Egtved Kirke

Egtved KirkeMatch 1 til 9 fra 9    » Se Galleri     » Lysbilledshow

   Ikon   Beskrivelse   Knyttet til 
1
Egtved Kirke
Egtved Kirke
 
 
2
Egtved Kirkegård, den ældre afdeling
Egtved Kirkegård, den ældre afdeling
Webmaster: Egtved Kirkegård er utrolig smuk og velholdt. I den ældre afdeling er alle grave omkranset af bøgehæk i 20 cm's højde, som håndklippes hver uge.

I den nye afdeling findes flere forskellige typer grave: Rosenlunden med kistegrave i græs, afsnit med skovbundsgrave og gravgårde med urnebegravelser. Tjørnelunden med kistebegravelser i plæne og Lynghaven, hvor kistebegravelserne dækkes med lyngplanter.(Kilde: Egtved sogns brochure om Egtved Kirkegård) 
 
3
Præste/mindetavlen i Egtved Kirke
Præste/mindetavlen i Egtved Kirke
Tavlen af sten er både en præstetavle og et epitafium. Sognepræsten Peder Hansen Storm, 1696-1733, opsatte tavlen og fortæller på latin, at der i de 190 år efter reformationen kun var 5 præster i Egtved sogn, alle af samme familie. Peder Hansen Storms søn fortæller nederst på tavlen - også på latin - om sine hæderværdige og salige forældre.

På søjlen til venstre nævnes de første præster, på den højre efterfølgerne indtil 1926.

Kilde: Egtved sogns brochure om Egtved Kirke 
 
4
Præste/mindetavlen i Egtved Kirke
Præste/mindetavlen i Egtved Kirke
 
 
5
Præste/mindetavlen i Egtved Kirke - detalje
Præste/mindetavlen i Egtved Kirke - detalje
Stentavlen er omgivet af en egetræsramme udskåret efter tidens smag ca. 1730

Kilde: Egtved sogns brochure om Egtved Kirke 
 
6
Altertavlen i Egtved Kirke
Altertavlen i Egtved Kirke
 
 
7
Dødedans-frisen
Dødedans-frisen
Maleriet er 10 m langt og ca 1½ m højt. Der er 22 figurer i et svagt antydet landskab. Hovederne er gået tabt, men det kan ses, at det er personer fra alle samfundslag, konge biskop, munk, borgmester, der hver for sig af en dødningeskikkelse søges overtalt til at danse med i en makaber kædedans, men nødig vil følge opfordringen. Mod øst finder frisen sin forklaring i den store indskrift, der minder om Jesu død og pine og er rettet til smertensmanden med alterkalken, altså Kristus, der har givet sit legeme og blod til syndernes forladelse og overvundet døden.

Kilde: Egtved sogns brochure om Egtved Kirke 
 
8
Gravsten i koret over præsten Søren Poulsen og hans hustruer og børn.
Gravsten i koret over præsten Søren Poulsen og hans hustruer og børn.
Søren Poulsen døde i 1640 og blev begravet i et muret gravkammer i koret, der var så stort, at også pastor Knud Storm, der døde i 1774, også blev stedt til hvile i "Herr Søren Poulsens ligstue".

Kilde: Egtved sogns brochure om Egtved Kirke 
 
9
Runesten i tårnrummet
Runesten i tårnrummet
Runestenen blev fundet i kirkegårdsdiget i 1863. Dens indskrift, der er mangelfuld, tydes således: "(N.N.) gjorde disse kumler(=runer) efter Fain -att(?). Han døde i Svia. Ristede (runer br)oder efter broder. Denne sten skarni((=skal lyse, leve) meget længe)". Svia var en handelsplads på en ø i Mälaren. Stenen stammer fra ca. 900-1050 og er altså samtidig med Ravningbroen og Jellings storhedstid.

Kilde: Egtved sogns brochure om Egtved Kirke 
 


Knyttet til Mads Knudsen Buch, Mette Madsdatter Buch, Niels Madsen Buch, Ursula Caspersdatter, Søren Poulsen Kolding