Kilder


Match 4101 til 4150 fra 4157

      «Forrige «1 ... 79 80 81 82 83 84 Næste»


   Kilde-ID   Titel, Forfatter 
4101 S2084 rosekamp.dk/danske_sagfoerere
 
4102 S2117 rosekamp.dk/DBL_All/DBL_6_text.pdf, Dansk Biografisk Leksikon
 
4103 S2108 rosekamp.dk/kbb_74_ALL/D_text.pdf, Kraks Blå Bog 1974, vedr, svigersønnen Esben Dragsted
 
4104 S2923 rosekamp.dk/kbb_74_ALL/S.htm#SAABYE Svend
 
4105 S2002 rosekamp.dk/Kraks_BB_1957/f.htm#FOSS Holger Eigil kommandør
 
4106 S2937 rosekamp.dk/Weilbach
 
4107 S2087 runeberg.org/blaabog/1988reg/0019.html
 
4108 S2294 Samlingen af vielser i danske landsogne på rigsarkivet.
 
4109 S545 Se note
 
4110 S1154 sfj.dk/forstandere.php?sid=4
 
4111 S3168 Sjællands Stifts Degnehistorie, Et bidrag til de svundne Aarhundreders Personal- og Kulturhistorie, udarbejdet efter Kirkebøger og Arkivdokumenter, af Anders Petersen, Kjøbenhavn, N.C.Roms Forlagsforretning, 1899, genoptrykt 1991 af Historisk Samfund for Præstø Amt
 
4112 S998 Skifte efter Ellen Gregersdatter i Blinkbjerg i Oddum sogn. 24.10.1750, fol.70B.
 
4113 S2313 Skifte efter hans faster Kirsten Christensdatter Bindesbøl
 
4114 S2256 Skifte efter Mette Madsdatter Wendelboe
 
4115 S1785 Skifte efter Mette Madsdatter Wendelboe i 1751.
 
4116 S2259 Skifte Odense 21. september 1751 efter Mette Madsdatter Wendelboe
 
4117 S754 skifte september 1695
 
4118 S1840 Skiftebogen for Hundborg Herred, se note
 
4119 S2298 Skiftet efter forældrene, Kerteminde 21. november 1782
 
4120 S2553 skippere.dk v/Erik Boysen
 
4121 S751 Skiønne efterretninger, Provst Bøghs Beskrivelse af Kerteminde og Bjerge Herred 1770 v/Birgit Bjerre Jensen
 
4122 S1780 skramsoe.com/aner/
 
4123 S2981 slaegtogdata.dk/forum/index.php/topic,4013.0.html
 
4124 S2873 Slagelse Byfoged, bog 713, Erhvervsarkivet, Aarhus
 
4125 S1784 slektsforskning.com
 
4126 S2297 Slægten Fog, H.R. Hiort-Lorenzen, 2. udgave, 1906
 
4127 S490 Slægten Heilmann, en Samling Levnetsbeskrivelser, udarbejdede af Gerhard Heilmann, trykt Manuskript udgivet 1893
 
4128 S530 Slægten Krag fra Mesinge af E.Juel Hansen, Personalhistorisk Tidsskrift, 1929, 9.række, 2.bind, p.101-121
 
4129 S337 Slægten Møhl fra Kerteminde af E.Juel-Hansen, Personalhistorisk Tidsskrift, 12. række, 3.bind, 1949, p. 34-41
 
4130 S559 Slægten Resen/Reesen - fra Resen sogn, Skodborg herred, Ringkøbing amt, af Mary Windfeldt Kaiser, Dansk Historisk Håndbogsforlag, 1978, p. 71
 
4131 S819 Slægten Wilhjelm i Danmark af E.Wilhjelm, 2. udgave, 1973
 
4132 S1877 Slægter af Frede Terkelsen, 1961, kap. 1, Enevold Terkelsens slægt, Slægtens ældste led, Jacob Stage, Hans Svaning m.fl.
 
4133 S1714 Slægtstavler for Erik Reinert Nielsen, nogn.dk
 
4134 S1542 Social Security Index, Genealogy Bank
 
4135 S3361 som er oplyst på http://www.hammerweb.dk/1989.htm. Denne kilde henviser til en stamtavle over slægten Bjørn (Ursin) forfattet af præstehistorikeren, pastor Aage Dahl, nu i Rigsarkivet.
 
4136 S1002 Stamtavle over den fra Simon Sørensen, Lundsby, Aadum Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkjøbing Amt, Jylland nedstammende Slægt Borch, samlet og udgivet af Thorgeir Borch, Skien, 1907
 
4137 S2023 Stamtavle over familien Dragsted/Dragstedt af Ove Dragsted, 1966-67
 
4138 S2338 Stamtavle over familien Haugsted af H.Grandjean, 1906
 
4139 S1889 stamtavle.barfod-barfoed.dk
 
4140 S1776 Studenter ved Københavns Universitet 1479-1880, af H. Friis-Petersen, mikrokort, 1978
 
4141 S2064 Søren Roed Dragsted - var han Knagsted? af Ove Dragsted, 1971
 
4142 S2067 terpet9830.dk/jegind.htm
 
4143 S1557 The Sumberg Family of Texas, FamilyTreeMaker.genealogy.com
 
4144 S2193 Tom Smidth, smidths.dk
 
4145 S892 tom.brondsted.dk
 
4146 S1337 tom.brondsted.dk+rosekamp.dk/V_Richter_All/P_text.htm#Pagh
 
4147 S1201 tom.brondsted.dk/mosaiskebegravelser/
 
4148 S1757 Torgir Strøm, mail d. 18. august 2005
 
4149 S1726 US Census 1900
 
4150 S669 US Census 1900 på Family Search, Warren, Pennsylvania http://pilot.familysearch.org
 

      «Forrige «1 ... 79 80 81 82 83 84 Næste»