Notater


Match 201 til 250 fra 8,382

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 168» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
201 1. (1517. 45). Peder Pedersen; see Etm.; [† c. 1550].
 
Pedersen, Peder (I10338)
 
202 1. (1539). Mag. Oluf Nielsen, f. Veile; F. N. Jensen, Bgmstr., bekjendt fra Kong Christ. IIs Hist.; ~ Anne Pedersdtr.; [† 1560; meget verdslig; ingen Gaver til Prædikestolen; maatte altid holde Cap.; havde været Cantsler Joh. Friis’s Ledsager paa dennes Reise til Paris].
 
Pedersdatter, Anne (I9226)
 
203 1. (1584. 1600) Stephan Sørensen; St. i Kbh. (78); Pr. (84. 10. 19); ~ Maren Madsdtr. Buch af Egtved-Ø.; 8 S., 8 D.; see Etm.; S. Poulsen i Egtved-Ø.; C. Stephansen W. i Vorbasse-G.; S. Stephansen i Jelling-H.; [† 16 . .; levede endnu 1619; hans Navn paa Kirkeklokken i Bekke K. 1600; Eptph.].
F-P s. 85 (»Stephanus Severini«); Hegelund II s. 238; KS 3:2 (1877-80), s. 209; 5:2 (1903-05), s. 556; 2:6 (1872-73), s. 548; Green s. 166; DanKir bd. 19, s. 2385, 2410 (se nedenfor).

Webmaster:
F-P Friis-Petersen, H.: Studenterne ved Københavns Universitet 1479-1611. Aarhus 1942. (NB! I den digitale udgave mangler følgende 22 sider: 192, 257-277).
Hegelund Hegelund, Peder: Peder Hegelunds almanakoptegnelser 1535-1613, udg. ved Bue Kaae, Historisk samfund for Ribe amt, 1976. Bd. I og II (kommentarer og registre).
KS Kirkehistoriske Samlinger, række:bind (1849-1968), derefter kun år. "Nye KS" = 2. række.
Green Green, John Helt: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green (1865-1956). Vedbæk 2009.
DanKir Danmarks Kirker, bd. I–XXIII, udg. af Nationalmuseet 1933–201.
 
Sørensen, Stephan (I10369)
 
204 1. 1779 tillagt en eventuel arv på 1.00 rdl., se Høst, Kr.
2. 18.2.1796 fik hun kgl.bevilling på at sidde i uskiftet bo og skifte med samfrænder, Jyske Registre 48.422, p. 156. Brevene er ikke indført, kun antydet
3. F. c. 1771, gift med amtsprovt i Rårup P.Brøchner, se denne. Jvf. Johanne Marie Anne Secher
4. Enke efter amtsforvalter P.Brøchner i Rårup, hun f. på Sønderholm (!) ved Randers, hun død 3.12.1786 i Rårup, Vejle kirkebog

Webmasters kommentar: Der er ikke tale om Sønderholm, men Sødringsholm Gods.
 
Secher, Johanne Mariane (I4223)
 
205 1. Anders Pedersen Radoor, søn af kandestøber Peder Sørensen og Maren Henriksdatter, blev født i 1718 i Svendborg, døde den 14. jul. 1794 i Rejsby sogn, Hviding herred, Tønder amt i en alder af 76 år, og blev begravet den 18. jul. 1794 i Rejsby sogn, Hviding herred, Tønder amt.
Generelle notater: Student fra Svendborg skole 1737.
Theologisk kandidat 20/1 1742.
Personel kapellan i Tranderup på Ærø 18/9 1743.
Sognepræst 22/12 1752 i Rejsby i Vestslesvig.
• Beskæftigelse: sognepræst.
Anders blev gift med Else Maria Lund, datter af sognepræsten i Ølstrup Niels Pedersen Lund og Maren Hansdatter Falck, den 21. nov. 1754 i Ringkøbing. Else blev født den 7. aug. 1735 i Thisted, Hundborg Herred, Thisted Amt, døde den 16. maj 1758 i Rejsby sogn, Hviding herred, Tønder amt i en alder af 22 år, og blev begravet den 19. maj 1758 i Rejsby kirke, Hviding herred, Tønder amt

Tak til Lise Radoor, som venligst har givet tilladelse til at benytte oplysninger fra hendes hjemmeside.
 
Riber, Gunder Wegerslev (I4068)
 
206 1. gang gift med Engel Tollesdatter 19/6 1703
 
Rostrup, Hans Hansen (I8149)
 
207 1. gang gift med Helene Seehst c. 1796, f. 1763 i København, død 1. juli 1821. 2 døtre.
2. gang 18. februar 1823 med Eleonora Christine Schilling, f. i København 16. maj 1783, død i Odense 27. januar 1864, datter af skibsbygger Schilling på Christianshavn.  
Schjødt, Hans Mossin (I8142)
 
208 1. Gift 15.11.1635 i Aalborg (Bud.) m. MAREN POP CHRISTOPHERSDATTER DE HEMMER, død
senest 1639 i Aalborg. (2 døtre: A.1.-A.2.). Datter af Borgmester i Aalborg Christopher de
Hemmer (død 22.5. (Bud.), begr. 27.5.1658 (Vor Frue)) og 1. Hustru Johanne Jørgensdatter
(død 12.11.1620 (Bud.), begr. (Vor Frue).2
 
Brunov, Jacob Hansen (I9206)
 
209 1. I skiftet efter Peder Jensen, feldbereder i Odense (18/3-1700) er Philip Pedersen 13 år, d.v.s. født ca. 1686/87.
2. Peder Jensen, feldbereder, var nævnt i skiftet efter Thomas Thomasen, som en svend der havde løn til gode, og giftede sig med datteren Birthe Thomasdatter.
3. Peder Jensen fik borgerskab i Odense 1688, og var født i Svendborg.
4. Philip Pedersen, feldbereder i Bogense, optræder ofte i kirkebogen for Bogense sammen med sin broder Jens Pedersen, der jo også fremgår af skiftet i Odense. Han blev gift i Kerteminde med en datter til Mads Andersen, feldbereder.
Og den sidste broder, Thomas Pedersen, blev gift i Kerteminde, og var feldbereder og borger der.
 
Pedersen, Philip (I3726)
 
210 1. I skiftet efter Peder Jensen, feldbereder i Odense (18/3-1700) er Philip Pedersen 13 år, d.v.s. født ca. 1686/87.
2. Peder Jensen, feldbereder, var nævnt i skiftet efter Thomas Thomasen, som en svend der havde løn til gode, og giftede sig med datteren Birthe Thomasdatter.
3. Peder Jensen fik borgerskab i Odense 1688, og var født i Svendborg.
4. Philip Pedersen, feldbereder i Bogense, optræder ofte i kirkebogen for Bogense sammen med sin broder Jens Pedersen, der jo også fremgår af skiftet i Odense. Han blev gift i Kerteminde med en datter til Mads Andersen, feldbereder.
Og den sidste broder, Thomas Pedersen, blev gift i Kerteminde, og var feldbereder og borger der.
 
Jensen, Peder (I5099)
 
211 1. juli 1780 udstedt Afkald paa Fædrene- og Mødrenearv fra Anne Katrine Sperling, "der har været gift med Niels Flade, Degn for Førslev og Sneslev Menigheder i Sjælland...." Det hedder videre i Dokumentet (tinglyst 15.Oktbr. 1780 ved Kerteminde Byting), at hun nu agter at nedsætte sig i København og begynde en liden Handel.
 
Familie F3528
 
212 1. Juni 1608: Miss. til afdøde Albret Friis´s Arvinger. Kongen der for nogen Tid siden (17. Juli 1589) har bevilget nu afdøde Jens Seurensen Buck Kronens Part af Korntienden af Sneom Sogn til hans Studeringer, har erfaret, at Jens Seurensen ikke har faaet noget af Indkomsten af Tienden for 1593, hverken Korn eller Penge, idet Afgiften da er bleven forholdt ham af deres Fader Albret Friis, da Lensmand paa Riberhus, og den er heller ikke siden erlagt til Jens Seurensen eller dennes Arvinger, skønt Jens Seurensens Fader, Hr. Seufren Jensen, Sognepræst til Ølgodt og Strellof Sogne, til forskellige Tider og ved deres Faders Begravelse har krævet den. Det befales dem uden videre Ophold at tilfredsstille Jens Seurensens (note 1) Arvinger for Restancen, saa Kongen kan blive fri for deres Overløb, eller, hvis de have noget at sige herimod, indsende Erklæring herom til Kancelliet, saa Kongen derefter kan give Jens Seurensens Arvinger tilbørligt Svar. J.T.[Jyske Tegnelser] 5, 375b.
Note 1: J.T.har her, formentlig urigtig: Hr. Seufren Jensen

Webmaster: "Jens Seurensens Arvinger" kunne betyde, at Peder Jensen Riber, som efterfølger Hans Sørensen Ølgod som præst i Ølgod sogn, måske er søn af Jens Sørensen Ølgod.
 
Ølgod, Jens Sørensen (I8196)
 
213 1. Juni 1608: Miss. til afdøde Albret Friis´s Arvinger. Kongen der for nogen Tid siden (17. Juli 1589) har bevilget nu afdøde Jens Seurensen Buck Kronens Part af Korntienden af Sneom Sogn til hans Studeringer, har erfaret, at Jens Seurensen ikke har faaet noget af Indkomsten af Tienden for 1593, hverken Korn eller Penge, idet Afgiften da er bleven forholdt ham af deres Fader Albret Friis, da Lensmand paa Riberhus, og den er heller ikke siden erlagt til Jens Seurensen eller dennes Arvinger, skønt Jens Seurensens Fader, Hr. Seufren Jensen, Sognepræst til Ølgodt og Strellof Sogne, til forskellige Tider og ved deres Faders Begravelse har krævet den. Det befales dem uden videre Ophold at tilfredsstille Jens Seurensens (note 1) Arvinger for Restancen, saa Kongen kan blive fri for deres Overløb, eller, hvis de have noget at sige herimod, indsende Erklæring herom til Kancelliet, saa Kongen derefter kan give Jens Seurensens Arvinger tilbørligt Svar. J.T.[Jyske Tegnelser] 5, 375b.
Note 1: J.T.har her, formentlig urigtig: Hr. Seufren Jensen

Webmaster: "Jens Seurensens Arvinger" kunne betyde, at Peder Jensen Riber, som efterfølger Hans Sørensen Ølgod som præst i Ølgod sogn, måske er søn af Jens Sørensen Ølgod.
 
Buch, Søren Jensen (I636)
 
214 1. Koppeattest fra 1909.

2. Lånebevis fra 30.1.1928 optaget i København, lydende på 1500 kr. med 5½% i rente fra Andels-Anstalten Tryg. Medunderskriver var hendes far.

3. Gravfæstebrev, oprettet 30.4.1936 på gravnumrene: 814, 815 og 816, gældende 30 år. Fæstebrevet er fornyet 13.12.1984 for 18 år og igen 23.11.1991 for 7 år, begge gange er det Rasmus Frederiksen, som sørger for det.

I gravstedet er jordet:
814: 30.4.1936 Christian Meinertsens hustru
815: 13.12.1954 Christian Meinertsen
816: 23.11.1961 Sygeplejerske Ingeborg Graul-Hansen.

4. Bevis fra Holbæk Centralsygehus på gennemgået uddannelse som frivillig sygehjælper i det sanitære beredskab. Dateret 25.6.1956.

5. Anbefaling (meget fin) fra prokurist Ringberg, Rebekkavej 51, Hellerup, hvor hun havde tjent fra marts 1933-sept. 1933, men måtte stoppe grundet sin mors sygdom. Lønnen var 40 kr. pr. måned.

Tak til Jette Mejnertsen.
 
Meinertsen, Maren Johanne (I2987)
 
215 1. maj 1578: Obdormivit placide in Domine (døde roligt i Herren) Anne, salig Peder Ibsens og Jørgen Juels efterleverske, min oldemoder (bedstemor)
 
Anne (I5178)
 
216 1. maj 1892 er Arent Nicolai Dragsted tilmeldt adressen Bredgade 35. 1. maj 1893 tilmeldes han adressen Fredericiagade 15
 
Dragsted, Arent Nicolai (I914)
 
217 1. marts 1771 fæstede Jens Pedersen Svanemøllen. Møllen står i hans navn til 1789. Fra 1789 fæster Maren Jensens bror Christen Jensen møllen, indtil Jens Heilmann fæster den.
 
Pedersen, Jens (I3690)
 
218 1. november 1864 flytter Hans Peter Wendelboe Hansen fra Følle, Bregnet til Tved.
 
Wendelboe Hansen, Hans Peter (I4682)
 
219 1. november 1890 flytter Hans Nikolaj Theodor Wendelboe til forældrenes adresse Lars Bjørnsstræde 16, 2.
 
Wendelboe, Hans Nikolaj Theodor (I4792)
 
220 1. november 1906 flytter Ernestine Augusta Pyrmont Lunow fra Nordre Fasanvej 18 til Østergade 36 hos en bagermester.
 
Lunow, Ernestine Augusta Pyrmont (I2834)
 
221 1. Politiets registerblade 1.5.1899
Hovedperson
Hans Christian Rasmussen , 9-9-1859 , Kværkeby
Stillinger: Foderhandler, bestyrer

gift med Johanne Nicoline eller omvendt f. Haas 15.7.1870 i Ribe
Børn:
Oscar Meinert Rasmussen f. 30 dec 1891
Ellen Theodora Rasmussen f. 29 maj 1893
Rigmor Elisabeth Rasmussen f. 14.07. 1903

1.5.1899: fra Frbg. Svanemosegaardsvej 2 til Nansensgade 27.4
1.11.1899 -do
1.11.1901 Ahlefeldtsgade 31 st
1.11.1903 Halmtorvet 16.1
1.05.1904 Dybbølsgade 33.st
1.11.1904 Sdr. Boulevard 64.1
1.05 1905 Esrumgade 8.1
1.11.1905 Mikkelbryggersgade 8, st.
1.5. 1907 Raadhuspladsen 73, st.
1.5. 1909 Vandkunsten 10
1.5. 1914 Gunløgsgade 55, 2.
1.11.1914 Udtrukket
1.11.1917 Holtugsgade 4, 4.
1.11.1922 Brogade 11

Politiets registerblade 1.11.1914
Hovedperson
Hans Christian Rasmussen , 9-9-1859 , Kværkeby
Stillinger: Repræsentant
Boede Lavendelstræde 6 1.11.1914.
 
Rasmussen, Hans Christian (I6061)
 
222 1. Sønnen, M. Jørgen Tavsen, blev 1557 ind-
skrevet ved Universitetet i Wittenberg og var 1566

90

Præst i Medelby i Sønderjylland, men mistede samme
År dette Æmbede. Grunden hertil var måske den,
at han d. 3. Avgust dette Ar blev dømt i Bøder
af Tovsmændene i Ribe for en Sårssag. Han havde
endogså været i Fare for at blive dømt for Drab. Han
havde nemlig såret den unge Jannik Baggesen, en
Søn af Rådmand Bagge Jensen, og den Sårede var
senere død. Tovsmændene fandt det dog godtgjort,
at denne Sidste „var kommen til Graven vel tillægt og
ikke med åbent Sår", hvorfor de mente, at M.Jørgen
ikke kunde dømmes som Drabsmand.
 
Baggesen, Jannick (I7210)
 
223 1. æf. død 29.april 1792, Venge kirkebog, 1791-1814,opslag 140

 
Laursen, Poul (I2768)
 
224 1/2 1805 fik han, der ved et ulykkeligt tilfælde var meget svækket på syn og helbred, kgl. bevilling på at udøve kommissionshandel ??
Se D.K??, 5. apts., reg. 3, 13, nr. 66. Koncept.
 
Wilhjelm, Friderich Ditzel (I4958)
 
225 10 december blev Niels Sørensen i Marup og Bodil Sørensdatter i Lunderød copulerede Familie F3756
 
226 10 Eskild Jensen i Gråhede i Oddum sogn. 15.3.1753, fol.34.
E: Margrethe Madsdatter. LV: Bertel [Andreas Christensen] Agerholm, præst i Oddum. B:
1) Mads Eskildsen i Kyvling i Lønborg sogn
2) Jens Eskildsen 20, i Assens
3) Mads Eskildsen 18, i Kerteminde
4) Søren Eskildsen 16
5) Maren Eskildsdatter 13.
 
Jensen, Eske (I2127)
 
227 10) (Fig. 797), Jens Muule (Mule), doktor (i
medicin), †1633, med sin første hustru, Else
Hans Daatter (Hansdatter), †1623 uden livsarvinger
og sin anden hustru, Anne Wilhelms
Daatter (Willumsdatter), †1652 efter at have avlet
otte børn med sin første mand og tre børn
med den anden, doktor Christophersen (Christopher
Schultz, doktor i medicin, †1646)
(Mumme 122). Jfr. †gravsten nr. 60 og †begravelse
nr. I,8.
 
Dinesen, Else Hansdatter (I7602)
 
228 10) (Fig. 797), Jens Muule (Mule), doktor (i
medicin), †1633, med sin første hustru, Else
Hans Daatter (Hansdatter), †1623 uden livsarvinger
og sin anden hustru, Anne Wilhelms
Daatter (Willumsdatter), †1652 efter at have avlet
otte børn med sin første mand og tre børn
med den anden, doktor Christophersen (Christopher
Schultz, doktor i medicin, †1646)
(Mumme 122). Jfr. †gravsten nr. 60 og †begravelse
nr. I,8.
 
Mule, Jens Hansen (I7595)
 
229 10) (Fig. 797), Jens Muule (Mule), doktor (i
medicin), †1633, med sin første hustru, Else
Hans Daatter (Hansdatter), †1623 uden livsarvinger
og sin anden hustru, Anne Wilhelms
Daatter (Willumsdatter), †1652 efter at have avlet
otte børn med sin første mand og tre børn
med den anden, doktor Christophersen (Christopher
Schultz, doktor i medicin, †1646)
(Mumme 122). Jfr. †gravsten nr. 60 og †begravelse
nr. I,8.
 
Willumsdatter, Anna (I7603)
 
230 10. 11/6 1675*, o. Vibg. 30/11 81** [D. p. C. . .] F. S. Mag. Søren Nielsen Seerup*, f. 27/3 54; St. Ribe 71; C. 73; Mag. 77; Stpr. 86; Cannik; 1 ~ 15/12 81 Ingeborg Baggesdtr., f. Ribe 9/2 62, † 25/12 85; F. B. Baggesen, Kbmd.; M. Kirsten Hansdtr.; 1 S., 2 D.; 2 ~ 27/4 87 Dorothea Margrethe Nielsdtr. Terpager, E. e. Bagge Baggesen, f. 3/10 57, † 25/12 95; F. Rdmd.; 3 S.; 3 ~ 18/11 07 Susanne Cathrine Mathiasdtr. Worm, f. Kbh. 9/4 85, † 5/1 20; F. Jstrd. M. W., Ass. i Høiesteret; M. Ingeborg de Hemmer; 2 S., 1 D.; see J. H. Wulf i Veile-H.; L. J. Fogh til Ribe Cathr. K.; Niels S. S. i Horne; Mathias W. S. S. i Faaborg-D.; J. G. Kinast i Frederiksberg-H.; [† 9/3 1736. En overmaade virksom Embedsmand og sjeldent duelig Forretningsmand. Efter Stiftsøvrighedens Foranstaltning anlagdes Proces mod hans Arvinger og Terpager angaaende Værgemaalet for Dken., hvilken tilsidst paadømtes i Høiesteret 23/7 39 og fik et gunstigt Udfald for de Anklagede. At det ei var smaa Summer, der handledes om, kan sees deraf, at Actor, Bfgd. Vesti Thomsen Lund, havde beregnet Boet til Last 20,255 Rdlr. 2 Mk. + 4337 Sldlr. (Frost’s Efterretninger, S. 76–78). W. 2/368 og 3/706; N. 550; G. 2/1 391].

En Stjerne ved et Aarstal viser, at Vedkommende var kaldet paa Succession; 2 Stjerner tilkjendegive, at han var kaldet til adjunctus et Sucessor eller cum spe sucessionis.

»Adjunctus et Sucessor eller cum spe sucessionis«. Kapellan eller medhjælper med løfte (ofte i form af et kongebrev) om at efterfølge sognepræsten, eller »cum spe«, »med håb om« at efterfølge samme.

Frost's Efterretninger = Efterretninger om Ribe Domkirke, Kirkens Sognepræster og Biskopperne i Ribe Stift, af Peter Nicolai Frost, Forfatterens Forlag, 1841
W. = Worms Lexicon over lærde Mænd
N. = Nyerups og Krafts Litteraturlexicon
G. = Giessings danske Jubellærere
 
Seerup, Søren Nielsen (I9514)
 
231 10. 1660 [Rtr. Hors. 59] Jacob Sørensen Ørsted af Ørsted-E.; St. 47; C. 48; ~ Kirstine Fochsdtr. With (Sstr. t. Mag. Albert F. W. t. Kbh. Trin. K.); F. F. Albertsen W.; M. Lene Clememsdtr.; see Søren J. Ø. i Haraldsted-A.; L. Lauritsen i Voldum-R.; Foch J. Ø. i S. Vissing-V.; [† 1674].
 
Ørsted, Jacob Sørensen (I9238)
 
232 10. 22/5 1730, o. 18/11, Jens Nielsen Møller* af Holmsland, f. 31/5 01; tillige Handbjerg 14/10 35; ~ 5/5 28 Maren Rasmusdtr. Rosborg, f. 82, † 13/1 57; F. R. Pedersen R., Bgmstr. i Ringkjøb.; [† 28/6 1782].
 
Møller, Jens Nielsen (I9285)
 
233 10. 22/5 1730, o. 18/11, Jens Nielsen Møller* af Holmsland, f. 31/5 01; tillige Handbjerg 14/10 35; ~ 5/5 28 Maren Rasmusdtr. Rosborg, f. 82, † 13/1 57; F. R. Pedersen R., Bgmstr. i Ringkjøb.; [† 28/6 1782].
 
Rasborg, Maren Rasmusdatter (I9280)
 
234 10. 30/7 1695. Bagge Caspersen Carstensen, f. c. 68; (Bdr. t. t. Carsten C. C. i Sneum-T., t. Maturin C. C. i Jerne-S. og t. Hans Friis C. C. i Lunde-Ou. og havde 3 Søstre ~ i hhv. Lønborg-E., Ho-O. og Øsse-N.); F. Casper Christopher C., Bgmstr.; M. Kirsten Baggesdtr.; St. Ribe 88; ~ 96 (Bev. 14/11) Vibeke Nielsdtr. Hoe af Ho-O., dengang 15 Aar, dvs. f. ca. 81; 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 1699].

KUM II, s. 162 (»Bago Christophori Castanæus«); OD-RFR II, s. 198; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Ø. Horne hrd. nr. 8, 17; Nygaards sedler: Bev. til vielse (de var næstsøskendebarn).

KUM S. Birket-Smith: Kjøbenhavns Universitets Matrikel. bd. I (1611-1667), bd. II (1667-1740), bd. III (1740-1829).
OD-RFR Ole Degn: Rig og fattig i Ribe. Økonomiske og sociale forhold i Ribe-samfundet 1560-1660. Bd. I og II. udg. af Jysk Selskab for Historie, Universitetsforlaget i Aarhus 1981.
 
Carstensen, Bagge Caspersen (I9556)
 
235 10. 30/7 1695. Bagge Caspersen Carstensen, f. c. 68; (Bdr. t. t. Carsten C. C. i Sneum-T., t. Maturin C. C. i Jerne-S. og t. Hans Friis C. C. i Lunde-Ou. og havde 3 Søstre ~ i hhv. Lønborg-E., Ho-O. og Øsse-N.); F. Casper Christopher C., Bgmstr.; M. Kirsten Baggesdtr.; St. Ribe 88; ~ 96 (Bev. 14/11) Vibeke Nielsdtr. Hoe af Ho-O., dengang 15 Aar, dvs. f. ca. 81; 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 1699].
KUM II, s. 162 (»Bago Christophori Castanæus«); OD-RFR II, s. 198; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Ø. Horne hrd. nr. 8, 17; Nygaards sedler: Bev. til vielse (de var næstsøskendebørn).

11. 11/4 1699. Thor Lauritsen Møller, f. Varde c. 70; F. L. Thorsen, Bgmstr.; St. Varde 88; ~ (trol.) F. E., men han døde før Vielsen; 3 ~ Etm.; [† 25/6 1700].
KUM II, s. 163 (»Torenus Laurentij Møller«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Ø. Horne hrd. nr. 9.

12. 26/6 1700. Morten Hansen Friis af Vilslev-H., f. 26/12 77; St. Ribe 95; ~ 01 (Bev. 11/06) F. E.; 1 S., 1 D.; 4 ~ Etm.; [† af Kopper 20/3 1705].
KUM II, s. 212 (»Martinus Ioh. Frisius«); Gejstl. sk. i Ribe amt, Ø. Horne hrd. nr. 11, 15; Nygaards sedler: Bev. til vielse (de var beslægtet i 3. led).

13. 5/5 1705. Clemens Lauritsen Weile af Hammer-L.; St. Hlh. 93; Pr. . . ; ~ F. E., † Grimstrup 21/1 55; 2 S., 3 D.; [† 27/2 1728].
E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Ø. Horne hrd. nr. 15, 17, 19, 22; Nygaards sedler: Enkens begr..

KUM S. Birket-Smith: Kjøbenhavns Universitets Matrikel. bd. I (1611-1667), bd. II (1667-1740), bd. III (1740-1829).
OD-RFR Ole Degn: Rig og fattig i Ribe. Økonomiske og sociale forhold i Ribe-samfundet 1560-1660. Bd. I og II. udg. af Jysk Selskab for Historie, Universitetsforlaget i Aarhus 1981.
 
Hoe, Vibeke Nielsdatter (I9576)
 
236 10. juni 1865 bor familien i Kastbjerg. Det oplyses i kirkebogen, da Poul Resen Wendelboe er forlover ved sin søster Hansine Petrea Wendelboe's vielse.
 
Wendelboe, Poul Resen (I4882)
 
237 10. maj 1857 flytter familien til Selkjær, Kastbjerg.
 
Wendelboe, Poul Resen (I4882)
 
238 10. o. 19/5 1692**, kgl. conf. 21/11 99 [Hør. Ribe 28/6 89] F. S. Mag. Laurits Jørgensen Fog*, f. c. 64; St. Ribe 84; Mag. 90; ~ 20/9 03 Else Sørensdtr. Seerup af Ribe Dk., f. 14/2 85, † 17; 1 S., 2 D.; (see C. Høyer i Skyum-H.); [† •/1 1747; W. 1/311; N. 172].
»(see C. Krag i Gjelsted-R.)« udgår, se E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 123.

2 Stjerner tilkjendegive, at han var kaldet til adjunctus et Sucessor eller cum spe sucessionis

»Adjunctus et Sucessor eller cum spe sucessionis«. Kapellan eller medhjælper med løfte (ofte i form af et kongebrev) om at efterfølge sognepræsten, eller »cum spe«, »med håb om« at efterfølge samme.

En stor Stjerne ved Enden af Efternavnet betegner, at Præsten blev Jubellærer

»Jubellærer« er en hæderstitel for præster, der har virket i en gejstlig stilling i 50 år eller mere

W. = Worms Lexicon over lærde Mænd
N. = Nyerups og Krafts Litteraturlexicon
 
Fog, Laurits Jørgensen (I9527)
 
239 10. o. 19/5 1692**, kgl. conf. 21/11 99 [Hør. Ribe 28/6 89] F. S. Mag. Laurits Jørgensen Fog*, f. c. 64; St. Ribe 84; Mag. 90; ~ 20/9 03 Else Sørensdtr. Seerup af Ribe Dk., f. 14/2 85, † 17; 1 S., 2 D.; (see C. Høyer i Skyum-H.); [† •/1 1747; W. 1/311; N. 172].
»(see C. Krag i Gjelsted-R.)« udgår, se E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 123.
 
Seerup, Else Sørensdatter (I9520)
 
240 11 Jens Jensen, borgmester i Ringkøbing. 2.12.1664, fol.84.
E: Ingeborg Pedersdatter [Baggesen]. LV: Jesper Urbansen. B: [Jens, Peder, Vibeke, Mette, Margrethe].
 
Familie F3409
 
241 11 Karen Jensdatter i Hersom degnebolig. 21.2.1771, fol.45B.
E: Hans Lauridsen Vendelbo, degn i Hersom. B:
1) Laurids Hersom, degn [i Søborg og Gilleleje] på Sjælland
2) Jens Vendelbo, musketer i Rendsborg
3) Niels Vendelbo, snedkersvend i Horsens
4) Peder Vendelbo, skomagersvend i Holstebro
5) Christoffer Vendelbo, klejnsmedesvend i Viborg
6) Mathias Vendelbo, snedkerdreng i Hobro
7) Dorthe Marie Vendelbo i København
8) Helvig Charlotte Vendelbo i København
9) Kirstine Marie Vendelbo i Altona.
Afdøde døde 24.11.1770.

30 Hans Lauridsen Vendelbo, degn i Hersom, Klejtrup og Bjerregrav. 23.11.1791, fol.100B.
E: Maren Jensdatter. LV: Jørgen Hansen i Troestrup [i Hersom sogn].
Første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 21.2.1771 lbnr.11]. B:
1) Laurids Hersom, [degn i Søborg og Gilleleje] på Sjælland
2) Dorthe Marie Vendelbo g.m. Peder Nikolaj Ham, købmand i Hamborg
3) Jens Vendelbo i Hørby
4) Niels Vendelbo, snedkersvend ved Horsens
5) Kirstine Marie Vendelbo g.m. Christoffer Heim, skrædder i Hamborg
6) Peder Vendelbo, skomager
7) Christoffer Vendelbo, klejnsmedesvend i København
8) Mathias Vendelbo, snedkersvend i Randers.
 
Wendelboe, Niels Hansen (I5268)
 
242 11 Karen Jensdatter i Hersom degnebolig. 21.2.1771, fol.45B.
E: Hans Lauridsen Vendelbo, degn i Hersom. B:
1) Laurids Hersom, degn [i Søborg og Gilleleje] på Sjælland
2) Jens Vendelbo, musketer i Rendsborg
3) Niels Vendelbo, snedkersvend i Horsens
4) Peder Vendelbo, skomagersvend i Holstebro
5) Christoffer Vendelbo, klejnsmedesvend i Viborg
6) Mathias Vendelbo, snedkerdreng i Hobro
7) Dorthe Marie Vendelbo i København
8) Helvig Charlotte Vendelbo i København
9) Kirstine Marie Vendelbo i Altona.
Afdøde døde 24.11.1770.

30 Hans Lauridsen Vendelbo, degn i Hersom, Klejtrup og Bjerregrav. 23.11.1791, fol.100B.
E: Maren Jensdatter. LV: Jørgen Hansen i Troestrup [i Hersom sogn].
Første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 21.2.1771 lbnr.11]. B:
1) Laurids Hersom, [degn i Søborg og Gilleleje] på Sjælland
2) Dorthe Marie Vendelbo g.m. Peder Nikolaj Ham, købmand i Hamborg
3) Jens Vendelbo i Hørby
4) Niels Vendelbo, snedkersvend ved Horsens
5) Kirstine Marie Vendelbo g.m. Christoffer Heim, skrædder i Hamborg
6) Peder Vendelbo, skomager
7) Christoffer Vendelbo, klejnsmedesvend i København
8) Mathias Vendelbo, snedkersvend i Randers.
 
Wendelboe, Hans Mathis Hansen (I5273)
 
243 11 Karen Jensdatter i Hersom degnebolig. 21.2.1771, fol.45B.
E: Hans Lauridsen Vendelbo, degn i Hersom. B:
1) Laurids Hersom, degn [i Søborg og Gilleleje] på Sjælland
2) Jens Vendelbo, musketer i Rendsborg
3) Niels Vendelbo, snedkersvend i Horsens
4) Peder Vendelbo, skomagersvend i Holstebro
5) Christoffer Vendelbo, klejnsmedesvend i Viborg
6) Mathias Vendelbo, snedkerdreng i Hobro
7) Dorthe Marie Vendelbo i København
8) Helvig Charlotte Vendelbo i København
9) Kirstine Marie Vendelbo i Altona.
Afdøde døde 24.11.1770.

30 Hans Lauridsen Vendelbo, degn i Hersom, Klejtrup og Bjerregrav. 23.11.1791, fol.100B.
E: Maren Jensdatter. LV: Jørgen Hansen i Troestrup [i Hersom sogn].
Første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 21.2.1771 lbnr.11]. B:
1) Laurids Hersom, [degn i Søborg og Gilleleje] på Sjælland
2) Dorthe Marie Vendelbo g.m. Peder Nikolaj Ham, købmand i Hamborg
3) Jens Vendelbo i Hørby
4) Niels Vendelbo, snedkersvend ved Horsens
5) Kirstine Marie Vendelbo g.m. Christoffer Heim, skrædder i Hamborg
6) Peder Vendelbo, skomager
7) Christoffer Vendelbo, klejnsmedesvend i København
8) Mathias Vendelbo, snedkersvend i Randers
 
Wendelboe, Peder Hansen (I5271)
 
244 11 Karen Jensdatter i Hersom degnebolig. 21.2.1771, fol.45B.
E: Hans Lauridsen Vendelbo, degn i Hersom. B:
1) Laurids Hersom, degn [i Søborg og Gilleleje] på Sjælland
2) Jens Vendelbo, musketer i Rendsborg
3) Niels Vendelbo, snedkersvend i Horsens
4) Peder Vendelbo, skomagersvend i Holstebro
5) Christoffer Vendelbo, klejnsmedesvend i Viborg
6) Mathias Vendelbo, snedkerdreng i Hobro
7) Dorthe Marie Vendelbo i København
8) Helvig Charlotte Vendelbo i København
9) Kirstine Marie Vendelbo i Altona.
Afdøde døde 24.11.1770.

30 Hans Lauridsen Vendelbo, degn i Hersom, Klejtrup og Bjerregrav. 23.11.1791, fol.100B.
E: Maren Jensdatter. LV: Jørgen Hansen i Troestrup [i Hersom sogn].
Første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 21.2.1771 lbnr.11]. B:
1) Laurids Hersom, [degn i Søborg og Gilleleje] på Sjælland
2) Dorthe Marie Vendelbo g.m. Peder Nikolaj Ham, købmand i Hamborg
3) Jens Vendelbo i Hørby
4) Niels Vendelbo, snedkersvend ved Horsens
5) Kirstine Marie Vendelbo g.m. Christoffer Heim, skrædder i Hamborg
6) Peder Vendelbo, skomager
7) Christoffer Vendelbo, klejnsmedesvend i København
8) Mathias Vendelbo, snedkersvend i Randers.
 
Wendelboe, Kirstine Marie Hansdatter (I5269)
 
245 11 Karen Jensdatter i Hersom degnebolig. 21.2.1771, fol.45B.
E: Hans Lauridsen Vendelbo, degn i Hersom. B:
1) Laurids Hersom, degn [i Søborg og Gilleleje] på Sjælland
2) Jens Vendelbo, musketer i Rendsborg
3) Niels Vendelbo, snedkersvend i Horsens
4) Peder Vendelbo, skomagersvend i Holstebro
5) Christoffer Vendelbo, klejnsmedesvend i Viborg
6) Mathias Vendelbo, snedkerdreng i Hobro
7) Dorthe Marie Vendelbo i København
8) Helvig Charlotte Vendelbo i København
9) Kirstine Marie Vendelbo i Altona.
Afdøde døde 24.11.1770.

30 Hans Lauridsen Vendelbo, degn i Hersom, Klejtrup og Bjerregrav. 23.11.1791, fol.100B.
E: Maren Jensdatter. LV: Jørgen Hansen i Troestrup [i Hersom sogn].
Første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 21.2.1771 lbnr.11]. B:
1) Laurids Hersom, [degn i Søborg og Gilleleje] på Sjælland
2) Dorthe Marie Vendelbo g.m. Peder Nikolaj Ham, købmand i Hamborg
3) Jens Vendelbo i Hørby
4) Niels Vendelbo, snedkersvend ved Horsens
5) Kirstine Marie Vendelbo g.m. Christoffer Heim, skrædder i Hamborg
6) Peder Vendelbo, skomager
7) Christoffer Vendelbo, klejnsmedesvend i København
8) Mathias Vendelbo, snedkersvend i Randers.
 
Wendelboe, Hedevig Charlotte Hansdatter (I5267)
 
246 11 Karen Jensdatter i Hersom degnebolig. 21.2.1771, fol.45B.
E: Hans Lauridsen Vendelbo, degn i Hersom. B:
1) Laurids Hersom, degn [i Søborg og Gilleleje] på Sjælland
2) Jens Vendelbo, musketer i Rendsborg
3) Niels Vendelbo, snedkersvend i Horsens
4) Peder Vendelbo, skomagersvend i Holstebro
5) Christoffer Vendelbo, klejnsmedesvend i Viborg
6) Mathias Vendelbo, snedkerdreng i Hobro
7) Dorthe Marie Vendelbo i København
8) Helvig Charlotte Vendelbo i København
9) Kirstine Marie Vendelbo i Altona.
Afdøde døde 24.11.1770.

30 Hans Lauridsen Vendelbo, degn i Hersom, Klejtrup og Bjerregrav. 23.11.1791, fol.100B.
E: Maren Jensdatter. LV: Jørgen Hansen i Troestrup [i Hersom sogn].
Første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 21.2.1771 lbnr.11]. B:
1) Laurids Hersom, [degn i Søborg og Gilleleje] på Sjælland
2) Dorthe Marie Vendelbo g.m. Peder Nikolaj Ham, købmand i Hamborg
3) Jens Vendelbo i Hørby
4) Niels Vendelbo, snedkersvend ved Horsens
5) Kirstine Marie Vendelbo g.m. Christoffer Heim, skrædder i Hamborg
6) Peder Vendelbo, skomager
7) Christoffer Vendelbo, klejnsmedesvend i København
8) Mathias Vendelbo, snedkersvend i Randers
 
Wendelboe, Jens Hansen (I5266)
 
247 11 Karen Jensdatter i Hersom degnebolig. 21.2.1771, fol.45B.
E: Hans Lauridsen Vendelbo, degn i Hersom. B:
1) Laurids Hersom, degn [i Søborg og Gilleleje] på Sjælland
2) Jens Vendelbo, musketer i Rendsborg
3) Niels Vendelbo, snedkersvend i Horsens
4) Peder Vendelbo, skomagersvend i Holstebro
5) Christoffer Vendelbo, klejnsmedesvend i Viborg
6) Mathias Vendelbo, snedkerdreng i Hobro
7) Dorthe Marie Vendelbo i København
8) Helvig Charlotte Vendelbo i København
9) Kirstine Marie Vendelbo i Altona.
Afdøde døde 24.11.1770.

30 Hans Lauridsen Vendelbo, degn i Hersom, Klejtrup og Bjerregrav. 23.11.1791, fol.100B.
E: Maren Jensdatter. LV: Jørgen Hansen i Troestrup [i Hersom sogn].
Første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 21.2.1771 lbnr.11]. B:
1) Laurids Hersom, [degn i Søborg og Gilleleje] på Sjælland
2) Dorthe Marie Vendelbo g.m. Peder Nikolaj Ham, købmand i Hamborg
3) Jens Vendelbo i Hørby
4) Niels Vendelbo, snedkersvend ved Horsens
5) Kirstine Marie Vendelbo g.m. Christoffer Heim, skrædder i Hamborg
6) Peder Vendelbo, skomager
7) Christoffer Vendelbo, klejnsmedesvend i København
8) Mathias Vendelbo, snedkersvend i Randers.
 
Wendelboe, Christopher Hansen (I5272)
 
248 11 Karen Jensdatter i Hersom degnebolig. 21.2.1771, fol.45B.
E: Hans Lauridsen Vendelbo, degn i Hersom. B:
1) Laurids Hersom, degn [i Søborg og Gilleleje] på Sjælland
2) Jens Vendelbo, musketer i Rendsborg
3) Niels Vendelbo, snedkersvend i Horsens
4) Peder Vendelbo, skomagersvend i Holstebro
5) Christoffer Vendelbo, klejnsmedesvend i Viborg
6) Mathias Vendelbo, snedkerdreng i Hobro
7) Dorthe Marie Vendelbo i København
8) Helvig Charlotte Vendelbo i København
9) Kirstine Marie Vendelbo i Altona.
Afdøde døde 24.11.1770.

30 Hans Lauridsen Vendelbo, degn i Hersom, Klejtrup og Bjerregrav. 23.11.1791, fol.100B.
E: Maren Jensdatter. LV: Jørgen Hansen i Troestrup [i Hersom sogn].
Første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 21.2.1771 lbnr.11]. B:
1) Laurids Hersom, [degn i Søborg og Gilleleje] på Sjælland
2) Dorthe Marie Vendelbo g.m. Peder Nikolaj Ham, købmand i Hamborg
3) Jens Vendelbo i Hørby
4) Niels Vendelbo, snedkersvend ved Horsens
5) Kirstine Marie Vendelbo g.m. Christoffer Heim, skrædder i Hamborg
6) Peder Vendelbo, skomager
7) Christoffer Vendelbo, klejnsmedesvend i København
8) Mathias Vendelbo, snedkersvend i Randers.
 
Wendelboe, Hans Lauridsen (I5097)
 
249 11 Karen Jensdatter i Hersom degnebolig. 21.2.1771, fol.45B.
E: Hans Lauridsen Vendelbo, degn i Hersom. B:
1) Laurids Hersom, degn [i Søborg og Gilleleje] på Sjælland
2) Jens Vendelbo, musketer i Rendsborg
3) Niels Vendelbo, snedkersvend i Horsens
4) Peder Vendelbo, skomagersvend i Holstebro
5) Christoffer Vendelbo, klejnsmedesvend i Viborg
6) Mathias Vendelbo, snedkerdreng i Hobro
7) Dorthe Marie Vendelbo i København
8) Helvig Charlotte Vendelbo i København
9) Kirstine Marie Vendelbo i Altona.
Afdøde døde 24.11.1770.
 
Wendelboe Hersom, Lars Hansen (I5264)
 
250 11 Karen Jensdatter i Hersom degnebolig. 21.2.1771, fol.45B.
E: Hans Lauridsen Vendelbo, degn i Hersom. B:
1) Laurids Hersom, degn [i Søborg og Gilleleje] på Sjælland
2) Jens Vendelbo, musketer i Rendsborg
3) Niels Vendelbo, snedkersvend i Horsens
4) Peder Vendelbo, skomagersvend i Holstebro
5) Christoffer Vendelbo, klejnsmedesvend i Viborg
6) Mathias Vendelbo, snedkerdreng i Hobro
7) Dorthe Marie Vendelbo i København
8) Helvig Charlotte Vendelbo i København
9) Kirstine Marie Vendelbo i Altona.
Afdøde døde 24.11.1770.

30 Hans Lauridsen Vendelbo, degn i Hersom, Klejtrup og Bjerregrav. 23.11.1791, fol.100B.
E: Maren Jensdatter. LV: Jørgen Hansen i Troestrup [i Hersom sogn].
Første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 21.2.1771 lbnr.11]. B:
1) Laurids Hersom, [degn i Søborg og Gilleleje] på Sjælland
2) Dorthe Marie Vendelbo g.m. Peder Nikolaj Ham, købmand i Hamborg
3) Jens Vendelbo i Hørby
4) Niels Vendelbo, snedkersvend ved Horsens
5) Kirstine Marie Vendelbo g.m. Christoffer Heim, skrædder i Hamborg
6) Peder Vendelbo, skomager
7) Christoffer Vendelbo, klejnsmedesvend i København
8) Mathias Vendelbo, snedkersvend i Randers
 
Wendelboe, Dorthe Marie Hansdatter (I5265)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 168» Næste»