Laurids Hansen Mule

Laurids Hansen Mule[1, 2]

Mand ca. 1560 - 1603  (43 år)

Personlige oplysninger    |    Medie    |    Notater    |    Kilder    |    Alle

 • Navn Laurids Hansen Mule 
  Født ca. 1560  [3, 5, 6
  • Laurids Hansen Mule studerede i 1580 på universitetet i Tübingen, hvor han blev immatrikuleret d. 16. juni.
   [3, 4]
  Køn Mand 
  Beskæftigelse Kancellisekretær, til Nislevgaard 
  Død 24 mar. 1603  København Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  • Laurids Hansen Mule døde i en duel i København d. 24. marts 1603
   [7]
  • .....den 24. samme Maaned blev han en mørk Aftenstund på én af Kjøbenhavns Gader af Vanvare stukken ihjel af en Person, der strax efter opdagede sin Fejltagelse og sagde: "Om Forladelse, jeg tænkte ikke, det var Eder!", men Undskyldningen kunne ikke kalde den Døde til Live.

   Webmaster: Ingen af de to anførte steder oplyser kilde.
   [8]
  Begravet ca. 31 mar. 1603  hos forældrene i Sct.Knud Kirke Find alle personer med begivenheder på dette sted  [5
  Person-ID I7596  Djurhuus-Wendelboe-Meinertsen-Nielsen
  Sidst ændret 12 jul. 2016 

  Far Hans Mikkelsen Mule,   d. 25 sep. 1602, Odense Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Mor Mette Lauridsdatter Kotte,   f. ca. 1535,   d. 20 mar. 1613  (Alder 78 år) 
  Gift før 1556 
  Notater 
  • Hans Mules sønner: 2 soutenerede Adelsstanden, Claus og Laurs, 2 var geistl., Jens og Niels, og 2 verdslige, Jørgen og Marcus

   Webmaster: den ældste søn Mikkel Mule er ikke nævnt, han døde angiveligt tidligt.
   [10]
  • I forbindelse med Hans Mules strid med Mogens Henriksen Rosenvinge refereres dette i Kancelliets Brevbøger:

   "....Man skulle tro, at besiddelsen af denne have var en livssag for den rige Hans Mule og hustru, med så ubændigt trods optrådte de. En søndag morgen snart efter at Mogens Henriksen Rosenvinge havde fået magistratens brev på haven, kom Mette Kotte ind til Oluf Bager, der var rådmand og til hvem Hans Mule fra gammel tid havde et godt øje, og råbte ind ad døren: "Hvor går det nu til? Gud give, at der bliver ikke døde folk af derfor!" - En anden gang gik hun helt ind i Olufs stue og truede ham bl.a. med, at hun havde 7 sønner og én af dem måtte nok blive så vildelig(dygtig) og kunne leve den dag, at de måtte det fortryde....."
   [11, 12]
  Familie-ID F2849  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie Mette Jacobsdatter Weile,   d. 12 nov. 1607, Vejle Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Forlovet 10 aug. 1600  [13
  Gift 23 aug. 1601  Odense Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14
  Sidst ændret 5 aug. 2013 
  Familie-ID F2862  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Billeder
  Mule våbenskjold
  Mule våbenskjold
  Tak til Finn Holbek, som har givet tilladelse til at benytte billede af våbenskjoldet
  © Dansk Adelsforening ©

  Dokumenter
  Mule Adelsbrev med våbenskjold
  Mule Adelsbrev med våbenskjold
  Kilde: En Samling af Genealogier til den danske Adelshistorie. Optegnelser af P. I. Lucoppidan, 1651-1717, præst på Tåsinge

  Tak til Hans Nørgaard, som har følgende supplerende oplysninger på fynhistorie.dis-danmark.dk:
  I indkomne breve fra Gudme herreds provsti til Fyns biskop gemmer sig i et flot pergamentbind de originale optegnelser fra herredets sognepræster til Ole Worm i 1623. Disse optegnelser som mestensdel består af optegnelser om kirker, gravhøje, sagn, helligkilder o.lign., inspirerede en senere tids præster til at optegne indskrifter på gravsten i kirkerne osv. Sognepræsten i Landet på Tåsinge, Peder Jensen Lucoppidan, som døde i 1717, har efterladt sig store samlinger af optegnelser på dels Det kgl. Bibliotek og dels i håndskriftssamlingen på Rigsarkivet.
  Hans Mule - Det originale Adelsbrev, tildelt af Christoffer af Bayern i 1444.
  Hans Mule - Det originale Adelsbrev, tildelt af Christoffer af Bayern i 1444.
  Kilde: Billedværk om Danmarks historie fra 1937

  Tak til Hans Nørgaard, fynhistorie.dis-danmark.dk

  Fortællinger
  De Muler
  De Muler

 • Notater 
  • Laurids Hansen Mule kom sammen med broderen Jørgen til privat undervisning hos biskop Peder Hegelund i Ribe, hvor han var endnu 1579, men 1580 blev han immatrikuleret ved universitetet i Tübingen(Kanc. Brb. 1589, 21/11-kilde DAA), hvor hans gæld endnu ikke var betalt i 1589(Kirkehistoriske Samlinger, 5-5, 1909-11, s.249). Fik 1588 et vikarie ved Domkapitlet i Lund og 1595 et vikarie i Odense; fra 1590-1601 var han sekretær i kancelliet i København og forlenet med et kannikedømme i Oslo. - Ved giftermålet i 1601 bosatte han sig i Odense.
   [5]
  • ...om han har besøgt andre fremmede Universiteter vides ikke, han er i hvert fald ikke funden indskreven ved noget af dem, der almindeligt besøgtes af Danske. Den Maade, han kom fra Tübingen, kan maaske ogsaa have skræmmet ham, idet han forlod Universitetet med en ikke ubetydelig Gæld til tvende af Byens Borgere i alt omtr. 250 Gylden, som han endnu 1589 ikke havde betalt. Så klagede Creditorerne endelig til Kongen, som lod tilskrive Hans Mule en alvorlig Befaling til uden videre Forhaling at betale Gjælden.
   [6, 15]
  • Som Laurits Mule gjorde Gjæld i sin Ungdom, saaledes blev han ved, og endnu flere Aar efter hans Død maatte Mette Knudsdatter Seeblad, Niels Bagers Efterleverske, søge sin Ret gjennem alle Instanser hos Mette Kotte, der sad i uskiftet Bo, og hendes Børn for at faa en Fordring betalt, som hendes Mand havde haft paa Laurits på 340 Daler, dels for leverede Varer, dels simpel Brevgjæld.
   [8, 16, 17]
  • Laurids Mule efterlod sig en gæld på 500 dlr. og for at gælden kunde betales, måtte Hans Mules efterleverske udtage en række ejendomme i Odense på skiftet, nemlig to våninger vest for Vor Frue Kirke, af hvilke Hans Oldeland boede i den ene, en gård norden for Vor Frue Kirke på hjørnet vesten for det stræde, som løber til mester Pouls residens med have strækkende sig til byens grave, og en have uden St.Jørgen.
   [18]

 • Kilder 
  1. [S2530] finnholbek.dk/.

  2. [S3636] Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de¨århundrede, bd. 2, Svend Larsen, Odense Bys Museer, 1965, side 76-84 - Tavle XIV Jørgen Mule.

  3. [S3660] Wad, G.L., Fra Fyens Fortid, I-IV, København, 1916-1924, bd. 1, p. 110-111.

  4. [S3349] Kirkehistoriske Samlinger. udgivet af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, København, i kommission for G.E.C. Gads Forlag, 5. rk., V, p. 249.

  5. [S3664] Slægten Siemsen, Carl Vilhelm Simonsen Bernhard Siemsen, f. 1814/15, d.1889, og hustru Zara Kirstine Christensdatter, f. 1808, d. 1883, bosat i Ulstrup, Havbro og V.Hornum sogne i Himmerland, deres efterkommere og forfædre, Georg Helbrønd m.fl., Slægtsarkivet, Viborg, juli 1987, p. 270.

  6. [S3639] Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre forhold, 21/11 1589.

  7. [S3114] Danmarks Adels Aarbog, DAA, Dansk Adelsforening, 1884 - 20.., 1904, p. 332.

  8. [S3660] Wad, G.L., Fra Fyens Fortid, I-IV, København, 1916-1924, bd. 1, p. 112.

  9. [S3667] Familiens ligsten i Sct.Knud Kirke.

  10. [S3671] Nogle Slægtebogs-Uddrag, II, Præsten Anders Samsings Efterretninger om de Odense Slægter Rosenvinge, Mule, Seeblad og Landorph, v/A.Thiset, Personalhistorisk Tidsskrift, 6. bd., 1909, p. 1-24, , p. 7.

  11. [S3664] Slægten Siemsen, Carl Vilhelm Simonsen Bernhard Siemsen, f. 1814/15, d.1889, og hustru Zara Kirstine Christensdatter, f. 1808, d. 1883, bosat i Ulstrup, Havbro og V.Hornum sogne i Himmerland, deres efterkommere og forfædre, Georg Helbrønd m.fl., Slægtsarkivet, Viborg, juli 1987, p. 276.

  12. [S3639] Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre forhold, 1584-88, 1906, s. 378, 404 og 536. De angivne steder omhandler Hans Mules strid med Mogens Henriksen Rosenvinge, det er ikke angivet, i hvilken det omhandlede er refereret.

  13. [S2276] Peder Hegelunds almanakoptegnelser 1565-1613, udgivet ved Bue Kaae, Historisk Samfund for Ribe amt, 1976, bd.1, p. 351.

  14. [S2276] Peder Hegelunds almanakoptegnelser 1565-1613, udgivet ved Bue Kaae, Historisk Samfund for Ribe amt, 1976, bd.1, p. 370.

  15. [S3660] Wad, G.L., Fra Fyens Fortid, I-IV, København, 1916-1924, bd. 1, p. 111.

  16. [S3672] Odense Tingbog, 1606-1607. Fol. 32 og 37.

  17. [S3673] Samling af kongens rettertings domme 1595-1614. 2 bd. udg. af V.A. Secher, Gads Forlag 1881-86. 693+639 sider, 1605-14, s. 108 og 242.

  18. [S3642] Bircherod, Jacob Thomsen, Samlinger til Slægtens Historie. Det kgl. Bibliotek, Kallske Samlinger, 130, Folio 271.