Niels Jessen Roager

Mand - ca. 1715


Personlige oplysninger    |    Notater    |    Kilder    |    Alle

 • Navn Niels Jessen Roager 
  Født Roager præstegård Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1
  • Niels Jessen Roager er måske søn af sognepræst til Roager Søren Jensen Skive
   [1]
  Køn Mand 
  Beskæftigelse Formynder for sin hustru Karen Bendtsdatter Grøns to søskende Johan og Bodil, se nærmere under Notater
    [2
  Beskæftigelse Student Ribe 1678, sognepræst til Malt og Folding 31/3 1688
    [1
  Død ca. 1715  Malt Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1
  Person-ID I12066  Djurhuus-Wendelboe-Meinertsen-Nielsen
  Sidst ændret 11 sep. 2022 

  Familie 1 Karen Lauritsdatter 
  Notater 
  • 2 Laurids Pedersen, præst i Malt og Folding. 16.5.1688, fol.3.
   E: Else Hansdatter i Maltbæk præstegård. B:
   1) Karen Lauridsdatter, der ægter Niels Jessen Roager, præst i Malt og Folding.
   [3]
  Sidst ændret 10 sep. 2022 
  Familie-ID F4480  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 2 Karen Bendtsdatter Grøn,   f. ca. 1678, Bækbølling præstegård, Føvling Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. ca. 29 aug. 1753, Kolding Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 75 år) 
  Sidst ændret 7 sep. 2022 
  Familie-ID F4478  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Notater 
  • 8. 31/3 1688, o. 30/6, Niels Jessen Roager, f. Roager Pg., St. Ribe 78; 1 ~ F. D. Karen Lauritsdtr.; 2 ~ Karen Bentsdtr. Grøn, † Jernvedlund? 54; mindst 6 B.; [† c. 1715. 11/1 09 var Provsteret i Malt K., hvor en Sag gik ham imod, saa at han larmede og skjældte og i den Grad forgreb sig, at han udtalte sin Ringeagt for „Kongens Lov“ paa en temmeligt usømmelig Maade, hvilket kom ham dyrt til at staae, idet han suspenderedes i 3 Mdr. og fik Biskoppens Advarsel på Landemødet, hvorpaa han maatte gjøre Afbedelse og takke for den kgl. Naade, samt betale 20 Rdlr. til de fattige Præsteenker. De grove og skammelige Ord, der vare indførte i Protokollen, skulde udslettes, at de aldrig mere kunde læses, og Bladene udrives (Dr. O. Nielsen: Malt Herred S. 25)].

   KUM II, s. 84 (»Nicolaus Iessæi Roagrius«); Achelis I, nr. 3361 (der mener han er søn af S. J. Skive i Roager).

   KUM Birket-Smith, S.: Kjøbenhavns Universitets Matrikel. bd. I (1611-1667), bd. II (1667-1740), bd. III (1740-1829).
   Achelis Achelis, Thomas Otto: Matrikel der schleswigschen studenten 1517-1864. G. E. C. Gads Verlag Kopenhagen 1966.
   [1]
  • Han klagede 1699 til Kongen over sine ringe Indtægter. Da han tiltrådte Embedet, var der 2 fattige Præsteenker, og en «overfaldende ««Præstegård med store Restanser, Annekspræstegården var ganske øde og ikke dyrket i 40 År; de 2 Ørte Rug af Malt Kongetiende, for hvilke hans Formænd af Proprietærerne havde nydt en Ålegård, men han intet, var ham ikke gengivne; i Tienden havde havde han stor Afgang, idet han ikke fik Tiende af Estrup By og Egeris, Grundbæk og Frøsig, der var lagt under Hovedgårdenes Taxter; i begge Sognene var ikke over 20 Gårde og de fleste af Bønderne forarmede. Han søgte dog om kgl. Stadfæstelse på sit Kaldsbrev til sine 6 små Borns Opdragelse. 11. Jan; 1709 var der Provsteret i Malt Kirke, hvor en Sag gik Niels Roager imod, så at han larmede og skældte og i den Grad forgreb sig, at han udtalte sin Ringeagt for »Kongens Lov« på en temlig usömmelig Måde, hvilket kom ham dyrt til at stå, idet han suspenderedes i 3 Måneder og fik Biskoppens Advarsel paa Landemodet, hvorpå han måtte göre Afbedelse og takke for den kgl. Nåde samt betale 20 Rd. til fattige Præsteenker. »De grove og skammelige Ord«, der var indførte i Provsteprotokollen, skulde udslettes, at de aldrig mer kunde læses og Bladene udrives1).

   Note 1) Jyske Tegnelser, XXII, 126
   [4]
  • Yderligere Bevis paa, hvorledes det var gaaet tilbage for Hr. Morten Lime med Hensyn til hans Pengeforhold, se vi i de Fordringer, der bleve gjorte paa ham af to Søsterbørn, for hvilke han var beskikket til Formynder efter deres Moders Død, nemlig Studiosus Johan Bendtsen Grøn og Bodil Bendtsdatter Grøn, Børn af Hr. Bendt Olufsen Grøn, Sognepræst for Føvling og Holsted, og Hustru Ide Pedersdatter Lime, en Søster til Hr. Morten. Deres Mødrenearv var bleven udbetalt til ham som deres Formynder, men han synes at have benyttet sit Formynderskab til at sætte den betroede Arv overstyr, saa han i sine sidste Leveaar oftere var for Provsteret for at gjøre Rede for sin Bestyrelse af disse betroede Midler. Søsterdatteren Bodil var i Huset hos ham i nogen Tid, og i Opgjøreisen af hans Bo ses det, at han har udlagt 6 Rdlr. for hende i »Lejermaalsbøder«. Det maa i det Hele, naar man hermed sammenholder, hvad der ovenfor er anført om hende, med hvem Morten Lime først skulde have været gift, ikke have været ved Dyd og Ærbarhed, at de unge Damer i Brørup Præstegaard i de Dage udmærkede sig.
   Da Præstens Særhed efterhaanden tiltog, saa de Paagjældende mere og mere ængstedes for den dem tilkommende Arvedel, fordrede de Sikkerhed; og 5 August 1698 erklærede Provsteretten, at Hr. Morten ikke længere var »sufficiant« at være Formynder, hvorfor Sognepræsten i Malt Niels Jessen Roager udvalgtes i Stedet for ham; tre Dage efter blev Boet registreret, for at de umyndige Søsterbørn kunde faa deres Tilgodehavende, og 29de samme Maaned holdtes Auktion over en Del af Boet. Man kan ikke undskylde, langt mindre forsvare den Maade, hvorpaa Præsten havde røgtet sit Hverv som Formynder; men det er ogsaa betegnende for den Maade, hvorpaa Søstersønnen Johan Grøn maa være optraadt med sine Fordringer mod sin Morbroder, at Biskoppen under 4de Juli 1698 havde set sig nødsaget til at forbyde ham at indfinde sig i Præstegaarden uden Biskoppens specielle Tilladelse.
   [2]

 • Kilder 
  1. [S2286] wiberg-net.dk, No 773. Malt og Folding, Malt Herred, Ribe Amt og Stift.

  2. [S4270] Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, udgivet af Det Jydske Historisk-Topografiske Selskab, X. bind, 1884-85, Fra jydske Præstegaarde, efter archiver, ved Vilhelm Bang, https://slaegtsbibliotek.dk/909349.pdf, p. 99f.

  3. [S1880] brejl.dk, ved Erik Brejl, Malt herred Gejstlig justitsprotokol 1690-1779 C 43G-1.

  4. [S4465] Historiske Efterretninger om Malt Herred (Ribe Amt), udgivet *med Understøttelse af det jydske historisk topografiske Selskab, af 0. Nielsen, Dr phil., Arkivar, København. I Kommission hos G. E. C. Gad. G. S. Wibes Bogtrykkeri. 1870. Digitaliseret af Claus Rønlev, https://slaegtsbibliotek.dk/807186.pdf, p. 25.