Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de¨århundrede, bd. 2, Svend Larsen, Odense Bys Museer, 1965Kildeoplysninger