Albummer


Match 1 til 11 fra 11

   

 #   Ikon   Beskrivelse   # elementer   Knyttet til 
1
Alvilda Børres fortoalbum
Alvilda Børres fortoalbum
 
 
2
Anders Sørensen Vedel, bronzebuste i Vedels Anlæg i Ribe, Dagmargade 16
Anders Sørensen Vedel, bronzebuste i Vedels Anlæg i Ribe, Dagmargade 16
Busten er udført af billedhuggeren A.Paulsen. Den bliver indviet d. 15. juni 1902. På forsiden er der et broncerelief, som viser Vedel stående hos Kansleren Johan Friis, der sidder fordybet i et historisk dokument, nedenunder står: DEN UNGE VEDEL HOS DEN GAMLE KANSLER JOHAN FRIIS. "Længere nede paa Fodstykket findes indsat en Bronce- medaillon med det Bomærke, som Vedel i sin Tid havde anbragt over Indgangen til sin Bolig paa Liljebjerget. Det indeholder i tre Felter et Røgelsealter, en blomst- rende Urt og en Cirkel i Form af en Slange, der bider sig selv i Halen, samt de tre Bogstaver D, S og T. Figurerne ere Sindbilleder henholdsvis paa Gudfrygtig- heden, Sundheden og Tiden, og de tre Bogstaver ere Begyndelsesbogstaverne til tre latinske Deviser1), til hvilke Sindbillederne skulle hentyde. Note 1) Disse ere: Deum sancte timet«; Sanitatem tuere diligenter og Tempus dispensa sapienter — eller i Gengivelse paa Dansk: »Nær en hellig Frygt for Gud«, 'Vogt Sundheden med Omhu« og »Hold skønsomt Hus med Tiden«" På de to sider er anført Anders Sørensen Vedels fødsels- og dødsdato. På bagsiden af soklen står: Krist signe hver Dannesvend Som baade med Mund og Haand Uden Skemt og Tant med Flid og Tro Vil tjene sit Fædreneland Verset er det Vers, hvormed Vedel sluttede sin Gengivelse af Folkevisen om Niels Ebbesen i sin »Et Hundrede udvaalde danske Viser« Kilde til teksten er i alt væsentligt hentet fra Overlærer Øllgaards artikel "Anders Sørensen Vedels Mindesmærke i Ribe" i tidsskriftet Fra Ribe Amt 1903, tidsskrift.dk 
 
3
Egtved Kirke
Egtved Kirke
 
 
4 Nulevende
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
63   
5
Hans Svaning og Marine Sørensdatter Stages gravsten i Ribe Domkirke
Hans Svaning og Marine Sørensdatter Stages gravsten i Ribe Domkirke
36) (Fig. 430). O. 1600. Hans Svaning »for­dom kong Frederic den II højlovelig ihukom­melse hans tugtemester i 13 år og siden dom­degn, kannik i Ribe domkirke og Danmarckis riges historicus 31 år, døde (20. september) 1584 i hans alders 81. år, og hustru, borgmester i Ribe Søren Iacobsøn (Stage’s) datter Marine, †4.juli 1615 i hendes alders 76. år. De avlede sammen seks sønner og ni døtre Tekst fra Nationalmuseets værk om Ribe Domkirke, p. 603 
 
6
Liber Daticus, Ølgod sogn, 1775
Liber Daticus, Ølgod sogn, 1775
Embedsbog for Ølgod sogn, skrevet af Ude Sørensen Haar, sognepræst for Ølgod sogn og provst for Østerherred 1742-1789 
11   
7
Løveapoteket i Odense, Lotzes gård
Løveapoteket i Odense, Lotzes gård
Tak til Odense Bys Museer, som venligst har givet tilladelse til at bringe billederne her på siden 
 
8
Løveapoteket i Odense, Lotzes have
Løveapoteket i Odense, Lotzes have
Tak til Odense Bys Museer, som venligst har givet tilladelse til at bringe billederne her på siden 
 
9
Nicolai Knud Wendelboe, Sr., passport documents
Nicolai Knud Wendelboe, Sr., passport documents
 
 
10
Næs, Østerø, Færøerne
Næs, Østerø, Færøerne
Næs Gl. og Ny Kirke, den gl. og den ny præstegård 
13   
11
Ølgod Kirke
Ølgod Kirke
Interiøret domineres af det efterreformatoriske træinventar fra årtierne o. 1600. Altertavlen, opsat 1596 af præsten Søren Jensen, er et sjældent fint højrenæssancearbejde, hvis originale *malerier – vistnok af Lauritz Andersen Riber – er i Ølgod Museum sammen med to høje *spirprydelser fra sidestykkerne Kilde: Danmarks Kirker, bd. XIX, Ribe Amt, Ølgod Kirke, p. 1530