Kirkebøger AO, diverse valgmenigheder, diverse valgmenigheder, Københavns ValgmenighedKildeoplysninger