Notater


Match 8,301 til 8,350 fra 8,382

      «Forrige «1 ... 163 164 165 166 167 168 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
8301 Ægteskabet er barnløst
 
Familie F3574
 
8302 Ægteskabet indgået for Københavns Magistrat i h.h.t. Lov af 13.8.1851. Tilladelse fra Magistrat: børnene skulle døbes i Folkekirken.
Ferdinand Christian Ammon Lauritzen, f. d. 2. marts 1866, Kbh., slagtersvend, tilhører Folkekirken, ungkarl. Magdalene Samson, f. i Slagelse d. 16. marts 1873, Mosaisk, Laxegade 18, 2., ugift. 
Familie F551
 
8303 Ægteskabet med Anne Marie Hansdatter Torp er efter allernådigste kgl. bevilling.
Johan Friederich Milo bliver gift igen d. 18. maj 1763 i Sct.Knud sogn med Christiana Schiøtz efter Anne Marie Hansdatter Torps død 
Familie F573
 
8304 Ægteskabet var barnløst
 
Holbeck, Agnete (I1840)
 
8305 Ægteskabet var kortvarigt, eftersom Anne Jensdatter døde allerede 27. juli 1573 efter ved en vanskelig fødsel at have givet livet til det eneste barn i ægteskabet, sønnen Jens Pedersen Hegelund - død 1605 som magister.
 
Familie F2673
 
8306 Ærkedegn mag.Jens Viborgs og Marine Lambertsdatters bryllup Familie F2921
 
8307 ætate 17 uger Gjessing, Christen Vittrup Sørensen (I7954)
 
8308 Ætate 74 år og 4 måneder Flade, Laurs Nielsen (I5851)
 
8309 överskärare er en håndværker, specialiseret i efterbehandling af uld.
Överskärning (överklippning) var en metod att manuellt klippa av den utstående luggen på kläde inför pressningen, för att erhålla ett tunnare och glansigt tyg. Först utsattes tyget för en lätt uppruggning. Man använde stora bredbladiga saxar, till exempel ullsaxar.
Att vara överskärare var ett yrke främst under 1400- och 1500-talen som hade eget skrå. Det finns till och med en gata uppkallad efter yrkesgruppen, i Gamla stan i Stockholm (Överskärargränd). Överskärning förekommer än i dag, men då maskinellt. Till exempel frotté vars öglor klipps av resulterar i en plyschliknande kvalitet.
 
Kønekesson, Ragvald (I2578)
 
8310 ~ 3 Anne Pedersdatter, skifte 17.6.1729
børn:
Mads Henriksen, rytterbonde, Store Ubberud
Maren Henriksdatter ~ rytterbonde Rasmus Rasmussen, Magtenbølle
Michel Henriksen, 32 år
Peder Henriksen, 22 år, tjener begge i gården

Uddrag af Henrik Madsen Haugsteds skifte
 
Familie F3661
 
8311 „Erik B. stander for 100 Gylden og vilde han intet møde, jeg vil dog vel finde hannem" (Hans Tolder 1520).
 
Blik, Erik til Nystrup (I7140)
 
8312 † efter 8 Dages Sygeleje 8. Maj 1825 i Christianssted, begr. 9. s. M. (S. af Oberstløjtnant, Generaladjudant Frederik Moth og Anna Maria Magdalene Stoud) ; 1. Febr. 1805 Kadet, 2. Juni 1809 Sekondløjtnant i dansk Livregiment, 12. Aug. 1814 Premierløjtnant, 28. Juni 1817 à la suite i dansk Livregiment, 4. Nov. 1818 afskediget, formedelst svageligt Helbred, efter Ansøgning i Naade af Krigstjenesten med Pension, 27. Febr. 1819 Toldkontrolør paa St. Croix, 27. Marts s. A. meddelt Krigsraads Karakter
 
Stoud Moth, Jens Ludvig (I4365)
 
8313 †EFTERMIDDELALDERLIGE BEGRAVELSER

Knud Jacobsen Blanchenborgs begravelse. Placeret
»oppe i kirken nær prædikestolen«, dvs. måske
ved begravelse nr. VI,4. Det kan dog også være
denne, der er omtalt som beliggende i den store
gang nederst i kirken og som 1702 blev betegnet
»borgmesterbegravelsen« i forbindelse med
nedsættelsen af borgmester (Peder Knudsen)
Blanchenborgs datter, Mette Cathrine Blanchenborg.
Erhvervet 1645.6 Senere overtaget af sønnen
Peder Knudsen Blanchenborg og siden af familien
Preutz, sandsynligvis løjtnant Hans Preutz,
g.m. Lovise Birgitte Blanchenborg, datter af
førnævnte og barnebarn af Knud Jacobsen Blanchenborg
og Mette Clemendsdatter. Begravelsen
blev 1743 afhændet af Lovise Birgitte Blanchenborg.
569
Begravelser: Antagelig Mette Jensdatter, †1640,
Knud Jacobsen Blanchenborgs første hustru; antagelig
Mette Clemendsdatter, begr. 9. maj 1640, ovennævntes
anden hustru; Knud Jacobsen Blanchenborg,
kirkeværge, borgmester, †18. marts. 1677, begr. 25.
marts s.å.;6 Jacob Knud Blanchenborg, begr. 15. juni
1680; Knud Pedersen Blanchenborg, begr. 4. jan.
1709, »oppe i kirken ved prædikestolen i hans fars
begravelse«; Peder Knudsen Blanchenborg, begr. før
2. aug. 1711; Karen Jacobsdatter Mule, begr. 25. sept.
1733.
 
Mule, Karen Jacobsdatter (I9773)
 
8314 †EFTERMIDDELALDERLIGE BEGRAVELSER

Knud Jacobsen Blanchenborgs begravelse. Placeret
»oppe i kirken nær prædikestolen«, dvs. måske
ved begravelse nr. VI,4. Det kan dog også være
denne, der er omtalt som beliggende i den store
gang nederst i kirken og som 1702 blev betegnet
»borgmesterbegravelsen« i forbindelse med
nedsættelsen af borgmester (Peder Knudsen)
Blanchenborgs datter, Mette Cathrine Blanchenborg.
Erhvervet 1645.6 Senere overtaget af sønnen
Peder Knudsen Blanchenborg og siden af familien
Preutz, sandsynligvis løjtnant Hans Preutz,
g.m. Lovise Birgitte Blanchenborg, datter af
førnævnte og barnebarn af Knud Jacobsen Blanchenborg
og Mette Clemendsdatter. Begravelsen
blev 1743 afhændet af Lovise Birgitte Blanchenborg.
569
Begravelser: Antagelig Mette Jensdatter, †1640,
Knud Jacobsen Blanchenborgs første hustru; antagelig
Mette Clemendsdatter, begr. 9. maj 1640, ovennævntes
anden hustru; Knud Jacobsen Blanchenborg,
kirkeværge, borgmester, †18. marts. 1677, begr. 25.
marts s.å.;6 Jacob Knud Blanchenborg, begr. 15. juni
1680; Knud Pedersen Blanchenborg, begr. 4. jan.
1709, »oppe i kirken ved prædikestolen i hans fars
begravelse«; Peder Knudsen Blanchenborg, begr. før
2. aug. 1711; Karen Jacobsdatter Mule, begr. 25. sept.
1733.

Webmaster: Brandts Kirkebogsuddrag anfører d. 26. marts som begravelsesdagen.
 
Blanchenborg, Knud Jacobsen (I9770)
 
8315 †EFTERMIDDELALDERLIGE BEGRAVELSER

Knud Jacobsen Blanchenborgs begravelse. Placeret
»oppe i kirken nær prædikestolen«, dvs. måske
ved begravelse nr. VI,4. Det kan dog også være
denne, der er omtalt som beliggende i den store
gang nederst i kirken og som 1702 blev betegnet
»borgmesterbegravelsen« i forbindelse med
nedsættelsen af borgmester (Peder Knudsen)
Blanchenborgs datter, Mette Cathrine Blanchenborg.
Erhvervet 1645.6 Senere overtaget af sønnen
Peder Knudsen Blanchenborg og siden af familien
Preutz, sandsynligvis løjtnant Hans Preutz,
g.m. Lovise Birgitte Blanchenborg, datter af
førnævnte og barnebarn af Knud Jacobsen Blanchenborg
og Mette Clemendsdatter. Begravelsen
blev 1743 afhændet af Lovise Birgitte Blanchenborg.
569
Begravelser: Antagelig Mette Jensdatter, †1640,
Knud Jacobsen Blanchenborgs første hustru; antagelig
Mette Clemendsdatter, begr. 9. maj 1640, ovennævntes
anden hustru; Knud Jacobsen Blanchenborg,
kirkeværge, borgmester, †18. marts. 1677, begr. 25.
marts s.å.;6 Jacob Knud Blanchenborg, begr. 15. juni
1680; Knud Pedersen Blanchenborg, begr. 4. jan.
1709, »oppe i kirken ved prædikestolen i hans fars
begravelse«; Peder Knudsen Blanchenborg, begr. før
2. aug. 1711; Karen Jacobsdatter Mule, begr. 25. sept.
1733.
 
Clemensdatter, Mette (I9769)
 
8316 †EFTERMIDDELALDERLIGE BEGRAVELSER
6) (Fig. 743, IV,6). Peder Pedersen Lerches begravelse
(Mumme 175). Jfr. epitafium nr. 8, gravsten
nr. 11 og †gravsten nr. 24 og 74. Muret, med
tøndehvælv; 3½ alen lang og 3½ alen bred
(2,19x2,19 m). Åbning på linje med åbningen til
begravelserne under de korte mandsstole, dvs. i
søndre sideskibs 4. fag. 1730 søgte kirken forgæves
hjælp hos Vincents Lerche, søn af Peder
Pedersen Lerche, til afholdelse af udgifter ved
istandsættelse af en forfalden begravelse, formentlig
denne. 1764 bekostede kirken nye bjælker,
da ingen af arvingerne havde indfundet sig
efter et forudgående avertissement.6 Opfyldt
1798.
Som angivet på gravsten nr. 11 tilhørte begravelsen
Anna Hasebart, †1658, og hendes to
ægtemænd Knud Lauridsen Seeblad, †1640, og
Peder Pedersen Lerche, †1683, der dog selv 1665
flyttede til København.556 Begravelsen eller en
nærved liggende har antagelig tilhørt Knud Lauridsens
fader, Laurids Knudsen Seeblad, jfr.
†gravsten nr. 24, placeret smst.
Begravelser: Antagelig Laurids Knudsen Seeblad,
†19. maj 1591;557 muligvis Maren Baggesdatter,
†12. dec. 1602; Knud Lauridsen Seeblad, †9. sept.
1640; Anna Hasebart, †30. nov. 1658; muligvis Sophie
Pedersdatter, Peder Pedersen Lerches anden hustru,
†5. dec. 1663, begr. 18. dec. s.å.; Sidsel Lauridsdatter
Seeblad, 8. febr. 1677 begravet i sin faders (Laurids
Knudsen Seeblad) grav.558
†Kister. 1758 og 1777 nævnes alene en stor, ny benkiste
samt plads til yderligere to kister.
 
Seeblad, Sidsel Lauridsdatter (I9192)
 
8317 †EFTERMIDDELALDERLIGE BEGRAVELSER

Knud Jacobsen Blanchenborgs begravelse. Placeret
»oppe i kirken nær prædikestolen«, dvs. måske
ved begravelse nr. VI,4. Det kan dog også være
denne, der er omtalt som beliggende i den store
gang nederst i kirken og som 1702 blev betegnet
»borgmesterbegravelsen« i forbindelse med
nedsættelsen af borgmester (Peder Knudsen)
Blanchenborgs datter, Mette Cathrine Blanchenborg.
Erhvervet 1645.6 Senere overtaget af sønnen
Peder Knudsen Blanchenborg og siden af familien
Preutz, sandsynligvis løjtnant Hans Preutz,
g.m. Lovise Birgitte Blanchenborg, datter af
førnævnte og barnebarn af Knud Jacobsen Blanchenborg
og Mette Clemendsdatter. Begravelsen
blev 1743 afhændet af Lovise Birgitte Blanchenborg.
569
Begravelser: Antagelig Mette Jensdatter, †1640,
Knud Jacobsen Blanchenborgs første hustru; antagelig
Mette Clemendsdatter, begr. 9. maj 1640, ovennævntes
anden hustru; Knud Jacobsen Blanchenborg,
kirkeværge, borgmester, †18. marts. 1677, begr. 25.
marts s.å.;6 Jacob Knud Blanchenborg, begr. 15. juni
1680; Knud Pedersen Blanchenborg, begr. 4. jan.
1709, »oppe i kirken ved prædikestolen i hans fars
begravelse«; Peder Knudsen Blanchenborg, begr. før
2. aug. 1711; Karen Jacobsdatter Mule, begr. 25. sept.
1733.
 
Blanchenborg, Peder Knudsen (I9771)
 
8318 †EPITAFIER

3) O. 1578-89. Baggi Jenssøn, rådmand i Ribe,
†24. okt. 1578 i sin alders 67. år, og hans
hustru Cecilie Pedersdatter, †2. april 1579 i sit
51. år. De levede sammen »vdi Guds Fryct« i
33 år og avlede 2 sønner og 6 døtre. Arvingerne
lod (epitafiet) gøre (jfr. gravsten nr. 4). Epitafiet
med portræt hang på en af midtskibets piller.
Nedtaget og solgt på auktion 1837. – Terpager 1702, s. 125
 
Ibsen, Cecilie Pedersdatter (I1967)
 
8319 †EPITAFIER

O. 1578-89. Baggi Jenssøn, rådmand i Ribe,
†24. okt. 1578 i sin alders 67. år, og hans
hustru Cecilie Pedersdatter, †2. april 1579 i sit
51. år. De levede sammen »vdi Guds Fryct« i
33 år og avlede 2 sønner og 6 døtre. Arvingerne
lod (epitafiet) gøre (jfr. gravsten nr. 4). Epitafiet
med portræt hang på en af midtskibets piller.
Nedtaget og solgt på auktion 1837. – Terpager 1702, s. 125
 
Jensen, Bagge (I2104)
 
8320 †EPITAFIER
1) O. 1576, over Severin Clemensen (Søren Clemensen), †12. feb. 1576, og hans hustru Mette Porses, datter af Christopher Schönning, borgmester i Horsens’, †27. jan. 1575. Nævnt 1769 som en tavle med tilhørende gravsten (†nr. 1).160
 
Skaaning, Mette Christophersdatter (I7636)
 
8321 †EPITAFIER
1) O. 1576, over Severin Clemensen (Søren Clemensen), †12. feb. 1576, og hans hustru Mette Porses, datter af Christopher Schönning, borgmester i Horsens’, †27. jan. 1575. Nævnt 1769 som en tavle med tilhørende gravsten (†nr. 1).160
 
Clemensen, Søren (I7634)
 
8322 †EPITAFIER . MINDETAVLER

4) O. 1586. Anna Hansdatter, sat af Hans
Lauridsen (Amerinus). Terpager gengiver
(1702, s. 40) en latinsk tekst fra et epitaf med
overskriften »D.Johannis Lavr. Amerini, Medici.
« Heraf fremgår, at epitafiet er sat over den
af »dyder og gaver højt prydede og inderligt
elskede hustru, der udåndede blidt 21. febr.
[1586] midt under en [tvilling]fødsel«. De
mange lakuner i teksten, som viser at epitafiet
allerede på Terpagers tid var medtaget, lader
sig udfylde/supplere efter Kinch (II, 257f). Anna
var eneste datter af Hans Tobersen og hustru
Anna (og som forældreløs opdraget i borgmester
Hans Fanningers hjem); o. 1583 blev hun
gift med Hans Lavridsen, kendt som latinsk
digter og i øvrigt den første medicus, der blev
forlenet med et kannikedømme i Ribe. (Han
giftede sig 2. gang 1587 med Jakob Madsen
Vejles datter, Lene, og døde 1605).
 
Weile, Lene Jacobsdatter (I9171)
 
8323 †EPITAFIER . MINDETAVLER

4) O. 1586. Anna Hansdatter, sat af Hans
Lauridsen (Amerinus). Terpager gengiver
(1702, s. 40) en latinsk tekst fra et epitaf med
overskriften »D.Johannis Lavr. Amerini, Medici.
« Heraf fremgår, at epitafiet er sat over den
af »dyder og gaver højt prydede og inderligt
elskede hustru, der udåndede blidt 21. febr.
[1586] midt under en [tvilling]fødsel«. De
mange lakuner i teksten, som viser at epitafiet
allerede på Terpagers tid var medtaget, lader
sig udfylde/supplere efter Kinch (II, 257f). Anna
var eneste datter af Hans Tobersen og hustru
Anna (og som forældreløs opdraget i borgmester
Hans Fanningers hjem); o. 1583 blev hun
gift med Hans Lavridsen, kendt som latinsk
digter og i øvrigt den første medicus, der blev
forlenet med et kannikedømme i Ribe. (Han
giftede sig 2. gang 1587 med Jakob Madsen
Vejles datter, Lene, og døde 1605).
 
Lauridsen Amerinus, Hans (I581)
 
8324 †EPITAFIER . MINDETAVLER
7). 1608. Peder Hegelund, tre hustruer og en
søn. Terpager (1702, s. 43f.) gengiver gravskriften,
der - næst den på mindetavlen over
Tausen, forfattet af Hegelund (sml. s. 551) -
nok har været kirkens længste.
 
Jørgensdatter, Margrethe (I7162)
 
8325 †EPITAFIER GRAVSTEN

14) O.1675, over borgmester Hans Knudsen
Svan (Svane, jf. gravsten nr. 10), og hans hustru
Johanne Jens Datter. Begge var født i Vejle 1610,
han †1675, 65 år gammel, hun †1689, de avlede
sammen ni sønner og tre døtre. Monumentet
betegnedes 1759 som »Et Epitaphium af kunstig
Billedhugger Arbeyde«.

10) fig. 89) 1690, over Hans Knudsøn Swan
(Svane, jf.†epitafium nr. 14), borgmester i Weile i
31 år, †20. marts 1675 i sin alders 65. år, og hans
hustru Iohanne Iensdaater, †21. marts 1689 79 år
gammel........
 
Familie F3601
 
8326 †EPITAFIER GRAVSTEN

15) O. 1703, over provst og sognepræst (i Vejle)
M(agister) Hans Jeremiassen Wolff (jf. oblatæske
og †klokke nr. 3), sognepræst i Weyle, †1703, 76
år gammel, og hustru Ingeborg Svane, †1699, 56
år gammel. Nævnt dels som en marmortavle, dels
et epitafium af marmor.
 
Wulff, Hans Jeremiassen (I9822)
 
8327 †EPITAFIER GRAVSTEN

9) O. 1617, over rådmand Knud Madsen, †1617.
Nævnt 1759 og 1769 som en tavle
 
Madsen, Knud (I9483)
 
8328 †Epitafier, 1593. Anne Blichsdatter. Trætavle i enkel Ramme, afsluttet med en Trekantgavl, hvorpaa var fastnaglet to ovale "Blik"plader, med afdødes fædrene og mødrene Vaaben og herover en mindre med en Blomst; forneden forgyldt Fraktur: "Anno 1593 then 5. Juli døde Erlig oc Velbyrdig Fru Fru Anne Blicks Datter til Nyesstrop oc liger her begraffuit." Tavlen var ifølge Søren Abildgaards Optegnelser 1767 "løs hensat paa en Pille ved Sakristiet op ved Alteret".
 
Blik, Anne Eriksdatter til Nystrup (I395)
 
8329 †GRAVSTEN

26) O. 1747. Mag(ister) Lavrentivs Fog, førstepræst
ved S. Catharinæ kirke, medlem af kapitlet
i Ribe ... Han levede i ægteskab ... tre
børn ..., †17 ...
.........Stenen, der formentlig oprindelig lå i koret
nær Laurids Fogs epitafium (nr. 6), lå 1873 som
gulvfliser i kirkens tårnrum. Nu er de tre stykker
sammenstillet og indmuret i kirkegårdsmuren
mod Badstuestræde.
 
Fog, Laurits Jørgensen (I9527)
 
8330 †GRAVSTEN OG -FLISER

39) (Fig. 802), o. 1606. Jacob Madtzen (Madsen)
Weyle (Vejle), biskop over Fyns stift, kaldet
af Frederik II i februar 1588, †24. sept. 1606, og
hustru, Karen Baggisdatter (Baggesdatter),
†4. maj 1615. Tillige med sine tre børn og svigerbørn,
Eske (Eskild) Christensen, doktor,
†2. nov. 1600,347 og hustru, Maren Jacobsdatter,
†31. marts 1624,348 Olve (Oluf) Jacobsen, doktor,
†12. nov. 1638, og Peder Jacobsen, †8. aug.
1651, med hustru, Maren Andersdatter, †????
(Bircherod, Monumenta nr. XXXIV; Resen, Fyn
99; Mumme 137f.). Jfr. †begravelse nr. II,1. (Ahlefeldts
kapel
 
Weile, Jacob Madsen (I7629)
 
8331 †GRAVSTEN OG -FLISER

39) (Fig. 802), o. 1606. Jacob Madtzen (Madsen)
Weyle (Vejle), biskop over Fyns stift, kaldet
af Frederik II i februar 1588, †24. sept. 1606, og
hustru, Karen Baggisdatter (Baggesdatter),
†4. maj 1615. Tillige med sine tre børn og svigerbørn,
Eske (Eskild) Christensen, doktor,
†2. nov. 1600,347 og hustru, Maren Jacobsdatter,
†31. marts 1624,348 Olve (Oluf) Jacobsen, doktor,
†12. nov. 1638, og Peder Jacobsen, †8. aug.
1651, med hustru, Maren Andersdatter, †????
(Bircherod, Monumenta nr. XXXIV; Resen, Fyn
99; Mumme 137f.). Jfr. †begravelse nr. II,1. (Ahlefeldts
kapel
 
Baggesdatter, Karen (I7630)
 
8332 †GRAVSTEN OG -FLISER

39) (Fig. 802), o. 1606. Jacob Madtzen (Madsen)
Weyle (Vejle), biskop over Fyns stift, kaldet
af Frederik II i februar 1588, †24. sept. 1606, og
hustru, Karen Baggisdatter (Baggesdatter),
†4. maj 1615. Tillige med sine tre børn og svigerbørn,
Eske (Eskild) Christensen, doktor,
†2. nov. 1600,347 og hustru, Maren Jacobsdatter,
†31. marts 1624,348 Olve (Oluf) Jacobsen, doktor,
†12. nov. 1638, og Peder Jacobsen, †8. aug.
1651, med hustru, Maren Andersdatter, †????
(Bircherod, Monumenta nr. XXXIV; Resen, Fyn
99; Mumme 137f.). Jfr. †begravelse nr. II,1. (Ahlefeldts
kapel
 
Weile, Oluf Jacobsen (I9173)
 
8333 †GRAVSTEN OG -FLISER

39) (Fig. 802), o. 1606. Jacob Madtzen (Madsen)
Weyle (Vejle), biskop over Fyns stift, kaldet
af Frederik II i februar 1588, †24. sept. 1606, og
hustru, Karen Baggisdatter (Baggesdatter),
†4. maj 1615. Tillige med sine tre børn og svigerbørn,
Eske (Eskild) Christensen, doktor,
†2. nov. 1600,347 og hustru, Maren Jacobsdatter,
†31. marts 1624,348 Olve (Oluf) Jacobsen, doktor,
†12. nov. 1638, og Peder Jacobsen, †8. aug.
1651, med hustru, Maren Andersdatter, †????
(Bircherod, Monumenta nr. XXXIV; Resen, Fyn
99; Mumme 137f.). Jfr. †begravelse nr. II,1. (Ahlefeldts
kapel
 
Weile, Peder Jacobsen (I7248)
 
8334 †GRAVSTEN OG -FLISER

39) (Fig. 802), o. 1606. Jacob Madtzen (Madsen)
Weyle (Vejle), biskop over Fyns stift, kaldet
af Frederik II i februar 1588, †24. sept. 1606, og
hustru, Karen Baggisdatter (Baggesdatter),
†4. maj 1615. Tillige med sine tre børn og svigerbørn,
Eske (Eskild) Christensen, doktor,
†2. nov. 1600,347 og hustru, Maren Jacobsdatter,
†31. marts 1624,348 Olve (Oluf) Jacobsen, doktor,
†12. nov. 1638, og Peder Jacobsen, †8. aug.
1651, med hustru, Maren Andersdatter, †????
(Bircherod, Monumenta nr. XXXIV; Resen, Fyn
99; Mumme 137f.). Jfr. †begravelse nr. II,1. (Ahlefeldts
kapel
 
Klyne, Marine Andersdatter (I5235)
 
8335 †GRAVSTEN OG -FLISER

39) (Fig. 802), o. 1606. Jacob Madtzen (Madsen)
Weyle (Vejle), biskop over Fyns stift, kaldet
af Frederik II i februar 1588, †24. sept. 1606, og
hustru, Karen Baggisdatter (Baggesdatter),
†4. maj 1615. Tillige med sine tre børn og svigerbørn,
Eske (Eskild) Christensen, doktor,
†2. nov. 1600,347 og hustru, Maren Jacobsdatter,
†31. marts 1624,348 Olve (Oluf) Jacobsen, doktor,
†12. nov. 1638, og Peder Jacobsen, †8. aug.
1651, med hustru, Maren Andersdatter, †????
(Bircherod, Monumenta nr. XXXIV; Resen, Fyn
99; Mumme 137f.). Jfr. †begravelse nr. II,1. (Ahlefeldts
kapel).

Note 348: Resen Fyn anfører 1626 som dødsår. Jfr også Hans
Mikkelsens dagbøger (note 8) 6.
 
Weile, Marine Jacobsdatter (I9172)
 
8336 †GRAVSTEN OG -FLISER

39) (Fig. 802), o. 1606. Jacob Madtzen (Madsen)
Weyle (Vejle), biskop over Fyns stift, kaldet
af Frederik II i februar 1588, †24. sept. 1606, og
hustru, Karen Baggisdatter (Baggesdatter),
†4. maj 1615. Tillige med sine tre børn og svigerbørn,
Eske (Eskild) Christensen, doktor,
†2. nov. 1600,347 og hustru, Maren Jacobsdatter,
†31. marts 1624,348 Olve (Oluf) Jacobsen, doktor,
†12. nov. 1638, og Peder Jacobsen, †8. aug.
1651, med hustru, Maren Andersdatter, †????
(Bircherod, Monumenta nr. XXXIV; Resen, Fyn
99; Mumme 137f.). Jfr. †begravelse nr. II,1. (Ahlefeldts
kapel).
 
Christensen, Eskild (I9762)
 
8337 †GRAVSTEN OG -FLISER

61) (Fig. 686), o. 1635. »Jacobus Jacobæus
Wolfius« (Jacob Jacobsen Wolf), kannik i Oslo
og lektor i teologi, †31. maj 1635, 81 år gammel,
med sine to hustruer, Anna (datter af magister
Hans Nielsen, superintendent i Oslo, og Magdalene
Berg), †26. jan. 1600, 26 år gammel, og
Maren (datter af borgmester Iver Bertelsen i
Ringsted og Else Mule), †3. jan. 1605, 26 år
gammel357 (Bircherod, Monumenta nr. XLV; Resen,
Fyn 103; Mumme 138f.). Jfr. †begravelse,
nævnt efter nr. IV,7.
 
Iversdatter, Maren (I9765)
 
8338 †GRAVSTEN OG -FLISER
24) 0.1591. Lauridts (Laurids) Knudsen (Seeblad),
»som blef dødelig stunget udi sin høyre
side d. 8. may oc udi Christi sande bekiendelse
oc paakaldelse hensov d. 19. may« (1591), g.m.
Marine Baggis daatter (Baggesdatter) fra Ribe
(se †gravsten nr. 36). Under samme sten hviler
Knud Lauritsen (Lauridsen Seeblad), borger og
»fornemme handelsmand« i Odense, *1589,
†9. sept. 1640, g.m. Anna Jacobsdatter Hasebart
(Bircherod, Monumenta nr. XLVII; Mumme 175).
Jfr. også epitafium nr. 8, gravsten nr. 11 og †begravelse
nr. IV, 6.

36) O.1602. Marine Baggis datter (Maren
Baggesdatter), enke 19. maj. 1591 efter Lauridts
(Laurids) Knudsen (Seeblad) (†gravsten nr. 24),
2° g.m. Clemens Severini (Sørensen), †12. dec.
1602 (Bircherod, Monumenta efter nr. XLVII).
Jfr. †begravelse nr. IV,6.
 
Seeblad, Laurids Knudsen (I7621)
 
8339 †GRAVSTEN OG -FLISER
24) 0.1591. Lauridts (Laurids) Knudsen (Seeblad),
»som blef dødelig stunget udi sin høyre
side d. 8. may oc udi Christi sande bekiendelse
oc paakaldelse hensov d. 19. may« (1591), g.m.
Marine Baggis daatter (Baggesdatter) fra Ribe
(se †gravsten nr. 36). Under samme sten hviler
Knud Lauritsen (Lauridsen Seeblad), borger og
»fornemme handelsmand« i Odense, *1589,
†9. sept. 1640, g.m. Anna Jacobsdatter Hasebart
(Bircherod, Monumenta nr. XLVII; Mumme 175).
Jfr. også epitafium nr. 8, gravsten nr. 11 og †begravelse
nr. IV, 6.
 
Seeblad, Knud Lauridsen (I9190)
 
8340 †GRAVSTEN OG -FLISER
24) 0.1591. Lauridts (Laurids) Knudsen (Seeblad),
»som blef dødelig stunget udi sin høyre
side d. 8. may oc udi Christi sande bekiendelse
oc paakaldelse hensov d. 19. may« (1591), g.m.
Marine Baggis daatter (Baggesdatter) fra Ribe
(se †gravsten nr. 36). Under samme sten hviler
Knud Lauritsen (Lauridsen Seeblad), borger og
»fornemme handelsmand« i Odense, *1589,
†9. sept. 1640, g.m. Anna Jacobsdatter Hasebart
(Bircherod, Monumenta nr. XLVII; Mumme 175).
Jfr. også epitafium nr. 8, gravsten nr. 11 og †begravelse
nr. IV, 6.

36) O.1602. Marine Baggis datter (Maren
Baggesdatter), enke 19. maj. 1591 efter Lauridts
(Laurids) Knudsen (Seeblad) (†gravsten nr. 24),
2° g.m. Clemens Severini (Sørensen), †12. dec.
1602 (Bircherod, Monumenta efter nr. XLVII).
Jfr. †begravelse nr. IV,6.
 
Baggesdatter, Marine (I7622)
 
8341 †GRAVSTEN OG -FLISER
55) O.1622. Birgitte, mester Michiel (Mikkel)
Møllers hustru, † 11. maj 16???? i Odense;
endvidere hendes datter, Barb(a)ra (Mikkelsdatter
Møller), salig Niels (Hansen) Mules, †????
(efter 1643).355 Tillige med hendes (dvs. førnævntes)
datter, Birgitte Nielsdatter Mule,
†12. dec. 1622 (Bircherod, Monumenta nr. XCI;
Resen, Fyn 99 med supplerende tekst; Mumme
326). Jfr. †begravelse, nævnt efter nr. IX,13.
Dansk versalindskrift. Placering muligvis i
nordre sideskib, svarende til Bircherod, Monumenta
nr. XCII.
 
Møller, Barbara Mikkelsdatter (I7644)
 
8342 †GRAVSTEN OG -FLISER
55) O.1622. Birgitte, mester Michiel (Mikkel)
Møllers hustru, † 11. maj 16???? i Odense;
endvidere hendes datter, Barb(a)ra (Mikkelsdatter
Møller), salig Niels (Hansen) Mules, †????
(efter 1643).355 Tillige med hendes (dvs. førnævntes)
datter, Birgitte Nielsdatter Mule,
†12. dec. 1622 (Bircherod, Monumenta nr. XCI;
Resen, Fyn 99 med supplerende tekst; Mumme
326). Jfr. †begravelse, nævnt efter nr. IX,13.
Dansk versalindskrift. Placering muligvis i
nordre sideskib, svarende til Bircherod, Monumenta
nr. XCII.
 
Mule, Birgitte Nielsdatter (I7650)
 
8343 †GRAVSTEN OG -FLISER
55) O.1622. Birgitte, mester Michiel (Mikkel)
Møllers hustru, † 11. maj 16???? i Odense;
endvidere hendes datter, Barb(a)ra (Mikkelsdatter
Møller), salig Niels (Hansen) Mules, †????
(efter 1643).355 Tillige med hendes (dvs. førnævntes)
datter, Birgitte Nielsdatter Mule,
†12. dec. 1622 (Bircherod, Monumenta nr. XCI;
Resen, Fyn 99 med supplerende tekst; Mumme
326). Jfr. †begravelse, nævnt efter nr. IX,13.
Dansk versalindskrift. Placering muligvis i
nordre sideskib, svarende til Bircherod, Monumenta
nr. XCII.
 
Jørgensdatter, Birgitte (I7654)
 
8344 †GRÅBRØDRE KLOSTERKIRKE

Fig. 50. (†)*Gravsten nr. 3, o. 1598, over Hans Stangenete
(†1598) og hustruen Mette Urne Eriksdatter
(†1607) samt ægteparrets datter, jomfru Karen Stangenete
(s. 1834). Møntergården, Odense. Ældre fot.
smst. - (†)*Tombstone no. 3, c. 1598, of Hans Stangenete
(tl598) and his wife Mette Urne Eriksdatter (†1607), together
with their daughter, Karen Stangenete.

*3) (Fig. 50, 51, 80), o. 1598. Tilskrevet den
såkaldte Odense-Monogramist. Hans Stangenete,
»barn(e)fød paa Lifke i Prydzen (Preussen)
«, [»som blev hasteligen tagen af dage den
9. septemb(er) anno 1598«] 346, med hustruen
Mette Urne Erichsdaater (Eriksdatter),
»barn(e)fød paa Hindemad (Hindemae) i Fyn«,
†10. juli 1602 og ægteparrets datter, j o m f r u Karen 347
Stangenete (Bircherod, Monumenta nr.
XXXII; Resen, Fyn 90f.; Abildgaard; Kisbye 58;
Jensen, Gravsten nr. 736).

Note 346: Hans Stangenete blev dræbt af en røverbande uden
for Odense ved Palleshøj (mellem Odense og Assens),
hvor der fandtes et hus med hans våben på,
iflg. Jørgen Kaas Emmiksens beretning, jfr. Fussing
(note 268) 393. Der betaltes 30 dl. for hans begravelse,
jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. (S.
Knud).

Note 268: Hans H. Fussing, »"Fyenske Antiquiteter" 1606«,
ÅrbOdense og Assens 1931-34, 393-94.
 
Stangenette, Hans (I7691)
 
8345 †GRÅBRØDRE KLOSTERKIRKE

Fig. 50. (†)*Gravsten nr. 3, o. 1598, over Hans Stangenete
(†1598) og hustruen Mette Urne Eriksdatter
(†1607) samt ægteparrets datter, jomfru Karen Stangenete
(s. 1834). Møntergården, Odense. Ældre fot.
smst. - (†)*Tombstone no. 3, c. 1598, of Hans Stangenete
(tl598) and his wife Mette Urne Eriksdatter (†1607), together
with their daughter, Karen Stangenete.

*3) (Fig. 50, 51, 80), o. 1598. Tilskrevet den
såkaldte Odense-Monogramist. Hans Stangenete,
»barn(e)fød paa Lifke i Prydzen (Preussen)
«, [»som blev hasteligen tagen af dage den
9. septemb(er) anno 1598«] 346, med hustruen
Mette Urne Erichsdaater (Eriksdatter),
»barn(e)fød paa Hindemad (Hindemae) i Fyn«,
†10. juli 1602 og ægteparrets datter, j o m f r u Karen 347
Stangenete (Bircherod, Monumenta nr.
XXXII; Resen, Fyn 90f.; Abildgaard; Kisbye 58;
Jensen, Gravsten nr. 736).

Note 346: Hans Stangenete blev dræbt af en røverbande uden
for Odense ved Palleshøj (mellem Odense og Assens),
hvor der fandtes et hus med hans våben på,
iflg. Jørgen Kaas Emmiksens beretning, jfr. Fussing
(note 268) 393. Der betaltes 30 dl. for hans begravelse,
jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. (S.
Knud).

Note 268: Hans H. Fussing, »"Fyenske Antiquiteter" 1606«,
ÅrbOdense og Assens 1931-34, 393-94.
 
Urne, Mette Eriksdatter (I7692)
 
8346 †Kisteplader. 1) 1681. Bagge Baggesen den ældre, †8. maj 1681. Hans herkomst er ældgammel og højagtet, hans levnet har været af barndom op meget kristelig og gudfrygtig. En ret sandru råd- og handelsmand mod alle, som elskede ret og retfærdighed. Vandrede, der han hos os var en rejsende og udlændig på jorden, med sin dydædle hustru salig Kirsten Hansdatter Friis udi største kærlighed. Er nu antagen at være en borger i himlen og der evindelig at leve hos Gud, hvilken han og overleverede sin sjæl, der den skiltes fra legemet, hvor den på det 66. år havde haft sin bolig.
 
Baggesen, Bagge (I7772)
 
8347 †KRYPTER UNDER MIDTSKIBET

2) 1685. Ingeborig Baggisdaatter, født 9. dec. 1662, døbt 12. dec. Gift med Søren Nielsen Seerup 15. dec. 1681. †25. dec. 1685, efterladende en søn og to døtre.
 
Baggesen, Ingeborg (I9513)
 
8348 †KRYPTER UNDER MIDTSKIBET

5) 1714. Bagge Seerup var ifølge den latinske
indskrift søn af Søren Nielsen Seerup og Ingeborg,
yngste datter af Bagge Baggesen den ældre
(jfr. Bagge Baggesens krypt s. 660).
Efter skolens rekruttjeneste og offentlig og
privat undervisning, blev han 17 år gammel
indskrevet ved Det kongelige Akademi i København.
Han boede to år hos farbroderen,
professor og doktor Jørgen Seerup (jfr. Speckhan’s
krypt, †kisteplade nr. 5). Draget af iver
efter at se fremmede akademier, rejste han til
Leipzig ved Meissen, hvor han tilbragte to år,
derefter til Oxford i et år, og så til Leiden i
Nederlandene i et halvt år. Hjemvendt øvede
han sig i at holde prædikener fra den hellige
prædikestol, men efter bestandig stræben i studiernes
dyrkelse angrebes han af svindsot, der
sås at gå over til en hidsig feber. Af den grund
drog han til Hamburg for at pleje sit helbred.
Efter doktor Marchius’ håb og nidkærhed var
gjort til skamme, døde han dér mellem 16. og
17. aug. 1714, i sin alders 31. år.
 
Seerup, Bagge (I9518)
 
8349 †KRYPTER UNDER MIDTSKIBET

Bagges broder, Laurids, blev 1655 nedsat »under den
hvide sten næst hos Peder Baggesens begravelse
ved fonten«.1

Note 1: Landsarkivet i Viborg, Ribe domkirkes regnskaber 1591-1899.
 
Baggesen, Laurids (I7767)
 
8350 ”Birthe Meinertsen, min yngste Faster, var født i Trønninge 1847, gift med Jens Larsen af Brokøb. De boede paa en smuk og god Gaard i Høed, Jyderup Sogn. En stor Børneflok havde de, men af dem har jo nu de fleste deres selvstændige Hjem. 2 Sønner er dog hjemme hos deres Moder, der bor paa Gaarden i Høed som Enke. Faster Birthe er den eneste nulevende af sine Søskende. Hun er min Gudmoder og baade som saadan og i Egenskab af vor Families ældste, bringer jeg hende ved nærværende min bedste Hilsen”.
 
Meinertsen, Birthe (I2945)
 

      «Forrige «1 ... 163 164 165 166 167 168 Næste»