Den fyenske Geistligheds Historie fra Reformationen indtil nærværende Tid af Jørgen Carstens Bloch, Odense, 1788Kildeoplysninger