Hans Mortensen Friis

Mand 1651 - 1708  (56 år)


Personlige oplysninger    |    Notater    |    Kilder    |    Alle    |    PDF

 • Navn Hans Mortensen Friis 
  Født 21 maj 1651  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1, 2
  Døbt 23 maj 1651  Ribe Domkirke Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1
  Køn Mand 
  Beskæftigelse 1670 student i Ribe, 1672 cand.theol., 22. april 1675 adjunctus et successor i Vilslev og Hunderup, 1679 sognepræst dér. 24. oktober 1694 ordineret til provst i Gjørding Herred, 8. november 1699 tillige i Malt Herred  [3
  Død 29 apr. 1708  Vilslev, Gjørding Find alle personer med begivenheder på dette sted  [4
  Begravet 2 maj 1708  Vilslev kgd. Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2
  Person-ID I1087  Djurhuus-Wendelboe-Meinertsen-Nielsen
  Sidst ændret 12 feb. 2016 

  Far Morten Lassen Hillerup,   f. Hillerup Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Mor Ingeborg Christensdatter Friis,   f. feb. 1621, Ribe Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 10 mar. 1705, Ribe Domsogn, Ribe, Ribe Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder ~ 84 år) 
  Gift 31 okt. 1647  Ribe Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3, 5
  Familie-ID F1871  Gruppeskema  |  Familie Tavle

  Familie Else Baggesdatter Suur,   f. 22 sep. 1657, København Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 14 maj 1716, Vilslev, Gjørding Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 58 år) 
  Gift 29 sep. 1673  [2, 4
  Notater 
  • 12 sønner og 5 døtre. Alle børnene er nævnt hos Erik Brejl
   [6, 7, 8]
  Børn 
  +1. Else Hansdatter Friis,   f. 1674, Vilslev Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. ca. 13 dec. 1742, Vilslev, Gørding, Ribe Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 68 år)
  +2. Morten Hansen Friis,   f. 26 dec. 1677, Vilslev Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 20 mar. 1703, Thorstrup Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 25 år)
   3. Cecilie Hansdatter Friis,   f. 1698, Vilslev, Gjørding Find alle personer med begivenheder på dette sted
  Sidst ændret 30 mar. 2018 
  Familie-ID F1868  Gruppeskema  |  Familie Tavle

 • Notater 
  • 9. Hr. Hans Mortensen Friis, født i Ribe 1651
   d. 21. Maj; hans Fader var Borgmester Morten Lassen
   Hillerup, hans Moder Ingerborg Christens Daatter 2), en
   Datter af Hr. Mag. Christen Friis, Lektor ibidem, efter
   hvilken han saa vel som hans øvrige Søskende maa have
   faaet det Tilnavn Friis i Steden for Hillerup efter Faderen

   1) 10. Søndag efter Trinitatis.

   2) Wiberg kalder hende urigtigt Jngeborg Andersdatter.

   Digitized by
   Google

   46

   selv. Han gik i Riber Skole, hvorfra han deponerede
   1670 i sin Alders 19 Aar, tog Attestats imod Aaret 1672,
   blev kaldet 1675 d. 22. April til Vilslev og Hunderup
   og ordineret 1676 Dom. Quasimodo Gen. af Biskop Dr.
   Kragelund; blev 1694 beskikket til Provst over Giørding
   Herred og dertil indsat i Varde Landemode af Biskop og
   Dr. A. Anchersen d. 24. Okt. og siden 1699 tillige Provst
   over Malt Herred, kom i Ægteskab 1673 paa Mikkelsdag
   med Else Baggesdatter, en Datter af Bagge Laursen, for-
   dum Raadmand i Aalborg, med hvilken han i 35 Aars
   Ægteskab avlede 17 Børn. Samme hans Hustru over-
   levede ham siden i 8 Aar og blev efter Mandens Død
   her i Præstegaarden hos sin Datter Else Friis, som kom
   i Ægteskab med hans Successor Hr. Christen Barckman
   indtil • hendes Død anno 1716, og har jeg fundet en Af-
   skrift af den Inskription, som blev gjort paa Pladen af
   hendes Ligkiste, af følgende Indhold : »Det dødelige, den
   udødelige Sjæl har efterladt sig, af dydbaarne og Gud
   elskende Matrone, nu Salig hos Gud Else Bagges Daatter,
   fød i Kiøbenhaun 8 Dage før Mikkelsdag 1657, opfød fra
   3. Aar udi Ribe indtil 16. hos sin Mormoder Ide Grefve,
   Raadmand og Tolder Sal. Hr. Gasten Olufsens, kom i
   Ægteskab med Velærv. og Højlærde Hr. Hans Mort.
   Friis 1673, med hvem hun udi 35 Aars kiærlige Om-
   gængelse var Moder til 17 Børn, 12 Sønner og 5 Døttre,
   en ret Enke i 8 Aar og 4 Dage, hensov efter 59 Aars
   Liv d. 14. Maji 1716, venter en ærefuld Opstandelse,
   her nu Huilen.« Af dette Epigramma kan ses, at Hr.
   Hans Friis maa have været 3 Aar gift, førend han kom
   her til Vilslev, thi han, som kom i Ægteskab 1673, kom
   ej til Brødet førend 1676, ja jeg finder et andet Sted
   under hans egen Haand, at han samme Tid alene til-
   traadte Embedet som Kapellan og først 3 Aar derefter
   1679, da hans Antecessor ved Døden afgik, blev virkelig

   Digitized by
   Google

   47

   Sognepraest her ved Stedet. Bemeldte Hr. Hans Friis har haft
   en Broder Lauritz Friis, Byfoged i Ribe, nok en Broder
   Christen Friis, Præst til Torstrup og Horne Menigheder
   og Provst over Øster Herred her i Stiftet; hvilken sidste
   døde 1695. Om flere Søskende vides ingen tilforladelig
   Efterretning. Af hans Børn maa nogle være fødte, førend
   han kom her til Vilslev, andre dødfødte eller forsømte
   at anføres her i Kirkebogen, hvor jeg alene finder, at
   ham blev født i. en Søn Bagge, anno 1683 i), 2- En Søn
   Hans anno 1686, som siden blev Præst til Grimstrup og
   Aarre Sogne i Skads Herred, 3. en Søn Marturin anno
   1687, som blev verdslig og var siden Foged paa Steens-
   gaard i Fyen, 4. en Søn Christen anno 1688, 5. en Søn
   Lauritz 1692 2), 6. en Søn Casten 1693, som siden blev
   Præst til Astrup, Rostrup og Stor-Arden samt Provst over
   Hindsted Herred udi Viborg Stift og er først for nogle
   faa Aar siden ved Døden afgangen, 7. en Søn Mathias
   1695, 8. en Søn Friderich 1696, som døde i sin Barn-
   dom, 12 Aar gammel, 9. en Datter Cæcilie 1698, 10. en
   Søn Friderich 1700. Foruden disse 10 Børn, som alene
   i Kirkebogen findes anførte, vides saa meget, at han har
   haft en Datter Cicilia, som 1696 kom i Ægteskab med
   Rasmus Hansen Roager udi Skive, hvis Bryllup stod i
   Vilslev Præstegaard d. 10. Juni; nok en Datter Ingeborg,
   som skal have været den ældste og kom i Ægteskab med
   Hr. Iver Gregersen, Sognepræst til Aastrup og Starup
   her i Giørding Herred, og havde Bryllup d. 29. Novb.
   1699. Ligeledes en Datter Ide, som siden kom i Ægte-
   skab med Jens Lafrensen paa Aisbroe i Hunderup Sogn
   og døde anno 1756 i sin Alders 76 Aar. Iligemaade en
   Datter Else, som kom i Ægteskab med hans Successor

   1) Blev Præst i Ulkebøl.

   2) Blev Præst i Ørre og Sinding.

   Digitized by
   Google

   48

   Hr. Christen Barckman og døde 1742 i December Maa-
   ned.1) Anno 1708 døde ofte bemeldte Hr. Hans Friis
   og blev begravet d. 2. Maj i sin Alders 57 Aar, efter at
   han havde været Præst i Kaldet udi 32 Aar


   1) Desuden nævner Wiberg en Søn Morten, der blev Præst i Torstrup og Horne.

   Webmaster: Se også under Niels Hansen Griisbech i Lengnick slægtstavler
   [2]
  • No 1330. Vilslev (St. Nicolai K.) og fra 1672 Hunderup,
   Gjørding Herred, Ribe Amt og Stift

   9. 22/4 1675**, o. 3/4 76, Hans Mortensen Friis, f. Ribe 21/5 50; (Bdr. t. Christen M. F. i Thorstrup-H.); F. M. Larsen Hillerup, Bgmstr.; M. Ingeborg Christensdtr. Friis af V. Vedsted; St. Ribe 70; C. 72; Pr. o. 24/10 94; tillige i Malt Herred 8/11 99; ~ 27/2 el. 29/9 73 Else Baggesdtr. Suur, f. Kbh. 57, † 14/5 16; (Sstr. t. Ide B. S. ~ A. S. Brandt i Veien-L.); F. B. Lauritsen Suur, siden Rdmd. i Aalbg.; M. Margrethe Carstensdtr.; 12 S., 5 D.; see Etm.; Laurits H. F. i Ørre-H.; Morten H. F. i Thorstrup-H.; I. G. Krabbe i Aastrup-S.; Hans H. F. i Grimstrup-Aa.; Carsten H. F. i Astrup-R.-A.; Bagge H. F. i Ulkebøl; (Anders C. F. i Brøndum-H.); [† 29/4 1708; opførte sig ei altfor vel; fik 28/7 73 efterladt sin Leiermaalsforseelse med Else Baggesdtr. og Bevill. paa at være fri for aabenbare Skrifte].

   OD-RFR, bd. 2, s. 197; Nygaards sedler: Lejermål.

   OD-RFR Ole Degn: Rig og fattig i Ribe. Økonomiske og sociale forhold i Ribe-samfundet 1560-1660. Bd. I og II. udg. af Jysk Selskab for Historie, Universitetsforlaget i Aarhus 1981.
   [9]

 • Kilder 
  1. [S3104] Kirkebøger AO, Ribe Domsogn, Ribe, Ribe, 1623-1700, opslag 249.

  2. [S3946] Sognepræst Knud Langs Optegnelser om Vilslev og Hunderup Sogne. Meddelt af cand. theol. J.B. Høyer. Trykt i Aarhus Stiftsbogtrykkeri 1904-05, Samlinger til jydsk Historie og Topografi, rk.3, bind IV, p 38 ff.

  3. [S3103] Mouritz Trap Friis' forfædre og efterslægt, 1549-1911, Familierne Friis fra Marslev og fra Kjølstrup, redaktør Hauch-Fausbøll, p. 8.

  4. [S1882] S.V. Wiberg: En almindelig dansk Præstehistorie, Den hempelske Boghandel, 1870, Vilslev-Hunderup sogn.

  5. [S1878] Livet i Ribe 1560-1700 i samtidiges optegnelser. Skrifter / udgivet af Jysk Selskab for Historie 25, af Ole Degn (1971), p. 159.

  6. [S3761] Personal-historiske Notitser om Embeds- og Bestillingsmænd i Ålborg i Fortid og Nutid, samlede af E. Tauber ; supplerede og fortsatte fra 1847 af A. H. Nielsen ; udgivet af Det Jydske Historisk-Topografiske Selskab, 1879-1890, familiesporet.dk/bogopslag/embeds/index1.html, p. 141-142.

  7. [S2286] wiberg-net.dk, No 1330. Vilslev (St. Nicolai K.) og fra 1672 Hunderup, Gjørding Herred, Ribe Amt og Stift.

  8. [S4132] Uddrag af Ribe Stift, Bispeembedet, Præsteindberetninger til biskop J. Bloch, 1666-1669, herred A - G, C 4-772, v/Erik Brejl, brejl.dk/blochA.html#runer, Vilslev og Hunderup sogne .

  9. [S2286] wiberg-net.dk.