S.V. Wiberg: En almindelig dansk Præstehistorie, Den hempelske Boghandel, 1870Kildeoplysninger