Dokumenter


Match 1 til 50 fra 280     » Se Galleri

    1 2 3 4 5 ... Næste»

 #   Ikon   Beskrivelse   Knyttet til 
1

 
2
1603 16. Dec. (Koldinghus) Miss. til Casper Markdaner. Hoslagt sendes ham en Supplikats fra Hr. Jens Knudsen, Sognepræst til Skanderup Kirke i Koldinghus Len...
1603 16. Dec. (Koldinghus) Miss. til Casper Markdaner. Hoslagt sendes ham en Supplikats fra Hr. Jens Knudsen, Sognepræst til Skanderup Kirke i Koldinghus Len...
 
3
1764 17/2 kgl. konfirmation på et af ham og hans hustru Johanne Michelsdatter Ravn 1/12 1763 oprettet testamente. Ingen livsarvinger.
1764 17/2 kgl. konfirmation på et af ham og hans hustru Johanne Michelsdatter Ravn 1/12 1763 oprettet testamente. Ingen livsarvinger.
 
4
28. august 1761 fik enken Johanne Nielsdatter Kolding bevilling på, at hendes datter og søn skulle have lige arvelod.
28. august 1761 fik enken Johanne Nielsdatter Kolding bevilling på, at hendes datter og søn skulle have lige arvelod.
Ved det gensidige testamente oprettet d. 23. april 1728 fik hun bevilling på at kunne sidde i uskiftet bo og efterfølgende skifte med samfrænder, altså børn, børnebørn og disses ægtefæller.

Arkivalieronline, skifter, Ringkjøbing Amt Skifteprotokol for Lundenæs og Bøvling amter, 1726 B - 1730 B, opslag 134f, folio 445a og 445b
 
5
A. Kerr Vincent, draft registration 1942
A. Kerr Vincent, draft registration 1942
 
6
A. Kerr Vincent, draft registration 5. juni 1917
A. Kerr Vincent, draft registration 5. juni 1917
 
7
Abigael Lauridsdatter Hindsholm
Abigael Lauridsdatter Hindsholm
Eget skifte 1. marts 1732
 
8
Anders Lang bliver skilt fra sin første hustru Anne Marie Wandborg 23. september 1815
Anders Lang bliver skilt fra sin første hustru Anne Marie Wandborg 23. september 1815
 
9
Anders Nielsen Qvistgaard og Pernille Marie Qvistgaards børn
Anders Nielsen Qvistgaard og Pernille Marie Qvistgaards børn
 
10
Anders Nielsen Wendelboe, Hans Andersen Wendelboe, Anders Hansen Wendelboe, Nicolai Adolf Wendelboe, Niels Carl Viggo Wendelboe
Anders Nielsen Wendelboe, Hans Andersen Wendelboe, Anders Hansen Wendelboe, Nicolai Adolf Wendelboe, Niels Carl Viggo Wendelboe
Side 1
 
11
Anders Nielsen Wendelboe, Hans Andersen Wendelboe, Anders Hansen Wendelboe, Nicolai Adolf Wendelboe, Niels Carl Viggo Wendelboe
Anders Nielsen Wendelboe, Hans Andersen Wendelboe, Anders Hansen Wendelboe, Nicolai Adolf Wendelboe, Niels Carl Viggo Wendelboe
Side 2
 
12
Anna Dorthe Gjødesdatter og Søren Nielsen Lunds børn
Anna Dorthe Gjødesdatter og Søren Nielsen Lunds børn
 
13
Anna Gyde Rasch ansøger d. 27. oktober 1758 Rentekammeret om at måtte beholde sin mands embede, da hun har 4 uopfødte børn
Anna Gyde Rasch ansøger d. 27. oktober 1758 Rentekammeret om at måtte beholde sin mands embede, da hun har 4 uopfødte børn
Hun vil lade embedet passe af en habil mand, som p.gr.a. af hendes mands svaghed et helt år havde opvartet sygehuset.
 
14
Anna Hansdatter Svanning oprettter 3 boliger for fattige enker i Fugholm, Horsens
Anna Hansdatter Svanning oprettter 3 boliger for fattige enker i Fugholm, Horsens
Kilde: Blade af Horsens Historie, Træk af Horsens By-Krønike gennem 500 Aar. Under Redaktion af Carl Th. Jørgensen. Udgivet af Horsens Byraad 1942, p. 93
 
15
Anna Jørgensdatter Mule
Anna Jørgensdatter Mule
Mandtal 1672, Neder Kvarter, Odense
 
16
Anna Lujas dåb i Sct.Knud Kirke
Anna Lujas dåb i Sct.Knud Kirke
Brandts kirkebogsuddrag
 
17
Anna Nielsdatter Vandel Terpager og ægtefælle Niels Knudsen donerer 200 rdl. til de fattige i Ribe
Anna Nielsdatter Vandel Terpager og ægtefælle Niels Knudsen donerer 200 rdl. til de fattige i Ribe
Tekst på Nygaards seddel:
Terpagger, Anne Nielsdatter. 1711 16/2 fik hun kgl. konfirmation på en af hendes afg. mand Niels Knudsen i Ribe 5/8 1706 bestemt gave til de fattige sst. på 200 rdl.
(Jy. Reg.24.24) (nr. 30)
 
18
Arvinger efter Christoffer Pedersen Baggesen
Arvinger efter Christoffer Pedersen Baggesen
Jens Pedersen Nørholm, gift med Mette Harder Fischer, halvsøster
Laurs Andersen er Laurids Andersen Meldgård, søn af søsteren Kirsten Marie Lauridsdatter Baggesen og Anders Lauridsen Meldgård
Clemen Fischer, halvbror
Niels Lauridsen Worm, halvbror
 
19
Arvinger efter Hans Mule
Arvinger efter Hans Mule
Uddrag fra Odense Tingbog 1606, Wads sedler
 
20
Avisartikel om ildebranden på Lundsbakkegaard 11. marts 1928
Det vides ikke, i hvilken avis artiklen er bragt.
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.)
 
21
Avisartikel om ildebranden på Lundsbakkegaard 11. marts 1928
Fortsættelse
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.)
 
22
Avisomtale 11. januar 1958 forud for Hansine Hansens 70 års fødselsdag 15. januar
Det vides ikke, i hvilken avis omtalen er bragt
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.)
 
23
Bagge Lauridsen Suur, rådmand i Ålborg
Bagge Lauridsen Suur, rådmand i Ålborg
Fra bogen Personal-historiske Notitser om Embeds- og Bestillingsmænd i Ålborg i Fortid og Nutid, samlede af E. Tauber ; supplerede og fortsatte fra 1847 af A. H. Nielsen ; udgivet af Det Jydske Historisk-Topografiske Selskab, 1879-1890, p. 141, online på familiesporet.dk/bogopslag/embeds/index1.html
 
24
Bagge Lauridsen Suur, rådmand i Ålborg
Bagge Lauridsen Suur, rådmand i Ålborg
Fra bogen Personal-historiske Notitser om Embeds- og Bestillingsmænd i Ålborg i Fortid og Nutid, samlede af E. Tauber ; supplerede og fortsatte fra 1847 af A. H. Nielsen ; udgivet af Det Jydske Historisk-Topografiske Selskab, 1879-1890, p. 142, online på familiesporet.dk/bogopslag/embeds/index1.html
 
25
Bagsiden af 10 kroners kvittering
Bagsiden af 10 kroners kvittering
Bagsiden af 10 kroners kvitteringen med underskrift af lokalkredsens ledelse og revisor. Kredsen havde åbenbart konto i Brørup Bank, hvor man kunne få kvitteringen ombyttet til "Kongelig mønt".
Her kan man se navne, som også har haft forbindelse med andre pengeinstittutter i Brørup

Kopien er venligst fremsendt af Vilhelm Schmidt
 
26
Bagsiden af brevkort fra Hansine Hansen til hendes søster Ingeborg Hansen
Se foregående dokument
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.)
 
27
Barbara Mikkelsdatter Møller og Niels Hansen Mule
Barbara Mikkelsdatter Møller og Niels Hansen Mule
2 sedler hos Wad, side 1: Dom ved Odense Byting 20. august 1627. Fortsættes på næste seddel.
 
28
Barbara Mikkelsdatter Møller og Niels Hansen Mule
Barbara Mikkelsdatter Møller og Niels Hansen Mule
Side 2, fortsat
 
29
Barbara Mikkelsdatter Møller underskriver skøde d. 16. marts 1643 i Odense ved salg af en del jorder ved Assens til Jørgen Brahe.
Barbara Mikkelsdatter Møller underskriver skøde d. 16. marts 1643 i Odense ved salg af en del jorder ved Assens til Jørgen Brahe.
Desuden underskriver sønnerne Mikkel og Jens Nielsen Mule, som har (adels)våben i deres segl, og svigersønnen Jørgen Jørgensen Falster, som har bomærke i sit segl.
 
30
Barbara Mogensdatter Rosenvinge og Jørgen Hansen Mule, deres 7 børn
Barbara Mogensdatter Rosenvinge og Jørgen Hansen Mule, deres 7 børn
Wads sedler
 
31
Begravelser i Sct.Knud Kirke for familien Blanchenborg
Begravelser i Sct.Knud Kirke for familien Blanchenborg
Wads sedler. som refererer til Brandts Kirkebogsuddrag

Seddel 1
 
32
Begravelser i Sct.Knud Kirke for familien Blanchenborg
Begravelser i Sct.Knud Kirke for familien Blanchenborg
Wads sedler, som refererer til Brandts Kirkebogsuddrag

Seddel 2
 
33
Begyndelsen af Christen Jensen Djurhuus' Curriculum Vitae, levnedsbeskrivelse, som han skrev i 1737 i forbindelse med hans udnævnelse som kapellan for Østerø præstegæld.
Begyndelsen af Christen Jensen Djurhuus' Curriculum Vitae, levnedsbeskrivelse, som han skrev i 1737 i forbindelse med hans udnævnelse som kapellan for Østerø præstegæld.
Se den fulde tekst i noterne her på siden.
Tak til Hanus Kamban, som har givet tilladelse til at bringe uddrag fra hans bog J.H.O.Djurhuus, en litterær biografi.
Der henvises til kilde 1 nederst på siden her.
 
34
Beretning om Thomas Faber, da han med sin snescooter fór vild, og hvordan han overlevede
Beretning om Thomas Faber, da han med sin snescooter fór vild, og hvordan han overlevede
 
35
Betaling for Anders Brylles begravelse d. 23. februar 1743
Betaling for Anders Brylles begravelse d. 23. februar 1743
 
36
Betaling for Anders Ladefogeds begravelse i Vor Frue sogn d. 23. maj 1716
Betaling for Anders Ladefogeds begravelse i Vor Frue sogn d. 23. maj 1716
 
37
Betaling for begravelse for Jacob handskemager d. 11. juni 1716, Vor Frue sogn
Betaling for begravelse for Jacob handskemager d. 11. juni 1716, Vor Frue sogn
 
38
Bevaringskriterier for gravmonumenter på Assistens Kirkegård i København.
Bevaringskriterier for gravmonumenter på Assistens Kirkegård i København.
 
39
Birgitte Luja
Birgitte Luja
Dåb i Brandts kirkebogsuddrag
 
40
Blanchenborg
Blanchenborg
Odense Tingbog 1681-83, 340 vo.
Raadmand Peder Blanchenborg kalder Hr. Jacob Ludvigsen i Horne sin Hustrus Fader

Wads sedler
 
41
Borch
Borch
Anders Andersen og ægtefælle Karen Hansdatter, søn Lars Andersen g.m. Karen Jørgensdatter og søn Niels Andersen Borch, g.m. Ingeborg Cathrine Nielsdatter Borch. De er fætter og kusine.
Niels Andersen Borch(bror til Anders Andersen) og Maren Hansdatter Rasch, forældre til Ingeborg Cathrine Nielsdatter Borch
Hans Cabbel, Ingeborg Cathrine Nielsdatter Borchs 2. ægtefælle
Niels Nielsen Borch, søn af Niels Andersen Borch og Maren Hansdatter Rasch
Karen Jørgensdatters far Jørgen Andersen
 
42
Borgerne i Horsens klager i 1651 til Kongen over Oluf Hansens Svanes embedsførelse
Borgerne i Horsens klager i 1651 til Kongen over Oluf Hansens Svanes embedsførelse
Kilde: Horsens gennem tiderne, af Sv. Aage Bay, 1953, i kommission hos Thiems Boghandel, Horsens, p. 41
 
43
Brandts kirkebogsuddrag, Vor Frue Sogn, folio 49
Brandts kirkebogsuddrag, Vor Frue Sogn, folio 49
 
44
Brev fra Hansine og Oluf Nielsen til Hansines søster Ingeborg Hansen i Faarevejle
Fortsættelse, se foregående dokument
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.)
 
45
Brev fra Hansine og Oluf Nielsen til Hansines søster Ingeborg Hansen i Faarevejle.
Ingeborg Hansen og hendes mand Valdemar Olsen ejer en købmandsbutik der. Brevet er skrevet kort efter Hansine og Oluf Nielsens bryllup 26. april 1912.
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.)
 
46
Brevkort, forsiden, fra Hansine Hansen til hendes søster Ingeborg Hansen, som sammen med sin mand Valdemar Olsen driver Hotel Lammefjord, Faarevejle Stationsby i Nordsjælland
Kortet er skrevet 16. juli 1928
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.)
 
47
Brørup Marchen, forfattet af Carl Christian Haugsted
Brørup Marchen, forfattet af Carl Christian Haugsted
Offentliggjort i Brørup-Borgeren tirsdag d. 25. april 1933.

Tak til Vilhelm Schmidt, som venligst har fremsendt kopi af bladet
 
48
Børn af Vibeke Jensdatter Baggesen og Andreas Hansen Mahler
Børn af Vibeke Jensdatter Baggesen og Andreas Hansen Mahler
Nygaards sedler, dokument nr. 1
 
49
Børn af Vibeke Jensdatter Baggesen og Andreas Hansen Mahler
Børn af Vibeke Jensdatter Baggesen og Andreas Hansen Mahler
Nygaards sedler, dokument nr. 2
 
50
Carl Gotholt Wendelboe fik d. 22. marts 1837 tilladelse til at udstykke sin gård i Korning
Carl Gotholt Wendelboe fik d. 22. marts 1837 tilladelse til at udstykke sin gård i Korning
 

    1 2 3 4 5 ... Næste»