Morten Lassen Hillerup

Mand - ca. 1676


Personlige oplysninger    |    Notater    |    Kilder    |    Alle

 • Navn Morten Lassen Hillerup 
  Født Hillerup, Vilslev sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1, 2
  Køn Mand 
  Beskæftigelse Borgmester i Ribe 4/9 1640-1650 (borgmester, ikke rådmand først). Var 5/8 1622 i tjeneste hos Jon Sørensen, kræmmer i Ribe. Borgerskab 21/8 1629. Skatmester 1629, 1630, pengemester 1631-40, kæmner 1632 (ved Søren Pedersen Hindhede), medlem af de 24 mænd 1632, 1634, hospitalsforstander 1637-52, tolder for Revier-tolden 1639-40. Afsat som borgmester p.gr.a. dokumentfalsk.
    [1, 2
  Død ca. 1676  [2
  Person-ID I1794  Djurhuus-Wendelboe-Meinertsen-Nielsen
  Sidst ændret 12 mar. 2021 

  Familie 1 Maren Jensdatter,   f. 1565,   d. 16 okt. 1646, Ribe Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 81 år) 
  Gift før 1630  [2
  Sidst ændret 12 mar. 2021 
  Familie-ID F1913  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 2 Ingeborg Christensdatter Friis,   f. feb. 1621, Ribe Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 10 mar. 1705, Ribe Domsogn, Ribe, Ribe Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder ~ 84 år) 
  Gift 31 okt. 1647  Ribe Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1, 3
  Børn 
   1. Laurids Mortensen Friis,   f. 1648, Ribe Domsogn, Ribe, Ribe Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. før 20 dec. 1718, Ribe Domsogn, Ribe, Ribe Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 70 år)
   2. Christen Mortensen Friis,   f. 15 jan. 1650, Ribe Domsogn, Ribe, Ribe Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 6 jun. 1695, Thorstrup Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 45 år)
  +3. Hans Mortensen Friis,   f. 21 maj 1651, Ribe Domsogn, Ribe, Ribe Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 29 apr. 1708, Vilslev, Gjørding Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 56 år)
  Sidst ændret 21 apr. 2012 
  Familie-ID F1871  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Notater 
  • Morten Lassen blev 1640 Morten Madsen Limes Eftermand...På Borgmesterlisten på Rådhuset nævnes han med Tilnavnet Hillerup, med hvilket han ellers ikke forekommer, men som må betyde, at han var født i Hillerup tæt nordfor Ribe. Jeg har førstegang fundet ham nævnet 1630, men da var han allerede bleven en formuende Mand ved at ægte Maren Jensdatter, en rig og barnløs, men rigtignok 65årig Enke efter Jon Sørensen Kræmer; dennes Formue ansattes til 10.400 Dr., hvoraf Enken tilbragte sin anden, unge Mand Halvdelen. Morten Lassen må snart have erhvervet sig nogen Anseelse og Tillid i Byen; thi allerede 1632 blev han Byens Pengemester og vedblev at være det indtil 1640; men imod hans Regnskaber gjordes rigtignok senere store Udsættelser, som ikke findes bevarede. 1637 blev han tillige Hospitalsforstander tilligemed Hans Friis og roses for sin Virksomhed som sådan. 1640 blev han, som sagt, Borgmester, og det uden, så vidt man ved, at have været Rådmand iforvejen, det eneste Exempel, som haves herpå i Ribe, førend Kjøbstederne ved Enevoldsmagten tabte deres Selvstændighed.

   Den 16de Oktbr. 1646 døde hans Hustru, og Arven efter hende gav Anledning til en ubehagelig Proces. (webmaster: her følger en længere beskrivelse af sagsforløbet)......han havde fået Byfogden og Byskriveren til at udstede et falsk Tingsvidne i denne Sag.... han som Følge heraf 1650 blev afsat fra sin Borgmester-Bestilling. Forøvrigt satte han måske selv ikke stor Pris på denne Stilling; thi 1646 havde han selv ansøgt Kongen om at forloves fra den på Grund af den Besværing og Skade, som han havde haft i sidste Fejde, og Kongen havde ved en Skrivelse til Lensmanden af 14de April indvilget deri, forudsat at Lensmanden vidste en anden tjenlig Mand og mente, at det kunde ske uden Skade for Byen. Dengang var der dog ikke blevet Noget af hans Afgang, hvilket havde været bedre for hans Rygte........

   Den 31te Oktbr. 1647 havde han giftet sig igjen med Ingeborg Friis, en Datter af Mag. Kristen Friis. Uagtet han også med hende fik Penge, gik det dog fra denne Tid af stadigt stærkt tilbage for ham. Han drev Handel som Kjøbmand og bode i det Hus på Storegade, som Jon Sørensen havde ejet (nu Hus-Nr. 144). Desuden kom han efterhånden i Besiddelse af flere større Ejendomme, som han dog atter måtte sælge eller pantsætte. 1654 måtte han i Forening med Hans Friis' Arvinger overtage en del af Korsbrødregård for penge, som Morten Madsen Limes Enke skyldte dem, men 1664 kjøbte Hans Schack Gården af ham og hans Medejere. I krigens Tid 1657-60 var han i Begyndelsen flygtet bort; da han var kommen tilbage i Marts 1658, bestemte Borgm., Råd og 24 Mænd, at han strax skulle udrede sin Andel i de Skatter og andre Byrder, som han havde unddraget sig ved sin Fraværelse, til et Beløb af 253 Rdl, 5 Mk., 10 Sk.; og da han ikke vilde betale, måske fordi han i den forrige Krig havde gjort temmelig store Forstærkninger, som neppe vare betalte endnu, blev der endog ligefrem givet Fjenden Anvisning på ham for denne Sum. Det synes heraf, at der ikke har hersket megen Velvillie for ham blandt hans Medborgere. - Tilsidst synes han at være flyttet her fra Byen, hvor jeg ikke har truffet ham senere end 1664, og både hans og hans Hustrus Dødsår ere mig ubekjendte.
   [4]

 • Kilder 
  1. [S3103] Mouritz Trap Friis' forfædre og efterslægt, 1549-1911, Familierne Friis fra Marslev og fra Kjølstrup, redaktør Hauch-Fausbøll, p. 8.

  2. [S3112] Rig og fattig i Ribe, af Ole Degn, Jysk Selskab for Historie, Universitetsforlaget i Aarhus, 1981, bd. 2, p. 195f.

  3. [S1878] Livet i Ribe 1560-1700 i samtidiges optegnelser. Skrifter / udgivet af Jysk Selskab for Historie 25, af Ole Degn (1971), p. 159.

  4. [S3147] Ribe Bys Historie og Beskrivelse fra Reformationen indtil Enevoldsmagtens Indførelse (1536-1660), af J.F.Kinch, Kjøbenhavn, 1884, p. 427-431.