Nyheder (sidste 150 dage)


Billeder

 Ikon   Beskrivelse   Knyttet til   Sidst ændret 
Mule våbenskjold
Mule våbenskjold
Tak til Finn Holbek, som har givet tilladelse til at benytte billede af våbenskjoldet
© Dansk Adelsforening © 
  14 maj 2021
Ydermøllen for enden af Nederdammen ved Sct. Nicolajgade. Ribe å ses i baggrunden.
Ydermøllen for enden af Nederdammen ved Sct. Nicolajgade. Ribe å ses i baggrunden.
Kong Frederik den Anden, som d. 1ste Januar 1559 havde fulgt sin Fader i Regjeringen og d. 4de Juli 1560 havde stadfæstet Byens Privilegier uden nogen Forandring, kom i September samme År for første Gang her til Byen. Han opholdt sig her i det mindste fra d. 7de til d. 10de. Rimeligvis boede han i den rige Rådmand Lambert Ibsens Hus ved Ydermøllen; thi i det ene Kæmnerregnskab (af 2), som er bevaret for dette År, omtales Kongens Kjøkken som værende i Lambert Ibsens Bruhus

Kilde: Ribe Bys Historie og Beskrivelse fra Reformationen indtil Enevoldsmagtens Indførelse (1536-1660), af J.F.Kinch, Kjøbenhavn, 1884, bd. 2, p. 84 
  10 mar. 2021
Ydermøllen for enden af Nederdammen ved Sct. Nicolajgade
Ydermøllen for enden af Nederdammen ved Sct. Nicolajgade
Kong Frederik den Anden, som d. 1ste Januar 1559 havde fulgt sin Fader i Regjeringen og d. 4de Juli 1560 havde stadfæstet Byens Privilegier uden nogen Forandring, kom i September samme År for første Gang her til Byen. Han opholdt sig her i det mindste fra d. 7de til d. 10de. Rimeligvis boede han i den rige Rådmand Lambert Ibsens Hus ved Ydermøllen; thi i det ene Kæmnerregnskab (af 2), som er bevaret for dette År, omtales Kongens Kjøkken som værende i Lambert Ibsens Bruhus

Kilde: Ribe Bys Historie og Beskrivelse fra Reformationen indtil Enevoldsmagtens Indførelse (1536-1660), af J.F.Kinch, Kjøbenhavn, 1884, bd. 2, p. 84 
  10 mar. 2021
Borchs gård i Kolding
Borchs gård i Kolding
I 1595 havde Apoteker Reiminch tjent saa meget, at han lod opføre det prægtige Hus paa Torvet, der nu staar paa fjerde Hundrede Aar. Paa Løsholtet over sin Dør lod han sætte et Vers af Davids Salmer: » Kast din Sag paa Herren, og han skal forsørge dig!« Baade denne Indskrift og en anden, ligeledes et Salmevers fra Davids Salmer, som han anbragte over sin Port, er selvfølgelig paa Apotekerens Modersmaal, det tyske Sprog. Nedenunder staar saa Aarstallet 1595 og hans og hendes Navnetræk: H. R. = Herman Hei- minch og M. H. R. == Margrete Herman Heirninehss).

Kilde: "Borchs Gaard" i Kolding og dens beboere gennem tiderne, af P. Eliassen, Vejle Amts Aarbog, 1915, udgivet af Vejle Amts Historiske Samfund, p. 161

Fotograf. Leif Jørgensen, som har offentliggjort billedet under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licens. Billedet er taget d. 29. september 2018  
  11 feb. 2021
Egtved Kirkegård, den ældre afdeling
Egtved Kirkegård, den ældre afdeling
Webmaster: Egtved Kirkegård er utrolig smuk og velholdt. I den ældre afdeling er alle grave omkranset af bøgehæk i 20 cm's højde, som håndklippes hver uge.

I den nye afdeling findes flere forskellige typer grave: Rosenlunden med kistegrave i græs, afsnit med skovbundsgrave og gravgårde med urnebegravelser. Tjørnelunden med kistebegravelser i plæne og Lynghaven, hvor kistebegravelserne dækkes med lyngplanter.(Kilde: Egtved sogns brochure om Egtved Kirkegård) 
  9 feb. 2021
Egtved Kirke
Egtved Kirke
Se også flere billeder fra Egtved kirke under Albummer 
  9 feb. 2021
Præste/mindetavlen i Egtved Kirke
Præste/mindetavlen i Egtved Kirke
Tavlen af sten er både en præstetavle og et epitafium. Sognepræsten Peder Hansen Storm, 1696-1733, opsatte tavlen og fortæller på latin, at der i de 190 år efter reformationen kun var 5 præster i Egtved sogn, alle af samme familie. Peder Hansen Storms søn fortæller nederst på tavlen - også på latin - om sine hæderværdige og salige forældre.

På søjlen til venstre nævnes de første præster, på den højre efterfølgerne indtil 1926.

Kilde: Egtved sogns brochure om Egtved Kirke 
  9 feb. 2021
Almisseboderne (almisseboligerne) i Klostergade i Ribe, som blev oprettet af Dorothea Sørensdatter Stage i 1602, dagen før hun døde
Almisseboderne (almisseboligerne) i Klostergade i Ribe, som blev oprettet af Dorothea Sørensdatter Stage i 1602, dagen før hun døde
Det nærmeste hus er Klostergade 2, som er hjørnehuset på Klostergade og Badstuegade. Dette hus var ikke et af almisseboderne, men nabohusene nr. 4 til og med nr. 12 var. De oprindelige 7 boliger er senere blevet ombygget til 5. Bolig nr. 4 og 6 er i dag fredet.
Boligerne ligger over for Skt. Kathrine Kirke.

Se nærmere under Dokumenter og Notater 
  19 jan. 2021
I Klostergade 26 ligger også Ribes mindste hus på 26,5 kvadratmeter. Dette var ikke et af almisseboderne
I Klostergade 26 ligger også Ribes mindste hus på 26,5 kvadratmeter. Dette var ikke et af almisseboderne
Kilde: Byvandring. Finurlige fortællinger på egen hånd i Ribe. VisitRibe-Esbjerg.

Ifølge kulturarv.dk blev huset fredet i 1964. 
  18 jan. 2021

Dokumenter

 Ikon   Beskrivelse   Knyttet til   Sidst ændret 
Maren Christensdatter Friis dør 13. maj 1697, 70 år minus 9 dage, altså er hun født 22. maj 1627
Maren Christensdatter Friis dør 13. maj 1697, 70 år minus 9 dage, altså er hun født 22. maj 1627
 
  12 mar. 2021
Maren Christensdatter Friis dør 13. maj 1697, 70 år minus 9 dage, altså født 22. maj 1627
Maren Christensdatter Friis dør 13. maj 1697, 70 år minus 9 dage, altså født 22. maj 1627
 
  12 mar. 2021
Forskrivelse, da der ikke er børn i ægteskabet
Forskrivelse, da der ikke er børn i ægteskabet
 
  12 mar. 2021
Borgerne i Horsens klager i 1651 til Kongen over Oluf Hansens Svanes embedsførelse
Borgerne i Horsens klager i 1651 til Kongen over Oluf Hansens Svanes embedsførelse
Kilde: Horsens gennem tiderne, af Sv. Aage Bay, 1953, i kommission hos Thiems Boghandel, Horsens, p. 41 
  6 mar. 2021
Anna Hansdatter Svanning oprettter 3 boliger for fattige enker i Fugholm, Horsens
Anna Hansdatter Svanning oprettter 3 boliger for fattige enker i Fugholm, Horsens
Kilde: Blade af Horsens Historie, Træk af Horsens By-Krønike gennem 500 Aar. Under Redaktion af Carl Th. Jørgensen. Udgivet af Horsens Byraad 1942, p. 93 
  6 mar. 2021
Hans Mule - Det originale Adelsbrev, tildelt af Christoffer af Bayern i 1444.
Hans Mule - Det originale Adelsbrev, tildelt af Christoffer af Bayern i 1444.
Kilde: Billedværk om Danmarks historie fra 1937

Tak til Hans Nørgaard, fynhistorie.dis-danmark.dk 
  9 feb. 2021
Mule Adelsbrev med våbenskjold
Mule Adelsbrev med våbenskjold
Kilde: En Samling af Genealogier til den danske Adelshistorie. Optegnelser af P. I. Lucoppidan, 1651-1717, præst på Tåsinge

Tak til Hans Nørgaard, som har følgende supplerende oplysninger på fynhistorie.dis-danmark.dk:
I indkomne breve fra Gudme herreds provsti til Fyns biskop gemmer sig i et flot pergamentbind de originale optegnelser fra herredets sognepræster til Ole Worm i 1623. Disse optegnelser som mestensdel består af optegnelser om kirker, gravhøje, sagn, helligkilder o.lign., inspirerede en senere tids præster til at optegne indskrifter på gravsten i kirkerne osv. Sognepræsten i Landet på Tåsinge, Peder Jensen Lucoppidan, som døde i 1717, har efterladt sig store samlinger af optegnelser på dels Det kgl. Bibliotek og dels i håndskriftssamlingen på Rigsarkivet.  
  9 feb. 2021
Jacob Andersen Harbo opholder sig i 1683 og 1689 på Ahlergaard ifølge nygaardssedler.dk
Jacob Andersen Harbo opholder sig i 1683 og 1689 på Ahlergaard ifølge nygaardssedler.dk
I markbogen 1683:
Ahlergaard, enlig gård, til Sophie Rostrup til Deiberiglund. (Dejbjerglund)
Forpagter: Jacob Andersen 16 rigsdaler årlig.

I Ny Matrikel 1688 er hartkorn for Ahlergaard steget fra 6200 til 8421. Jacob Andersen Harbo er fortsat forpagter

Kilde: nørvang-herred.dk 
  22 jan. 2021
Ved vielsen med Jens Bodsen oplyses, at Else Marie Nielsdatter Boltrup er af Østergaard
Ved vielsen med Jens Bodsen oplyses, at Else Marie Nielsdatter Boltrup er af Østergaard
 
  21 jan. 2021
Uddrag af 'Bevaringsplan Ribe' udarbejdet af Hans Henrik Engqvist i 1969. 
Almisseboderne i Klostergade nr. 4-12
Uddrag af "Bevaringsplan Ribe" udarbejdet af Hans Henrik Engqvist i 1969. Almisseboderne i Klostergade nr. 4-12
p. 37

Tak til Ribe Byhistoriske Arkiv 
  18 jan. 2021
Uddrag af 'Bevaringsplan Ribe' udarbejdet af Hans Henrik Engqvist i 1969. 
Almisseboderne i Klostergade nr. 4-12
Uddrag af "Bevaringsplan Ribe" udarbejdet af Hans Henrik Engqvist i 1969. Almisseboderne i Klostergade nr. 4-12
p. 38

Tak til Ribe Byhistoriske Arkiv 
  18 jan. 2021

Gravsten

 Ikon   Beskrivelse   Kirkegård   Status   Knyttet til   Sidst ændret 
Hans Svaning og Marine Sørensdatter Stages gravsten i Ribe Domkirke
Hans Svaning og Marine Sørensdatter Stages gravsten i Ribe Domkirke
36) (Fig. 430). O. 1600. Hans Svaning »for­dom kong Frederic den II højlovelig ihukom­melse hans tugtemester i 13 år og siden dom­degn, kannik i Ribe domkirke og Danmarckis riges historicus 31 år, døde (20. september) 1584 i hans alders 81. år, og hustru, borgmester i Ribe Søren Iacobsøn (Stage’s) datter Marine, †4.juli 1615 i hendes alders 76. år. De avlede sammen seks sønner og ni døtre

Tekst fra Nationalmuseets værk om Ribe Domkirke, p. 603

Se flere detaljerede billeder under Albummer 
     17 mar. 2021
Delbillede 4
Delbillede 4
 
     17 mar. 2021
Delbillede 3
Delbillede 3
 
     17 mar. 2021
Delbillede 2
Delbillede 2
 
     17 mar. 2021
Delbillede 1
Delbillede 1
 
     17 mar. 2021
Gravsten for Hans Lassen Lime og Sara Pedersdatter Hegelund i Ribe Domkirke
Gravsten for Hans Lassen Lime og Sara Pedersdatter Hegelund i Ribe Domkirke
Et forsøg på at tyde indskriften på gravstenen, øverste venstre hjørne mangler, men der står formentlig: Her hviler (dernæst): udi Herren
erlig mand Hans Las
søn Lime Borger udi Ribe
som heden sofuede
den 23 Februari A(nno) 1616 i has
Alders 36 Aar-leflede udi
Ekteskop met erlig oc
gudfryctig Quinde Sara
Pedersdaater 12 Aar oc af-
lede tilsamen 6 Sønner
oc 3 Døtter-Gud gifve
hanem en gledelig Op-
standelse:
See til at du beholder it
gat Nafn det blifver dig
vesere (vissere) end Tusinde store
liggende Fæ af Guld

Nationalmuseet oplyser i deres værk om Ribe Domkirke, p. 605, følgende om bomærket nederst på stenen:

Stenens eneste udsmyk­ning er et skjold, hvori Hans Lassen Limes initialer »HLL« omkring et sammenskrevet »HL«, hvorover bomærke.

Det oplyses også, at ovenstående citat: "See til...." er fra Siraks bog 41, 12(15) 
     14 mar. 2021
Gravsten i koret over præsten Søren Poulsen og hans hustruer og børn.
Gravsten i koret over præsten Søren Poulsen og hans hustruer og børn.
Søren Poulsen døde i 1640 og blev begravet i et muret gravkammer i koret, der var så stort, at også pastor Knud Storm, der døde i 1774, også blev stedt til hvile i "Herr Søren Poulsens ligstue".

Kilde: Egtved sogns brochure om Egtved Kirke 
     12 feb. 2021
Gravsten for Anders Sørensen Klyne, hustru Kirsten Lauridsdatter Thøgersen og Margrethe Andersdatter Klyne i Skt.Kathrine Kirke i Ribe
Gravsten for Anders Sørensen Klyne, hustru Kirsten Lauridsdatter Thøgersen og Margrethe Andersdatter Klyne i Skt.Kathrine Kirke i Ribe
Gravstenen er den højre side af en dobbelt gravsten. Venstre side er gravsten for Anders Sørensen Klynes forældre Søren Jacobsen Stage, Anna Sørensdatter Klyne og Margrethe Andersdatter Klynes ægtefælle Oluf Christian Engelstoft

OG HVILER HER I HERREN ERLIG
MAND ANDERS SØFRENSØN
RAADMAND I RIBE SOM DØDE
AAR MDXCVIII DEN IIII MAI I
HANS ALDERS XLVIII
OG HANS HUSTRO ERLIG QUINDE
KIRSTINE LAVRIIZ TØGERS
DAATER SOM DØDE AAR 1634 DEN 7 OCT.
I HENDIS ALDERS LXXXII.
----------------------------------------------------
MARGARETA ANDERSDATTER KLYN
FØD ANO 1651 DØD ANO 1688.

Kilde: Danmarks Kirker, Skt.Kathrine Kirke, p. 792 
     19 jan. 2021
Gravsten for Søren Jacobsen Stage og hustru Anna Sørensdatter Klyne i Skt.Kathrine Kirke i Ribe
Gravsten for Søren Jacobsen Stage og hustru Anna Sørensdatter Klyne i Skt.Kathrine Kirke i Ribe
Venstre side af dobbelt gravsten. Den højre side er gravsten for sønnen Anders Sørensen Klyne og dennes hustru Kirsten Lauridsdatter Thøgersen

"HER HVILER I HERREN ERLIG
MAND SØREN IACOBSON BORGEMESTER I RIBE
SOM DØDE AAR MDLXXVII DEN XX IUNI I
HANS ALDERS LXVIII -
OG HANS HUSTRO ERLIG QUINDE
ANNE SØFREN KLYNES
DAATER SOM DØDE AAR 1575
XIII JUNI I HENDES ALDERS LVI

OLVF CHRISTIAN ENGELSTOFT
FØD ANO 1638 DØD ANO (årstallet udvisket)"

Se nærmere under Notater  
     19 jan. 2021


Personer

 ID   Efternavn, Fornavn   Født/Døbt   Beliggenhed   Sidst ændret 
I9014 
Arrebo, Karen 
f. ca. 1695   14 maj 2021
I11670 
Else 
   14 maj 2021
I11669 
Bang af Assens, Jens 
   14 maj 2021
I7609 
Bang, Anna Jensdatter 
   14 maj 2021
I1968 
Ibsen, Peder 
f. før 1495  Ribe  14 maj 2021
I7638 
Steffensen, Lauge 
f. ca. 1510   12 maj 2021
I2104 
Jensen, Bagge 
f. 1511  Ribe  12 maj 2021
I10399 
Olufsen, Oluf 
f. før 1475  Horsens  11 maj 2021
I10397 
Olufsen, Jørgen 
f. før 1500  Horsens  11 maj 2021
I11668 
Worsøe, Inger Marie Margrethe 
f. 13 okt. 1898  Ørbæk, Vindinge, Svendborg  8 maj 2021
I4182 
Schrøder, Cathrine Marie 
f. 12 feb. 1857  Næstved Skt.Morten, Tybjerg, Præstø  8 maj 2021
I5015 
Worsøe, Lauritz Jacob Jansen 
f. 9 apr. 1857  Skt.Mikkel Slagelse, Slagelse, Sorø  8 maj 2021
I7633 
Sørensen, Clemens 
f. 1513  Ribe  6 maj 2021
I11667 
Andersdatter, Else (Sidse) 
   6 maj 2021
I11666 
Sørensen, Søren 
   6 maj 2021
I5252 
Vedel, Anders Sørensen 
f. 9 nov. 1542  Vejle  6 maj 2021
I11662 
Findsen, Anders 
   6 maj 2021
I11584 
Findsen, Iver 
f. ca. 1530   6 maj 2021
I7631 
Nielsen, Mads 
f. ca. 1500   6 maj 2021
I11652 
Findsen, Jesper 
f. ca 1520  Givskudlund  6 maj 2021
I11664 
Smed el. Fabricius, Niels 
f. ca. 1510   5 maj 2021
I11665 
Mogensdatter, Karen 
   5 maj 2021
I11585 
Smed (Fabricius), Karen Nielsdatter 
   5 maj 2021
I9882 
Jespersen, Find 
f. ml. 1490 og 1500  Vejle  5 maj 2021
I11663 
Nn 
   5 maj 2021
I9890 
Bertelsen, Jesper 
f. ca 1460   5 maj 2021
I11661 
Augustinus 
f.   Randers  5 maj 2021
I11658 
Jespersdatter, Anna 
   5 maj 2021
I11660 
Colding, Poul Andersen 
   5 maj 2021
I11657 
Jespersdatter, Nn 
   5 maj 2021
I11659 
Dybvad, Jørgen Christoffersen 
   5 maj 2021
I11656 
Jespersdatter, Kirsten 
   5 maj 2021
I11655 
Orne, Maren Jensdatter 
   5 maj 2021
I7194 
Jørgensen, Oluf 
f. 1532  Horsens  5 maj 2021
I9468 
Kremer, Christian Nielsen 
   5 maj 2021
I9470 
Kremer, Karine Nielsdatter 
   5 maj 2021
I9471 
Poulsen, Anders 
   5 maj 2021
I5904 
Thøgersen, Margrethe Lauridsdatter 
f. 1582   27 mar. 2021
I7182 
Baggesen, Bagge Pedersen 
f. 1578  Ribe  27 mar. 2021
I7741 
Svanning, Anne Jensdatter 
   27 mar. 2021
I11437 
Lime, Kirsten Lasdatter 
f. ca. 1577   26 mar. 2021
I11436 
Roed, Oluf Pedersen 
f. 1548   26 mar. 2021
I7641 
Tausen, Dorothea Hansdatter 
f. 1538   26 mar. 2021
I7639 
Laugesen, Hans 
f. 13 jan. 1530  Ribe  26 mar. 2021
I5117 
Svaning, Hans 
f. 1503  Svanninge, Fåborg  17 mar. 2021
I5116 
Stage, Marine Sørensdatter 
f. ca. 1539   17 mar. 2021
I7228 
Hegelund, Sara Pedersdatter 
f. 17 sep. 1587  Ribe  14 mar. 2021
I7233 
Lime, Hans Lassen 
f. ca. 1580   14 mar. 2021
I470 
Borch, Anna Albertine 
f. 6 mar. 1838  Vor Frue Ålborg, Fleskum, Ålborg  13 mar. 2021
I9898 
Barfod, Karen Lambertsdatter 
f.   Thorstrup  13 mar. 2021
I5294 
Friis, Christen Mortensen 
f. 15 jan. 1650  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  13 mar. 2021
I11649 
Friis, Niels Christensen 
f.   Ribe  13 mar. 2021
I5293 
Friis, Laurids Mortensen 
f. 1648  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  13 mar. 2021
I11654 
Roager, Anne Hansdatter 
f. 1661   13 mar. 2021
I11653 
Rasmusdatter, Anne 
   13 mar. 2021
I11651 
Roager, Hans Hansen 
   13 mar. 2021
I11650 
Hammer, Rasmus Clausen 
f.   Middelfart  12 mar. 2021
I11648 
Friis, Maren Christensdatter 
f. 22 maj 1627  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  12 mar. 2021
I5804 
Friis, Christen Nielsen 
f. 1584  Ribe  12 mar. 2021
I1088 
Friis, Ingeborg Christensdatter 
f. feb. 1621  Ribe  12 mar. 2021
I5091 
Jepsen, Jens 
   12 mar. 2021
I5092 
Kræmer, Jon Sørensen 
   12 mar. 2021
I1794 
Hillerup, Morten Lassen 
f.   Hillerup, Vilslev sogn  12 mar. 2021
I7159 
Ibsen, Anne Marine Pedersdatter 
   11 mar. 2021
I7687 
Juel, Jørgen Pedersen 
f.   Horsens  11 mar. 2021
I5906 
Ibsen, Lambert 
   11 mar. 2021
I5209 
Christensen, Ib 
f. ml. 1475 og 1480   9 mar. 2021
I10389 
Tornum, Nn Ibsdatter 
   6 mar. 2021
I11267 
Svane, Oluf Hansen 
f. ca 1600  Horsens  6 mar. 2021
I5243 
Svanning, Anna Hansdatter 
f. 18 okt. 1573  Ribe  6 mar. 2021
I11276 
Eisenberg, Ellen Eliasdatter 
   2 mar. 2021
I11275 
Andersdatter, Maren 
   2 mar. 2021
I11268 
von Baden, Ernst Ernstsen 
   2 mar. 2021
I11266 
Svane, Anne Hansdatter 
f. 1596  Horsens  2 mar. 2021
I11280 
Svane, Frederik Olufsen 
   1 mar. 2021
I11278 
Svane, Elias Olufsen 
f.   Horsens  1 mar. 2021
I11277 
Svane, Hans Olufsen 
   1 mar. 2021
I11647 
von Baden, Elisabeth 
   28 feb. 2021
I11644 
Rasch, Sophie 
f. ca. 1710   16 feb. 2021
I11646 
Landorph, Hans 
   16 feb. 2021
I11645 
Rasch, Otto Christian 
f. ca. 1702   16 feb. 2021
I11264 
Tausen, Hans 
   12 feb. 2021
I11258 
Madsen Buthe, Hans 
   12 feb. 2021
I11208 
Haasum, Anders Nielsen 
f.   Haasum  12 feb. 2021
I11198 
Nørholm, Jens Pedersen 
f. 1672  Nørholm, Hids, Viborg  12 feb. 2021
I11184 
Dan, Johan Christopher Knudsen 
f. 19 jun. 1686  Stenløse, Odense, Odense  12 feb. 2021
I11083 
Vedel, Nissenius Pedersen 
f. 1660  Reisby  12 feb. 2021
I11163 
Kinast, Johannes Garlefsen 
f. 12 sep. 1705  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  12 feb. 2021
I11138 
Bagge, Christen Sørensen 
f. 9 nov. 1702  Aarhus Domsogn, Hasle, Aarhus  12 feb. 2021
I11643 
Bang, Laurids Pedersen 
f. ca. 1640  Middelfart  12 feb. 2021
I11566 
Lime, Hans Madsen 
f. ca. 1646  Middelfart  12 feb. 2021
I11489 
Lime, Peder Mortensen 
f. ca. 1605  Ribe  12 feb. 2021
I11415 
Terpager, Hans Vandel Nielsen 
f. 5 jun. 1668  Ribe  12 feb. 2021
I11287 
von Baden, Laurids 
f. 1626  Horsens  12 feb. 2021
I11639 
Taulov, Bertel Jørgensen 
f. 2 sep. 1653  Odense  12 feb. 2021
I11568 
Lime, Eleonora Madsdatter 
   12 feb. 2021
I11642 
Ringkøbing, Laurits Andersen 
f. ca. 1640   11 feb. 2021
I11641 
Morville, Gert 
f. 1660  Sorø  11 feb. 2021
I11567 
Lime, Karen Madsdatter 
f. nov. 1642   11 feb. 2021
I11640 
Taulov, Bertel Bertelsen 
f. 18 feb. 1682  Asperup  11 feb. 2021
I11486 
Lime, Mads Mortensen 
f. 10 mar. 1610  Ribe  11 feb. 2021
I11638 
Gosmann, Johan Henriksen 
f. 1621  København  11 feb. 2021
I11572 
Rasmusdatter, Anna 
f. 1593   11 feb. 2021
I11571 
Bang, Claus Madsen 
f. 1583   11 feb. 2021
I11565 
Bang, Elisabeth Clausdatter 
f. 1629   11 feb. 2021
I11636 
Reiminch, Johan 
f.   Coesfeld, Westphalen, Tyskland  11 feb. 2021
I11637 
Reiminch, Herman 
   11 feb. 2021
I11635 
Wulff, Maren Jeremiasdatter 
   11 feb. 2021
I11631 
Reiminch, Herman 
f.   Coesfeld, Westphalen, Tyskland  11 feb. 2021
I11634 
Panck, Morten Nielsen 
   10 feb. 2021
I11575 
Reiminch, Annecken Hermansdatter 
f. 1593  Kolding  10 feb. 2021
I11632 
Schumacher, Margrethe 
f.   Haderslev  10 feb. 2021
I11633 
Grave, Gert 
   10 feb. 2021
I11573 
Taulov, Karen Jørgensdatter 
f. 1655   9 feb. 2021
I7757 
Buch, Mogens Knudsen 
f.   ?Nagbøl  9 feb. 2021
I11578 
Nn 
   9 feb. 2021
I11630 
Nn 
   9 feb. 2021
I11581 
Buch, Jørgen Mogensen 
   9 feb. 2021
I11598 
Buch, Hans Knudsen 
f.   Skanderup  9 feb. 2021
I11629 
Kolding, Per Poulsen 
   9 feb. 2021
I11593 
Jensdatter, Marine 
   9 feb. 2021
I11594 
Buch, Inger Knudsdatter 
f.   Skanderup  9 feb. 2021
I11592 
Buch, Maren Knudsdatter 
f. 1572  Skanderup  9 feb. 2021
I11596 
Buch, Karen Knudsdatter 
f. 1573  Skanderup  9 feb. 2021
I11597 
Buch, Jens Knudsen 
f. ca. 1560  Skanderup  9 feb. 2021
I11628 
Jørgensdatter, Lene 
   9 feb. 2021
I11627 
Kneus, Dorthe Hansdatter 
   9 feb. 2021
I11600 
Turesen, Anna Knudsdatter 
f. ca. 1515  Kolding  9 feb. 2021
I11626 
Mule, Henrik Jørgensen 
   9 feb. 2021
I11624 
Mule, Mette Jørgensdatter 
f. ca. 1612  Odense  9 feb. 2021
I11625 
Mule, Mogens Jørgensen 
f. 19 jul. 1610  Odense  9 feb. 2021
I11623 
Mule, Hans Jørgensen 
f. 8 mar. 1605  Odense  9 feb. 2021
I11621 
Mule, Else Jørgensdatter 
   8 feb. 2021
I11622 
Bruun, Karen Hansdatter 
   8 feb. 2021
I11577 
Wulff, Margrethe Jeremiasdatter 
   8 feb. 2021
I11589 
Taulov, Jørgen Bertelsen 
f. 6 apr. 1606   8 feb. 2021
I11620 
Willumsdatter, Karen 
   8 feb. 2021
I11586 
Iversen, Bertel 
f. ca. 1559   8 feb. 2021
I11617 
Dorthe 
f. ca 1560  Kolding  8 feb. 2021
I11588 
Jørgensdatter, Ellen 
f. ca. 1570  Udby præstegård  8 feb. 2021
I11619 
Jensdatter, Dorthe 
   8 feb. 2021
I11618 
Findsen, Hans Iversen 
f.   Vejle  8 feb. 2021
I10369 
Sørensen, Stephan 
   8 feb. 2021
I10362 
Buch, Maren Madsdatter 
   7 feb. 2021
I10363 
Buch, Jens Madsen 
   7 feb. 2021
I633 
Buch, Mads Knudsen 
   7 feb. 2021
I11611 
Kolding, Ancher Sørensen 
f. 21 jun. 1608  Egtved  7 feb. 2021
I11604 
Kneus, Maria Hansdatter 
f. nov. 1556   7 feb. 2021
I11605 
Kneus, Marine Hansdatter 
   7 feb. 2021
I11615 
Hansdatter, Dorthe 
   7 feb. 2021
I11616 
Godskesdatter, Maren 
   7 feb. 2021
I11612 
Kolding, Poul Sørensen 
f. 1596  Egtved  7 feb. 2021
I11590 
Kjær, Hans Sørensen 
f. ca. 1555   7 feb. 2021
I11587 
Iversdatter, Anna 
f. ca. 1565-1570   7 feb. 2021
I10365 
Buch, Inger Nielsdatter 
   7 feb. 2021
I11582 
Kolding, Poul Jensen 
f. ca. 1509   6 feb. 2021
I11614 
Pedersen, Sone 
   6 feb. 2021
I11576 
Wulff, Anne Jeremiasdatter 
f. 1625  Kolding  6 feb. 2021
I11613 
Bøgvad, Maren Nielsdatter 
f. 1618  Kolding  6 feb. 2021
I10367 
Kolding, Søren Poulsen 
f. 1561  Kolding  6 feb. 2021
I11583 
Kjær, Else Sørensdatter 
f. ca. 1535   6 feb. 2021
I11599 
Kjær, Søren Mortensen 
f. 1510  Ribe  6 feb. 2021
I11610 
Schwendi, Margrethe Bastiansdatter 
   6 feb. 2021
I11609 
Hvid, Poul Pedersen 
   6 feb. 2021
I11608 
Hvid, Morten Pedersen 
f. 10 nov. 1537  Grenå  6 feb. 2021
I11602 
Kjær, Dorothea Sørensdatter 
f. ca. 1556  Kolding  6 feb. 2021
I11607 
Jørgensdatter, Margrethe 
   5 feb. 2021
I11606 
Nielsdatter, Karen 
   5 feb. 2021
I11601 
Kjær, Knud Sørensen 
f. ca. 1550  Kolding  5 feb. 2021
I11603 
Kjær, Marcus Sørensen 
   5 feb. 2021
I11579 
Buch, Knud Mogensen 
f. ca. 1553   4 feb. 2021
I11595 
Madsen, Anton 
f. ca. 1550   4 feb. 2021
I11591 
Paludan, Poul Poulsen 
f. 1567  Kolding  4 feb. 2021
I11580 
Buch, Ancher Mogensen 
   3 feb. 2021
I11574 
Wulff, Jeremias Hansen 
   3 feb. 2021
I9227 
Buch, Niels Madsen 
   3 feb. 2021
I9822 
Wulff, Hans Jeremiassen 
f. 1627  Kolding  2 feb. 2021
I11570 
Lime, Nn Madsdatter 
f. før 1646  Middelfart  1 feb. 2021
I11569 
Nn 
   1 feb. 2021
I11485 
Lime, Karen Mortensdatter 
   30 jan. 2021
I11564 
Grøn, Karen Bentsdatter 
f. ca. 1678  Bækbølling præstegård, Føvling  30 jan. 2021
I11563 
Lime, Kirsten Madsdatter 
   30 jan. 2021
I11562 
Lime, Nn Madsen 
   30 jan. 2021
I11561 
Lime, Nn Madsen 
   30 jan. 2021
I11560 
Lime, Mads Nielsen 
   30 jan. 2021
I11559 
Andersdatter, Line 
   30 jan. 2021
I11455 
Jepsen, Anders 
   30 jan. 2021
I11558 
Vestergaard, Niels Pedersen 
   29 jan. 2021
I11555 
Lime, Karen Lauritsdatter 
f. ca. 1639  Husby præstegård  29 jan. 2021
I11553 
Lime, Johanne Madsdatter 
f.   Ribe  29 jan. 2021
I11552 
Lime, Kirsten Madsdatter 
f.   Ribe  29 jan. 2021
I11551 
Lime, Karen Madsdatter 
f.   Ribe  29 jan. 2021
I11548 
Lime, Lene Madsdatter 
f.   Ribe  29 jan. 2021
I11550 
Lime, Niels Madsen 
f.   Ribe  29 jan. 2021
I11557 
Knurborg, Hans Knudsen 
   29 jan. 2021
I11554 
Stabye, Margrethe Jacobsdatter 
   29 jan. 2021
I11556 
Lime, Edel Lauritsdatter 
   29 jan. 2021
I11549 
Lime, Laurits Madsen 
f. ca. 1610  Ribe  29 jan. 2021
I11547 
Lime, Mads Nielsen 
   28 jan. 2021
I11446 
Olufsdatter, Karine 
   28 jan. 2021
I11521 
Klyne, Ludvig Ludvigsen 
f. ca. 1686   26 jan. 2021
I11520 
Klyne, Anne Elisabeth Ludvigsdatter 
f. ca. 1681   26 jan. 2021
I11533 
Pouch, Anders Johansen 
f. ca. 1708  Kolding  26 jan. 2021
I11545 
Pedersdatter, Elisabeth 
   26 jan. 2021
I11546 
Pouch, Peder Andersen 
   26 jan. 2021
I11543 
Henriksdatter, Anne Cathrine 
   26 jan. 2021
I11544 
Pouch, Henrik Andersen 
f. ca. 1739  Kolding  26 jan. 2021
I11509 
Pouch, Johan Andersen 
f. ca. 1660  Ribe  26 jan. 2021
I11534 
Pouch, Else Johansdatter 
f. 1711  Kolding Sct.Nikolaj, Brusk, Vejle  26 jan. 2021
I11532 
Pouch, Maren Johansdatter 
f. 1706  Kolding Sct.Nikolaj, Brusk, Vejle  26 jan. 2021
I11542 
Frost, Laurids Eriksen 
   26 jan. 2021
I11528 
Pouch, Johanne Johansdatter 
f. abt. 1690   26 jan. 2021
I11541 
Helt, Karen Pedersdatter 
f. ca. feb. 1724  Kolding  26 jan. 2021
I11540 
Helt, Anne Elisabeth Pedersdatter 
f. ca. 1713  Kolding  26 jan. 2021
I11539 
Helt, Peder Andersen 
   26 jan. 2021
I11529 
Pouch, Karen Johansdatter 
f. 1695  Kolding Sct.Nikolaj, Brusk, Vejle  26 jan. 2021
I11531 
Pouch, Mette Johansdatter 
f. ca. 1702  Kolding Sct.Nikolaj, Brusk, Vejle  25 jan. 2021
I11527 
Pedersdatter, Mette 
f. ca. 1664   25 jan. 2021
I11538 
Pouch, Maren Johansdatter 
f. 1697  Kolding Sct.Nikolaj, Brusk, Vejle  25 jan. 2021
I11537 
Sivertsen, Jacob Peder 
f. ca. 1727  Kolding  24 jan. 2021
I11536 
Sivertsen, Bertel 
f. ca. 1725  Kolding  24 jan. 2021
I11535 
Pedersen, Sivert 
   24 jan. 2021
I11526 
Bodsen, Jens 
f. ca. 1688   23 jan. 2021
I11507 
Harbo, Jacob Andersen 
f. ca. 1650  Ribe  22 jan. 2021
I11530 
Bruun, Anne Nielsdatter 
   22 jan. 2021
I11525 
Boltrup, Else Marie Nielsdatter 
f. 1689  Lyne  21 jan. 2021
I11524 
Pedersdatter, Maren 
   21 jan. 2021
I11420 
Guldsmed, Lydik Andersen 
f.   Ribe  20 jan. 2021
I11523 
Pedersdatter, Lene 
   20 jan. 2021
I5106 
Thøgersen, Lene Lauridsdatter 
f.   Ribe  20 jan. 2021
I11235 
Lassen, Knud 
   20 jan. 2021
I11519 
Engelstoft, Anne Marie Olufsdatter 
f. ca. 1686  Ribe  19 jan. 2021
I11518 
Engelstoft, Peder Olufsen 
f. ca. 1686  Ribe  19 jan. 2021
I11517 
Engelstoft, Anders Olufsen 
f. ca. 1684  Ribe  19 jan. 2021
I11516 
Engelstoft, Christine Olusdatter 
f. ca. 1681  Ribe  19 jan. 2021
I11515 
Engelstoft, Martha Olufsdatter 
f. ca. 1680  Ribe  19 jan. 2021
I11514 
Engelstoft, Karen Olufsdatter 
f. ca. 1677  Ribe  19 jan. 2021
I11513 
Engelstoft, Ellen Olufsdatter 
f. ca. 1676  Ribe  19 jan. 2021
I11511 
Klyne, Margrethe Andersdatter 
f. 1651  Ribe  19 jan. 2021
I5109 
Thøgersen, Kirsten Lauridsdatter 
f. ca. 1552   19 jan. 2021
I5110 
Klyne, Anders Sørensen 
f. 16 nov. 1551   19 jan. 2021
I11504 
Engelstoft, Oluf Christian 
f. 1658   19 jan. 2021
I11508 
Klyne, Ludvig Andersen 
   19 jan. 2021
I11522 
Mortensen, Peder 
   19 jan. 2021
I11512 
Klyne, Lene Andersdatter 
   19 jan. 2021
I11505 
Elisabeth 
   19 jan. 2021
I11510 
Klyne, Jacob Andersen 
   19 jan. 2021
I11409 
Harbo, Karen Rasmusdatter 
   19 jan. 2021
I10466 
Guldsmed, Anders Jensen 
f. 31 mar. 1607  Ribe  19 jan. 2021
I11506 
Klyne, Jens Andersen 
f. 6 jan. 1643  Ribe  19 jan. 2021
I2453 
Klyne, Anna Sørensdatter 
f. 1519   19 jan. 2021
I4336 
Stage, Søren Jacobsen 
f. 1509  Thy  19 jan. 2021
I7247 
Guldsmed, Jens Andersen 
   19 jan. 2021
I5229 
Klyne, Jens Andersen 
f. 9 mar. 1574  Ribe  19 jan. 2021
I4334 
Stage, Dorothea Sørensdatter 
f. ca. 1558   19 jan. 2021
I11500 
Pedersdatter, Stenche 
f.   Fredericia  18 jan. 2021
I11495 
Lime, Morten Pedersen 
f. ca. 1644  Bækbølling præstegård, Føvling  18 jan. 2021
I11417 
Terpager, Niels Hansen 
   18 jan. 2021
I11416 
Grøn, Karen Bentsdatter 
f.   Bækbølling præstegård  18 jan. 2021
I11498 
Grøn, Bent Olufsen 
f. ca. nov. 1639  Horsens  18 jan. 2021
I11502 
Henne, Mette Christensdatter 
f.   Bækbølling præstegård, Føvling  18 jan. 2021
I11501 
Grøn, Bodil Bentsdatter 
f. ca. 1682  Bækbølling præstegård, Føvling  18 jan. 2021
I11499 
Grøn, Johan Bentsen 
f.   Bækbølling præstegård, Føvling  18 jan. 2021
I11503 
Christoffersen, Niels 
   18 jan. 2021
I11496 
Lime, Ide Pedersdatter 
   16 jan. 2021
I11497 
Henne, Christen Hansen 
   16 jan. 2021

Familier
                                                                                                          
 ID   Mands ID   Mands navn   Kvindes ID   Kvindes navn   Gift   Sidst ændret 
 F4278 
 I11669  Jens Bang af Assens  I11670  Else    14 maj 2021
 F300 
 I1140  Hans Juel Glud  I1185  Maren Gundorph  18 mar. 1796  9 maj 2021
 F771 
 I5015  Lauritz Jacob Jansen Worsøe  I4182  Cathrine Marie Schrøder  26 maj 1882  8 maj 2021
 F4277 
 I11666  Søren Sørensen  I11667  Else (Sidse) Andersdatter    6 maj 2021
 F4276 
 I11664  Niels Smed el. Fabricius  I11665  Karen Mogensdatter    5 maj 2021
 F3625 
 I9890  Jesper Bertelsen  I11663  Nn    5 maj 2021
 F4272 
 I11652  Jesper Findsen  I11655  Maren Jensdatter Orne    5 maj 2021
 F2962 
 I9882  Find Jespersen  I9883  Mette Nielsdatter Buch    5 maj 2021
 F4275 
 I11661  Augustinus  I11658  Anna Jespersdatter    5 maj 2021
 F4274 
 I11660  Poul Andersen Colding  I11657  Nn Jespersdatter    5 maj 2021
 F4273 
 I11659  Jørgen Christoffersen Dybvad  I11656  Kirsten Jespersdatter  1576  5 maj 2021
 F3487 
 I9471  Anders Poulsen  I9470  Karine Nielsdatter Kremer    5 maj 2021
 F2883 
 I7639  Hans Laugesen  I7641  Dorothea Hansdatter Tausen  7 okt. 1557  27 mar. 2021
 F2708 
 I7233  Hans Lassen Lime  I7228  Sara Pedersdatter Hegelund  12 feb. 1604  14 mar. 2021
 F3629 
 I5294  Christen Mortensen Friis  I9898  Karen Lambertsdatter Barfod  1675  13 mar. 2021
 F4271 
 I5293  Laurids Mortensen Friis  I11654  Anne Hansdatter Roager  28 feb. 1683  13 mar. 2021
 F4270 
 I11651  Hans Hansen Roager  I11653  Anne Rasmusdatter    13 mar. 2021
 F4269 
 I11651  Hans Hansen Roager  I11648  Maren Christensdatter Friis  1670  12 mar. 2021
 F4268 
 I11650  Rasmus Clausen Hammer  I11648  Maren Christensdatter Friis  27 aug. 1654  12 mar. 2021
 F2224 
 I5804  Christen Nielsen Friis  I5905  Ingeborg Lauridsdatter Thøgersen  13 okt. 1617  12 mar. 2021
 F1913 
 I1794  Morten Lassen Hillerup  I5090  Maren Jensdatter  før 1630  12 mar. 2021
 F2676 
 I7160  Peder Jensen Hegelund  I5230  Anna Andersdatter Klyne  27 jan. 1594  11 mar. 2021
 F4267 
 I11267  Oluf Hansen Svane  I11647  Elisabeth von Baden    2 mar. 2021
 F4104 
 I11268  Ernst Ernstsen von Baden  I11266  Anne Hansdatter Svane  cirka 1614  2 mar. 2021
 F4109 
 I11267  Oluf Hansen Svane  I11276  Ellen Eliasdatter Eisenberg    1 mar. 2021
 F4108 
 I11267  Oluf Hansen Svane  I11275  Maren Andersdatter    1 mar. 2021
 F4052 
 I11156  Hans Hansen Svane  I11157  Marie Fuiren  1 sep. 1639  28 feb. 2021
 F4266 
 I11646  Hans Landorph  I11644  Sophie Rasch  27 feb. 1737  16 feb. 2021
 F3760 
 I10313  Mads Sørensen Rasch  I10314  Magdalene Jochumsdatter Broch  26 nov. 1696  16 feb. 2021
 F4265 
 I11643  Laurids Pedersen Bang  I11568  Eleonora Madsdatter Lime    11 feb. 2021
 F4264 
 I11642  Laurits Andersen Ringkøbing  I11568  Eleonora Madsdatter Lime    11 feb. 2021
 F4263 
 I11641  Gert Morville  I11567  Karen Madsdatter Lime    11 feb. 2021
 F4262 
 I11639  Bertel Jørgensen Taulov  I11567  Karen Madsdatter Lime  21 jul. 1680  11 feb. 2021
 F4231 
 I11589  Jørgen Bertelsen Taulov  I11577  Margrethe Jeremiasdatter Wulff  10 okt. 1652  11 feb. 2021
 F4223 
 I11571  Claus Madsen Bang  I11572  Anna Rasmusdatter    11 feb. 2021
 F4261 
 I11638  Johan Henriksen Gosmann  I11565  Elisabeth Clausdatter Bang    11 feb. 2021
 F4260 
 I11636  Johan Reiminch  I11635  Maren Jeremiasdatter Wulff    11 feb. 2021
 F4225 
 I11574  Jeremias Hansen Wulff  I11575  Annecken Hermansdatter Reiminch    11 feb. 2021
 F4259 
 I11634  Morten Nielsen Panck  I11575  Annecken Hermansdatter Reiminch    11 feb. 2021
 F4258 
 I11633  Gert Grave  I11575  Annecken Hermansdatter Reiminch  1612  11 feb. 2021
 F4257 
 I11631  Herman Reiminch  I11632  Margrethe Schumacher    11 feb. 2021
 F4224 
 I11566  Hans Madsen Lime  I11573  Karen Jørgensdatter Taulov  13 maj 1674  9 feb. 2021
 F4256 
 I11581  Jørgen Mogensen Buch  I11630  Nn    9 feb. 2021
 F4255 
 I11629  Per Poulsen Kolding  I11596  Karen Knudsdatter Buch  12 okt. 1608  9 feb. 2021
 F4226 
 I11582  Poul Jensen Kolding  I11583  Else Sørensdatter Kjær  1552  9 feb. 2021
 F4254 
 I11597  Jens Knudsen Buch  I11628  Lene Jørgensdatter  12 jun. 1608  9 feb. 2021
 F4253 
 I11597  Jens Knudsen Buch  I11627  Dorthe Hansdatter Kneus  18 nov. 1593  9 feb. 2021
 F2809 
 I7496  Jørgen Hansen Mule  I7497  Barbara Mogensdatter Rosenvinge  før 1604  9 feb. 2021
 F4250 
 I11589  Jørgen Bertelsen Taulov  I11620  Karen Willumsdatter  3 nov. 1639  8 feb. 2021
 F4252 
 I11589  Jørgen Bertelsen Taulov  I11622  Karen Hansdatter Bruun  5 apr. 1657  8 feb. 2021
 F4251 
 I11589  Jørgen Bertelsen Taulov  I11621  Else Jørgensdatter Mule  6 jan. 1664  8 feb. 2021
 F4229 
 I11586  Bertel Iversen  I11588  Ellen Jørgensdatter  ca. 1597  8 feb. 2021
 F4249 
 I11586  Bertel Iversen  I11619  Dorthe Jensdatter    8 feb. 2021
 F4248 
 I11586  Bertel Iversen  I11617  Dorthe  ca. 1584  8 feb. 2021
 F4228 
 I11584  Iver Findsen  I11585  Karen Nielsdatter Smed (Fabricius)    8 feb. 2021
 F3782 
 I10369  Stephan Sørensen  I10362  Maren Madsdatter Buch    8 feb. 2021
 F4247 
 I11612  Poul Sørensen Kolding  I11616  Maren Godskesdatter  1646  7 feb. 2021
 F4246 
 I11612  Poul Sørensen Kolding  I11615  Dorthe Hansdatter  ca. 1624  7 feb. 2021
 F4227 
 I11580  Ancher Mogensen Buch  I11583  Else Sørensdatter Kjær    7 feb. 2021
 F3780 
 I10367  Søren Poulsen Kolding  I10365  Inger Nielsdatter Buch  22 nov. 1618  7 feb. 2021
 F4245 
 I11614  Sone Pedersen  I11576  Anne Jeremiasdatter Wulff    6 feb. 2021
 F4244 
 I11611  Ancher Sørensen Kolding  I11576  Anne Jeremiasdatter Wulff    6 feb. 2021
 F4243 
 I11611  Ancher Sørensen Kolding  I11613  Maren Nielsdatter Bøgvad  1637  6 feb. 2021
 F4242 
 I10367  Søren Poulsen Kolding  I10368  Mette Stephansdatter  14 jun. 1590  6 feb. 2021
 F4241 
 I11609  Poul Pedersen Hvid  I11610  Margrethe Bastiansdatter Schwendi  ca. 1610  6 feb. 2021
 F4240 
 I11608  Morten Pedersen Hvid  I11602  Dorothea Sørensdatter Kjær  31 maj 1573  6 feb. 2021
 F4239 
 I11601  Knud Sørensen Kjær  I11607  Margrethe Jørgensdatter    5 feb. 2021
 F4238 
 I11601  Knud Sørensen Kjær  I11606  Karen Nielsdatter  29 aug. 1574  5 feb. 2021
 F4236 
 I11590  Hans Sørensen Kjær  I11604  Maria Hansdatter Kneus  1578  5 feb. 2021
 F4237 
 I11590  Hans Sørensen Kjær  I11605  Marine Hansdatter Kneus  15 sep. 1583  5 feb. 2021
 F4235 
 I11599  Søren Mortensen Kjær  I11600  Anna Knudsdatter Turesen    5 feb. 2021
 F4233 
 I11579  Knud Mogensen Buch  I11593  Marine Jensdatter    4 feb. 2021
 F4234 
 I11595  Anton Madsen  I11594  Inger Knudsdatter Buch    3 feb. 2021
 F4232 
 I11591  Poul Poulsen Paludan  I11592  Maren Knudsdatter Buch  12 okt. 1600  3 feb. 2021
 F4230 
 I11590  Hans Sørensen Kjær  I11587  Anna Iversdatter    3 feb. 2021
 F2905 
 I9227  Niels Madsen Buch  I9228  Karen Madsdatter Weile    3 feb. 2021
 F2937 
 I7757  Mogens Knudsen Buch  I11578  Nn    2 feb. 2021
 F4222 
 I11486  Mads Mortensen Lime  I11569  Nn    1 feb. 2021
 F4221 
 I11486  Mads Mortensen Lime  I11565  Elisabeth Clausdatter Bang    30 jan. 2021
 F4199 
 I11498  Bent Olufsen Grøn  I11496  Ide Pedersdatter Lime    30 jan. 2021
 F4220 
 I11560  Mads Nielsen Lime  I11559  Line Andersdatter  ca. 1600  30 jan. 2021
 F4179 
 I11455  Anders Jepsen  I11454  Else Kjeldsdatter    30 jan. 2021
 F4219 
 I11558  Niels Pedersen Vestergaard  I11555  Karen Lauritsdatter Lime    29 jan. 2021
 F4218 
 I11557  Hans Knudsen Knurborg  I11552  Kirsten Madsdatter Lime  ml. 7 feb. og 7 okt. 1656  29 jan. 2021
 F4172 
 I11549  Laurits Madsen Lime  I11554  Margrethe Jacobsdatter Stabye    29 jan. 2021
 F4217 
 I11547  Mads Nielsen Lime  I11446  Karine Olufsdatter  14 nov. 1596  27 jan. 2021
 F4216 
 I11533  Anders Johansen Pouch  I11545  Elisabeth Pedersdatter    26 jan. 2021
 F4215 
 I11533  Anders Johansen Pouch  I11543  Anne Cathrine Henriksdatter    26 jan. 2021
 F4213 
 I11539  Peder Andersen Helt  I11528  Johanne Johansdatter Pouch    26 jan. 2021
 F4214 
 I11542  Laurids Eriksen Frost  I11528  Johanne Johansdatter Pouch    26 jan. 2021
 F4210 
 I11509  Johan Andersen Pouch  I11527  Mette Pedersdatter  24 apr. 1694  25 jan. 2021
 F4212 
 I11535  Sivert Pedersen  I11531  Mette Johansdatter Pouch    24 jan. 2021
 F4203 
 I10466  Anders Jensen Guldsmed  I11409  Karen Rasmusdatter Harbo    23 jan. 2021
 F4209 
 I11526  Jens Bodsen  I11525  Else Marie Nielsdatter Boltrup  15 okt. 1738  23 jan. 2021
 F4211 
 I11509  Johan Andersen Pouch  I11530  Anne Nielsdatter Bruun    23 jan. 2021
 F4208 
 I11507  Jacob Andersen Harbo  I11525  Else Marie Nielsdatter Boltrup  11 dec. 1707  21 jan. 2021
 F4207 
 I11507  Jacob Andersen Harbo  I11524  Maren Pedersdatter    21 jan. 2021
 F4202 
 I11420  Lydik Andersen Guldsmed  I11523  Lene Pedersdatter    20 jan. 2021
 F4092 
 I11233  Niels Torkildsen  I11234  Kirsten    20 jan. 2021
 F4206 
 I11522  Peder Mortensen  I11512  Lene Andersdatter Klyne    19 jan. 2021
 F4205 
 I11508  Ludvig Andersen Klyne  I11505  Elisabeth    19 jan. 2021
 F4204 
 I11504  Oluf Christian Engelstoft  I11511  Margrethe Andersdatter Klyne    19 jan. 2021
 F4201 
 I11495  Morten Pedersen Lime  I11500  Stenche Pedersdatter  1670  18 jan. 2021
 F4200 
 I11503  Niels Christoffersen  I11502  Mette Christensdatter Henne    18 jan. 2021
 F4198 
 I11497  Christen Hansen Henne  I11496  Ide Pedersdatter Lime    18 jan. 2021
 F4197 
 I11489  Peder Mortensen Lime  I11494  Nn    15 jan. 2021