Billeder

» Vis alle     «Forrige «1 ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... 519» Næste»     » Lysbilledshow

Indlæser...

Maleriet på Svaning-Riber-Ernst von Baden epitafiet i Horsens Klosterkirke

Ifølge Nationalmuseets værk om Horsens Klosterkirke menes personerne at være, set fra venstre:
Ernst Ernstsen von Baden, borgmester i Horsens
Hans Olufsen Riber, borgmester i Horsens
Hans Svaning, mentor for prins Frederik (II), kgl. histograf, professor i retorik
Marine Sørensdatter Klyne [Stage], gift med Hans Svaning
Anna Hansdatter Svanning, gift med Hans Olufsen Riber
Anne Hansdatter Svane, trolovet med Ernst Ernstsen von Baden
Hans Olufsen Riber og Anna Hansdatter Svannings børn foran, set fra venstre:
Hans Hansen Svane, f. 1606
Oluf Hansen Svane, f. ca. 1600
Anders Hansen Svane, f. 1601
Foran farfaderen Hans Svaning de to sønner, der døde som små
Else Hansdatter Riber til højre foran sin mor

Inskriptionen under epitafiet, tydet af Lis Klarskov Jensen:
"Her neden for hviler Erlig oc welforstandige mand S. Hans Oluffsøn Riiber, som var Borgemester i Horsens i 25 Aar oc hensouff i Herren den 2 Augusti Aar 1615. Med sin kære oc G [?] Hustru Anne S. Mester Hans Suane fordum Canick udi Riibe hans Datter [historikeren Hans Svaning, †20. sept. 1584] som oc hensoff i Herren den 9. okt. 1637 oc aflede tilsammen i Deris Ecteskab paa 25 Aars thide 5 Sønner oc 2 Døttre. Herhos hviler oc Erlig oc welforstandige Mand Ernst von Baden som war Borgemester her sammesteds i 30 Aar, som hensoff i Herren den 21. nov. 1656 med sin kiere Hustru Anne forbemeldt S. Hans Ribers Datter som oc hensouff i Herren den ------ Aar 16---- [efter 6. sept. 1660] afflede tilsammen i deris Ecteskab paa Aars thide [o. 41] 4 Sønner oc 1 Datter. Gud giffue Denim ---- Samtligen med alle Christne en Glædelig oc Erefulde opstandelse."

Se under notater for nærmere kommentarer vedrørende identifikationen af personerne på epitafiet.

Se ligeledes tegningen nedenfor, som formodes at være et udkast til udformningen af epitafiet.


Ejer/Kildeliving.history.dk
Filnavnriber_svane_epitafiet_horsens_klosterkirke.PICT0097.jpg
Filstørrelse54.04k
Størrelse640 x 520
Knyttet tilElse Hansdatter Riber; Hans Olufsen Riber; Marine Sørensdatter Stage; Anne Hansdatter Svane; Hans Svaning; Anna Hansdatter Svanning; Ernst Ernstsen von Baden

» Vis alle     «Forrige «1 ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... 519» Næste»     » Lysbilledshow