Notater


Match 8,101 til 8,150 fra 8,382

      «Forrige «1 ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... 168» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
8101 When she was in her mid-forties she decided to continue her education and pursued a degree in elementary education at the University of Nevada, Reno completing her studies in 1968. Upon completing her education she taught first and second grade for twelve years in the Nevada school system. Because of the compassion and love she had for young children, as well as her teaching ability she was considered one of the outstanding teachers at that level. She was an avid seamstress, always doing needle work or collecting material to use in braided rugs. She was an active member of the LDS church. Her favorite calling was serving as a teacher in the Primary.

During the early part of her married life she was able to accompany her husband on all of his military assignments, having the opportunity to live in many locations of the United States as well as overseas in the Orient, Europe and the Middle East. She accepted each new challenge with enthusiasm and optimism never fearing the unknown or whatever adversity she might encounter.
 
Sterling, Marcelle (I8847)
 
8102 Wiberg anfører 21. januar 1644 Hemmet, Peder Iversen (I1773)
 
8103 Wiberg angiver 1618 som dødsåret.
 
Pors, Mads Andersen (I7191)
 
8104 Wiberg oplyser dødsdatoen som d. 12. marts, men ifølge den nu forsvundne ligsten er Hans Rasmussen Backer død d. 2. marts og begravet 12. marts 1663 i Skt.Peders Kirke, 52 år gammel
 
Backer, Hans Rasmussen (I7800)
 
8105 Wilhelm Christoffer Simonsen tager ikke med den øvrige familie til USA. Simonsen, Wilhelm Christoffer (I4287)
 
8106 Wilhelmine Frederikke Ave flyttede med datteren til Kristiansand.
 
Ave, Wilhelmine Frederikke (I248)
 
8107 William Forbes Forbus, Willum (I7545)
 
8108 William Frederik Christian Petersen er ugift. Petersen, William Frederik Christian (I3807)
 
8109 William Kohr owned his own fishing boat in Bay Port, Michigan. This was once known as the fresh water fishing capital of Michigan. Much of the catch was shipped by train to Chicago packed in ice that was hand cut from the lake in the winter. The Helms family had a cottage in the area and that is how John and Helen met. After John retired as a Chemical Engineer in an Ypsilanti, Michigan Company they moved to Bay Port from Berkley, Michigan, so they could be near family. John was a avid duck hunter and sports fisherman and Bay Port offered this in his retirement. He hunted and fished into his late 80's.
 
Kohr, William (I2488)
 
8110 William Smith lived in Warren County, Pennsylvania in 1920. He was the head of the household, 52 years old, and identified as white. William was born in England around 1868, and both of his parents were born in England as well. In 1920, William was married to Rose M. A. Smith, and they had one child named William O.. He could read and write, owned his residence, and immigrated to the United States in 1873.

Household
William A. Smith Head 52
Rose M. A. Smith Wife 43
William O. Smith Son 12

Webmaster: Rose L. Wendelboe and William A. Smith had no children. William O. Smith's mother is William A. Smith's former wife, who died the 11th of Jan 1916 according to the marriage license.
 
Smith, William A. (I9296)
 
8111 Willian Henry Antonius Petersen er ugift
 
Petersen, William Henry Antonius (I3808)
 
8112 Willum Bang var søn af Poul Bang, tolder og borgmester i Assens, og hustru Birgitte.
 
Bang, Willum (I1755)
 
8113 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F3462
 
8114 Woldborg Henriksdatter er enke efter Peder Jensens pottemagermester Laurits Christensen
 
Henriksdatter, Woldborg (I1760)
 
8115 Wolfgang Rhumann er søn af Hofskrædder og kgl. klædekammerforvalter Hans Rhumann (ca. 1540-1611). Rhumann, Wolfgang (I7592)
 
8116 Wulf Benjamin Davidsen, født 1833 i Slagelse, bliver svend 1853, får borgerskab 25/4-1865. Død 1878.
Hans erhvervelse af borgerskab er bekræftet af Nakskov Lokalarkiv pr. mail.
 
Davidsen, Wulff Benjamin (I834)
 
8117 Wulff - jødiske slægter, En anden slægt W. finder sin stamfader i Assens, hvor Wulff Jonas, senere Wulffsen /1755-1848), der ca. 1790 var indvandret fra Rendsborg, havde nedsat sig som købmand. En søn Henrik W. (1795-1888), provst for Lysgaard m.fl.herreder, ~ Susanne Jacobine Høffding (1804-84) fik sønnen (skolemand & forfatter) Daniel Høffding (1829-1900). 2. søn - Salomon W., (1809-84), sognepræst i Rorup & Glim, hvis søn var borgmester & byfoged i Slagelse Peter Kofoed Ancher W.,(1842-92.), 3. søn var kgl. domæneforvalter, justitsraad Joseph W. (1799-1876) som var fader til sognepræst i Stege, Christian Frederik W. (1832-88) og til nedenn. politiker & forfatter Henrik Jacob W. (1841-1922)

Tak til Regelsen, som henviser til Dansk Biografisk Leksikon (1944, 26) i denne tråd på Slægt&Data:
 
Wulff, Peter Kofoed Ancher (I5023)
 
8118 Wulff Benjamin Davidsen blev 43 år. – Unaturlig død ifølge attest fra Distriktslægen Windeløv og Borgmester Brücker.
 
Davidsen, Wulff Benjamin (I834)
 
8119 Wulff Benjamin Davidsen bliver udlært guldsmed. Han er i lære hos Vilhelm Christesen, Slagelse:

Slagelse, Gammeltorv No 3, 3-F1, FT-1850
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Wilhelm Chrestesen 28 Gift Guldsmed Kjøbenhavn
Lovise Pape 24 Gift hans Kone [Wilhelm Chrestesen] Bremen
Rudolph Chrestesen 3 - Huusfaderens Søn [Wilhelm Chrestesen og Lovise Pape] Slagelse
Olivia Chrestesen 1 - Huusfaderens Datter [Wilhelm Chrestesen og Lovise Pape] Slagelse
Carl Steenstrøm 30 Ugift Guldsmedsvend [Wilhelm Chrestesen og Lovise Pape] Kjøbenhavn
Gudmund Gudmunsen 21 Ugift Guldsmedelærling [Wilhelm Chrestesen og Lovise Pape] Island
Vulf Benjamin 17 Ugift Guldsmedelærling [Wilhelm Chrestesen og Lovise Pape] Slagelse
Ane Hansen 18 Ugift Tjenestepige [Wilhelm Chrestesen og Lovise Pape] Næsbye, Kirkestihlinge, Sorøe
 
Davidsen, Wulff Benjamin (I834)
 
8120 Wulff Cohn Samson bor Frankrigsgade ? og pr. 1. maj 1904 Dannebrogsgade 24
 
Samson, Wulff Cohn (I4126)
 
8121 X Diverse begravelser i våbenhus og tårnrum samt i nordre sideskibs vestligste fag.
1) (fig. 743, X,1) Kirkens begravelse (Mumme 214). En stor muret begravelse i våbenhuset (nedrevet 1872, jfr. s. 305). 1713 omtaltes en nedfalden grav her. (nor 6: LAFyn Kirkeinsp.ark. Rgsk) Dele af begravelsens østmur påvistes i 1993 ved udgravning (jvf. fig. 66 (note 590: Venligst meddelt af Eskil Arentoft, Møntergården, Odense).
Begravelser: Elisabeth, Hans Ringers, (Hans Storck), begr. 3. jan. 1678. Hans Storck, klokker, begr.7. jan. 1721; Jacob Faaborgs hustru begr. 18. maj 1770; Jacob Faaborg, købmand, begr. 24. jan. 1775.
 
Helm, Anna Erichsdatter (I1742)
 
8122 X Diverse begravelser i våbenhus og tårnrum samt i nordre sideskibs vestligste fag.
1) (fig. 743, X,1) Kirkens begravelse (Mumme 214). En stor muret begravelse i våbenhuset (nedrevet 1872, jfr. s. 305). 1713 omtaltes en nedfalden grav her. (nor 6: LAFyn Kirkeinsp.ark. Rgsk) Dele af begravelsens østmur påvistes i 1993 ved udgravning (jvf. fig. 66 (note 590: Venligst meddelt af Eskil Arentoft, Møntergården, Odense).
Begravelser: Elisabeth, Hans Ringers, (Hans Storck), begr. 3. jan. 1678. Hans Storck, klokker, begr.7. jan. 1721; Jacob Faaborgs hustru begr. 18. maj 1770; Jacob Faaborg, købmand, begr. 24. jan. 1775.
 
Faaborg, Jacob Christiansen (I1115)
 
8123 Yderligere oplysninger om tre af hans ægteskaber samt børn ses her:

tråd på slaegt&data 
Trane, Niels Olufsen (I5867)
 
8124 [Fra: Odense skifteprotokol nr. 21, 13/5 1751, side 647b.]
Skifte Mette Madsdatter, afgn. Jens Helts. Arvinger på mandens side: 1 broder Simon Sørensen, død og efterladt sig 5 børn: 1: Søren Simonsen, borger og snedker i Odense. 2: Jens Simonsen boende i Odums [ådum] sogn i Lundby i Jyll. 3: Christen Simonsen, klejnsm. i Odense. 4: Maren Simonsdatter g.m. Mads Jepsen i Bisgård, Egvad s.5: Johanne Simonsdatter g.m. en møller i Foersum mølle i bemeldte sogn. 2. En broder Anders Sørensen Brylle, død og efterl. sig en søn Jens Brylle, krom. i Odense, en datter Elisabeth Andersdatter g.m. Jørgen Jensen i Bramstrup mølle. 3. En broder Mathias Sørensen, forhen boende i Nyborg, men død uden børn. 4. En søster Dorthea Sørensdatter forhen g.m. en mand i Jyll. i ådum s. i Blinchberg, som er død og efterladt sig en søn Niels Gregersen boende i Fredericia, en søn Peder Gregersen værende i Sjælland, en søn Søren Gregersen boende i Køge og en datter Ellen Gregersdatter, som er død uden børn. Den salig kones arvinger: 1: En broder Thomas Madsen, død og efterladt en datter Anna Sophie Thomasdatter g.m. Søren Jensen Woese[?] i København. 2. En broder Laurs Madsen, død og efterladt en søn Mathias Laursen, guldsmed i Mariager, en søn Lorents Laursen, død og efterladt et barn Hans Mathias Lorentsen 9 år gl., en datter Johanne Kirstine Laursdatter, forhen g.m. Niels Møller, men nu enke her i byen, en datter Anna Sophia Laursdatter g.m. en soldat i Rensborg, men vides ikke om levende, en datter Barbara Regina Laursdatter, ugift, tjenende i Aars. 3. En broder Niels Madsen, død og efterladt sig en søn Hans Mathias Nielsen, borger og bager her ved stedet, en søn Anders Nielsen forhen boende i Kerteminde, men død og efterladt en søn Niels Andersen 12 år værende hos hans mor i Kerteminde, en søn Hans Andersen samme steds, en datter Dorthea Andersdatter og en datter Anna Malena Andersdatter ligeledes samme steds, og ere børnebørn. Der var oprettet en forskrivelse af 6.maj 1729.
Kilde: Denne tråd på DIS-Forum
Skiftet er fundet på nettet af Eskild Marstrand 
Wendelboe, Mette Madsdatter (I4846)
 
8125 [Fra: Odense skifteprotokol nr. 21, 13/5 1751, side 647b.]
Skifte Mette Madsdatter, afgn. Jens Helts. Arvinger på mandens side: 1 broder Simon Sørensen, død og efterladt sig 5 børn: 1: Søren Simonsen, borger og snedker i Odense. 2: Jens Simonsen boende i Odums [ådum] sogn i Lundby i Jyll. 3: Christen Simonsen, klejnsm. i Odense. 4: Maren Simonsdatter g.m. Mads Jepsen i Bisgård, Egvad s.5: Johanne Simonsdatter g.m. en møller i Foersum mølle i bemeldte sogn. 2. En broder Anders Sørensen Brylle, død og efterl. sig en søn Jens Brylle, krom. i Odense, en datter Elisabeth Andersdatter g.m. Jørgen Jensen i Bramstrup mølle. 3. En broder Mathias Sørensen, forhen boende i Nyborg, men død uden børn. 4. En søster Dorthea Sørensdatter forhen g.m. en mand i Jyll. i ådum s. i Blinchberg, som er død og efterladt sig en søn Niels Gregersen boende i Fredericia, en søn Peder Gregersen værende i Sjælland, en søn Søren Gregersen boende i Køge og en datter Ellen Gregersdatter, som er død uden børn. Den salig kones arvinger: 1: En broder Thomas Madsen, død og efterladt en datter Anna Sophie Thomasdatter g.m. Søren Jensen Woese[?] i København. 2. En broder Laurs Madsen, død og efterladt en søn Mathias Laursen, guldsmed i Mariager, en søn Lorents Laursen, død og efterladt et barn Hans Mathias Lorentsen 9 år gl., en datter Johanne Kirstine Laursdatter, forhen g.m. Niels Møller, men nu enke her i byen, en datter Anna Sophia Laursdatter g.m. en soldat i Rensborg, men vides ikke om levende, en datter Barbara Regina Laursdatter, ugift, tjenende i Aars. 3. En broder Niels Madsen, død og efterladt sig en søn Hans Mathias Nielsen, borger og bager her ved stedet, en søn Anders Nielsen forhen boende i Kerteminde, men død og efterladt en søn Niels Andersen 12 år værende hos hans mor i Kerteminde, en søn Hans Andersen samme steds, en datter Dorthea Andersdatter og en datter Anna Malena Andersdatter ligeledes samme steds, og ere børnebørn. Der var oprettet en forskrivelse af 6.maj 1729.
Kilde: Denne tråd på DIS-Forum
Skiftet er fundet på nettet af Eskild Marstrand 
Wendelboe, Laurids Madsen (I4826)
 
8126 [Fra: Odense skifteprotokol nr. 21, 13/5 1751, side 647b.]
Skifte Mette Madsdatter, afgn. Jens Helts. Arvinger på mandens side: 1 broder Simon Sørensen, død og efterladt sig 5 børn: 1: Søren Simonsen, borger og snedker i Odense. 2: Jens Simonsen boende i Odums [ådum] sogn i Lundby i Jyll. 3: Christen Simonsen, klejnsm. i Odense. 4: Maren Simonsdatter g.m. Mads Jepsen i Bisgård, Egvad s.5: Johanne Simonsdatter g.m. en møller i Foersum mølle i bemeldte sogn. 2. En broder Anders Sørensen Brylle, død og efterl. sig en søn Jens Brylle, krom. i Odense, en datter Elisabeth Andersdatter g.m. Jørgen Jensen i Bramstrup mølle. 3. En broder Mathias Sørensen, forhen boende i Nyborg, men død uden børn. 4. En søster Dorthea Sørensdatter forhen g.m. en mand i Jyll. i ådum s. i Blinchberg, som er død og efterladt sig en søn Niels Gregersen boende i Fredericia, en søn Peder Gregersen værende i Sjælland, en søn Søren Gregersen boende i Køge og en datter Ellen Gregersdatter, som er død uden børn. Den salig kones arvinger: 1: En broder Thomas Madsen, død og efterladt en datter Anna Sophie Thomasdatter g.m. Søren Jensen Woese[?] i København. 2. En broder Laurs Madsen, død og efterladt en søn Mathias Laursen, guldsmed i Mariager, en søn Lorents Laursen, død og efterladt et barn Hans Mathias Lorentsen 9 år gl., en datter Johanne Kirstine Laursdatter, forhen g.m. Niels Møller, men nu enke her i byen, en datter Anna Sophia Laursdatter g.m. en soldat i Rensborg, men vides ikke om levende, en datter Barbara Regina Laursdatter, ugift, tjenende i Aars. 3. En broder Niels Madsen, død og efterladt sig en søn Hans Mathias Nielsen, borger og bager her ved stedet, en søn Anders Nielsen forhen boende i Kerteminde, men død og efterladt en søn Niels Andersen 12 år værende hos hans mor i Kerteminde, en søn Hans Andersen samme steds, en datter Dorthea Andersdatter og en datter Anna Malena Andersdatter ligeledes samme steds, og ere børnebørn. Der var oprettet en forskrivelse af 6.maj 1729.
Kilde: Denne tråd på DIS-Forum
Skiftet er fundet på nettet af Eskild Marstrand 
Wendelboe, Anna Sophie Kirstine Thomasdatter (I4513)
 
8127 [Fra: Odense skifteprotokol nr. 21, 13/5 1751, side 647b.]
Skifte Mette Madsdatter, afgn. Jens Helts. Arvinger på mandens side: 1 broder Simon Sørensen, død og efterladt sig 5 børn: 1: Søren Simonsen, borger og snedker i Odense. 2: Jens Simonsen boende i Odums [ådum] sogn i Lundby i Jyll. 3: Christen Simonsen, klejnsm. i Odense. 4: Maren Simonsdatter g.m. Mads Jepsen i Bisgård, Egvad s.5: Johanne Simonsdatter g.m. en møller i Foersum mølle i bemeldte sogn. 2. En broder Anders Sørensen Brylle, død og efterl. sig en søn Jens Brylle, krom. i Odense, en datter Elisabeth Andersdatter g.m. Jørgen Jensen i Bramstrup mølle. 3. En broder Mathias Sørensen, forhen boende i Nyborg, men død uden børn. 4. En søster Dorthea Sørensdatter forhen g.m. en mand i Jyll. i ådum s. i Blinchberg, som er død og efterladt sig en søn Niels Gregersen boende i Fredericia, en søn Peder Gregersen værende i Sjælland, en søn Søren Gregersen boende i Køge og en datter Ellen Gregersdatter, som er død uden børn. Den salig kones arvinger: 1: En broder Thomas Madsen, død og efterladt en datter Anna Sophie Thomasdatter g.m. Søren Jensen Woese[?] i København. 2. En broder Laurs Madsen, død og efterladt en søn Mathias Laursen, guldsmed i Mariager, en søn Lorents Laursen, død og efterladt et barn Hans Mathias Lorentsen 9 år gl., en datter Johanne Kirstine Laursdatter, forhen g.m. Niels Møller, men nu enke her i byen, en datter Anna Sophia Laursdatter g.m. en soldat i Rensborg, men vides ikke om levende, en datter Barbara Regina Laursdatter, ugift, tjenende i Aars. 3. En broder Niels Madsen, død og efterladt sig en søn Hans Mathias Nielsen, borger og bager her ved stedet, en søn Anders Nielsen forhen boende i Kerteminde, men død og efterladt en søn Niels Andersen 12 år værende hos hans mor i Kerteminde, en søn Hans Andersen samme steds, en datter Dorthea Andersdatter og en datter Anna Malena Andersdatter ligeledes samme steds, og ere børnebørn. Der var oprettet en forskrivelse af 6.maj 1729.
Kilde: Denne tråd på DIS-Forum
Skiftet er fundet på nettet af Eskild Marstrand 
Wendelboe, Anna Sophia Laursdatter (I4736)
 
8128 [Fra: Odense skifteprotokol nr. 21, 13/5 1751, side 647b.]
Skifte Mette Madsdatter, afgn. Jens Helts. Arvinger på mandens side: 1 broder Simon Sørensen, død og efterladt sig 5 børn: 1: Søren Simonsen, borger og snedker i Odense. 2: Jens Simonsen boende i Odums [ådum] sogn i Lundby i Jyll. 3: Christen Simonsen, klejnsm. i Odense. 4: Maren Simonsdatter g.m. Mads Jepsen i Bisgård, Egvad s.5: Johanne Simonsdatter g.m. en møller i Foersum mølle i bemeldte sogn. 2. En broder Anders Sørensen Brylle, død og efterl. sig en søn Jens Brylle, krom. i Odense, en datter Elisabeth Andersdatter g.m. Jørgen Jensen i Bramstrup mølle. 3. En broder Mathias Sørensen, forhen boende i Nyborg, men død uden børn. 4. En søster Dorthea Sørensdatter forhen g.m. en mand i Jyll. i ådum s. i Blinchberg, som er død og efterladt sig en søn Niels Gregersen boende i Fredericia, en søn Peder Gregersen værende i Sjælland, en søn Søren Gregersen boende i Køge og en datter Ellen Gregersdatter, som er død uden børn. Den salig kones arvinger: 1: En broder Thomas Madsen, død og efterladt en datter Anna Sophie Thomasdatter g.m. Søren Jensen Woese[?] i København. 2. En broder Laurs Madsen, død og efterladt en søn Mathias Laursen, guldsmed i Mariager, en søn Lorents Laursen, død og efterladt et barn Hans Mathias Lorentsen 9 år gl., en datter Johanne Kirstine Laursdatter, forhen g.m. Niels Møller, men nu enke her i byen, en datter Anna Sophia Laursdatter g.m. en soldat i Rensborg, men vides ikke om levende, en datter Barbara Regina Laursdatter, ugift, tjenende i Aars. 3. En broder Niels Madsen, død og efterladt sig en søn Hans Mathias Nielsen, borger og bager her ved stedet, en søn Anders Nielsen forhen boende i Kerteminde, men død og efterladt en søn Niels Andersen 12 år værende hos hans mor i Kerteminde, en søn Hans Andersen samme steds, en datter Dorthea Andersdatter og en datter Anna Malena Andersdatter ligeledes samme steds, og ere børnebørn. Der var oprettet en forskrivelse af 6.maj 1729.
Kilde: Denne tråd på DIS-Forum
Skiftet er fundet på nettet af Eskild Marstrand 
Wendelboe, Thomas Madsen (I4891)
 
8129 [Fra: Odense skifteprotokol nr. 21, 13/5 1751, side 647b.]
Skifte Mette Madsdatter, afgn. Jens Helts. Arvinger på mandens side: 1 broder Simon Sørensen, død og efterladt sig 5 børn: 1: Søren Simonsen, borger og snedker i Odense. 2: Jens Simonsen boende i Odums [ådum] sogn i Lundby i Jyll. 3: Christen Simonsen, klejnsm. i Odense. 4: Maren Simonsdatter g.m. Mads Jepsen i Bisgård, Egvad s.5: Johanne Simonsdatter g.m. en møller i Foersum mølle i bemeldte sogn. 2. En broder Anders Sørensen Brylle, død og efterl. sig en søn Jens Brylle, krom. i Odense, en datter Elisabeth Andersdatter g.m. Jørgen Jensen i Bramstrup mølle. 3. En broder Mathias Sørensen, forhen boende i Nyborg, men død uden børn. 4. En søster Dorthea Sørensdatter forhen g.m. en mand i Jyll. i ådum s. i Blinchberg, som er død og efterladt sig en søn Niels Gregersen boende i Fredericia, en søn Peder Gregersen værende i Sjælland, en søn Søren Gregersen boende i Køge og en datter Ellen Gregersdatter, som er død uden børn. Den salig kones arvinger: 1: En broder Thomas Madsen, død og efterladt en datter Anna Sophie Thomasdatter g.m. Søren Jensen Woese[?] i København. 2. En broder Laurs Madsen, død og efterladt en søn Mathias Laursen, guldsmed i Mariager, en søn Lorents Laursen, død og efterladt et barn Hans Mathias Lorentsen 9 år gl., en datter Johanne Kirstine Laursdatter, forhen g.m. Niels Møller, men nu enke her i byen, en datter Anna Sophia Laursdatter g.m. en soldat i Rensborg, men vides ikke om levende, en datter Barbara Regina Laursdatter, ugift, tjenende i Aars. 3. En broder Niels Madsen, død og efterladt sig en søn Hans Mathias Nielsen, borger og bager her ved stedet, en søn Anders Nielsen forhen boende i Kerteminde, men død og efterladt en søn Niels Andersen 12 år værende hos hans mor i Kerteminde, en søn Hans Andersen samme steds, en datter Dorthea Andersdatter og en datter Anna Malena Andersdatter ligeledes samme steds, og ere børnebørn. Der var oprettet en forskrivelse af 6.maj 1729.
Kilde: Denne tråd på DIS-Forum
Skiftet er fundet på nettet af Eskild Marstrand 
Wendelboe, Niels Madsen (I4863)
 
8130 Ålborg Almene Kirkegårds kapel, jordpåkastelse før brænding Hansen, Anna Ingrid (I1283)
 
8131 Ålborg Bisp
Gejstligt skiftebreve
Pakke II
1680-1685
C 1-428

41 Anders Olufsen [Trane], præst i Torslev [i Øster Han herred]. 13.3.1685. Nr.17.
E: Maren Jacobsdatter [Bruun]. LV: [halv]bror Søren Jacobsen Bruun i Ålborg. B:
1) Kirsten Andersdatter g.m. Laurids Hansen Schrøder, præst i Kettrup og Gøttrup.
2) Maren Andersdatter 28
3) Johanne Andersdatter 17.
FM: farbror Hans Olufsen, købmand i Nyborg på Fyn.
 
Familie F3480
 
8132 Ålborg Bisp
Gejstligt skiftebreve
Pakke III
1686-1689
C 1-429

51 Bagge Jacobsen [Bruun], præst i Tæbring, Outrup og Rakkeby. 14.7.1686. Nr.6.
E: Karen Olufsdatter [Julby]. LV: Just Nielsen [Gerade], vicepræst på Jegindø. B:
1) Ingeborg Kirstine Baggesdatter 5.
FM: farbror Søren Jacobsen Bruun, borgmester i Ålborg.
Afdøde døde 15.6.1686.
 
Jelstrup, Karen Olufsdatter (I9384)
 
8133 Ålborg Bisp
Gejstligt skiftebreve
Pakke IV A
1692-1694
C 1-431

111 Peder Mikkelsen [Zimmermann], præst i Ulsted. 26.5.1693. Nr.32.
E: [Kirsten Iversdatter Wolff]. LV: Peder Thomsen i Dal. B:
1) [Mikkel Pedersen, født 1688]
2) [Margrethe Pedersdatter, født 1692]
3) [Peder Pedersen], født 1693.
FM:
1 fars [halv]bror Niels Svendsen
2 morbror Jacob Iversen Wolff.
Til skiftet indkaldes:
1) Sidsel Thomasdatter, enke efter Hr. Hans Jacobsen [Bruun] i Skivum [og Giver]
2) Søren [Jacobsen] Bruun (Brunov) i Ålborg
3) Johannes Jacobsen Brun (Brunov), præst i Ferslev, [Dall og Volsted]
4) Laurids Jacobsen Brun (Brunov) i Nibe.
(Sml. lbnr.11).
 
Zimmermann, Peder Mikkelsen (I9390)
 
8134 Ålborg Bisp
Gejstligt skiftebreve
Pakke VI
1700-1705
C 1-434

182 Jørgen Hansen Horne i Årup, præst i Torslev [i Øster Han herred]. 3.3.1704. Nr.18.
E: Maren Jacobsdatter Bruun (Brunov). LV: Søren Jacobsen Bruun, borgmester i Ålborg. A:
1) bror Anders Hansen i Horne på Fyn
2) søster Kirsten Hansdatter, død, var g.m. Niels Pedersen i Horne. 1B:
a Johanne Nielsdatter 21 i Årup præstegård
3) søster Maren Hansdatter, død, var g.m. Anders Schmidt i Horne. 2B:
a Karen Andersdatter
b Anne Andersdatter.
Enkens første ægteskab med [Anders Olufsen Trane], skifte 13.3.1685 lbnr.41.
Arv til B: Johanne Andersdatter. FM: farbror Hans Olufsen i Nyborg.
 
Horne, Jørgen Hansen (I9440)
 
8135 Ålborg Bisp
Gejstligt skiftebreve
Pakke VII A
1710-1714
C 1-436

215 Ingeborg Jacobsdatter Paulin i Ferslev præstegård. 15.7.1710. Nr.6.
Enke efter Johannes Jacobsen Bruun (Brunov), præst i Ferslev, Dall og Volsted, [skifte Fleskum herred gejstlig 17.10.1700 lbnr.6].
Testamente af 10.7.1699.
Hans A:
0) far [Jacob Hansen Bruun, præst i Ålborg Budolfi, død 1675 eller 1676 og Ingeborg Baggesdatter, skifte Ålborg bisp 7.11.1677 lbnr.11]. B:
1) bror Søren Jacobsen Bruun, borgmester i Ålborg
2) bror Hans Jacobsen Bruun, præst i Skivum og Giver, [død 1689]. 3B:
a Jacob Hansen Bruun 30, uvist hvor
b Maren Bruun
c Ingeborg Bruun g.m. Hans Sørensen, præst i Vilsted [og Vindblæs]
3) søster Margrethe Jacobsdatter Bruun g.m. Iver Jacobsen [Wolff], præst i Nykøbing, Lødderup og Elsø, begge døde. 3B:
a Jacob Iversen, i militæret
b Kirsten Iversdatter g.m. Jens Eriksen [Bruun], præst i Ulsted
c Sidsel Iversdatter g.m. Søren Andersen Ærtebølle i Ålborg
Fars første ægteskab med [Maren Hemmer]. B:
4) halvsøster Maren Jacobsdatter Bruun, enke efter Jørgen Horne i Årup, [præst i Torslev i Øster Han herred, skifte Ålborg bisp 3.3.1704 lbnr.182]
5) halvsøster Johanne Jacobsdatter [Bruun] g.m. Laurids Lauridsen, [i Ålborg], begge døde [ca. 1664]. 1B:
a Else Lauridsdatter, død. Første ægteskab med [Otto Jensen Farstrup, præst i Sebber og Lundby, skifte Slet herred gejstlig 1686 lbnr.1]. 2B:
1 Otte Ottesen
2 Margrethe Ottesdatter g.m. Anders Gudmandsen i København
Else Lauridsdatter andet ægteskab med Christen Jensen Stub, degn i Blære. 1B:
3 Maren Christensdatter Stub hos far Christen Jensen Stub, degn i Blære.
Hendes A:
1) søster Helvig Jacobsdatter Paulin, enke efter Urban [Pedersen] Bruun i Kærup, præst i Tømmerby og Lild
2) søster Dorthe Jacobsdatter g.m. Filip Vadsen, [toldbetjent i Ålborg. Hendes første ægteskab med Jens Jensen Almstrup, købmand i Ålborg, død ca. 1695. Hans første ægteskab med Use Lauridsdatter]
3) bror Anders Jacobsen Paulin, præst i Mov, [død 1698]. 2B:
a Jacob Andersen i Slagelse
b Mette Andersdatter hos mor [Maren Pedersdatter g.m. Abraham Lukassen Kalov, præst] i Romdrup [og Klarup].
FM: morfar Peder Thomsen i Dall
4) bror Christen Sø [Jacobsen]
5) halvbror Peder Jacobsen Paulin, præst i Ringsted
6) halvbror Niels Jacobsen Paulin, student i København
7) halvbror Ove Jacobsen Paulin, købmand i Kalundborg
8) halvbror Anders Jacobsen Paulin, byfoged i Hjørring
9) halvsøster Else Margrethe Jacobsdatter Paulin g.m. Herman Kuhr i Ålborg.
 
Familie F3464
 
8136 Ålborg Bisp
Gejstligt skiftebreve
Pakke VII A
1710-1714
C 1-436

215 Ingeborg Jacobsdatter Paulin i Ferslev præstegård. 15.7.1710. Nr.6.
Enke efter Johannes Jacobsen Bruun (Brunov), præst i Ferslev, Dall og Volsted, [skifte Fleskum herred gejstlig 17.10.1700 lbnr.6].
Testamente af 10.7.1699.
Hans A:
0) far [Jacob Hansen Bruun, præst i Ålborg Budolfi, død 1675 eller 1676 og Ingeborg Baggesdatter, skifte Ålborg bisp 7.11.1677 lbnr.11]. B:
1) bror Søren Jacobsen Bruun, borgmester i Ålborg
2) bror Hans Jacobsen Bruun, præst i Skivum og Giver, [død 1689]. 3B:
a Jacob Hansen Bruun 30, uvist hvor
b Maren Bruun
c Ingeborg Bruun g.m. Hans Sørensen, præst i Vilsted [og Vindblæs]
3) søster Margrethe Jacobsdatter Bruun g.m. Iver Jacobsen [Wolff], præst i Nykøbing, Lødderup og Elsø, begge døde. 3B:
a Jacob Iversen, i militæret
b Kirsten Iversdatter g.m. Jens Eriksen [Bruun], præst i Ulsted
c Sidsel Iversdatter g.m. Søren Andersen Ærtebølle i Ålborg
Fars første ægteskab med [Maren Hemmer]. B:
4) halvsøster Maren Jacobsdatter Bruun, enke efter Jørgen Horne i Årup, [præst i Torslev i Øster Han herred, skifte Ålborg bisp 3.3.1704 lbnr.182]
5) halvsøster Johanne Jacobsdatter [Bruun] g.m. Laurids Lauridsen, [i Ålborg], begge døde [ca. 1664]. 1B:
a Else Lauridsdatter, død. Første ægteskab med [Otto Jensen Farstrup, præst i Sebber og Lundby, skifte Slet herred gejstlig 1686 lbnr.1]. 2B:
1 Otte Ottesen
2 Margrethe Ottesdatter g.m. Anders Gudmandsen i København
Else Lauridsdatter andet ægteskab med Christen Jensen Stub, degn i Blære. 1B:
3 Maren Christensdatter Stub hos far Christen Jensen Stub, degn i Blære.
Hendes A:
1) søster Helvig Jacobsdatter Paulin, enke efter Urban [Pedersen] Bruun i Kærup, præst i Tømmerby og Lild
2) søster Dorthe Jacobsdatter g.m. Filip Vadsen, [toldbetjent i Ålborg. Hendes første ægteskab med Jens Jensen Almstrup, købmand i Ålborg, død ca. 1695. Hans første ægteskab med Use Lauridsdatter]
3) bror Anders Jacobsen Paulin, præst i Mov, [død 1698]. 2B:
a Jacob Andersen i Slagelse
b Mette Andersdatter hos mor [Maren Pedersdatter g.m. Abraham Lukassen Kalov, præst] i Romdrup [og Klarup].
FM: morfar Peder Thomsen i Dall
4) bror Christen Sø [Jacobsen]
5) halvbror Peder Jacobsen Paulin, præst i Ringsted
6) halvbror Niels Jacobsen Paulin, student i København
7) halvbror Ove Jacobsen Paulin, købmand i Kalundborg
8) halvbror Anders Jacobsen Paulin, byfoged i Hjørring
9) halvsøster Else Margrethe Jacobsdatter Paulin g.m. Herman Kuhr i Ålborg.
 
Wolff, Jacob Iversen (I9386)
 
8137 Ålborg Bisp
Gejstligt skiftebreve
Pakke VII B
1710-1714
C 1-437

236 Kirsten Iversdatter Wolff i Ulsted præstegård. 18.4.1712. Nr.27.
E: Jens Eriksen Bruun, præst i Ulsted. B:
3) Erik Jensen Bruun 17
4) Iver Jensen Bruun 16
5) Niels Jensen Bruun 15
6) Jacob Jensen Bruun 14
7) Hans Jensen Bruun 9
8) Laurids Jensen Bruun 7.
Første ægteskab med Peder Mikkelsen [Zimmermann], præst i Ulsted, [skifte 26.5.1693 lbnr.111]. B:
1) Margrethe Pedersdatter Zimmermann 20
2) Peder Pedersen Zimmermann 19, student i København.

Ålborg Bisp
Gejstligt skiftebreve
Pakke VIII
1715-1717
C 1-4

256 Jens Eriksen Bruun, præst i Ulsted. 3.6.1715. Nr.2.
E: Dorthe [Meilandt von] Harder. LV: Engelbrecht Jensen på Ettrup.
Første ægteskab med Kirsten Iversdatter Wolff, [skifte 18.4.1712 lbnr.236]. B:
1) Erik Jensen Bruun 21, student
2) Iver Jensen Bruun 20, i militæret
3) Niels Jensen Bruun 18, i København
4) Jacob Jensen Bruun 17
5) Hans Jensen Bruun 12
6) Laurids Jensen Bruun 10.
FM:
1) Nikolaj Holm, kapellan i Hammer, Horsens, Sulsted og Ajstrup
2) Sten [Clausen] Kjærulf, successor
3) Frederik [Pedersen] Bloch, præst i Hals.
 
Wolff, Kirsten Iversdatter (I9388)
 
8138 Ålborg Bisp
Gejstligt skiftebreve
Pakke III
1686-1689
C 1-429

51 Bagge Jacobsen [Bruun], præst i Tæbring, Outrup og Rakkeby. 14.7.1686. Nr.6.
E: Karen Olufsdatter [Julby]. LV: Just Nielsen [Gerade], vicepræst på Jegindø. B:
1) Ingeborg Kirstine Baggesdatter 5.
FM: farbror Søren Jacobsen Bruun, borgmester i Ålborg.
Afdøde døde 15.6.1686.
 
Bruun, Bagge Jacobsen (I9209)
 
8139 Ålborg Bisp
Gejstligt skiftebreve
Pakke III
1686-1689
C 1-429

51 Bagge Jacobsen [Bruun], præst i Tæbring, Outrup og Rakkeby. 14.7.1686. Nr.6.
E: Karen Olufsdatter [Julby]. LV: Just Nielsen [Gerade], vicepræst på Jegindø. B:
1) Ingeborg Kirstine Baggesdatter 5.
FM: farbror Søren Jacobsen Bruun, borgmester i Ålborg.
Afdøde døde 15.6.1686.
 
Bruun, Ingeborg Kirstine Baggesdatter (I9385)
 
8140 Ålborg Bisp
Gejstligt skiftebreve
Pakke V A
1696-1699
C 1-433

147 Karen Jørgensdatter Lund i Gadgård i Sejerslev sogn. 17.4.1696. Nr.22.
Enke efter Knud Olufsen [Thisted], præst i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby, [skifte 12.11.1685 lbnr.43].
Første ægteskab med [Samuel Hansen Lime i Nykøbing]. B:
1) Hans Samuelsen Lime i Hesselbjerg i Sejerslev sogn
2) [Samuelsdatter], var g.m. Oluf Nielsen Aslov, [præst i Næsborg, Skarp Salling og Oudrup]. 1B:
a Samuel Olufsen Aslov.
Afdøde døde 19.3.1696.

Slet herred
Gejstlig skifteprotokol
1690-1776
C 17B-1

10 Oluf Nielsen Aslov, præst i Næsborg, Salling og Oudrup. 4.7.1698, fol.86.
E: Anne Pedersdatter. LV: Hans Richardsen, herredsskriver i Løgstør. B:
1) Samuel Olufsen 25, i Norge
2) Maren Olufsdatter g.m. Hans Pedersen Mule, successor
3) Peder Olufsen 19
4) Niels Olufsen 18
5) Peder Pedersen Olufsen 17
6) Just Olufsen 15
7) Hans Didrik Olufsen 11
8) Karen Olufsdatter 7
9) Knud Olufsen 1.
FM:
1) farbror Thomas Nielsen Aslov i Ålborg
2) Peder Tuxen, præst i Kornum
3) Jens Snedker i Barmer, [præst i Sebber og Lundby].
 
Aslov, Samuel Olufsen (I9757)
 
8141 Ålborg Bisp
Gejstligt skiftebreve
Pakke V A
1696-1699
C 1-433

147 Karen Jørgensdatter Lund i Gadgård i Sejerslev sogn. 17.4.1696. Nr.22.
Enke efter Knud Olufsen [Thisted], præst i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby, [skifte 12.11.1685 lbnr.43].
Første ægteskab med [Samuel Hansen Lime i Nykøbing]. B:
1) Hans Samuelsen Lime i Hesselbjerg i Sejerslev sogn
2) [Samuelsdatter], var g.m. Oluf Nielsen Aslov, [præst i Næsborg, Skarp Salling og Oudrup]. 1B:
a Samuel Olufsen Aslov.
Afdøde døde 19.3.1696.
 
Familie F3575
 
8142 Ålborg Bisp
Gejstligt skiftebreve
Pakke V A
1696-1699
C 1-433

147 Karen Jørgensdatter Lund i Gadgård i Sejerslev sogn. 17.4.1696. Nr.22.
Enke efter Knud Olufsen [Thisted], præst i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby, [skifte 12.11.1685 lbnr.43].
Første ægteskab med [Samuel Hansen Lime i Nykøbing]. B:
1) Hans Samuelsen Lime i Hesselbjerg i Sejerslev sogn
2) [Samuelsdatter], var g.m. Oluf Nielsen Aslov, [præst i Næsborg, Skarp Salling og Oudrup]. 1B:
a Samuel Olufsen Aslov.
Afdøde døde 19.3.1696.
 
Lime, Hans Samuelsen (I9752)
 
8143 Ålborg Bisp
Gejstligt skiftebreve
Pakke XII
1737-1743
C 1-446

397 Karen Olufsdatter i Jegindø præstegård. 17.12.1737. nr.3.
Enke efter Bagge [Jacobsen] Bruun, præst [i Tæbring, Ovtrup og Rakkeby, skifte Ålborg bisp 14.7.1686 lbnr.51]. A:
1) bror Jacob Olufsen Jelstrup [købmand i Sæby], død. [Gift første gang Sæby 20.9.1696 med Birgitte Madsdatter, død 1704. Andet ægteskab med Johanne Lauridsdatter Bering]. 3B:
a Oluf Jacobsen, student
b Birgitte Jacobsdatter g.m. [herredsskriver i Rinds og Gislum herreder] Hans Becher [ejer af Illeris] i Alstrup sogn i Himmersyssel
c Kirstine Marie Jelstrup på Jegindø
2) søster Margrethe Olufsdatter [Meyer], enke efter Peder [Nielsen] Moldrup, præst i Hillerslev og Kåstrup, [død 23.5.1728].
[Første ægteskab med Oluf Nielsen Hillerslev, præst i Hillerslev og Kåstrup, død 28.1.1703]. 3B:
a Niels Olufsen, rejser fra Christiania i Norge
b Kirsten Olufsdatter [Meyer], enke efter Niels [Jørgensen] Muus, rektor i Sæby, [skifte Ålborg bisp 3.2.1716 lbnr.269]
c Birgitte Sofie Olufsdatter, død, var g.m. Johan, bartskær i Thisted, død. 1B: en datter
3) søster Inger Olufsdatter, [skifte Refs herred gejstlig 9.1.1737 lbnr.16. Enke efter Just Nielsen Gerade, præst i Jegindø, skifte Refs herred gejstlig 20.12.1728 lbnr.10]. 1B:
a [Kirsten Justsdatter Gerade Meyer, skifte Ålborg bisp 9.11.1728 lbnr.343, var g.m. Ejler Christian Arnoldsen Dyssel, præst i Vrensted og Tise, død 1729]. 5B:
1 Arent Dyssel
2 Arnold Dyssel
3 Just Gerade Dyssel
4 Elieser Dyssel
5 Johan Arent Dyssel.
[Afdødes forældre var Oluf Jacobsen Jelstrup, præst i Hunstrup og Østerild, død 1672 og Kirsten Edvardsdatter Meyer, død ca.1684. Mors andet ægteskab med eftermand Christen Pedersen Øland, død juli 1722].
 
Jelstrup, Karen Olufsdatter (I9384)
 
8144 ÅRHUS BYFOGED TINGBØGER 1636 - 1702.

2/6 1636
** Jacob Abel bogfører med to uendelige domme her af tinget 28/4 og 12/5 sidst forleden, som begge formelder, at han havde ladet stævne afgangne Christen Ibsens hustru Kirsten Nielsdatter og desligeste Laurits Jensen på sin hustru Karen Christensdatters vegne, Laurits Smed på sin hustru Maren Christensdatters vegne, Peder Christensen, Mogens Christensen, Margrete Christensdatter, Anne Christensdatter begge hos deres mor og Karen Christensdatter og deres myndige værge belangende en håndskrift og forløftes brev, som han til Christen Ibsen moxen 20 år forløben har udgivet på afgangne Anders Olufsen Ribers vegne, formeldende på 100 rigsdaler, hvilket forløfte Jacob Abel formener bør død og magtesløs at være, og ikke at komme ham til nogen hinder eller skade, men samme brev ham igen at leveres, og des foruden at stå ham til rette for hvis skade og påførte omkostning, han derover lidt har. han beviste med en seddel af Viborg landsting 16/3 sidst forleden, at stævningsmænd havde stævnet afgangne Christen Ibsens sønner, Jens Christensen og hans hustru og hendes myndige værge og børn, Niels Christensen hans hustru og børn og Jacob Christensen. dernæst fremlagde han efterskrevne KM dom sub dato 29/5 1619 samt et underskrevet brev sub dato Århus 24/3 1615. derefter en dom af Århus byting 9/3 1620, en dom af Viborg landsting 9/9 1620, en skriftlig afsigt dateret Århus 13/10 1620, en dom af Århus byting 19/10 1620. så mødte Mogens Christensen på sin mor Kirsten Nielsdatters vegne og fremlagde hendes skriftlige svar lydende, eftersom jeg er af Jacob Abel bogfører stævnet til Århus byting anlangende en håndskrift, som han af mig og mine børn skal fordre, som han siger sig for en 20 årstid og siden på Anders Olufsen Riber hans vegne til min salig husbond skal have udgivet, så er jeg venlig begærende, at efterdi håndskriften skal have standet i 20 år noget nær, at det måtte endnu blive i rolighed, til Gud vil jeg kan få mine børn samlet og der kan ske skifte efter min salig husbond, dateret Århus 1/6 1636. sammeledes mødte Laurits Jensen stenhugger borger sst og i lige måde begærede, at sagen måtte bero.

8/11 1638.
** Rasmus Pedersen Testrup for Kirsten Nielsdatter salig Christen Ibsens sst og på hendes vegne på den ene og Niels Ibsen rådmand sst, som er farbror til salig Christen Ibsens børn, på lille Karen Christensdatter og Anne Christensdatters vegne, i lige måder med fuldmagt af Karen Christensdatter, salig Laurits Stenhuggers efterleverske sst på sine egne og sine børns vegne, Peder Christensen sst på sine egne og sin bror salig Jens Christensens børns vegne i Norge, i lige måder med fuldmagt af sin bror Jacob Christensen og sin svoger Laurits Sørensen på sin hustru Margrete Christensdatters vegne, Laurits Sørensen kleinsmed på sin hustru Maren Christensdatters vegne og Mogens Christensen sst på sine egne vegne, de samtlige bekendte, at de 15/10 sidst forleden i gode dannemænds samt overformyndere sst deres overværelse har skiftet og delt alt hvis efterskrevne gods og ejendom, som fandtes efter salig Christen Ibsen, som blev udlagt til arvingerne, som efterfølger.

Kilde: Anette Damgaard DIS-Forum som også henviser til nedenstående skifte

 
Christensdatter, Karen (I680)
 
8145 ÅRHUS BYFOGED TINGBØGER 1636 - 1702.

2/6 1636
** Jacob Abel bogfører med to uendelige domme her af tinget 28/4 og 12/5 sidst forleden, som begge formelder, at han havde ladet stævne afgangne Christen Ibsens hustru Kirsten Nielsdatter og desligeste Laurits Jensen på sin hustru Karen Christensdatters vegne, Laurits Smed på sin hustru Maren Christensdatters vegne, Peder Christensen, Mogens Christensen, Margrete Christensdatter, Anne Christensdatter begge hos deres mor og Karen Christensdatter og deres myndige værge belangende en håndskrift og forløftes brev, som han til Christen Ibsen moxen 20 år forløben har udgivet på afgangne Anders Olufsen Ribers vegne, formeldende på 100 rigsdaler, hvilket forløfte Jacob Abel formener bør død og magtesløs at være, og ikke at komme ham til nogen hinder eller skade, men samme brev ham igen at leveres, og des foruden at stå ham til rette for hvis skade og påførte omkostning, han derover lidt har. han beviste med en seddel af Viborg landsting 16/3 sidst forleden, at stævningsmænd havde stævnet afgangne Christen Ibsens sønner, Jens Christensen og hans hustru og hendes myndige værge og børn, Niels Christensen hans hustru og børn og Jacob Christensen. dernæst fremlagde han efterskrevne KM dom sub dato 29/5 1619 samt et underskrevet brev sub dato Århus 24/3 1615. derefter en dom af Århus byting 9/3 1620, en dom af Viborg landsting 9/9 1620, en skriftlig afsigt dateret Århus 13/10 1620, en dom af Århus byting 19/10 1620. så mødte Mogens Christensen på sin mor Kirsten Nielsdatters vegne og fremlagde hendes skriftlige svar lydende, eftersom jeg er af Jacob Abel bogfører stævnet til Århus byting anlangende en håndskrift, som han af mig og mine børn skal fordre, som han siger sig for en 20 årstid og siden på Anders Olufsen Riber hans vegne til min salig husbond skal have udgivet, så er jeg venlig begærende, at efterdi håndskriften skal have standet i 20 år noget nær, at det måtte endnu blive i rolighed, til Gud vil jeg kan få mine børn samlet og der kan ske skifte efter min salig husbond, dateret Århus 1/6 1636. sammeledes mødte Laurits Jensen stenhugger borger sst og i lige måde begærede, at sagen måtte bero.

8/11 1638.
** Rasmus Pedersen Testrup for Kirsten Nielsdatter salig Christen Ibsens sst og på hendes vegne på den ene og Niels Ibsen rådmand sst, som er farbror til salig Christen Ibsens børn, på lille Karen Christensdatter og Anne Christensdatters vegne, i lige måder med fuldmagt af Karen Christensdatter, salig Laurits Stenhuggers efterleverske sst på sine egne og sine børns vegne, Peder Christensen sst på sine egne og sin bror salig Jens Christensens børns vegne i Norge, i lige måder med fuldmagt af sin bror Jacob Christensen og sin svoger Laurits Sørensen på sin hustru Margrete Christensdatters vegne, Laurits Sørensen kleinsmed på sin hustru Maren Christensdatters vegne og Mogens Christensen sst på sine egne vegne, de samtlige bekendte, at de 15/10 sidst forleden i gode dannemænds samt overformyndere sst deres overværelse har skiftet og delt alt hvis efterskrevne gods og ejendom, som fandtes efter salig Christen Ibsen, som blev udlagt til arvingerne, som efterfølger.

Kilde: Anette Damgaard DIS-Forum som også henviser til nedenstående skifte

 
Ibsen, Christen (I3477)
 
8146 ÅRHUS BYFOGED TINGBØGER 1636 - 1702.

2/6 1636
** Jacob Abel bogfører med to uendelige domme her af tinget 28/4 og 12/5 sidst forleden, som begge formelder, at han havde ladet stævne afgangne Christen Ibsens hustru Kirsten Nielsdatter og desligeste Laurits Jensen på sin hustru Karen Christensdatters vegne, Laurits Smed på sin hustru Maren Christensdatters vegne, Peder Christensen, Mogens Christensen, Margrete Christensdatter, Anne Christensdatter begge hos deres mor og Karen Christensdatter og deres myndige værge belangende en håndskrift og forløftes brev, som han til Christen Ibsen moxen 20 år forløben har udgivet på afgangne Anders Olufsen Ribers vegne, formeldende på 100 rigsdaler, hvilket forløfte Jacob Abel formener bør død og magtesløs at være, og ikke at komme ham til nogen hinder eller skade, men samme brev ham igen at leveres, og des foruden at stå ham til rette for hvis skade og påførte omkostning, han derover lidt har. han beviste med en seddel af Viborg landsting 16/3 sidst forleden, at stævningsmænd havde stævnet afgangne Christen Ibsens sønner, Jens Christensen og hans hustru og hendes myndige værge og børn, Niels Christensen hans hustru og børn og Jacob Christensen. dernæst fremlagde han efterskrevne KM dom sub dato 29/5 1619 samt et underskrevet brev sub dato Århus 24/3 1615. derefter en dom af Århus byting 9/3 1620, en dom af Viborg landsting 9/9 1620, en skriftlig afsigt dateret Århus 13/10 1620, en dom af Århus byting 19/10 1620. så mødte Mogens Christensen på sin mor Kirsten Nielsdatters vegne og fremlagde hendes skriftlige svar lydende, eftersom jeg er af Jacob Abel bogfører stævnet til Århus byting anlangende en håndskrift, som han af mig og mine børn skal fordre, som han siger sig for en 20 årstid og siden på Anders Olufsen Riber hans vegne til min salig husbond skal have udgivet, så er jeg venlig begærende, at efterdi håndskriften skal have standet i 20 år noget nær, at det måtte endnu blive i rolighed, til Gud vil jeg kan få mine børn samlet og der kan ske skifte efter min salig husbond, dateret Århus 1/6 1636. sammeledes mødte Laurits Jensen stenhugger borger sst og i lige måde begærede, at sagen måtte bero.

8/11 1638.
** Rasmus Pedersen Testrup for Kirsten Nielsdatter salig Christen Ibsens sst og på hendes vegne på den ene og Niels Ibsen rådmand sst, som er farbror til salig Christen Ibsens børn, på lille Karen Christensdatter og Anne Christensdatters vegne, i lige måder med fuldmagt af Karen Christensdatter, salig Laurits Stenhuggers efterleverske sst på sine egne og sine børns vegne, Peder Christensen sst på sine egne og sin bror salig Jens Christensens børns vegne i Norge, i lige måder med fuldmagt af sin bror Jacob Christensen og sin svoger Laurits Sørensen på sin hustru Margrete Christensdatters vegne, Laurits Sørensen kleinsmed på sin hustru Maren Christensdatters vegne og Mogens Christensen sst på sine egne vegne, de samtlige bekendte, at de 15/10 sidst forleden i gode dannemænds samt overformyndere sst deres overværelse har skiftet og delt alt hvis efterskrevne gods og ejendom, som fandtes efter salig Christen Ibsen, som blev udlagt til arvingerne, som efterfølger.

Kilde: Anette Damgaard DIS-Forum som også henviser til nedenstående skifte

 
Nielsdatter, Kirsten (I685)
 
8147 ÅRHUS BYFOGED TINGBØGER 1636 - 1702.

2/6 1636
** Jacob Abel bogfører med to uendelige domme her af tinget 28/4 og 12/5 sidst forleden, som begge formelder, at han havde ladet stævne afgangne Christen Ibsens hustru Kirsten Nielsdatter og desligeste Laurits Jensen på sin hustru Karen Christensdatters vegne, Laurits Smed på sin hustru Maren Christensdatters vegne, Peder Christensen, Mogens Christensen, Margrete Christensdatter, Anne Christensdatter begge hos deres mor og Karen Christensdatter og deres myndige værge belangende en håndskrift og forløftes brev, som han til Christen Ibsen moxen 20 år forløben har udgivet på afgangne Anders Olufsen Ribers vegne, formeldende på 100 rigsdaler, hvilket forløfte Jacob Abel formener bør død og magtesløs at være, og ikke at komme ham til nogen hinder eller skade, men samme brev ham igen at leveres, og des foruden at stå ham til rette for hvis skade og påførte omkostning, han derover lidt har. han beviste med en seddel af Viborg landsting 16/3 sidst forleden, at stævningsmænd havde stævnet afgangne Christen Ibsens sønner, Jens Christensen og hans hustru og hendes myndige værge og børn, Niels Christensen hans hustru og børn og Jacob Christensen. dernæst fremlagde han efterskrevne KM dom sub dato 29/5 1619 samt et underskrevet brev sub dato Århus 24/3 1615. derefter en dom af Århus byting 9/3 1620, en dom af Viborg landsting 9/9 1620, en skriftlig afsigt dateret Århus 13/10 1620, en dom af Århus byting 19/10 1620. så mødte Mogens Christensen på sin mor Kirsten Nielsdatters vegne og fremlagde hendes skriftlige svar lydende, eftersom jeg er af Jacob Abel bogfører stævnet til Århus byting anlangende en håndskrift, som han af mig og mine børn skal fordre, som han siger sig for en 20 årstid og siden på Anders Olufsen Riber hans vegne til min salig husbond skal have udgivet, så er jeg venlig begærende, at efterdi håndskriften skal have standet i 20 år noget nær, at det måtte endnu blive i rolighed, til Gud vil jeg kan få mine børn samlet og der kan ske skifte efter min salig husbond, dateret Århus 1/6 1636. sammeledes mødte Laurits Jensen stenhugger borger sst og i lige måde begærede, at sagen måtte bero.

8/11 1638.
** Rasmus Pedersen Testrup for Kirsten Nielsdatter salig Christen Ibsens sst og på hendes vegne på den ene og Niels Ibsen rådmand sst, som er farbror til salig Christen Ibsens børn, på lille Karen Christensdatter og Anne Christensdatters vegne, i lige måder med fuldmagt af Karen Christensdatter, salig Laurits Stenhuggers efterleverske sst på sine egne og sine børns vegne, Peder Christensen sst på sine egne og sin bror salig Jens Christensens børns vegne i Norge, i lige måder med fuldmagt af sin bror Jacob Christensen og sin svoger Laurits Sørensen på sin hustru Margrete Christensdatters vegne, Laurits Sørensen kleinsmed på sin hustru Maren Christensdatters vegne og Mogens Christensen sst på sine egne vegne, de samtlige bekendte, at de 15/10 sidst forleden i gode dannemænds samt overformyndere sst deres overværelse har skiftet og delt alt hvis efterskrevne gods og ejendom, som fandtes efter salig Christen Ibsen, som blev udlagt til arvingerne, som efterfølger.

Kilde: Anette Damgaard DIS-Forum

 
Stenhugger, Laurids Jensen (I9623)
 
8148 ÅRHUS BYFOGED TINGBØGER 1636 - 1702.

2/6 1636
** Jacob Abel bogfører med to uendelige domme her af tinget 28/4 og 12/5 sidst forleden, som begge formelder, at han havde ladet stævne afgangne Christen Ibsens hustru Kirsten Nielsdatter og desligeste Laurits Jensen på sin hustru Karen Christensdatters vegne, Laurits Smed på sin hustru Maren Christensdatters vegne, Peder Christensen, Mogens Christensen, Margrete Christensdatter, Anne Christensdatter begge hos deres mor og Karen Christensdatter og deres myndige værge belangende en håndskrift og forløftes brev, som han til Christen Ibsen moxen 20 år forløben har udgivet på afgangne Anders Olufsen Ribers vegne, formeldende på 100 rigsdaler, hvilket forløfte Jacob Abel formener bør død og magtesløs at være, og ikke at komme ham til nogen hinder eller skade, men samme brev ham igen at leveres, og des foruden at stå ham til rette for hvis skade og påførte omkostning, han derover lidt har. han beviste med en seddel af Viborg landsting 16/3 sidst forleden, at stævningsmænd havde stævnet afgangne Christen Ibsens sønner, Jens Christensen og hans hustru og hendes myndige værge og børn, Niels Christensen hans hustru og børn og Jacob Christensen. dernæst fremlagde han efterskrevne KM dom sub dato 29/5 1619 samt et underskrevet brev sub dato Århus 24/3 1615. derefter en dom af Århus byting 9/3 1620, en dom af Viborg landsting 9/9 1620, en skriftlig afsigt dateret Århus 13/10 1620, en dom af Århus byting 19/10 1620. så mødte Mogens Christensen på sin mor Kirsten Nielsdatters vegne og fremlagde hendes skriftlige svar lydende, eftersom jeg er af Jacob Abel bogfører stævnet til Århus byting anlangende en håndskrift, som han af mig og mine børn skal fordre, som han siger sig for en 20 årstid og siden på Anders Olufsen Riber hans vegne til min salig husbond skal have udgivet, så er jeg venlig begærende, at efterdi håndskriften skal have standet i 20 år noget nær, at det måtte endnu blive i rolighed, til Gud vil jeg kan få mine børn samlet og der kan ske skifte efter min salig husbond, dateret Århus 1/6 1636. sammeledes mødte Laurits Jensen stenhugger borger sst og i lige måde begærede, at sagen måtte bero.

8/11 1638.
** Rasmus Pedersen Testrup for Kirsten Nielsdatter salig Christen Ibsens sst og på hendes vegne på den ene og Niels Ibsen rådmand sst, som er farbror til salig Christen Ibsens børn, på lille Karen Christensdatter og Anne Christensdatters vegne, i lige måder med fuldmagt af Karen Christensdatter, salig Laurits Stenhuggers efterleverske sst på sine egne og sine børns vegne, Peder Christensen sst på sine egne og sin bror salig Jens Christensens børns vegne i Norge, i lige måder med fuldmagt af sin bror Jacob Christensen og sin svoger Laurits Sørensen på sin hustru Margrete Christensdatters vegne, Laurits Sørensen kleinsmed på sin hustru Maren Christensdatters vegne og Mogens Christensen sst på sine egne vegne, de samtlige bekendte, at de 15/10 sidst forleden i gode dannemænds samt overformyndere sst deres overværelse har skiftet og delt alt hvis efterskrevne gods og ejendom, som fandtes efter salig Christen Ibsen, som blev udlagt til arvingerne, som efterfølger.

Kilde: Anette Damgaard DIS-Forum som også henviser til nedenstående skifte

 
Christensen, Peder (I9608)
 
8149 Århus Domkirke: Efter tårnbranden i 1642 opsattes et ur med døgnværk og med kvarter- og timeslagværk. Det stod vist ligesom det ødelagte værk lige under klokkestokværket og havde udvendig skive på tårnets vestside lige under glamhullet; det var endvidere sat i forbindelse med skiven inde i kirken. Tiden angaves også ved slag på de nystøbte klokker i tårnet og på mindre klokker inde i kirken.
Med mange reparationer fungerede dette værk til 1801.......1699 istandsættelse ved urmager Laurits Madsen og 1704 ved Ofue Anderssøn. 1717 kontraheres der med urmager Lauritz Madtzen Vendelboe, Århus, om en reparation omfattende "nye Perpendikler, Hjul og andet, som maatte mangle", justering af slagværk m.m. samt vederlagsfrit tilsyn med uret de næste 4 år. Bag disse oplysninger gemmer sig sikkert afgørende ombygning af værket fra regulering med uro til pendul.
 
Wendelboe, Laurids Madsen (I4826)
 
8150 Århus Købstad
Skifteuddrag
Protokol 9
1719-1727
B 56 - 422

956 Hans Jensen Winther i Århus. 18.1.1726, fol.834B.
[Enkemand efter Marie Mikkelsdatter Malling, skifte 12.6.1696 lbnr.412]. B: Mette Marie Hansdatter g.m. Johan Budtz, rådmand i Randers, Mette Hansdatter g.m. Peder Wedege, præst i Glenstrup, Anne Hansdatter Winther, Mikkel Malling Winther i København.
 
Winther, Hans Jensen (I9429)
 

      «Forrige «1 ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... 168» Næste»