Peder Hegelunds almanakoptegnelser 1565-1613, udgivet ved Bue Kaae, Historisk Samfund for Ribe amt, 1976Kildeoplysninger