Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de¨århundrede, Svend Larsen, Odense Bys Museer, 1965Kildeoplysninger