Fortællinger

» Vis alle     «Forrige 1 2 3 4     » Lysbilledshow

Træk af Tornvedgårds historie

Se også Klarskov Nielsens beskrivelse under Dokumenter

"Den gaard i Tornved, matr. nr. 1, som i mange aar var sognefoged Salomon Nielsens hjem, hørte under Universitetet. Gaardens areal blev ved matrikuleringen opmaalt til 79 tdr. land. Da sognepræsten i Jyderup ved Salomon Nielsens død ....indfører dødsfaldet i kirkebogen, kalder han ham "Sognefoged og arvefæstemand i Tornved". Det vil sige, at han paa et eller andet tidspunkt har købt gaarden af Universitetet." Uddrag af en artikel af fhv. højskoleforstander Salomon Nielsen, Støvring, i Holbæk Amtstidende i 1945. Se Feature Artikler/Nielsen på forsiden.

Peder Nielsen kunne af økonomiske grunde desværre ikke købe sin fødegård Tornvedgård i Jyderup, som indtil da var gået i "arv" fra søn til søn i 3 generationer. Han blev tilbudt at købe Tornvedgård til samme pris, som ingeniør Villars Lund, Knabstrupgård, gav for den på tvangsauktion i 1888. Prisen kendes ikke. Men Peder Nielsen havde kautioneret for sin stedfar Ole Andersen, som gik konkurs.

Ole Andersen havde tidligere købt matr.nr.1b af Niels Salomonsen og lagt den til Tornvedgård. Han købte gård til sønnen og begyndte 2 år før sin død at nyopføre udbygningerne, så økonomien har været spændt. Både stedfaderen og Peder Nielsens mor døde i 1888. Peder Nielsen måtte hvert år mange år efter sælge sin bedste ko og hest for at betale af på lånet.

Villars Lund byggede senere stuehuset på den anden side af vejen. Peder Jørgensen solgte 1905 Bakkegård til Villars Lund, som lagde den ind under Tornvedgård.

 
 

Ejer/KildeKlarskov Nielsen
Knyttet tilEllen Clausdatter; Malene Enevoldsdatter; Maren Jensdatter; Ane Kirstine Nielsdatter; Birthe Nielsdatter; Peder Nielsen; Peder Nielsen; Ane Lisbeth Pedersdatter; Niels Pedersen; Niels Pedersen

» Vis alle     «Forrige 1 2 3 4     » Lysbilledshow