Billeder


Match 501 til 550 fra 566     » Se Galleri    » Lysbilledshow

    «Forrige «1 ... 7 8 9 10 11 12 Næste»

 #   Ikon   Beskrivelse   Knyttet til 
501
Serenus Gardner, nekrolog i Daily Herald, Utah County, Utah, d. 8. marts 1956
Serenus Gardner, nekrolog i Daily Herald, Utah County, Utah, d. 8. marts 1956
 
502
Serenus H. Gardner og hans familie i 1954
Serenus H. Gardner og hans familie i 1954
 
503
Serenus H. Gardner, missionærfoto
Serenus H. Gardner, missionærfoto
 
504
Side 1 i Alvilda Børres fotoalbum
Side 1 i Alvilda Børres fotoalbum
 
505
Side 2 i Alvilda Børres fotoalbum
Side 2 i Alvilda Børres fotoalbum
 
506
Side 3 i Alvilda Børres fotoalbum
Side 3 i Alvilda Børres fotoalbum
 
507
Side 4 i Alvilda Børres fotoalbum
Side 4 i Alvilda Børres fotoalbum
 
508
Side 5 i Alvilda Børres fotoalbum
Side 5 i Alvilda Børres fotoalbum
 
509
Side 6 i Alvilda Børres fotoalbum
Side 6 i Alvilda Børres fotoalbum
 
510
Side 7 i Alvilda Børres fotoalbum
Side 7 i Alvilda Børres fotoalbum
 
511
Side 8 i Alvilda Børres fotoalbum
Side 8 i Alvilda Børres fotoalbum
 
512
Sidse Marie Jensdatter
Sidse Marie Jensdatter
Tak til Jette Mejnertsen, som oplyser, at der ikke står navn på billedet, men at det er blevet taget omkring samme tidapunkt som billeder af hendes søn og svigerdatter.
 
513
Sidse Marie Larsen
Sidse Marie Larsen
 
514
Sigismund, Knud Wilhelm og Oscar Erik Julius Schulin
Sigismund, Knud Wilhelm og Oscar Erik Julius Schulin
Billedet er fra bogen Oplevelser fra barndom, ungdom og senere aar, 1864-1924, af Olga Schulin, udg. 1939. Navnene er ikke oplyst.

 
515
Simeonskirken i Sjællandsgade på Nørrebro i København. Bygningen til højre er den legendariske kommunale Badeanstalt.
Simeonskirken i Sjællandsgade på Nørrebro i København. Bygningen til højre er den legendariske kommunale Badeanstalt.
Badeanstalten blev lukket af kommunen af sparehensyn i oktober 2010, men er åbnet igen, da bygningen af Kulturarvstyrelsen blev fredet. I foråret 2013 åbnede den private forening Sjællandsgade Bad atter dørene til Sjællandsgadebadet for Københavns borgere.
 
516
Sorø Klosterkirke
Sorø Klosterkirke
Klosterkomplekset har ligget mellem kirken og Academiets hovedbygning og delvis under den.
 
517
St. Hans Kirke, Odense. Litografi
St. Hans Kirke, Odense. Litografi
 
518
Stevnsgade 12, Nørrebro
Stevnsgade 12, Nørrebro
 
519
Stockfleth våbenskjold
Stockfleth våbenskjold
Finn Holbek har venligst givet tilladelse til at benytte våbenskjoldet
© Dansk Adelsforening ©
 
520
Stolen til højre har øverst udskæringen LB 1576, for Laurids Barfod, ejer af Sæding gaard. Hans våben, en bar fod, ses nedenunder i fyldningen.
Stolen til højre har øverst udskæringen LB 1576, for Laurids Barfod, ejer af Sæding gaard. Hans våben, en bar fod, ses nedenunder i fyldningen.
Se i øvrigt notat her på siden.
 
521
Svaneboligen Fugholm 16 omkring 1900-1910
Svaneboligen Fugholm 16 omkring 1900-1910
5 enker står foran på trappen.

Fotografen er ukendt.

Tak til Byarkivet i Horsens, som venligst har givet tilladelse til at vise billedet her på siden.
 
522
Svaneboligen Fugholm 16, Horsens, billedet er taget i 1943
Svaneboligen Fugholm 16, Horsens, billedet er taget i 1943
Indgangspartiet med mindepladen og svanen.

”Anno 1631 Lod ædle Mad: ANNA SVANE
Sal: RIIBERS, frelst fra Fienden bygge for
3 Enker Himmeriges Boder og give 100 spec:
Daler hvis redelige Anvendelse ved Præsten
og Øvrigheden har frembragt denne bedre
Bygning i Aaret 1785.”

Tak til Byarkivet i Horsens, som venligst har givet tilladelse til at vise billedet her på siden.

Se mere om Svaneboligen under Notater nedenfor.
 
523
Svaneboligen i 1990'erne. På dette tidspunkt var Svaneboligen værtshuset Den Hvide Svane
Svaneboligen i 1990'erne. På dette tidspunkt var Svaneboligen værtshuset Den Hvide Svane
Fotograf: Benthe Mikkelsens mand (BM er giver)

Tak til Byarkivet i Horsens, som venligst har givet tilladelse til at vise billedet her på siden
 
524
Svaneboligen i Fugholm 16
Svaneboligen i Fugholm 16
Ukendt år, men billedet er taget ved juletid, da huset er pyntet med gran. Fotografen er også ukendt.

Tak til Byarkivet i Horsens, som venligst har givet tilladelse til at vise billedet her på siden.
 
525
Svaning-Riber-Ernst von Baden epitafiet i Horsens Klosterkirke
Svaning-Riber-Ernst von Baden epitafiet i Horsens Klosterkirke
 
526
Svend Gøttsche Blumensaadt
Svend Gøttsche Blumensaadt
 
527
Sødringholm
Sødringholm
 
528
Sødringholm Kirke
Sødringholm Kirke
 
529
Søren Eskildsen Graae
Søren Eskildsen Graae
Tak til Eskild Marstrand
 
530
Søren Jensen Buch, hans to hustruer og i alt 17 børn - 
Epitafium i Ølgod Kirke
Søren Jensen Buch, hans to hustruer og i alt 17 børn - Epitafium i Ølgod Kirke
Billedet er taget under dårlige lysforhold med blitz. Farverne i billedets højre halvdel er derfor ændret med et billedredigeringsprogram, som ikke svarer helt til de originale farver. Den ene søn er klædt i sort, Nationalmuseet skriver følgende i værket Danmarks Kirker:
Når børnene med en enkelt
undtagelse bærer hvide klæder, må det vel
karakterisere dem som døde. Der kan dog også
være en anden grund til, at en enkelt dreng (til
højre, den yngste) skiller sig ud ved sin mørke
dragt, nemlig at han skal fremstille sønnen mag.
Jens Sørensen Ølgod (Zythagotus), der for-
modes at være forfatter til epitafiets latinske
vers.
 
531
Tegning i Det Kgl. Bibloteks Billedsamling, et udkast til Svaning-Riber-Ernst von Baden epitafiet i Horsens Klosterkirke
Tegning i Det Kgl. Bibloteks Billedsamling, et udkast til Svaning-Riber-Ernst von Baden epitafiet i Horsens Klosterkirke
Tegningen afviger fra det endelige epitafium, da nr. 2 person fra højre er en mand. Det er formentlig Ernst Ernstsen von Baden. I det endelige epitafium er han blevet erstattet af Hans Olufsen Ribers hustru Anna Hansdatter Svanning, som endnu levede på tidspunktet for maleriets udfærdigelse. Det er sandsynligvis hende, som har taget initiativet til epitafiets udfærdigelse. Ernst Ernstsen von Baden er i stedet for blevet placeret helt til venstre. Hvem der var tænkt på som personen her, vides ikke.

Det kgl. bibliotek har på forespørgsel oplyst, at de ikke kender til, hvem personerne på tegningen er.

Tegningen indleder bogen "Efterretninger om Familien Baden" af Dr. J.G. Burman Becker, Kjøbenhavn. E. C. Løsers Bog- og Nodetrykkeri, Store Kjøbmagergade Nr. 26, 1875. Her ses den på Maibrit Badens hjemmeside:
Efterretninger om Familien Baden

Bogen er her som PDF-fil, men uden tegningen:
Efterretninger om Familien Baden

Der er en henvisning til tegningen her i Det Kgl. Biblioteks Billedsamling:
Epitaphium over Borgemesterne Hans Olufsen Riber og Ernst von Baden med Familie
 
532
Text on back side of family photo January 1922
Text on back side of family photo January 1922
 
533
The first N.K Wendelboe Wallpaper and Paint Store on 209 Liberty Street, Warren, Pennsylvania
The first N.K Wendelboe Wallpaper and Paint Store on 209 Liberty Street, Warren, Pennsylvania
From the left: a merchant (Gus) from next door, Nicolai Knud Wendelboe, his daughter Mary J. Wendelboe, a house painter employee of the store
 
534
The former N.K. Wendelboe store building 217 Liberty Street, 2005
The former N.K. Wendelboe store building 217 Liberty Street, 2005
Prior to Sanner Office Supply the store was owned by an architectural firm. They renovated the first three floors into offices
 
535
The new N.K Wendelboe Wallpaper and Paint Store, 217 Liberty Street, Warren, Pennsylvania
The new N.K Wendelboe Wallpaper and Paint Store, 217 Liberty Street, Warren, Pennsylvania
 
536
Tingtved Mølle
Tingtved Mølle
Møllen er bygget af Hans Hansen. Svigersønnen Lars Peter Hansen overtager møllen i 1918. Mølleriet ophørt 1940 og møllen fjernet helt omkring 1954.
 
537
To søstre Hansine og Martha Hansen
To søstre Hansine og Martha Hansen
 
538
To søstre Martha og Karen Hansen
To søstre Martha og Karen Hansen
 
539
Toften i Tingtved, matr. 10c
Toften i Tingtved, matr. 10c
Christian Hansen overtager arvefæstet på fødegården matr. 10a d. 24/9 1872, tilhørende Løvenborg Gods. Gården var oprindeligt på 47 tdr. land, men 10 tdr. land blev udstykket til broderen Hans Hansen, matr. 5a, "Møllerstedet". Omkring 1900 blev udstykket endnu en parcel på 9 tdr. land, matr. 10b. Den sidste udstykning skete 1912, også 9 tdr. land, matr. 10c, hvor Christian Hansen byggede Toften. Efter Christian Hansen's død overtog datteren Martha Kirstine Hansen og sønnen Hans Mejnert Hansen ejendommen og drev den sammen indtil 1954, hvor de flyttede til Tølløse. Matr. 10a blev solgt i 1912 efter den sidste udstykning til Toften.
 
540
Toke Ebbesens våben.
Toke Ebbesens våben.
Toke Ebbesens våben på østvæggen i den søndre korsarm. (i Sorø Klosterkirke) Det er et af de få våbenskjolde, der ikke har været ude for restauratorernes hårdhændede behandling gennem tiderne. Jacob Kornerup fandt dem velbevarede, så de fik kun en "lempelig opfriskning", som han skrev efter restaureringen i 1870erne. Efter en akvarel af Kornerup. (teksten til billedet i Thi de var af stor slægt)
 
541
Torkildshøj Annexgård
Torkildshøj Annexgård
Andreas Christensen Djurhuus boede som præst med sin familie i Torkildshøj Annexgård, som ikke eksisterer i dag.

Billedet befinder sig i museet i Næs og er en fotografisk gengivelse af det originale maleri, som nu er i privat eje. Kunstneren er den færøske kunstmaler Jógvan Waagstein, 1879-1949.

Tak til Birgit Jacobsen, præstefrue i Næs
 
542
Tornvedgård, Tornved i Jyderup
Tornvedgård, Tornved i Jyderup
Foto og beskrivelse i værket "Danske gårde"
 
543
Tornvedgård, Tornved i Jyderup
Tornvedgård, Tornved i Jyderup
 
544
Tårnborg i Puggårdsgade i Ribe. Dorothea Sørensdatter Vedel boede her med sine ægtefæller.
Tårnborg i Puggårdsgade i Ribe. Dorothea Sørensdatter Vedel boede her med sine ægtefæller.
Tårnborg er opført ca 1520 af adelsmanden Oluf Munk. Tårnborg blev bispebolig, da H.A. Brorson blev biskop i Ribe i 1741 og var bispebolig frem til 1858.

Tekst til beskrivelsen: Byvandring. Finurlige fortællinger på egen hånd i Ribe.
VisitRibe-Esbjerg
 
545
Udsen våbenskjold
Udsen våbenskjold
en med tre Guld Baand belagt blaa Klokke i Sølv; paa Hjelmen en med fem Guld Bjælder belagt hvid Tranehals

Tak til Finn Holbek, som har givet tilladelse til at benytte billede og tekst
© Dansk Adelsforening ©
 
546
Udsnit af epitafie med Hans Jessen Søhane, sønnen Niels Hansen og to sønner, som døde som små
Udsnit af epitafie med Hans Jessen Søhane, sønnen Niels Hansen og to sønner, som døde som små
Det samlede epitafie i Ribe Domkirke består også af hustruen Karine Nielsdatter Tovskov og ægteparrets 3 døtre, som døde som små
 
547
Udsnit af epitafie med Karine Nielsdatter Tovskov og 3 døtre, som døde som små
Udsnit af epitafie med Karine Nielsdatter Tovskov og 3 døtre, som døde som små
Det samlede epitafie indbefatter også ægtefællen og deres 4 sønner
 
548
Udsnit af præstetavlen i Øse Kirke.
Udsnit af præstetavlen i Øse Kirke.
 
549
Vigand Andreas Falbe-Hansen
Vigand Andreas Falbe-Hansen
Billedet er fra 1867. Fotograf Christian Neuhaus (1833-1907).

Billedet er udgivet under Creative Commons frie licens, da copyright er udløbet.
 
550
Vigand Falbe-Hansen
Vigand Falbe-Hansen
Politiets registerblade 1. november 1902
 

    «Forrige «1 ... 7 8 9 10 11 12 Næste»