Gravsten


Match 1 til 50 fra 138     » Se Galleri    » Lysbilledshow

    1 2 3 Næste»

 #   Ikon   Beskrivelse   Kirkegård   Status   Knyttet til 
1
Anders Sørensen Vedel
Anders Sørensen Vedel
Mindetavle for Anders Sørensen Vedel opsat i Ribe Domkirke, udført i hvidlig marmor, 180x100 cm, signeret af A. Poulsen 1891. Stenen tager udgangspunkt i Abildgaards tegning af´Vedels nu forsvundne gravsten, men har i stedet for den oprindelige indskrift i midten et portrætrelief af Vedel. (Danmarks Kirker, Ribe Domkirke, p. 581. På p. 640 findes en tegning af den forsvundne gravsten.)

Fotograf Charlotteshj, som har publiceret billedet på Wikimedia Commons under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported licens.
    
2
Anna Oline Meinertsen, gravsten på Nr.Nissum kirkegård
Anna Oline Meinertsen, gravsten på Nr.Nissum kirkegård
Tak til Jette Mejnertsen
    
3
Caroline Ingmundsons og Adam Cavers gravsten
Caroline Ingmundsons og Adam Cavers gravsten
    
4
Christen Olsen, gravsten på Spanish Fork City kirkegård
Christen Olsen, gravsten på Spanish Fork City kirkegård
    
5
Clemen (den yngre) Sørensen, gravsten i Sct.Nicolai Kirke i Vejle
Clemen (den yngre) Sørensen, gravsten i Sct.Nicolai Kirke i Vejle
5) (Fig. 84a-b) o. 1616, over Clement Severinsøn (Clemen Sørensen den yngre) borgmester i Veile og »proviste« (sysselprovst) i Ielling syssel, *1573, hensov i Herren anno den (jf. †lysekrone og †lukkede begravelser), og hans to hustruer Marren Baggisdaater, *1563 i Ribe,der fødte Lavritz Knvdz i Odense tre b[ør]n og C(lement) S(ørensen) fire, †1602, samt E(dele) W(rou), Cathar[ina] Stangnet (jf. †lukkede begravelser), *1592, †16, og (sønnen) Clement Clementsøn, *28. jan. 1616, †29. aug. samme år.247

Webmaster: Der er formentlig tale om en fejl, når der står, at gravstenen er fra 1616. Muligvis er der sket en forveksling af årstal med sønnen Clemen, som er født og død i 1616.
    
6
Dagny Nielsen, gravsten
Dagny Nielsen, gravsten
    
7
Delbillede 1
Delbillede 1
    
8
Delbillede 2
Delbillede 2
    
9
Delbillede 3
Delbillede 3
    
10
Delbillede 4
Delbillede 4
    
11
Den øvre del af gravstenen i Ribe Domkirke for Christen Nielsen Friis og hustru Ingeborg Lauridsdatter Thøgersen
Den øvre del af gravstenen i Ribe Domkirke for Christen Nielsen Friis og hustru Ingeborg Lauridsdatter Thøgersen
63) O. 1653. Christen Nielsen Friis, rektor i Ribe skole ti år, lektor i Ribe og sognepræst i Wester Weedsted kirke 30 år, og kannik i Ribe kapitel i 13 år, †2. marts 1653 i hans alders 69. år, og hustru Ingeborig, borgmester i Ribe Lauritz Thøggersens datter, †31.juli 1631 i hendes alders 39. år, efter 14 års ægteskab velsignet med seks sønner og fire døtre. Han var søn af Niels Griisbeck.

Teksten er fra Nationalmuseets værk om Ribe Domkirke, p. 617
    
12
Det fælles gravsted for søskendeparret Hans Mejnert Hansen og Martha Kirstine Hansen
Det fælles gravsted for søskendeparret Hans Mejnert Hansen og Martha Kirstine Hansen
Gravpladsen er på Tølløse Ny kirkegård, ved siden af gravstedet for Carl Valdemar Olsen og hustru Ingeborg Hansen, samt for hans forældre. Ingeborg Hansen er søster til Hans Mejnert Hansen og Martha Kirstine Hansen
    
13
Dragsted familiegravsted, Gentofte Kirkegård
Dragsted familiegravsted, Gentofte Kirkegård
    
14
Dragsted familiegravsted, Gentofte Kirkegård
Dragsted familiegravsted, Gentofte Kirkegård
    
15
Dragsted familiegravsted, Gentofte Kirkegård
Dragsted familiegravsted, Gentofte Kirkegård
    
16
Edith Plue, gravestone
Edith Plue, gravestone
Oakland Cemetery, Warren, Pennsylvania
    
17
Familiegravstedet for Daniella Jacobine Michelsen og sønnen Dan Davidsen på Assistens kirkegård i København.
Familiegravstedet for Daniella Jacobine Michelsen og sønnen Dan Davidsen på Assistens kirkegård i København.
Gravstedet er placeret i Mindepark-området, gravstedet har nummer F 174.
    
18
Familiegravstedet for Danielle Jacobine Michelsen og hendes søn Dan på Assistens kirkegård i København. Med udsigt ud over kirkegården.
Familiegravstedet for Danielle Jacobine Michelsen og hendes søn Dan på Assistens kirkegård i København. Med udsigt ud over kirkegården.
Familiegravstedet er placeret i Mindepark-området, gravstedet har nummer F 174.
    
19
Familiegravstedet for Danielle Jacobine Michelsen og sønnen Dan Davidsen på Assistens kirkegård i København.
Familiegravstedet for Danielle Jacobine Michelsen og sønnen Dan Davidsen på Assistens kirkegård i København.
Familiegravstedet er placeret i Mindepark-området, gravstedet har nummer F 174.

Korset på Dans gravsted er udarbejdet af faderen, Valdemar Karl Peter Davidsen, som var terrassoarbejder.
    
20
Familiegravstedet på Stenmagle kirkegård
Familiegravstedet på Stenmagle kirkegård
    
21
Frederick Edward Wendelboe Sr., gravestone
Frederick Edward Wendelboe Sr., gravestone
Inscription:
PENNSYLVANIA
CORP CO 1 P.V.I

Oakland Cemetery, Warren, Pennsylvania
    
22
Frederick Edward Wendelboe, Jr., and wife Margaret McCurdy, gravestone
Frederick Edward Wendelboe, Jr., and wife Margaret McCurdy, gravestone
Pine Forest Cemetery, Mount Dora, Florida
    
23
Fællesgrav for 3 brødre Laurits, Niels Christian og Christian Hansen på Søstrup kirkegård
Fællesgrav for 3 brødre Laurits, Niels Christian og Christian Hansen på Søstrup kirkegård
    
24
Gravestone for Alexander A. Wendelboe
Gravestone for Alexander A. Wendelboe
Oakland Cemetery, Warren, Pennsylvania
    
25
Gravsten for Agnes Marian Fredricksen og James Ballantine
Gravsten for Agnes Marian Fredricksen og James Ballantine
    
26
Gravsten for Alys Margaret Hansen og Fritz B. Peterson
Gravsten for Alys Margaret Hansen og Fritz B. Peterson
    
27
Gravsten for Anders Nielsen i Ribe Domkirke
Gravsten for Anders Nielsen i Ribe Domkirke
28) (Fig. 428). O. 1559. Andreas Nicolai
(Anders Nielsen) »fromhedens og de frie kun-
sters studerende«. Søn af Niels Torkildsen41
(jfr. nr. 26). Blåsort kalksten, 203x89 cm, la-
tinsk indskrift med reliefversaler. Midtfeltet
udfyldes af det kartouchefligede Rosenstjerne
(Lihme)-våben med stikhjelm og akantusbladet
hjelmløv. Stærkt nedslidt randskrift, der bry-
des af hjørnecirkler med forkrænkelighedssym-
boler. Det enestående, elegante arbejde synes,
som påpeget af C. A. Jensen at være udført af
en tysk stenmester.
1702 lå stenen i søndre korsarm, og her
fandtes den stadig 1774, da Abildgaard tegnede
den. 1855 lå den i de søndre sideskibe, 1902 i
nordre sideskib; nu placeret op ad vestvæggen i
ydre, søndre sideskib. - Terpager, 1702 s. 82;
Jensen: Gravsten, nr. 285.

P. 599ff i Nationalmuseets værk om Ribe Domkirke

Billede taget i 2014 af Knud Erik Christensen, offentliggjort på WikiTree's hjemmeside, hvor det er tilladt medlemmer at benytte sidens indhold
    
28
Gravsten for Anders Peter Frederiksen, 	
Tekst på gravsten: A.P. Frederiksen
Gravsten for Anders Peter Frederiksen, Tekst på gravsten: A.P. Frederiksen
Død 3. august 1911, 71 år, 2 måneder og 16 dage

Tak til Gordon Faber

Billeder af gravstenen er tilføjet til findagrave.com af Doris Christensen
    
29
Gravsten for Anders Peter Frederiksen, Tekst på gravsten: A.P. Frederiksen
Gravsten for Anders Peter Frederiksen, Tekst på gravsten: A.P. Frederiksen
Død 3. august 1911, 71 år, 2 måneder og 16 dage

Tak til Gordon Faber

Billeder af gravstenen er tilføjet til findagrave.com af Doris Christensen
    
30
Gravsten for Anders Sørensen Klyne, hustru Kirsten Lauridsdatter Thøgersen og Margrethe Andersdatter Klyne i Skt.Kathrine Kirke i Ribe
Gravsten for Anders Sørensen Klyne, hustru Kirsten Lauridsdatter Thøgersen og Margrethe Andersdatter Klyne i Skt.Kathrine Kirke i Ribe
Gravstenen er den højre side af en dobbelt gravsten. Venstre side er gravsten for Anders Sørensen Klynes forældre Søren Jacobsen Stage, Anna Sørensdatter Klyne og Margrethe Andersdatter Klynes ægtefælle Oluf Christian Engelstoft

OG HVILER HER I HERREN ERLIG
MAND ANDERS SØFRENSØN
RAADMAND I RIBE SOM DØDE
AAR MDXCVIII DEN IIII MAI I
HANS ALDERS XLVIII
OG HANS HUSTRO ERLIG QUINDE
KIRSTINE LAVRIIZ TØGERS
DAATER SOM DØDE AAR 1634 DEN 7 OCT.
I HENDIS ALDERS LXXXII.
----------------------------------------------------
MARGARETA ANDERSDATTER KLYN
FØD ANO 1651 DØD ANO 1688.

Kilde: Danmarks Kirker, Skt.Kathrine Kirke, p. 792
    
31
Gravsten for Andrew C. Clausen
Gravsten for Andrew C. Clausen
    
32
Gravsten for Anna Mathilde Haugsted og Herman Godske Trolle på Holmens kirkegård
Gravsten for Anna Mathilde Haugsted og Herman Godske Trolle på Holmens kirkegård
    
33
Gravsten for Anna Vilhelmine Olsen og Jørgen Peter Jørgensen på Tølløse kirkegård
Gravsten for Anna Vilhelmine Olsen og Jørgen Peter Jørgensen på Tølløse kirkegård
    
34
Gravsten for Astrid Ingefrid Jørgensen på Tølløse kirkegård
Gravsten for Astrid Ingefrid Jørgensen på Tølløse kirkegård
    
35
Gravsten for Bagge Jensen i Skt. Katrine Kirke i Ribe
Gravsten for Bagge Jensen i Skt. Katrine Kirke i Ribe
4) (Fig. 95) 1588-89. Bag[ge] Jenssøn, råd-­
mand i [Ri]be, †24. okt. 1578, i sin alders 67.
år ... Resten af gravskriften er forsvundet, men
har formentlig svaret til epitafiets (†nr. 3)....
Ifølge kirkeregnskabet 1588-89
betalte svigersønnen Christen Laugesen 20 rdl.
for pålæggelsen af den »blå ligsten«, formentlig
nær epitafiet (†nr. 3) i midtskibet. Fra 1853 lå
stenen i nordre sideskibs østfag, siden 1932 op-­
stillet ved sydmuren østligst i søndre sideskib

Tekst: Nationalmuseets værk om Skt. Katrine Kirke i Ribe, p. 789
    
36
Gravsten for Carl Christian Olsen og Marie Christine Olsen på Tølløse kirkegård
Gravsten for Carl Christian Olsen og Marie Christine Olsen på Tølløse kirkegård
    
37
Gravsten for Carl Valdemar Olsen og Ingeborg Hansen på Tølløse kirkegård
Gravsten for Carl Valdemar Olsen og Ingeborg Hansen på Tølløse kirkegård
    
38
Gravsten for Chester Arthur og Louise Hansen
Gravsten for Chester Arthur og Louise Hansen
    
39
Gravsten for Christen J. Hansen
Gravsten for Christen J. Hansen
    
40
Gravsten for Christian Meinert Meinertsen og Karen Nielsen
Gravsten for Christian Meinert Meinertsen og Karen Nielsen
    
41
Gravsten for David Hansen og Josephine Elizabeth Westman
Gravsten for David Hansen og Josephine Elizabeth Westman
    
42
Gravsten for Dorothe Frederiksen
Gravsten for Dorothe Frederiksen
Dorthea, wife of Chris J. Hansen
    
43
Gravsten for Dorte Olufsdatter Roed og Hans Jacobsen i Skt. Kathrine kirke i Ribe
Gravsten for Dorte Olufsdatter Roed og Hans Jacobsen i Skt. Kathrine kirke i Ribe
    
44
Gravsten for Ejnar Valdemar og Esther Jørgensen på Tølløse kirkegård
Gravsten for Ejnar Valdemar og Esther Jørgensen på Tølløse kirkegård
    
45
Gravsten for Elda Carolyn Stewart
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.)
    
46
Gravsten for Elva Hansen og George Judd
Gravsten for Elva Hansen og George Judd
    
47
Gravsten for Emory Levern Hansen og Laurel Myrtle Robertson
Gravsten for Emory Levern Hansen og Laurel Myrtle Robertson
    
48
Gravsten for Ethel Elva og Otto Carl Hansen
Gravsten for Ethel Elva og Otto Carl Hansen
    
49
Gravsten for Etna Marie Hansen, Anton J. Swensen og deres tre børn
Gravsten for Etna Marie Hansen, Anton J. Swensen og deres tre børn
    
50
Gravsten for familien Ireland
Gravsten for familien Ireland
    

    1 2 3 Næste»