Mads Knudsen Buch

Mads Knudsen Buch[1]

Mand - 1584

Personlige oplysninger    |    Medie    |    Notater    |    Kilder    |    Alle

 • Navn Mads Knudsen Buch 
  Køn Mand 
  Beskæftigelse Sognepræst i Egtved 1531-1584

  1. k. 1531. Mads (Knudsen) Buch*; (vist Bdr. t. Jens (K.) B. i Skanderup); F. fmtl. K. Jepsen B. p. Nagbøl; M. . . . Mogensdtr. Lange; Pr. (83. 84); ~ Ursula Caspersdtr., levede 68; see Etm.; Jens M. B. i Gauerslund; Niels M. B. i Veile-H.; S. Sørensen i Verst-B.; L. S. Riber i Øsse-N.; [† 1584; i hans Tid blev Ødsted Annex; 30/7 54: »Livsbrev for Hr. Matz Buch, Sognepræst i Egetued, paa Kronens Part af Tienden af Egetued Sogn, som han hidtil har haft, til Gjengjæld for, at han oplod et Vikarie ved Helligaands Kirken i Riibe, hvilket blev lagt til det almindelige Hospital smstds.«; 17/12 1558: »Aabent Brev, hvorved det Yding Kirkes Bol, som Hr. Matz Buck, Sognepræst til Eigtved, selv har i Værge, henlægges til Sognepræsteembedet i Eigtved, mod at der altid svares sædvanlig Landgilde og Afgift deraf til Østed (Ødsted) Kirke og Ribber Kapitel«; T. 289].
  KB bd. 1 (1551-1555) s. 322; KB bd. 2 (1556-60) s. 235; KS 3:2 (1877-80), s. 211; Hegelund I, s. 113, II, s. 71; Green, s. 205-207, 227-230.

  KB 1 Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre forhold, 1551-1555 (bd. 1), udg. v. C. F. Bricka, Kjøbenhavn 1885-86.
  KB 2 Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre forhold, 1556-1560 (bd. 2), udg. v. C. F. Bricka, Kjøbenhavn 1887-88.
  KS Kirkehistoriske Samlinger, række:bind (1849-1968), derefter kun år. "Nye KS" = 2. række. Jerlev Herred: Mattis Buck i Egtved og Ødsted, Provst i Herredet, kunde for Alder og Skrøbelighed ikke møde, hvorfor han gav sin Søn, Hr. Niels Buck, Fuldmagt til at møde paa sine Vegne. (Egtved, feria 3ia Pentecostes). – Niels Jensen Alroth i Højen og Jerlev gav sin Søn og Medtjener, Hr. Jørgen, Fuldmagt. (Højen Præstegaard, feria 3ia Pentecostes).
  Hegelund Hegelund, Peder: Peder Hegelunds almanakoptegnelser 1535-1613, udg. ved Bue Kaae, Historisk samfund for Ribe amt, 1976. Bd. I og II (kommentarer og registre).
  Green Green, John Helt: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green (1865-1956). Vedbæk 2009
    [2
  Død 1584  Egtved Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  Person-ID I633  Djurhuus-Wendelboe-Meinertsen-Nielsen
  Sidst ændret 7 feb. 2021 

  Far Knud Jepsen Buch,   d. eft. 1508 
  Mor Nn Mogensdatter,   d. eft. 1508 
  Familie-ID F1864  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie Ursula Caspersdatter,   d. eft. 9 apr. 1608 
  Børn 
  +1. Mette Madsdatter Buch,   f. Egtved Find alle personer med begivenheder på dette sted
  +2. Niels Madsen Buch,   d. 29 nov. 1584, Vejle Find alle personer med begivenheder på dette sted
  +3. Niels Madsen Buch,   d. 15 jan. 1589, Egtved Find alle personer med begivenheder på dette sted
  +4. Maren Madsdatter Buch
   5. Jens Madsen Buch
   6. Lene Madsdatter Buch
  Sidst ændret 11 dec. 2018 
  Familie-ID F1713  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Billeder
  Præste/mindetavlen i Egtved Kirke
  Præste/mindetavlen i Egtved Kirke
  Tavlen af sten er både en præstetavle og et epitafium. Sognepræsten Peder Hansen Storm, 1696-1733, opsatte tavlen og fortæller på latin, at der i de 190 år efter reformationen kun var 5 præster i Egtved sogn, alle af samme familie. Peder Hansen Storms søn fortæller nederst på tavlen - også på latin - om sine hæderværdige og salige forældre.

  På søjlen til venstre nævnes de første præster, på den højre efterfølgerne indtil 1926.

  Kilde: Egtved sogns brochure om Egtved Kirke
  Egtved Kirke
  Egtved Kirke
  Se også flere billeder fra Egtved kirke under Albummer
  Egtved Kirkegård, den ældre afdeling
  Egtved Kirkegård, den ældre afdeling
  Webmaster: Egtved Kirkegård er utrolig smuk og velholdt. I den ældre afdeling er alle grave omkranset af bøgehæk i 20 cm's højde, som håndklippes hver uge.

  I den nye afdeling findes flere forskellige typer grave: Rosenlunden med kistegrave i græs, afsnit med skovbundsgrave og gravgårde med urnebegravelser. Tjørnelunden med kistebegravelser i plæne og Lynghaven, hvor kistebegravelserne dækkes med lyngplanter.(Kilde: Egtved sogns brochure om Egtved Kirkegård)

  Dokumenter
  Livsbrev 9. april 1608 vedrørende brug af den jord, der hører til den gård, hvor Søren Poulsen Kolding bor. Han kan overtage jorden, når Ursula Caspersdatter dør. Hun var enke efter Mads Knudsen Buch.
  Livsbrev 9. april 1608 vedrørende brug af den jord, der hører til den gård, hvor Søren Poulsen Kolding bor. Han kan overtage jorden, når Ursula Caspersdatter dør. Hun var enke efter Mads Knudsen Buch.
  Kilde: Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre forhold, i uddrag, udgivet ved L. Laursen af Rigsarkivet, 1603-1608, København, 1915, p. 664

  Albummer
  Egtved Kirke
  Egtved Kirke (9)

 • Notater 
  • Ursula er nævnt i Erhard Qvistgaards Præstehustruer, der helt eller delvist mangler i Wibergs præstehistorie, København 1934 som hustru til Mads Nielsen Buch. Det oplyses, at hun endnu levede i 1608. Hun er ikke nævnt i Wibergs almindelig dansk præstehistorie.
   Ursula er også omtalt i andre præstehistoriske kilder (utrykte, som befinder sig på Rigsarkivet i København):
   "Aa. Dahl, Danm. Præstehist. Bind 68.
   Sp. Egtved-Ødsted, Jerlev Herred, Vejle Amt, Haderslev Stift.
   2. 1531-1584. Provst Mads Buch. §.
   1531 Sp. Egtved-Ødsted. 15?? Provst Jerlev Herr. Død Egtved 1584.
   Gift 1. 15?? Lene Christiansdatter.
   Gift 2. 15?? Ursula ..?.. Levede 1608; 2S, 2 Dtr.
   Se Eftm. Niels M.B. i Vejle-H; S. Sørensen i Verst-B; Jens M.B. i Graverslund"
   "Danmarks Præstehistorie, Kasse nr. 89. Egtved-Ødsted
   Mads Buch
   8. Wiberg, Hauch-F.
   ~ Ursula ..?..
   Se Kanc. Brevb. 28/10 1582, 8/7 1578
   9. Wiberg i Landsark. Viborg
   ~ Ursula ..?.. (lever 1608. Kanc. Brevb. 1608 9/4."
   "L. Vesten:
   Mads Nielsen Buch, (1531)-1584.
   Han var Sognepræst i Egtved og Ødsted
   Før hans Tid havde Kirkerne været betjent af Hr. Peder Skodborg, Søn af Hans Jacobsen i Kolding; Hr. Peder var altsaa Broder til den landflygtige Ærkebiskop Jørgen Skodborg.
   Mads Buch fulgte 1531 efter Peder Skodborg og gik med over i Reformationen. Han blev den første Provst i Jerlev Herred og døde i Aaret 1584.
   Han havde et Vikarie, som i sin Tid var oprettet til Helligaandskirken i Ribe. Da Kongen ønskede at lægge Vikariet til Hospitalet i Ribe, afstod Hr. Mads det og fik 1554 til Gengæld Kongetiende af Egtved Sogn saa længe han levede.
   I Ødsted Sogn har der ligget en Landsby, som nu er forsvunden; den hed Yding, og der havde tidligere ligget en kirke, men Kirken var bleven øde og Sognets Omraade var bleven fordelt mellem Ødsted og Øster Starup Sogn. 1558 bestemte Kongen, at ‘Yding Kirkes Boel’ skulde lægges til Præsteembedet i Egtved og Ødsted, dog skulde der svares Landgilde til Ødsted Kirke og Afgift til Kapitlet i Ribe.
   Mads Buch var gift med en Ursula Nielsdatter. Derfor var der i Ægteskabet 2 Sønner, der begge hed Niels.
   Den ældste, der var opkaldt efter Farfaderen, blev Sognepræst i Vejle og Hornstrup; den yngre var opkaldt efter Morfaderen, blev Sognepræst i Egtved og Ødsted efter Faderen. -
   En Datter blev gift med Provst Stephan Sørensen i Verst og Bække."

   Kilde: MADS BUCH OG 2 X NIELS + JENS MADSEN BUCH, Div. udskrifter fra præstehistorikere

   Webmaster: I Kancelliets brevbøger er ikke nævnt, at Mads Buch skulle hedde Mads Nielsen Buch og Ursula Nielsdatter skulle hedde Ursula Nielsdatter. Der må være tale om en antagelse ud fra, at to af sønnerne får navnet Niels.
   [4]
  • Mads Buch skulle være søn af Knud Jepsen Buch, se artiklen: Mads Buch - den 4. bror?. I en anden artikel gives også oplysning om de Buch personer, som nævnes i Kancelliets brevbøger.

   Tak til Beth Jeppesen, som venligst har givet tilladelse til at bringe oplysninger vedrørende Buch-familien.
   [5]
  • Erik Brejl meddeler iøvrigt i mail af 28. marts 2011, at Kancelliets brevbøger 28.10.1582 oplyser, at datteren Lene Madsdatter Buch er gift med Niels Lassen.

  • 1608 9. April (Kbhvn.). Livsbrev for Hr. Seufren Povelsen, Sognepræst i Egvad,1) paa ½ Otting Kronens Jord i Egvad Mark og Skov, som Casper Markdaner, Embedsmand paa Koldinghus, har bortfæstet til ham, dog først at tiltræde, naar Ursula, Hr. Mads Bucks Enke, der har Livsbrev paa Jorden, dør. Han maa derefter bruge Jorden til den Gaard i Egvad, som han nu selv bor i, ligesom hans Formænd Hr. Mads Buck og Hr. Niels Buck have haft den. Han skal svare samme Afgift af Jorden som hans Formænd, og hvis Landgilden ikke svares i rette Tid hvert Aar, skal dette Brev være forbrudt.
   J.R. 6, 365b.

   1) Egtved, Jerlev H.
   [6]

 • Kilder 
  1. [S1880] brejl.dk, ved Erik Brejl.

  2. [S2286] wiberg-net.dk.

  3. [S1882] S.V. Wiberg: En almindelig dansk Præstehistorie, Den hempelske Boghandel, 1870, Egtved-Østed sogn.

  4. [S2299] buch-puslespillet.dk.

  5. [S3334] bransholm.homepage.dk/BuchFamilien.htm.

  6. [S3639] Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre forhold, i uddrag, udgivet ved L. Laursen af Rigsarkivet, 1603-1608, København, 1915, p. 664.