S.V. Wiberg: En almindelig dansk Præstehistorie. Den hempelske Boghandel, 1870Kildeoplysninger