Asser Rig Hvide

Asser Rig Hvide

Mand - ca. 1150

Personlige oplysninger    |    Medie    |    Notater    |    Kilder    |    Alle

 • Navn Asser Rig Hvide 
  Køn Mand 
  Beskæftigelse Sjællandsk stormand, formentlig bosat på en gård i Fjenneslev, se notater. Munk i Sorø Benediktiner kloster i 12 dage før sin død.
    [1
  Død ca. 1150  [1
  Begravet ca. 1150  I den første Sorø Klosterkirke tilknyttet Benediktinerklostret, 1285 genbegravet i koret i den ny Sorø Klosterkirke Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2
  • "I selve koret på begge sider af den omtalte ærkebiskop Absalon er begravet følgende: hr. Asger Ryg, hr. ærkebiskop Absalons og hr. Esbern Snares far, en mægtig mand i kongeriget og den tredje kristne mand i sin slægt. Ved siden af ham ligger fru Inge, salig ihukommelse, hr. Asgers hustru, mor til Absalon og Esbern Snare.
   Og hr. Ebbe, søn af hr. Skjalm Hvide, hr. Absalons farbror, også en meget indflydelsesrig mand i riget, ligger der sammen med sin hustru fru Ragnhild, en kvinde med fremragende dyder. Fru Gyde, deres datter, hr. Oluf Glugs hustru og mor til hr. Ebbe Olufsen til Hasletorp, ligger sammesteds. Hr. Toke, søn af Skjalm Hvides søn Ebbe, ligger sammesteds med sin mor fru Gyde.
   Alle disses ben blev senere med mange andres, hvis navne er skrevet i livets bog, overført fra den gamle kirke til den store kirke af hr. abbed Niels den Tredje og nedlagt på tre steder, nemlig en vis del i højkoret på hr. Absalons højre side, som det nu er klart, en anden del i den hellige Johannes Evangelistens kor og en tredje del i Johannes Døberens kor i det Herrens år 1285 i deres sjæles fremtidige ihukommelse."
   [2]
  Person-ID I4072  Djurhuus-Wendelboe-Meinertsen-Nielsen
  Sidst ændret 4 nov. 2020 

  Far Skjalm Hvide,   d. eft. 1102 
  Mor Margareta,   d. ml. 1133 og 1166, Lund, Skåne, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Familie-ID F2023  Gruppeskema  |  Familie Tavle

  Familie Inger Eriksdatter,   d. eft. 1157 
  Børn 
  +1. Ingefred Assersdatter Hvide
   2. Esbern Snare Hvide,   f. før 1128,   d. 1204  (Alder ~ 76 år)
   3. Absalon Assersen Hvide,   f. ca. 1128,   d. 21 mar. 1201  (Alder ~ 73 år)
  Sidst ændret 9 nov. 2020 
  Familie-ID F1423  Gruppeskema  |  Familie Tavle

 • Billeder
  'Fjennesløv', som Agnes Slot-Møller malede i 1928.
  "Fjennesløv", som Agnes Slot-Møller malede i 1928.
  "Vi kan tydeligt se, at det er familien, der har interesseret maleren: Den fromme Asser Rig knæler og overvejer, hvornår han kan gå i kloster, Esbern Snare er beslutsom og helteagtig, og Absalon er holdt til bogen. Fostersønnen Valdemar ser lidt betuttet ud, og midt i det hele står Fru Inge og har helt styr på situationen." (Teksten til billedet i Thi de var af stor slægt)
  Sorø Klosterkirke
  Sorø Klosterkirke
  Klosterkomplekset har ligget mellem kirken og Academiets hovedbygning og delvis under den.
  Fru Inge og Asser Rig skænker Vorherre en guldring og en kirke.
  Fru Inge og Asser Rig skænker Vorherre en guldring og en kirke.
  "Det såkaldte Stifterbillede, det ældst kendte i Danmark, er malet på triumfvæggen i Fjenneslev Kirke. Her gengivet efter akvarel af Schulz". (teksten til billedet i Thi de var af stor slægt)
  Galen (Hvide) våbenskjold
  Galen (Hvide) våbenskjold
  Tak til Finn Holbek, som har givet tilladelse til at benytte billedet
  © Dansk Adelsforening ©
  Mindesten for Asser Rig Hvide i Mindelunden ved Fjenneslevlille kirke.
  Mindesten for Asser Rig Hvide i Mindelunden ved Fjenneslevlille kirke.
  Tak til Ruth og Henrik, Kendtes Gravsted, gravsted.dk, for at give tilladelse til at bringe billedet. Foto: va 2014
  Se nærmere under Notater
  Runestenen ved Fjenneslevlille kirke, kaldet Sasserstenen.
  Runestenen ved Fjenneslevlille kirke, kaldet Sasserstenen.
  : sasur : risþi : stin : an : karþi : bru :
  (»Sasser rejste Sten(en) og gjorde Bro(en)«)
  Se nærmere under Notater

  Foto: Lerdue, som har offentliggjort billedet på WikiMedia Commons og givet tilladelse til at benytte det.

 • Notater 
  • Asser Rig var fosterfar for Kong Valdemar 1. den Store, som var søn af Knud Lavard. Asser Rig var vokset op med Knud Lavard, da Asser Rigs far Skjalm Hvide var hans fosterfar. Knud Lavard var søn af Kong Erik 1. Ejegod.
   [3]
  • I Fjenneslev boede Skjalm Hvide og hans Sønner. Nogle fundamenter af en Bygning fra den ældre Middelalder, der er fundet nord for Kirkegaardens nordvestre Hjørne, hidrører sandsynligvis fra Hvidernes Hovedgaard. Vi véd, at i Kirken har Skjalm Hvide og hans Søn Toke ligget begravet, men at Absalon efter Fuldførelsen af den nuværende Kirke i Sorø overførte deres Levninger dertil (sml. S. 78). J. B. Løffler søgte i 1894 uden Resultat efter Rester af de oprindelige Grave i Koret; de er sandsynligvis blevet ødelagt ved Anlæggelsen af et muret Gravkammer i Begyndelsen af 1600’erne. Den vistnok paalidelige Tradition om, at Asser Rig skal have bygget Kirken, kendes tidligst fra Anders Sørensen Vedel 1575 og den historisk interesserede Sorø-Abbed Morten Pedersen 1589.
   [4]
  • Paa Kirkegaarden en Runesten, der opdagedes 1825, da det gamle Dige blev revet ned. Efter et Sagn skulde Indskriften berette, at der under Kirke­taarnet laa nedgravet en Guldskat, stor nok til at genrejse Taarnene, hvis de skulde falde. Indskriften, der adskiller sig fra alle andre danske Runestenes ved at begynde foroven paa Stenen, lyder::
   sasur : risþi : stin : an : karþi : bru :
   (»Sasser rejste Sten(en) og gjorde Bro(en)«)

   Som kilde henvises til Jacobsen-Moltke. Danmarks runeindskrifter Nr. 238, Fig. 573—74.
   [5]
  • Lige nord for Fjenneslev kirke på Sjælland blev der i 1891-93 udgravet rester af en middelalderlig stenkælder, som må have indgået i Hvideættens gård. Et årti senere, i 1903, blev en mindesten ...rejst på pladsen på initiativ af Nationalmuseet. Stenen erindrer om Asser Ryg, Esbern Snare og Absalons fader, men dens tilblivelse og placering må skyldes fundet af »Hvidernes Gaard«.
   [6]
  • Ved Fjenneslev kirke står en kristen runesten (webmaster: bemærk korset øverst på stenen), som fortæller os, at "Sasser rejste sten og byggede bro". Den er dateret til sen vikingetid eller tidlig middelalder, og vi ved ikke, hvem Sasser var, måske var han en del af Toke Trylles familie, og navneafledningen "Asser" går igen senere i slægten. Men at bygge bro i tidlig kristen tid var en sand troens gerning og noget, man blev husket for. Fjenneslev var et sted af betydning, og den sene datering tillader os den hypotese, at stenen kan være rejst af Asser Skjalmsen Rig.

   Tak til Skippershoved forlag, som har givet tilladelse til at bringe fotos og uddrag fra bogen "Thi de var af stor slægt".
   [7]
  • Gavebogen fortæller at biskop Asser indsatte den første prior i klostret[Sorø Benediktiner kloster], det begrænser perioden til 1135-58, hvor Asser var Roskildebiskop. Medstifteren Asser Rig indtrådte i klostret før kirkens indvielse. Det synes i beskrivelsen som om det er ganske kort før. Og fremstillingen sætter det nogenlunde samtidigt med at Asser Rigs bror Ebbe var optaget af borgerkrigen(mellem Knud Magnusen og Sven Grate).6 Borgerkrigen startede i 1146/47 og Ebbe døde i 1152 eller kort før.7 Dermed kan kirkens indvielse dateres til mellem 1147 og -52, altså »omkring 1150«.

   Kilde 6: »han (Asser) døde mæt af dage 12 dage efter kirkens indvielse og blev begravet i selve koret....
   Sorøkrøniken, af Svend Ranvig, bd. 2, p. 80. Fra Svend Ranvigs oversættelse af Gavebogen.

   Kilde 7: Ebbes død omtales både hos Saxo og i Knytlinge Saga kort før Sven Grates deltagelse i rigsmøde i Mainz 1152.
   [8]

 • Kilder 
  1. [S3114] Danmarks Adels Aarbog, DAA, Dansk Adelsforening, 1884 - 20.., 2009-2011, Michael Kræmmer, efterslægtstavle for Skjalm Hvide, p. 564.

  2. [S4308] Sorø Kirkes Gravkatalog, udgivet på latin af Joachim Wielandt, København 1712 og i Scriptores Rerum Danicarum IV, pag 539ff, gengivet på dansk i Sorøkrøniken af Svend Ranvig, bind 2, p. 43-48, p. 44.

  3. [S4272] lex.dk.

  4. [S3238] Danmarks Kirker, udgivet af Nationalmuseet, Kirke-Fjenneslev kirke, p. 324.

  5. [S3238] Danmarks Kirker, udgivet af Nationalmuseet, Kirke-Fjenneslev kirke, p. 339.

  6. [S4310] KUML, Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab, 2007, Kanon og glemsel, Arkæologiens Mindesmærker, af Jes Wienberg, Historisk arkeologi, Institutionen för Arkeologi och Antikens historia, Lunds Universitet, p. 247. Som kilde henvises til Mollerup, W. 1908: Nationalmuseets Anden Afdeling. Redegørelse for dens Virksomhed siden 1892, København, p. 72. Tilgængelig på nettet: https://tidsskrift.dk/kuml/article/view/24683.

  7. [S3174] Thi de var af stor slægt, om Hvideslægten og Kongemagt i Danmarks Højmiddelalder, af Marianne Johansen og Helle Halding, Skippershoved Forlag, 2001, 10.

  8. [S4309] Sorø Klosters ældste historie i de skriftlige kilder, af Michael Kræmmer, https://tidsskrift.dk/Hikuin/issue/view/7847tidsskrift.dk, udgivet 2012 i Hikuin nr. 39. Tidsskrift.dk er Det Kgl. Biblioteks nationale portal for publicering af faglige, videnskabelige og kulturelle tidsskrifter i digital fuldtekst, p. 17.