Billeder


Match 201 til 250 fra 621     » Se Galleri    » Lysbilledshow

    «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13» Næste»

 #   Ikon   Beskrivelse   Knyttet til 
201
Epitafium i Ølgod Kirke over Søren Jensen Buch, hans to ægtefæller og i alt 17 børn
Epitafium i Ølgod Kirke over Søren Jensen Buch, hans to ægtefæller og i alt 17 børn
Billedet er en kopi fra en ukendt bog, limet på et stykke pap, fundet på et loppemarked i Næstelsø ved Næstved af Karen Marie Jensen, som venligst har fremsendt det.
 
202
Epitafium over Jens Lauridsen Baggesen og hustru Susanne Pedersdatter Vedel i Ribe Domkirke
Epitafium over Jens Lauridsen Baggesen og hustru Susanne Pedersdatter Vedel i Ribe Domkirke
18) O. 1703-04. Sat over Jens Lavridsen Bag-
gesen, råd- og handelsmand i Ribe, »af den
ældgamle Bagge Sønners Stamme sammesteds
Barnefød« 19. nov. 1650, døde 10. marts 1702
og »Ofverlefvede Udi Eenlig Enckestand« Su-
sanne Pedersdatter Wedel, fire sønners og syv
døtres moder, gift i 22 år. Hans »Effterlefven-
de« har ladet »dette oprette«. Meget lang ro
sende indskrift samt vers »Stat Wandrings-
Mand« etc. underskrevet: p.m. pos. C. M.
Worm.31 I hængestykket: »Psalm. CXIX v.
56.« Epitaf af sandsten, (hængestykket af træ),
ialt 385x205 cm, gravskrift i storfeltet og vers i
postamentet med fordybet fraktur (Worms
navn dog kursiv), den religiøse indskrift i hæn-
gestykket malet gylden fraktur på sort bag
grund.

Kilde til teksten er Nationalmuseets værk om Ribe Domkirke, p. 570
 
203
Epitafium over Mette Christensdatter og hendes to ægtemænd i Ribe Domkirke
Epitafium over Mette Christensdatter og hendes to ægtemænd i Ribe Domkirke
Jørgen Pedersen står til venstre, Karsten Tønnesen i midten.

"11) (Fig. 382-85, 394). O. 1650-51. Salig Iør-
gen Pedersen, slotsskriver på Riberhus, †27.
juli 1650 49 år og Carsten Thønnisen, slotsskri-
ver sammesteds, †(26. april) 16(67 51) år samt
»deris Kierre Hustru« Mette Christens Datter,
†(12. aug.) 16(59 55) år. Indskrift med (sekun-
dær) gylden fraktur. To sortmalede kvadre på
postamentbjælken har med langt yngre, hvid
skriveskrift: 1. »Jørgen Pedersen Slotsskriver,
død 1650« og 2. »Carsten Tønnesen, Borgeme-
ster, død 1667, med Begges Hustru« (sml.
Terpager 1702, s. 32). De med parantes ind-
rammede data må være sekundært indføjede,
idet teksten viser, at epitafiet er opsat, medens
Karsten Tønnesen var slotsskriver, og det var
han kun 1650-51.20"

Teksten er fra Nationalmuseets værk om Ribe Domkirke, p. 560
 
204
Erna Helene Hansen
Erna Helene Hansen
Ved bedsteforældrene Johanne Nielsen og Hans Hansen's guldbryllup i 1920
 
205
Ernst Ernstsen von Baden
Ernst Ernstsen von Baden
Fra Svaning-Riber-Ernst von Baden epitafiet i Horsens Klosterkirke.
 
206
Ernst Harry Hansen
Ernst Harry Hansen
Ved bedsteforældrene Johanne Nielsen og Hans Hansen's guldbryllup i 1920
 
207
Et billede fra Der Kräutergarten på¨Skt.Petri kirkegård
Et billede fra Der Kräutergarten på¨Skt.Petri kirkegård
Tak til Jørgen Thue Pedersen
 
208
Et gammelt billede fra Mogenstrup
Et gammelt billede fra Mogenstrup
I forgrunden Blanksø, som hørte til Blanksøgård. Gården ses ikke på billedet.

Tak til Jette Mejnertsen
 
209
Et tidligt billede af Svaneboligen, Fugholm 16 i Horsens. Årstallet kendes ikke.
Et tidligt billede af Svaneboligen, Fugholm 16 i Horsens. Årstallet kendes ikke.
Tak til Byarkivet i Horsens, som venligst har givet tilladelse til at vise billedet her på siden.

 
210
Familiebillede fra Peder Nielsen og Johanne Marie Olsens diamantbryllup d. 27. december 1933.
Familiebillede fra Peder Nielsen og Johanne Marie Olsens diamantbryllup d. 27. december 1933.
Billedet er taget i storstuen på Lundsbakkegaard, ejet af sønnen Oluf Valdemar Nielsen og hans hustru Hansine Hansen.
 
211
Familiebillede på Himmelbjerget i 1899
Familiebillede på Himmelbjerget i 1899
Fra venstre Hans Christian Rasmussen, Johanne Nielsine Haas, siddende Jacobine Theodora Lassen, Ellen Theodora, Oscar Meinert. Til højre søster til Johanne Nielsine Haas og hendes mand(Bang). Bagerst to brødre til Johanne Nielsine Haas.
 
212
Familiebillede, Josephine Hansen, Serenus Gardner og deres børn
Familiebillede, Josephine Hansen, Serenus Gardner og deres børn
 
213
Familien Blumensaadt
Familien Blumensaadt
Billedet er taget bag ved fabrikken i 1899.
Stående fra venstre:
Knud Erik Blumensaadt, Svend Gøttsche Blumensaadt, Nicolai Niemann Blumensaadt, Else Marguerite Blumensaadt, Birgitte Laurenze Andrea "Musse" Lass, Ellen Kirstine Blumensaadt, Axel Eugene Blumensaadt, Ingeborg Emilie Blumensaadt, Niels Nicolai Blumensaadt.
Siddende fra venstre:
Karen Marie Birgitte Blumensaadt, Niels Christian Blumensaadt, Betty Marie Cathinka Blumensaadt
 
214
Familien Hansen 1923
Familien Hansen 1923
Hele familien er samlet i forbindelse med Frederik Valdemars første Danmarks-besøg, efter at han udvandrede til USA i 1908. Fra venstre: Niels Herman, Hans Christian, Hans, Frederik Valdemar, Jacob, Johanne, Jens Hjalmar, Laurits og Julie
 
215
Familien Hansen foran matr. 10a i Tingved, hvor 3 generationer har boet.
Familien Hansen foran matr. 10a i Tingved, hvor 3 generationer har boet.
Billedet er fra 1904.
Fra venstre: Christian Hansen og Ane Kirstine Christensen.
Bag hækken: Hans Mejnert og Lars Peter Hansen
Foran hækken: Hansine, Martha Kirstine, Karen Kirstine og Ingeborg Hansen
 
216
Familien Hansen, Tingtved
Familien Hansen, Tingtved
Stående øverst fra venstre: Lars Peter Hansen, Ingeborg Hansen
Siddende fra venstre: Ane Kirstine Christensen med Karen Hansen på skødet, Martha Hansen, Hansine Hansen, Christian Hansen
Forrest: Hans Mejnert Hansen

Omkring 1894
 
217
Feltergården i Viskinge, matr.nr. 6
Feltergården i Viskinge, matr.nr. 6
Tak til Jette Mejnertsen
 
218
Florence June Wariner
Florence June Wariner
 
219
Foersom Mølle, 1479-1781
Foersom Mølle, 1479-1781
1781: Mølleren Peder Christensen, som ejer 2/3 af møllen, og Jacob Christensen, Tarm Mølle, og Ane Hansdatter, Styg, som ejer 1/3, sælger møllen til møller og ungkarl Jens Pedersen.

Uddrag fra folderen "Vandmøller - Ringkøbing Amtskommune", hvoraf 4 sider omhandler Foersom Mølle. Den omtalte Jens Pedersen er Peder Christensens søn.

Jvf.; Jep Poulsen, født ca(?) 1696 i Tarm i Egvad sogn, fæstegmd., afhænder 7.11.1761 2/3 af Foersum mølle til Enevold Simonsen Borch i Odense. (Se oplysninger fra hammerum-herred i notaterne.) Enevold Simonsen Borch (Helt) er Johanne Simonsdatters bror.
 
220
Foersom Mølle, 1803-1843
Foersom Mølle, 1803-1843
1839; Peder Jensen - søn af Jens Pedersen - overtager møllen og sætter en ombygning i gang.
1843: Peder Jensen dør, og konen bliver siddende i uskiftet bo. I 1859 overtager sønnen Jens Pedersen Foersom Mølle. Han tager fat på et omfattende opdyrkningsarbejde, anlægger en vandingsseng, planter træer og udvider gården ved køb af jord.

Uddrag fra folderen "Vandmøller - Ringkøbing Amtskommune", hvoraf 4 sider omhandler Foersom Mølle.
 
221
Foersom Mølle, 1871-1884
Foersom Mølle, 1871-1884
1884: Sønnen Peder Jensen overtager møllen, og den gamle møller, Jens "Møl", flytter ned på "Mølgaard" hos en datter.

Uddrag fra folderen "Vandmøller - Ringkøbing Amtskommune", hvoraf 4 sider omhandler Foersom Mølle.
 
222
Foersom Mølle, 1920-1945
Foersom Mølle, 1920-1945
I Peder Jensens tid opstår der i perioden frem til 1920 en lille vejby ved Foersom Mølle med smed, en købmand og et missionshus.
1945: Møllen ophører.

Uddrag fra folderen "Vandmøller - Ringkøbing Amtskommune", hvoraf 4 sider omhandler Foersom Mølle.
 
223
Fortegnelse over personer, som deltog i landsarkivar Wads afskedsfest på Grand Hotel i Odense
Fortegnelse over personer, som deltog i landsarkivar Wads afskedsfest på Grand Hotel i Odense
 
224
Fra venstre Ludvig Johansen Pouch, Anders Pedersen Romdrup og begges ægtefælle Dorothea Sørensdatter Vedel. Epitafium i Ribe Domkirke
Fra venstre Ludvig Johansen Pouch, Anders Pedersen Romdrup og begges ægtefælle Dorothea Sørensdatter Vedel. Epitafium i Ribe Domkirke
Tak til livinghistory.dk
 
225
Frederick Edward Wendelboe Sr. and family January 1922
Frederick Edward Wendelboe Sr. and family January 1922
From left Frederick Edward Wendelboe Sr., Nicolai Plue Wendelboe, Frederick Edward Wendelboe Jr., Delford U. Wendelboe, Edith Plue
 
226
Frederick Edward Wendelboe Sr. January 1922
Frederick Edward Wendelboe Sr. January 1922
From family photo
 
227
Frederick Edward Wendelboe, Jr., 1922
Frederick Edward Wendelboe, Jr., 1922
From a family photo
 
228
Frederick Edward Wendelboe, Sr.
Frederick Edward Wendelboe, Sr.
From family photo
 
229
Frederick Edward Wendelboe, Sr., on his 12 year birthday the 15th of Oct. 1888
Frederick Edward Wendelboe, Sr., on his 12 year birthday the 15th of Oct. 1888
Frederick Edward Wendelboe, Sr., is surrounded by his siblings, John and Louise behind him, next to him Mary to the left and Rose to the right
 
230
Frederik Valdemar Hansen
Frederik Valdemar Hansen
Ved hans Danmarks-besøg fra USA i 1923
 
231
Frimærke, motiv af bygden Nes i Vágur sogn på øen Suðuroy, Færøerne. Kunstner Ruth Smith.
Frimærke, motiv af bygden Nes i Vágur sogn på øen Suðuroy, Færøerne. Kunstner Ruth Smith.
 
232
Fru Inge og Asser Rig skænker Vorherre en guldring og en kirke.
Fru Inge og Asser Rig skænker Vorherre en guldring og en kirke.
"Det såkaldte Stifterbillede, det ældst kendte i Danmark, er malet på triumfvæggen i Fjenneslev Kirke. Her gengivet efter akvarel af Schulz". (teksten til billedet i Thi de var af stor slægt)
 
233
Frøken Vilhelmine Møller, fadder til Oline Kristine Larsen
Frøken Vilhelmine Møller, fadder til Oline Kristine Larsen
Vilhelmine Møller ses til højre.

Tak til Hanne, som har sendt billedet
 
234
Fønss - våbenskjold (coat of arms)
Fønss - våbenskjold (coat of arms)
Tak til Finn Holbek, som har givet tilladelse til at bringe våbenskjoldet.
 
235
Galen (Hvide) våbenskjold
Galen (Hvide) våbenskjold
Tak til Finn Holbek, som har givet tilladelse til at benytte billedet
© Dansk Adelsforening ©
 
236
Garr Gardner
Garr Gardner
 
237
Gathue Farmhouse, gården Gate i 1890
Gathue Farmhouse, gården Gate i 1890
 
238
Gerda Johanne Hansen
Gerda Johanne Hansen
Ved bedsteforældrenes guldbryllup i 1920
 
239
Gravsten for Elmer A. Gardner
Gravsten for Elmer A. Gardner
 
240
Gravsten over herredsfoged Bertel Jensen Krogh i Bølling
Gravsten over herredsfoged Bertel Jensen Krogh i Bølling
Gravstenen er placeret i midtergangen
 
241
Guldsmed Surel, Vestergade 41, Odense
Guldsmed Surel, Vestergade 41, Odense
 
242
Gården Gate i Rygge
Gården Gate i Rygge
Billedet er taget i 2011 fra 25 meters højde. GeoEye, Google
 
243
Gårdinteriør fra Rasmus Holbecks gård, Nørregade 69
Gårdinteriør fra Rasmus Holbecks gård, Nørregade 69
 
244
Hal Gardner
Hal Gardner
 
245
Hanne Nielsen og Hans Larsen
Hanne Nielsen og Hans Larsen
Billedet er ifølge Gordon Faber fra ca 1911
 
246
Hans Christian Hansen
Hans Christian Hansen
Ved forældrenes guldbryllup i 1920
 
247
Hans Hansen
Hans Hansen
Ved guldbrylluppet i 1920
 
248
Hans Hansen
Hans Hansen
 
249
Hans Holbek's navn på Krigsmindemærket på Fredericia kirkegård
Hans Holbek's navn på Krigsmindemærket på Fredericia kirkegård
Tak til Finn Holbek
 
250
Hans Jensen Vandel og de to sønner. Del af epitafium i Ribe Domkirke
Hans Jensen Vandel og de to sønner. Del af epitafium i Ribe Domkirke
Tak til livinghistory.dk
 

    «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13» Næste»