Bircherod, Jacob Thomsen, Samlinger til Slægtens Historie. Det kgl. Bibliotek, Kallske Samlinger, 130Kildeoplysninger