Billeder


Match 401 til 450 fra 466     » Kun miniaturer    » Lysbilledshow

    «Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 Næste»

 #   Ikon   Beskrivelse   Knyttet til 
401
Provst H.P. Mejnertsen med konfirmander
Provst H.P. Mejnertsen med konfirmander
Billedet er fra en hjemmeside, som ikke længere findes: mern-by.dk/Fotoalbum_1.htm 
 
402
Prædikestolen i Sct.Nicolai Kirke i Vejle,
Prædikestolen i Sct.Nicolai Kirke i Vejle,
Prædikestolsarkade visende et skjold med Clemens Sørensen's bomærke og initialer. 
 
403
Præste/mindetavlen i Egtved Kirke
Præste/mindetavlen i Egtved Kirke
Tavlen af sten er både en præstetavle og et epitafium. Sognepræsten Peder Hansen Storm, 1696-1733, opsatte tavlen og fortæller på latin, at der i de 190 år efter reformationen kun var 5 præster i Egtved sogn, alle af samme familie. Peder Hansen Storms søn fortæller nederst på tavlen - også på latin - om sine hæderværdige og salige forældre.

På søjlen til venstre nævnes de første præster, på den højre efterfølgerne indtil 1926.

Kilde: Egtved sogns brochure om Egtved Kirke 
 
404
Præste/mindetavlen i Egtved Kirke
Præste/mindetavlen i Egtved Kirke
 
 
405
Præste/mindetavlen i Egtved Kirke - detalje
Præste/mindetavlen i Egtved Kirke - detalje
Stentavlen er omgivet af en egetræsramme udskåret efter tidens smag ca. 1730

Kilde: Egtved sogns brochure om Egtved Kirke 
 
406
Rani våbenskjold
Rani våbenskjold
Slægten Ranis våben var et delt Skjold; 1. Felt en Guld-Hjortevie i rødt, 2. Felt fem Gange tværdelt af Guld og Blaat, paa Hjelmen Hjortevien og det tværdelte Felt, men det sidste nedadvendt. Dog angives ogsaa under Navnet Egeteside en rød Hjortevie i Guld og tre røde Bjelker i Sølv, paa Hjelmen to Sølv Vesselhorn, hvert med tre røde Bjelker; men Ekeside-Slægten synes ellers at have ført Hak-Vaabnet. Fru Jytte Gyldenstierne siger: en hvid Hjortevie i rødt og to sorte Bjelker i hvidt Felt. Vaabnet skal ogsaa være blevet ført af Esbern Snares Søn Niels Mule og ifl. Hamsfort af en vis Poul Jensen og Poul Petersen af "Annalikæ". Slægten uddøde alt i Midten af det 15. Aarh. og var udelukkende knyttet til Sjælland og Skaane.

Tak til Finn Holbek, som har givet tilladelse til at benytte billede og tekst
© Dansk Adelsforening © 
 
407
Rasmus Holbecks gård kort før nedrivningen i 1926.
Rasmus Holbecks gård kort før nedrivningen i 1926.
 
 
408
Rasmus Holbecks gård, Nørregade 67
Rasmus Holbecks gård, Nørregade 67
 
 
409
Rasmus Holbecks gård, Nørregade 69
Rasmus Holbecks gård, Nørregade 69
 
 
410
Regner Laurits Borch
Regner Laurits Borch
 
 
411
Riber-Svane Epitafiet i Horsens Klosterkirke
Riber-Svane Epitafiet i Horsens Klosterkirke
Her neden for hviler Erlig oc welforstandige mand S. Hans Oluffsøn Riiber, som var Borgemester i Horsens i 25 Aar oc hensouff i Herren den 2 Augusti Aar 1615. Med sin kære oc G [?] Hustru Anne S. Mester Hans Suane fordum Canick udi Riibe hans Datter [historikeren Hans Svaning, †20. sept. 1584] som oc hensoff i Herren den 9. okt. 1637 oc aflede tilsammen i Deris Ecteskab paa 25 Aars thide 5 Sønner oc 2 Døttre. Herhos hviler oc Erlig oc welforstandige Mand Ernst von Baden som war Borgemester her sammesteds i 30 Aar, som hensoff i Herren den 21. nov. 1656 med sin kiere Hustru Anne forbemeldt S. Hans Ribers Datter som oc hensouff i Herren den ------ Aar 16---- [efter 6. sept. 1660] afflede tilsammen i deris Ecteskab paa Aars thide [o. 41] 4 Sønner oc 1 Datter. Gud giffue Denim ---- Samtligen med alle Christne en Glædelig oc Erefulde opstandelse."

Det er Hans Olufsen Riber og Anna Hansdatter Svanning i midten, det er uklart, hvem de øvrige er

Tydning af Lis Klarskov Jensen på DIS-Forum
 
 
412
Rigmor Elisabeth Rasmussen til hest foran Christiansborg
Rigmor Elisabeth Rasmussen til hest foran Christiansborg
 
 
413
Rose L. Wendelboe
Rose L. Wendelboe
Around 1898 
 
414
Rose L. Wendelboe 1909
Rose L. Wendelboe 1909
From family photo 
 
415
Rosenvinge våbenskjold
Rosenvinge våbenskjold
Tak til Finn Holbek, som har givet tilladelse til at benytte billede af våbenskjold
© Dansk Adelsforening © 
 
416
Rosenvinge. Adlet Anno 1505. Loddrett delt; en i hvitt en blå rose; i rødt en hvit vinge. På hjelmen en hvit vinge. 
Kobberstikk fra 1700-tallet, eldre enn ca 1780. 
Foto og tekst: © Tore H Vigerust (Oslo), 17. sept. 2007.
Rosenvinge. Adlet Anno 1505. Loddrett delt; en i hvitt en blå rose; i rødt en hvit vinge. På hjelmen en hvit vinge. Kobberstikk fra 1700-tallet, eldre enn ca 1780. Foto og tekst: © Tore H Vigerust (Oslo), 17. sept. 2007.
Kilde: Rigsarkivet (København), 860. Håndskriftsamlingen, gruppe I, Individuelle samlinger af blandet indhold, alfabetisk ordnet efter personnavne: Terkel Klevenfeldt (1710–1777), eske 68 nr. 3. Danske [og norske] adelige våbner stukne i kobber, (uten nummer).
Blasoneringen delvis etter Sven Tito Achen: Danske adelsvåbener. En heraldisk nøgle (København 1973), s. 329.
Bruk: bildet kan vederlagsfritt og uten forespørsel brukes i digitale dokumenter under forutsetning av oppgivelse av fotograf og kilde, men bildet kan ikke anvendes på trykk uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra fotografen.
https://picasaweb.google.com/Blegubben/Heraldikk#5111996748249052514 
 
417
Rosenvingehuset i Malmø, Skåne, Sverige
Rosenvingehuset i Malmø, Skåne, Sverige
Rosenvingeska huset ligger på Västergatan 5 i Malmö. Huset uppfördes 1534 (eventuellt tidigare) och är ett av de allra första exemplen på renässans i Skandinavien. På en inskriptionstavla i sten står följande (fritt översatt från plattyska):

” Ack människa, betänk din lott,
Hur Gud av jord dig skapat blott,
Hur döden smyger, tjuven lik,
Och rycker bort både arm och rik.„

Till vänster om texten ses rosen och vingen, vapnet för borgmästaren i Helsingör och Kristian II:s skrivare Mogens Jensen Rosenvinge. Till höger hustrun Anne Pedersdatters sköld med två liljor. Det var Anne som efter sin makes död flyttade till Malmö. Årtalet 1534 anger när hon flyttade in. Plattan kan dock vara något yngre än själva huset. Den nisch som den är inmurad i är nämligen upphuggen i en befintlig mur.

Byggnaden var ursprungligen uppdelad i två identiska lika, men spegelvända lägenheter. Delar man upp gatufasaden i två lika stora delar syns tydligt denna symmetri i de ursprungliga fönster- och dörröppningarna. I bottenvåningen ses två stora valvbågar. Här var från början inrättat handelsbodar med utbyggnader ut i gatan.

I husets bottenvåning finns Malmös bäst bevarade rum från 1500-talet. Vackra väggmålningar visar här på den dåtida prakten i huset. Här finns också Nordens äldsta papperstapet bevarad. Denna är daterad till 1570-talet.

I början av 1950-talet restaurerades huset på ett föredömligt sätt av G&L Beijer.

Kilde: sv.wikipedia.org 
 
418
Runesten i tårnrummet
Runesten i tårnrummet
Runestenen blev fundet i kirkegårdsdiget i 1863. Dens indskrift, der er mangelfuld, tydes således: "(N.N.) gjorde disse kumler(=runer) efter Fain -att(?). Han døde i Svia. Ristede (runer br)oder efter broder. Denne sten skarni((=skal lyse, leve) meget længe)". Svia var en handelsplads på en ø i Mälaren. Stenen stammer fra ca. 900-1050 og er altså samtidig med Ravningbroen og Jellings storhedstid.

Kilde: Egtved sogns brochure om Egtved Kirke 
 
419
Sct.Knud Kirke i Odense
Sct.Knud Kirke i Odense
 
 
420
Sct.Knud Kirke i Odense, med Munke Mølle og Odense A i forgrunden
Sct.Knud Kirke i Odense, med Munke Mølle og Odense A i forgrunden
Fotografi efter akvarel af J.H.T. Hanck. Munke Mølle, Odense Å. I baggrunden ses Sct. Knuds Kirke.
 
 
421
Sct.Knud Kirke, Odense. Farvelagt litografi.
Sct.Knud Kirke, Odense. Farvelagt litografi.
 
 
422
Seeblad våbenskjold
Seeblad våbenskjold
Tak til Finn Holbek, som har givet tilladelse til at benytte billede af våbenskjold
© Dansk Adelsforening © 
 
423
Serenus Gardner med børnene Ina, Rea, Zella og svigerdatter Pansy, gift med Rea
Serenus Gardner med børnene Ina, Rea, Zella og svigerdatter Pansy, gift med Rea
 
 
424
Serenus Gardner, nekrolog i Daily Herald, Utah County, Utah, d. 8. marts 1956
Serenus Gardner, nekrolog i Daily Herald, Utah County, Utah, d. 8. marts 1956
 
 
425
Serenus H. Gardner og hans familie i 1954
Serenus H. Gardner og hans familie i 1954
 
 
426
Serenus H. Gardner, missionærfoto
Serenus H. Gardner, missionærfoto
 
 
427
Sidse Marie Jensdatter
Sidse Marie Jensdatter
Tak til Jette Mejnertsen, som oplyser, at der ikke står navn på billedet, men at det er blevet taget omkring samme tidapunkt som billeder af hendes søn og svigerdatter. 
 
428
Sidse Marie Larsen
Sidse Marie Larsen
 
 
429
Sigismund, Knud Wilhelm og Oscar Erik Julius Schulin
Sigismund, Knud Wilhelm og Oscar Erik Julius Schulin
Billedet er fra bogen Oplevelser fra barndom, ungdom og senere aar, 1864-1924, af Olga Schulin, udg. 1939. Navnene er ikke oplyst.

 
 
430
Simeonskirken i Sjællandsgade på Nørrebro i København. Bygningen til højre er den legendariske kommunale Badeanstalt.
Simeonskirken i Sjællandsgade på Nørrebro i København. Bygningen til højre er den legendariske kommunale Badeanstalt.
Badeanstalten blev lukket af kommunen af sparehensyn i oktober 2010, men er åbnet igen, da bygningen af Kulturarvstyrelsen blev fredet. I foråret 2013 åbnede den private forening Sjællandsgade Bad atter dørene til Sjællandsgadebadet for Københavns borgere. 
 
431
Sorø Klosterkirke
Sorø Klosterkirke
Klosterkomplekset har ligget mellem kirken og Academiets hovedbygning og delvis under den. 
 
432
St. Hans Kirke, Odense. Litografi
St. Hans Kirke, Odense. Litografi
 
 
433
Stevnsgade 12, Nørrebro
Stevnsgade 12, Nørrebro
 
 
434
Stockfleth våbenskjold
Stockfleth våbenskjold
Finn Holbek har venligst givet tilladelse til at benytte våbenskjoldet
© Dansk Adelsforening © 
 
435
Svend Gøttsche Blumensaadt
Svend Gøttsche Blumensaadt
 
 
436
Sødringholm
Sødringholm
 
 
437
Sødringholm Kirke
Sødringholm Kirke
 
 
438
Søren Jensen Buch, hans to hustruer og i alt 17 børn - 
Epitafium i Ølgod Kirke
Søren Jensen Buch, hans to hustruer og i alt 17 børn - Epitafium i Ølgod Kirke
Billedet er taget under dårlige lysforhold med blitz. Farverne i billedets højre halvdel er derfor ændret med et billedredigeringsprogram, som ikke svarer helt til de originale farver. Den ene søn er klædt i sort, Nationalmuseet skriver følgende i værket Danmarks Kirker:
Når børnene med en enkelt
undtagelse bærer hvide klæder, må det vel
karakterisere dem som døde. Der kan dog også
være en anden grund til, at en enkelt dreng (til
højre, den yngste) skiller sig ud ved sin mørke
dragt, nemlig at han skal fremstille sønnen mag.
Jens Sørensen Ølgod (Zythagotus), der for-
modes at være forfatter til epitafiets latinske
vers.  
 
439
Text on back side of family photo January 1922
Text on back side of family photo January 1922
 
 
440
The first N.K Wendelboe Wallpaper and Paint Store on 209 Liberty Street, Warren, Pennsylvania
The first N.K Wendelboe Wallpaper and Paint Store on 209 Liberty Street, Warren, Pennsylvania
From the left: a merchant (Gus) from next door, Nicolai Knud Wendelboe, his daughter Mary J. Wendelboe, a house painter employee of the store
 
 
441
The former N.K. Wendelboe store building 217 Liberty Street, 2005
The former N.K. Wendelboe store building 217 Liberty Street, 2005
Prior to Sanner Office Supply the store was owned by an architectural firm. They renovated the first three floors into offices 
 
442
The new N.K Wendelboe Wallpaper and Paint Store, 217 Liberty Street, Warren, Pennsylvania
The new N.K Wendelboe Wallpaper and Paint Store, 217 Liberty Street, Warren, Pennsylvania
 
 
443
Tingtved Mølle
Tingtved Mølle
Møllen er bygget af Hans Hansen. Svigersønnen Lars Peter Hansen overtager møllen i 1918. Mølleriet ophørt 1940 og møllen fjernet helt omkring 1954. 
 
444
To søstre Hansine og Martha Hansen
To søstre Hansine og Martha Hansen
 
 
445
To søstre Martha og Karen Hansen
To søstre Martha og Karen Hansen
 
 
446
Toften i Tingtved, matr. 10c
Toften i Tingtved, matr. 10c
Christian Hansen overtager arvefæstet på fødegården matr. 10a d. 24/9 1872, tilhørende Løvenborg Gods. Gården var oprindeligt på 47 tdr. land, men 10 tdr. land blev udstykket til broderen Hans Hansen, matr. 5a, "Møllerstedet". Omkring 1900 blev udstykket endnu en parcel på 9 tdr. land, matr. 10b. Den sidste udstykning skete 1912, også 9 tdr. land, matr. 10c, hvor Christian Hansen byggede Toften. Efter Christian Hansen's død overtog datteren Martha Kirstine Hansen og sønnen Hans Mejnert Hansen ejendommen og drev den sammen indtil 1954, hvor de flyttede til Tølløse. Matr. 10a blev solgt i 1912 efter den sidste udstykning til Toften.  
 
447
Toke Ebbesens våben.
Toke Ebbesens våben.
Toke Ebbesens våben på østvæggen i den søndre korsarm. (i Sorø Klosterkirke) Det er et af de få våbenskjolde, der ikke har været ude for restauratorernes hårdhændede behandling gennem tiderne. Jacob Kornerup fandt dem velbevarede, så de fik kun en "lempelig opfriskning", som han skrev efter restaureringen i 1870erne. Efter en akvarel af Kornerup. (teksten til billedet i Thi de var af stor slægt)
 
 
448
Torkildshøj Annexgård
Torkildshøj Annexgård
Andreas Christensen Djurhuus boede som præst med sin familie i Torkildshøj Annexgård, som ikke eksisterer i dag.

Billedet befinder sig i museet i Næs og er en fotografisk gengivelse af det originale maleri, som nu er i privat eje. Kunstneren er den færøske kunstmaler Jógvan Waagstein, 1879-1949.

Tak til Birgit Jacobsen, præstefrue i Næs  
 
449
Tornvedgård, Tornved i Jyderup
Tornvedgård, Tornved i Jyderup
Foto og beskrivelse i værket "Danske gårde" 
 
450
Tornvedgård, Tornved i Jyderup
Tornvedgård, Tornved i Jyderup
 
 

    «Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 Næste»