Nyheder (sidste 400 dage)


Billeder

 Ikon   Beskrivelse   Knyttet til   Sidst ændret 
Epitafium i Ribe Domkirke for Peder Jensen Baggesen, dennes hustru Sofie Dorthe Andreasdatter Bruun og hendes 1. ægtefælle Mads Pedersen Fridsch.
Epitafium i Ribe Domkirke for Peder Jensen Baggesen, dennes hustru Sofie Dorthe Andreasdatter Bruun og hendes 1. ægtefælle Mads Pedersen Fridsch.
19) (Fig. 401). O. 1722. Mads Pedersen
Fridsk, råd- og handelsmand i Ribe, † 2. maj
1720 »Alders 42(el.43) aar 5 Maaneder minder
en dag«, »nedlagt her i dom Kirken Lige for
Prædicke Stolens Pille vdi den Store gang
Vnder Een Med egen Herkomst udhuggen blaa
Steen«, og Peder Jensen Baggesen, handels-
mand »her i byen«, † 28. marts 1722 »Alders
36. aar 3 Maaneder 4 dage«, samt Sophie Dor-
the Bruun, »Begge Disse Ovenmeldte Mænds
Effterladte Encke, 3 Sønners og 4 Døttres Liv-
Salig Moder, Som Ere avlede med Mads Peder-
sen Fridsk«. Død år 17? den ? Alders ?.33

Teksten er fra Nationalmuseets værk om Ribe Domkirke, p. 572 
  1 mar. 2022
Mern Kirke i starten af 1900-tallet
Mern Kirke i starten af 1900-tallet
Billedet er fra mern-by.dk, men findes ikke længere på hjemmesiden. Der er nu andre billeder af præstegården og kirken. 
  21 feb. 2022
Mern Kirke 1907
Mern Kirke 1907
Billedet er fra mern-by.dk, men findes ikke længere på hjemmesiden. Der er nu andre billeder af præstegården og kirken. 
  21 feb. 2022
Mern Præstegård ca. 1890
Mern Præstegård ca. 1890
Billedet er fra mern-by.dk, men findes ikke længere på hjemmesiden. Der er nu andre billeder af præstegården og kirken. 
  21 feb. 2022
Nogle af almisseboderne set fra pladsen foran Skt. Kathrine Kirke
Nogle af almisseboderne set fra pladsen foran Skt. Kathrine Kirke
 
  13 feb. 2022
Klostergade nr. 12
Klostergade nr. 12
 
  13 feb. 2022
Klostergade nr. 10
Klostergade nr. 10
 
  13 feb. 2022
Klostergade nr. 8
Klostergade nr. 8
 
  13 feb. 2022
Klostergade nr. 6 og 4, to af de oprindelige almisseboder. De er i dag fredet.
Klostergade nr. 6 og 4, to af de oprindelige almisseboder. De er i dag fredet.
 
  13 feb. 2022
Porthammeren på Quedens Gård anbragt over porten ud til Sortebrødregade
Porthammeren på Quedens Gård anbragt over porten ud til Sortebrødregade
Det nygifte par ombyggede den gamle ejendom langs Sortebrødregade, ligesom de udvidede grunden mod øst og syd. Deres virke blev markeret ved opsætning af en ornamenteret porthammer (den vandrette overdel af en portramme), der blev anbragt over porten ud til Sortebrødregade. Til venstre på bjælken ses Jens Lauridsen Baggesens initialer, til højre hustruens og i midten et sammenslynget IHS flankeret af ANNO 1681. IHS-monogrammet er blevet udlagt som “Jesus Hominum Salvator”, dvs. “Jesus menneskenes frelser”, eller som “In hoc signo (vinces)” med betydningen: “I dette tegn skal du sejre”

Kilde til ovenstående tekst:
By, marsk og geest, Kulturhistorisk årbog for Ribe-egnen, Den antikvariske Samling i Ribe, Forlaget Liljebjerget, 2007, nr. 19, Uwe Dall: ”Stat Wandrings Mand og Læs” – slægterne i et ripensisk hus og deres gravminder 1591 - 2003, p. 63  
  13 feb. 2022
Quedens Gård set fra Sortebrødregade
Quedens Gård set fra Sortebrødregade
Se teksten til billedet ovenfor 
  13 feb. 2022
Quedens Gård, også kaldet Jens Lauridsen Baggesens Gård eller J.L. Baggesens Gård, i Storegade/Overdammen 10 i Ribe.
Quedens Gård, også kaldet Jens Lauridsen Baggesens Gård eller J.L. Baggesens Gård, i Storegade/Overdammen 10 i Ribe.
Efter den store ildebrand i 1580 lod købmand og senere rådmand Ebbe Mogensen opføre en ejendom med gavlen vendt mod Storegade og 15 fag langs Sortebrødregade. Ebbe Mogensen havde været svend hos Bagge Jensen på Nederdammen og var i 1574 blevet gift med en af husets døtre, Anne Baggesdatter.
I midten af 1600-tallet købte et oldebarn af Bagge Jensen, studehandler og pengemester Laurids Baggesen, der boede på Torvet, Ebbe Mogensens købmandsgård....Laurids Baggesen døde i 1655, kort efter købet af gården....hans sønner Peder Lauridsen Baggesen og Jens Lauridsen Baggesen arvede ejendommen.....Jens Lauridsen Baggesen ægtede i 1680 Susanne Pedersdatter Wedel, og snart efter optræder han i dokumenterne som eneejer af købmandsgården, mens broderen ses at bebo sin afdøde fars ejendom på Torvet. Det nygifte par ombyggede den gamle ejendom langs Sortebrødregade, ligesom de udvidede grunden mod øst og syd.

Kilde til ovenstående tekst:
By, marsk og geest, Kulturhistorisk årbog for Ribe-egnen, Den antikvariske Samling i Ribe, Forlaget Liljebjerget, 2007, nr. 19, Uwe Dall: ”Stat Wandrings Mand og Læs” – slægterne i et ripensisk hus og deres gravminder 1591 - 2003, p. 63

Til højre i billedet et kig ned i Sortebrødregade, se næste billede 
  13 feb. 2022
Den smukke prædikestol i Ribe Domkirke, som den ser ud i dag
Den smukke prædikestol i Ribe Domkirke, som den ser ud i dag
1724 havde Andreas Hansen Mahler og hans kiæreste Wibeke
Jensdatter Bagges bekostet prædikestolen be­-
klædt med rødt fløjl med silkefrynser; hertil
også et overtræk, så klædet ikke skulle blive
støvet, når der ikke prædikedes. Stolens be-­
klædning blev siden gentagne gange repareret
og fornyet.

Tekst fra Nationalmuseets værk om Ribe Domkirke, p.440 
  13 feb. 2022
Porsborg, som Peder Baggesen lod bygge i 1582.
Porsborg, som Peder Baggesen lod bygge i 1582.
Svigersønnen Mads Andersen Pors overtog bygningen efter Peder Baggesen. Bygningen fik derefter navn efter ham. I 1717 købte Mads Pedersen Fridsch Porsborg af Jens Ducke. I dag huser bygningen turistinformationen. Adressen er Torvegade 3.

Huset blev ifølge kulturarv.dk fredet i 1918. 
  11 jan. 2022
Epitafium over Jens Lauridsen Baggesen og hustru Susanne Pedersdatter Vedel i Ribe Domkirke
Epitafium over Jens Lauridsen Baggesen og hustru Susanne Pedersdatter Vedel i Ribe Domkirke
18) O. 1703-04. Sat over Jens Lavridsen Bag-
gesen, råd- og handelsmand i Ribe, »af den
ældgamle Bagge Sønners Stamme sammesteds
Barnefød« 19. nov. 1650, døde 10. marts 1702
og »Ofverlefvede Udi Eenlig Enckestand« Su-
sanne Pedersdatter Wedel, fire sønners og syv
døtres moder, gift i 22 år. Hans »Effterlefven-
de« har ladet »dette oprette«. Meget lang ro
sende indskrift samt vers »Stat Wandrings-
Mand« etc. underskrevet: p.m. pos. C. M.
Worm.31 I hængestykket: »Psalm. CXIX v.
56.« Epitaf af sandsten, (hængestykket af træ),
ialt 385x205 cm, gravskrift i storfeltet og vers i
postamentet med fordybet fraktur (Worms
navn dog kursiv), den religiøse indskrift i hæn-
gestykket malet gylden fraktur på sort bag
grund.

Kilde til teksten er Nationalmuseets værk om Ribe Domkirke, p. 570 
  7 jan. 2022
Marine Hansdatter Svannings epitafium i Ribe Domkirke 1578. Topstykke med portrætmedailloner. Nederst Anders Sørensen Vedels manuskript til epitafiet.
Marine Hansdatter Svannings epitafium i Ribe Domkirke 1578. Topstykke med portrætmedailloner. Nederst Anders Sørensen Vedels manuskript til epitafiet.
Marine Hansdatter Svanning døde under ægteparrets besøg i Ribe i 1578.

Det har ikke været muligt at få kontakt til forlaget Rosenkilde og Bagger, der har udgivet bogen Festskrift til Astrid Friis, som bringer billedet. Angiveligt eksisterer forlaget ikke mere. 
  5 jan. 2022
Udsnit at epitafiet for Mette Christensdatter og hendes to ægtemænd i Ribe Domkirke
Udsnit at epitafiet for Mette Christensdatter og hendes to ægtemænd i Ribe Domkirke
Jørgen Pedersen står til venstre, Karsten Tønnesen i midten 
  4 jan. 2022
Epitafium over Mette Christensdatter og hendes to ægtemænd i Ribe Domkirke
Epitafium over Mette Christensdatter og hendes to ægtemænd i Ribe Domkirke
Jørgen Pedersen står til venstre, Karsten Tønnesen i midten.

"11) (Fig. 382-85, 394). O. 1650-51. Salig Iør-
gen Pedersen, slotsskriver på Riberhus, †27.
juli 1650 49 år og Carsten Thønnisen, slotsskri-
ver sammesteds, †(26. april) 16(67 51) år samt
»deris Kierre Hustru« Mette Christens Datter,
†(12. aug.) 16(59 55) år. Indskrift med (sekun-
dær) gylden fraktur. To sortmalede kvadre på
postamentbjælken har med langt yngre, hvid
skriveskrift: 1. »Jørgen Pedersen Slotsskriver,
død 1650« og 2. »Carsten Tønnesen, Borgeme-
ster, død 1667, med Begges Hustru« (sml.
Terpager 1702, s. 32). De med parantes ind-
rammede data må være sekundært indføjede,
idet teksten viser, at epitafiet er opsat, medens
Karsten Tønnesen var slotsskriver, og det var
han kun 1650-51.20"

Teksten er fra Nationalmuseets værk om Ribe Domkirke, p. 560 
  4 jan. 2022
Anders Sørensen Vedels buste i Vedels Anlæg i Ribe
Anders Sørensen Vedels buste i Vedels Anlæg i Ribe
Billede 3 
  3 jan. 2022
Anders Sørensen Vedels buste i Vedels Anlæg i Ribe
Anders Sørensen Vedels buste i Vedels Anlæg i Ribe
Billede 4 
  3 jan. 2022
Anders Sørensen Vedels buste i Vedels Anlæg i Ribe
Anders Sørensen Vedels buste i Vedels Anlæg i Ribe
Billede 2 
  3 jan. 2022
Anders Sørensen Vedels buste i Vedels Anlæg i Ribe
Anders Sørensen Vedels buste i Vedels Anlæg i Ribe
Billede 1 
  3 jan. 2022
Epitafium for Matthias Olufsen Worm og hustru Margrethe Ingeborg Christoffersdatter de Hemmer i Ribe Domkirke
Epitafium for Matthias Olufsen Worm og hustru Margrethe Ingeborg Christoffersdatter de Hemmer i Ribe Domkirke
16) (Fig. 398, 400). 1679. Matthias Worm, præsident (†1707), og hustru Margreta de Hemmer (†l723).26 - Epitafiet, af sandsten, 235 cm højt, 180 cm bredt, med portrætmalerier på kobberplader, 60x48 cm, adskiller sig noget fra de tidligere beskrevne epitafier fra det s. 585 omtalte Ribeværksted (og fra de Haderslev’- ske); men værkstedets brudte gavl er bevaret, og obeliskerne genkendes fra apoteker Pouch’s epitaf……Den latinske indskrift (sml. Terpager 1702, s. 29), der består af tre disticha, er undertegnet »N. G. Serupius Anno 1679« og beder den vejfarende standse og betragte de afdødes træk, de som også efter deres død lever i Gud. (Serup var svigerfar til Worms datter). —…….

Kilde til teksten: Nationalmuseet, Danmarks kirker, Ribe Domkirke, p. 568f og p. 571 
  2 jan. 2022
Epitaf i Ribe Domkirke over Marine (Maria) Hansdatter Svanning, sat af hendes mand Anders Sørensen Vedel
Epitaf i Ribe Domkirke over Marine (Maria) Hansdatter Svanning, sat af hendes mand Anders Sørensen Vedel
P. 574f 2) (Fig. 402-3). 1578. Maria Svanningsdatter, hensov »IIII cal. avg. ho. II M. XXX p.m. anno domini M.D.LXXVIII — cvrricvlvm vite qvidem explevi annis XVI Men. VI dieb. VIII ho. XIII, conivgii avtem, anno saltem, pro vnico, mensib. IIII die I ho. VI« (29. juli to timer og 30 minutter efter middag i Herrens år 1578 - men jeg fuldførte mit livsløb på 16 år, 6 måneder, 8 dage og 13 timer og mit ægteskab på blot 1 år, 4 måneder, 1 dag og 6 timer). Den latinske indskrifts første del er holdt i jeg-form med den afdøde 16-årige barnebrud som talende. De tre første afsnit af beretningen om hendes korte liv lyder i oversættelse: Født og gift til hæderlige kår, førte jeg et nok så kort, men fromt og kysk liv på jorden. Således fik jeg herfra en let, men from og fredelig bortgang på selve dette sted, hvor jeg modtog min sjæl, af mine forældre min krop samt ægteskabets pagt af min husbond, for nu at give alt dette tilbage til hver enkelt. Thi jeg rejste fra København for at gæste den hjemlige arne sammen med min Vedel. På selve den dag, hvor jeg skulde drage ind i staden for at blive modtaget med gensidig glæde, blev jeg pludselig angrebet af en smitsom feber; næste dag blev jeg båret ind som syg, til almindelig sorg. Her sov jeg ind efter to dage, i min sørgende husbonds og mine forældres favn, med et så standhaftigt og villigt sind, at det overgik, hvad man kunde have ventet af denne min alder. 29. juli 1578. Efter yderligere tre afsnit - med lange, fromme betragtninger - og et par »samtalende« fugle udtrykker ægtemanden »Andrea Velleivs« (Anders Sørensen Vedel, da slotspræst i København) sin sorg og meddeler, at han »f(ecit) et s(cripsit)« (udførte og skrev). Nederst kranie over korslagte knogler.41 På den smukke, lille messingtavle, 39x35 cm i lysningsmål, med gyldne versaler på sort bund (oprindelig udført i skrabeteknik), var rulleværksrammens tre sider næsten helt fornyet (ved restaureringen i 1873),42 mens topstykket med de to portrætmedailloner i profil (fig. 402) af Vedel og Maria Svanningsdatter var velbevaret. Vedels portræt skønnes at være fremstillet på grundlag af et kobberstik (af en flamsk kunstner), som nu kun kendes i eet eksemplar.43 - Ifølge Galthen (1792, s. 136) hang tavlen på vestsiden af søndre korsskæringspille,44 efter 1845 i ydre, nordre sideskib og efter 1904 på vestvæggen i nordre korsarm, - hvorfra den blev stjålet 1981.

Tilføjelser og rettelser, p. 3528: S. 574, v. sp., lin. 3 f. n., rettelse vedr. Maria Svanningsdatters †epitafium 1578: Tavlen (fig. 4), der blev stjålet fra kirken 1981, er vendt tilbage 1985 (med post fra Köln), og er nu genopsat, hvor den hang 1981.

Henvisninger er til Nationalmuseets værk Danmarks Kirker, Ribe Domkirke 
  2 jan. 2022
Matthias Olufsen Worms portrætmedaljon på epitafiet for ham og hustruen Margrethe Ingeborg Christoffersdatter de Hemmer i Ribe Domkirke
Matthias Olufsen Worms portrætmedaljon på epitafiet for ham og hustruen Margrethe Ingeborg Christoffersdatter de Hemmer i Ribe Domkirke
16) (Fig. 398, 400). 1679. Matthias Worm, præsident (†1707), og hustru Margreta de Hemmer (†l723).26 - Epitafiet, af sandsten, 235 cm højt, 180 cm bredt, med portrætmalerier på kobberplader, 60x48 cm, adskiller sig noget fra de tidligere beskrevne epitafier fra det s. 585 omtalte Ribeværksted (og fra de Haderslev’- ske); men værkstedets brudte gavl er bevaret, og obeliskerne genkendes fra apoteker Pouch’s epitaf……Den latinske indskrift (sml. Terpager 1702, s. 29), der består af tre disticha, er undertegnet »N. G. Serupius Anno 1679« og beder den vejfarende standse og betragte de afdødes træk, de som også efter deres død lever i Gud. (Serup var svigerfar til Worms datter). —…….

Kilde til teksten: Nationalmuseet, Danmarks kirker, Ribe Domkirke, p. 568f og p. 571 
  1 jan. 2022
Margrethe Ingeborg Christoffersdatter de Hemmers portrætmedaljon på epitafiet for hende og hendes mand Matthias Olufsen Worm i Ribe Domkirke
Margrethe Ingeborg Christoffersdatter de Hemmers portrætmedaljon på epitafiet for hende og hendes mand Matthias Olufsen Worm i Ribe Domkirke
16) (Fig. 398, 400). 1679. Matthias Worm, præsident (†1707), og hustru Margreta de Hemmer (†l723).26 - Epitafiet, af sandsten, 235 cm højt, 180 cm bredt, med portrætmalerier på kobberplader, 60x48 cm, adskiller sig noget fra de tidligere beskrevne epitafier fra det s. 585 omtalte Ribeværksted (og fra de Haderslev’- ske); men værkstedets brudte gavl er bevaret, og obeliskerne genkendes fra apoteker Pouch’s epitaf……Den latinske indskrift (sml. Terpager 1702, s. 29), der består af tre disticha, er undertegnet »N. G. Serupius Anno 1679« og beder den vejfarende standse og betragte de afdødes træk, de som også efter deres død lever i Gud. (Serup var svigerfar til Worms datter). —…….

Kilde til teksten: Nationalmuseet, Danmarks kirker, Ribe Domkirke, p. 568f og p. 571 
  1 jan. 2022
Mule våbenskjold
Mule våbenskjold
Tak til Finn Holbek, som har givet tilladelse til at benytte billede af våbenskjoldet
© Dansk Adelsforening © 
  14 maj 2021


Gravsten

 Ikon   Beskrivelse   Kirkegård   Status   Knyttet til   Sidst ændret 
Gravsten for Peder Jensen Terpager og hustru Dorete Gregersdatter i Ribe Domkirke
Gravsten for Peder Jensen Terpager og hustru Dorete Gregersdatter i Ribe Domkirke
 
     21 feb. 2022
Kirsten Hansdatter Friis' kisteplade
Kirsten Hansdatter Friis' kisteplade
Kisteplade (fig. 493) 1674. Kirstin Hansdatter
Friis, Bagge Baggesøns hustru, som døde 23.
marts 1674 i hendes alders 50. år. Bibelcitat:
»Salige er de døde ...« (Ab. 14,13). Oval mes-­
singplade, 75X51 cm. En gennembrudt, hvæl-­
vet ramme med blomstermotiver omslutter et
skriftfelt med fordybede versaler. Foroven ind­-
graveret våben mellem engle, forneden krani-­
um over korslagte knogler. Nu på nordvæggen
i Skeels kapel.

Tekst: Nationalmuseets værk om Ribe Domkirke, p. 661 
     13 feb. 2022
Gravsten for Bagge Jensen i Skt. Katrine Kirke i Ribe
Gravsten for Bagge Jensen i Skt. Katrine Kirke i Ribe
4) (Fig. 95) 1588-89. Bag[ge] Jenssøn, råd-­
mand i [Ri]be, †24. okt. 1578, i sin alders 67.
år ... Resten af gravskriften er forsvundet, men
har formentlig svaret til epitafiets (†nr. 3)....
Ifølge kirkeregnskabet 1588-89
betalte svigersønnen Christen Laugesen 20 rdl.
for pålæggelsen af den »blå ligsten«, formentlig
nær epitafiet (†nr. 3) i midtskibet. Fra 1853 lå
stenen i nordre sideskibs østfag, siden 1932 op-­
stillet ved sydmuren østligst i søndre sideskib

Tekst: Nationalmuseets værk om Skt. Katrine Kirke i Ribe, p. 789 
     13 feb. 2022
Den øvre del af gravstenen i Ribe Domkirke for Christen Nielsen Friis og hustru Ingeborg Lauridsdatter Thøgersen
Den øvre del af gravstenen i Ribe Domkirke for Christen Nielsen Friis og hustru Ingeborg Lauridsdatter Thøgersen
63) O. 1653. Christen Nielsen Friis, rektor i Ribe skole ti år, lektor i Ribe og sognepræst i Wester Weedsted kirke 30 år, og kannik i Ribe kapitel i 13 år, †2. marts 1653 i hans alders 69. år, og hustru Ingeborig, borgmester i Ribe Lauritz Thøggersens datter, †31.juli 1631 i hendes alders 39. år, efter 14 års ægteskab velsignet med seks sønner og fire døtre. Han var søn af Niels Griisbeck.

Teksten er fra Nationalmuseets værk om Ribe Domkirke, p. 617 
     9 jan. 2022
Gravsten i Ribe Domkirke for Laurids Christensen Friis og hans to hustruer Else Jensdatter og Vibeke Jensdatter
Gravsten i Ribe Domkirke for Laurids Christensen Friis og hans to hustruer Else Jensdatter og Vibeke Jensdatter
69) (Fig. 454). 1660. Lauridz Christensøn
Friis, rådmand i Ribe, †22.juli 1659 i hans
alders 40. år, og hustruer Else lesdatter,
†26. dec. 1652 i hendes alders 27. år, efter tre års
ægteskab velsignet med tre døtre, samt Wi-
becke lensdatter, (†17. okt. 1709) i hendes al-
ders (73.) år, efter at de sammen havde avlet en
søn og to døtre (jfr. †kisteplade s. 664 nr. 9).

Teksten er fra Nationalmuseets værk om Ribe Domkirke, p. 621
 
     9 jan. 2022
Udsnit af gravsten for Lars Olsen
Udsnit af gravsten for Lars Olsen
 
     8 jan. 2022
Gravsten for Lars Olsen
Gravsten for Lars Olsen
 
     8 jan. 2022
Tegning af gravsten over Anders Sørensen Vedel og hustru Mette Hansdatter
Tegning af gravsten over Anders Sørensen Vedel og hustru Mette Hansdatter
Tegning af Søren Abildgaard, datering 1776. Tegningen er offentliggjort på Nationalmuseets samlinger online, hvor det oplyses, at tegningen hører under Public domain. Dette betyder, at tegningen er fri af ophavsret. 
     5 jan. 2022
Gravsten for Niels Torkildsen og sønnen Oluf Nielsen i Ribe Domkirke
Gravsten for Niels Torkildsen og sønnen Oluf Nielsen i Ribe Domkirke
26) (Fig. 426). O. 1553. Nicolaus Torchilli
(Niels Torkildsen (Lym, Lihme)), kannik, med
sekundær indskrift fra o. 1587. »Anno D(o-
mi)ni [1553 xx ivnii obiit venerabilis] vir [d(o-
mi)nus Nicolavs Tor]chilli piæ memoriæ cano-
nic(us) Ripe(ensis)« (I Herrens år 1553, 20. juni,
døde den ærværdige mand hr. Niels Torkild-
sen, i from erindring, kannik i Ribe). Grå
kalksten, 174x82 cm, udbedret med cement.
Randskrift med reliefversaler og hjørnecirkler
med evangelisttegn omgiver Rosenstjerne
(Lihme)-våbnet. Udsmykningen er nu stærkt
nedslidt, men kendes fra Terpager og fra Abild-
gaards gengivelser. - Omkring 1587 har stenen
fået sin sekundære indskrift med reliefversaler,
placeret over våbnet, for Oluf Nielsøn,
†9. febr. 1587. Han var søn af Niels Torkildsøn
og borger i Ribe.40
Det oplyses 1702 og 1774, at stenen lå i
søndre korsarm. 1855 i ydre, søndre sideskibs
2. fag, nu anbragt op ad vestvæggen i samme
sideskibs 6. fag. - Terpager 1702, s. 82; Jensen:
Gravsten, nr. 550.

Kilde til tekst: p. 598 i Nationalmuseets værk om Ribe Domkirke

Tak til Ane Krogh Nielsen, gravstenogepitafier.dk, som har givet tilladelse til at bringe hendes eget billede af gravstenen her på siden. 
     2 jan. 2022
Gravsten for Anders Nielsen i Ribe Domkirke
Gravsten for Anders Nielsen i Ribe Domkirke
28) (Fig. 428). O. 1559. Andreas Nicolai
(Anders Nielsen) »fromhedens og de frie kun-
sters studerende«. Søn af Niels Torkildsen41
(jfr. nr. 26). Blåsort kalksten, 203x89 cm, la-
tinsk indskrift med reliefversaler. Midtfeltet
udfyldes af det kartouchefligede Rosenstjerne
(Lihme)-våben med stikhjelm og akantusbladet
hjelmløv. Stærkt nedslidt randskrift, der bry-
des af hjørnecirkler med forkrænkelighedssym-
boler. Det enestående, elegante arbejde synes,
som påpeget af C. A. Jensen at være udført af
en tysk stenmester.
1702 lå stenen i søndre korsarm, og her
fandtes den stadig 1774, da Abildgaard tegnede
den. 1855 lå den i de søndre sideskibe, 1902 i
nordre sideskib; nu placeret op ad vestvæggen i
ydre, søndre sideskib. - Terpager, 1702 s. 82;
Jensen: Gravsten, nr. 285.

P. 599ff i Nationalmuseets værk om Ribe Domkirke

Billede taget i 2014 af Knud Erik Christensen, offentliggjort på WikiTree's hjemmeside, hvor det er tilladt medlemmer at benytte sidens indhold
 
     2 jan. 2022
Gravsten i Ribe Domkirke for Hans Laugesen og hans hustru Dorothea Hansdatter Tausen
Gravsten i Ribe Domkirke for Hans Laugesen og hans hustru Dorothea Hansdatter Tausen
GRAVSTEN
44) (Fig. 434). 1623. Hans Lavgissøn, for­dum læsemester i Riibe domkirke 14 år, siden kannik sammesteds og biskop over Ribe stift 25 år, døde i sin fødeby 16. aug. 1594 i hans alders 65. år, og hustru, datter af biskop i Ribe Hans Tavsøn, Dorothe, †l5. april 1601 i hendes alders 63. år; de levede i ægteskab 38 år (jfr. †epitafium nr. 8). 
     1 jan. 2022
Gravsten i Ribe Domkirke for Dorothea Poulsdatter og Karine (Catharina) Sørensdatter Stage, Poul Madsens 2. og 3. hustru
Gravsten i Ribe Domkirke for Dorothea Poulsdatter og Karine (Catharina) Sørensdatter Stage, Poul Madsens 2. og 3. hustru
 
     15 sep. 2021

Personer

 ID   Efternavn, Fornavn   Født/Døbt   Beliggenhed   Sidst ændret 
I3866 
Qvistgård, Johanne Marie Andersdatter 
   21 mar. 2022
I949 
Due, Peder Mandrup 
   21 mar. 2022
I11743 
Bjerring, Gertrud 
   21 mar. 2022
I11742 
Færch, Maren Kirstine Nielsdatter 
   21 mar. 2022
I948 
Due, Niels Andreas Pedersen 
f. ca. 1795  Hobro  21 mar. 2022
I11740 
Frausing, Sophie Andreasdatter 
f. 29 apr. 1714  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  9 mar. 2022
I11731 
Fridsch, Peder Madsen 
f. 1712  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  9 mar. 2022
I11599 
Kjær, Søren Mortensen 
f. 1510  Ribe  8 mar. 2022
I11728 
Frausing, Andreas Jensen 
   8 mar. 2022
I11741 
Frausing, Christoffer Andreasen 
f. 7 jun. 1720  Ribe  6 mar. 2022
I11739 
Fridsch, Andreas Madsen 
f. 15 aug. 1715  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  6 mar. 2022
I11736 
Fridsch, Peder Madsen 
f. 30 mar. 1708  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  6 mar. 2022
I11738 
Fridsch, Ingeborg Madsdatter 
f. 10 dec. 1710  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  6 mar. 2022
I11737 
Fridsch, Andreas Bruun Madsen 
f. 28 jul. 1709  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  6 mar. 2022
I11734 
Fridsch, Andreas Madsen 
f. 7 sep. 1705  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  6 mar. 2022
I11697 
Fridsch, Mads Pedersen 
f. 20 okt 1672  Ribe  1 mar. 2022
I11733 
Fridsch, Anne Kirstine Madsdatter 
f. 1717  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  1 mar. 2022
I11732 
Fridsch, Ingeborg Kirstine Madsdatter 
f. 1714  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  1 mar. 2022
I11735 
Fridsch, An-Chirstin Madsdatter 
f. 1707  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  1 mar. 2022
I11699 
Fridsch, Peder Madsen 
f. 1645   1 mar. 2022
I11100 
Harbo, Maren Rasmusdatter 
f. 1617   1 mar. 2022
I11404 
Vandel, Else Hansdatter 
f. 1646  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  1 mar. 2022
I11411 
Gregersdatter, Dorete 
f. ca. 1595   1 mar. 2022
I11099 
Terpager, Niels Pedersen 
f. 1618   1 mar. 2022
I11410 
Terpager, Peder Jensen 
f. 1579   21 feb. 2022
I11102 
Terpager, Laurids Pedersen 
f. 28 feb. 1684  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  21 feb. 2022
I11730 
Schutz, Anna 
f. 13 apr. 1698  Hjembæk Præstegård  20 feb. 2022
I11103 
Terpager, Vibeke Pedersdatter 
f. 1685  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  19 feb. 2022
I11727 
Galthen, Venzel Pedersen 
f. 8 sep. 1683  Galten  16 feb. 2022
I11729 
Groes, Marie 
f. sep. 1681   15 feb. 2022
I11726 
Jørgensdatter, Kirstine 
   14 feb. 2022
I11725 
Grimstrup, Jørgen Jørgensen 
f. 1600  Grimstrup  14 feb. 2022
I51 
Mette 
   14 feb. 2022
I3845 
Poulsen, Jørgen 
   14 feb. 2022
I11724 
Clausen, Niels 
   14 feb. 2022
I11723 
Jørgensdatter, Anna 
   14 feb. 2022
I2399 
Jørgensen, Jørgen 
   14 feb. 2022
I9562 
Carstensen, Frants Eberhart 
f. 11 jan. 1689  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  13 feb. 2022
I7788 
Friis, Kirsten Hansdatter 
f. 1624  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  13 feb. 2022
I4334 
Stage, Dorothea Sørensdatter 
f. ca. 1558   13 feb. 2022
I2104 
Jensen, Bagge 
f. 1511  Ribe  13 feb. 2022
I11048 
Baggesen, Jens Lauridsen 
f. 19 nov. 1650  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  13 feb. 2022
I7745 
Baggesdatter, Anne 
   13 feb. 2022
I7746 
Buch, Ebbe Mogensen 
   1 feb. 2022
I11721 
Riis, Nikolaj Willumsen 
   15 jan. 2022
I11722 
Evendorff, Anne Cathrine Mortensdatter 
   15 jan. 2022
I11711 
Bruun, Kirsten Andreasdatter 
   15 jan. 2022
I11701 
Friis, Kirsten Jensdatter 
f. ca. 1648   13 jan. 2022
I11702 
Bruun, Andreas Andreassen 
f. 1648  Ribe  13 jan. 2022
I11716 
Lasdatter, Margrethe 
f. 1632   12 jan. 2022
I11720 
Nielsen, Hans 
   12 jan. 2022
I11719 
Andersen, Hans 
   12 jan. 2022
I11718 
Hansdatter, Anne 
f. 1667  Ribe  12 jan. 2022
I11713 
Mahler, Andreas Hansen 
f. 1663  Ribe  12 jan. 2022
I11717 
Hansen, Las 
f. 1662   12 jan. 2022
I11406 
Knudsen, Niels 
f. ca. 1645   12 jan. 2022
I11698 
Eenholm, Christian Siegfred 
   12 jan. 2022
I11715 
Nielsdatter, Karen 
f. ca. 1674  Ribe  12 jan. 2022
I11714 
Eenholm, Jep Pedersen 
f. ca. 1660  Ribe  12 jan. 2022
I11685 
Baggesen, Vibeke Jensdatter 
f. 1687  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  11 jan. 2022
I11689 
Bruun, Sofie Dorthe Andreasdatter 
f. 1676  Ribe  11 jan. 2022
I11710 
Anchersen, Maren Sørensdatter 
   11 jan. 2022
I11712 
Bruun, Maren Andreasdatter 
   11 jan. 2022
I11696 
Jensen, Niels 
f. 1652   11 jan. 2022
I11695 
Eilertz, Johan Christopher Jacobsen 
f.   København  11 jan. 2022
I11700 
Terkelsdatter, Ane 
   11 jan. 2022
I11706 
Bramming, Peder Jensen 
f. 1546   10 jan. 2022
I11708 
Hostrup, Kirstine Christensdatter 
   10 jan. 2022
I11707 
Karen 
   10 jan. 2022
I11709 
Brøndum, Søren Pedersen 
   10 jan. 2022
I9821 
Brøndum, Christen Pedersen 
   10 jan. 2022
I11705 
Jensdatter, Kirsten 
   10 jan. 2022
I11648 
Friis, Maren Christensdatter 
f. 22 maj 1627  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  10 jan. 2022
I11704 
Brøndum, Jens Pedersen 
   10 jan. 2022
I11694 
Friis, Kirsten Christensdatter 
f. 16 dec. 1618  Ribe  10 jan. 2022
I11703 
Brøndum, Ingeborg Jensdatter 
   10 jan. 2022
I11681 
Baggesen, Peder Jensen 
f. 24 dec. 1685  Ribe  10 jan. 2022
I11684 
Baggesen, Anne Jensdatter 
f. 1684  Ribe  9 jan. 2022
I5804 
Friis, Christen Nielsen 
f. 1584  Ribe  9 jan. 2022
I11683 
Baggesen, Mette Jensdatter 
f. 1683  Ribe  9 jan. 2022
I8945 
Friis, Laurids Christensen 
f. 1619  Ribe  9 jan. 2022
I11693 
Buchholtz, Øllegaard 
f. 16 maj 1695   8 jan. 2022
I11682 
Baggesen, Laurids Jensen 
f. 30 jun. 1681  Ribe  8 jan. 2022
I10996 
Olsen, Lars 
f. 11 nov. 1835  Rødledshuset, Brorfelde Skov, Brorfelde, Kvanløse, Merløse, Holbæk  8 jan. 2022
I11691 
Baggesen, Marie Jensdatter 
dbt. 23 nov. 1694  I Ribe Domkirke  7 jan. 2022
I11690 
Baggesen, Bagge 
dbt. 7 maj 1691  I Ribe Domkirke  7 jan. 2022
I11688 
Baggesen, Margrethe Jensdatter 
dbt. 22 jul. 1689  I Ribe Domkirke  7 jan. 2022
I11686 
Baggesen, Susanne Dorthe Jensdatter 
dbt. 1688   7 jan. 2022
I11692 
Baggesen, Nn Jensdatter 
   7 jan. 2022
I11687 
Baggesen, Lorents Jensen 
   7 jan. 2022
I11081 
Vedel, Susanne Pedersdatter 
f. 4 apr. 1656  Reisby  7 jan. 2022
I5252 
Vedel, Anders Sørensen 
f. 9 nov. 1542  Vejle  5 jan. 2022
I7735 
Grave, Magnus 
f. ca. 1553  Westphalen, Tyskland  5 jan. 2022
I5238 
Svanning, Marine Hansdatter 
f. 21 jan. 1562  Ribe  5 jan. 2022
I11122 
Tønnesen, Karsten 
f. 1616  Flensborg  4 jan. 2022
I11680 
Pedersen, Jørgen 
f. ca. 1601   4 jan. 2022
I11679 
Christensdatter, Mette 
f. ca. 1604   4 jan. 2022
I8840 
Wariner, Florence June 
f. 10 jun. 1921  Roberta, Bryan County, Oklahoma, USA  3 jan. 2022
I9307 
Satterlund, Lois 
f. ca. 1917   3 jan. 2022
I6846 
Nielsen, Tove Inger 
f. 13 nov. 1917  Helligånd, København  3 jan. 2022
I7513 
Meinertsen, Kaj Kristian 
f. 9 aug. 1925   3 jan. 2022
I9328 
Hickey, John Milton Jr. 
f. 6 apr. 1925  Warren, Warren County, Pennsylvania, USA  3 jan. 2022
I8004 
Hartmann, Fritz Michael 
f. 25 feb. 1909  Frihavn, Sokkelund, København  3 jan. 2022
I1503 
Hansen, Svend 
f. 28 okt. 1922  Endelave, Nim, Skanderborg  3 jan. 2022
I11233 
Torkildsen, Niels 
   2 jan. 2022
I11236 
Nielsen, Anders 
   2 jan. 2022
I11084 
Worm, Susanne Cathrine Matthiasdatter 
f. 9 apr. 1685   1 jan. 2022
I11128 
Worm, Oluf Matthiassen 
f. 17 jul. 1672   1 jan. 2022
I11119 
de Hemmer, Margrethe Ingeborg Christoffersdatter 
f. 22 sep. 1643  Budolfi Ålborg, Fleskum, Ålborg  1 jan. 2022
I11118 
Worm, Matthias Olufsen 
f. 19 apr. 1636  Vor Frue København, Sokkelund, København  1 jan. 2022
I7639 
Laugesen, Hans 
f. 13 jan. 1530  Ribe  1 jan. 2022
I7339 
Olsen, Amanda Dorthea 
f. 26 okt. 1893  Kvarmløse, Soderup, Merløse, Holbæk  26 sep. 2021
I7342 
Jensen, Peter Clement 
f. 8 jul. 1896  Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk  26 sep. 2021
I7331 
Olsen, Jens Laurids 
f. 22 apr. 1885  Nr.Vallenderød, Tølløse, Merløse, Holbæk  26 sep. 2021
I11678 
Ruth 
   26 sep. 2021
I11677 
Olsen, Thorkild 
   26 sep. 2021
I11675 
Bendtsen, Erna Kirstine 
   26 sep. 2021
I11676 
Meinild, Svend Ole Meinert 
   25 sep. 2021
I11674 
Olsen, Carl Gunnar Meinert 
f. 1922   25 sep. 2021
I7335 
Olsen, Anders Ludvig 
f. 15 mar. 1889  Nr.Vallenderød, Tølløse, Merløse, Holbæk  25 sep. 2021
I7728 
Ibsen, Marine Lambertsdatter 
   16 sep. 2021
I7734 
Timsdatter, Ellen 
   16 sep. 2021
I7732 
Viborg, Jens Pedersen 
f. ca. 1500   16 sep. 2021
I5120 
Madsen, Poul 
f. 1527  Køge  15 sep. 2021
I11672 
Hasebard, Cathrine Jacobsdatter 
f. ca. 1547   15 sep. 2021
I5119 
Stage, Karine Sørensdatter 
f. 1548   15 sep. 2021
I11673 
Poulsdatter, Dorothea 
f. ca. 1546   14 sep. 2021
I11671 
Nn, Ursula 
   14 sep. 2021
I9014 
Arrebo, Karen 
f. ca. 1695   14 maj 2021
I11670 
Else 
   14 maj 2021
I11669 
Bang af Assens, Jens 
   14 maj 2021
I7609 
Bang, Anna Jensdatter 
   14 maj 2021
I1968 
Ibsen, Peder 
f. før 1495  Ribe  14 maj 2021
I7638 
Steffensen, Lauge 
f. ca. 1510   12 maj 2021
I10399 
Olufsen, Oluf 
f. før 1475  Horsens  11 maj 2021
I10397 
Olufsen, Jørgen 
f. før 1500  Horsens  11 maj 2021
I11668 
Worsøe, Inger Marie Margrethe 
f. 13 okt. 1898  Ørbæk, Vindinge, Svendborg  8 maj 2021
I4182 
Schrøder, Cathrine Marie 
f. 12 feb. 1857  Næstved Skt.Morten, Tybjerg, Præstø  8 maj 2021
I5015 
Worsøe, Lauritz Jacob Jansen 
f. 9 apr. 1857  Skt.Mikkel Slagelse, Slagelse, Sorø  8 maj 2021
I7633 
Sørensen, Clemens 
f. 1513  Ribe  6 maj 2021
I11667 
Andersdatter, Else (Sidse) 
   6 maj 2021
I11666 
Sørensen, Søren 
   6 maj 2021
I11662 
Findsen, Anders 
   6 maj 2021
I11584 
Findsen, Iver 
f. ca. 1530   6 maj 2021
I7631 
Nielsen, Mads 
f. ca. 1500   6 maj 2021
I11652 
Findsen, Jesper 
f. ca 1520  Givskudlund  6 maj 2021
I11664 
Smed el. Fabricius, Niels 
f. ca. 1510   5 maj 2021
I11665 
Mogensdatter, Karen 
   5 maj 2021
I11585 
Smed (Fabricius), Karen Nielsdatter 
   5 maj 2021
I9882 
Jespersen, Find 
f. ml. 1490 og 1500  Vejle  5 maj 2021
I11663 
Nn 
   5 maj 2021
I9890 
Bertelsen, Jesper 
f. ca 1460   5 maj 2021
I11661 
Augustinus 
f.   Randers  5 maj 2021
I11658 
Jespersdatter, Anna 
   5 maj 2021
I11660 
Colding, Poul Andersen 
   5 maj 2021
I11657 
Jespersdatter, Nn 
   5 maj 2021
I11659 
Dybvad, Jørgen Christoffersen 
   5 maj 2021
I11656 
Jespersdatter, Kirsten 
   5 maj 2021
I11655 
Orne, Maren Jensdatter 
   5 maj 2021
I7194 
Jørgensen, Oluf 
f. 1532  Horsens  5 maj 2021
I9468 
Kremer, Christian Nielsen 
   5 maj 2021
I9470 
Kremer, Karine Nielsdatter 
   5 maj 2021
I9471 
Poulsen, Anders 
   5 maj 2021

Familier
                                                       
 ID   Mands ID   Mands navn   Kvindes ID   Kvindes navn   Gift   Sidst ændret 
 F4313 
 I949  Peder Mandrup Due  I11743  Gertrud Bjerring  26 nov. 1794  21 mar. 2022
 F106 
 I949  Peder Mandrup Due  I3866  Johanne Marie Andersdatter Qvistgård  21 nov. 1798  21 mar. 2022
 F4311 
 I949  Peder Mandrup Due  I11742  Maren Kirstine Nielsdatter Færch  7 apr. 1797  21 mar. 2022
 F4312 
 I11731  Peder Madsen Fridsch  I11740  Sophie Andreasdatter Frausing    6 mar. 2022
 F4309 
 I11728  Andreas Jensen Frausing  I11729  Marie Groes    6 mar. 2022
 F4290 
 I11697  Mads Pedersen Fridsch  I11689  Sofie Dorthe Andreasdatter Bruun  6 nov. 1704  1 mar. 2022
 F4310 
 I11102  Laurids Pedersen Terpager  I11730  Anna Schutz    20 feb. 2022
 F4307 
 I11727  Venzel Pedersen Galthen  I11103  Vibeke Pedersdatter Terpager  14 nov. 1709  19 feb. 2022
 F4308 
 I11728  Andreas Jensen Frausing  I11103  Vibeke Pedersdatter Terpager  25 okt. 1737  16 feb. 2022
 F1712 
 I2399  Jørgen Jørgensen  I267  Gjertrud Lauritsdatter Barfod    14 feb. 2022
 F4306 
 I11724  Niels Clausen  I11723  Anna Jørgensdatter  5 jun. 1597  14 feb. 2022
 F4298 
 I11706  Peder Jensen Bramming  I11708  Kirstine Christensdatter Hostrup  14 sep. 1600  14 feb. 2022
 F4305 
 I11721  Nikolaj Willumsen Riis  I11722  Anne Cathrine Mortensdatter Evendorff    15 jan. 2022
 F4304 
 I11721  Nikolaj Willumsen Riis  I11711  Kirsten Andreasdatter Bruun    15 jan. 2022
 F4294 
 I11702  Andreas Andreassen Bruun  I11703  Ingeborg Jensdatter Brøndum  1671  13 jan. 2022
 F4302 
 I11406  Niels Knudsen  I11716  Margrethe Lasdatter    12 jan. 2022
 F4303 
 I11719  Hans Andersen  I11716  Margrethe Lasdatter    12 jan. 2022
 F4301 
 I11714  Jep Pedersen Eenholm  I11715  Karen Nielsdatter  17 dec. 1696  12 jan. 2022
 F4293 
 I11699  Peder Madsen Fridsch  I11701  Kirsten Jensdatter Friis  ca. 1677  12 jan. 2022
 F4300 
 I11713  Andreas Hansen Mahler  I11685  Vibeke Jensdatter Baggesen  27 okt. 1704  11 jan. 2022
 F4299 
 I11695  Johan Christopher Jacobsen Eilertz  I11710  Maren Sørensdatter Anchersen  2 okt. 1690  11 jan. 2022
 F4297 
 I11706  Peder Jensen Bramming  I11707  Karen    10 jan. 2022
 F4296 
 I9821  Christen Pedersen Brøndum  I11705  Kirsten Jensdatter    10 jan. 2022
 F4026 
 I8945  Laurids Christensen Friis  I11086  Vibeke Jensdatter  21 sep. 1656  10 jan. 2022
 F4295 
 I11704  Jens Pedersen Brøndum  I11694  Kirsten Christensdatter Friis    10 jan. 2022
 F4292 
 I11699  Peder Madsen Fridsch  I11700  Ane Terkelsdatter    10 jan. 2022
 F4286 
 I11681  Peder Jensen Baggesen  I11689  Sofie Dorthe Andreasdatter Bruun  14 feb. 1721  10 jan. 2022
 F4291 
 I11698  Christian Siegfred Eenholm  I11689  Sofie Dorthe Andreasdatter Bruun  18 mar. 1723  10 jan. 2022
 F4289 
 I11696  Niels Jensen  I11684  Anne Jensdatter Baggesen  8 apr. 1704  9 jan. 2022
 F4288 
 I11695  Johan Christopher Jacobsen Eilertz  I11683  Mette Jensdatter Baggesen  23 jan. 1700  9 jan. 2022
 F2224 
 I5804  Christen Nielsen Friis  I5905  Ingeborg Lauridsdatter Thøgersen  13 okt. 1617  8 jan. 2022
 F4287 
 I11682  Laurids Jensen Baggesen  I11693  Øllegaard Buchholtz    8 jan. 2022
 F4023 
 I11048  Jens Lauridsen Baggesen  I11081  Susanne Pedersdatter Vedel  1680  7 jan. 2022
 F4285 
 I11680  Jørgen Pedersen  I11679  Mette Christensdatter    4 jan. 2022
 F4284 
 I11122  Karsten Tønnesen  I11679  Mette Christensdatter    4 jan. 2022
 F1999 
 I5252  Anders Sørensen Vedel  I5238  Marine Hansdatter Svanning  30 jun. 1577  2 jan. 2022
 F4283 
 I11677  Thorkild Olsen  I11678  Ruth    26 sep. 2021
 F2749 
 I7333  Alfred Meinert Olsen  I7334  Valborg Sofie Petersen  17 maj 1912  26 sep. 2021
 F4282 
 I11674  Carl Gunnar Meinert Olsen  I11675  Erna Kirstine Bendtsen  1944  25 sep. 2021
 F2750 
 I7335  Anders Ludvig Olsen  I7336  Helene  30 mar. 1915  25 sep. 2021
 F4280 
 I5120  Poul Madsen  I11672  Cathrine Jacobsdatter Hasebard  4 jul. 1568  15 sep. 2021
 F4281 
 I5120  Poul Madsen  I11673  Dorothea Poulsdatter  11 okt. 1562  15 sep. 2021
 F4279 
 I5120  Poul Madsen  I11671  Ursula Nn    14 sep. 2021
 F4278 
 I11669  Jens Bang af Assens  I11670  Else    14 maj 2021
 F300 
 I1140  Hans Juel Glud  I1185  Maren Gundorph  18 mar. 1796  9 maj 2021
 F771 
 I5015  Lauritz Jacob Jansen Worsøe  I4182  Cathrine Marie Schrøder  26 maj 1882  8 maj 2021
 F4277 
 I11666  Søren Sørensen  I11667  Else (Sidse) Andersdatter    6 maj 2021
 F4276 
 I11664  Niels Smed el. Fabricius  I11665  Karen Mogensdatter    5 maj 2021
 F3625 
 I9890  Jesper Bertelsen  I11663  Nn    5 maj 2021
 F4272 
 I11652  Jesper Findsen  I11655  Maren Jensdatter Orne    5 maj 2021
 F2962 
 I9882  Find Jespersen  I9883  Mette Nielsdatter Buch    5 maj 2021
 F4275 
 I11661  Augustinus  I11658  Anna Jespersdatter    5 maj 2021
 F4274 
 I11660  Poul Andersen Colding  I11657  Nn Jespersdatter    5 maj 2021
 F4273 
 I11659  Jørgen Christoffersen Dybvad  I11656  Kirsten Jespersdatter  1576  5 maj 2021
 F3487 
 I9471  Anders Poulsen  I9470  Karine Nielsdatter Kremer    5 maj 2021