Horsens Kjøbstads Beskrivelse og Historie, af O.Fabricius, Odense 1879Kildeoplysninger