Albummer


Match 1 til 8 fra 8

   

 #   Ikon   Beskrivelse   # elementer   Knyttet til 
1
Alvilda Børres fortoalbum
Alvilda Børres fortoalbum
 
 
2
Egtved Kirke
Egtved Kirke
 
 
3 Nulevende
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
63   
4
Hans Svaning og Marine Sørensdatter Stages gravsten i Ribe Domkirke
Hans Svaning og Marine Sørensdatter Stages gravsten i Ribe Domkirke
36) (Fig. 430). O. 1600. Hans Svaning »for­dom kong Frederic den II højlovelig ihukom­melse hans tugtemester i 13 år og siden dom­degn, kannik i Ribe domkirke og Danmarckis riges historicus 31 år, døde (20. september) 1584 i hans alders 81. år, og hustru, borgmester i Ribe Søren Iacobsøn (Stage’s) datter Marine, †4.juli 1615 i hendes alders 76. år. De avlede sammen seks sønner og ni døtre Tekst fra Nationalmuseets værk om Ribe Domkirke, p. 603 
 
5
Liber Daticus, Ølgod sogn, 1775
Liber Daticus, Ølgod sogn, 1775
Embedsbog for Ølgod sogn, skrevet af Ude Sørensen Haar, sognepræst for Ølgod sogn og provst for Østerherred 1742-1789 
11   
6
Nicolai Knud Wendelboe, Sr., passport documents
Nicolai Knud Wendelboe, Sr., passport documents
 
 
7
Næs, Østerø, Færøerne
Næs, Østerø, Færøerne
Næs Gl. og Ny Kirke, den gl. og den ny præstegård 
13   
8
Ølgod Kirke
Ølgod Kirke
Interiøret domineres af det efterreformatoriske træinventar fra årtierne o. 1600. Altertavlen, opsat 1596 af præsten Søren Jensen, er et sjældent fint højrenæssancearbejde, hvis originale *malerier – vistnok af Lauritz Andersen Riber – er i Ølgod Museum sammen med to høje *spirprydelser fra sidestykkerne Kilde: Danmarks Kirker, bd. XIX, Ribe Amt, Ølgod Kirke, p. 1530