Mikkel Hansen Mule

Mikkel Hansen Mule[1, 2, 3]

Mand - før 1599

Personlige oplysninger    |    Medie    |    Notater    |    Kilder    |    Alle

 • Navn Mikkel Hansen Mule 
  Køn Mand 
  Beskæftigelse Købmand. Mikkel Hansen kan evt. være den Mikkel Mule, som i 1582 blev medlem af Guds Legems Lav i Ålborg, se note
    [4
  Død før 1599 
  • Årsangivelsen er usikker
  Person-ID I7617  Djurhuus-Wendelboe-Meinertsen-Nielsen
  Sidst ændret 17 jul. 2016 

  Far Hans Mikkelsen Mule,   d. 25 sep. 1602, Odense Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Mor Mette Lauridsdatter Kotte,   f. ca. 1535,   d. 20 mar. 1613  (Alder 78 år) 
  Gift før 1556 
  Notater 
  • Hans Mules sønner: 2 soutenerede Adelsstanden, Claus og Laurs, 2 var geistl., Jens og Niels, og 2 verdslige, Jørgen og Marcus

   Webmaster: den ældste søn Mikkel Mule er ikke nævnt, han døde angiveligt tidligt.
   [5]
  • I forbindelse med Hans Mules strid med Mogens Henriksen Rosenvinge refereres dette i Kancelliets Brevbøger:

   "....Man skulle tro, at besiddelsen af denne have var en livssag for den rige Hans Mule og hustru, med så ubændigt trods optrådte de. En søndag morgen snart efter at Mogens Henriksen Rosenvinge havde fået magistratens brev på haven, kom Mette Kotte ind til Oluf Bager, der var rådmand og til hvem Hans Mule fra gammel tid havde et godt øje, og råbte ind ad døren: "Hvor går det nu til? Gud give, at der bliver ikke døde folk af derfor!" - En anden gang gik hun helt ind i Olufs stue og truede ham bl.a. med, at hun havde 7 sønner og én af dem måtte nok blive så vildelig(dygtig) og kunne leve den dag, at de måtte det fortryde....."
   [6, 7]
  Familie-ID F2849  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Billeder
  Mule våbenskjold
  Mule våbenskjold
  Tak til Finn Holbek, som har givet tilladelse til at benytte billede af våbenskjoldet
  © Dansk Adelsforening ©

  Dokumenter
  Mule Adelsbrev med våbenskjold
  Mule Adelsbrev med våbenskjold
  Kilde: En Samling af Genealogier til den danske Adelshistorie. Optegnelser af P. I. Lucoppidan, 1651-1717, præst på Tåsinge

  Tak til Hans Nørgaard, som har følgende supplerende oplysninger på fynhistorie.dis-danmark.dk:
  I indkomne breve fra Gudme herreds provsti til Fyns biskop gemmer sig i et flot pergamentbind de originale optegnelser fra herredets sognepræster til Ole Worm i 1623. Disse optegnelser som mestensdel består af optegnelser om kirker, gravhøje, sagn, helligkilder o.lign., inspirerede en senere tids præster til at optegne indskrifter på gravsten i kirkerne osv. Sognepræsten i Landet på Tåsinge, Peder Jensen Lucoppidan, som døde i 1717, har efterladt sig store samlinger af optegnelser på dels Det kgl. Bibliotek og dels i håndskriftssamlingen på Rigsarkivet.
  Hans Mule - Det originale Adelsbrev, tildelt af Christoffer af Bayern i 1444.
  Hans Mule - Det originale Adelsbrev, tildelt af Christoffer af Bayern i 1444.
  Kilde: Billedværk om Danmarks historie fra 1937

  Tak til Hans Nørgaard, fynhistorie.dis-danmark.dk

  Fortællinger
  De Muler
  De Muler

 • Notater 
  • 1585 Wor Herris Hemelfards
   Michild mule aff otthensze
   Maaske ham, der var gift med Margrete Seeblad (Pers. Tidsskr. 5 VI, 20. Han findes ikke på Stamtavlen over Muleslægten fra Odense (a St. 6. ff.), men var vel identisk med den rige Købmand Hans Mules søn Mikkel (se Fra Fyens Fortid I, 72 og 87)
   [4]
  • I forbindelse med faderens strid med Mogens Henriksen Rosenvinge fra 1585-1587 omtales følgende:

   "...Dertil kom Hans Mules undsigelse af Mogens Henriksen og hans hånlige adfærd over for magistraten, ikke alene i sagerne om Sct. Gertrudsholm og haven, men også ved andre lejligheder, f.eks. da hans søn Mikkel havde gjort gæld, hvad han naturligvis hellere skulle have undladt, om ikke for sin egen skyld, så for sin kreditors, en Hamborger-skipper ved navn Hans Nymand. Denne kom til Odense og stævnede Hans Mule på Rådhuset, om han ville svare til sin søns gæld, hvorved de enedes om, at skipperen skulle tøve til Sct. Knuds marked; hvis Mikkel (sønnen) forinden kom hjem, ville hans fader forhjælpe kreditor til sine penge...."

   Webmaster: Hans Mule kommer i stridigheder med skipperen, og det står hen i det uvisse, hvorvidt Hans Mule betaler skipperens tilgodehavende.

   "...ikke mindre end ti Børn, syv Sønner og tre Døtre, opvoxede i det Muleske Hjem 1). Af Døtrene bleve de to gifte. Om Sønnen Mikkel vides Intet udover, hvad ovenfor er fortalt om, at han gjorde Gjæld i Hamborg...

   Note 1) Disse Børns Personalia findes i Danmarks Adels Aarb. XXI og Personalhist. Tidsskr. 5.R. VI efter Hr. Anders Samsings Optegnelser, der i det væsentlige ere udskrevne af Landsdommer Bircherods Familieefterretninger.
   [3, 8, 9]
  • Mikkel Mule sammenblandes med farbroderen Christen Mules søn Mikkel.
   [10, 11]

 • Kilder 
  1. [S3114] Danmarks Adels Aarbog, DAA, Dansk Adelsforening, 1884 - 20.., 1904, p. 326.

  2. [S3666] Monumenta Historiæ Danicæ. Historiske Kildeskrifter og Bearbejdelser af Dansk Historie især fra det 16. Aarhundrede, udg. af H.Rørdam m.fl., 2 Rækker, Oxford University, 1882, II, 527.

  3. [S3664] Slægten Siemsen, Carl Vilhelm Simonsen Bernhard Siemsen, f. 1814/15, d.1889, og hustru Zara Kirstine Christensdatter, f. 1808, d. 1883, bosat i Ulstrup, Havbro og V.Hornum sogne i Himmerland, deres efterkommere og forfædre, Georg Helbrønd m.fl., Slægtsarkivet, Viborg, juli 1987, p. 278.

  4. [S3684] Fra Himmerland og Kjær Herred, udgivet af Historisk Samfund for Aalborg Amt, IX, Gildebrødre i Guds Legems Lav, af C.Klitgaard, 1920, p. 315.

  5. [S3671] Nogle Slægtebogs-Uddrag, II, Præsten Anders Samsings Efterretninger om de Odense Slægter Rosenvinge, Mule, Seeblad og Landorph, v/A.Thiset, Personalhistorisk Tidsskrift, 6. bd., 1909, p. 1-24, , p. 7.

  6. [S3664] Slægten Siemsen, Carl Vilhelm Simonsen Bernhard Siemsen, f. 1814/15, d.1889, og hustru Zara Kirstine Christensdatter, f. 1808, d. 1883, bosat i Ulstrup, Havbro og V.Hornum sogne i Himmerland, deres efterkommere og forfædre, Georg Helbrønd m.fl., Slægtsarkivet, Viborg, juli 1987, p. 276.

  7. [S3639] Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre forhold, 1584-88, 1906, s. 378, 404 og 536. De angivne steder omhandler Hans Mules strid med Mogens Henriksen Rosenvinge, det er ikke angivet, i hvilken det omhandlede er refereret.

  8. [S3639] Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre forhold, 1584-88, 1906, s. 378, 404 og 536. De angivne steder omhandler Hans Mules strid med Mogens Henriksen Rosenvinge, det er ikke angivet, i hvilken Mikkel Mule er omtalt.

  9. [S3660] Wad, G.L., Fra Fyens Fortid, I-IV, København, 1916-1924, bd. I, p. 71-72+87.

  10. [S3664] Slægten Siemsen, Carl Vilhelm Simonsen Bernhard Siemsen, f. 1814/15, d.1889, og hustru Zara Kirstine Christensdatter, f. 1808, d. 1883, bosat i Ulstrup, Havbro og V.Hornum sogne i Himmerland, deres efterkommere og forfædre, Georg Helbrønd m.fl., Slægtsarkivet, Viborg, juli 1987, p. 269.

  11. [S3636] Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de¨århundrede, bd. 2, Svend Larsen, Odense Bys Museer, 1965, p,. 48 (nr. 3) og p. 77 (nr. 1).