Billeder


Match 351 til 400 fra 566     » Se Galleri    » Lysbilledshow

    «Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Næste»

 #   Ikon   Beskrivelse   Knyttet til 
351
Lauge Andersen Vedel, hustue Elisabeth Johannesdatter Mauritii og deres 11 børn
Lauge Andersen Vedel, hustue Elisabeth Johannesdatter Mauritii og deres 11 børn
Fra epitafiet i Ribe Domkirke

Tak til livinghistory.dk
 
352
Lauge Steffensen og en søn
Lauge Steffensen og en søn
Fra en af sidefløjene af et trefløjet epitafie i Ribe Domkirke, hvor portrætterne er de ældste bevarede borgerlige epitafieportrætter i Danmark. Indskriften, som ikke findes længere, lød: "Arvingerne lod gravmindet gøre i 1569". Altså 15 år efter forældrenes død. Midterbilledet, et maleri af Opstandelsen, er gået tabt.

Kilder: 1. Festskrift til Astrid Friis, på halvfjerdsårsdagen den 1. august 1963, forlag Rosenkilde og Bagger, artikel Ripensiske Patriciere. Epitafieportrætter fra Renaissancetiden, af Otto Norn
2. Inscriptiones Ripenses, (26), af Peder Terpager, 1702
 
353
Lauge Steffensen og familie. Beskrivelse af epitafieportrættet i Ribe Domkirke.
Lauge Steffensen og familie. Beskrivelse af epitafieportrættet i Ribe Domkirke.
Fra bogen "Festskrift til Astrid Friis", p. 174
 
354
Lauge Steffensen og familie. Epitafium i Ribe Domkirke
Lauge Steffensen og familie. Epitafium i Ribe Domkirke
Billedet findes i bogen "Festskrift til Astrid Friis på halvfjerdsårsdagen d. 1. august 1963", i artiklen Ripensiske Patriciere, Epitafieportrætter fra Renaissancetiden, af Otto Norn, pp. 173-188. Bogen er udgivet af forlaget Rosenkilde og Bagger, som det ikke har været muligt at komme i kontakt med, det synes at være tilfældet, at forlaget ikke længere er aktivt.
 
355
Laura Christine Juhl, Horskærgaard
Laura Christine Juhl, Horskærgaard
Billedet er fra Alvilda Børres fotoalbum, se dette
 
356
Laura Rasmine Larsen
Laura Rasmine Larsen
Fra omkring 1911
 
357
Laura Rasmine Larsen og Kristian Andersen
Laura Rasmine Larsen og Kristian Andersen
Ved barnebarnet Tove Jensen's konfirmation i 1956
 
358
Laurits Hansen
Laurits Hansen
Ved forældrenes guldbryllup i 1920
 
359
Leona Verle og John Clifford Hansen
Leona Verle og John Clifford Hansen
 
360
Lille Kongevej 2, november 2015
Lille Kongevej 2, november 2015
Tak til Claus Bo Jørgensen
 
361
Lille træhund
Lille træhund
Udskåret af Rasmus Mortensen, angiveligt mens han var i tysk fangenskab
 
362
Lille træhund
Lille træhund
Samme træhund som ovenfor, set nedefra
 
363
Lilliefeld våbenskjold
Lilliefeld våbenskjold
Et af blåt og sølv delt skjold, i hvert af felterne en lillie af modsat farve. På hjelmen en krans af 5 vekselvis blå og sølv roser, hvorover et blåt og et sølv vesselhorn

Tak til Finn Holbek, som har givet tilladelse til at benytte billedet
© Dansk Adelsforening ©
 
364
Louise E. Wendelboe 1909
Louise E. Wendelboe 1909
From family photo
 
365
Ludvig Johansen Pouch (til venstre) Anders Pedersen Romdrup, begge ægtefæller til Dorothea Sørensdatter Vedel
Ludvig Johansen Pouch (til venstre) Anders Pedersen Romdrup, begge ægtefæller til Dorothea Sørensdatter Vedel
Del af epitafium i Ribe Domkirke

Tak til livinghistory.dk
 
366
Lundsbakkegaard i Søstrup, som Oluf Valdemar Nielsen og Hansine Hansen ejede fra 1917 til 1953.
Lundsbakkegaard i Søstrup, som Oluf Valdemar Nielsen og Hansine Hansen ejede fra 1917 til 1953.
 
367
Lundsbakkegaard i Søstrup, staldbygningerne.
Lundsbakkegaard i Søstrup, staldbygningerne.
Billedet er taget i 2004.
 
368
Lundsbakkegaard i Søstrup, stuehuset.
Lundsbakkegaard i Søstrup, stuehuset.
Billedet er taget i 2004.
 
369
Lunov våbenskjold
Lunov våbenskjold
Tak til Finn Holbek, som har givet tilladelse til at benytte billedet
© Dansk Adelsforening ©
 
370
Mads Mortensen Morsing, Karen Poulsdatter Barfod og deres lille datter Ane, som døde 12 uger gammel. Epitafium i Øse Kirke
Mads Mortensen Morsing, Karen Poulsdatter Barfod og deres lille datter Ane, som døde 12 uger gammel. Epitafium i Øse Kirke
 
371
Maleriet på Svaning-Riber-Ernst von Baden epitafiet i Horsens Klosterkirke
Maleriet på Svaning-Riber-Ernst von Baden epitafiet i Horsens Klosterkirke
Ifølge Nationalmuseets værk om Horsens Klosterkirke menes personerne at være, set fra venstre:
Ernst Ernstsen von Baden, borgmester i Horsens
Hans Olufsen Riber, borgmester i Horsens
Hans Svaning, mentor for prins Frederik (II), kgl. histograf, professor i retorik
Marine Sørensdatter Klyne [Stage], gift med Hans Svaning
Anna Hansdatter Svanning, gift med Hans Olufsen Riber
Anne Hansdatter Svane, trolovet med Ernst Ernstsen von Baden
Hans Olufsen Riber og Anna Hansdatter Svannings børn foran, set fra venstre:
Hans Hansen Svane, f. 1606
Oluf Hansen Svane, f. ca. 1600
Anders Hansen Svane, f. 1601
Foran farfaderen Hans Svaning de to sønner, der døde som små
Else Hansdatter Riber til højre foran sin mor

Inskriptionen under epitafiet, tydet af Lis Klarskov Jensen:
"Her neden for hviler Erlig oc welforstandige mand S. Hans Oluffsøn Riiber, som var Borgemester i Horsens i 25 Aar oc hensouff i Herren den 2 Augusti Aar 1615. Med sin kære oc G [?] Hustru Anne S. Mester Hans Suane fordum Canick udi Riibe hans Datter [historikeren Hans Svaning, †20. sept. 1584] som oc hensoff i Herren den 9. okt. 1637 oc aflede tilsammen i Deris Ecteskab paa 25 Aars thide 5 Sønner oc 2 Døttre. Herhos hviler oc Erlig oc welforstandige Mand Ernst von Baden som war Borgemester her sammesteds i 30 Aar, som hensoff i Herren den 21. nov. 1656 med sin kiere Hustru Anne forbemeldt S. Hans Ribers Datter som oc hensouff i Herren den ------ Aar 16---- [efter 6. sept. 1660] afflede tilsammen i deris Ecteskab paa Aars thide [o. 41] 4 Sønner oc 1 Datter. Gud giffue Denim ---- Samtligen med alle Christne en Glædelig oc Erefulde opstandelse."

Se under notater for nærmere kommentarer vedrørende identifikationen af personerne på epitafiet.

Se ligeledes tegningen nedenfor, som formodes at være et udkast til udformningen af epitafiet.
 
372
Maren Sophie Larsdatter
Maren Sophie Larsdatter
 
373
Maren Sophie Larsdatter og Christen Jensen
Maren Sophie Larsdatter og Christen Jensen
 
374
Marguerite Wendelboe
Marguerite Wendelboe
 
375
Marguerite Wendelboe
Marguerite Wendelboe
Back side of photo above
 
376
Marguerite Wendelboe 1909
Marguerite Wendelboe 1909
From family photo
 
377
Marguerite Wendelboe as a nurse 1910
Marguerite Wendelboe as a nurse 1910
 
378
Marguerite Wendelboe, back side of photo as a nurse
Marguerite Wendelboe, back side of photo as a nurse
 
379
Marie Cathinka Wendelboe
Marie Cathinka Wendelboe
 
380
Marie Ingmundson
Marie Ingmundson
 
381
Marine Hansdatter Svanings epitafium i Ribe Domkirke 1578. Topstykke med portrætmedailloner. Nederst Anders Sørensen Vedels manuskript til epitafiet.
Marine Hansdatter Svanings epitafium i Ribe Domkirke 1578. Topstykke med portrætmedailloner. Nederst Anders Sørensen Vedels manuskript til epitafiet.
Marine Hansdatter Svanning døde under ægteparrets besøg i Ribe i 1578.
 
382
Marine Sørensdatter Stage
Marine Sørensdatter Stage
Fra Svaning-Riber-Ernst von Baden epitafiet i Horsens Klosterkirke
 
383
Martha Hansen
Martha Hansen
 
384
Martha Hansen ca 1911
Martha Hansen ca 1911
 
385
Martha Kirstine Hansen
Martha Kirstine Hansen
Ved Johanne Nielsen og Hans Hansen's guldbryllup i 1920
 
386
Mary Greve, Fred Overheu og deres børn
Mary Greve, Fred Overheu og deres børn
Billedet er taget ca 1905. Det yngste barn i børneflokken på 10 er endnu ikke født.
 
387
Mary J. Wendelboe
Mary J. Wendelboe
From family photo 1909
 
388
Mary J. Wendelboe
Mary J. Wendelboe
In front of the N.K. Wendelboe Wallpaper and Paint Store
 
389
Mary Kristine Larsen
Mary Kristine Larsen
Billedet er fra omkring 1911
 
390
Mattie Christine Epps
Mattie Christine Epps
 
391
Maturin du Pont
Maturin du Pont
Udsnit af epitafie i Ribe Domkirke
 
392
Mellemgade 24, november 2015
Mellemgade 24, november 2015
Tak til Claus Bo Jørgensen, som har taget billedet i samme vinkel som på det gamle kort, se ovenfor
 
393
Mellemgade 24, november 2015
Mellemgade 24, november 2015
Tak til Claus Bo Jørgensen
 
394
Mern Kirke 1907
Mern Kirke 1907
Billedet er fra en hjemmeside, som ikke længere findes: mern-by.dk/Fotoalbum_1.htm
 
395
Mern Kirke i starten af 1900-tallet
Mern Kirke i starten af 1900-tallet
Billedet er fra en hjemmeside, som ikke længere findes: mern-by.dk/Fotoalbum_1.htm
 
396
Mern Præstegård ca. 1890
Mern Præstegård ca. 1890
Billedet er fra en hjemmeside, som ikke længere findes: mern-by.dk/Fotoalbum_1.htm
 
397
Mette Christiernsdatter og en datter.
Mette Christiernsdatter og en datter.
Fra en af sidefløjene af et trefløjet epitafie i Ribe Domkirke, hvor portrætterne er de ældste bevarede borgerlige epitafieportrætter i Danmark. Indskriften, som ikke findes længere, lød: "Arvingerne lod gravmindet gøre i 1569". Altså 15 år efter forældrenes død. Midterbilledet, et maleri af Opstandelsen, er gået tabt.

Kilder: 1. Festskrift til Astrid Friis, på halvfjerdsårsdagen den 1. august 1963, forlag Rosenkilde og Bagger, artikel Ripensiske Patriciere. Epitafieportrætter fra Renaissancetiden, af Otto Norn
2. Inscriptiones Ripenses, (26), af Peder Terpager, 1702
 
398
Mindesten for Asser Rig Hvide i Mindelunden ved Fjenneslevlille kirke.
Mindesten for Asser Rig Hvide i Mindelunden ved Fjenneslevlille kirke.
Tak til Ruth og Henrik, Kendtes Gravsted, gravsted.dk, for at give tilladelse til at bringe billedet. Foto: va 2014
Se nærmere under Notater
 
399
Mindesten over Jens Pedersen i Kongenshus Mindepark.
Mindesten over Jens Pedersen i Kongenshus Mindepark.
Mindestenen er over de aktive i hedeopdyrkningen fra Egvad Sogn.
 
400
Mindesten på 
Harlan Cemetery
1310 Cyclone Ave
Harlan, Shelby, Iowa
United States
vedrørende Anton Jens Marinus Swensens deltagelse i 1. Verdenskrig
Mindesten på Harlan Cemetery 1310 Cyclone Ave Harlan, Shelby, Iowa United States vedrørende Anton Jens Marinus Swensens deltagelse i 1. Verdenskrig
WAGR = Wagoner during WWI

Fotograf Anne Ryan
Transcriber David Dodd
 

    «Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Næste»