Anders Sørensen Vedel, bronzebuste i Vedels Anlæg i Ribe, Dagmargade 16

Anders Sørensen Vedel, bronzebuste i Vedels Anlæg i Ribe, Dagmargade 16

Busten er udført af billedhuggeren A.Paulsen. Den bliver indviet d. 15. juni 1902. På forsiden er der et broncerelief, som viser Vedel stående hos Kansleren Johan Friis, der sidder fordybet i et historisk dokument, nedenunder står: DEN UNGE VEDEL HOS DEN GAMLE KANSLER JOHAN FRIIS. "Længere nede paa Fodstykket findes indsat en Bronce- medaillon med det Bomærke, som Vedel i sin Tid havde anbragt over Indgangen til sin Bolig paa Liljebjerget. Det indeholder i tre Felter et Røgelsealter, en blomst- rende Urt og en Cirkel i Form af en Slange, der bider sig selv i Halen, samt de tre Bogstaver D, S og T. Figurerne ere Sindbilleder henholdsvis paa Gudfrygtig- heden, Sundheden og Tiden, og de tre Bogstaver ere Begyndelsesbogstaverne til tre latinske Deviser1), til hvilke Sindbillederne skulle hentyde. Note 1) Disse ere: Deum sancte timet«; Sanitatem tuere diligenter og Tempus dispensa sapienter — eller i Gengivelse paa Dansk: »Nær en hellig Frygt for Gud«, 'Vogt Sundheden med Omhu« og »Hold skønsomt Hus med Tiden«" På de to sider er anført Anders Sørensen Vedels fødsels- og dødsdato. På bagsiden af soklen står: Krist signe hver Dannesvend Som baade med Mund og Haand Uden Skemt og Tant med Flid og Tro Vil tjene sit Fædreneland Verset er det Vers, hvormed Vedel sluttede sin Gengivelse af Folkevisen om Niels Ebbesen i sin »Et Hundrede udvaalde danske Viser« Kilde til teksten er i alt væsentligt hentet fra Overlærer Øllgaards artikel "Anders Sørensen Vedels Mindesmærke i Ribe" i tidsskriftet Fra Ribe Amt 1903, tidsskrift.dk

Match 1 til 4 fra 4    » Se Galleri     » Lysbilledshow

   Ikon   Beskrivelse   Knyttet til 
1
Anders Sørensen Vedels buste i Vedels Anlæg i Ribe
Anders Sørensen Vedels buste i Vedels Anlæg i Ribe
Billede 1 
 
2
Anders Sørensen Vedels buste i Vedels Anlæg i Ribe
Anders Sørensen Vedels buste i Vedels Anlæg i Ribe
Billede 2 
 
3
Anders Sørensen Vedels buste i Vedels Anlæg i Ribe
Anders Sørensen Vedels buste i Vedels Anlæg i Ribe
Billede 3 
 
4
Anders Sørensen Vedels buste i Vedels Anlæg i Ribe
Anders Sørensen Vedels buste i Vedels Anlæg i Ribe
Billede 4 
 


Knyttet til Anders Sørensen Vedel