Niels Torkildsen

Niels Torkildsen

Mand - 1553

Personlige oplysninger    |    Medie    |    Kilder    |    Alle

 • Navn Niels Torkildsen 
  • Niels Terkildsen

  • Kaldes også i kilderne Niels Jensen. Det formodes derfor, at Terkildsen var en slags slægtsnavn. Ejnar C. Larsen har ikke i nogen af kilderne kunnet finde, at Niels Terkildsens slægtsnavn skulle være Lym. Navnet Lime stammer fra, at to af hans sønnedøtre blev gift Lime.

   Niels Terkildsen er adlet Rosenstjerne
   [1]
  Køn Mand 
  Beskæftigelse 1513  [2
  Nævnt som kongens kapellan og fik præsentationsbrev på Toreby sognekald  
  Beskæftigelse 1514  [2
  af kongen anbefalet til et kanonikat i Ribe 
  Beskæftigelse 1517  [2
  Skriver på Københavns Slot 
  Beskæftigelse 1520  [2
  1520 nævnes han som præst og kannik i Københavns Vor Frue kollegiatkapitel, samtidig pavebrev paa et kanonikat ved Aarhus domkirke med fritagelse for at residere, virkede som kongens skriver og tolder på Falsterbo og Skanør, forlenet med St. Jørgensgaard ved Grenaa 
  Beskæftigelse 2 jul. 1520  [2
  Optaget i adelsstanden. 
  Beskæftigelse 1525  [2
  Gik efter Christian II.s afsættelse i tjeneste hos Frederik I og var 1525 på dennes vegne i Skåne 
  Beskæftigelse 1525  [1, 2, 3
  Kannik i Ribe, formentlig fra omkr. 1525, hvor han bosatte sig i byen 
  Bopæl 1525  [2
  Tog, formentlig fra 1525, ophold i Ribe, købte 1528 en anselig gård her (rådhuset), men havde kannikeresidens i Skolegade 
  Beskæftigelse 1529  [2
  Forlenet med St. Anne Alters vikariat i Helligtrekongers kapel ved Roskilde domkirke med fritagelse for at residere 
  Beskæftigelse 1543  [2
  Medlem af forstanderskabet for det almindelige hospital i Ribe. 
  Død 20 jun. 1553  Ribe Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1, 4
  Begravet ca. 27 jun. 1553  I Ribe Domkirke Find alle personer med begivenheder på dette sted  [4
  • GRAVSTEN I Herrens år 1553, 20. juni, døde den ærværdige mand hr. Niels Torkildsen, i from erindring, kannik i Ribe...... Udsmykningen er nu stærkt nedslidt, men kendes fra Terpager og fra Abildgaards gengivelser. - Omkring 1587 har stenen fået sin sekundære indskrift med reliefversaler, placeret over våbnet, for Oluf Nielsøn, †9. febr. 1587. Han var søn af Niels Torkildsøn og borger i Ribe.

   P. 600 er gengivet en tegning fra 1774 af gravstenen, som den oprindeligt så ud.
   [4]
  Person-ID I11233  Djurhuus-Wendelboe-Meinertsen-Nielsen
  Sidst ændret 30 apr. 2022 

  Familie Kirsten,   d. ca. primo 1577 
  Notater 
  • Ejnar C. larsen har ikke fundet belæg for, at der skulle være en tredje søn Hans.
   [5]
  • Sønnerne Anders og Oluf blev opdraget af domprovsten i Ribe Jens Pedersen Grundet, hvis far hed Peder Terkildsen, så der har højst sandsynligt været tale om familieslægtsskab.
   [5]
  Børn 
  +1. Oluf Nielsen,   f. ca. 1538,   d. 15 feb. 1587, Ribe Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 49 år)
   2. Anders Nielsen,   d. 13 maj 1559, Ribe Find alle personer med begivenheder på dette sted
  Sidst ændret 20 jan. 2021 
  Familie-ID F4092  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Billeder
  Niels Torkildsen boede på denne adresse i kannike-residensen. Det nuværende hus på Skolegade 1c i Ribe er fra 1837.
  Niels Torkildsen boede på denne adresse i kannike-residensen. Det nuværende hus på Skolegade 1c i Ribe er fra 1837.
  1528. Køber stor Gård fra 1496 i Ribe. Gården eksisterer den dag i dag og var fra 1708 og indtil kommunesammenlægningen i 2007 Ribes Rådhus. Siden byens museum. Selv boede han antagelig i Kannike residensen, Skolegade 1C, overfor våbenhuset til Ribe Domkirke. Det hus man finder på adressen i dag er opført i 1837 og er således ikke Niels Torkildsens originale bolig, men der findes en overligger over hoveddøren, der bærer hans våben samt årstallet 1519. Desuden finder man her hans valgsprog: "Cristus Vincit" (Kristus sejrer). Særligt interessant er det, at overliggeren de facto bærer Niels Torkildsens våben, skønt den er dateret året før adelsbrevet fra 1520.

  Tekst: Jørgen Verner Hansen og Hans Jørgen Rosenstjerne Kølle på wikitree.com

  Fotograf Hjart. Billedet er publiceret på Wikimedia Commons under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licens
  Niels Torkildsens ejendom på hjørnet af Sønderportsgade og von Støckens Plads, som han erhvervede i 1528
  Niels Torkildsens ejendom på hjørnet af Sønderportsgade og von Støckens Plads, som han erhvervede i 1528
  Oprindeligt var der tale om to huse fra før 1496, som Niels Torkildsen ombyggede og lagde sammen til én bolig. Hans kannike-residens lå i Skolegade. Sønnen Oluf Nielsen overtager boligen, men efter hans død sælger enken Lene Lauridsdatter Thøgersen hjørnehuset til sin svoger rådmand Anders Sørensen Klyne, gift med søsteren Kirsten. "Senere forenedes begge Huse atter, da Anders Sörensens Arvinger 1617 og 1618 solgte deres Hus til Dr.Kristen Bording, som allerede ejede det an­det Hus. 1673 gik Ejendommen dernæst fra Bordings Arvinger over til Rådmand Niels Pedersen Terpager, den lærde Terpagers Fader. 1709 solgte atter Madame Anna Terpager, Niels Knudsens Enke, Rådmandens Datter, sit Hus, „kaldet Steensen..." Det var daværende Ribe rådmænd, som købte huset og indrettede det som rådhus. I dag er det ikke længere rådhus, men borgersalen bliver anvendt til vielser, og der er indrettet museum for Rådhussamlingen.

  Kilde: Byvandring, Finurlige fortællinger på egen hånd i Ribe, VisitRibe-Esbjerg samt lex.dk om Ribe gamle rådhus. Ribe Bys Historie og Beskrivelse indtil reformationen, bd. 1, p. 522f
  Rosenstjerne våbenskjold
  Rosenstjerne våbenskjold
  Ved patentet tillagdes der kannikken Niels Torkildsen følgende våben: En med en rød rose belagt syvoddet sølvstjerne i blåt. På hjelmen to nøgne arme hver holdende i hånden en rød rose på krydsvis stillede grønne stilke.

  Tak til Finn Holbek

  Gravsten
  Tegning fra 1774 af Niels Torkildsens og sønnen Oluf Nielsens gravsten i Ribe Domkirke
  Tegning fra 1774 af Niels Torkildsens og sønnen Oluf Nielsens gravsten i Ribe Domkirke
  Under tegningen står:
  Denne Gravsteen, o. 1553, som er af brunagtig Marmor, ligger i Riber Dom-Kirke i den sydlige Afdeling ved Siden og uden for Choret, over Niels Torkildsen Lihme, †1553, kannik. Genbrugt for Oluf Nielsen, †1587. Denne Nicolaus Torchilli har formodentlig været Fader til den Andreas Nicolai, om hvilken Terpager mælder i hans ”inscriptiones ripenses”. S: Abildgaard. 1774 .

  På selve gravstenen står:
  »Anno D(omi)ni [1553 xx ivnii obiit venerabilis] vir [d(omi)nus Nicolavs Tor]chilli piæ memoriæ canonic(us) Ripe(ensis)« (I Herrens år 1553, 20. juni, døde den ærværdige mand hr. Niels Torkildsen, i from erindring, kannik i Ribe)

  Nationalmuseets supplerende kommentar:
  Udsmykningen er nu stærkt nedslidt, men kendes fra Terpager og fra Abildgaards gengivelser.- Omkring 1587 har stenen fået sin sekundære indskrift med reliefversaler, placeret over våbnet, for Oluf Nielsøn, †9. febr.1587. Han var søn af Niels Torkildsøn og borger i Ribe.

  Kilde: Nationalmuseets værk om Ribe Domkirke, p. 598

  Tak til Nationalmuseets Samlinger, som har givet tilladelse til at vise tegningen her på siden.
  Gravsten for Niels Torkildsen og sønnen Oluf Nielsen i Ribe Domkirke
  Gravsten for Niels Torkildsen og sønnen Oluf Nielsen i Ribe Domkirke
  26) (Fig. 426). O. 1553. Nicolaus Torchilli
  (Niels Torkildsen (Lym, Lihme)), kannik, med
  sekundær indskrift fra o. 1587. »Anno D(o-
  mi)ni [1553 xx ivnii obiit venerabilis] vir [d(o-
  mi)nus Nicolavs Tor]chilli piæ memoriæ cano-
  nic(us) Ripe(ensis)« (I Herrens år 1553, 20. juni,
  døde den ærværdige mand hr. Niels Torkild-
  sen, i from erindring, kannik i Ribe). Grå
  kalksten, 174x82 cm, udbedret med cement.
  Randskrift med reliefversaler og hjørnecirkler
  med evangelisttegn omgiver Rosenstjerne
  (Lihme)-våbnet. Udsmykningen er nu stærkt
  nedslidt, men kendes fra Terpager og fra Abild-
  gaards gengivelser. - Omkring 1587 har stenen
  fået sin sekundære indskrift med reliefversaler,
  placeret over våbnet, for Oluf Nielsøn,
  †9. febr. 1587. Han var søn af Niels Torkildsøn
  og borger i Ribe.40
  Det oplyses 1702 og 1774, at stenen lå i
  søndre korsarm. 1855 i ydre, søndre sideskibs
  2. fag, nu anbragt op ad vestvæggen i samme
  sideskibs 6. fag. - Terpager 1702, s. 82; Jensen:
  Gravsten, nr. 550.

  Kilde til tekst: p. 598 i Nationalmuseets værk om Ribe Domkirke

  Tak til Ane Krogh Nielsen, gravstenogepitafier.dk, som har givet tilladelse til at bringe hendes eget billede af gravstenen her på siden.

 • Kilder 
  1. [S3088] Personalhistorisk Tidsskrift, 1990, Nogle familier med rod i 1500-tallets Ribe, slægten Lime, af Ejnar C. Larsen, p. 1-3.

  2. [S2530] finnholbek.dk/, kilde: Danmarks Adels Aarbog, 1967:II:3- 1 a.

  3. [S3147] Ribe Bys Historie og Beskrivelse fra Reformationen indtil Enevoldsmagtens Indførelse (1536-1660), af J.F.Kinch, Kjøbenhavn, 1884, bd. 2, p. 234.

  4. [S3238] Danmarks Kirker, udgivet af Nationalmuseet, Ribe Domkirke, p. 598.

  5. [S4079] Nogle familier med rod i 1500-tallets Ribe, Slægten Lime, af Ejnar C. Larsen, Personalhistorisk Tidsskrift 1990, p. 1-20, p. 3.