Dansk-norske studierejser fra reformationen til enevælden 1536-1660, med en matrikel over studerende i udlandet, af Vello Helk, Odense Universitetsforlag, 1987Kildeoplysninger

  • Titel Dansk-norske studierejser fra reformationen til enevælden 1536-1660, med en matrikel over studerende i udlandet, af Vello Helk, Odense Universitetsforlag, 1987 
    Kilde-ID S1864 
    Knyttet til Lauge Christensen
    Jens Sørensen Ølgod