   6 nov. 2019
I10442 
Müller, Anna Gregersdatter 
f. 1723   6 nov. 2019
I4670 
Wang, Oluf Hansen 
f. 4 jan. 1697  Vang, Hundborg, Thisted  6 nov. 2019
I5132 
Djurhuus, Hans Henrich 
f. 8 apr. 1775  Næs, Østerø, Færøerne  4 nov. 2019
I5131 
Djurhuus, Jens Christian 
f. 21 aug. 1773  Næs, Østerø, Færøerne  4 nov. 2019
I5130 
Djurhuus, Inger Christiana 
f. 17 jan. 1772  Næs, Østerø, Færøerne  4 nov. 2019
I5129 
Djurhuus, Anneke Hedvig 
f. 26 nov. 1770  Næs, Østerø, Færøerne  4 nov. 2019
I879 
Djurhuus, Johan Christian 
f. 1741  Næs, Østerø, Færøerne  4 nov. 2019
I5164 
Pedersen, Jacob 
   4 nov. 2019
I2811 
Lund, Jacob Mathias Andersen 
   4 nov. 2019
I2809 
Lund, Anna Margrethe 
f. 31 dec. 1748   4 nov. 2019
I5139 
Djurhuus, Elisabeth Christine 
f. 18 sep. 1770  Næs, Østerø, Færøerne  4 nov. 2019
I1215 
Hammershaimb, Anneke Hedevig 
f. 8 nov. 1749   4 nov. 2019
I869 
Djurhuus, Hans Peter 
f. 24 dec. 1846  Næs, Porkeri, Suderø, Færøerne  4 nov. 2019
I10439 
Smidt, Ellen Maria 
f. ca 1838  Ørdevig, Frodebø  3 nov. 2019
I10441 
Djurhuus, Susanne Christine 
f. ca 1874  Næs  3 nov. 2019
I10440 
Djurhuus, Hans Pauli 
f. ca 1872  Næs  3 nov. 2019
I854 
Djurhuus, Andreas 
f. 11 okt. 1844  Næs, Porkeri, Suderø, Færøerne  3 nov. 2019
I5162 
Djurhuus, Andreas 
f. 14 nov. 1814  Næs, Østerø, Færøerne  3 nov. 2019
I5153 
Weyhe, Hans Peder 
f. ca 1784   3 nov. 2019
I10438 
Jacobsen, Christian Frederik 
f. ca 1849  Sælletræ  3 nov. 2019
I10437 
Jacobsen, Jacob 
f. ca 1846  Sælletræ  3 nov. 2019
I10436 
Jacobsen, Hans 
f. ca 1844  Sælletræ  3 nov. 2019
I10435 
Jacobsen, Augustinus 
f. ca 1811   3 nov. 2019
I10429 
Djurhuus, Anna Margrethe Lund 
f. 1812  Sælletræ, Østerø  3 nov. 2019
I10433 
Djurhuus, Maren Cathrine 
f. ca 1809   3 nov. 2019
I10434 
Weyhe, Hans Peder 
f. 1811  Lamba, Østerø  3 nov. 2019
I5161 
Djurhuus, Cornelius Wilhelm 
f. 22 mar. 1807  Næs, Østerø, Færøerne  3 nov. 2019
I10428 
Weyhe, Anna Sophie 
f. 1805  Lamba, Østerø  3 nov. 2019
I10432 
Djurhuus, Jacob Ludvig 
f. 1804  Selletræ, Østerø  3 nov. 2019
I10430 
Djurhuus, Johan Christian 
f. 1806  Sælletræ, Østerø  3 nov. 2019
I5158 
Djurhuus, Frederik Carl 
f. 6 aug. 1802  Næs, Østerø, Færøerne  3 nov. 2019
I5151 
Djurhuus, Rasmus Jørgen Winther 
f. 2 nov. 1789  Næs, Østerø, Færøerne  3 nov. 2019
I5149 
Djurhuus, Oluff Wang 
f. 3 jan. 1782  Næs, Østerø, Færøerne  3 nov. 2019
I5148 
Djurhuus, Ludvig Wilhelm August 
f. 21 nov. 1780  Næs, Østerø, Færøerne  3 nov. 2019
I5144 
Djurhuus, Inger Anna Katrine 
f. 24 feb. 1784  Næs, Østerø, Færøerne  2 nov. 2019
I5143 
Djurhuus, Anna Margrethe 
f. 24 jul. 1778  Næs, Østerø, Færøerne  2 nov. 2019
I5142 
Djurhuus, Christen 
f. 30 mar. 1777  Næs, Østerø, Færøerne  2 nov. 2019
I5159 
Djurhuus, Johanna Maria Friedricha 
f. 7 mar. 1804  Næs, Østerø, Færøerne  2 nov. 2019
I5160 
Djurhuus, Frederik Andreas Carl 
f. 14 dec. 1805  Næs, Østerø, Færøerne  2 nov. 2019
I883 
Djurhuus, Johan 
f. 30 nov. 1900  Porkeri, Suderø, Færøerne  2 nov. 2019
I906 
Djurhuus, Vangine Paulina 
f. 21 sep. 1877  Næs, Porkeri, Suderø, Færøerne  2 nov. 2019
I4383 
Sumberg, Johan Nicolaj 
f. 14 sep. 1881  Lopra, Sumbø, Suderø, Færøerne  1 nov. 2019
I880 
Djurhuus, Johan Olaus 
f. 21 jul. 1867  Porkeri, Suderø, Færøerne  1 nov. 2019
I5145 
Djurhuus, Angelika Spliid 
f. 25 sep. 1785  Næs, Østerø, Færøerne  31 okt. 2019
I852 
Djurhuus, Andreas 
f. 22 jun. 1787  Næs, Østerø, Færøerne  31 okt. 2019
I5146 
Djurhuus, Johannes Olavius Wang 
f. 21 sep. 1788  Næs, Østerø, Færøerne  31 okt. 2019
I5126 
Rønning, Maria Hansdatter 
f. 28 nov. 1741  Reustadgaard, Birkenes-Tveit, Kristiansand, Norge  31 okt. 2019
I5128 
Reustad, Anne Håvardsdatter 
   31 okt. 2019
I5127 
Rønning, Hans Gundersen 
   31 okt. 2019
I10427 
Humblie, Andreas Lavritsen 
   31 okt. 2019

Familier
                                                                                                                                                                  
 ID   Mands ID   Mands navn   Kvindes ID   Mors Navn   Gift   Sidst ændret 
 F3646 
 I291  Andreas Jensen Holm  I9960  Nn    1 feb. 2020
 F2117 
 I5612  Hans Andreasen Holm  I5611  Maren Hansdatter Brylle  28 aug. 1755  30 jan. 2020
 F3883 
 I10704  Jørgen Pedersen Greve  I10707  Mette Andreasdatter Holst  20 okt. 1762  29 jan. 2020
 F505 
 I2461  Anders Knudsen  I10728  Anne Cathrine Michelsdatter Meyer  2 nov. 1764  28 jan. 2020
 F3915 
 I10788  Peder Jørgensen Bager  I10702  Woldborg Margrethe Pedersdatter Greve    27 jan. 2020
 F3914 
 I10785  Carl Christian Andreasen Holm  I10702  Woldborg Margrethe Pedersdatter Greve  11 apr. 1765  27 jan. 2020
 F3858 
 I10602  Peder Pedersen Greve  I5596  Karen Hansdatter Brylle  28 sep. 1759  25 jan. 2020
 F3912 
 I10615  Peder Pedersen Greve  I10768  Anne Marie Hansdatter Hunderup  22 okt. 1794  24 jan. 2020
 F3859 
 I10603  Hans Pedersen Greve  I10606  Maria Rasmusdatter Nielsen  16 maj 1798  23 jan. 2020
 F3913 
 I10775  Rasmus Nielsen  I10776  Giertrud Frandzdatter    23 jan. 2020
 F3906 
 I10708  Berthel Henriksen  I10748  Margrethe Jacobsdatter  10 aug. 1692  23 jan. 2020
 F3911 
 I10765  Jens Berthelsen  I10766  Karen Christophersdatter    22 jan. 2020
 F3900 
 I10737  Henrik Hansen  I10738  Anne Jensdatter    22 jan. 2020
 F3910 
 I1764  Niels Pedersen Lund  I10762  Johanna Benjaminsdatter  24 aug. 1741  22 jan. 2020
 F3894 
 I10718  Carsten Andersen  I10725  Marin Laursdatter    22 jan. 2020
 F3907 
 I5057  Peder Jensen  I10758  Anna Nielsdatter  5 jun. 1709  22 jan. 2020
 F3908 
 I5057  Peder Jensen  I10759  Bodil Andersdatter  6 aug. 1740  22 jan. 2020
 F911 
 I10760  Peder Jensen  I1760  Woldborg Henriksdatter  21 nov. 1709  22 jan. 2020
 F3909 
 I10761  Laurits Christensen  I1760  Woldborg Henriksdatter    21 jan. 2020
 F1897 
 I5057  Peder Jensen  I5056  Ingeborg Hansdatter  4 nov. 1704  21 jan. 2020
 F3905 
 I10756  Jens Andersen  I10757  Maren Iversdatter    21 jan. 2020
 F3901 
 I10740  Hans Henriksen  I10741  Cathrine Margrethe Loumann    21 jan. 2020
 F3897 
 I10708  Berthel Henriksen  I10733  Johanne Lauridsdatter    19 jan. 2020
 F3904 
 I10747  Christopher Soubert  I10738  Anne Jensdatter    19 jan. 2020
 F3903 
 I10746  Jens Poulsen  I10739  Anne Henriksdatter    19 jan. 2020
 F3842 
 I10539  Lorents Loumann        19 jan. 2020
 F3902 
 I10745  Thøger Dyssel  I10742  Barbara Cathrine Hansdatter    19 jan. 2020
 F3861 
 I10609  Peder Jørgensen Greve  I10610  Anne Berthelsdatter  3 maj 1725  19 jan. 2020
 F3899 
 I10736  Anders Nielsen Gauerslund  I10734  Woldborg Berthelsdatter  26 apr. 1742  19 jan. 2020
 F3898 
 I10735  Hans Nielsen Svarer  I10734  Woldborg Berthelsdatter  17 nov. 1727  19 jan. 2020
 F3895 
 I10706  Mads Pedersen Greve  I10728  Anne Cathrine Michelsdatter Meyer  13 nov. 1771  15 jan. 2020
 F3896 
 I10633  Anders Hansen Holm  I10729  Anna Cathrine Madsdatter Greve    15 jan. 2020
 F2146 
 I5684  Lauritz Arntsen  I5682  Anne Christensdatter Lottrup  9 aug. 1730  13 jan. 2020
 F341 
 I594  Anders Sørensen Brylle  I3410  Maren Nielsdatter    12 jan. 2020
 F3890 
 I10717  Anders Carstensen  I10711  Anne Sørensdatter    12 jan. 2020
 F3893 
 I10724  Carsten Hansen        12 jan. 2020
 F3892 
 I10721  Jens Petersen Smidt  I10720  Anne Marie Andersdatter Braad    12 jan. 2020
 F274 
 I4484  Niels Andersen Saabye  I4749  Birthe Marie Michelsen Wendelboe  25 okt. 1780  12 jan. 2020
 F272 
 I4848  Michel Michelsen Wendelboe  I3646  Dorthe Pedersdatter  29 nov. 1748  12 jan. 2020
 F275 
 I4791  Hans Michelsen Wendelboe  I567  Johanne Andersdatter Braad  6 maj 1779  12 jan. 2020
 F3891 
 I10712  Anders Laursen Braad  I10719  Johanne Margrethe Hendrichsdatter    12 jan. 2020
 F3886 
 I10705  Laurits Hansen Braad  I10711  Anne Sørensdatter    12 jan. 2020
 F3884 
 I10709  Niels Lauridsen  I10649  Maren Hansdatter    11 jan. 2020
 F3889 
 I10715  Poul Frandsen  I10640  Maren Lauridsdatter    10 jan. 2020
 F3888 
 I10714  Christian Højer  I10641  Marie Elisabeth Lauridsdatter    10 jan. 2020
 F3878 
 I10690  Jørgen Jacobsen  I10692  Anna Susanna Jørgensdatter    10 jan. 2020
 F3887 
 I10713  Sigusmundus Jonasen Drammel  I10643  Sophie Lauridsdatter    10 jan. 2020
 F3885 
 I10705  Laurits Hansen Braad  I10649  Maren Hansdatter    10 jan. 2020
 F3882 
 I10609  Peder Jørgensen Greve  I10697  Anne Margrethe Sørensdatter  16 aug. 1714  8 jan. 2020
 F3871 
 I10648  Jacob Jørgensen  I10649  Maren Hansdatter    7 jan. 2020
 F3881 
 I5687  Lars Michelsen Biørnøe  I10696  Sidsel Marie Mortensdatter    5 jan. 2020
 F2143 
 I5683  Michel Rasmussen Lund  I5682  Anne Christensdatter Lottrup  3 jun. 1721  3 jan. 2020
 F3880 
 I5683  Michel Rasmussen Lund  I10695  Nn    2 jan. 2020
 F3879 
 I10684  Morten Rasmussen  I10693  Anne Rasmusdatter    30 dec. 2019
 F3876 
 I10682  Rasmus Mortensen  I10683  Maren Sørensdatter    30 dec. 2019
 F3723 
 I10210  Laurids Hansen  I10201  Maren Willumsdatter  19 aug. 1694  28 dec. 2019
 F3877 
 I10677  Søren Rasmussen Bonde  I5610  Karen Jacobsdatter    28 dec. 2019
 F2116 
 I606  Hans Jensen Brylle  I5610  Karen Jacobsdatter  5 aug. 1728  28 dec. 2019
 F3875 
 I10677  Søren Rasmussen Bonde  I10208  Gye Jørgensdatter    28 dec. 2019
 F680 
 I2361  Poul Friederich Junge  I4578  Anne Marie Hansdatter Torp  13 feb. 1743  27 dec. 2019
 F573 
 I3094  Johan Friederich Milo  I4578  Anne Marie Hansdatter Torp  13 feb. 1749  26 dec. 2019
 F2446 
 I6371  Salomon Frederiksen  I6501  Ane Marie Jensen  17 maj 1856  26 dec. 2019
 F886 
 I2380  Christen Jørgensen  I5840  Margrethe Olesdatter  6 aug. 1756  25 dec. 2019
 F3874 
 I10661  Bærent Larsen  I10665  Ane Henningsdatter    24 dec. 2019
 F3872 
 I10656  Lars Bærentsen  I10231  Maren Jørgensdatter  17 jul. 1772  24 dec. 2019
 F2193 
 I5839  Ole Ibsen  I604  Elisabeth Andersdatter Brylle    22 dec. 2019
 F3873 
 I10631  Ole Holm  I10651  Karen Jensdatter  19 apr. 1800  22 dec. 2019
 F3862 
 I10583  Søren Madsen  I10621  Ane Margrethe Bang    21 dec. 2019
 F3743 
 I10209  Laurids Jørgensen  I5610  Karen Jacobsdatter    21 dec. 2019
 F3870 
 I10629  Hans Mortensen  I10621  Ane Margrethe Bang    19 dec. 2019
 F3869 
 I10583  Søren Madsen  I10628  Margrethe Cathrine Nielsdatter Nordbye    19 dec. 2019
 F2724 
 I7274  Mikkel Jørgensen Raun  I7275  Dorthea Andersdatter  29 nov. 1693  19 dec. 2019
 F3868 
 I10626  Thue Andersen  I10624  Dorthe Kirstine Mikkelsdatter Raun    18 dec. 2019
 F3867 
 I10625  Laurids Pedersen  I10623  Sidsel Mikkelsdatter Raun    18 dec. 2019
 F2725 
 I7278  Jørgen Poulsen Bang  I7277  Mette Marie Mikkelsdatter Raun    18 dec. 2019
 F3866 
 I10616  Peder Madsen Grønlund  I10618  Maren Jensdatter    17 dec. 2019
 F3863 
 I10599  Søren Mortensen  I10618  Maren Jensdatter  5 aug. 1746  16 dec. 2019
 F3848 
 I10552  Jørgen Ibsen  I10535  Anne Helene Ernstdatter Ruchmann  30 0ct 1760  16 dec. 2019
 F3865 
 I10617  Jens Mathias Pedersen Grønlund  I10620  Anna Kirstine Nielsdatter  19 okt. 1760  16 dec. 2019
 F3864 
 I10619  Hans Mosegaard  I10531  Lene Cortsdatter  4 feb. 1763  16 dec. 2019
 F3857 
 I10599  Søren Mortensen  I10600  Maren Madsdatter    16 dec. 2019
 F3709 
 I10166  Christopher Hansen Waidtløv  I10163  Anne Marie Christensdatter Møller  17 jul. 1741  16 dec. 2019
 F3860 
 I10608  Morten Pedersen Holbech  I10605  Birthe Kirstine Pedersdatter Greve    16 dec. 2019
 F3835 
 I10522  Jens Mathiasen  I10527  Gertrud Jensdatter  8 dec. 1715  15 dec. 2019
 F3856 
 I10587  Morten Fugl Madsen  I10590  Voldborg Jørgensdatter  22 okt. 1779  14 dec. 2019
 F3838 
 I10532  Ernst Anthonisen Ruchmann  I10525  Ellen Mathiasdatter  7 maj 1727  10 dec. 2019
 F3852 
 I10563  Anthoni Ruchmann  I10564  Nn    10 dec. 2019
 F3854 
 I10566  Johan Anthonisen Ruchmann  I10575  Karen Madsdatter  1 jul. 1731  10 dec. 2019
 F3853 
 I10568  Niels Hansen  I10565  Maria Anthonidatter Ruchmann  1722  10 dec. 2019
 F3843 
 I10529  Mads Sørensen  I10531  Lene Cortsdatter  1 maj 1761  9 dec. 2019
 F3836 
 I10529  Mads Sørensen  I10528  Lene Maria Jensdatter  16 maj 1738  9 dec. 2019
 F3855 
 I10579  Jeppe Jensen Beck  I10530  Karen Madsdatter    8 dec. 2019
 F3840 
 I10521  Jørgen Mathiasen  I10537  Anne Margrethe Jørgensdatter    8 dec. 2019
 F3837 
 I10523  Cort Mathiasen  I10530  Karen Madsdatter    7 dec. 2019
 F3851 
 I10560  Streder  I10553  Maren Jørgensdatter    7 dec. 2019
 F3850 
 I10558  Nn  I10557  Giertrud Marie Jørgensdatter    7 dec. 2019
 F3849 
 I10552  Jørgen Ibsen  I10554  Anna Jacobsdatter    6 dec. 2019
 F3847 
 I10551  Jacob Jørgensen Strøyberg  I10534  Margrethe Marie Ernstdatter Ruchmann  19 feb. 1790  6 dec. 2019
 F2799 
 I7467  Christian Henrich Pedersen Winther  I7468  Helene Sophie Lambertsdatter Franck  29 apr. 1728  5 dec. 2019
 F3834 
 I10519  Mathias Hansen  I10520  Leena Jacobsdatter    5 dec. 2019
 F3846 
 I10544  Lambert Franck Christiansen Winther  I10546  Signe Marie Munch  24 jul. 1771  5 dec. 2019
 F3845 
 I10544  Lambert Franck Christiansen Winther  I10545  Leopoldine Charlotte Friis  30 okt. 1769  5 dec. 2019
 F3844 
 I10536  Johan Christian Selmer  I10542  Elisabeth Dahl  13 okt. 1757  4 dec. 2019
 F3841 
 I10538  Jørgen Albertsen  I10537  Anne Margrethe Jørgensdatter  11 nov. 1757  4 dec. 2019
 F568 
 I4826  Laurids Madsen Wendelboe  I2748  Hedevig Charlotte Loumann  3 feb. 1699  3 dec. 2019
 F3839 
 I10536  Johan Christian Selmer  I10526  Anna Kirstina Mathiasdatter    29 nov. 2019
 F753 
 I97  Carl Holger Heinrich Ahrentsen  I651  Alvilda Børre  13 mar. 1910  29 nov. 2019
 F3833 
 I10518  Franklin Moreland  I10515  Erma Jean Freese  21 nov. 1951  27 nov. 2019
 F3832 
 I10517  Emery Dale Neymeyer  I10514  Norma Lee Freese  1949  27 nov. 2019
 F3831 
 I10516  Glen Arlo Shaffer  I10512  Jeanette Ellen Freese    27 nov. 2019
 F3830 
 I10511  Christian Johannes Freese  I10510  Edna Anna Greve  1923  27 nov. 2019
 F3827 
 I10492  Peter Herman Greve  I10506  Olga Kies    27 nov. 2019
 F3829 
 I10508  Arthur H. Greve  I10509  Mary H. Wingert    27 nov. 2019
 F3828 
 I10492  Peter Herman Greve  I10507  Lena Gliessman    27 nov. 2019
 F3826 
 I10500  Emil Herrig  I10491  Emma Catherine Greve  15 dec. 1896  27 nov. 2019
 F3825 
 I10494  Fred Overheu  I10490  Mary Greve    27 nov. 2019
 F2109 
 I606  Hans Jensen Brylle  I5595  Birgitte Mathiasdatter  26 jul. 1731  27 nov. 2019
 F2111 
 I613  Jørgen Jensen Brylle  I5218  Maria Katharine Christensdatter Helt  3 dec. 1722  27 nov. 2019
 F3824 
 I6015  Franz Greve  I10488  Margaretha Unrau  20 maj 1867  26 nov. 2019
 F168 
 I10479  Jens Peter Simonsen  I828  Emilie Georgia Davidsen  12 maj 1918  26 nov. 2019
 F3823 
 I10482  Henning Peter Simonsen  I10484  Mette Hammergart    26 nov. 2019
 F3822 
 I10483  Ole Christian Olsen  I10481  Birgit Simonsen    26 nov. 2019
 F3821 
 I43  Ove Kurt Simonsen  I10480  Joan Svendsen    26 nov. 2019
 F754 
 I652  Carl Theodor Børre  I2356  Laura Christine Juhl    26 nov. 2019
 F3815 
 I7221  Søren Jensen Klyne  I10460  Catharina Olsdatter Paasche  9 okt. 1670  18 nov. 2019
 F2716 
 I7250  Christen Lauridsen Bording  I5237  Ingeborg Andersdatter Klyne  22 sep. 1616  18 nov. 2019
 F3820 
 I10469  Johan Steffensen Worm  I10470  Anna Nielsdatter Storm    17 nov. 2019
 F3816 
 I10461  Oluf Nielsen Paasche  I10462  Nn    14 nov. 2019
 F3819 
 I10468  Jens Nielsen  I10467  Lene Andersdatter Guldsmed    14 nov. 2019
 F2713 
 I7247  Jens Andersen Guldsmed  I5234  Lisbeth Andersdatter Klyne  8 jul. 1604  14 nov. 2019
 F2704 
 I5229  Jens Andersen Klyne  I7219  Anna Jensdatter Pors  16 sep. 1605  14 nov. 2019
 F3818 
 I10464  Peder Nielsen Stumberg  I10465  Nn    13 nov. 2019
 F3817 
 I7221  Søren Jensen Klyne  I10463  Berthe Pedersdatter    13 nov. 2019
 F3814 
 I10459  Jens Thøgersen Ferslev  I10456  Maren Pedersdatter Hegelund  7 jun. 1681  13 nov. 2019
 F3812 
 I10457  Jørgen Lauritsen Fogh  I10455  Elisabeth Pedersdatter Hegelund  1680  13 nov. 2019
 F3813 
 I10457  Jørgen Lauritsen Fogh  I10458  Magdalene Davidsdatter Foss  cirka 1660  13 nov. 2019
 F3811 
 I7220  Peder Jensen Hegelund  I10454  Abelone Hansdatter    13 nov. 2019
 F1952 
 I5154  Hans Joensen  I5144  Inger Anna Katrine Djurhuus  før 1814  7 nov. 2019
 F1950 
 I5152  Johan Michael Lund  I5143  Anna Margrethe Djurhuus  27 jun. 1792  7 nov. 2019
 F1949 
 I5141  Johan Hendrik Egholm  I5140  Anneke Hedevig Djurhuus  9 okt. 1798  7 nov. 2019
 F3810 
 I10448  Jens Dam  I10447  Inger Anne Marie Wang    7 nov. 2019
 F1946 
 I5137  Hans Olufsen Wang  I874  Helanna Djurhuus  21 aug. 1765  7 nov. 2019
 F3809 
 I10446  Thomas Thormandsen        6 nov. 2019
 F2134 
 I5661  Antonius Haldansen  I5660  Maren Olufsdatter Wang  7 nov. 1755  6 nov. 2019
 F3808 
 I5661  Antonius Haldansen  I10445  Cecilie Thomasdatter  12 nov. 1772  6 nov. 2019
 F3807 
 I5661  Antonius Haldansen  I10442  Anna Gregersdatter Müller  1757  6 nov. 2019
 F3806 
 I10443  Gregers Christophersen Müller  I10444  Maren Pedersdatter    6 nov. 2019
 F1412 
 I2088  Hans Jensen (Boysen)  I4669  Maren Olufsdatter Wang  14 apr. 1695  6 nov. 2019
 F1940 
 I879  Johan Christian Djurhuus  I5126  Maria Hansdatter Rønning  8 nov. 1769  4 nov. 2019
 F1955 
 I5142  Christen Djurhuus  I5163  Anna Cathrine Jacobsdatter  27 nov. 1799  4 nov. 2019
 F1377 
 I851  Andreas Christensen Djurhuus  I1215  Anneke Hedevig Hammershaimb  11 okt. 1769  4 nov. 2019
 F1373 
 I851  Andreas Christensen Djurhuus  I4668  Maren Margrethe Hansdatter Wang  18 jul. 1775  4 nov. 2019
 F1378 
 I851  Andreas Christensen Djurhuus  I2809  Anna Margrethe Lund  7 okt. 1772  4 nov. 2019
 F1379 
 I2811  Jacob Mathias Andersen Lund  I4128  Helene Christine Samuelsdatter Weyhe    4 nov. 2019
 F1370 
 I869  Hans Peter Djurhuus  I3070  Ellen Pauline Midjord  24 sep. 1867  4 nov. 2019
 F3805 
 I854  Andreas Djurhuus  I10439  Ellen Maria Smidt    3 nov. 2019
 F3804 
 I10435  Augustinus Jacobsen  I10429  Anna Margrethe Lund Djurhuus    3 nov. 2019
 F1951 
 I5153  Hans Peder Weyhe  I5144  Inger Anna Katrine Djurhuus  27 nov. 1804  3 nov. 2019
 F1953 
 I5155  Cornelius Christian Reinert  I5145  Angelika Spliid Djurhuus  10 sep. 1805  2 nov. 2019
 F1635 
 I2923  Friederich Sigmund Reinnert  I5157  Maria Magdalena Hansen    2 nov. 2019
 F3803 
 I10427  Andreas Lavritsen Humblie  I5128  Anne Håvardsdatter Reustad    31 okt. 2019
 F1573 
 I3097  Hans Gabrielsen Mitens  I1264  Nn Hansdatter    29 okt. 2019