Billeder


Match 451 til 500 fra 519     » Kun miniaturer    » Lysbilledshow

    «Forrige «1 ... 6 7 8 9 10 11 Næste»

 #   Ikon   Beskrivelse   Knyttet til 
451
Rosenvingehuset i Malmø, Skåne, Sverige
Rosenvingehuset i Malmø, Skåne, Sverige
Rosenvingeska huset ligger på Västergatan 5 i Malmö. Huset uppfördes 1534 (eventuellt tidigare) och är ett av de allra första exemplen på renässans i Skandinavien. På en inskriptionstavla i sten står följande (fritt översatt från plattyska):

” Ack människa, betänk din lott,
Hur Gud av jord dig skapat blott,
Hur döden smyger, tjuven lik,
Och rycker bort både arm och rik.„

Till vänster om texten ses rosen och vingen, vapnet för borgmästaren i Helsingör och Kristian II:s skrivare Mogens Jensen Rosenvinge. Till höger hustrun Anne Pedersdatters sköld med två liljor. Det var Anne som efter sin makes död flyttade till Malmö. Årtalet 1534 anger när hon flyttade in. Plattan kan dock vara något yngre än själva huset. Den nisch som den är inmurad i är nämligen upphuggen i en befintlig mur.

Byggnaden var ursprungligen uppdelad i två identiska lika, men spegelvända lägenheter. Delar man upp gatufasaden i två lika stora delar syns tydligt denna symmetri i de ursprungliga fönster- och dörröppningarna. I bottenvåningen ses två stora valvbågar. Här var från början inrättat handelsbodar med utbyggnader ut i gatan.

I husets bottenvåning finns Malmös bäst bevarade rum från 1500-talet. Vackra väggmålningar visar här på den dåtida prakten i huset. Här finns också Nordens äldsta papperstapet bevarad. Denna är daterad till 1570-talet.

I början av 1950-talet restaurerades huset på ett föredömligt sätt av G&L Beijer.

Kilde: sv.wikipedia.org 
 
452
Runesten i tårnrummet
Runesten i tårnrummet
Runestenen blev fundet i kirkegårdsdiget i 1863. Dens indskrift, der er mangelfuld, tydes således: "(N.N.) gjorde disse kumler(=runer) efter Fain -att(?). Han døde i Svia. Ristede (runer br)oder efter broder. Denne sten skarni((=skal lyse, leve) meget længe)". Svia var en handelsplads på en ø i Mälaren. Stenen stammer fra ca. 900-1050 og er altså samtidig med Ravningbroen og Jellings storhedstid.

Kilde: Egtved sogns brochure om Egtved Kirke 
 
453
Runestenen ved Fjenneslevlille kirke, kaldet Sasserstenen.
Runestenen ved Fjenneslevlille kirke, kaldet Sasserstenen.
: sasur : risþi : stin : an : karþi : bru :
(»Sasser rejste Sten(en) og gjorde Bro(en)«)
Se nærmere under Notater

Foto: Lerdue, som har offentliggjort billedet på WikiMedia Commons og givet tilladelse til at benytte det. 
 
454
Sct.Knud Kirke i Odense
Sct.Knud Kirke i Odense
 
 
455
Sct.Knud Kirke i Odense, med Munke Mølle og Odense A i forgrunden
Sct.Knud Kirke i Odense, med Munke Mølle og Odense A i forgrunden
Fotografi efter akvarel af J.H.T. Hanck. Munke Mølle, Odense Å. I baggrunden ses Sct. Knuds Kirke.
 
 
456
Sct.Knud Kirke, Odense. Farvelagt litografi.
Sct.Knud Kirke, Odense. Farvelagt litografi.
 
 
457
Se skødebrevet omtalt nedenfor
Se skødebrevet omtalt nedenfor
Tak til Claus Rønlev, som bl.a. tilføjer:

Et af seglene skulle være Jep Buchs med et hoved af en buk og et JB aftegnet. Det kan vi desværre ikke se, men vi må da indrømme, at det omkring 550 år gamle pergament og segl er forbavsende godt velbevaret.

William Christensen har i 1929 i sit værk "Repertorium Diplomaticum Regni Danici Mediævalis (Danmarks Breve fra Middelalderen) 1467-1478" tydet og gengivet en del af skødebrevet:

Jeg Lawy Snob Væbner af Brødzgard sælger og skøder hæderlig og velbyrdig Mand Hr. Tellef Rewentlow Ridder "eedh gardhes eye" paa Skowbil Mark i Leborgh Sogn østen fra Leborgh Kirke og "eedh" Enemærkeskov paa den samme Mark, som kaldes Snobbeslundh, og al min Ejendom over al Leborgh Mark og et Byggested "neer" i Drøsdrup og alle mine Gaardes Ejendom og Rettighed over alt Molt Herred for fuldt Værdi, "hwilk" jeg har opbaaret. Medbeseglet af velbyrdige Mænd Anders Joensen af Toffskow, Per Styggi, Jes Tødsen, Iwer Tødsen, Jwrin Smalsted "wepener", Iwer Nielsen, Jep Buck Brødre af Nagbil. Datum Graam fer. 4. infra oct. ascent dni. Jvf. kilde 2 nedenfor. 
 
458
Seeblad våbenskjold
Seeblad våbenskjold
Tak til Finn Holbek, som har givet tilladelse til at benytte billede af våbenskjold
© Dansk Adelsforening © 
 
459
Serenus Gardner med børnene Ina, Rea, Zella og svigerdatter Pansy, gift med Rea
Serenus Gardner med børnene Ina, Rea, Zella og svigerdatter Pansy, gift med Rea
 
 
460
Serenus Gardner, nekrolog i Daily Herald, Utah County, Utah, d. 8. marts 1956
Serenus Gardner, nekrolog i Daily Herald, Utah County, Utah, d. 8. marts 1956
 
 
461
Serenus H. Gardner og hans familie i 1954
Serenus H. Gardner og hans familie i 1954
 
 
462
Serenus H. Gardner, missionærfoto
Serenus H. Gardner, missionærfoto
 
 
463
Side 1 i Alvilda Børres fotoalbum
Side 1 i Alvilda Børres fotoalbum
 
 
464
Side 2 i Alvilda Børres fotoalbum
Side 2 i Alvilda Børres fotoalbum
 
 
465
Side 3 i Alvilda Børres fotoalbum
Side 3 i Alvilda Børres fotoalbum
 
 
466
Side 4 i Alvilda Børres fotoalbum
Side 4 i Alvilda Børres fotoalbum
 
 
467
Side 5 i Alvilda Børres fotoalbum
Side 5 i Alvilda Børres fotoalbum
 
 
468
Side 6 i Alvilda Børres fotoalbum
Side 6 i Alvilda Børres fotoalbum
 
 
469
Side 7 i Alvilda Børres fotoalbum
Side 7 i Alvilda Børres fotoalbum
 
 
470
Side 8 i Alvilda Børres fotoalbum
Side 8 i Alvilda Børres fotoalbum
 
 
471
Sidse Marie Jensdatter
Sidse Marie Jensdatter
Tak til Jette Mejnertsen, som oplyser, at der ikke står navn på billedet, men at det er blevet taget omkring samme tidapunkt som billeder af hendes søn og svigerdatter. 
 
472
Sidse Marie Larsen
Sidse Marie Larsen
 
 
473
Sigismund, Knud Wilhelm og Oscar Erik Julius Schulin
Sigismund, Knud Wilhelm og Oscar Erik Julius Schulin
Billedet er fra bogen Oplevelser fra barndom, ungdom og senere aar, 1864-1924, af Olga Schulin, udg. 1939. Navnene er ikke oplyst.

 
 
474
Simeonskirken i Sjællandsgade på Nørrebro i København. Bygningen til højre er den legendariske kommunale Badeanstalt.
Simeonskirken i Sjællandsgade på Nørrebro i København. Bygningen til højre er den legendariske kommunale Badeanstalt.
Badeanstalten blev lukket af kommunen af sparehensyn i oktober 2010, men er åbnet igen, da bygningen af Kulturarvstyrelsen blev fredet. I foråret 2013 åbnede den private forening Sjællandsgade Bad atter dørene til Sjællandsgadebadet for Københavns borgere. 
 
475
Sorø Klosterkirke
Sorø Klosterkirke
Klosterkomplekset har ligget mellem kirken og Academiets hovedbygning og delvis under den. 
 
476
St. Hans Kirke, Odense. Litografi
St. Hans Kirke, Odense. Litografi
 
 
477
Stevnsgade 12, Nørrebro
Stevnsgade 12, Nørrebro
 
 
478
Stockfleth våbenskjold
Stockfleth våbenskjold
Finn Holbek har venligst givet tilladelse til at benytte våbenskjoldet
© Dansk Adelsforening © 
 
479
Stolen til højre har øverst udskæringen LB 1576, for Laurids Barfod, ejer af Sæding gaard. Hans våben, en bar fod, ses nedenunder i fyldningen.
Stolen til højre har øverst udskæringen LB 1576, for Laurids Barfod, ejer af Sæding gaard. Hans våben, en bar fod, ses nedenunder i fyldningen.
Se i øvrigt notat her på siden. 
 
480
Svaneboligen Fugholm 16 omkring 1900-1910
Svaneboligen Fugholm 16 omkring 1900-1910
5 enker står foran på trappen.

Fotografen er ukendt.

Tak til Byarkivet i Horsens, som venligst har givet tilladelse til at vise billedet her på siden. 
 
481
Svaneboligen Fugholm 16, Horsens, billedet er taget i 1943
Svaneboligen Fugholm 16, Horsens, billedet er taget i 1943
Indgangspartiet med mindepladen og svanen.

”Anno 1631 Lod ædle Mad: ANNA SVANE
Sal: RIIBERS, frelst fra Fienden bygge for
3 Enker Himmeriges Boder og give 100 spec:
Daler hvis redelige Anvendelse ved Præsten
og Øvrigheden har frembragt denne bedre
Bygning i Aaret 1785.”

Tak til Byarkivet i Horsens, som venligst har givet tilladelse til at vise billedet her på siden.

Se mere om Svaneboligen under Notater nedenfor. 
 
482
Svaneboligen i 1990'erne. På dette tidspunkt var Svaneboligen værtshuset Den Hvide Svane
Svaneboligen i 1990'erne. På dette tidspunkt var Svaneboligen værtshuset Den Hvide Svane
Fotograf: Benthe Mikkelsens mand (BM er giver)

Tak til Byarkivet i Horsens, som venligst har givet tilladelse til at vise billedet her på siden 
 
483
Svaneboligen i Fugholm 16
Svaneboligen i Fugholm 16
Ukendt år, men billedet er taget ved juletid, da huset er pyntet med gran. Fotografen er også ukendt.

Tak til Byarkivet i Horsens, som venligst har givet tilladelse til at vise billedet her på siden. 
 
484
Svaning-Riber-Ernst von Baden epitafiet i Horsens Klosterkirke
Svaning-Riber-Ernst von Baden epitafiet i Horsens Klosterkirke
 
 
485
Svend Gøttsche Blumensaadt
Svend Gøttsche Blumensaadt
 
 
486
Sødringholm
Sødringholm
 
 
487
Sødringholm Kirke
Sødringholm Kirke
 
 
488
Søren Eskildsen Graae
Søren Eskildsen Graae
Tak til Eskild Marstrand 
 
489
Søren Jensen Buch, hans to hustruer og i alt 17 børn - 
Epitafium i Ølgod Kirke
Søren Jensen Buch, hans to hustruer og i alt 17 børn - Epitafium i Ølgod Kirke
Billedet er taget under dårlige lysforhold med blitz. Farverne i billedets højre halvdel er derfor ændret med et billedredigeringsprogram, som ikke svarer helt til de originale farver. Den ene søn er klædt i sort, Nationalmuseet skriver følgende i værket Danmarks Kirker:
Når børnene med en enkelt
undtagelse bærer hvide klæder, må det vel
karakterisere dem som døde. Der kan dog også
være en anden grund til, at en enkelt dreng (til
højre, den yngste) skiller sig ud ved sin mørke
dragt, nemlig at han skal fremstille sønnen mag.
Jens Sørensen Ølgod (Zythagotus), der for-
modes at være forfatter til epitafiets latinske
vers.  
 
490
Tegning i Det Kgl. Bibloteks Billedsamling, et udkast til Svaning-Riber-Ernst von Baden epitafiet i Horsens Klosterkirke
Tegning i Det Kgl. Bibloteks Billedsamling, et udkast til Svaning-Riber-Ernst von Baden epitafiet i Horsens Klosterkirke
Tegningen afviger fra det endelige epitafium, da nr. 2 person fra højre er en mand. Det er formentlig Ernst Ernstsen von Baden. I det endelige epitafium er han blevet erstattet af Hans Olufsen Ribers hustru Anna Hansdatter Svanning, som endnu levede på tidspunktet for maleriets udfærdigelse. Det er sandsynligvis hende, som har taget initiativet til epitafiets udfærdigelse. Ernst Ernstsen von Baden er i stedet for blevet placeret helt til venstre. Hvem der var tænkt på som personen her, vides ikke.

Det kgl. bibliotek har på forespørgsel oplyst, at de ikke kender til, hvem personerne på tegningen er.

Tegningen indleder bogen "Efterretninger om Familien Baden" af Dr. J.G. Burman Becker, Kjøbenhavn. E. C. Løsers Bog- og Nodetrykkeri, Store Kjøbmagergade Nr. 26, 1875. Her ses den på Maibrit Badens hjemmeside:
Efterretninger om Familien Baden

Bogen er her som PDF-fil, men uden tegningen:
Efterretninger om Familien Baden

Der er en henvisning til tegningen her i Det Kgl. Biblioteks Billedsamling:
Epitaphium over Borgemesterne Hans Olufsen Riber og Ernst von Baden med Familie 
 
491
Text on back side of family photo January 1922
Text on back side of family photo January 1922
 
 
492
The first N.K Wendelboe Wallpaper and Paint Store on 209 Liberty Street, Warren, Pennsylvania
The first N.K Wendelboe Wallpaper and Paint Store on 209 Liberty Street, Warren, Pennsylvania
From the left: a merchant (Gus) from next door, Nicolai Knud Wendelboe, his daughter Mary J. Wendelboe, a house painter employee of the store
 
 
493
The former N.K. Wendelboe store building 217 Liberty Street, 2005
The former N.K. Wendelboe store building 217 Liberty Street, 2005
Prior to Sanner Office Supply the store was owned by an architectural firm. They renovated the first three floors into offices 
 
494
The new N.K Wendelboe Wallpaper and Paint Store, 217 Liberty Street, Warren, Pennsylvania
The new N.K Wendelboe Wallpaper and Paint Store, 217 Liberty Street, Warren, Pennsylvania
 
 
495
Tingtved Mølle
Tingtved Mølle
Møllen er bygget af Hans Hansen. Svigersønnen Lars Peter Hansen overtager møllen i 1918. Mølleriet ophørt 1940 og møllen fjernet helt omkring 1954. 
 
496
To søstre Hansine og Martha Hansen
To søstre Hansine og Martha Hansen
 
 
497
To søstre Martha og Karen Hansen
To søstre Martha og Karen Hansen
 
 
498
Toften i Tingtved, matr. 10c
Toften i Tingtved, matr. 10c
Christian Hansen overtager arvefæstet på fødegården matr. 10a d. 24/9 1872, tilhørende Løvenborg Gods. Gården var oprindeligt på 47 tdr. land, men 10 tdr. land blev udstykket til broderen Hans Hansen, matr. 5a, "Møllerstedet". Omkring 1900 blev udstykket endnu en parcel på 9 tdr. land, matr. 10b. Den sidste udstykning skete 1912, også 9 tdr. land, matr. 10c, hvor Christian Hansen byggede Toften. Efter Christian Hansen's død overtog datteren Martha Kirstine Hansen og sønnen Hans Mejnert Hansen ejendommen og drev den sammen indtil 1954, hvor de flyttede til Tølløse. Matr. 10a blev solgt i 1912 efter den sidste udstykning til Toften.  
 
499
Toke Ebbesens våben.
Toke Ebbesens våben.
Toke Ebbesens våben på østvæggen i den søndre korsarm. (i Sorø Klosterkirke) Det er et af de få våbenskjolde, der ikke har været ude for restauratorernes hårdhændede behandling gennem tiderne. Jacob Kornerup fandt dem velbevarede, så de fik kun en "lempelig opfriskning", som han skrev efter restaureringen i 1870erne. Efter en akvarel af Kornerup. (teksten til billedet i Thi de var af stor slægt)
 
 
500
Torkildshøj Annexgård
Torkildshøj Annexgård
Andreas Christensen Djurhuus boede som præst med sin familie i Torkildshøj Annexgård, som ikke eksisterer i dag.

Billedet befinder sig i museet i Næs og er en fotografisk gengivelse af det originale maleri, som nu er i privat eje. Kunstneren er den færøske kunstmaler Jógvan Waagstein, 1879-1949.

Tak til Birgit Jacobsen, præstefrue i Næs  
 

    «Forrige «1 ... 6 7 8 9 10 11 Næste»