Notater


Match 7,801 til 7,850 fra 8,309

      «Forrige «1 ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... 167» Næste»

   Notater   Knyttet til 
7801 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Kullas, Susanna Kristiina (I2575)
 
7802 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Olsen, Peter Mikael Sandhøj (I3598)
 
7803 Udskrift af STARBAS - Københavns Stadsarkivs Arkivdatabase - 13/6 2011 - Arkiv nr 1117 side 1
Arkivskaber(e) Kong Christian d. IX og Dronning Louises Jubilæumsasyl
Kong Christian d. IX og Dronning Louises Jubilæumsasyls arkiv (1865-1980)
Arkivet er opdelt i følgende grupper:
Administration m.v.
Regnskab + diverse
Bemærkninger til Arkivet:
Privatarkiver 1 P1-46
Kong Christian den Niendes og Dronning Louises Jubilæumsasyl.
Valdemarsgade 21, København V. 1894-1980
Den 1. september 1894 åbnedes, som selvstændig institution,
´Kong Christian den Niendes og Dronning Louises Jubilæums Asyl´
i asylets ejendom Valdemarsgade 21 i København.
Asylets oprindelse og tilblivelse skyldtes ´Det kgl. køben-
havnske Skydeselskab og danske Broderskab´, som i 1888 skænkede
en grund til et asyl til minde om Kong Christian den Niende og
Dronning Louises regeringsjubilæum (15.11.1888). I anledning af
kongeparrets guldbryllup (26.5.1892) skænkede selskabets medlem-
mer 30.000 kr. til opførelse af asylbygningen. De praktiske pro-
blemer vedr. asylets tilblivelse blev varetaget af ´Dronning
Louises Asylselskab´ i samarbejde med ´Asylselskabet for Frederiks-
berg, Vesterbro og Omegn´.
Den i 1888 skænkede grund, ca. 2000 alen² af matr. nr. 659
Udenbys Vester kvarter Ny Stormgade, blev solgt hvor efter man
opkøbte en for asylet bedre beliggende grund, nemlig matr. nr.
634 Udenbys Vester kvarter Valdemarsgade nr. 21-25, på ca. 2449
alen².
Den 16. august 1893 blev grundstenen til asylbygningen lagt.
Bygningen var tegnet af arkitekt L. Knudsen, der også ledede byg-
gearbejdet. Opførelsens samlede enterprise fik tømmermester Th.
Schmock. Den 11. august 1894 var bygningen færdig og der afholdtes
indvielsesfest med kongelig deltagelse. Kongen og Dronningen over-
tog protektoratet af asylet.
Asylets administration blev varetaget af en bestyrelse på fem
medlemmer. To valgt af ´Dronning Louises Asylselskabs´ bestyrelse,

Udskrift af STARBAS - Københavns Stadsarkivs Arkivdatabase - 13/6 2011 - Arkiv nr 1117 side 2
to valgt af ´Asylselselskabet for Frederiksberg, Vesterbro og Omegns´
bestyrelse og en valgt af ´Det kgl. københavnske Skydeselskab og
danske Broderskab´.
Bestyrelsen valgte en til to asylforstandere, som sammen med
forstanderinden for Foreningen af Damer (ligeledes valgt af
bestyrelsen),hvis opgave det var at støtte asylvirksomheden, skul-
le føre det daglige tilsyn med asylets drift, som blev forestået
af en lønnet asylmoder, som boede på asylet.
Asylets første bestyrelse bestod af gehejmestatsråd, kabinets-
sekretær hos Hs. Majestæt Kongen Rosenstand og estatsråd, kabinets-
sekretær hos Hendes Majestæt Dronningen Hennings. Begge valgt af
´Dronning Louises Asylselskab´. Desuden højesterets-assessor E. F.
Larsen og overretssagfører H. F. Larsen. Begge valgt af ´Asylsel-
skabet for Frederiksberg, Vesterbro og Omegn´. Fra skydeselskabet
valgtes vekselmægler F. A. Lorck (formand).
Baronesse Olga Schaffalitzky de Muckadell var forstanderinde for
damekomiteen. E. F. Larsen var forstander for asylet.
Jubilæumsasylets første asylmoder var frk. Bodil Malmstrøm, som
blev efterfulgt af fru Grünhagen.
Asylet påbegyndte sin drift den 1. september 1894 med et antal
af 30 børn, som dog hurtigt voksede til 120. Månedlige gennemsnit:
120, 75 drenge og 45 piger.
Fra 1895 udlejede Jubilæumsasylets bestyrelse hele 1. sal af
asylbygningen til ´Foreningen til Oprettelse af Friskolebørnsasyl-
er i Kjøbenhavns Arbeiderkvarter´. I 1938 overtog Københavns
Kommune lejemålet.
1865-1980 Asylets arkiv..................................... 62 pk
Kilde: Københavns Stadsarkivs Starbas-database

 
Wendelboe Johansen, Karoline (I4694)
 
7804 Udvandrerarkivet:
Navn: Behrens, Fritz Stilling: Forretningsfører
Alder: 32 Bestemmelsessted: Buenos Ayres
Kontrakt nr.: 173800 Forevisningsdato: 10/14/1897
Fødested: ? Fødesogn: ?
Sidste oph.sogn: København Sidste oph. amt: København
Sidste oph.sted: Kjbhvn. Bestemmelses land: Argentina
Bestemmelses by: Buenos Aires Bestemmelses stat: Buenos Aires
Skibsnavn: Indirekte
IDkode: I9497B2914
 
Behrens, Frits Rasmus Christian (I306)
 
7805 Udvandret: 28 maj 1869, til New York, USA, via Hamburg with S/S Allemannia

New York, Passenger Lists, 1820-1957 about Hans Olsen
Name: Hans Olsen
Arrival Date: 28 May 1869
Birth Date: abt 1833
Age: 36
Gender: Male
Ethnicity/ Nationality: Danish
Place of Origin: Denmark
Port of Departure: Hamburg, Germany and Le Havre, France
Destination: United States of America
Port of Arrival: New York, New York
Ship Name: Allemannia

Endvidere nævnes:
Karen Olsen 30 år wife
Karen Olsen 6 år
Marie Olsen 3 år ( er det Lise Olsen ? )
Anna Olsen ”baby”. Ingen alder nævnt; født ombord ?

Med forevisningsdato 4 maj 1869, ankomst til NY 28 maj 1869

Udrejse:
Navn: Olsen, Hans
Stilling: Landmand
Alder: 36
Bestemmelsessted: New York
Kontrakt nr.: 354400
Forevisningsdato: 5/4/1869
Sidste oph.sogn: ?
Sidste oph. amt: Sorø
Sidste oph.sted: Sorø Amt
Bestemmelses land: USA
Bestemmelses by: New York City
Bestemmelses stat: New York State
Skibsnavn: Indirekte
IDkode: I6969O0806
Navn: Olsen, Karna Kirstine (må være Karen )
Stilling: Hustru
Alder: 30
Bestemmelsessted: New York
Kontrakt nr.: 354400
Forevisningsdato: 5/4/1869
Sidste oph.sogn: ?
Sidste oph. amt: Sorø
Sidste oph.sted: Sorø Amt
Bestemmelses land: USA
Bestemmelses by: New York City
Bestemmelses stat: New York State
Skibsnavn: Indirekte
IDkode: I6969O0807
Navn: Olsen, Karen
Stilling: Datter
Alder: 04
Bestemmelsessted: New York
Kontrakt nr.: 354400
Forevisningsdato: 5/4/1869
Sidste oph.sogn: ?
Sidste oph. amt: Sorø
Sidste oph.sted: Sorø Amt
Bestemmelses land: USA
Bestemmelses by: New York City
Bestemmelses stat: New York State
Skibsnavn: Indirekte
IDkode: I6969O0808

Navn: Olsen, Lise
Stilling: Datter
Alder: 03
Bestemmelsessted: New York
Kontrakt nr.: 354400
Forevisningsdato: 5/4/1869
Sidste oph.sogn: ?
Sidste oph. amt: Sorø
Sidste oph.sted: Sorø Amt
Bestemmelses land: USA
Bestemmelses by: New York City
Bestemmelses stat: New York State
Skibsnavn: Indirekte
IDkode: I6969O0809
 
Olsen, Hans (I6689)
 
7806 Ugift Olsen, Ingeborg (I8716)
 
7807 Ugift Christensen, Hans Olaf (I8725)
 
7808 Ugift Gabrielsen, Morten (I6073)
 
7809 Ugift van Houten, Lee Richard (I9147)
 
7810 Ugift fruentimmer Inger Kirstine Nielsen hos inds. Christen Christensen i Ousted, udlagt barnefader ungkarl Jens Peter Larsen, gaardeier Jensen, Lausine (I7061)
 
7811 Ugift Kirsten Christine Pedersen, udlagt barnefader Jens Olsen, ? ved Eriksholm. Pedersen, Sidse Marie Jensine (I6452)
 
7812 Ugift murermester Wilde, Tevis (I8111)
 
7813 Ugift, fhv. gårdejer. Nielsen, Nielsine Christine (I3432)
 
7814 Ugift.
Bosat Nr. Vallenderød, Tølløse sogn. 
Olsen, Ane Marie (I3589)
 
7815 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Hansen, Hans Mejnert Poul (I1359)
 
7816 Ugift. Larsen, Jens Peder (I2686)
 
7817 Ugift. Larsen, Lars Meinert (I2698)
 
7818 Ugift. Meinertsen, Christen (I2947)
 
7819 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Shafer, Sonja (I4255)
 
7820 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Yaryan, Daniel Earl (I5030)
 
7821 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Hansen, Linda Rae (I1450)
 
7822 Ugift. Fhv. pensionatindehaverske. Bopæl Østergade 39 Friis, Elisabeth Kirstine Charlotte (I8674)
 
7823 Ugift. Hun overtager en udstykning af fødegården matr. 10c i fællesskab med
broderen Hans. De flyttede senere til Jernbanevej og Tølløsevej i Tølløse.
Sammen med broderen Lars hjalp hun med flytningen, da Ingeborg og Valdemar
flyttede til Fårevejle 1907. Hun blev hos dem et stykke tid.
Der henvises til hendes dagbog i Valdemar Olsens erindringer, så denne er
muligvis bevaret privat eller på et lokalarkiv!?
Tjente på Sloths Hotel, Taastrup i juni 1911. Meget plaget af astma. 
Hansen, Martha Kirstine (I1462)
 
7824 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Shafer, Mark Valdemar (I4254)
 
7825 Ugift. Murermester.
Han arvede to japanske vaser hjembragt af styrmand Laurits Nielsen s.a.
skipper Niels Larsen. 
Hansen, Hans Peder (I1361)
 
7826 Ugift: "1 gl. Pige". Meinertsdatter, Maren (I2931)
 
7827 Ukendt siden 1852
 
Petersen, Ludvig Sophus Antonius (I3790)
 
7828 Ulrik Frederik Gram er 48 gammel ved vielsen med Anne Johanne Wendelboe. Det oplyses desuden, at han er enkemand og gårdejer i Slelde, Skibet Sogn ved Vejle, samt at han er vaccineret i 1812. (webmaster: dette må dog være en fejl, ved vielsen med Ane Margrethe Nielsdatter oplyses, han er vaccineret d. 21. oktober 1825.)

Anne Johanne Wendelboe gør tjeneste hos Gæstgiver Jacobsen i Vejle, da hun bliver gift. Han er også den ene forlover, købmand Fogtmann er den anden forlover. Anne Johanne Wendelboe er vaccineret 3. december 1812, hvilket måske har afstedkommet det fejlagtige vaccinationsårstal for Ulrik Frederik Gram.
 
Familie F103
 
7829 Ultimo april Jensdatter, Anne (I7901)
 
7830 Ultimo august Schjødt, Christian Holger (I8139)
 
7831 Ultimo oktober Hansdatter, Anne Marie (I1244)
 
7832 Under Alfred Holbecks energiske, maalbevidste Ledelse er Tiden ikke standset og bleven til Støv, men, som det sig hør og bør i en Købmandsforretning, bleven til »money«. Det er for Alfred Holbeck i ingen Henseende kommet an paa at bevare alt »i den gamle Skure«: naar Tidsudviklingen har ført med sig. at denne eller hin Artikel, selv om den nok saa meget er bleven »ført« i Forretningen fra den ældste Tid. ikke længer gav Fortjeneste, saa har man resolut og uden Tøven kastet den over Bord og er gaaet over til en anden Vare, som det kunde betale sig at have med at gøre. En sand Købmand maa kunne handle med hvad som helst, om det blot lader sig afsætte med Fordel — og det er da herefter, Varerne skal vælges uden pietetsfuldt eller konservativt Hensyn til det fra Fædrene nedarvede. Det er denne Forretningslivets ubarmhjertige Logik, som Alfred Holbeck har nemmet — og just derved har han paa sin Vis været Firmaets Tradition tro. Saaledes var eksempelvis i sin Tid Skifersten en stor Artikel for Huset: der kom adskillige Ladninger om Aaret, nu er den totalt opgivet, i Soda gjordes der en Tid lang stor Omsætning, saa dukkede der danske Fabriker op — og Firmaet slap den øjeblikkelig.
Det siger sig selv, at en Forretning, som styres ud fra saadanne Principer, let kan undergaa store Forandringer, og i Virkeligheden har da ogsaa den Holbeck'ske Engros-Handel i Aarenes Løb mere end een Gang skiftet Fysiognomi. Som den fremtræder for Ti¬den, er den delt i 2 Afdelinger, hvoraf den enes Hovedbranche er Varer som Jern, Staal og Plader, forskellige Metaller, en Mængde saakaldte »Korte-Varer«, Smaamaskiner, Jernrør osv. Herunder hører ogsaa af de oprindelige Artikler Kul. Den anden Afdeling omfatter fornemmelig Fajance. Den bestyres af Købmand Ingvard Holm, som i snart 30 Aar har været knyttet til Firmaet.
 
Holbeck, Niels Alfred Erasmus (I1858)
 
7833 Under bemærkninger er noteret:
? af 26-06-79 Vests. amt 310-100-78 at det fulde navn er Poul Edvin Wendelboe (LAK 1979-333-3280).
Det oplyses samtidig, at familien d. 2. maj 1906 er flyttet til Trekronergade 42. 
Wendelboe Johansen, Poul Edvin (I2342)
 
7834 Under Kejserkrigen 1625-29 blev Vejle røvet og plyndret af de fjendtlige tropper, som indtog byen i 1627. Mange af de rige indbyggere flygtede fra byen, Clemen Sørensen var blandt dem, som holdt stand, men hans hus blev afbrændt. Der er ingen tvivl om, at han mistede en del af sin formue, og det er vel fra dette tidspunkt, at hans økonomiske nedgangsperiode begynder. Også byens dokumenter blev delvist ødelagt under krigen, men Clemen Sørensen havde været så forudseende, at han allerede i 1621 havde taget afskrift af byens vigtigste breve og privilegier. Denne kopi skænkede han i 1631 til byen. Efterfølgende opfordrer Clemen Sørensen borgerne til at finde og aflevere diverse dokumenter, f.eks. kongebreve, tingbøger, byens ejendomsbreve, præstegårdsbreve, skiftebreve o.s.v. Den 27. marts 1635 lykkes det endelig at få byens privilegier fornyede og konfirmeret af Kongen.
 
Sørensen, Clemen (I7623)
 
7835 Under konfirmationer 3. januar 1847 står opført (som nr. 853) Wulff Benjamin Israel. Faderen er angivet som Benjamin Wulff Israel i Slagelse. Konfirmandens fødselsdato er 15.4.1833. Karakter mg. Davidsen, Wulff Benjamin (I834)
 
7836 Under krigen 1627-1629 med den tyske kejser: "Byen havde forberedt sig til Forsvar ved at antage en af Borgerne, Villum Hansen, til Høvedsmand..."

Note: Villum Hansen, en Søn af Hans Lambertsen, havde i sin Ungdom været Slotsskriver, arvede derpå Ydermøllen m.m. efter sin Fader, men måtte senere formedelst Gjæld sælge sine Ejendomme i Ribe og bode på en Halvgård i Tanderup, som han havde i Fæste af Kongen, men tilsidst også måtte opgive. Han er allerede nævnt side 300.
 
Hansen, Villum (I7738)
 
7837 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Meinertsen, Torben (I3035)
 
7838 Ungkarl Hans David Meinertsen, toldassistent i Roskilde, født i Fodby præstegård den 6 april 1903. Søn af provst Hans Peter Meinertsen og hustru Anna Frederikke Cæcilie født Jensen og pige Grete Rode af Sønder Mern, født i Præstø 30. oktober 1910, datter af stationsforstander Jørgen Rode, Mern og hustru Marie Louise Christensen f. Petersen. Familie F972
 
7839 Ungkarl Hans Jacobsen af Søstrup 25 aar gl. og pigen Karen Jacobsdatter af Reistrup 22 aar gl. Forlovere: Gaardmændene Jacob Jensen af Reistrup og Jacob Mikkelsen af Søstrup Familie F2499
 
7840 Ungkarl i Reistrup Christen Hansen, en søn af gmd. Hans Christensen. 32 aar. og pigen i Reistrup Karen Hansen, en datter af gmd. i Reistrup Hans Jacobsen, 26 aar. Forloverne var parrets fædre Familie F2484
 
7841 Ungkarl Jens Henningsen af Sønder Jernløse (27 aar) og enken Maren Meinertsdatter af Atterup huse 31 3/4 år enke efter husmand Ole Jensen. Forlovere : Aftægtsmand Meinert Nielsen af Atterup huse og Lars Jensen af Prejlerup. Familie F2386
 
7842 Ungkarl Lars Frederiksen og enke Caroline Jørgensen Familie F2465
 
7843 Ungkarl Meinert Nielsen af Smidstrup, 28 år og
pigen Pouline Amalie Schultz af Smidstrup, 18 aar. Forlovere: Huusmand Ole
Nielsen og indsidder Peder Jacobsen begge af Smidstrup

Tak til Jette Mejnertsen. 
Familie F2268
 
7844 Ungkarl Niels Madsen fra Bræd og Enke Karen Jørgensdatter i Kielstrup Familie F3672
 
7845 Ungkarl og gårdmand i Tornved Niels Nielsen og Ane Cathrine Jensdatter, gårdmand Jens Eriksen's datter i Tornved Familie F2410
 
7846 Ungkarl, løjtnant Christian August Birch af Nyborg
Frøken Anna Maria Kruuse af Sophienberg i Vindinge sogn
Forlovere købmand Julius Birch af Nyborg og konsul W.Kruuse, Sophienberg 
Familie F1743
 
7847 Ungkarl, Rasmus Mortensen, 26½, husmand i Skee og pigen Maren Andersdatter 30 3/4, husholderske i Skee. Forlovere Jeppe Nielsen, husmand i Skee og Anders Pedersen, gårdmand i Skee Familie F1603
 
7848 Ungkarl, tømrer Niels Hansen af Vallekilde,28 år f. Egebjerg sogn 10.1.1857, k. 8.5.1871 i Skamstrup kirke og pigen Birthe Betine Michaelsen af Holbæk, datter af gaardmand Michael Hansen i Carlstrup og afd. h. Maren Hansen.
Forlovere: Hans Hansen og Peder Larsen. 
Familie F2358
 
7849 United States World War I Draft Registration Cards, 1917-1918
Name: Pool Laurits Bjornskjold
Ereignistyp: Draft Registration
Ereignisdatum: 1917-1918
Ereignisort: Chicago City no 57, Illinois, United States
Geschlecht: Male
Nationalität: Denmark
Geburtsdatum: 31 Jul 1882

Supplerende oplysning: Poul Laurtis Bjørnskjold anfører sin datter Aase Bjørnskjold som nærmeste pårørende.
 
Bjørnskjold, Poul Laurits (I393)
 
7850 Urban Jensens fulde navn er Urban Jensen Brasch, Hans Sørensen hedder Hans Sørensen Ørsted.
 
Wendelboe, Laurids Madsen (I4826)
 

      «Forrige «1 ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... 167» Næste»