Dokumenter


Match 151 til 200 fra 280     » Se Galleri

    «Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»

 #   Ikon   Beskrivelse   Knyttet til 
151
Karen Luja
Karen Luja
Dåb i Sct.Knud Kirke
 
152
Karen Nielsdatter og Jep Pedersen Eenholms børn
Karen Nielsdatter og Jep Pedersen Eenholms børn
 
153
Kgl. bevilling som bartskær og kirurg 15/10 1729 i Varde samt Skads, Vester, Øster og Nørre Herreder
Kgl. bevilling som bartskær og kirurg 15/10 1729 i Varde samt Skads, Vester, Øster og Nørre Herreder
Jyske Registre, 27.730, nr. 204
 
154
Kgl. konfirmation på testamente 5/5 1749
Kgl. konfirmation på testamente 5/5 1749
 
155
Kgl. ægteskabsbevilling 15/1 1745
Kgl. ægteskabsbevilling 15/1 1745
 
156
Knud Madsen Liim
Knud Madsen Liim
Håndskriftsamlingen, T.Baumgartens samling, se kilde S4304
 
157
Knud Wendelboe Breede, Karen Mathisen, Peter Wilhelm Breede og Claus Breede, immigration til Canada via USA
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.)
 
158
Konfirmationssang ved Dagny Nielsens konfirmation d, 30. september 1934.
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.)
 
159
Kongelig bevilling til nyt testamente d. 2. juli 1773.
Kongelig bevilling til nyt testamente d. 2. juli 1773.
Testamentet er oprettet af Hans Rhoed i anledning af, at hans broderdatter Ane Marie Rhoed er død d. 5. februar 1773. I det oprindelige testamente var både hun og ægtefællen Johanne Michelsdatter Rauns broderdatter Birthe Margrethe Hansdatter begunstigede. Hans Rhoed betalte 400 RD som medgift ved sidstnævntes vielse med præsten i Vindum Andreas Høyer.

Ane Marie Rhoed og Birthe Margrethe Hansdatter var plejebørn af Hans Rhoed og Johanne Michelsdatter Raun.

Teksten fortsætter på næste seddel.
 
160
Kongelig bevilling til nyt testamente d. 2. juli 1773.
Kongelig bevilling til nyt testamente d. 2. juli 1773.
Denne seddel er en fortsættelse af den foregående seddel.
 
161
Kort fra Karen Hansen til søsteren Hansine Hansen, som bor og arbejder på Højskolehjemmet i Faarevejle
Forsiden af kortet, se foregående dokument
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.)
 
162
Kort fra Karen Hansen til søsteren Hansine Hansen, som bor og arbejder på Højskolehjemmet i Faarevejle. Dette drives af hendes søster Ingeborg Hansen og dennes mand Valdemar Olsen.
Kortet er skrevet 21. februar 1911
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.)
 
163
Lambert Ibsen forpligtes til at vedligeholde Ydermøllen, som tidligere ejedes af hans farfar, Christian Nielsen Kremer.
Lambert Ibsen forpligtes til at vedligeholde Ydermøllen, som tidligere ejedes af hans farfar, Christian Nielsen Kremer.
Danske Magazin, 4. hæfte, 2. bind, p. 186
 
164
Lars Helbech, testimonium, Ålborg Katedralskole
Lars Helbech, testimonium, Ålborg Katedralskole
Lars Helbech begyndte på skolen som 11-årig. Han underholdes af et stipendium fra skolen.

side 1
 
165
Lars Helbech, testimonium, Ålborg Katedralskole
Lars Helbech, testimonium, Ålborg Katedralskole
side 2
 
166
Lars Wendelboe Hersom, testimonium, Ålborg Katedralskole
Lars Wendelboe Hersom, testimonium, Ålborg Katedralskole
side 1
 
167
Lars Wendelboe Hersom, testimonium, Ålborg Katedralskole
Lars Wendelboe Hersom, testimonium, Ålborg Katedralskole
side 2
 
168
Lars Wendelboe Hersom, testimonium, Ålborg Katedralskole
Lars Wendelboe Hersom, testimonium, Ålborg Katedralskole
side 3
 
169
Laurids Baggesen og Mette Jensdatters børn
Laurids Baggesen og Mette Jensdatters børn
 
170
Laurids Baggesen og Mette Jensdatters børn
Laurids Baggesen og Mette Jensdatters børn
Fortsættelse af ovenstående dokument
 
171
Laurids Lauridsen Suur, rådmand i Ålborg
Laurids Lauridsen Suur, rådmand i Ålborg
Fra bogen Personal-historiske Notitser om Embeds- og Bestillingsmænd i Ålborg i Fortid og Nutid, samlede af E. Tauber ; supplerede og fortsatte fra 1847 af A. H. Nielsen ; udgivet af Det Jydske Historisk-Topografiske Selskab, 1879-1890, p. 132, online på familiesporet.dk/bogopslag/embeds/index1.html
 
172
Laurids Madsen Wendelboe
Laurids Madsen Wendelboe
En sporadisk levnedsbeskrivelse på grundlag af Danmarks Kirker (udg. af Nationalmuseet), Aarhus borgerskabsprotokol, Aarhus Domkirkes regnskaber (1715-1753), Mandtal over Aarhuus Byes verdslige Indbyggere 1729 og Smedenes Ligfærds Laugs protokol i Aarhus (1685-1738)

Side 1
 
173
Laurids Madsen Wendelboe
Laurids Madsen Wendelboe
En sporadisk levnedsbeskrivelse på grundlag af Danmarks Kirker (udg. af Nationalmuseet), Aarhus borgerskabsprotokol, Aarhus Domkirkes regnskaber (1715-1753), Mandtal over Aarhuus Byes verdslige Indbyggere 1729 og Smedenes Ligfærds Laugs protokol i Aarhus (1685-1738)

Side 2
 
174
Laurids Madsen Wendelboe
Laurids Madsen Wendelboe
En sporadisk levnedsbeskrivelse på grundlag af Danmarks Kirker (udg. af Nationalmuseet), Aarhus borgerskabsprotokol, Aarhus Domkirkes regnskaber (1715-1753), Mandtal over Aarhuus Byes verdslige Indbyggere 1729 og Smedenes Ligfærds Laugs protokol i Aarhus (1685-1738)

Side 3
 
175
Laurids Pedersen Baggesen erhverver 9. novemer 1729 udestedet 'Heetofte' i Tistrup sogn
Laurids Pedersen Baggesen erhverver 9. novemer 1729 udestedet "Heetofte" i Tistrup sogn
 
176
Laurits Luja
Laurits Luja
Dåb i Sct.Knud Kirke
 
177
Laurs Uhrmager
Laurs Uhrmager
"Nærer sig af Haandteringen, er ellers en meget fattig Mand."
 
178
Laurs Uhrmager
Laurs Uhrmager
Laurids Madsen Wendelboe's skatteansættelse. Det ses, at han betaler væsentligt mindre end de to andre borgere synlige på dokumentet.
 
179
Liber Daticus 1775, originale udgave
Liber Daticus 1775, originale udgave
Embedsbog for Ølgod sogn - forsiden

Embedsbogen er skrevet af Ude Sørensen Haar, sognepræst for Ølgod sogn og provst for Østerherred 1742-1789.

Nedenstående er udvalgte sider fra bogen.
 
180
Litteraturliste, Embeds- og Bestillingsmænd i Aarhus
Litteraturliste, Embeds- og Bestillingsmænd i Aarhus
 
181
Livsbrev 9. april 1608 vedrørende brug af den jord, der hører til den gård, hvor Søren Poulsen Kolding bor. Han kan overtage jorden, når Ursula Caspersdatter dør. Hun var enke efter Mads Knudsen Buch.
Livsbrev 9. april 1608 vedrørende brug af den jord, der hører til den gård, hvor Søren Poulsen Kolding bor. Han kan overtage jorden, når Ursula Caspersdatter dør. Hun var enke efter Mads Knudsen Buch.
Kilde: Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre forhold, i uddrag, udgivet ved L. Laursen af Rigsarkivet, 1603-1608, København, 1915, p. 664
 
182
Louise E. Wendelboe and A. Kerr Vincent, marriage license
Louise E. Wendelboe and A. Kerr Vincent, marriage license
 
183
Mads Pedersen Fridsch og hustru Sofie Dorthe Andreasdatter Bruuns børn
Mads Pedersen Fridsch og hustru Sofie Dorthe Andreasdatter Bruuns børn
Dokument 1
 
184
Mads Pedersen Fridsch og hustru Sofie Dorthe Andreasdatter Bruuns børn
Mads Pedersen Fridsch og hustru Sofie Dorthe Andreasdatter Bruuns børn
Dokument 2
 
185
Mandtal Odense 1672
Mandtal Odense 1672
Barbra, sl. M. Jørgen Jørgensens, 53
Hendes søster Mette Mule, 63
1 Datter Anne Christine Jørgensdatter, 18
1 Tjenestepige, Maren Rasmusdatter, 20
 
186
Mandtal over de indbyggere i Aarhus, som i 1729 skulle betale skat.
Mandtal over de indbyggere i Aarhus, som i 1729 skulle betale skat.
 
187
Marcus Mule
Marcus Mule
Ifølge Graabrødre Kirkes regnskabsbog er der ringet for Marcus Mule's lig d. 12. marts 1626. Ifølge kæmnerregnskaber er der ringet med stormklokker over ham 1626 lige efter St. Peders dag
 
188
Maren Christensdatter Friis dør 13. maj 1697, 70 år minus 9 dage, altså er hun født 22. maj 1627
Maren Christensdatter Friis dør 13. maj 1697, 70 år minus 9 dage, altså er hun født 22. maj 1627
 
189
Maren Hansdatter's ægtefælle Henrik Jørgensen Rosenvinge får en uægte søn Mathias Henriksen Rosenvinge med Mette Jensdatter Mule.
Maren Hansdatter's ægtefælle Henrik Jørgensen Rosenvinge får en uægte søn Mathias Henriksen Rosenvinge med Mette Jensdatter Mule.
Maren Hansdatter ...."rejste til Kbhvn., faldt på Knæ for Kongen og udvirkede ham Naade, hun blev endog Dus-Søster med den, som hendes Mand havde besovet og levede vel med hende"
 
190
Margaretha Unrau, nekrolog
Margaretha Unrau, nekrolog
Tak til William Dahlem
 
191
Marguerite Wendelboe and Hyatt Regester, marriage license
Marguerite Wendelboe and Hyatt Regester, marriage license
 
192
Marie Petrea Olsen flytter fra København tilbage til forældrene i Fårevejle i januar 1919
Marie Petrea Olsen flytter fra København tilbage til forældrene i Fårevejle i januar 1919
 
193
Matr. 1a i Marup
Matr. 1a i Marup
Tak til Tølløse Lokalarkiv og Jette Mejnertsen
 
194
Maturin Casparsen Sirich, ægtefælle og børn ved folketællingen 1801
Maturin Casparsen Sirich, ægtefælle og børn ved folketællingen 1801
Søvighuse i Ovtrup sogn
 
195
Mette Lauridsdatter Kotte og Mule adelsvåben
Mette Lauridsdatter Kotte og Mule adelsvåben
Mule adelsvåben i Odense på et hus, som tilhørte sønnen Claus Mule samt på et stolestade i Vor Frue Kirke, som ligeledes tilhørte ham.
En beskrivelse af Mette Lauridsdatter Kotte.
 
196
Michel Handskemager.
Michel Handskemager.
Der er betalt for begravelsen d. 28. juli 1710
 
197
Mikkel Degn i Dreslette blev regnet for at være en klog mand.
Mikkel Degn i Dreslette blev regnet for at være en klog mand.
Side 13 i artikel fra tidsskriftet Vestfynsk Hjemstavn 1936.
 
198
Mikkel Degn i Dreslette blev regnet for at være en klog mand.
Mikkel Degn i Dreslette blev regnet for at være en klog mand.
Side 14 i artikel fra tidsskriftet Vestfynsk Hjemstavn 1936.
 
199
Mikkel Hansen
Mikkel Hansen
Vielse med Karen Clausdatter Mule, samt dødsdato, Wads sedler
 
200
Missiv til Albert Friis's arvinger 1. juni 1608
Missiv til Albert Friis's arvinger 1. juni 1608
Missivet starter på nederste linje på side 696. Se missivets tekst under Noter til Jens Sørensen Ølgod og henvisning i kilde 5 til missiv af 17. juli 1589, som kan ses online
 

    «Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»