Billeder

» Vis alle     «Forrige «1 ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... 621» Næste»     » Lysbilledshow

Indlæser...Epitaf over Hans Tausen i Ribe Domkirke.

4) (Fig. 374). Mellem 1580-88. Hans Tausen.
Opsat af hans svigersøn og efterfølger i andet
led, biskop Hans Laugesen (jfr. †epitaf nr. 8,
s. 576) med en lang biografi i storfeltet, på
latin, og en kortere i postamentfeltet, på dansk;
teksten er forfattet af Peder Hegelund, medens
han (1580-88) var teologisk læsemester (jfr.
†epitafier nr. 6-7).

Oversættelse af den latinske tekst:
(Herren, den bedste,
den største, frelseren. - Visselig (hviler) her
den værdige Hans Tausen, hvis navn al eftertid
vil dyrke i evig erindring. Thi ved Guds forsyn
blev han den første forkynder i vort århundrede
for genopbygningen af den himmelske lære
(evangeliske) i Danmark. Sendt til Tyskland
for, gennemtrængt af den papistiske vranglære,
at vende tilbage som den sammes trofaste
forkæmper begav han sig efter ved guddommelig
indskydelse at have ændret sine studieplaner,
da han befandt sig ilde i Löwen og Køln, til
Wittenberg, og da han dér med utrolig lærelyst,
havde hørt dr. Luther på andet år, blev
han kaldt tilbage til fædrelandet, førend han
havde planlagt. Den tilbagevendte kastedes af
de korsbærende Antvorskoviensere (Johannitterne),
på grund af hans faste forkyndelse af
den erkendte sandhed, i et stinkende og mørkt
tårn. Derfra blev han sendt til Viborg for enten
ved trusler, magt eller ved et hvilketsomhelst
lokkemiddel at blive tvunget bort fra den sande
forkyndelse. Længe, med en heltemodig karakters
store energi, ligesom stræbende efter den
herlige martyrpalme, ja, end ikke da han var
kastet i fængsel, afstod han fra med høj røst at
undervise den tilstrømmende mængde gennem
vinduet. Efter forskellige, men dog frugtbare
forsøg gennem seks anstrengende år kaldte den
høje konge, Frederik I., ham til København.
Da denne havde forladt de levendes tal, fik vor
Tausen befaling til at fjerne sig fra Skåne og
Sjælland. Men midt under rejsen blev han efter
opfordring af den ædle mand hr. Mogens Gjøe
kaldt tilbage og modtaget i byen under borgernes
store jubel og fortsatte, som han havde
begyndt (endog under den hårdeste belejring
(1535-36)), standhaftigt med sin undervisning.
Hvilke trængsler han her har set, og hvilken
modstand han har slået ned gennem hele ni år
kan ikke siges i få ord. Endelig kaldt til
Roskilde bestred han først prædikantens,
så læsemesterens hverv på udmærket måde i fire år. Til
sidst blev han overført til ledelsen af kirkerne i
dette Ribe stift, og efter at han med rosværdig
årvågenhed havde styret dem i 20 år, sov han,
udstyret med himmelsk adgangskort, roligt
ind i sin alders 67. år. - Herefter rosende ord
om hans biskoppelige arbejde, hans skrifter og
hans udholdenhed i modgang og teksten slutter:
Født år 1494 i Birkinde sogn på Fyn, levede
under fire konger, døde år 1561 9. (fejl for 11.,
IX for XI) nov. i den fjerde time).

Postamentets danske biografi lyder: »Salig
M(agister) Hans Taussøn som udi vor tid vaar
den første Euangeliske Prædickere her vdi /
Riget og lærde i Viborg Kiøbenhaffn Roskild
og her i Ribe XXXVI aar, vnder atskillige
største / forfølgelse. Hand afflede iiij børn met
sin første hustru Dorothea, som døde oc ligger
begraffuit vdi / S. Nicolai Kircke Kiøbenhaffn
oc IX Børn med sin anden hustru Anna Andersdaatter,
som døde her vdi / Ribe Anno
MDLXX. S. Bartholomæj dag oc hviles her
hoss hannem.« I gavlfeltet et valgsprog
på latin, et forenklet citat fra 1. Mos. 30,33: »I
morgen skal min retfærdighed svare for mig.«,
mens topstykket giver et citat fra Matt. 10,32-
33: »Huo som mig bekiender for Menniskene«
etc. Endelig indeholder frisefeltet stifter-
indskriften, to latinske disticha: Disse
monumenter satte jeg, Lauges’s søn (gnatvs Lagonivs),
din efterfølger, for dig ærværdige svigerfader
Tausøn etc. samt »Iohannes Lagonivs S(ocero)
R(everendo) F(ecit) F(ieri)«. (Hans Laugesen
lod udføre for sin ærværdige svigerfader, sml.
maleriet s. 483). Gyldne indskrifter, de latinske
med versaler, de danske med fraktur, topstykkets
med en fed, moderne udseende skrift.

Kilde: Nationalmuseets værk om Ribe Domkirke, p. 551-553


Ejer/KildeBirgit Djurhuus Wendelboe Jeppesen
DatoJulen 2022
FilnavnDSCN4102.rev2 (FILEminimizer).jpg
Filstørrelse229.45k
Størrelse1024 x 1646
Knyttet tilHans Tausen

» Vis alle     «Forrige «1 ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... 621» Næste»     » Lysbilledshow