Fortællinger

» Vis alle     «Forrige 1 2 3 4 Næste»     » Lysbilledshow

Tekst til mindetavle over Anneke Hedevig Hammershaimb og Anna Margaretha Lund

Mindetavlen er opsat af deres ægtefælle Andreas Christensen Djurhuus i Næs Kirke, Østerø, i 1774

I dette Guds Huus

giemmes til en ærefuld Opstandelse

det velsignede Stöv af Tvende dÿdige Mandinder,

Begge en dÿbtsaaret efterlat ÆgteMands höytelskede ÆgteMager.

                                                                  Af

den i Livet Velædle, nu Salige

Mad ANNEKE HEDEVIG DJURHUUS,

                                            Föd HAMMERSHAIMB,

En elskverdig Datter af fordum Velædle og Höyfornemme Kongl.Majest.

Land Foged paa Færöe Jörgen Frans Hammershaimb,

Föd til Verden d. 8de November 1749, gift med sin efterlatte Ægtemand d. 11. Octobr. 1769,

Hensoved i Herren d. 25de Septembr. 1770, og nedsat her i sit Hvilestæd d. 28de Sept. S.A.

                                                                  og af

                                            den i Livet Velædle nu Salige

Mad: ANNA MARGARETHA DJURHUUS,

                                            Föd LUND,

En lige= elskværdig Datter af fordum velædle og velfornemme Kongl. Majest.

Köbmand ved den Færöeske Handel Jacob Mathias Lund,

Föd til Verden d: 31te Decembr. 1748, gift med sin efterlatte Ægtemand d. 7de Octobr. 1772,

Hensovet i sin Forlöser d. 30te Julü 1773, og nedsat her i sit Sovekammer d. 4de August S.A.

                                                                  BEGGE

                      Hinanden fuldkommen liige i en usminket Gudsfrÿgt

                      og i alle christelige Fuldkommenheder

                                                                  Begge vare

mod Deres ÆgteMand de Kjerligste, de frommeste, de dÿdfuldkomneste Ægtefeller;

Begge havde i lige= höy Grad hans paaskiönnende Gienkierlighed.

                                            Begge udviiste altid

mod Deres Paarörende den reeneste og troefasteste Kierlighed,

mod Deres Venner det ömmeste og huldeste Vendskab,

mod Deres Huusfolk den moderligste Mildhed,

mod Trengende den priseligste Velgiörenhed,

mod Hvermand det redeligste Hiertelag

                                            Begge udmærkede sig

i al Deres Vandel og Omgang, som ved alle skinnende Dÿder

saa i sær ved en bestandig Efterlignelse, saameget i Ufuldkommenheden kan opnaaes,

af Jesu eget Kiærlige, venlige og sagtmodige Sind.

                                            Hos Begge boede

                      Den Ædleste Siæl i det ÿndigste Legeme

                                            Begge vare fra spædeste Alder

saavel Hinandens som Deres tilkommende Ægtemands fortroeligste Veninder.

                                            Begge bleve

Hinanden saa liige i Skiebnen som i Dÿder.

Begge kom til Verden paa Et Sted, Begge forlode Verden paa Et Sted

Begge bleve confirmerede paa En Dag.

                      Begge henkaldede Herren

                      i bæste Ungdoms Dage;

Begge efter mindre end Et Aars Ægteskab og efter förste Barselsseng

                      Begge næsten på en og samme Tid efter Födselen;

kort efter at Han havde glædet Dem med at see den velsignede Livsfrugt

                                            ved Daaben optaget til Hans Samfund.

                                                                 Begge nedkom

Hver med en Datter;

                      Hvoraf den Förste, kaldet i Daaben Elisabeth Christine,

blev d. 17de Dag efter Födselen samlet til sin Moder

og hviler hos Hende i dette Guds Tempel.

Den Anden i Daaben nevnet ANNEKE HEDEVIG,

endnu, under Forsÿnets Varetægt, hos den bedrövede Fader efterlever.

                                            Begge Kronede

det christeligste Liv med det opbÿggeligste Endeligt,

da Begge med liige Troens Frimodighed og fulde af det ævige Livs söde Forsmag

                      sagte og saligen hensov i Herren.

                                            ___________________________

                                           

                                                                 Begge disse Salige

                                            til en velsignet Ihukommelse iblant os

                                            er dette saavelfortiente Æreminde opsat

                                                                 af

                                            Deres Höÿbedrövede efterlatte ÆgteMand

                                            ANDREAS DJURHUUS

medforornet og succederende Guds Ords Tiener ved Österöe Menigheder

                                                                 hvis Tröst er

                      det salige Haab at samles med disse Velsignede i de ævige Fryds Boliger

                                                                 og hvis Önske skal blive

 

Min Sjæl Døe Disse Retferdiges Död og mit Endeligt vorde som Deres!

                                  -------------------------------------------

                                            Sat i Næs Kirke paa Österöe Aar 1774

 

 

 

 

 

 Ejer/KildeAndreas Christensen Djurhuus, afskrevet af Birgit Djurhuus Wendelboe Jeppesen
Knyttet tilAndreas Christensen Djurhuus; Anneke Hedevig Djurhuus; Elisabeth Christine Djurhuus; Anneke Hedevig Hammershaimb; Anna Margrethe Lund

» Vis alle     «Forrige 1 2 3 4 Næste»     » Lysbilledshow