Notater


Match 201 til 250 fra 7,802

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 157» Næste»

   Notater   Knyttet til 
201 1. Juni 1608: Miss. til afdøde Albret Friis´s Arvinger. Kongen der for nogen Tid siden (17. Juli 1589) har bevilget nu afdøde Jens Seurensen Buck Kronens Part af Korntienden af Sneom Sogn til hans Studeringer, har erfaret, at Jens Seurensen ikke har faaet noget af Indkomsten af Tienden for 1593, hverken Korn eller Penge, idet Afgiften da er bleven forholdt ham af deres Fader Albret Friis, da Lensmand paa Riberhus, og den er heller ikke siden erlagt til Jens Seurensen eller dennes Arvinger, skønt Jens Seurensens Fader, Hr. Seufren Jensen, Sognepræst til Ølgodt og Strellof Sogne, til forskellige Tider og ved deres Faders Begravelse har krævet den. Det befales dem uden videre Ophold at tilfredsstille Jens Seurensens (note 1) Arvinger for Restancen, saa Kongen kan blive fri for deres Overløb, eller, hvis de have noget at sige herimod, indsende Erklæring herom til Kancelliet, saa Kongen derefter kan give Jens Seurensens Arvinger tilbørligt Svar. J.T.[Jyske Tegnelser] 5, 375b.
Note 1: J.T.har her, formentlig urigtig: Hr. Seufren Jensen

Webmaster: "Jens Seurensens Arvinger" kunne betyde, at Peder Jensen Riber, som efterfølger Hans Sørensen Ølgod som præst i Ølgod sogn, måske er søn af Jens Sørensen Ølgod.
 
Ølgod, Jens Sørensen (I8196)
 
202 1. Juni 1608: Miss. til afdøde Albret Friis´s Arvinger. Kongen der for nogen Tid siden (17. Juli 1589) har bevilget nu afdøde Jens Seurensen Buck Kronens Part af Korntienden af Sneom Sogn til hans Studeringer, har erfaret, at Jens Seurensen ikke har faaet noget af Indkomsten af Tienden for 1593, hverken Korn eller Penge, idet Afgiften da er bleven forholdt ham af deres Fader Albret Friis, da Lensmand paa Riberhus, og den er heller ikke siden erlagt til Jens Seurensen eller dennes Arvinger, skønt Jens Seurensens Fader, Hr. Seufren Jensen, Sognepræst til Ølgodt og Strellof Sogne, til forskellige Tider og ved deres Faders Begravelse har krævet den. Det befales dem uden videre Ophold at tilfredsstille Jens Seurensens (note 1) Arvinger for Restancen, saa Kongen kan blive fri for deres Overløb, eller, hvis de have noget at sige herimod, indsende Erklæring herom til Kancelliet, saa Kongen derefter kan give Jens Seurensens Arvinger tilbørligt Svar. J.T.[Jyske Tegnelser] 5, 375b.
Note 1: J.T.har her, formentlig urigtig: Hr. Seufren Jensen

Webmaster: "Jens Seurensens Arvinger" kunne betyde, at Peder Jensen Riber, som efterfølger Hans Sørensen Ølgod som præst i Ølgod sogn, måske er søn af Jens Sørensen Ølgod.
 
Buch, Søren Jensen (I636)
 
203 1. Koppeattest fra 1909.

2. Lånebevis fra 30.1.1928 optaget i København, lydende på 1500 kr. med 5½% i rente fra Andels-Anstalten Tryg. Medunderskriver var hendes far.

3. Gravfæstebrev, oprettet 30.4.1936 på gravnumrene: 814, 815 og 816, gældende 30 år. Fæstebrevet er fornyet 13.12.1984 for 18 år og igen 23.11.1991 for 7 år, begge gange er det Rasmus Frederiksen, som sørger for det.

I gravstedet er jordet:
814: 30.4.1936 Christian Meinertsens hustru
815: 13.12.1954 Christian Meinertsen
816: 23.11.1961 Sygeplejerske Ingeborg Graul-Hansen.

4. Bevis fra Holbæk Centralsygehus på gennemgået uddannelse som frivillig sygehjælper i det sanitære beredskab. Dateret 25.6.1956.

5. Anbefaling (meget fin) fra prokurist Ringberg, Rebekkavej 51, Hellerup, hvor hun havde tjent fra marts 1933-sept. 1933, men måtte stoppe grundet sin mors sygdom. Lønnen var 40 kr. pr. måned.

Tak til Jette Mejnertsen.
 
Meinertsen, Maren Johanne (I2987)
 
204 1. maj 1578: Obdormivit placide in Domine (døde roligt i Herren) Anne, salig Peder Ibsens og Jørgen Juels efterleverske, min oldemoder (bedstemor)
 
Anne (I5178)
 
205 1. maj 1892 er Arent Nicolai Dragsted tilmeldt adressen Bredgade 35. 1. maj 1893 tilmeldes han adressen Fredericiagade 15
 
Dragsted, Arent Nicolai (I914)
 
206 1. marts 1771 fæstede Jens Pedersen Svanemøllen. Møllen står i hans navn til 1789. Fra 1789 fæster Maren Jensens bror Christen Jensen møllen, indtil Jens Heilmann fæster den.
 
Pedersen, Jens (I3690)
 
207 1. november 1864 flytter Hans Peter Wendelboe Hansen fra Følle, Bregnet til Tved.
 
Wendelboe Hansen, Hans Peter (I4682)
 
208 1. november 1890 flytter Hans Nikolaj Theodor Wendelboe til forældrenes adresse Lars Bjørnsstræde 16, 2.
 
Wendelboe, Hans Nikolaj Theodor (I4792)
 
209 1. november 1906 flytter Ernestine Augusta Pyrmont Lunow fra Nordre Fasanvej 18 til Østergade 36 hos en bagermester.
 
Lunow, Ernestine Augusta Pyrmont (I2834)
 
210 1. Politiets registerblade 1.5.1899
Hovedperson
Hans Christian Rasmussen , 9-9-1859 , Kværkeby
Stillinger: Foderhandler, bestyrer

gift med Johanne Nicoline eller omvendt f. Haas 15.7.1870 i Ribe
Børn:
Oscar Meinert Rasmussen f. 30 dec 1891
Ellen Theodora Rasmussen f. 29 maj 1893
Rigmor Elisabeth Rasmussen f. 14.07. 1903

1.5.1899: fra Frbg. Svanemosegaardsvej 2 til Nansensgade 27.4
1.11.1899 -do
1.11.1901 Ahlefeldtsgade 31 st
1.11.1903 Halmtorvet 16.1
1.05.1904 Dybbølsgade 33.st
1.11.1904 Sdr. Boulevard 64.1
1.05 1905 Esrumgade 8.1
1.11.1905 Mikkelbryggersgade 8, st.
1.5. 1907 Raadhuspladsen 73, st.
1.5. 1909 Vandkunsten 10
1.5. 1914 Gunløgsgade 55, 2.
1.11.1914 Udtrukket
1.11.1917 Holtugsgade 4, 4.
1.11.1922 Brogade 11

Politiets registerblade 1.11.1914
Hovedperson
Hans Christian Rasmussen , 9-9-1859 , Kværkeby
Stillinger: Repræsentant
Boede Lavendelstræde 6 1.11.1914.
 
Rasmussen, Hans Christian (I6061)
 
211 1. Sønnen, M. Jørgen Tavsen, blev 1557 ind-
skrevet ved Universitetet i Wittenberg og var 1566

90

Præst i Medelby i Sønderjylland, men mistede samme
År dette Æmbede. Grunden hertil var måske den,
at han d. 3. Avgust dette Ar blev dømt i Bøder
af Tovsmændene i Ribe for en Sårssag. Han havde
endogså været i Fare for at blive dømt for Drab. Han
havde nemlig såret den unge Jannik Baggesen, en
Søn af Rådmand Bagge Jensen, og den Sårede var
senere død. Tovsmændene fandt det dog godtgjort,
at denne Sidste „var kommen til Graven vel tillægt og
ikke med åbent Sår", hvorfor de mente, at M.Jørgen
ikke kunde dømmes som Drabsmand.
 
Baggesen, Jannick (I7210)
 
212 1. æf. død 29.april 1792, Venge kirkebog, 1791-1814,opslag 140

 
Laursen, Poul (I2768)
 
213 1/2 1805 fik han, der ved et ulykkeligt tilfælde var meget svækket på syn og helbred, kgl. bevilling på at udøve kommissionshandel ??
Se D.K??, 5. apts., reg. 3, 13, nr. 66. Koncept.
 
Wilhjelm, Friderich Ditzel (I4958)
 
214 10 Anne Jensdatter Gjesing i Tværsted præstegård. 17.7.1730, fol.65.
E: Peder [Sørensen] Bering, præst i Tværsted, Uggerby og Bindslev.
Første ægteskab med formanden Peder [Hansen] Mossin, skifte 8.12.1723 lbnr.5]. B:
1) Hans Mossin 15
2) Mette Margrethe Mossin 14
3) Christian Ludvig Mossin 11
4) Birthe Kirstine Mossin 9
5) Peder Mossin 7.
FM: farbror Hans [Hansen] Mossin, præst i Skuldelev og Selsø på Sjælland ved svoger Jens Mortensen, forpagter på Fussingø.
Afdøde døde 18.6.1730.


44 Peder [Sørensen] Bering, præst i Tværsted, Uggerby og Bindslev. 8.12.1761, fol.281.
E: Christiane Cathrine [Mathiasdatter] Holm. B:
1) Søren Bering 14
2) Mathias Bering 13
3) Christence Bering 11
4) Peder Bering 10
5) Cathrine Marie Bering 8
6) Anne Bering 6.
FM:
1) farbror Johannes [Sørensen] Bering, præst i Romdrup [og Klarup]
2) morbror Ejler [Mathiasen] Holm, præst i Tystrup og Haldagerlille på Sjælland
3) morbror Jens Holm, uvist hvor.
[Første ægteskab med Anne Jensdatter Gjesing, skifte 17.7.1730 lbnr.10]
[Andet ægteskab med Maren Brandt Thøgersdatter, begravet 27.2.1737 lbnr.18].
Bevilling til uskiftet bo af 13.2.1761.
 
Gjessing, Anne Jensdatter (I7922)
 
215 10 Eskild Jensen i Gråhede i Oddum sogn. 15.3.1753, fol.34.
E: Margrethe Madsdatter. LV: Bertel [Andreas Christensen] Agerholm, præst i Oddum. B:
1) Mads Eskildsen i Kyvling i Lønborg sogn
2) Jens Eskildsen 20, i Assens
3) Mads Eskildsen 18, i Kerteminde
4) Søren Eskildsen 16
5) Maren Eskildsdatter 13.
 
Jensen, Eske (I2127)
 
216 10) (Fig. 797), Jens Muule (Mule), doktor (i
medicin), †1633, med sin første hustru, Else
Hans Daatter (Hansdatter), †1623 uden livsarvinger
og sin anden hustru, Anne Wilhelms
Daatter (Willumsdatter), †1652 efter at have avlet
otte børn med sin første mand og tre børn
med den anden, doktor Christophersen (Christopher
Schultz, doktor i medicin, †1646)
(Mumme 122). Jfr. †gravsten nr. 60 og †begravelse
nr. I,8.
 
Dinesen, Else Hansdatter (I7602)
 
217 10) (Fig. 797), Jens Muule (Mule), doktor (i
medicin), †1633, med sin første hustru, Else
Hans Daatter (Hansdatter), †1623 uden livsarvinger
og sin anden hustru, Anne Wilhelms
Daatter (Willumsdatter), †1652 efter at have avlet
otte børn med sin første mand og tre børn
med den anden, doktor Christophersen (Christopher
Schultz, doktor i medicin, †1646)
(Mumme 122). Jfr. †gravsten nr. 60 og †begravelse
nr. I,8.
 
Mule, Jens Hansen (I7595)
 
218 10) (Fig. 797), Jens Muule (Mule), doktor (i
medicin), †1633, med sin første hustru, Else
Hans Daatter (Hansdatter), †1623 uden livsarvinger
og sin anden hustru, Anne Wilhelms
Daatter (Willumsdatter), †1652 efter at have avlet
otte børn med sin første mand og tre børn
med den anden, doktor Christophersen (Christopher
Schultz, doktor i medicin, †1646)
(Mumme 122). Jfr. †gravsten nr. 60 og †begravelse
nr. I,8.
 
Willumsdatter, Anna (I7603)
 
219 10. 11/6 1675*, o. Vibg. 30/11 81** [D. p. C. . .] F. S. Mag. Søren Nielsen Seerup*, f. 27/3 54; St. Ribe 71; C. 73; Mag. 77; Stpr. 86; Cannik; 1 ~ 15/12 81 Ingeborg Baggesdtr., f. Ribe 9/2 62, † 25/12 85; F. B. Baggesen, Kbmd.; M. Kirsten Hansdtr.; 1 S., 2 D.; 2 ~ 27/4 87 Dorothea Margrethe Nielsdtr. Terpager, E. e. Bagge Baggesen, f. 3/10 57, † 25/12 95; F. Rdmd.; 3 S.; 3 ~ 18/11 07 Susanne Cathrine Mathiasdtr. Worm, f. Kbh. 9/4 85, † 5/1 20; F. Jstrd. M. W., Ass. i Høiesteret; M. Ingeborg de Hemmer; 2 S., 1 D.; see J. H. Wulf i Veile-H.; L. J. Fogh til Ribe Cathr. K.; Niels S. S. i Horne; Mathias W. S. S. i Faaborg-D.; J. G. Kinast i Frederiksberg-H.; [† 9/3 1736. En overmaade virksom Embedsmand og sjeldent duelig Forretningsmand. Efter Stiftsøvrighedens Foranstaltning anlagdes Proces mod hans Arvinger og Terpager angaaende Værgemaalet for Dken., hvilken tilsidst paadømtes i Høiesteret 23/7 39 og fik et gunstigt Udfald for de Anklagede. At det ei var smaa Summer, der handledes om, kan sees deraf, at Actor, Bfgd. Vesti Thomsen Lund, havde beregnet Boet til Last 20,255 Rdlr. 2 Mk. + 4337 Sldlr. (Frost’s Efterretninger, S. 76–78). W. 2/368 og 3/706; N. 550; G. 2/1 391].

En Stjerne ved et Aarstal viser, at Vedkommende var kaldet paa Succession; 2 Stjerner tilkjendegive, at han var kaldet til adjunctus et Sucessor eller cum spe sucessionis.

»Adjunctus et Sucessor eller cum spe sucessionis«. Kapellan eller medhjælper med løfte (ofte i form af et kongebrev) om at efterfølge sognepræsten, eller »cum spe«, »med håb om« at efterfølge samme.

Frost's Efterretninger = Efterretninger om Ribe Domkirke, Kirkens Sognepræster og Biskopperne i Ribe Stift, af Peter Nicolai Frost, Forfatterens Forlag, 1841
W. = Worms Lexicon over lærde Mænd
N. = Nyerups og Krafts Litteraturlexicon
G. = Giessings danske Jubellærere
 
Seerup, Søren Nielsen (I9514)
 
220 10. 1660 [Rtr. Hors. 59] Jacob Sørensen Ørsted af Ørsted-E.; St. 47; C. 48; ~ Kirstine Fochsdtr. With (Sstr. t. Mag. Albert F. W. t. Kbh. Trin. K.); F. F. Albertsen W.; M. Lene Clememsdtr.; see Søren J. Ø. i Haraldsted-A.; L. Lauritsen i Voldum-R.; Foch J. Ø. i S. Vissing-V.; [† 1674].
 
Ørsted, Jacob Sørensen (I9238)
 
221 10. 22/5 1730, o. 18/11, Jens Nielsen Møller* af Holmsland, f. 31/5 01; tillige Handbjerg 14/10 35; ~ 5/5 28 Maren Rasmusdtr. Rosborg, f. 82, † 13/1 57; F. R. Pedersen R., Bgmstr. i Ringkjøb.; [† 28/6 1782].
 
Møller, Jens Nielsen (I9285)
 
222 10. 22/5 1730, o. 18/11, Jens Nielsen Møller* af Holmsland, f. 31/5 01; tillige Handbjerg 14/10 35; ~ 5/5 28 Maren Rasmusdtr. Rosborg, f. 82, † 13/1 57; F. R. Pedersen R., Bgmstr. i Ringkjøb.; [† 28/6 1782].
 
Rasborg, Maren Rasmusdatter (I9280)
 
223 10. 30/7 1695. Bagge Caspersen Carstensen, f. c. 68; (Bdr. t. t. Carsten C. C. i Sneum-T., t. Maturin C. C. i Jerne-S. og t. Hans Friis C. C. i Lunde-Ou. og havde 3 Søstre ~ i hhv. Lønborg-E., Ho-O. og Øsse-N.); F. Casper Christopher C., Bgmstr.; M. Kirsten Baggesdtr.; St. Ribe 88; ~ 96 (Bev. 14/11) Vibeke Nielsdtr. Hoe af Ho-O., dengang 15 Aar, dvs. f. ca. 81; 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 1699].

KUM II, s. 162 (»Bago Christophori Castanæus«); OD-RFR II, s. 198; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Ø. Horne hrd. nr. 8, 17; Nygaards sedler: Bev. til vielse (de var næstsøskendebarn).

KUM S. Birket-Smith: Kjøbenhavns Universitets Matrikel. bd. I (1611-1667), bd. II (1667-1740), bd. III (1740-1829).
OD-RFR Ole Degn: Rig og fattig i Ribe. Økonomiske og sociale forhold i Ribe-samfundet 1560-1660. Bd. I og II. udg. af Jysk Selskab for Historie, Universitetsforlaget i Aarhus 1981.
 
Carstensen, Bagge Caspersen (I9556)
 
224 10. 30/7 1695. Bagge Caspersen Carstensen, f. c. 68; (Bdr. t. t. Carsten C. C. i Sneum-T., t. Maturin C. C. i Jerne-S. og t. Hans Friis C. C. i Lunde-Ou. og havde 3 Søstre ~ i hhv. Lønborg-E., Ho-O. og Øsse-N.); F. Casper Christopher C., Bgmstr.; M. Kirsten Baggesdtr.; St. Ribe 88; ~ 96 (Bev. 14/11) Vibeke Nielsdtr. Hoe af Ho-O., dengang 15 Aar, dvs. f. ca. 81; 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 1699].
KUM II, s. 162 (»Bago Christophori Castanæus«); OD-RFR II, s. 198; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Ø. Horne hrd. nr. 8, 17; Nygaards sedler: Bev. til vielse (de var næstsøskendebørn).

11. 11/4 1699. Thor Lauritsen Møller, f. Varde c. 70; F. L. Thorsen, Bgmstr.; St. Varde 88; ~ (trol.) F. E., men han døde før Vielsen; 3 ~ Etm.; [† 25/6 1700].
KUM II, s. 163 (»Torenus Laurentij Møller«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Ø. Horne hrd. nr. 9.

12. 26/6 1700. Morten Hansen Friis af Vilslev-H., f. 26/12 77; St. Ribe 95; ~ 01 (Bev. 11/06) F. E.; 1 S., 1 D.; 4 ~ Etm.; [† af Kopper 20/3 1705].
KUM II, s. 212 (»Martinus Ioh. Frisius«); Gejstl. sk. i Ribe amt, Ø. Horne hrd. nr. 11, 15; Nygaards sedler: Bev. til vielse (de var beslægtet i 3. led).

13. 5/5 1705. Clemens Lauritsen Weile af Hammer-L.; St. Hlh. 93; Pr. . . ; ~ F. E., † Grimstrup 21/1 55; 2 S., 3 D.; [† 27/2 1728].
E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Ø. Horne hrd. nr. 15, 17, 19, 22; Nygaards sedler: Enkens begr..

KUM S. Birket-Smith: Kjøbenhavns Universitets Matrikel. bd. I (1611-1667), bd. II (1667-1740), bd. III (1740-1829).
OD-RFR Ole Degn: Rig og fattig i Ribe. Økonomiske og sociale forhold i Ribe-samfundet 1560-1660. Bd. I og II. udg. af Jysk Selskab for Historie, Universitetsforlaget i Aarhus 1981.
 
Hoe, Vibeke Nielsdatter (I9576)
 
225 10. juni 1865 bor familien i Kastbjerg. Det oplyses i kirkebogen, da Poul Resen Wendelboe er forlover ved sin søster Hansine Petrea Wendelboe's vielse.
 
Wendelboe, Poul Resen (I4882)
 
226 10. maj 1857 flytter familien til Selkjær, Kastbjerg.
 
Wendelboe, Poul Resen (I4882)
 
227 10. o. 19/5 1692**, kgl. conf. 21/11 99 [Hør. Ribe 28/6 89] F. S. Mag. Laurits Jørgensen Fog*, f. c. 64; St. Ribe 84; Mag. 90; ~ 20/9 03 Else Sørensdtr. Seerup af Ribe Dk., f. 14/2 85, † 17; 1 S., 2 D.; (see C. Høyer i Skyum-H.); [† •/1 1747; W. 1/311; N. 172].
»(see C. Krag i Gjelsted-R.)« udgår, se E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 123.

2 Stjerner tilkjendegive, at han var kaldet til adjunctus et Sucessor eller cum spe sucessionis

»Adjunctus et Sucessor eller cum spe sucessionis«. Kapellan eller medhjælper med løfte (ofte i form af et kongebrev) om at efterfølge sognepræsten, eller »cum spe«, »med håb om« at efterfølge samme.

En stor Stjerne ved Enden af Efternavnet betegner, at Præsten blev Jubellærer

»Jubellærer« er en hæderstitel for præster, der har virket i en gejstlig stilling i 50 år eller mere

W. = Worms Lexicon over lærde Mænd
N. = Nyerups og Krafts Litteraturlexicon
 
Fog, Laurits Jørgensen (I9527)
 
228 10. o. 19/5 1692**, kgl. conf. 21/11 99 [Hør. Ribe 28/6 89] F. S. Mag. Laurits Jørgensen Fog*, f. c. 64; St. Ribe 84; Mag. 90; ~ 20/9 03 Else Sørensdtr. Seerup af Ribe Dk., f. 14/2 85, † 17; 1 S., 2 D.; (see C. Høyer i Skyum-H.); [† •/1 1747; W. 1/311; N. 172].
»(see C. Krag i Gjelsted-R.)« udgår, se E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 123.
 
Seerup, Else Sørensdatter (I9520)
 
229 11 Jens Jensen, borgmester i Ringkøbing. 2.12.1664, fol.84.
E: Ingeborg Pedersdatter [Baggesen]. LV: Jesper Urbansen. B: [Jens, Peder, Vibeke, Mette, Margrethe].
 
Familie F3409
 
230 11 Karen Jensdatter i Hersom degnebolig. 21.2.1771, fol.45B.
E: Hans Lauridsen Vendelbo, degn i Hersom. B:
1) Laurids Hersom, degn [i Søborg og Gilleleje] på Sjælland
2) Jens Vendelbo, musketer i Rendsborg
3) Niels Vendelbo, snedkersvend i Horsens
4) Peder Vendelbo, skomagersvend i Holstebro
5) Christoffer Vendelbo, klejnsmedesvend i Viborg
6) Mathias Vendelbo, snedkerdreng i Hobro
7) Dorthe Marie Vendelbo i København
8) Helvig Charlotte Vendelbo i København
9) Kirstine Marie Vendelbo i Altona.
Afdøde døde 24.11.1770.

30 Hans Lauridsen Vendelbo, degn i Hersom, Klejtrup og Bjerregrav. 23.11.1791, fol.100B.
E: Maren Jensdatter. LV: Jørgen Hansen i Troestrup [i Hersom sogn].
Første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 21.2.1771 lbnr.11]. B:
1) Laurids Hersom, [degn i Søborg og Gilleleje] på Sjælland
2) Dorthe Marie Vendelbo g.m. Peder Nikolaj Ham, købmand i Hamborg
3) Jens Vendelbo i Hørby
4) Niels Vendelbo, snedkersvend ved Horsens
5) Kirstine Marie Vendelbo g.m. Christoffer Heim, skrædder i Hamborg
6) Peder Vendelbo, skomager
7) Christoffer Vendelbo, klejnsmedesvend i København
8) Mathias Vendelbo, snedkersvend i Randers.
 
Wendelboe, Niels Hansen (I5268)
 
231 11 Karen Jensdatter i Hersom degnebolig. 21.2.1771, fol.45B.
E: Hans Lauridsen Vendelbo, degn i Hersom. B:
1) Laurids Hersom, degn [i Søborg og Gilleleje] på Sjælland
2) Jens Vendelbo, musketer i Rendsborg
3) Niels Vendelbo, snedkersvend i Horsens
4) Peder Vendelbo, skomagersvend i Holstebro
5) Christoffer Vendelbo, klejnsmedesvend i Viborg
6) Mathias Vendelbo, snedkerdreng i Hobro
7) Dorthe Marie Vendelbo i København
8) Helvig Charlotte Vendelbo i København
9) Kirstine Marie Vendelbo i Altona.
Afdøde døde 24.11.1770.

30 Hans Lauridsen Vendelbo, degn i Hersom, Klejtrup og Bjerregrav. 23.11.1791, fol.100B.
E: Maren Jensdatter. LV: Jørgen Hansen i Troestrup [i Hersom sogn].
Første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 21.2.1771 lbnr.11]. B:
1) Laurids Hersom, [degn i Søborg og Gilleleje] på Sjælland
2) Dorthe Marie Vendelbo g.m. Peder Nikolaj Ham, købmand i Hamborg
3) Jens Vendelbo i Hørby
4) Niels Vendelbo, snedkersvend ved Horsens
5) Kirstine Marie Vendelbo g.m. Christoffer Heim, skrædder i Hamborg
6) Peder Vendelbo, skomager
7) Christoffer Vendelbo, klejnsmedesvend i København
8) Mathias Vendelbo, snedkersvend i Randers.
 
Wendelboe, Hans Mathis Hansen (I5273)
 
232 11 Karen Jensdatter i Hersom degnebolig. 21.2.1771, fol.45B.
E: Hans Lauridsen Vendelbo, degn i Hersom. B:
1) Laurids Hersom, degn [i Søborg og Gilleleje] på Sjælland
2) Jens Vendelbo, musketer i Rendsborg
3) Niels Vendelbo, snedkersvend i Horsens
4) Peder Vendelbo, skomagersvend i Holstebro
5) Christoffer Vendelbo, klejnsmedesvend i Viborg
6) Mathias Vendelbo, snedkerdreng i Hobro
7) Dorthe Marie Vendelbo i København
8) Helvig Charlotte Vendelbo i København
9) Kirstine Marie Vendelbo i Altona.
Afdøde døde 24.11.1770.

30 Hans Lauridsen Vendelbo, degn i Hersom, Klejtrup og Bjerregrav. 23.11.1791, fol.100B.
E: Maren Jensdatter. LV: Jørgen Hansen i Troestrup [i Hersom sogn].
Første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 21.2.1771 lbnr.11]. B:
1) Laurids Hersom, [degn i Søborg og Gilleleje] på Sjælland
2) Dorthe Marie Vendelbo g.m. Peder Nikolaj Ham, købmand i Hamborg
3) Jens Vendelbo i Hørby
4) Niels Vendelbo, snedkersvend ved Horsens
5) Kirstine Marie Vendelbo g.m. Christoffer Heim, skrædder i Hamborg
6) Peder Vendelbo, skomager
7) Christoffer Vendelbo, klejnsmedesvend i København
8) Mathias Vendelbo, snedkersvend i Randers
 
Wendelboe, Peder Hansen (I5271)
 
233 11 Karen Jensdatter i Hersom degnebolig. 21.2.1771, fol.45B.
E: Hans Lauridsen Vendelbo, degn i Hersom. B:
1) Laurids Hersom, degn [i Søborg og Gilleleje] på Sjælland
2) Jens Vendelbo, musketer i Rendsborg
3) Niels Vendelbo, snedkersvend i Horsens
4) Peder Vendelbo, skomagersvend i Holstebro
5) Christoffer Vendelbo, klejnsmedesvend i Viborg
6) Mathias Vendelbo, snedkerdreng i Hobro
7) Dorthe Marie Vendelbo i København
8) Helvig Charlotte Vendelbo i København
9) Kirstine Marie Vendelbo i Altona.
Afdøde døde 24.11.1770.

30 Hans Lauridsen Vendelbo, degn i Hersom, Klejtrup og Bjerregrav. 23.11.1791, fol.100B.
E: Maren Jensdatter. LV: Jørgen Hansen i Troestrup [i Hersom sogn].
Første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 21.2.1771 lbnr.11]. B:
1) Laurids Hersom, [degn i Søborg og Gilleleje] på Sjælland
2) Dorthe Marie Vendelbo g.m. Peder Nikolaj Ham, købmand i Hamborg
3) Jens Vendelbo i Hørby
4) Niels Vendelbo, snedkersvend ved Horsens
5) Kirstine Marie Vendelbo g.m. Christoffer Heim, skrædder i Hamborg
6) Peder Vendelbo, skomager
7) Christoffer Vendelbo, klejnsmedesvend i København
8) Mathias Vendelbo, snedkersvend i Randers.
 
Wendelboe, Kirstine Marie Hansdatter (I5269)
 
234 11 Karen Jensdatter i Hersom degnebolig. 21.2.1771, fol.45B.
E: Hans Lauridsen Vendelbo, degn i Hersom. B:
1) Laurids Hersom, degn [i Søborg og Gilleleje] på Sjælland
2) Jens Vendelbo, musketer i Rendsborg
3) Niels Vendelbo, snedkersvend i Horsens
4) Peder Vendelbo, skomagersvend i Holstebro
5) Christoffer Vendelbo, klejnsmedesvend i Viborg
6) Mathias Vendelbo, snedkerdreng i Hobro
7) Dorthe Marie Vendelbo i København
8) Helvig Charlotte Vendelbo i København
9) Kirstine Marie Vendelbo i Altona.
Afdøde døde 24.11.1770.

30 Hans Lauridsen Vendelbo, degn i Hersom, Klejtrup og Bjerregrav. 23.11.1791, fol.100B.
E: Maren Jensdatter. LV: Jørgen Hansen i Troestrup [i Hersom sogn].
Første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 21.2.1771 lbnr.11]. B:
1) Laurids Hersom, [degn i Søborg og Gilleleje] på Sjælland
2) Dorthe Marie Vendelbo g.m. Peder Nikolaj Ham, købmand i Hamborg
3) Jens Vendelbo i Hørby
4) Niels Vendelbo, snedkersvend ved Horsens
5) Kirstine Marie Vendelbo g.m. Christoffer Heim, skrædder i Hamborg
6) Peder Vendelbo, skomager
7) Christoffer Vendelbo, klejnsmedesvend i København
8) Mathias Vendelbo, snedkersvend i Randers.
 
Wendelboe, Hedevig Charlotte Hansdatter (I5267)
 
235 11 Karen Jensdatter i Hersom degnebolig. 21.2.1771, fol.45B.
E: Hans Lauridsen Vendelbo, degn i Hersom. B:
1) Laurids Hersom, degn [i Søborg og Gilleleje] på Sjælland
2) Jens Vendelbo, musketer i Rendsborg
3) Niels Vendelbo, snedkersvend i Horsens
4) Peder Vendelbo, skomagersvend i Holstebro
5) Christoffer Vendelbo, klejnsmedesvend i Viborg
6) Mathias Vendelbo, snedkerdreng i Hobro
7) Dorthe Marie Vendelbo i København
8) Helvig Charlotte Vendelbo i København
9) Kirstine Marie Vendelbo i Altona.
Afdøde døde 24.11.1770.

30 Hans Lauridsen Vendelbo, degn i Hersom, Klejtrup og Bjerregrav. 23.11.1791, fol.100B.
E: Maren Jensdatter. LV: Jørgen Hansen i Troestrup [i Hersom sogn].
Første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 21.2.1771 lbnr.11]. B:
1) Laurids Hersom, [degn i Søborg og Gilleleje] på Sjælland
2) Dorthe Marie Vendelbo g.m. Peder Nikolaj Ham, købmand i Hamborg
3) Jens Vendelbo i Hørby
4) Niels Vendelbo, snedkersvend ved Horsens
5) Kirstine Marie Vendelbo g.m. Christoffer Heim, skrædder i Hamborg
6) Peder Vendelbo, skomager
7) Christoffer Vendelbo, klejnsmedesvend i København
8) Mathias Vendelbo, snedkersvend i Randers
 
Wendelboe, Jens Hansen (I5266)
 
236 11 Karen Jensdatter i Hersom degnebolig. 21.2.1771, fol.45B.
E: Hans Lauridsen Vendelbo, degn i Hersom. B:
1) Laurids Hersom, degn [i Søborg og Gilleleje] på Sjælland
2) Jens Vendelbo, musketer i Rendsborg
3) Niels Vendelbo, snedkersvend i Horsens
4) Peder Vendelbo, skomagersvend i Holstebro
5) Christoffer Vendelbo, klejnsmedesvend i Viborg
6) Mathias Vendelbo, snedkerdreng i Hobro
7) Dorthe Marie Vendelbo i København
8) Helvig Charlotte Vendelbo i København
9) Kirstine Marie Vendelbo i Altona.
Afdøde døde 24.11.1770.

30 Hans Lauridsen Vendelbo, degn i Hersom, Klejtrup og Bjerregrav. 23.11.1791, fol.100B.
E: Maren Jensdatter. LV: Jørgen Hansen i Troestrup [i Hersom sogn].
Første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 21.2.1771 lbnr.11]. B:
1) Laurids Hersom, [degn i Søborg og Gilleleje] på Sjælland
2) Dorthe Marie Vendelbo g.m. Peder Nikolaj Ham, købmand i Hamborg
3) Jens Vendelbo i Hørby
4) Niels Vendelbo, snedkersvend ved Horsens
5) Kirstine Marie Vendelbo g.m. Christoffer Heim, skrædder i Hamborg
6) Peder Vendelbo, skomager
7) Christoffer Vendelbo, klejnsmedesvend i København
8) Mathias Vendelbo, snedkersvend i Randers.
 
Wendelboe, Christopher Hansen (I5272)
 
237 11 Karen Jensdatter i Hersom degnebolig. 21.2.1771, fol.45B.
E: Hans Lauridsen Vendelbo, degn i Hersom. B:
1) Laurids Hersom, degn [i Søborg og Gilleleje] på Sjælland
2) Jens Vendelbo, musketer i Rendsborg
3) Niels Vendelbo, snedkersvend i Horsens
4) Peder Vendelbo, skomagersvend i Holstebro
5) Christoffer Vendelbo, klejnsmedesvend i Viborg
6) Mathias Vendelbo, snedkerdreng i Hobro
7) Dorthe Marie Vendelbo i København
8) Helvig Charlotte Vendelbo i København
9) Kirstine Marie Vendelbo i Altona.
Afdøde døde 24.11.1770.

30 Hans Lauridsen Vendelbo, degn i Hersom, Klejtrup og Bjerregrav. 23.11.1791, fol.100B.
E: Maren Jensdatter. LV: Jørgen Hansen i Troestrup [i Hersom sogn].
Første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 21.2.1771 lbnr.11]. B:
1) Laurids Hersom, [degn i Søborg og Gilleleje] på Sjælland
2) Dorthe Marie Vendelbo g.m. Peder Nikolaj Ham, købmand i Hamborg
3) Jens Vendelbo i Hørby
4) Niels Vendelbo, snedkersvend ved Horsens
5) Kirstine Marie Vendelbo g.m. Christoffer Heim, skrædder i Hamborg
6) Peder Vendelbo, skomager
7) Christoffer Vendelbo, klejnsmedesvend i København
8) Mathias Vendelbo, snedkersvend i Randers.
 
Wendelboe, Hans Lauridsen (I5097)
 
238 11 Karen Jensdatter i Hersom degnebolig. 21.2.1771, fol.45B.
E: Hans Lauridsen Vendelbo, degn i Hersom. B:
1) Laurids Hersom, degn [i Søborg og Gilleleje] på Sjælland
2) Jens Vendelbo, musketer i Rendsborg
3) Niels Vendelbo, snedkersvend i Horsens
4) Peder Vendelbo, skomagersvend i Holstebro
5) Christoffer Vendelbo, klejnsmedesvend i Viborg
6) Mathias Vendelbo, snedkerdreng i Hobro
7) Dorthe Marie Vendelbo i København
8) Helvig Charlotte Vendelbo i København
9) Kirstine Marie Vendelbo i Altona.
Afdøde døde 24.11.1770.
 
Wendelboe Hersom, Lars Hansen (I5264)
 
239 11 Karen Jensdatter i Hersom degnebolig. 21.2.1771, fol.45B.
E: Hans Lauridsen Vendelbo, degn i Hersom. B:
1) Laurids Hersom, degn [i Søborg og Gilleleje] på Sjælland
2) Jens Vendelbo, musketer i Rendsborg
3) Niels Vendelbo, snedkersvend i Horsens
4) Peder Vendelbo, skomagersvend i Holstebro
5) Christoffer Vendelbo, klejnsmedesvend i Viborg
6) Mathias Vendelbo, snedkerdreng i Hobro
7) Dorthe Marie Vendelbo i København
8) Helvig Charlotte Vendelbo i København
9) Kirstine Marie Vendelbo i Altona.
Afdøde døde 24.11.1770.

30 Hans Lauridsen Vendelbo, degn i Hersom, Klejtrup og Bjerregrav. 23.11.1791, fol.100B.
E: Maren Jensdatter. LV: Jørgen Hansen i Troestrup [i Hersom sogn].
Første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 21.2.1771 lbnr.11]. B:
1) Laurids Hersom, [degn i Søborg og Gilleleje] på Sjælland
2) Dorthe Marie Vendelbo g.m. Peder Nikolaj Ham, købmand i Hamborg
3) Jens Vendelbo i Hørby
4) Niels Vendelbo, snedkersvend ved Horsens
5) Kirstine Marie Vendelbo g.m. Christoffer Heim, skrædder i Hamborg
6) Peder Vendelbo, skomager
7) Christoffer Vendelbo, klejnsmedesvend i København
8) Mathias Vendelbo, snedkersvend i Randers
 
Wendelboe, Dorthe Marie Hansdatter (I5265)
 
240 11 Karen Jensdatter i Hersom degnebolig. 21.2.1771, fol.45B.
E: Hans Lauridsen Vendelbo, degn i Hersom. B:
1) Laurids Hersom, degn [i Søborg og Gilleleje] på Sjælland
2) Jens Vendelbo, musketer i Rendsborg
3) Niels Vendelbo, snedkersvend i Horsens
4) Peder Vendelbo, skomagersvend i Holstebro
5) Christoffer Vendelbo, klejnsmedesvend i Viborg
6) Mathias Vendelbo, snedkerdreng i Hobro
7) Dorthe Marie Vendelbo i København
8) Helvig Charlotte Vendelbo i København
9) Kirstine Marie Vendelbo i Altona.
Afdøde døde 24.11.1770.

Rinds herred gejstlig skifteprotokol, 1769-1828
 
Jensdatter, Karen (I5263)
 
241 11. (dec 1604.) Hans Iessøn Raadmand bleff slagen ved x slet paa tisdag afften oc døde mæleløss anden dag.
 
Jessen, Hans Søhane (I7246)
 
242 11. (dec 1604.) Hans Iessøn Raadmand bleff slagen ved x slet paa tisdag afften oc døde mæleløss anden dag.
 
Klyne, Hans Andersen (I5233)
 
243 11. 11/4 1699. Thor Lauritsen Møller, f. Varde c. 70; F. L. Thorsen, Bgmstr.; St. Varde 88; ~ (trol.) F. E., men han døde før Vielsen; 3 ~ Etm.; [† 25/6 1700].

KUM II, s. 163 (»Torenus Laurentij Møller«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Ø. Horne hrd. nr. 9.

KUM S. Birket-Smith: Kjøbenhavns Universitets Matrikel. bd. I (1611-1667), bd. II (1667-1740), bd. III (1740-1829).
 
Møller, Thor Lauritsen (I9580)
 
244 11. 31/3 1721. Peder Marcussen Monrad af Dalum-S., f. Herringe 98; St. 16; 1 ~ 30 Gunild Sophie Jeremiasdtr. Wulff af Veile-H., † 34; 3 S., 1 D.; 2 ~ Anna Pedersdtr. Linnegaard; u. B.; see Jeremias W. P. M. i Rorup-G.; M. S. M. Raunsøe i Nordby p. S.; Sønnen Søren blev Rtr. i Christiania; [† 4/4 1736].
E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Ramsø hrd. nr. 38.
 
Monrad, Peder Marcussen (I9526)
 
245 11. 31/3 1721. Peder Marcussen Monrad af Dalum-S., f. Herringe 98; St. 16; 1 ~ 30 Gunild Sophie Jeremiasdtr. Wulff af Veile-H., † 34; 3 S., 1 D.; 2 ~ Anna Pedersdtr. Linnegaard; u. B.; see Jeremias W. P. M. i Rorup-G.; M. S. M. Raunsøe i Nordby p. S.; Sønnen Søren blev Rtr. i Christiania; [† 4/4 1736].
E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Ramsø hrd. nr. 38.
 
Wulff, Gunild Sophie Jeremiasdatter (I9525)
 
246 115 Elsebeth [Jacobsdatter] Mumme i Hammer præstegård. 20.9.1693. Nr.36.
E: Henrik [Jensen] Stampe, præst i Hammer, Horsens, Suldrup og Ajstrup. B:
1) Elisabeth Stampe 16
2) Hans Stampe 15
3) Ejler Stampe 14
4) Cathrine Stampe 12
5) Jens Stampe 11
6) Jacob Stampe 8
7) Dorthe Kirstine Stampe 7
8) Hans Nikolaj Stampe 4
9) Bodil Marie Stampe 1.
FM:
1) farbror Hans Stampe, rådmand i København
2) søskendebarn Nikolaj Jacobsen Holm.
[Første ægteskab med forgænger Hans Jensen, begravet 30.4.1675].
 
Mumme, Elsebeth Jacobsdatter (I8177)
 
247 115 Elsebeth [Jacobsdatter] Mumme i Hammer præstegård. 20.9.1693. Nr.36.
E: Henrik [Jensen] Stampe, præst i Hammer, Horsens, Suldrup og Ajstrup. B:
1) Elisabeth Stampe 16
2) Hans Stampe 15
3) Ejler Stampe 14
4) Cathrine Stampe 12
5) Jens Stampe 11
6) Jacob Stampe 8
7) Dorthe Kirstine Stampe 7
8) Hans Nikolaj Stampe 4
9) Bodil Marie Stampe 1.
FM:
1) farbror Hans Stampe, rådmand i København
2) søskendebarn Nikolaj Jacobsen Holm.
[Første ægteskab med forgænger Hans Jensen, begravet 30.4.1675].
 
Stampe, Henrik Jensen (I8182)
 
248 115 Elsebeth [Jacobsdatter] Mumme i Hammer præstegård. 20.9.1693. Nr.36.
E: Henrik [Jensen] Stampe, præst i Hammer, Horsens, Suldrup og Ajstrup. B:
1) Elisabeth Stampe 16
2) Hans Stampe 15
3) Ejler Stampe 14
4) Cathrine Stampe 12
5) Jens Stampe 11
6) Jacob Stampe 8
7) Dorthe Kirstine Stampe 7
8) Hans Nikolaj Stampe 4
9) Bodil Marie Stampe 1.
FM:
1) farbror Hans Stampe, rådmand i København
2) søskendebarn Nikolaj Jacobsen Holm.
[Første ægteskab med forgænger Hans Jensen, begravet 30.4.1675].
 
Jensen, Hans (I8183)
 
249 117
Ole Jensen Enemærke, ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader, at Ole Jensen Enemærke, og Anna Dorthea Jørgensdatter af Bjert i Eltang sogn og Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde hustrues søster. 24 april 1778.

Kilde:
8de del.
Jyske registre: 1777 - 1783
Film fra Rigsarkivet M 549035 – 549036
Kongelige bevillinger til ægteskab i forbudne led.
Udarbejdet af Kurt Kermit Nielsen, Århus
 
Jensen, Ole Enemerke (I2195)
 
250 119 Niels Lauridsen Rhuus, præst i Albæk og Voer. 29.1.1694. Nr.40.
E: Karen Pedersdatter Hemmet. LV: Peder Jensen [Holst] til Bøgsted [i Astrup sogn] og forpagter på Voergård [i Voer sogn]. A:
1) søster Dorthe Lauridsdatter Rhuus, [enke efter Laurids Christensen Holstebro, præst i Sæby, skifte 14.7.1685 lbnr.44]
2) søster Ellen Lauridsdatter Rhuus, død [10.6.1685]. 5B:
Af første ægteskab 1B:
a Søren Pedersen
Andet ægteskab med Jesper Jensen Munk. 4B:
b Jens Jespersen
c Laurids Jespersen
d Anne Jespersdatter
e Maren Jespersdatter
3) søster Anne Lauridsdatter Rhuus g.m. Peder Nielsen [Tamstrup, købmand] i Sæby
4) søster Else Lauridsdatter Rhuus g.m. Christen Mikkelsen, skomager i Sæby.
5) bror Christen Lauridsen Rhuus, byfoged i Sæby
Afdøde døde 28.12.1693.
 
Rhuus, Niels Lauridsen (I8185)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 157» Næste»