Lengnicks Kirkebogsuddrag, Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler, https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17287754#214429,40512059Kildeoplysninger