Notater


Match 8,401 til 8,450 fra 8,504

      «Forrige «1 ... 165 166 167 168 169 170 171 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
8401 Ægteparret har ingen børn.
 
Familie F2796
 
8402 Ægteparret har ingen børn. Familie F451
 
8403 Ægteparret har ingen børn. Familie F511
 
8404 Ægteparret har ingen børn. Familie F799
 
8405 Ægteparret har ingen børn. Familie F207
 
8406 Ægteparret har ingen børn. Familie F1032
 
8407 Ægteparret har ingen børn. Familie F2863
 
8408 Ægteparret har to børn. Familie F2441
 
8409 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Wilhjelm, Modestá Manuela (I4976)
 
8410 Ægteparret havde 2 sønner.
 
Wilhjelm, Ingeborg Anna (I4962)
 
8411 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Wilhjelm, Angelica (I4929)
 
8412 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Wilhjelm, Hortensia Emilia (I4961)
 
8413 Ægteparret havde en adoptivdatter
 
Familie F806
 
8414 Ægteparret havde ingen børn Familie F842
 
8415 Ægteparret havde ingen børn Familie F2698
 
8416 Ægteparret havde ingen børn. Alfred Peter Lund var telegrafist, 1. juni 1898 overtelegrafist i Ringkøbing, 1. juli 1903 telegrafbestyrer samme sted, 15. april 1913 telegrafbestyrer i Nyborg.
 
Lund, Alfred Peter (I2806)
 
8417 Ægteparret tilhører Baptistmenigheden. Familie F2448
 
8418 Ægteparret var forældre til Jep Poulsen Vilslev, medlem af De 24 mænd, skatmester, kæmner, hospitalsforstander, forstander for Gilden i Ribe
 
Familie F2899
 
8419 Ægteparret var ifølge "Mallings samling af Vielser i danske landsogne 1661-1792" viet i Gudme, men der er ingen bemærkning om dette i Skårup kirkebog, hvor vielsen er indført. Familie F476
 
8420 Ægteparrets 8 børn og deres efterkommere er omtalt i Nogle familier med rod i 1500-tallets Ribe, slægten Vandel, af Ejnar C. Larsen, Personalhistorisk Tidsskrift 1995, p. 31-85. Sønnen Peder Jensen Vandel efterfølger faderen i hans embede i Magstrup. Familie F2691
 
8421 Ægteparrets børn kan ses på bjørnholt.net. Deres efternavn staves Ammondin Friis, men faderen er døbt Aage Richard Amondin Friis, hvilket også er anført i forbindelse med vielsen. Familie F3215
 
8422 Ægteskabet er barnløst
 
Familie F3574
 
8423 Ægteskabet indgået for Københavns Magistrat i h.h.t. Lov af 13.8.1851. Tilladelse fra Magistrat: børnene skulle døbes i Folkekirken.
Ferdinand Christian Ammon Lauritzen, f. d. 2. marts 1866, Kbh., slagtersvend, tilhører Folkekirken, ungkarl. Magdalene Samson, f. i Slagelse d. 16. marts 1873, Mosaisk, Laxegade 18, 2., ugift. 
Familie F551
 
8424 Ægteskabet med Anne Marie Hansdatter Torp er efter allernådigste kgl. bevilling.
Johan Friederich Milo bliver gift igen d. 18. maj 1763 i Sct.Knud sogn med Christiana Schiøtz efter Anne Marie Hansdatter Torps død 
Familie F573
 
8425 Ægteskabet var barnløst
 
Holbeck, Agnete (I1840)
 
8426 Ægteskabet var kortvarigt, eftersom Anne Jensdatter døde allerede 27. juli 1573 efter ved en vanskelig fødsel at have givet livet til det eneste barn i ægteskabet, sønnen Jens Pedersen Hegelund - død 1605 som magister.
 
Familie F2673
 
8427 Ærkedegn mag.Jens Viborgs og Marine Lambertsdatters bryllup Familie F2921
 
8428 ætate 17 uger Gjessing, Christen Vittrup Sørensen (I7954)
 
8429 Ætate 74 år og 4 måneder Flade, Laurs Nielsen (I5851)
 
8430 överskärare er en håndværker, specialiseret i efterbehandling af uld.
Överskärning (överklippning) var en metod att manuellt klippa av den utstående luggen på kläde inför pressningen, för att erhålla ett tunnare och glansigt tyg. Först utsattes tyget för en lätt uppruggning. Man använde stora bredbladiga saxar, till exempel ullsaxar.
Att vara överskärare var ett yrke främst under 1400- och 1500-talen som hade eget skrå. Det finns till och med en gata uppkallad efter yrkesgruppen, i Gamla stan i Stockholm (Överskärargränd). Överskärning förekommer än i dag, men då maskinellt. Till exempel frotté vars öglor klipps av resulterar i en plyschliknande kvalitet.
 
Kønekesson, Ragvald (I2578)
 
8431 ~ 3 Anne Pedersdatter, skifte 17.6.1729
børn:
Mads Henriksen, rytterbonde, Store Ubberud
Maren Henriksdatter ~ rytterbonde Rasmus Rasmussen, Magtenbølle
Michel Henriksen, 32 år
Peder Henriksen, 22 år, tjener begge i gården

Uddrag af Henrik Madsen Haugsteds skifte
 
Familie F3661
 
8432 „Erik B. stander for 100 Gylden og vilde han intet møde, jeg vil dog vel finde hannem" (Hans Tolder 1520).
 
Blik, Erik til Nystrup (I7140)
 
8433 „Hr. Tolle Færøe“ Gregersen, Thorluf (I10394)
 
8434 † efter 8 Dages Sygeleje 8. Maj 1825 i Christianssted, begr. 9. s. M. (S. af Oberstløjtnant, Generaladjudant Frederik Moth og Anna Maria Magdalene Stoud) ; 1. Febr. 1805 Kadet, 2. Juni 1809 Sekondløjtnant i dansk Livregiment, 12. Aug. 1814 Premierløjtnant, 28. Juni 1817 à la suite i dansk Livregiment, 4. Nov. 1818 afskediget, formedelst svageligt Helbred, efter Ansøgning i Naade af Krigstjenesten med Pension, 27. Febr. 1819 Toldkontrolør paa St. Croix, 27. Marts s. A. meddelt Krigsraads Karakter
 
Stoud Moth, Jens Ludvig (I4365)
 
8435 †EFTERMIDDELALDERLIGE BEGRAVELSER

Knud Jacobsen Blanchenborgs begravelse. Placeret
»oppe i kirken nær prædikestolen«, dvs. måske
ved begravelse nr. VI,4. Det kan dog også være
denne, der er omtalt som beliggende i den store
gang nederst i kirken og som 1702 blev betegnet
»borgmesterbegravelsen« i forbindelse med
nedsættelsen af borgmester (Peder Knudsen)
Blanchenborgs datter, Mette Cathrine Blanchenborg.
Erhvervet 1645.6 Senere overtaget af sønnen
Peder Knudsen Blanchenborg og siden af familien
Preutz, sandsynligvis løjtnant Hans Preutz,
g.m. Lovise Birgitte Blanchenborg, datter af
førnævnte og barnebarn af Knud Jacobsen Blanchenborg
og Mette Clemendsdatter. Begravelsen
blev 1743 afhændet af Lovise Birgitte Blanchenborg.
569
Begravelser: Antagelig Mette Jensdatter, †1640,
Knud Jacobsen Blanchenborgs første hustru; antagelig
Mette Clemendsdatter, begr. 9. maj 1640, ovennævntes
anden hustru; Knud Jacobsen Blanchenborg,
kirkeværge, borgmester, †18. marts. 1677, begr. 25.
marts s.å.;6 Jacob Knud Blanchenborg, begr. 15. juni
1680; Knud Pedersen Blanchenborg, begr. 4. jan.
1709, »oppe i kirken ved prædikestolen i hans fars
begravelse«; Peder Knudsen Blanchenborg, begr. før
2. aug. 1711; Karen Jacobsdatter Mule, begr. 25. sept.
1733.
 
Mule, Karen Jacobsdatter (I9773)
 
8436 †EFTERMIDDELALDERLIGE BEGRAVELSER

Knud Jacobsen Blanchenborgs begravelse. Placeret
»oppe i kirken nær prædikestolen«, dvs. måske
ved begravelse nr. VI,4. Det kan dog også være
denne, der er omtalt som beliggende i den store
gang nederst i kirken og som 1702 blev betegnet
»borgmesterbegravelsen« i forbindelse med
nedsættelsen af borgmester (Peder Knudsen)
Blanchenborgs datter, Mette Cathrine Blanchenborg.
Erhvervet 1645.6 Senere overtaget af sønnen
Peder Knudsen Blanchenborg og siden af familien
Preutz, sandsynligvis løjtnant Hans Preutz,
g.m. Lovise Birgitte Blanchenborg, datter af
førnævnte og barnebarn af Knud Jacobsen Blanchenborg
og Mette Clemendsdatter. Begravelsen
blev 1743 afhændet af Lovise Birgitte Blanchenborg.
569
Begravelser: Antagelig Mette Jensdatter, †1640,
Knud Jacobsen Blanchenborgs første hustru; antagelig
Mette Clemendsdatter, begr. 9. maj 1640, ovennævntes
anden hustru; Knud Jacobsen Blanchenborg,
kirkeværge, borgmester, †18. marts. 1677, begr. 25.
marts s.å.;6 Jacob Knud Blanchenborg, begr. 15. juni
1680; Knud Pedersen Blanchenborg, begr. 4. jan.
1709, »oppe i kirken ved prædikestolen i hans fars
begravelse«; Peder Knudsen Blanchenborg, begr. før
2. aug. 1711; Karen Jacobsdatter Mule, begr. 25. sept.
1733.

Webmaster: Brandts Kirkebogsuddrag anfører d. 26. marts som begravelsesdagen.
 
Blanchenborg, Knud Jacobsen (I9770)
 
8437 †EFTERMIDDELALDERLIGE BEGRAVELSER

Knud Jacobsen Blanchenborgs begravelse. Placeret
»oppe i kirken nær prædikestolen«, dvs. måske
ved begravelse nr. VI,4. Det kan dog også være
denne, der er omtalt som beliggende i den store
gang nederst i kirken og som 1702 blev betegnet
»borgmesterbegravelsen« i forbindelse med
nedsættelsen af borgmester (Peder Knudsen)
Blanchenborgs datter, Mette Cathrine Blanchenborg.
Erhvervet 1645.6 Senere overtaget af sønnen
Peder Knudsen Blanchenborg og siden af familien
Preutz, sandsynligvis løjtnant Hans Preutz,
g.m. Lovise Birgitte Blanchenborg, datter af
førnævnte og barnebarn af Knud Jacobsen Blanchenborg
og Mette Clemendsdatter. Begravelsen
blev 1743 afhændet af Lovise Birgitte Blanchenborg.
569
Begravelser: Antagelig Mette Jensdatter, †1640,
Knud Jacobsen Blanchenborgs første hustru; antagelig
Mette Clemendsdatter, begr. 9. maj 1640, ovennævntes
anden hustru; Knud Jacobsen Blanchenborg,
kirkeværge, borgmester, †18. marts. 1677, begr. 25.
marts s.å.;6 Jacob Knud Blanchenborg, begr. 15. juni
1680; Knud Pedersen Blanchenborg, begr. 4. jan.
1709, »oppe i kirken ved prædikestolen i hans fars
begravelse«; Peder Knudsen Blanchenborg, begr. før
2. aug. 1711; Karen Jacobsdatter Mule, begr. 25. sept.
1733.
 
Clemensdatter, Mette (I9769)
 
8438 †EFTERMIDDELALDERLIGE BEGRAVELSER
6) (Fig. 743, IV,6). Peder Pedersen Lerches begravelse
(Mumme 175). Jfr. epitafium nr. 8, gravsten
nr. 11 og †gravsten nr. 24 og 74. Muret, med
tøndehvælv; 3½ alen lang og 3½ alen bred
(2,19x2,19 m). Åbning på linje med åbningen til
begravelserne under de korte mandsstole, dvs. i
søndre sideskibs 4. fag. 1730 søgte kirken forgæves
hjælp hos Vincents Lerche, søn af Peder
Pedersen Lerche, til afholdelse af udgifter ved
istandsættelse af en forfalden begravelse, formentlig
denne. 1764 bekostede kirken nye bjælker,
da ingen af arvingerne havde indfundet sig
efter et forudgående avertissement.6 Opfyldt
1798.
Som angivet på gravsten nr. 11 tilhørte begravelsen
Anna Hasebart, †1658, og hendes to
ægtemænd Knud Lauridsen Seeblad, †1640, og
Peder Pedersen Lerche, †1683, der dog selv 1665
flyttede til København.556 Begravelsen eller en
nærved liggende har antagelig tilhørt Knud Lauridsens
fader, Laurids Knudsen Seeblad, jfr.
†gravsten nr. 24, placeret smst.
Begravelser: Antagelig Laurids Knudsen Seeblad,
†19. maj 1591;557 muligvis Maren Baggesdatter,
†12. dec. 1602; Knud Lauridsen Seeblad, †9. sept.
1640; Anna Hasebart, †30. nov. 1658; muligvis Sophie
Pedersdatter, Peder Pedersen Lerches anden hustru,
†5. dec. 1663, begr. 18. dec. s.å.; Sidsel Lauridsdatter
Seeblad, 8. febr. 1677 begravet i sin faders (Laurids
Knudsen Seeblad) grav.558
†Kister. 1758 og 1777 nævnes alene en stor, ny benkiste
samt plads til yderligere to kister.
 
Seeblad, Sidsel Lauridsdatter (I9192)
 
8439 †EFTERMIDDELALDERLIGE BEGRAVELSER

Knud Jacobsen Blanchenborgs begravelse. Placeret
»oppe i kirken nær prædikestolen«, dvs. måske
ved begravelse nr. VI,4. Det kan dog også være
denne, der er omtalt som beliggende i den store
gang nederst i kirken og som 1702 blev betegnet
»borgmesterbegravelsen« i forbindelse med
nedsættelsen af borgmester (Peder Knudsen)
Blanchenborgs datter, Mette Cathrine Blanchenborg.
Erhvervet 1645.6 Senere overtaget af sønnen
Peder Knudsen Blanchenborg og siden af familien
Preutz, sandsynligvis løjtnant Hans Preutz,
g.m. Lovise Birgitte Blanchenborg, datter af
førnævnte og barnebarn af Knud Jacobsen Blanchenborg
og Mette Clemendsdatter. Begravelsen
blev 1743 afhændet af Lovise Birgitte Blanchenborg.
569
Begravelser: Antagelig Mette Jensdatter, †1640,
Knud Jacobsen Blanchenborgs første hustru; antagelig
Mette Clemendsdatter, begr. 9. maj 1640, ovennævntes
anden hustru; Knud Jacobsen Blanchenborg,
kirkeværge, borgmester, †18. marts. 1677, begr. 25.
marts s.å.;6 Jacob Knud Blanchenborg, begr. 15. juni
1680; Knud Pedersen Blanchenborg, begr. 4. jan.
1709, »oppe i kirken ved prædikestolen i hans fars
begravelse«; Peder Knudsen Blanchenborg, begr. før
2. aug. 1711; Karen Jacobsdatter Mule, begr. 25. sept.
1733.
 
Blanchenborg, Peder Knudsen (I9771)
 
8440 †EPITAFIER

3) O. 1578-89. Baggi Jenssøn, rådmand i Ribe,
†24. okt. 1578 i sin alders 67. år, og hans
hustru Cecilie Pedersdatter, †2. april 1579 i sit
51. år. De levede sammen »vdi Guds Fryct« i
33 år og avlede 2 sønner og 6 døtre. Arvingerne
lod (epitafiet) gøre (jfr. gravsten nr. 4). Epitafiet
med portræt hang på en af midtskibets piller.
Nedtaget og solgt på auktion 1837. – Terpager 1702, s. 125
 
Ibsen, Cecilie Pedersdatter (I1967)
 
8441 †EPITAFIER

O. 1578-89. Baggi Jenssøn, rådmand i Ribe,
†24. okt. 1578 i sin alders 67. år, og hans
hustru Cecilie Pedersdatter, †2. april 1579 i sit
51. år. De levede sammen »vdi Guds Fryct« i
33 år og avlede 2 sønner og 6 døtre. Arvingerne
lod (epitafiet) gøre (jfr. gravsten nr. 4). Epitafiet
med portræt hang på en af midtskibets piller.
Nedtaget og solgt på auktion 1837. – Terpager 1702, s. 125
 
Jensen, Bagge (I2104)
 
8442 †EPITAFIER
1) O. 1576, over Severin Clemensen (Søren Clemensen), †12. feb. 1576, og hans hustru Mette Porses, datter af Christopher Schönning, borgmester i Horsens’, †27. jan. 1575. Nævnt 1769 som en tavle med tilhørende gravsten (†nr. 1).160
 
Skaaning, Mette Christophersdatter (I7636)
 
8443 †EPITAFIER
1) O. 1576, over Severin Clemensen (Søren Clemensen), †12. feb. 1576, og hans hustru Mette Porses, datter af Christopher Schönning, borgmester i Horsens’, †27. jan. 1575. Nævnt 1769 som en tavle med tilhørende gravsten (†nr. 1).160
 
Clemensen, Søren (I7634)
 
8444 †EPITAFIER . MINDETAVLER

4) O. 1586. Anna Hansdatter, sat af Hans
Lauridsen (Amerinus). Terpager gengiver
(1702, s. 40) en latinsk tekst fra et epitaf med
overskriften »D.Johannis Lavr. Amerini, Medici.
« Heraf fremgår, at epitafiet er sat over den
af »dyder og gaver højt prydede og inderligt
elskede hustru, der udåndede blidt 21. febr.
[1586] midt under en [tvilling]fødsel«. De
mange lakuner i teksten, som viser at epitafiet
allerede på Terpagers tid var medtaget, lader
sig udfylde/supplere efter Kinch (II, 257f). Anna
var eneste datter af Hans Tobersen og hustru
Anna (og som forældreløs opdraget i borgmester
Hans Fanningers hjem); o. 1583 blev hun
gift med Hans Lavridsen, kendt som latinsk
digter og i øvrigt den første medicus, der blev
forlenet med et kannikedømme i Ribe. (Han
giftede sig 2. gang 1587 med Jakob Madsen
Vejles datter, Lene, og døde 1605).
 
Weile, Lene Jacobsdatter (I9171)
 
8445 †EPITAFIER . MINDETAVLER

4) O. 1586. Anna Hansdatter, sat af Hans
Lauridsen (Amerinus). Terpager gengiver
(1702, s. 40) en latinsk tekst fra et epitaf med
overskriften »D.Johannis Lavr. Amerini, Medici.
« Heraf fremgår, at epitafiet er sat over den
af »dyder og gaver højt prydede og inderligt
elskede hustru, der udåndede blidt 21. febr.
[1586] midt under en [tvilling]fødsel«. De
mange lakuner i teksten, som viser at epitafiet
allerede på Terpagers tid var medtaget, lader
sig udfylde/supplere efter Kinch (II, 257f). Anna
var eneste datter af Hans Tobersen og hustru
Anna (og som forældreløs opdraget i borgmester
Hans Fanningers hjem); o. 1583 blev hun
gift med Hans Lavridsen, kendt som latinsk
digter og i øvrigt den første medicus, der blev
forlenet med et kannikedømme i Ribe. (Han
giftede sig 2. gang 1587 med Jakob Madsen
Vejles datter, Lene, og døde 1605).
 
Lauridsen Amerinus, Hans (I581)
 
8446 †EPITAFIER . MINDETAVLER
7). 1608. Peder Hegelund, tre hustruer og en
søn. Terpager (1702, s. 43f.) gengiver gravskriften,
der - næst den på mindetavlen over
Tausen, forfattet af Hegelund (sml. s. 551) -
nok har været kirkens længste.
 
Jørgensdatter, Margrethe (I7162)
 
8447 †EPITAFIER GRAVSTEN

14) O.1675, over borgmester Hans Knudsen
Svan (Svane, jf. gravsten nr. 10), og hans hustru
Johanne Jens Datter. Begge var født i Vejle 1610,
han †1675, 65 år gammel, hun †1689, de avlede
sammen ni sønner og tre døtre. Monumentet
betegnedes 1759 som »Et Epitaphium af kunstig
Billedhugger Arbeyde«.

10) fig. 89) 1690, over Hans Knudsøn Swan
(Svane, jf.†epitafium nr. 14), borgmester i Weile i
31 år, †20. marts 1675 i sin alders 65. år, og hans
hustru Iohanne Iensdaater, †21. marts 1689 79 år
gammel........
 
Familie F3601
 
8448 †EPITAFIER GRAVSTEN

15) O. 1703, over provst og sognepræst (i Vejle)
M(agister) Hans Jeremiassen Wolff (jf. oblatæske
og †klokke nr. 3), sognepræst i Weyle, †1703, 76
år gammel, og hustru Ingeborg Svane, †1699, 56
år gammel. Nævnt dels som en marmortavle, dels
et epitafium af marmor.
 
Wulff, Hans Jeremiassen (I9822)
 
8449 †EPITAFIER GRAVSTEN

9) O. 1617, over rådmand Knud Madsen, †1617.
Nævnt 1759 og 1769 som en tavle
 
Madsen, Knud (I9483)
 
8450 †Epitafier, 1593. Anne Blichsdatter. Trætavle i enkel Ramme, afsluttet med en Trekantgavl, hvorpaa var fastnaglet to ovale "Blik"plader, med afdødes fædrene og mødrene Vaaben og herover en mindre med en Blomst; forneden forgyldt Fraktur: "Anno 1593 then 5. Juli døde Erlig oc Velbyrdig Fru Fru Anne Blicks Datter til Nyesstrop oc liger her begraffuit." Tavlen var ifølge Søren Abildgaards Optegnelser 1767 "løs hensat paa en Pille ved Sakristiet op ved Alteret".
 
Blik, Anne Eriksdatter til Nystrup (I395)
 

      «Forrige «1 ... 165 166 167 168 169 170 171 Næste»