Færøske Kongsbønder, 1584-1884, af Anton Degn, Thorshavn, 1945Kildeoplysninger